Skip to main content

Full text of "P. Ovidii Nasonis Heroides: in literarum studiosae juventutis usum"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| |_o \o.j// 
HARVARD 
COLLEGE 
LIBRARY r 

1 


N 
4 


V 


J \ r ,t y • V ' 


i. g V I D I f N A S T^ I s 

HEEOIDES, 

IH riTBKA&VK STCOIOSAE JOyBHTCTII ' 

iistrH, 
CUM YARIORITM BT SUIS 

ADNOTATIONIBUS 

E D I D I T 

SS. T £ R P S T R L^ 

GymnaBii Brasmiaiii Rector. 
^INDIGES ADJSCIT 

J. T E a P S T R A, 

Einsdem Oymnasii Prieceptor* LUGDUNI BATAVORUM, 

pvD S. ST J. LUCHTMANS^ 
Academiae Typographos. 

MDCCCXXIX*- ^<r/^.^^ 


k.k 


JANO DIDERIQO • • » FILIO CARISSIMO 

& P. D. , 

W. T E R P S T R A. 

Cum/rabi Tuo , Jacobo^ in puhlieum md in U- 
bm amoris testimonium. Manuductionem adGrae-- 
cas Latinasque LUeras in Scholis Lqtinis do^ 
cendum vemacule conscriptam nuper dedicassem: 
et Te quanto amore ego complecterer ^ hac OvidU 
Heroidum edilione Tibi inscribenda^ palam/acere 
apud ammum constitui. 

Nec, iamen sola pietas in causdfuit , qiuxre , ut 
antea Manuductionem FratHy ita nunc Heroidum 
Interpretaiionem TM dedicandam censerem^ sed 
.Tuum etiam^ eoiwndem LUerarum^ quibus ego 
mcredibiUter dekctor , studium maximum , quod 
mhi^ et dum mea disciplina utereris^ probasti^ 
et etiamnum Lugduni Batavorum S, S. Theologiae 
vacans probare pergis^ ^ 

Bectissime enim Tibi persuasisti^ ad 5. S. Mi- 
nisterU munere rite in alifvnm utilitatem /iingen" 
dum non parum proficere vetenim Literarum Docm 
trinarumque cog^utionem , qua ad perspicue , sua- 
viter ac gras^iter dicendum nemo iisdem^ quibus 
Tu^ studiis dedUuSy sine sUo et aliorum damno 
carere posse et mea fert sententia. 

• 3 • 

Quod^si ithque $tUdiohiH^ cMimuntkni amot 
tantum i^akt ^ ^ ut ^ ignotos etiam^ quos nunquam 
vidimus^ diligamus; quo tandem animo me in Te 
esse putaSj quem^ quae Praeceptorem inter et Dis- 
dpulum intercedit^ necessitudo mihi conciUavit^ 
atque , quod fhajiimum est , Natura tam indisso' 
lubili copulavit sanguinis s^inculo^ quod nuUa soU 
mt Mttrmtas P Qui ptttemus in Liberos amor cum 
tantus ^^ ut, Matetno excepto^ ne cogitdri qtd^ 
derh nutjor posSit , Jacfk intelUgis , mi FiU! quian 
supphx egb Deiim 0. M. saepissime ptecntus sim i 
iit animum Tlbi daret Ipsius amantissimum , *oeri ; 
h(mi , ad puicn studiosum , in Parentes ghdutii aa 
vere pium. Qualem cum Te setnpe^ praestittris , 
nemini , dtedo , patri tnirum videatur , kanc fne ar^ 
Hptdsse bccasionem , ut majcimam , qua pater 6t 
per Te fruor ^ filicitatem testatam ficerem. Quae 
)scrib(ins nbn tquidem metuebam^ n6 mea Tuae 
tdudis praedicatione spiritus sumeresy quos homi^ 
ne , qiU > quibus gaudet ingenli animique dotibus , 
Deo acceptas re/ert^ indignos semper judica^eris ^ 
Ulud Agamemnonis saepe laitdans 

jit verum vitae Tuae eoc Religionis ac rationis 
praeceptis bene actae praeconium a Patre profecium 
apud Te id effecturum certb sciebam , ut in virtu* 
'tem artesque bonas magis magisque^ si fieri^pos- 
sit^ incumbaSj qlubus Dei consilio , quo Tibi vi- 
tam largitus est , melius etiam respondeas , Patriae * ■ 

^M^y^itf dft Tuliius^ itftfte benc actaewnscicn^f 
multorumque bene/actorum memoria qugm jucurk^ 
duisima sit^ac mortem immineniefn aegufssmqani* 
mq e^spectet. 

Quod ad has HeroidHpi interpretatiqn^ piiblici 
juris fadiendi CQnsdium attinfit. JSsf hoq npn lum^ 
demunf imfum « sed^ cum Z. JBommeliensi schoiae^ 
praeSram « j(im a me captum. E^^^ui autem U^ 
lud tum t^poris non pQtuf^ qfiia Tjpog^phum^ 
imfenirem mdi^m > qui Interprsfationes solas. ^ non 
adMo^ qfi^m dicunt^ textu^ t^rpis excudere ;v^'^ 
lef, Becens^enim tunc LennepU^ Pro/essaris apud 
Amstelpd^mnenfes ClaHssimi^ Epistolarum Ovidii edi% 
ti^^f^i neque JMstam videbam causam^ quare 
Q^i^ioffi carpUfds conteMus addendus esset^ cum^ 
Lennepiana edi^^, paruo parqri posset , atque it^ 

» 

Interpretationum Jhfscic^li pretium tefnere au^ere^ 
tur. Quatuorergqpriqrum Epistolarum^ quam scrip 
tis jam nufndfiveram , (/nterpretationem sepqsui^ , e^ 
dendi consiHo abjecto- 

. Accidf^ autem^ postquam Qjrmnasio^ quod a^ 
Mrasmo nomen habet^ praeesse coepissem^ ut cum 
amicissimo H, W. Tfdeman , F. Cl , de hocee meo 
inrito cofuit^ ^ non . n^ea sed jUter^rum studiqsa^ 
fuventuUs gnatia , conqufrerer^ quae^ cun^ optinwe^ 
quae Ovidianas £pistPks e^pHf^ntf Vinfrum thor 
iprwn jsxUtiones , in dks mriores fierenf et cenor 

•4 res\ ^diiivn^^ut m <inimum juvehkni maftibus^ esse' 

p6^ient\ tihrikaheret^ (f&6 confugemt ; $i quahdO 

••■• ' • •■••t^« 

ofel ds' verborum^ ' signi/icatione ^ vel ide-tot^ * seh^ 
fJBriHaesensu dubUaret. ' 

' ^'Pr6'7rktximc'^ qtio Fir' €k est ^'Lilerarum pro^' 
movendarum studio mihi persiuidebat ^ut dereUc^- 
ium opus dehuo adgrederer^ non dubitans, quin 
IjUcTumansii , Vtri konestissimi , suis sumtibus , 
ijuod (dii Tjrpograpkinoltussent , iibeiiter fcicerent.' 
Sudm itaque mihi pollicitus operam diotos Viros 
adiit^ Tiec tamen voluntati meae respondit eventus. 
Heroidum enim interpretationum editionem libenter 
qwdem in se suscipere velle. dixerunt^ modo teX' 
tui Ovidiano sub/icerentur. Tandem ergo necessi-- 
tati parendum ratus mox subsecivas horas , quas 
paucissmas mihi esse nosti^ in cottquirendii Viro^ 
rum Doctorum interpretationibus ^ et meis perseri'' 
bendis . consumsi. Qua re xum occuparer , conve* 
nire mihi UciUt clarissimum M. Tjrdeman , • Vurum 
mea laude longe superiorem, qui simuldc ex me 
cog^overat mein Ondianis Epistdlis enudeandis 
versari^ ultro^ qua solebat V: Cl. humdnitate ^ 
Oudendorpii et Saxi V. V. Cl meditas in Heroi- 
des scholas obtuUt , quibui. pro meo arbitratu ute^ 
rer. Oblatas me perlibenter accepisse^ 7pse inteU 
ligis. Qudmvis autem illas nunquam ihspexissem , 
taPhen^ auditis horum Virorum nominibus ^ qiuxn^ 
tum utilituUs inde in Uterarum amantem fuventt^ 
tehi es^et redunJatUrum ^ /acile auguraba)r. Sax- — rit 

ym ^ero in sex tantum priares Epistolas habuis^ 
se scholas cum vidissem ^ i^alde ddebam , eoque 
magis y quo penitiUs harum perspexeram praestan^ 
tiam^ quae non verba tanium expUcarenty sed 
Poetae ipsius animum aperireni , et quantum Ovim 
diiis humanam naturam cognitam Iiabuisset^ luc6 
clarius ostenderent. Ex Saxianis ergo scholis plu^ 
nma^ qudntum potuij descripsi^ ne Literarum stu^ 
diosi , maximo suo damno ^ illis . carerent ^ quae 
quidem Viri Cl. adnotationes , quod meas ad quof* 
Uior priores hteras jam perscripseram ^ in hisce se^ 
cundion^ in reliquis primum obtinuerunt locum f 
quod equidem non tanti putabam^ ut iterum eas 
describerem ordinemque comnuttarem; praesertim 
cum ea mutatio magno cum temporis^ cufus me 
scis esse parcissimum , dispendio conjuncta fuisset. 

Jam vero in eo eram , ut perscriptum adnota^ 
tionum exemplum tjrpis excudendum traderem , 
cum ecoe! J. Geel V. CL^ cui meiun Heroidum 
edendarum consilium innotuerat , pro ea , qua est 
bumanitate ^ pro eoque^ quo claret^ Ziterarum stu* 
dio , Loersii Adnotationis in P. Ovidii Nasonis He- 
roidas specimen ultro mihi donum mitteret , quod ^ 
quantum miki placeret meumque consUium patere^ 
tur^ ad Juventutis adhiberem commodum. Et huic 
de Tuis Aequalibus bene merendi occasioni , amicis^ 
sime milU oblatae , me non defuisse , inde descrip^ 
tae adnotationes testantur. 

Maximo quidem cum dolore /rusti^a adhucdum 

• 5 Draketiborchu et Ruknkenii VV. CL in 
Notas et JDictata in Auditorum utUitaUm confec- 
ta , necdum edita quaerebam, donec benefido Col'- 
legae amicissimi ^ P. H. A. ZiUesen V. D. , cum 
jam prela exercebantur ^ Ruhnkenii Dictata kabe^ 
re mihi licuity quae^ quamvis non integra^ ta^ 
men ^ ut patui ^ in meos usus ccsn^erti^ 
• Nec diu post Senis Reverendissimi Uterarum'' 
que amantissimi , IV. C. Ackersdjrck , /uimanitas et 
de me bene merendi voluntas effecerunt^ ne in He^ 
roidibus adomandis Amoldi Drakenborchii in hoe 
OvidU opus notis atque adnotationibus destituerer. 
Omnium s^ero Virarum , mi Jane ! quos supra lau^ 
davi , Scholas ita ad Oifidianarum Epistolarum inr 
terpretationem adhibui^ ut ex singulis ea desume^ 
rem^ quae ad rerum verborumque eaplicationem 
mihi quidem omnium maxime facere viderentur. 
Meam autem adnotatipnem , ubi , me quidem judi- 
ce^ opus esset^ vel addidi solam^ vel subjunxi^ a> 
tica , nisi qua recta interpretatio postulabat , Jere 
omissa. Saxi prodemium ^ quam meum praemitte^ 
re mahdy quo majorem auctoritatem oratio hahe^ 
ret. Quae quam bene/ecerim^ me peritiores ju* 
iiicent. Vale! 

Scripsi Rollerodami d. 6 Decembris 1828. 
CHRISTOPHORI SAXI PROOEBHCHI. Inslitati noslri ratio non patitur ; ut , qualis' sit 
poeta Ondius , unde ortus , ubi yixerit , cur exilii 
fortunam subire debuerit, curiose desciibam; x)pe« 
ra enim haec foret cum inutiUs post Virorum Boc- 
torum collocatam in ea re diligentiam , tum in prin- 
cipio Epistolarum Heroicarum haud multum profu- 
tura. Quis enim nescit yixisse Ovidium in aula 
Augusti , illa ingeniorum feutrice , ibique cum yir« 
gilio et Horalio Triumyiratum relut poetices am- 
plificandae constituisse , gratia apud Principem ra- 
hiisse , post siye errore , sive culpa iram Gaesaris 
in se proyocasse , nulli^ re alia nisi exsilio sedan- 
dam expiandamque, tandetu Tomis, in oppido pro» 
pe ostia Istri occubuisse. Plura tamen de Ejus yi« 
ta scire yolentibus abunde satisfaciet ipse Oridius 
Trist. L. ly. £1. lo. ct nostra aetate Jos* Massonii , M PROOEMIUMi 

eleganter docti hominis , yita Ofidii ordine clirono^ 
logico digesta. 

Verum hic multo majora se mihi offerunt dicen'* 
da , i\ostroque argumento propiora , quae in univer- 
sum prius me monere oportet, quam ad interpre* 
tationem carminum pedem promoveam^ Omnia 
qui|)pe hic occupat inge&ium ; hac £icultate cense- 
ri vult diyinus Poeta , hac aestimari liber ejus spiri- 
tus et indoles carminum debet ; non enim is erat 
Poeta, qu^legem Pediam (i) novit» yerbaque pro- 
babiliter adligat rythmi et mensurae yinculis, sed 
qui inventionis laude floret, resque numquam ges- 
tas , ut gestas , ^ic ad fidem temporuna canit et 
hominum mores rerisimiliter ita depingit, ut aut 
fieri poluisse lioc pacto , aut oportuisse lectoribus 
persuadeat : quam finitionem cum sumo , facile , 
quam dil&culter aUquis sibi nomen poetae vindicare 
possit , intdligetur# Dico artem inveniendi praeci- 
puam esse poetae dotem , quae non in eo sita est ^ 
ut omnia pro arbitrio fingat , ut neque pes , neque 
caput uni redd^tur formae; alioquin in eum cade- 
ret, quod ait Horatius de poetastro Ep. ad Pis. 
▼«•3o, sed ut princeps argumentum, vel fictum, 
yel e populari rumore sumtum , vel antiquitale du- 
iMum ingeniose legat ; unde tamen haud sequitur , 
Ut fides poetarum in argumento historico Yim nuU 

( 1 ) V- Siictoi). ifj CacSi c# 85 , in Ncronc c. 3. 1\ PROOEMIUM. nu 

lam habeatf «piasi eomm sit semper mentiri. 

Sdo ecpiidem , nihil ffequenthis hodie more ho« 
mioam circnmferri , (joam Hbralianmn ilhid 

» Pictoribus atque Poetis 

QuicULbet audendi .semper fuit aequa potestas,^ 

Sed nesciunt forte imperitum hunc vulgi sermo- 

nem , quo suos carminum naevos purgare tum sole* 

bant yersificatores , ideo ab Horatio induci , non ut 

iQi suffiragaretur , sed ut vanum et ineptom sa^rrico 

sale perfiicaret: proinde statim subjungit. s> Sci« 

mus, et hanc Teniam petimusque damusque Ticis* 

sim'* Yerecunde sane. Quasi agnosceret etiam in 

suis carmiiubiis aliquid , quod tollere Telles ; Terum 

lOico addit arietem , quo tota illa falsi judicii anc 

flobvertebatur ?> sed non, inqniens, ut pkddis coe* 

ant inumtia , non ut serpentes aribus geminentar , 

tigribus agui.'' Unde ratione concludimus primarimn 

quidem actionis genus, in quo descriliendo occupa* 

tur carmen , posse aut nulb aut incerto auctore sa« 

nd ^ sed cetera omnia argumentis ez Historia sive 

▼era sire iabolari , e Geographia , aliisque id genus 

artibns petitis , naturae , hominum , populoTum , 

tempQrum caussas inutari oportere. Quae genera- 

tim diximus, darius manifestiusque ezemplorum 

inductione apparebunft. Sumamus Homerum Yir- 

giliiunqne , quibus deinde ad latus ponere Nostrum 

juvabit. Apud Homerum ergo in Iliade (ut hoc jatr P R O O E M I U M. 

tanfnm ufamitir) caput Epici carauws est ira ^%\ 
tarOT Achillis, praemiD Tictoriae tao , fiddicet Bri* 
seide, fieandati , mide jm^ et rixae inter Procerte. 
Graecoram oriebantor, qaae expugnationis Troja- 
uae 5ucces5um yehementer remorabantor. Hujus 
argumenti principis , sciL indignationis Aclillleae 
sumtio , utut yaua , saltem nullis Ai>n|iliimi jpo^^ 
mentis firmata, eam tamen rim non habetf ut 
credi possit reliqaa carminis huio fabuJae ^iiailia 
fuissci immo alinnde constat T«ris$kna esse, quae 
de moribus Gentis Graecae et Trojanae, de sacro- 
rum rilibus « de Ducom beUic(H*um noQunibus et 
Tijrtnte, de armorum genere, de nayium nume* 
fp^ de vegionum locorumque situ et habitu docte 
in^ersit. 

Similis ratio iu Virgilii Acwieide speetatur, ^ujua 
smnma est profectio Aeneae in Itajiiam , partim orar 
cdLorum et &ti lege instituta , parlim ex pietat^ ergGi 
parentem suum Anchisen, partim e cura D^um 
Peuatium nata^ cujus rei mworia ets^ non fabu* 
ksa , Virgilii tamen aetate adeo obliterata fuit , ut 
a nonriuUis , Iket perperam « in dubium voearQlvr> 
Ponamus Tero numquam. cofitigju>se illom adven- 
tum, adeoque fictam quibusdam et nunc et 0U19 
imnc coioBiam Tideri potuisse ; liuto propterea bel- 
lum Trojanum, cujus historiam Poeta perquam no- 
btit Episodio , Lib. 11 , persequltur ; num i^giftnum 
litoia , quae.classc sua legil Ileros; uuui regc^ apud PROOEMIUH. XT 

qaos in iliiiere dev^rterat Aeneas; xram res Roma* 
noram , qoas tduti in tabala depiiudt lib. VI ; 
noBi ndlle aliae rerum , homimim , oppidorum ima- 
gLnes ia oerdxo Virgilii natae et incorrupds mona« 
nientonnn t^stibus destitutae videbunlur? Nihil pro- 
fecto mimis« 

Ipsas si intuemur Epistolas Hef oidum , quis adeo 

creduius foret; ut opinetiir, tales eo pacto episto- 

hs a Penelope ad Ulyssem, a Briseide ad Achil- 

lem , a Didone ad Aeneam , aliasque id gcnos scriptas 

esse. Sunt ingemi Ovic&ani partus; ab hoc natu* 

ram , yim ac formam acceperunt ; quia vero , ut ait 

Gloero de Off« L. I. c. 28 ^ poelae senrare deoorumf 

]|. e. qmd coiqne conyeniat , quid quemque deccat , 

Ticiere debent; hinc fit) ut, Ucet ejusmodi literae 

ab Heroidibus exaratae munquam fuerint , exarari 

tBmen atquem; scriptae earum peraona dignae ha- 

beri potueiuit, quoniam mores, quos Graeci ifin 

Tocant, tempora, opiniones sire Terae, sive valgo 

ereditae ad amussim respondeant, ideoque, tamelsi 

scriptiooB causam ingeniam pepererit, rerum ia* 

men et natarae stt imitatio^ (quam) ita tempera«« 

vit 9 nt ad veritatem pnndme aooederet. Itfanet er- 

go in eo finitimum oratori poStam esse, ut ait Gtc» 

de Orat. ( 3 ) , quod oterque persuadet Id vero ut 

efficiatar , nova et mukiplici inventione sententiarum 

( 3 ) L. I. c. 16. x?i P R E M I U M. 

et verbonim , quibus princeps argumentum credt- - 
bile redditur , poetae opus est. Nihil }ejune , ni- 
bil exiliter dicatur « res a poeta cognita et percepta 
similitudinibus exemplisque non longe arcessitis , 
sed de medio sumtis i. e. popularibus et sponte ob- . 
yiis exometur; yerbo, quam laetissimis floridissi* 
misque coloribus pingatur. Recte enim Simonides 
apud Fkit. de gloria Athen. pag. 346. 1. f. » Fic- 
turam taicitum poema, poema vero loquentem pic-' 
turam esse" quem haud dubie secutus est Auctor. 
liibrorum Rhetoricorum ad Herenn. L. lY. c. ^8. 
si poema, inquiens, loquens pictura est; pictu- 
ra tacitum poema debet esse. Addatur HoraL 
ad Pis. vs. 36i. » Ut pictura, poesis. " Scilicet 
quod pictores lucis eminentia et umbra i. e. colo- 
ribus apte.illatis praestant; id poetae epithetis et 
metaphoris efficiunt, in quarum elegantia versatur 
tota saepe carminis dignitas et venustas, tanquam 
cum rebus inanimatis yitaque carentibus attributa 
viventium , et vicissim animatis materiae affectiones. 
adscribuntur , uti aquae insanae apud hunc ipsiim 
Ovidium Ep« I. Heroid. vs. 6. pro mari fluctibus 
agitato et furibundo homini simili; ita vs. 54« ^<^* 
xuriai humus^ sumta metaphora ab obeso hdmi* 
ne , qui luxu et voluptate corporis habitudinem 
contraxit. Sic vs. Sd.Jerreus homo pro durissimo. 
Ita cum opes tanquam viscera dilaniantur vs. 90 , 
et sic in sexcentis aliis. Similiter dicitur herba 
sitire et morij quae nimio calore flaccescens im- P R G O E M I U M. xm 

lireni poscil , aut layi rore spargi amat , in quibus 
oumibiis regnat audsfcia felix , non profecto infbr* 
maada ex mi0ero aliquo Gradu ad Pamassum , aul 
neacio qnibus prosodids Lexioorum qiiis<]ui]iis, sed 
ez ipsa Poetarum yeterum asndua lectione. Neque 
Uc no8 morabitur v«ina plerorumque GrammatieO' 
rum praeoeptio de licentia poetica. Utantur £oni« 
liariter Priscorum, in primis Oyidii carmhiibus, vi- 
debont gratam illis saepe negligentiam et liberum 
jdacnisse spiritunu Quid enimP Putabimusne nu^ 
mercMinn Tincula , quibus adstricti erant , timuisse 
poetas el commisisse, ut licentius, quam dicendi 
cenaaelodo ibrebat , in scribendo peccarent P Ipse 
cecte Otidius de ae et cum eo plures alii yerissime 
l^oriari poterant 

Sponte sua nupseros carmen yeniebat ad aptos : 
£t , quod tentabam dicere , yersus erat ( 3 ). 

Sane qui pectus yaria lectionis Antiquorum copia 
innutritnm babet, intelligit suopte judicio alium 
sermonem in oratione, alium in quotidiana homi- 
nnm consuetudine , alinm in carminibus obtinuis- 
se : proinde si quis ausit hodie quippiam carmine 
Latino, cogitet primum Latine; quod est yerissi- 
mmn Clerici in omni scribendi genere, quod Lati- 
ne fil, praeceptum; mores populi Romani, inge- 
niom , ritus cum sacros tum civiles teneat , histo* 

(3) TrisL I^Ff. El. lo. y». a5. sq. xrin PROOEMIUM. 

riae sive verae siye &bularis capita. intdQiigBt ,- uiiil 
yerbo , oixmem autiquitatem in promtu hid>eat* 

Epi^tolas yero Heroidum , quaa minc in maBUS 
aumemus , quanta parte sui nectarb imbuit Yerat , 
cufa ob mirapoi iqveiAioms et sentfxatiarum naiTita^ 
.tem y tum ob simplioem dictionis omatiuii » in quif* 
bus saiie Ovidius $e ipe supieravit. onuKfiaque pig«> 
mentorum loculos efFudiL Ipse etiam sibi tenipeo 
rare non potuit, quin opus suum saneqntm tsne» 
rum) soUers, ingeniosum kudaret (4)* Cavepe 
tamen nos jubeni Vid Docti^ ne esistimemus xxnfi 
nes epistolas ab Ovidio concinnatas esse , qpno»- 
niam non onmium meminit Am. L« IL £1. ifi»* ro« 
^o. sq. sed nonnullarum , quarum aliquas ad) A. 
Sabinum, aequalem Ovidio poetam, re&ninL Ut* 
cunque vero ea existimentur , nonnullas largior for-' 
te inter Epistolas Hefoidum recenseri, quae Ovidii 
non sunt ; alias tamen nullas equidem Sabino ad« 
scribere ausim, quam responsorias ; nam ^ides wOf 
cinnasse Sabipum ipse docet Ovid. Am. L« s* laud. 
Ys. 37. 

Ut autem hanc Epistolarum ininatabilem virtn* 

tem animo recte informemus, imitarique disaamus^ 

. intueri nos oportet veras Epistolarum causas et ra« 

liones , quarum legum diligenti observatKme et cur 

ra effecerunt veteres sive Oratores sive Poetae , ut 

literae eorum tantopere nobis placerent» 

( 4 ) A. A. mn. Ts. 345. EROOEMIUM. xa 

DDplex esk epbtidarum genus, aut ut »b6eiites 
<fe ns 9 qaae accidenupt , oertiores reddamus , aut 
ut leuDin iUia anitmiBique nottilHii aperianuia. 
Ptiiumu geBi]a.,.iitpote de medio snmlum et parab^ 
le , iagBnio ininime iiidiget , idque onmea, etiam m- 
dei artium Qpifioea, aelliilaru, mercatores auapte 
naAm teimt; altenim Teio, qiio amorem^ obaer- 
TantiBm, iain, indignatiDBem , apem , doloram, 
laeti&an aignificaaaus , donge magia ardmim esl ; in 
primia , si aoademnB aliqaid aut dissiiadclnas , ing^- 
niom |»ofecto in quascunque argumentorum formas 
Tersatile et foecundum postulat; non enim sufiicit 
folgari et firigido rationis cribro nos amare illum ac 
diligere^ nos dolere ejus casum, misereri ejus fbr- 
timae , laetari fausto ejus rerum eyentu , institutum 
ejoa yel probari nobis yel displicere , sed vennsta 
et deganti causafum conmiemoratione , propter quas 
amamos , dolemus , gaudemus , maxime opus est , 
ut credibilis ei fiat oratio nostra , ut sentiat ille 
magnitudinem afiectionis et voluntatis nostrae , ut 
novitas et Jucunditas dictorum valeat cum ad dej- 
lectandam, tum ad persuadendum impetrandum« 
qae id quod volumus , uno verbo , ut animus le- 
gentis, eodem modo^ quo scribentis, afiiciatur. 

Valet enim quoque Horatianum iilud de tristi* 
tiae ac doloris aegritudine (5) quod in demonstra* 
tione omnium animi afiectionum caput i*ei est. Un- 

(5) Ad Pis* ys. loi. sq. • XX P p O E M I U M. 

de laoe merlfliana clarius apparet non oommuniai 
^sse dioenda , sed propria personis et temporibas ^ 
noya et jucunAi pro cujuslibet argumenti modulo et 
ratione. Quae cum ita sint, ut sunt sane iveriasl- 
tna y quis ausit n^are , omnes has , cjuas enumerar- 
▼imus, quasque scire omnium interest, qui illotia 
manibus ad Poetam nostrum accedere noiint, rir- 
tutes carminis et particulatim Epistolarum dotes in 
nuUum ferme alium ex tota antiqiiitate poetam ^ 
quam tn hunc nostrum convenire et cadere. ^ P. OVIDIl NASONIS 

HEBOIDES.^ T I i db ■ lm^> EPISTOLji L 
PENELOPEULIXL 

ARGUMENTUlf. 

}. I. Iiiter beOa , quae Herolca Graeciae yidit aetas | Troja- 
Bo beUo tmlliim futi darius. Ad unam enim urbem, Trojamy 
«hsidendam tota ooofluzit Graecia , ut iojuriam vindicaret , 
quam Mendao, Spartae Rogiy inttderat Paris, Priamii Trojani 
Begis^ filius. Hic nempe ^ patre non inyito , Spartam contcnde» 
rat , ut H^ionen i amttam , Labmedontis Regis filiam , quam 
Bercnles, Tastata Troja» Tekmoniy Graeco duci, conjugem de-* 
dermt, rejieteret Quod autem petiit, consecutus non est 

{. a. Nec tamen faospitaliutts )ura neglexit Menelaus , qui 
benigiie et bumaniter Paridem bospitem ezcepit Par autem 
pari Bon retfdit Prianii fi]ius« Gum enim negotiorum causa 
Menelao iter in Cretam esset necessarium t ea opportunitalQ 
nsus esty ut Menelai uxoremy Helenam, Ledae et Jovis fiiiami 
Sibi oonciliatam classe Trojam al)duceret Quod quidem faci« 
Bos, quamTis scelestumi bospitalitatique contraiiura non re- 
probarit Pater, speiwiSy fore, ut ita Hesione sorori eum Ilele* 
ua permutaretur. . 

5. 3. Habuil tamen Parts^ qua culpam tegeret, speciosam 

causam^ Yeneris Deae sdlicet volnntatem* Aeciderat enim, cmn 

in Ida monte pastorem ageret Paris, (quo eum pucrum pas* 

toribaM educandiun miserat mater Hccuba, ne patris jussu in« 

teriioeretur « cui ac toti patriae facem aliquando fore ipsa Botn» 

Biarerat) accideraty inquaro, ut in Tbetidis, NereX es Doride 

ifliae et Pelei , Ae9ci ex Emdeide fiUi , Tbessaliae regia , nup- 

tUs, ad quas pmeter Jofcm Juno , Pailas et Yeiius invita- 

A 1 EPiSTOLA PRIMA. 

^e eraht , inU^ hasce Deas lis .de pplcrliud^c oriretu/ ^ chr 
ad nuptlas non vocata Eris, invidii mota, dederat causam la- 
hiU iniixcdium prejiciendo pomo, cui inscriptam erat « delitr' 
pulcriori/' 

§. 4. Hoe' 'iD3t& iTeas tfertamei^ cnm dirimere ne Jupiter qut» 
dem possctV ii^ persuasit, iil Paridcm, optimum pulcritudP* 
nis spcctatorem, slbi sumerent arbitrumv, Arcessitus venit Pa» 
ris , qui , nej^l^ta potestate » quam ipsi promittebat Juno , ne-^ 
glecta sapieniia> quam daturam sese affinnabat Pallas, Yene^ 
rem, quippc quae pukerrimam poMicita erat uxorem, pulcer^ 
rimam judicavit* Haec itaque a Yenere Paridi destinata form^ 
praestantissima fomina erat IMena , quamr a Dea^ pfomissam acT 
debitam quis mortalium ipsi negabitF 

$. 5. Hesiob^ rero eum Helena peruliitationis ^gs Priammnr 
ibfellift Agamemltone enim , Menelai fratre , potentissimo Ar*' 
givo RegC/ signum toUente ad ipsum concurrerunt Graeci cuot 
^ente sua Prineipes, q|ai illiu^ auspicior classe ad I^jam ve^ 
ncTtf quam urbem deeem annos obsessani arle ac fraudibus ce^ 
pcre tandem* Graeci. Hos inler duces ealiiditate et consiliis* 
eminebat Ulysses Itbacae, aliarumque' vicinarum insularun» 
pex, Laertae (vol pottus Sisypbi Corintbi regis) ex AntidiSa fi^ 
lius , qui iuveniendo £qui Trojani stratagemate ab Horalio Ep^ 
Lr L £p« a. vs« ¥7. Trojae domitor recte laudatur. 

$. 6. Pbst.cxoisam Trojam Ulysses cum ceteris ducibns do^ 
mum vedeundi' eepit consilinm ^ 9^6, tempestktibus huc il-* 
liic actus varias orbis tevrarum plaga» adiit.' Primum in Thra-^ 
ciam 9 moz in A^fricam ad Lotbpbagos delatus est', ubi iwio-f 
rum plurimos arboris Loti fructuum dukedine eaptos tnvitus 
reliquiu Cum* ceteri^ Siciliam insulam petiity in qua Cydo-' 
pum teterrimuy Polyphemus sex eonim' devoravit ^ quam inju* 
riam uV UlysBCs ulcisceretur ,.> unum, quera in media fronter 
habebaf yOculiim ei eruit. Qtio facto ad Aeolum , Yentorum re* 
gem|. Jovis e Segest» fitium> in Aeflliis insulis dcgenlem, aufu-^ 
git» a quo acceptos adversos venlos utrtbus inelusos secum ab^ 
stuilt Socli vero' male airiosi bosce utres apemerunt , quo fac-^ 
tum, ut noyis tempestatibus jacforetur Oljsses» 

§• 7. In Italiae lUus prope Fonnias ejechiS Laestrigonum manir 
periissel, msi servasset Circe, famosa Venefiea-, cujus arte inr 
VAiias monstroFum fpniias Ulyssis sodi niutatt sunt, qitod idcn»* 
passus fuissct Ithacac Rex, ni^i sapientiae symbolo^ herba Mo^ 
]y , autca a Mereurio essel- iustructu8« Hac Circe ducc Infero^^ 
adiit, iibi a Tiresiu: vutc , quae sibi cveotura erant, didicib 
Ab llalia sulvcus, SJrenum suavissimis cantibuti negleelis^ SioH> PENELOPE ULIXI. 5 Qam nirsiu tenuic, iibi tocii» i{iuiintif ttt abftinerent pnece-^ 
pissel UlpseSy e secrifl loU dicatis amentis ', quae PhaStusa 
IVympha pascefaatf qussdam aiKluxere boves, qua re iratus uJL 
novae tempestatis auctor fiiisse dJcituTi undei fractis navibus^ 
amissisqne sociis | vix in Ogygiam insulam evasit La^rtiades. 

§• 8* Ibi Gum a Calypsooe retineretur, Minervay Mentae 
personam mentita , Telemadmm ^ nt de patre sctscitatum Nes- 
torem et Menelaum adeat, adhortaturi illi viae »e$e offerens 
comitem. Interea Jupiter demittit Merciuium ad Galypsonem, 
qui y ne Ulyssem retineat dintius , ]ubeat« Yix Tero ab ea de* 
missum tenfiestate obruitNeptunus, bac opportunitate usus,ut 
Poljpbemi iilii , ab illo ezcaecati > poenas sumeret. Attamen e naun 
firagio servatnr» et nudus in Pbaeacum insulam, Corcyram^ ena« 
tat, nnde ab Aldndo rege omnibus ad iter necessariis instn^o- 
tos in patriam tandem dedudtnr. Quo cum pervenisset, Mi- 
nervm moaente , Eumaeum snbulcum primum adit , ez quo de 
familiae renunque suarum conditione cognoscat Quibus in- 
teliectis , sobuko oomite , domum suam visit , ubi Ulysses pro« 
cas y senroe et ancillas , a quibiis male babitus erat, praetci; 
Pbemiua» cantoffem» et Medontem, praeconem, mox interfidt 
omnes» Perada demnm caede sese primum Penelopae uxori , 
dein La^rti Patri ostendit^ cum interea Telemachus, jam ante 
ia pnlriam rednx, Pendopen de Ulyssis reditu certiorem fe<- §. ^ Fuit antem | ut Saxii verbis ntar, Penelope Icarit, Spar« 
tanomm regiS| e Periboea filia, mulienun Graecarum nuUi, as- 
sidnitate » fruf^tate , rei fomiliaris cura , castitate et fide erga' 
maritttm secnnda. De assiduitate ejus testatur tebi , quam texe* 
baty retexebatque ; nnde etiam in proverbium abiit, sumtum 
de laboris ejns tenore et nexu ^ quo resptdt Gic. Acad. Quaest« 
L ly. CL ^ 

De castitate ipsa res loquitur , proverbio etiam notata » ciim 
Penelope apud po^tas pro quavts pudica et frugi ponatur, ve* 
loii aptid Mart U I* Epigr. 63. vs. 6. et Penelopuea fides pro 
immutabili apnd OvFd. Trist L. V. El. 14. vs. 36. Etsi vero 
nmriti iui profisctionem ad bellum Trojanum maxuiie gravare* 
tor , lamen^ nt soient 4atstae et pudicaey-mariti sut absentiam pu- 
blicae rei et honoris causa tnlit. At postquam victores Graect 
kade et praemiis onnsti in patriam reversi essent , nihilque de 
marilo sno inaudiisset, nbt hacreat, quorsum abterit, omnes si* 
mnl animi motiis femmam consilti inopem agitanint, in yanas* 
fue nipiierunt sententiaS| quos h. EpisL sdtissime velut in ta-< 
boLi d^iiuit PoSta* 

A a * EPlSTOLA PRIMA. 

I. 10. Sdlicet iuminft aegritudo aniiiu et soUicitddb eanTatf 
Scribendum appulll; hac cniciaU hortatur maritum , tandem ali- 
qiiando redeat, cum sui, tum uxoris, tiin parentis senis etTe- 
lemachi filii gratia, quae sua^onem eiaborantia dUigcnter it« 
insliluit, ut, quin vefe et ex animi sententia cnpiditatc uxor 
arderct ei tenereiur ,. duhilare nullo modo posset : incrcdibia 
enim moU amore et bcnevolenlia erga maritum , indignaUone iiC 
Trojanos et Sponsos- jusli mariti aemulos , pietate erga neces* 
sarios , metuque in praeceps iturae familiaris rei , ni matura-^ 
f et reditum , argumeniorum copiam iu coacervavit , ut plane 
studii sui causam om^isque mone taedium DJywi suo persoart 

ilANC taa Penelope lento tibi mittit, UKxri -* 
Nil mibi rescrJKas ut tameri ; ipse veni. 

Vs. I. fianc. Semel.modo VS..I38. Hiiitf est, qBod Pene^ 

Ovidium hoc pronominc , sub- fope ad hmgam moram vs. 74. 

audita EpUtola, usuin observat et imnaaas moras vs. 8a. it^-' 

diligentissuniis Vavassor de vi , rum itcrumque revertatur. 

et usu qmrumdam verborum, Ulixe. Notanda est vocatlv» 

pag. 86. Bunn. De norainis Xi- terminatio nominum in «, Grae-^ 

terao ellipsi Y. Sanct: Minerv. eo morte. Oade»L 

m V. LUera L.IV. c 4.. pag. nw s. NU mifu rcscribas ut ta^ 

•\L ^ . mwt; ipse veni, SensOs est : mit^ 

Taa. IIoc pronotoca amoris to ad te hanc epistoUm , non 

affectum indicat, ut apud Cice-' eo Umen amma, ut responso- 

TonemmiCicero, mea TuUia. riam (cplstolam subaudi) acci-^ 

Letiib. Qui tardus es ad re- piam: ne rescribe, quaeso, ip* 

ditum, ncque uxofIs desidorio se vem ^ vei, ut Sanctius in 

commoveris» Cui epilhelo, ut Minerva k IV. ci 5. pag. 66f. 

ait Saxius V. Cl., vs. 66. recur- Mooeo, vel fae uf etc. vel vo-' 

renti inest e;tprobrationis acri- lo-, ut nil mihi sescribas ; ipse 

roonia, qua Ulyssem velut loiv veni. « Odit verus amor, nec 

gae desidiae iDdorinientem cjKci- «'patitur, moras" Seneca in 

tavil Penclopo : valde enim ino- Herc. FuFcnte Acl. 11. Chor. vs^ 

rosi sunt, qui amant, yel levis- 588. Literae enim , inquit Sa- 

sima dc causa irritabiles,-nedum zius /'Don satls ideneae, neque 

ob languoi cin et tarditatein , cu- ad leniendam resarciendainque 

)iis inpaiientissimac essc solont praescntiae tuae jactiuram ef&« 

praesertim feminae. cf. Ep. III. caces erunt ,, te ipsum amplecti^ PJBNELOPE ULIXI. 5 

Troja jacet c?r4e, Danais iaviM poellis. 

Vix Priamus Unti, totacpie Troja, fuit. 
otiuam tunc, cum Lacedaemona classe petetat, 5 

Obratus msanis esset adolter aqnis ! 

tepossidere capio , tu mlbi radr «4. ««. 

3 ^ir.' "»r^ , A. Poelhe hlc .ant nnp. 

n^Jy^ ■ "''*" " •■ *••' '^ fl<»'*°««» «t javcailibis 

r^giae Mmom parte, quae annU, «piae maritoram abseu- 

««e r«pKat ad Id,m .,0;,. Uam ferttnt molestius. Cf. iu- 

jLT^J"^' '^"'^■'' Horat. Od. L. fflf Od. ... vs. 

d/if". .Oppon^to- ysUfrei .. et L.m. Od. ,4. ys..o, „. 

de rebu. manupat.s «. «surpa- Danats. Gn.ccis. Danal di- 

lor^^cat dtnuum essc «t cuntur . Dmo Rege, qui, au- 

«^, ub hie,- vcl «,„ /^ ^ A. C. «imter .U exAe- 

S!" '/' ?«»•"» ▼«« cui» gjppto in Graeciun oolonos du. 

•ftwaybrtww /ucton , infi' xit, et in e. regione , quM et 

*«« Tel awmo 4ejecba,i. eoor. tunc et pqste. Argos .b Argo , . 

t^um. yel de^tu», tcI UUer- «»tiqao lego, vocabatur , coum. 

^^^x,y*T ^- ^"P*^- ^'«- dit.ApudpoeU.vero, Home- 

IIl»-. '. ' "•• ?.^' *''"* ^*'- «w» imitatos, univewa Graeco- . 

Trajecuad Rhenum 1780. Bur. ,ppelL.t«r. 

MnnMadOvul. Am. L.n. El, T r««/. Ut tam diu .b» 

ir« ^P*»"»^^^ nimirum. Heins. Egrpgia imM> 

<,*** * ,. „ 80 fi«J»« uxoria erga nuritum,. 

Certe pro salUn^. V, Tufsel. nou modp awro. sed qui£uaU, 

Sr %^"^ ^«^* '^- l*tdiviUis totoque imperio c 

r*-f- fr* *• J- 4- "» y. cer^ riorem LaLeDtis. VixPrimms, 

H, 5<gn.ficat nempe Penelo- inquit, Uuui fuU tataqise Tm- 

^, quaecumque monfe cauM >«, ut t« vel paulo, nedum. 

M «anio, saltem Trojijnae n.- tam diutino lempqre, cwerem. . 

tejam laceutis obsidioncnj Abrupta pwilum or«tiD, nec s.' 

F>et«,A non posse. cf. Len- tisnexacumantecedeutibos.socl. 

/ ^"1 * "* Aniai.dv. decora tamep et cQuvenieu in- . 

' ' .* _ , dignanti dplvntique, ul saepe iu 

imua. Propter idisentiam vel moUbus iinimi , noo cerU ad- 

«caedem maritorum. Quomo- modum sede manentis. Sax. 

*' . beibi detestata inaU-ibus » 5, 6, elc. O utinam. Scisms est, 

"«« llorat. L. 1. Od. 1. vs. utiuam ilie adulter (Pjir'*j q«4» 1 

A 3 . 1- ? 6 EPISTOLA PRIMA. 

Noo ego deserto jacuusem frigida leclo , 
Nec quererer tardos ire relicta dies : 

Nec mihi, quaerenti spatiosam fallere noctemi 

Lassaret viduas pendula tela manus. lo rapta, ex Laoedaemone , Pelo- tiataetraptaReIena,reIigiosum 
ponaesi urbe , Heletia , Troja* id jus hospitii violarat. Saz. 
ni helli, adeoque maloruni meo" 7. FHgida^ sola, sine virob 
rum causafuit, undis insanis^ Mire, inquit Giofanus ad h. 
saevientihus » in cursu suhmer* ts. » eiprimit mulieris , quae le- 
SQS fuisset Y. BihLioth. Chissi* gitime virum amat, ingenium. 
ca in Y. Helena. Onomasticon. Frigidum ; inquit Sax. , onme 
Po^ticum Dom Seif. in v. Gra* id 'dicitur, quod torpet, remis- 
vis est et acerha detestatio in sumque ao ianguidum sit. JFrr" 
Trojanos et raptorem in primia gido itaque egregie respondet 
Helenae^ quae verhis apertis et jacere^ remissionis et exanimar 
male ominatis concipitur: aho- tionis index. 
qui pro sua superstitione vete- 8. Tardos. Ahsentia tua* 
res 9 etiamsi malum praevide- ' Ire. Eiegauti metaphora de 
renty tamen infausUs precatio- teropore dicitur. SicetiamOvid. 
nibus diligentissime parcehant , de Arte Amandi L. III. vs. 6a. 
fpequenter addentes, ^uoif ome» « £unt anni raore fluenlis a- 
JDii avertant , quod DU omen quae/' Plautus in Pseudolo 
obruantf D£ meliora. Sax, Act. I. sc. 3. vs. id. c It dies.'' 

6. Classe, Classis sumi arhi- cf« Schrader ad Musaeum c 19« 
tror pro quacunque navium vi pag. 3s9« 
ac copia , non , ut qnibusdam Relicla. Uti v^rsu anteceden- 
acriptorihus placet , pro arma- te simpliciter desertus lectus di* 
ta instructaque militibus navium citur ^ ita et hic , poStarum mo- 
multitudineyquaBesionemami- re, pro relicta a te* In utro- 
tam j quam Tielamon , Ajads pa* que vocahulo deseri et relinqui 
tcr, sive rapuerat stve ab Her- obliqua sed modesta inest ex* 
cule acceperaty Paris legatus re- probratio officii et ujtoris tam 
peteret. Credihile enim non diu neglectae. 
est^ exceptum hospitio a Mene- 9. Fallere noctem dicitur 9 
lao, Spartae rege, Paridem fu» qui tale quid (acity quo noctis 
torum fuisse , si vi et armis ur- molestia non sentiatur. Sic nox 
hem petiisset : non eam ob cau* decepta £p. XIX. vs. 55, et 
$am perfidus et rem ne/ariam Trist. L. lY. £1. xo. vs«ii4« 
perpttrasse dicitur y quod cias^ « Sic tamen ahsumo^ dccipio- 
se Spartam pettit ^ sed quod , vi* quc dieiu*'* . PENELOi^E ULlXt 

QuaAdo ^o tkon dmai graviora pericala veris? 

Res est solliciti pleha timoris amor. 
)n te fingebam Tiolenjtos Troas ituros : 

Nomine in Hectoreo pallida semper eram. la Jdissarei, Solebant nem- Gogt^et rorigme dcs Lots, des 

pe antiqaiuts femioae etiam il» arts et des sctences VoL I. pag«- 

lustnores lanificia opmm da- i45. Edit, Parts iSao. et «icl^ 

re, qnod pudicitjae et probi* ibi cit. 

tatis sigDum erat. V, Feith. 1 1. Qmndo non ? b. e. nul* 

Aatiquitatam Homericamm L. lo non tempore. Haec intcr- 

IV, c 3. 5* 3* ot infra vs. 77. rogatio stngularem habet vin^ 

De Lucreti^ Fastoro^ L* H* ^h i^^ue efficaciam , orntione ai« 

74i* sq. firmante ni^jorcm. cft Am« L. 

Maniis vidtta$ f eVf^vDfer 8tw JJL £1. ir« vs. 17. 

dixit Penelopc , quae , marito f s. Bes esjt solUciU ctc. Sic 

absentCy tanquam vidua age« Cic ad Attic L. II. l^p. a4, 

bat. Moiuu autem viduae eo«* n Non ignoro , quam slt amor 

dem modo £cnntur , quo porus omnis sollidtus atque anxins.'^ 

viduus et huyas generis alia. Twyfelcnde vrees vreest aiie 

Sic ioquitnr Ovidins more po£- quadeqi 't zamcn, Hooftios iiy 

tamm , qui dant epitbeta sin* Bae^ Act. IH.- SoUiciti acti* 

gufis partibus e^ , qu^e sunt tp* v^ ppnitur pro eo , qui facit 

ti bomini propria. ' Ondcnd. soIUcitos , anxtos ac curarum 

Pendula tcla , in talario. Sip plpnos. Oudend. 

tns enini staminum non erat bo« ' |3. Fingcbam, At^imp sciL 

lixontali^ sed perpendicularis, Ituros. lie in aliquem pro ir^ 

SUiliat stamen , uti pa|et ex Se« ruere iir altquCm. Eodcm yerbo 

necae EpisL 90. Ovtd. Metam. usus est Yirg. Aen. X. IX. vs^ 

L.IV. VS.375. Tela autem est 494* 

id quod iexitur. « Stamen , in* • • • • • Simul ense redusQ 

quit Gresnerus in Tbesauro linr Ibat in £uryaluni^ 

gnae Latinae in v., est filun^ Venire ad dlxit Pl^aed^ L, l^ 

fundamentale a stando dictum, |i|b. sr. vs. 5. 

qaod secundnm antiquam texen- « Aper fubnineis f|d eu|n vey 

di rationem ad perpendicnlum nit dcntibits." 

cxtenddMLtinr " suspensis, se- 14. Nomine in Hpctoreo ^ l^. 

cundnm Senecam L i., pond^ e ad auditum Hectoris noraci| 

ribus. De texendi arte Vete* pallcbaui , metnens, ne et ille 

nim V* Schneiders in Indice ad adversns te insurgcrcL Elcgau^ 

scriptores rci mstkae pag. 383. est hu)us praeposttioois in usujft 

A4 8 EPIST OLA PKIMA, 

Sive qmis Antilochum narrabatab Hectore victumj %3 

Antilochus nostri caussa timoris erat: 
Sive Menoetiaden falsis cecidisse siib armis ; 

Fleb^m succ^ssu posse carqre cIoIqs. 
Sanguine Tlepolemus Lyciam tepefecerat hastam ; 

Tlepolemi leto cura novata mea est. ao 

Denique, quisquis erat castris jugulatus Achivisy 

Frigidius glaoie pectus amantis erat« 

• 

Sic Yirg. Aen. L. X. ts. 446. d^ Noctuma solTeiis texta diur* 

Pallante « Stupet in Tumo" m dolo." 

h*e« ad conspectum Tumi. Patrocli mortem habet Ho« 

PaiU^BL P^nelopes nietum pal* .merus II. L. XYL 

lons colore et imagine depingit i8. Flcbam successu etc Haec 

Ovidius ; nam terrorem pallor generaliter quidem Patrodi car< 

sequi debet « ut pudorem ru- sum respicere observat ad b. L 

bor. Cic Tusc Quaest L. lY^ Micyllus , ita tamen , ut simul 

c. 8« Timor quippe sanguinem ipnus^t Penelope se Tereri $ °® 

gelat , qui ad praecordia fu- mariti etii^ui doLi atque aslu^ae 

giens , et coaclus gignit frigus , prospero suc^essu aliquando de« 

ut scripsit Serv. ad A^o. L. III. stituantur ; J^eUax enim , i. e^ 

TS. 3o. Saz. per blanditias decipiens Ulys* 

i5. Antilocfwm victum% cf^ ses, Y. Yirg. Acp* L. 11. vs. 90« 

Lennep. ad b. vs« et G. J^ Yos- . 19. TkpolemuSi Herculis et 

sius Inst Po^t. L. L §• 5. Astyocbiae iilius Homer. L. Ji^, 

17» MenoeUaden i« e« Patro- in catalogo navium vs. 658. a 

dumy Menoetii filiumi Acbilii Sarpedone,Lyciaerege, occisua 

amicissimum. est Hom* II. L. Y* vs. 6s8. sq. 

Jrmafalsa^mmsu^^ alienan Tepefecerat calido gruore suo, 

nempe Acbillis, ezponunt Inter- cf. Hom. II* L, XYI* V9. 333* et 

pretes* ^ilsXo fallacia y%^ e. quae KOppen* ad b* vs. Yersus initio 

bostemfallerent: ideo enlm il- omissa est particula jeii^c | famH 

la induerat Patroclus , ut bos* liari poi^tis more, Sax. 

tis arma baec conspiciens sibi sq. Novture* JRenovare , w 

cum Acbilie rem esse putaret, staurare* Sax* 

atque adeo decipcretur* Sicfrl" si. J)enique ,'UX paucis di'* 

sam Minervam dixil Propert. ^m. Y. Rubnk« ad Terent An<9 

L« II. £1. 7* vs. 43« dr. Act. I. Sc. i. vs. laow 

« Coiijuginm falsa poterat dif^* Caslris Ackivis intellige iVi. ^ 

icrre Miacrvay Acbivi enun st^at Cvacci> ab PENELOPE U 1,1 XI. 

Sad bene consaluit casto Dena aequns amori. 
Versa est in cinerem sospite Troja yiro. regione sic dicti ; uti A«> teri Diatriben de verbo cetno^ 
chala pro ipsa Graecia Ep. VIIL S^DCtii Minery. L. IV^ c. i5« 
TS. i3* Jugulatus. Jugulart pp« pag. 783. Dii antiquittis vidt^ 
C9t ^ iuguluoi abigere et de- bantur ab hommuru studils alie-> ' 
mittere lerrum« Sed sumitur niores esse, nifci muneribus si« 
qooque de omni ratione cae« ve votis , et sacrtficits pluca- 
dis, qnaejQgulo non firacto aut biliores redderentur: tunccnim 
percosso fit. Sax* pacati lenes^ mites , volcntGS g 

S9. Frigidutsglacie^^pTueme^ propita ^ aequi evadere crede-« 
hk sciL Per hyperbolen sive bantiu** Quem vero nouiinatim 
veritatis snperlationem , ut res , Deum sibi amicum fuisse glo» 
de qaa sermo est, videatur ma- rietur Peneiope , haud defini* 
)or. Naturae , inquit Sax. , hic veris« loterim casto amori ne« 
ingenium depinxisse Po(!tam li* mo respondet magis , quam Hy* 
qnet ex iis, qnae dixi ad vs. 7« roenaeus nuptiarum praeses et 
h. Ep« IfuBC miremini Ejus fkutor. Sax* 
cAoqnentiam » quae eandem rem s4» Cinerem tn singulari ntt- 
scltissima diotjonis varietate or- mero rectius quam cincres legi 
nat et illnminat ; ut enim timi« monet ad h. I. Ileins. , quod 
dam se fuisse persuaderct Ulys» poetae singulari numero uli a« 
siy mox a causa vs« is et 16 1 ment ; qiuim Heinsii observa- 
mox ab incrementis vs. so , mox tionem justis limitibus ctrcum* 
a »gnis intemis vs. ss , mox ab scribit Btinn. , cujus verba ad-> 
extemis quibosdam notis et qua« ponam. « Magis po^ticum es* 
81 effectionibus palloris et iie« se singulari uti quam plura« 
tns acgritudioem descripsit V8. li, tum venim est, si plus 
14» quod ad fietum vs, i8« significet ille numerus» qiiam 

a3. Sed bcne considuit^amori , |^uralis« Nam in einerem ver* 
i. e. /ecit aiiquid boni amori. sa Troja si dicatur , ita uni« 
Consulere enim tria significat* versa deleta intelligitur , ut om* 
Proprie quidem consullare, con^ nia sint unus cinis , cum in ci^ 
siliam qufierere ^ et dein, qiiia neres^ si dicatur, hic et iilto 
frustra sit consnltatio sine ef- praecipua meiubra Trojae exiis^ 
fcctu , etiam idem quod con* ta et in cineres versa iutelligen-t 
silium capere ; denique et idem-, tur." Non autem iibique hauo 
qnod iUud exsequi seu facere Burmannianam valerc distinclio* 
quid sibi aut a!iis boni aut maf nem piitat Lennepius ad h. L 
li Siint verlia Pcrizonii in noo- cf. Longinttsdesublimitiittf, (y»l* 
iis ad rtsponsioncm ad L. Kus<- lice vorsus a Doilavio ( Boileau) 

A 5 in EPISTOLA PRIMA« rediere dac^: altaria fmnaiKt; a$ 

Ponitar ad patrios barbara praeda Deos. 
Grata ferant njmphae pro salyis dona maritis : 
lUi victa suis Troia fata cannnt* C sou p. nl« 378« Oper* tom. IL ootnecratas dwe itfibiis humanis 

et Belgioe a Matth* Slegenbee* ezemptas ^dam Deo dcdicare» 

kio y. GL c s3. Uti legerefest in not* «d Nep* 

sS» ArgQlicL Ab Argis, Ar« Pausaniam c« i. Hr 3, 

golica in Pelopomieso urbe , Barba^ mrae^ est praeda m 

quae interdum pro tota Graeda peregrinby Bbiygibus eorumque 

aumitur, unde ArgoUci Grae* sociisy deTictis feportata : baec 

ci» ArgoUcos autem duccs in. autem ad Deos peUrios, h» e« pa« 

telligit baud dubie Menebium , pn^e tutelares poni didtur, quod 

Agamemnonem,NestoremyalioSf quaedam praedae pars Nnmini- 

Sauc cf. Ann. ad m 3. b. Cp« bus consecrari solebat, tamquam 

Y, Danais* grati animi testimonium ; quin 

Altaria fumantf disposita etiam bella gesturi de praeda 

nemp^ ubique y ob felicem ti* aliquid Diis yoY^bant, in primis 

ctorum reditum. Burm. Fu^ Jovi » qui inde Praedaior co* 

maiU odoribus et sacrifidis , gnominatus est , quod ei ej^ 

quae Diis pro Tictoria ac sal<- praeda aliquid debeatur. Ser* 

To reditu obtulerunt. Oudend» Yius ad Yirg. Aen. L. III. vs. sas* 

Becte , inquit Saziiis Y. CL, aU Nec tamen soli Joyi ; Hector v. g^ 

taria non arae, quae proprie spolia, si reportaverit armabo* 

non fumanty sed iliae ararum stilia, Pho^K) siispendenda va<v 

partes ( eminentia aramm Serv. vet apud Hom. II. L« YII« vs. 8f ^ 

ad Yirg. EcL II. vs. 66. ) quae cL Yirg. Aen. L. III. vs. 986. sq. 

victimam sive rd ifiorvfiw conti- 97. Grata dona^ u e. sacra, 

nent, vei lihamina ipsa, Serv. sacrificiay donaria, quibus gra** 

ad Yirg* L L Jltanism et am- tias Diis agunt Nymphae* Y* 

rum discrimen clare ' ostendit infira vs« 85. y. Pudicis prcci^ 

Quinct. Dedam* XII. c* 96» p. bus. 

267. Edit. Burm. « Quod aris Nymphae GraeccMrum more 

altaria b. e. victimas non im- pro mtptis , sponsis. Y. Lu« 

posuimus." Reversi enim do* dan. Dial. Mort. Dial.X. vs« 

mum cum laurea et biude Du-* 39. Heyne OI)serv. in Tibull. L« 

ces vota, quae, durante belioy m. £1. i. vs. 9i. fivpfii emm ^ 

conoeperant nuucupaverantque ^ ft ante labialem lileram inter* 

Diissolvere et reddere solcixmt. posito, pro vufm est a yu^, cum 

96« Pomiar* Fonere est tes et antiquitus wfia ia usu (ue* PENELOt^E ULIXr. ai 

BliniiUir jostigiio Mnes trepidaeqve pnellaet 

Narrantis conjux pendet ab ore viri. > 

iLiqne aliquis posita monstrat fera proelia mensa , 
Pingit et exigao Pergama tota mero. 

li^, imde Latinnm Niibo , qaae severi , reltgiosi? sed nonii^ 
Teiiia omnia significaiit iegere* senes h. 1. dici possidt JtisU , 
NoTA enimnoptaa viro domum qui, Velut aequi ac periti re« 
duday pudoris causa ei nube* rum Judices, de rebus gestis , 
baty b.e. se obtegebat. V. Jo, quas narrabant Graect reversi, 
Dan# Leanep. in obsenr. ad ori? oogaoscerent ? 
gines ling. Graecae editis ab Trepidaeqwe PtteUae^ b. e* 
Erab. Scheidio Part. 1« pag. quae trepidabant, borrei>ant 
€i5. sq. sL Lennep. in animadT* narratione rerum a marttis ge^ 
ad b. L fitaruro, simul reputantes, quam 

s8. Vietafata* Singulis quip- parum illt a Titae perieulo ab- 
pe nationiboSi ciTitatibus, ho* fuisscnt| ipsaeque a Tiduita* 
sninibQS sua (ata trihuerunt to- te. 

leres. Alinm vero fatis Tincere 3o. NarrantiSm Eodem modo 
is dk^ebabir , cujns causa pra^ Dido ab Aeneae Iliacos iaborcs 
Iraluerat , et apud Deos quasi c Narrantis ore pendere djcilur" 
potior erat habita : ut buc r6- Aen. L. lY. ts« 79. Ubi haec 
deat bujas lod sententia. Grae- notat Servius « ut eum inlue* 
tk duoes rcTersi canunt , b. e. retur.. Et hoc looo pcr om- 
g^udent et laeti praedicant suam nia amautis aiTcctus ezprimi- 
caussam Trojanorum causa po- tur." Quae nota ad Argoiicas 
tiorem a Diis habitam et Tro- mulieres aocommodari mcretiir. 
|anos a se Tictos esae. Hinc Haar oog en hart Twfgt zijuen 
alia fata majoniy aliaminora le- tong O. Z« Tan Haren* De 
guntur, uti observavity qui plu« Geuzen. 

riiMis bunc iocum perti*aetavit ^ 3i. yf l^ue pro 5to/Mi. Y. Tur- 

Burm. , coi assentitur Harlos* selL de part. ling. Lat in t; 

in Cbrestomathia Latin. po(!t. GelL Noct. Att. L. X« c* 29. 

pag. 93. Simtli atque Ovidius Yirg* Gcoig. L L' vs. ao3. et ad 

dktione usus est Seneca de con- 1l t. ' ScrT. Ut scii. narrant.s 

slaat Sap. c 6. « Yicit fortu- alacritas significctur* 

tuna tna fortunam meam" cf« Posiia mensa. Spectat Oti- 

Yiig. Aen. L.XII. ts. i49* et Jcr dius niorem , qua et Graeci et 

Teo. Sat. Y- ts. x33. . Romani usi sunt, ut post coc- 

99. Justique Scnes. Intcrpre« nani cratcras in mcnsam alTcT-' 

libus OTidiauis sunt graves , rcut|Cxiisquc iu memam^ qiiae M BPlSTOLilL PRIMA« 

Hac ibat Simois ; bic est Sigelta tellus ; 

Hic steterat Priaxni regia celsa senis. 
Illic Aeacjldes, illic tendebat Ulixes : 5S 

Hic lacer admissos terruit Hector eqoos. 

epvdantibas pro ara erat, ali« 36. HiCm Adverbiam apnd 
quantum yioi effunderent acU- poetas semper producitur, cum 
barent; uti variis poetarum lo- pronomen fere semper corripi 
cis probatum decQt Cipfiinus, soleat. Y. Clarke ad Iliad. L.I. 
in primis TibulL Eleg. L. I. £1. vs. 5i ; unde intelligitur hia 
to. YS. 3i* Heins. ad Ovid* Am. proprie heic adverbiumy natum 
L* I, EU 4- vs. 97* Cetefum sua, cum adverbia semper sint 
dulcem uxoris nugacit^tem e^ accusativi vei ablativi absolute 
fcafTOffia; suavitatem observa- positi , esse a}>lativumf Graecia 
vit Hajrles. L cit. dativum singularem , pro hicc 

39. Notentiu* rkexiguo et toUi» sive heicef Graece ctp sive tJye^ 

33« Hac ibat, scil. ajens. Ou- et id , cum olim Graeci pro f 
dend. scripserint e/ pro iJTf , ut , se- 

SimoU Pbrygiae minoris est cundum Lamb. Bosium in EU 
fluvius fama , quam natura ma- lips. Graec« in v. nipi^ , plena 
]or y { Pomp* Mela de situ orbis pbrasb foret , cv y ye,fapidi , ifi 
L*L c i8. $. 3o }, ex Ida mon- ifua quidemparte* fluribus de 
te proQuens^ cui Xantbus , alter boc pronomine disserentem V* 
fluviuSy miscetur, unde aPo^ta l^verb. Scheid. in Animadv. a^ 
junguntur. « Simois et Xan* Analogiam lioguae Graecae Jq« 
tbus et Ide.'' ^xit autem in m^ Dan. Lennep. pag. 3o4* sq. Ex 
re juxta Sigeum , Trojae prp- quibus de adverbio iUic , vs* 
montorium, adScamandfi fluvii 35. b. £pist« obvioj Qat )ud^<* 
ostia, ab Herculis tacitumitate cium. 

ita dictum , qui a La5ipedonte , Hfc Ut^er etc ^^jguo nempe 
Trojae ^ege, bospitio prohibitus mero aliquis Ducum notare fin* 
simuLivit abscessum , et inde gitur locum y qi^o Acbiiles He* 
contra Trojam per silentium ve« ctoris a se interfecti cadaver d^ 
pity quod frly^ dicitur. Y. Serv. curru suspeosum adTrojae mu- 
ad Aen. L» U« vs« 3ia. Alii ali* ros rapuit » adeo saucium et san« 
ter« guinolentum , ut adspectu suo 

35. j^eacide^ tendehat Acbil- equos ^dmissoSy b. e. veloces tcr* 
lcs Aeici ex Peleo nepos ten- reret, vcl saitem terrere potui^« 
toria posita habebat. Caesar set ; ut Burm. ad h. 1. obscrva-* 
Bell. Gali. L. YI. c. 37. « Qui vit. De significatione vocis ad^ 
sub saHo tendcrent mercatorcs.*' mi^us cf« Davies^ ad Caes» B» Q* PENELOP-E ULIXI. i3 

Omnia namqae ttto senior , te qnaerere iuisso, 
Retulerat uato Nestor ; at ille milii. L. L C 9S. et V. V.Dj D. ad h. Sextam quoqiite LtmaiA seculi 

4. Versu a4* £i* IV* L. I. Edit* initium post anuum 3o fuisse 

Heynii cauit TibuUus. apud Druidas, Gallorum magos^ 

« Venluraln admlttat inbrt- referC^linius Hist. Nat. L. XVL 

• c fer arcus aquam/^ cap. uh. exUr. cf Servius ad. 

Vhiiuimiiiere pro ineitarci ac^ Aen. L; VHI. ts* 5o8. Meziriac. 

celerare. cfT. Obs. ad TibuUi ad h. L 

Ts. L et Heios, - ad Ovid. Am» Omnia rtartUfoe eta Ne mi-' 

L. I. £1.8« y%- 5* raretnr Uljsses^' unde omnia 

87. Senior Nestor. Tria se- rescivisset Penelope , domi se- 

eula Nestor vixisse fertur, un* den^, kmae opefam danSy neb 

ilc tarisceK ^eiiex dictbs Naevio rumores captans , ex decorO 

vd GM»' Noct. Att* L. XIX. Po^ta auctorem adiiit filium, 

c 7. Ter ' aev fanotus Horat. nempe Telemkchum ,* qui ex 

L. n. Od. 9« vs. i5. cf. Gic. Nestore, Pyli rege, iUa cogno* 

de Senect. c. i. 'initl Propert- -verat. V. Burm. ad h. L et ar- 

£L L. II. £1. ro. i9» £fi* Venim gum. $. 8- Pjlus ' autem fuit 

de annorum nume^, qoi secu» urbs Peloponnesi in Messenia 

hun eon£oiuut, non eademom- ed ostia Pamisi, a Sparta 400 

luum est sententia. Ovid. Me* stadtb. V. Baudrand in Lexico 

tami L.XII. vs. 187 KdppenEi*- Geograpliico tu ▼• Pjrhis* 

kiSrende Anmerk. zum Homer* Senior idem quod Senex* Y^ 

ad L.i« VS.S50. secuhim 100 an«> Ovid. 'Metam. L.Xn. vs. 178. 

Borum spntiutoi intellexit,expri'» ooii. ts. 189. Am« L. !• £1. i3. 

nens Homer* D; L« I. vs. s5o. ts^ x. coiL ts*. 88» Vechneri Hcl« 

sq. , ad queuv Ibeum £ustathius lenol. L. I* pag. 39. 

scribit, « veteribus f^Pitfv seu Quaerere rrtiiso* Graecismna 

actatem fuisse spatium trigiata est pro ut quaereret, V. Burm. 

annorum," cujus auctoritatem ad h. L Neque apud po^tas tao* 

sectttus Ciarkiusin sua Edit. ad tnm, V. Gaes. B.G. IaVU. c^ 

Terba Homerica « fara <fi rpird 96. « Galli consilium- eepemiH 

reury wtaaw^* notavit, «Nona- ex oppido profngere,** ubi V. 

genarius circiter exsistens." Dsrvies. A quouam raissus sit/ 

Ab hac computandi ratione quaeri hie potest. Inteliigunl 

Bon longe recedunt iHa Uerodo- nonnulli* a Penelope: vernin sie 

li L H. c 149. pag. 173. « yi* repugnasset Poeta noinero, qut 

y€Jb yxfi 'fpellq «yjj»»' ejtfttw hia literis prodidit,Telcmachum-prc^ 

ivTty" ubi V. VVesseliugius, et fectum ease Pyk)», inscisi mat- 

Vaksii DoU ad Liv* L. IX. c 18^. tre, Odyss. L. U. vs.411 , sok t4 fiPISTOLil PRIMA. 

ftetoli^ et ferro Rhesttraqae Dolonaqqe eaefsos* 

Utque sit hic somno proditos, ille dolo. 4o 

itineris ejus conscia mitrice Eu- proditus est^h. e* pmUer opi^ 

ryclea. Ipse etiam Po^ta sibi nionem perfilus* Prodi enim di«> 

adversaretur 4 nam hac eadem cuntur iUi potissimum, quibus 

epistola ys. loo, scribit, «dum «a, quaejuyaredebebant^ danv- 

parat invitis omnibus ire Py- num aut perniciem afiieruBt* 

loD." Sax. cf« Lenuep. in Ani* Ceterum ad bistoriae inteUe*- 

madv* in b. vs« Vitus Loers in ctum egregie facit Servii locus 

specimine.supra cit. advs. loo. adAen«L*XII. vs.347« TrDjani 

li« Ep. Hoc loco y inquit , cum nempe cum explonitorem quae^ 

Homero conscntit sed dissentit rerent, quem ad Graecoram ca- 

a se ipso^ omnibus invUis Tele- stra mittereut j Dolon, qui ha€ 

niacbum dicens iter Pylon su* negotium susciperet, sese obtit*' 

scepisse. Gerte missum supra lits si sibi equi AdiiUis prae* 

dixit f 4p misso autem dicere mio darentur } qui cum isset , 

non poterat omnibus inviiis* ac Diomedem et Ulyssem^ ad 

At ilie^ b. e. Telemachus, qui castra Trojana exploratores mi»* 

peregre agens , ut patrem quae* sos, babnissetobvios, ab bts ca« 

rerety per literas baec cum ma- ptus est, et tornientis adactu» 

tre communicaverit , oportet ; tum Trojanorum con$ilia , tuo^ 

quod si enim domum jam re« Bhesi, Tbraciaeregisyadventuna 

versus haec coram narraverat, exposuit^ et locum > ubi commo» 

dc patre quoque invento et a«- rabatur: quo facto Diomedes et 

gnito addidisset , quem , ante- Ulysses Dolonem vinctum ad 

quam domum rediit, apud Eu* arborem rdinquentes in Bhesi 

maeum offeudit* Y. Hom. Odyss. castra profecti sunt ^ eumque^ 

L. XYL vs. i85« sq» et Argum. Rbeso interfecto y et equis. fa<* 

§. 8. Nec tamen ex bac fiiii talibi^ abductiSf oociderunt. . 

narratione quidquam resciverat Homerus autem II. L. X. vs. 

Penelope, c£. infra vs* 57. sq« 378 —• 4^^ Dolonem petiissqr 

4o. Hic referendum est ad quidem scribit a Diomede e| 

remotius , ad Hhesum nempe \ Ulysse , ut , redemtionis pretio 

ille ad propius 9 h. e. Doionem, ^ccepto , se remitterent, aut vin- 

secus ac praccipiunt Gramma« ctum relinquerent^ donec indi« 

tici. Y« Scbelier» Pracc« Stii. b. cii comperissent veritatem , sed 

Lat. Part. I. c« 8« n. 5. Dlomedem poenae dilationieni 

Dolo , b. e. ipsa speculandi ilii denegasse , Dolonemque ii^ 

provincia , quam totain quan- terfecisse statim. cf. Yirg. Aen^ 

tam doiosam in se susceperat L. I. vs. 469. sq. Lennep. Y» Cl, 

DoloD, Eumedis filius^ quaque in Aiiimadv. ad h, 1. iȣNELOPE ULtXt; i$ 

Aitfos e$f o nimiam Qimiiiinqtte oblile tnoramy 
Tkracia noctarno tangere eastra doio; 

Totqne aimnl mactare Tiroa, adjatos ab nno« 
At beq/e cautna eras, et memor ante mei« 

4x- Atmtg cf* Quia inier in- a te ooosof fuim nanrabat mi* 

herU satis audacler salus spera- bi filius. Oudend» 

tnr. Ita Serrius ad Yirg. Aen« Uno » h. e. Diomede. Y. Ho» 

L. I. TS.456. jfudeteemm dicitur mer. 11. L. X. ts. 559« 

de re dH&nll et plena periculi. Mactart ut yictimas. Mact»» 

y« Floms Epit. Hist Rom. L. I. re , immaniter caedere. T. Pe* 

c i7y ii)tcpie Not, Yirg. Aen» riz. in respon. ad L. Kusteri 

L. XU* Ts. 35o. aliisque in locb. Diatriben de verbo ccmo pag« 

2*?«niaDit nimiunufue» Bepetitie 784 « et in not« ad v. nuif^ 

enpliatica est et poStarum pro' rlora L^ IV. c; i4. pag. 757« 

piia y utl notaTit TurselL de Non Ulysses , seA Diomedes 

part. L.L» in t^, adducto loco Bhesnm ae sodales eju» prin^ 

Tibuffi L.nL £1.6. ts.si. In dpis occidit , solum sibi abi-* 

aTiis particulis , quales muUo , gendorum equomm curam et 

longe, irequentes esse ejusmodi negotium sumena. Ut Tidere li» 

repetitionet obserraTit Burm. cet ex Hom. IL L. X. ts. 48 i- 

ad h. !• sq. Sax. Ad Simo^ntis ostium 

49. TVui^errypedibus^aempe, longe ante Trojanam aciem ca- 

ke« intrarei perrenirein castra stra posuisse Bbesus Heynio 

Bhesi regis , qui Trojanis Tene« Tidetur. V. aciei Trojanae de* 

rat auxilio. Y. Lennep^ ad h. L scriptio repetila ac subjecta H- 

Nociumo dolo^ i. e. nocte bello ab Heynio Germanice Ter-i 

commjsso. Slc Penelope tela no* so nobillssimi Yiri Dechevalier 

ttumo dolo retexta dicitur Ara. « Beschreibung der Ebene Toa 

L. m. El. 9. vs. 30. cffV dicto ad Troja.* 

Ts. 83. Propert. L^II.' E1^7. vs« 44* ^i» f^ ^ in ooneessioni- 

44- et L.IY. £1^7. ts/i6. dicitur busueus est. Y« TursclL op. L 

finiestra gloUM noctwmU trlta, in t. Ironice autem hic loqtii 

Caes. B. Civ. L.I. c. 67, «Noc* Penclopen, nemo non animad* 

tiiroa praelia.'' Quem dulum Tcrtit. 

suggesserai proditio Doionis ca- Bene cautH», Benehic pro t^a/- 

pU. Sax. cf, ami. ad ts. 4o* b. de ponhur , qunm adverbii si- 

£p, gnificatlonemy locis adlatis, pro** 

43. Totipte -^ viros , Bhesiim batTursell. op. 1 in t. 

■Pinpe et sociosejus. Sive pht* Et memor ante quam ab 

Timoi» iocerto numerU| siye quot vno adiutus hostiiuu caslra Itk* 16 EPISTOLA PRtMA. 

Uiqiie meta micaere tiiiosy dnm victor amiciim 45 
Dictus es Ismaiiis isse per agmen eqais. 

Sed mihi qnid prodest Testris disjecta lacertis 
nios? et^ manis qood fatt aate, solam: 

Si maneo, qoalis Troja daraate manebam; 

Yirqae miki , demto fine carendas ^ abes ? 56 

troTbos. Inpnidentiam iUi{ue est: assidae praeoordia mea prae 

boc vena marito exprobrat Pe- metu ezsiluenmt , donec intd* 

nelope^ qua uzorem, qua do- lezi le victorem rediisse Teclmit 

mnm in mazimum projecerat di- per castra Graeoorum equis Is* 

•crimen. mariis, h. e. abdnctis Rhesi equis^ 

45. Usqve-^dum* Usquesa^ quiablsmaro^ Tbraciae monte,< 
siduitalem signiiicat et perseve- Ismarii dicuntur. cf. Ovid. A. A« 
rantiam^ et dum\ quoad^ donec L. L ys. 2i4* et noU ad h. vs. 
saepe assumit. Y* TurselL L L 47« Disjecta» Ma)or vis inest 
pag. io85« Sfi, rf disjecta, quam dqeeia^ utt 

Micuere» Micarc dicitnr de mo-^ vs. 5i. dinUa, quam eruta, V. 

tu celeri et tremulo venarum. V« Heins. ad h. L Nam^^wens no^ 

Emest. Clav. Cic in indice La- tat, aedificta, murosque destme* 

tinitatis. c£ Scheller in Pracc. re et solo aequare. Disjicere 

StiL b< Lat Part L c. 9. pag. 8o. vero in praeceps versorum et 

Hioc micare digitiSy par inpar prostratorum , disperslone qua* 

iudere. Hu)us ludi rationem Y. da|n , vestigium et memoriam 

apud Meianchton. ad Cic. Ofil omnem abolere. Sax. Praepo* 

L, HL c. 19. ciL a Barrovio (Bar" sitio nempe inseparabifis dis si* 

row ) in narratione iUneris , quod gnificat in diversas partcs. 

in Sina fecit Tom* L pag. a36, Lacertis. Pro, vestro labore 

qui et hunc ludum hodiedum in el viribus. Proprie lacerti sunt 

Siua vigere adfirmaU tori museulommy nunc siiirgcn* 

Sinus. Praedare ex ingenio fe- lium ^ nunc contrahentium se ^ 

mlnarum sinus pro corde ponil praesertim in braochiis; hine de 

Ovidius 4 in qao sedes alTeclio- athletis , robustissimisque ho* 

num intima. Sax. Yestes itaque miuibus praedicautur lacei*ti. 

ct pectora ^ ut ait Oudend. , ad- Sax. 

Sidtim trerauerunt praC inpul- 48. Solum , quod ante fuil 

su cordis moti metu« murus^ L c. Jocus nunc planus, 

46, Amicum^agmen j esl a* in quo antea murus stabat. Y« 
git^en aniicomm, h. e* Graeco- Lennep. ad h. vs. 

lum* Scijlcnlia hu)us loci haec 49* ^i mamcOf Sieademconf PENELOPE ULIXL 17 

Dirau tant aliis^ imi mihi Pergtina restant ^ 

Incola captiYO qnae bove yictor arat. 
Jam seges est ubi Troja foit, resecandaqne falce 

LnznriaC Phrygio fangtiine pingnia hnmns. 

^tiooe ntor , qam, antet« Sax« XL ts. 7^6. cC Horat. Od. L. 
Tci, ntOadcad., n maneo ti- L Od. iG. vs. so« 6t L« W. tui 
doa» Winter geb. Tan Merken, Ger* 

Trcjadmranie, h.e.cxjmTrO" manicus pag. t44* 4*^* Ach! 
|a slATet Tel maneret. Hac enim Titus etc, 
iQrma quoque apud Ovid. A« 53. Jam scges esi etc* Se* 
Am L. III. TS« 439. Saz. quitur Geograpbica descriptio 

5a. Vir earendus* Locus hic, Tastitatis et solitudinis, quam 
inquit Sonctius in Minenra L. Trojanae ciyitati intulerunt tio* 
IIL c 3. pag. 3i4» sq. y demon- tricia Graecorum , anna. Nul» 
Strat carere tsse Terbum actl- la palatiorumi nuUa moenium ^ 
Tom. cf. ibid. Not. Perizon. et nuUa templorum aniplius vesti» 
Techneri HellenoL L. L pag* giay seges est uhi Troja Juit* 
53. Eodem pacto loqu itur \' irg. Aen. 

5i« AVis^ sciL femiDiSf pro« L. III* ts» 10. et L. X« ys. 6o. 
fbil Hii exddium , quae maritos Sax. 

reTersos reoepenint ; meaautem Besecatuhique /dlce» iLeseeom 
so» non alia est , aeque misera , re non est iterum iterumque 
qaamquae, Trojadurante, fuit. SecarCy sed simpliciter ponitur 
lUi nimirum feri aliquid ele- pro rescindsre ^ ut Am L. !• 
ganter dicitury in cujus com- £L i5. vs. xs» et Fast. L.IL ts. 
modum sit vel incommodumy 5so. Sax. 
vti h. L uni mihi et Metam. 54* Luxuriat Fhrygio san^ 
L XnL TS« 507. sq. guine, iMXuriare Tel luxuriari 

59. Ineola captivo, h. e. bo* dicimus proprie de hominibua 
ve, quem praedam cepit Ti* otio et moUilie difOnentibus si* 
ctor, nunc istum locum inco- tc corporesive animo: dein ele' 
lens aransque y ubi steterunt gaotimetapbora transfertur hoc 
Peri^ma. £odem modo equt, Tocabulum ad arbores et agros 
qooa Uljsses, Bheso iuterfecto, laetls fructlbus et segete floren- 
abduzit , captivi dicuntur Sa« tes. Sax. 

bino in Responsoria ad h. £p. Phrjrgio sanguine^ pro san* 
TS. iS. et currus captivus Me- guine Trojauo: Troja eaim in 
Um^ L.XIIL TS. 95i. sq^ Au^ Pbrygia miuore sita erat; quae 
rum eantimm 'Virg. Aen. L. TCtba cum r^ pinguis apU el 

B 1& JSPISXO^A PRilMA, 

Sefnisepulta virnm i»ryf#. fetiantW aratm . fiS. 

Ossa : raipoae^ occtii^it hetba d^niod* 
Victorabes; nee acire mrhiy qwe taiiS3am{9NM|cU^ ^ 

Aut in quo laieas ferreug prbe^ licet, 
Quisquis nd haec vertit peregrinam litora puppim , 

Ule mihi de te malta rogatus ahk. 60 

iiexa «tttit, Boii cum tMXurint: « Et rherbe s'elevant jusqu*aur 

nam Luxuria est effectio illiuS cimes hautaines 

abundaDtiae. Sax. Dcs palais ruinez les cachent 

55. SerhisepiJta. llti^ert*iAia ' niaintenanU^' 

eaesorum inbello sOrs erat, ut Ruinosas nerope domos dixit 

yel iosepulti vel seiiiisppuTti ja- Naso , non , quae ruinam nii* 

cerent, quo malo nuflum pejus nantur , Gallice ruineux (quae 

acerbiusque lioverant veterea usitutioradjectivisignificatioesi); 

Graeci et Romaui , ut notum, sed quae jam , destructae et de* 

Yid. Interpretes ad Ael. Var* jectae sunt. Gallice ruine, 

Hist. L. IV. c 7. Quoniam vero Inuuere vult Penelope , mnl- 

Credebant manibus nudis coe- tos jam annos post Trojae ever- 

Ihm commaculari, uti videreli* sioncm esse clapsos. Oudend. 

cet ex Sutio Thcb. L. VIII. vs. 58. Quo-orbe. Qua in orbis 

^3. ( atque animis Slygis transi- parte. 

tum certamque sedem negari , Ferreus» Qui uxoris deside^ 

nist pulvisculiis saltem cadave« fio non moveris. 

ri injectus esset. T. ) praeter* 5g. Puppim* Vulgo dicunt, 

euntes insepultis terram injicie- inquit Schellerus in Praec 

bant. Virg. Aen. L. VI. vs. 365. Stil. b. Lat. Part. I. c. s , lit d 

Horat. L. I. Od. a8. vs. 36^. Id« iipud priscos per Synecdocheti 

que vocabant Graeci iirt/ia)<>£tw dici puppini pro tota nave. — 

yifv. V. Aelianus V. H. L. V. Non satis definite. Addere saltem 

e. 14. cum nota Cuhnii, unde debuisseut, semperistarumpar* 

nascCbatUr quaedam sepultura tium proprie ab iis habitam at- 

nOnJusta sedqualiscunque;hinc que ita apud nos quoque ba- 

-etiam Ossa inpresso sulcis ara« 'bendam esse mtionem etc. 

tro facile percutl , eruique po*- Peregrinl enim et dto abna- 

terant. Sax. vigaturi^ ut dicitur in Acn. L* 

56. Ossa ruinosas. Ad hujus DC. obvertunt petago proras .et 

loci idtellectum inprimis con- ita puppis adpcUitur ad litus , ut 

fcrre juvabit Meziriaci versio- naves parataesint. Burm. K^p- 

'nem » qitae ita sc habet - pen ad Honi. IL L. II. vs. 409. PEMELOPE ULIXI. 19 

QaMmqv^ tibi reddat , n «e niodo tiderit u^qaam, 

Traditar hmc digitis eharta notata meis. 
Nos PyloQy antiqai Neleia Neltoris ArTa, 

Misimus* incerta est fama reiii!ss«k Pjlo* 
Qfisimos et Sparten* Sparte qaoq[ue nescia Teri. ^ 

Quas^ habitas terras, aut ubi leiitain abes? 
Utilins styrent etiam nunc moenia Phoebi. 

(Irascor votis heu levis ipsa ttieis t ) 

te lUe Mm de te mtdta bo* qnos TiAisse etim ridieole fs« 
«ATvf. Frequens est bic dativt bulantur , sigmficatione. Sax. 
vsas imitstione Graecorum. 6^» Incerta est fttma remis^ 

^» DigitischartanotatAmeiSk sa Pjrlo. Rationein hujus in* 
Scita hic inest Ghirogniphi d^ certi nuncii Y. in Hom. Odyss. 
scriptto » ne de scripti veritate L. III* ys. t84* sq. 
ae fide dabitaret. 65. Misimus et Sparten. Spar^ 

63. NdeXa Nestoris arva y te pro ^parta Gr. llrdpni^ cu*- 
h. e. arra Pylia , in quibus olim jus tidtissima syllaba prodnct- 
regnaTerat Neleus , pater Ne- tur , ut hic opus erat; £oden& 
sloris f qui tum imperii sum- modo Bp. XVI. vs. 189* Quem 
mas teneiiati Y« Raoui Bocheft* mtseritPenelope, incertum: Te* 
te de r^tahlissement des Col<^ lemachum eerte non misit , sed 
vifis Greoques tofti. II, c. 9, ipse risu Minervae admonitus, 
pag. 41. sq. Messeniae Pylum navtbus Pylon, inde citatis equis 
intelligendam esse ez cursu itl* curi^ui janctis Spartam prbftctus 
nerisyquemTeLemachustenuit, «sL Copiose hoc iter ejqw^tlit 
PyloSpartam profecturus, conf- Hom. Odyss. L. II. vs. 416. et 
jidt Saxius Y. Cl. , nam Phe- L. III. vs. 499. Spartam autem 
nsy inquit, transiit, ibique peiS et Dontinum Spartae descripsit 
noclatus est^ teste Hom. Odyss* Hom. Odyss. L. III. vs.. 3s6. et 
L. IIL vs« 48S» quam urbem L* tV« vs« i. Quomodo igitiv 
nemo attigerit CK Eiide vel T17* Po<$ta ea in re errare poterat» 
phiba Spartam peti^uras , nec eum ante oeulos Homernm pro* 
ez Elide quisquam' confeeerit cul dubio habuerit? Non er« 
iter biduo , ut Telemaefaus , ez rani saepe ipsi poStae , sed er* 

Messenia veniens , ut Hom. 0« rare jubent personas , quas in- 

dyss. L.ni. in fin. diserle tradit* ducunt sollicitas> miserabiies et 

Saz. inperitas. Ezemplum prioris ae- 

Amtiqmf senieris, prudentis, gritttdinb habuimus snpra ti* 

absque ulla trium secnlorum , i5 et 43* Sax. 

B % fo EPISTOLA PRIMA. 

Scirem ubi pugttares; et tantn^ii bella ti)Dieremj 

Et mea cum multis juncta qoerela foret. 79 

Qoid timeam iguoro: timeo tamen omnia demensr 

Et patet in curas area lata meas. 
Qaaecumque aequor habet,quaecumque pericula teHuf, 

Tam longae caussals suspicor e$se morae* 
Haec ego dum stulte meditor (quae vestralibido est) 75 

flsse peregrino captus amore potes. 

€6. ' LenUiS. cJC t8> i. h* £p« tas praebet doloris solatkun* 

67. Utilius. cf. ys. 4?« b. E^. Oudaod^ 

Starent* cf. Adn. ad V9.3«h. 71. TimMO tamen omma <2r» 

Ep. mens, Demens ^ quasi lumuie 

. Mama Phoehi^ meeiua sunt mentis careiis; aegritudiiies enim 

Hii: Apollo enim et Neplunus animi, ut soliicitudo, metus ca* 

Ilion muro ciuxisse dicuntur , piditali et amori junctus, uhi 

nnde modo Neptuuo , modo mentem in contrarias saepe sen* 

Phoebo auclori illud tribuitur. tentias inclinantetrapiunty per> 

68« Irascor votis. Hujus ver* lurbatis his motibus , furorem 

suSy interpretante Lennep. in siye raentis ad omnia caecita* 

Apimadv. ad h. l.| sensus est : teminducuntYidf philosophai»* 

m Cum prius optarim , ul (piam tem Gic Tusc Quaest* L. III. 

primumTrojam everteretis; jam c. 5. 

mutata sententia , meu ipsa vo- 72* Area kUa in illas res p»* 

iis iraseor , vota temere a me tere dicitur, in quibus difficile 

facta {levis) reprehendo; nam est modum autfinem statuere^ 

utilius starent etiam nunc moC" ita ut mens nostra nulium in^ 

nia PhpebiJ' . . . venial cogitandi tenninum , sej 

LesfiS' Levem ipsa se appet- ]ihept veluti exspatiari possit ; 

lat 9 i. e. inconstantem , mobi- .ducta metaphora a locis aedifi- 

lem, quid concupiscat, quid ve* ficio vaeuis, in quibos quaqim 

lit noUtque nescientem. Intei« versus exspatiari licet. Sic e* g. 

ligitis hlc morosa amantium in- area iata patere in alicnjus lau* 

genia* Sax. - ' des dicitur , cum de homine il* 

69. Bella pro pradiis et oer* lo praedara quaevis praedicari 
taminibus. Sax. possint. £ieganter hunc locun 

70. Ei mea cum maliis etc. £t yertit Meziriacus. 

sic minor esset meus dolor, quia « Le champ de mes soucii^ 
9% Ytdgari opinione mali socie- . n'a ni terme ni bout*^ PENELOPE ULIXL m 

ForsiUii et nam« , qvam nl sibi rasiioi conjox ; 
Qoae tantam lanas non sinat esse rades. 

95« StMiUm Quonodo el de» sal, notante eodfm Habertino 
nentein modo ts. 71« dixerat se «pro ea libidiney qiiae est to- 
Pendope , quia nempe pericu« stra /' h. e. vestrum , sciL vi- 
la vcris limerel graviora* cf« rorom , adeo ut non unum ma- 
vs. II. rituin snum libidinis macula no« 

XWStlor. Meditari significat tet Penelope , sed ita midtos vi- 
mttefUms.et diitgenter aliquid co- ros solere, nec adeo injustum 
gUare. Cnm vero aecurata conr omnino soum esst raetum sl* 
■MBfatio in dementom , qualem gnifioet : qnomodo et hunc lo- 
se antea profilebatur Penelope, cum adcepit Meziriac. ita ver* 
noo cadat , decore addit Po^ta tens, 

etake meditor. Non enim me- « Comme il est ordinaire aux 
ditanCor sobrii de rebos inoer- hommes de changcr." 

lis, vania et quae casa evenire Uti querula et creiUiIa res esl 
vel Don evenire possunt Sed adversa forluna , inquit Sax. , 
cnm r^mf ardnis , quae )am ac* ita spccies quascunque^ visa el 
cideroiil , ant certo aocident , efficta ez eo , unde nihii est 
nrmsilMi praeparata velut mede> (Graeci foyrmuii; vocant} ia ani* 
lam adhibemos et inferimus. mo informat. 
la omnibQS vero snspicionibus JUbido , inquit Idem , pro» 
Penek^ies nalla adhuc aderat prie notat quamcunque volun- 
veri et eerti eansay hinc stulte tatem, cupiditatemque rstiono 
meditabatur, Soz. adversa incitatam , eaque cadil 

Qwae vestra Ubido est. Ele- in homines leves et mobiles ; 
pnter in ejusmodi locutionibos hinc gerere res iibidine non ror 
pronomen relalivom , quod di- tione apud Cic. pro Quinct. c. 4« 
citary nsurpanl scriptores, cum DeindeparticubitimadVenereas 
aliqnid personae aut personis yoluptates transfertur; hinc /i« 
qiribnsdam praeeipue et specia- bidines consectatrices voluptatis 
nm triiniitur. Quod probavit Cic. L. III. c. 33. de Ofi*. Lega* 
Hnhert. ad h. L ex Serv. Sulpi- tur hac de re Yan Liinbnrg Brou- 
cn piaeslantissima Epistola , qua vrer over het Zedelijk Schoon in 
Ckeronem de iiliae morte coih Homerus Po^zy pag, rto. ' 
soiatnr , quae inter Ciceronia* 76. Peregrino - amore. Potes 
nas ad Diversos est 5. L. IV, inddisse in umorera raulieris pe* 
£« Ovid» Burm. V« e. g. Ep* regrinae , qualis certe Circe, Ca- 
XVJI* vs. «9* Tota auiem haec lypso Ulyssem pcr aliquot annos 
loenlio, aUativo sobaadito , el« detinuerunt. cf. Epist IX. vs. 
fipdea asl ^ ul vers constmctio 47. Oudeod. Hunc 1. imita^ 

B 3 09 EPISTOLA PRIMA. 

Fal)air ;. et h«ic criniiBQ UDues Tanef eat in auras : ^ 
Neye, reTiertendi liber, abeaae ydia. 80 

Me pater Icarios yidao discedere lecto 

•Cogiti et immensas increpat naqne moraa* 

cst P. yaa Schelle Heldinneii tino^ in nihilunt abeat^ noa sil 

brieven, door Biiderdyk uilger vePunL Gum in nihilum redigi 

j;even. Br. II. pag. 9. vs. 10. sq, et aboleri rem aliquam oelerri* 

77. Forsitan e^ narres. Ita me vellent , per ventos et au- 

conjunctivum modum r^ Jbrsi- ram rapi significabant , eique 

1411 jungeresoletOvid.y.Heins« mandabant veteres poetae. y. 

^ad Ep. IV. Ys. 53. Forsitan , g, Horat Od. L, l, Od a6. va. 

inquit Sax, , haec tuum ani- i. Ovid. Herpid. £p.XIlI. vs. 99. 

mu«fi subit CQg;LlatiQ. Quid mi- Similiter verba ventis credun* 

hi amplius rei ^t cum uxore, tur, cum carent fide. Heroid. 

quap pra^ter fainiliaris rei cu- Ep. H, vs. sS. Aut cum nolu- 

riositatem nihil deliciarum, ni- mus suocessum et eventum eo» 

,hil voluptalis oste^dit et spon- rum, quae vovimus. Ovid. Am. 

del» BmHcilas quippe est in L. n. El 14. vs. ai. Sax. 
^ his , quae niroio pudore , nimia- 80, tiev^vUndi Uber, h. e. nul- 

que sedulilate peccanU Oyid. la mofae causa prohibitus, bel- 

. A. A. L.L vsv6q7. Fasl, L, Vt. lo f^iiito. cf. «upra vs. 3. Hu- 

jrs. 534 P, Hei;oid, Ep.lV. vs. i3a. bertino ad h. 1. iiber rcverien^ 

In re amatoria mulier est /•«#• di est, Ulysses nullius mulierls 

. $ioa , quae la^guidior durior* amore retentus. Quocum coa- 

. que sit et prae rerum doinesti- sentiupt Oudend. et Sazius. Ce- 

' carum curis inelejjantior. Ovid. terum locutio est vere elliptica 

H^r, Ep. XYI. vs. a85, cui re- pro liber raiione revertendi, h. 

spo^det Helena Ep. XV^. vs. e. iilfer, ^iuuUum, ad rediUaa 

i3, 4"^. Im IL EL 4* Vs. i3. et aiU/^, 

},.pi. El. 10. vs. 18. 81. Viduo loeto, ie. in quo 

7^. Quae UmUm lanas non sl^ sum yidua? uti in Epist. V. 

naiesse rudes ^ est muUer prae y3. to6. et XVI. vs. 3i5. sq. 

^ iUis.temporummoribusvidde se- <?f, supra vs. 1«. Discedere au- 

dula, et iu amoribus sibi con- tem hc$p viduo signi£cat /v- 

, ciliandis minime ingeniosa, ideo- Uuquere ieetum viduutn et ac^ 

, que viris harum rerum studio- cedere ^d kcium nuiritalent .• 

. aia molesta «ive rustica et incul- secMudas enim nuptias et qiul 

^T* Sax. deta Euxyoiachi ( de quo iufra 

7*^ Tenues evanescai in au- vs. 93.) patrem et iralres Pe^ 

r»«, h. c. inlerprelant^ Huber- oelopae jusiaase uaxrat Miaex^ P^NELOPE ULIXL »5 

Incmpet uscpe Iteet : tna ram ^ tua dkar oportet 

Penelope i conjair semper UKxls ero. 
I]]e tamcn pietate mea prccibusqae pudicts 85* 

Frangitur, et Tires temperat fpse suas. 

TS aptid Hom. 0<]y8S. L. XV. T* Instet, ioquit SaaL.f urgf^at, 
vs. it. sq. Meziriacus O^idtilo* iupellat ine nittu ftiio et auctori- 
cum quod ad scnsum recte ver» tate patcr, constanter t^incn le 
tiU amabo. 

« Mon pere cependant veuty 84* Tua mmiy tua diearapor^ 
que je rae marie." tiU Penelope , h. e. tui unius 

8s. Cogii. Hoc Tocabulo re- propria Bine dubio sum , tuiqiie 
spexit Pu€ta ad Jus Romamim , unius esse in posterum aipio 
secuBdam qnod patnrs filias ad Penelope , i. e. castissima con- 
coojtt^ium cogere poierant, ex jux ; nam Tcrbum oportet off'^ 
cap. 35« L. JuL et Pap. Poppae- eium parlter ac votum reuelo* 
ae de marUandis ordinibus* Vid. pes exprimit. cT. Ep. Y. \'S. i57« 
Iletoeoc. ad L. Papiaom pag* 97. sq. Dc Penelope pia ac mise* 
8ax. ra legautur V. CL Y. LiuiUirg 

Immemsas moras. Pota Pe* Bronwery op, 1 pag. 11 3. sqq. 
iM^opes telam tnterdia textam , et Doct. JSergman , ovcr de 
noctu TCto dis8oli>tam seu re- Odyssea van Ilomerus , pag. 
textamy qume morabalur nupti" i^. volg. Pentametri autem 
as, quas se cum aliquo proco- sensns buc rcdit : semper me 
ram inUaram promiserat , post* ostendam conjugcm Utyssis , h« 
qiumvestemsepulchralemLaei^ e. uxorem tanto marito dlgnank 
tae palri oonfiBcisset, Y* Hom. Praecipuam enim tam femioa- 
Od. L. II. vs. 94« sq. et L. rum , quam viromm illustrium 
XXIY* vs» ia8- sq. Uinc tar" nominibus propriis inesse vim, 
^MK illam telam dixit Ovid. mulu vetcrum deroonstrant lo* 
Aa. L- UI. BL 9. vs. 3a. sq. d. ca. V. Ovid. in Bp. XIII. vs.68. 
Piopert. L. II. Kl. 7. vs 43. •q. Ep. YI. vs. f5i. Mctam. L.Xlrt, 
83. Inerepei usqae licet. Pa- vs.sdg et s4a. Trist L. IH. EL 
tcr iadamet mihiy quantum ve« ii. vs. 17. Seneca de Provtden* 
lit; ati reete exposuit Huberti^ tia c. 3. lit. B. De tranquiUi*^ 
niis, qui ct rcpctitionem incre^ tate animl c 5. B. et 7. B. 
fU usfue emphaticam essa ob- 85. Pielate in te uiarituiu« 
ttrsvHA. Pieias enrm sigoificat amoren^ 

Useue assidtiitalem et perse* erga omnes, quibuscum vcl aa— 
verantiam indieat , i. q. «s«fi6fe. turae vel beneficiorum Vincitmm, 
V. TunslL op. L u^S» *®*^' "* ^ conjuncli stunus* Cli doce^ 

B4 M BPISTOLA PRIMA. 

Fal|ar ;. at htc mmen tanues Tnnesoat in anrat : 

Neye, reTcrtendi liber, abeise irelis* 80 

Me pater Icarius vidao discedere lecto 

Cc^ti et inmiensas increpat osqne moras. 

_ I 

C8l P. van Schelle Heldiimen tmo, in nihilom abeat, noa aiC 
brieven, door Bilderdyk uilger yerum. Cum in nihilum redigt 
jipvcjn. Br. II. pag.g. vs. 10. sq. et aboleri rem aliquam oelerri- 
77. Forsitan et narres. Ita me Tellent , per ventos et an* 
coujuDCtivum modum r^ Jbrsi-' ram rapi signiiicabant , eique 

lon jungere 8oletOvid.Y.Heins. mandabant veteres poetae. ▼• 
.ad Gp. rV. V9. 53. Forsitan , g. Horat Od. L, l. Od s6. va. 

inquit Sax. , haec tuum 'ani- i. O vld. Heroid» £p.XUI. vs. 9». 

muoi subit cogilatiQ. Quid mi- Similiter verba ventis credun* 

hi amplius rei ^t cum uxore, tur, cum carent fide. Heroid» 

qua^ pra^ter (aiuiliaris rei cu- £p. H. vs. aS* Aut cum nolu- 

riositatem nihil deliciarum, ni- mus auocessum et eventum eo» 
ibd voluptalis osteudit et spon- rum, quae vovimus. Ovid. Am. 
/deW BusUcilas quippe est in L.n. £i 14. vs. ai. Sax. 
^ bis , quae niipio pudore, nimia- 80, tievfrtendi Uberj h* e. nul* 

que sedulilate peccant* Oyid. la mof^e causa prohibituSy bel«- 
_ A* A. L«L v9k.6o7. Fast, L.yi. lo iliiito. eL supra vs. 3. Hu« 

ys. 534«. He^oid. £p.lV. vs. i39. bertino ad h. L liber reverten^ 

In re amatoria mulier est rii#* di esi, Ulysses nullius mulieris 

. $ica f quae bmguidior durior- amore retentus* Quocum con-' 

. que sit. et prae reriun domesti- sentiuiit Oudend. et Saxius. Ce- 

cariim curis iuelegantior. Ovid. terum locutio est vere elliptiea 

Hpr| £p. XYI^ vs. 985 , cui re- pro Ulfer fHOione revertendi, b. 

spofidei Helena ]2p. XYII. vs, e. liber , fiuuUum ad rediitan 

i3« Am. L. U. £L 4« vs. i3. et atHt^, 

|[«. pi. £L 10. vs. x8« 8i* Viduo leetOy Le. in quo 

7^. Qi4ae tautum lanas non si» sum vidua? uti in £pist. V. 

nat^esse rudes, est mulier prae v4« 106. et XVL vs. 3i5, sq^ 
^ illis.temporummoribusvsdde se- cf, supra vs. la. Discedere au- 

dula , et in amoribus sibi cou'- tem lepto - viduo significat /v 
. ciliandis minime ingeniosa, ideo- iiuquere lectum viduutn et ac- 
. que viris barum rerum studio* cedere ud lectum nuiritalem .• 

aifi molesta sive rustica et incul- s^ecundas enim nuptias et qni* 

tior. Sax. dem £iuxyaiachi (de quo infira 

7Q* Tenues evanescat in aw vs. 93.) patrcm et iratres Pe^ 

. ivM» h. c. interpretani^ Huber- nelqpae jusskise uaxxat PENELOPE ULIXI. 9% 

hk iM\f€t wqne lieet : tna itim ^ tna dkar oportet 
Penelope t conjmr aemper UKxis ero. 

Ille tamcn pietate mea precibnsqiie pudicis 65' 

FrangituTy et Tirefl temperat ipse saas. 

• » 
yn apod Hom. Odyss. L XV, y* Instet, inquit Sax. , urgeat, 
lOto it. sq. Meziriacus OTidii lo« iupeUat ine nntn stto et aucturi* 
aim quod ad scnsum rtcle Ter- tate patcr, eoustanter t^eu la 
liU amabo. 

« Moo pere cependant veut , 84* Tua man , tua diear opof 
qoe je rae marie.'' tei Penelope , h. e. tui unius 

89. CogiL Hoc Tocabulo re« propria sine dubio sum ^ tuiqtte 
spezit Po^ta ad Jus Romanum , uniiis esse in posierum cupio 
sccmidnm qnod patrcs filias ad Penelope , i. e. custissima con* 
eoD)itgium cogere poterant, ex jux ; num Terbum oportet ojffi^ 
cap.35« L. JuL et Psip. Poppae- eiwn parlfer ac votum Peuelo* 
ae demaritandisordinibus. Vid. pes exprimit qf. Ep. V. ts. i57, 
Iletnecc ad L. Papiam pag. 97. sq. De Penelope pia ac mise« 
8ax. ra legantur V. Ci« V. Liuiburg 

Immensas moras* Pota Pe- Brouwer, op, 1. pag. 11 3. sqq, 
nelopes telam tnterdiu lextam , et Doct. ^Bergman , ovcr dc 
Doctu ireTo dissolotam seu re- Odyssca van Ilomerus , pag. 
textam, quae morabatnr nupti» 193. volg. Pentametri autem 
as, quas se cum aliquo proco- sensus buc rcdit : semper me 
rom inUnram proraiserat , post«* ostendam conjugcm Ulyssis , h« 
qnamvestemsepulchraleiuLaei^ e. uxorem tanto marito dignam. 
tae patri confiecisset. y« Uom« Praecipuam enim tam femina- 
Od. L. n. vs. 94« sq. et L. rum , quam vironim iilustriuin 
XXiy« TS« is8. Bq. Hinc iar' nominibus propriis inesse vim^ 
dma iilam tekm dixit Ovid. multa vetcruiu demonstrant lo- 
Aai. L. UI. SL 9. vs. 3e. sq. cf. ca. Y. Ovid. in Bp. XIll. vs. 68. 
Prapert. L. II. Ei. 7. vs 43. Bq. Ep. YL vs. t5i. Mctam, L.XIlt. 

83. Increpei usque licet. Pa- vs.sSg et 34 a. Trist. L. III, EL 

ter indamct mihi, qtiantum ve« ii. vs. 27. Seneca de Provideu* 

lit ; oti recte exposuit Huberti- tia c. 3* lit. B. De tranquiUi* 

auSf qui et repctitionem incro^ tate animi c 5. B. et 7. B. 

pei tu^M emphattcam cssa ob- 85. Pielate in te iiiaritum. 

servavit. Pietas enrm significat umorem 

■ IXs^me assiduitaiem et perse- erga omnes, qutbusctim vel nor 

verantiam indieat , i. q. assidue. turae vel beneficiorum vincu* 

V« TunelL op. L pag. liM, in lo conjunctt sumus- Uli docet 

B4 34 EPISTOLA PRIMA. 

Dalichii Samiiqae, et, qaoi talit alta Zacynthos^' 

^arba raaat in me laxoriosa , proci : 
logae taa regnant, nallis prohibentibusy aola* 

Yisoera no3tra, taae dilaniantar opes. go 

Scheller. in praecept SUL b. Lat. pbalenia dicta , instila prope Z«* 
ParU I. c,9. pag* 7if Gyntham. 

Precibus ptulicis i i. e. mei pu- . Zacjnthus ia mari Idaio in* 
dicae. PoStae nempe rebus sae- ter Cepbaieniam et Strophadas* 
pissime tribuunty quod perso' AUa dkAtar^ h. e. marialUorp 
niSp de qulbus sermo babetur, yel propler montes excelsos, 
tst proprium» quibus haec insula insurgebat p 

86. FrangitWf ie homine di' vel propter silyas , quae altis ar» 
citiur, qui conlinuis btigatus pre- horibus crant refertae ; unde Ae* 
cibns petitionem tandem vix con- morosam dixit Yirg. Aen. L. 
cedit* Sic et Livius L. II. c 4o« IU* vs. «70. 
de CoriQlano « Uxor dein ac 88. Turba i^gentem nume- 
liberi amplexi, fletusque frege- rum indtcat, et in contemtum 
jre tandem virum," Y. TibuiL dicitur, erant omnino 108. Y« 
L.I. EU8<V8«67, ibique Biouk* Hom Od. L.XVI. vs. 945—953« 
hus. Suetonius in Caes. c i« eo* cf. Bergman Op. !• pag. 199« 
dem ustu^pat sensu ^rbum cx-* ' Luxuriosay quoniam otio, epu-* 
pugnare* l\s, commissationibus, cantu, sak 

yires temperat ipse suas, h. tatione terebant tempus (Hom« 
c,y Qx Hui)ertini ad h. 1. inter- Od. L.I. vs. i5o.} nihilquepenr 
pretatioae y minuit impetum ani- si habebant, dummodo Penelo* 
mi y quia » qqando videt , me pes et booorum ejus potiren** 
lam esse tui am^ntemi ^minus tur. Insolentiam et iuxuriam eo« 
postea instat, ut nul)Hm alii* cf. rum descripsit Homerus passim. 
Odyss. L' IL vs. 59, Praecipue Od. L. XY« vs. 3sa 

Jpse, ultroy qb modo reddi- -«333. L. XYL ts« to -«iic« 
tam ab Hubertino rationein. Y. Sax. Tribus aut quatuor annis 
Lennep. in Animadv. ad h. vs. ante Utyssis ^editum y uti ex 
cf. Adn. i^d V. cogit vs* 82. b. Od, IL vs. 89. sq. N. vs«377« 9q* 
.£p« probavit Bergman, Op. L pag« 

87« Dulichium, Eichinadum i^t, 178» 
VM, maris I&nii insula contra Jiuunly quasi impeta iacto ve* 
Ostia Acheloi fluvii , qon pro- niunt , exponit Hubertin. cL 
^l ab Ithaca, una ex iis» qui- Virg. Aen. L.I. vs. 89. et Len» 
bus Ulysses imperabat* uep. ad vs. 86. Animadv. extr. 

Samps , sive Same , alias Ce- $9. BegmuU , pro lubitu vi« PENELOPE ULIXL 9S 

Qiiid tibi Pisandram, PolybiimqaeyMedonlaqua dimmy 
Earjnuchiqiie ayidfts,| Antinoiqae manosy Timt* SallasU ia Jugnrdia c>36« sonis et A« Sabini Epistolis di» 
n* s6. c Impune, quae lubet, spuU P* I* Lips. iSsG* pag. 4o- 
laoerey L e. regem esae**' OvidluSy inquit , hac Epistola in 

^ Kiscera, L e. pecora 9 in pluribus ab Homero discedit (V* 
qinbas regnm, tum temporiS| vs. i5y 64» 100) et vulgatam 
opes fuisse , variis in locis testa- lectionem praeter Heinsium , 
f ar Hom. Odyss. L. I. ys. 34^* Burmannum , Lennepium du* 
L, yi« TS. s37. L. rV. TS« 3i8« dum vindicarunt. Ceterum Me« 
696. sq. L. XXII. vs. 36« sq. dontis , sed innocentis , mentio 
OTid. Trist* L. III. £L 10« ys. Sg. saepe fit apud Hom. Od. L. XY* 
Visceraj inquit Serv. ad Yirg. vs« 677* sq. L. XVI. vs. sSs. L. 
Aen. L. L vs« aii. non tantum XXH. vs. 357« sq. cf. Bergman 
intestina didmus, sed quidquid Op. 1. pag. aoa. 
iub oorio est« Nostra , quae ad 99« Eurymachus fuit filius Po* 
nos .quam maxime pertiuent, lybiy Od. L.I. vs.Sg^., omnium 
quaeve nobis priva sunt. Sax. procorum princeps ; quamobrem 
cf. Goguet Porigine des Lois etc» buic ut nuberet Peneiope , sua* 
VoL II* pag. 35o* sq. Edit. Pa« serunt Pater et fratres. Od. L« 
ris. an. iSuo, XV. vs. i6« sq. Secundus bic oe* ' 

91. Quid, ob quidy sive cur? cidit ab Ulysse percussus. Od* 
Est autem scbema Rbetoricumy L. XXII. vs. ga. sq. Antinous 
quo in ti*anscursu dicimus, quae Eupitbei filiusy Od. L.L vs. 383 p 
praeterire nos velle simulamus. omnium procorum violentissi* 
Oudend. mus , utpote qui Telemacbum 

JP/MndW meminit Hom. Odyss. interfidendi ceperat oonsiiium 
L. XYIU. vs. 998. et alibi , uti Od. L. XYI vs. 365. sq^ ingrw 
Odyss. L. XXII. vs. 943 , ubi tissimus in Ulyssem, quod vt«- 
Poljbum ei adjunxit. Utriusque tium ipsi exprobrat Penelope L 
mors narratur ibidem vs. 968 et L vs. 418. aq. quare et primus 
984* , quo posteriore loco tradit ab Ulysse occisus fertur Od. L. 
interfectum a Telemacbo Am- XXIL vs. 8. sq. Piuribus de 
pbimedontem , qui procorum bis egit Bergman Op. L pag. 
praedpuis adnnmeratur 1. L vs. soo. sq. 

94s. De proois leg. Bergroan Avldas-manus» Avidae iIlo« 
Op. L pag. 199. cf. Cl. Lennep. mm manus erant, quoniam ut 
in Animadv. , ubi vitio typo* prindpes procorum plus ceterls 
grapbioo ciutur Od. L. X. ^ et rapiebant et abliguriebant bona» 
J. Chr, Jabn de P. Ovidii Na- Sax. 

B5 36 EPtSrotA PHIMA.' 

Atqne alioa referam , qaos omne» turpiter aliseii* 

Ipse tao partis sangiiine rebos aKs? 
Iros egensy pecorisque Melanthios actor edendi^ gS 

Llltimiis accedunt in taa danina pador* 
Tres sumas' imbelles numero ; sine viribus uxor y 
Xaertesque senex , Telemachosque puer. 9S. Quos omnes turpiter ab* Edendi aetor* Ad yituperiam 

9ens etc Turpiter oinnes ale» dicitur, inquit Hubert. , quU 

bat, quoniamproci, Ulyssis (ab- erant et actores pecoris sacrl- 

aentU) bonis utebantur pro suis, ficandi , et hi tam yiles non ha- 

filiumque herilem ne flocci qui- bebantur 9 dicebanturque mini- 

dem faciebant, Sax. stri. 

9^. Ipse tuo sanguine alis , 96. Ultimus pudor, Pudor pro 

b. e. alis rebus partis ^anguine eo, qui «ummo dedecori et pro* 

tui ipsius; de qua yeterum con* bro est, cujus nos pudet; igi« 

struendi rationeV. ErnestiClav* tur ultimus pudor est ultimum 

Cic« in Indice Latin. in y. ipse» opprobrium ,conculcatusetpro- 

Sanguine. Sanguis dupliciter jectus pudor. 

potest explicari , vel de bere» Ultimum sacpe sumitur pro 

dit^te parentum^ e quo sangui* extremo ac summo inmalis, uti 

ne ortus erat Ulysses ; vel de ullima pati , ultima experiri ai- 

inulto labore et sudore , quo ve deterrima omnium maiorum* 

Bua sibi pepererat. Sax. Quin et summum mali gradum 

()5. IruSf mendicus Itbacen* findicat) ultra quem nibil est« 

sbyproprio nomine Aruaeus di- Sic, in ultimum erupit gladiato- 

Gtus. Rationem , ob quam dein rum inpunitas, apud Veliej. Pa* 

Irus appellatus fuerity vidc apud terc* L. II. c. ia5. §. s. Sax. 

Eom. Od. L.XyiII. vs. 7. Berg^ 97- Eleganter et cum adfectu , 

man Op. L pag. 209. a numero , sexu , atque aetate 

Melanihius , Doiii filius » ab argumentatur Penelope. Ete- 

Dlysse ad pastus caprarios lo- nim sine virilfus uxor , Senex^ 

catus. Y. Hom. Od. L« XVII. puer , inbeciilitatem eieganter 

ys. sia. Bergman Op. L pag. describunt ; qiia iu brevitate ma« 

so^ y ubi de Dolio item agit. gna vis inest ac yenustas. cf. 

' Actor pecoris f i. e. agens pe« Hom. Od* L. lY* vs. 110» 

cns sive conductor pecoris. £- Jm6e//!sf , adeoque resistere ne- 

dcndi* Y* Hom. Od. L XVH. queuntes. 

vs. ai5. sq. conL Od. L.IY, y|* 98, Piieryh.e. yiginti drciter 

3i9« sq. anaorum^ quippe natus paulo PENfiLOl^E ULlXi: S7 

Hle pes insidiatf pene est mihi naper adeaitus , 

Dain parat in?itis omnibus ire Pylon* loo 

Di precor hoe jobeant, nt enntibus ordine fatis y 
Ule meos oculos compirimat , ille tnos. 

Hoc faciant custosgne boum, longaeyaque nutrix: 
TertiuSy immnndae cura fidelis harae* ante , «piam pater in Trojam ct Telemachum Pylon abiuse , 
crat profectus^ ut observavitad obstupuerunt. Od. L. IV* vs% 
b« l.Ifesiriac, vpkpmrum red» 63S. sq, Y. Adn. ad vs. 37. hu 
dtdit «» ravril de ses ans. De £p« 

Laertae ac Telemacbi moribus^ loi. Ordine procedera fata 
Homeri auctoritate probatis , V* dicuntur» si majores natu prius 
Bergman pag. ig6, 97, 98« yivere desinunt, quam natumw 

9^ lUe , b. e. Telemachus > nores , sin secus fiat , turba- 
qui insidiis petltus est a procis, tus mortalitatis ordo didtur. Y. 
praeseitim , ab AntinoA , cu jus Heins» ad b. vs. 
oratio babeturHom. Od. L.rV. loa. Oculos comprimat. Ri* 
TS. 663- sq. cf. Od. L. XX. vs. tum tangit Po^ta et Graecis et 
s4i* sq« Rursns miscet Po^ta Romanis usitatum , ut qui pro^ 
particubun ille cum Aic; intel- xime essent conjuncti, morieit- 
ligitur enim Tcleroacbus proxi- tis oculos clauderent. cf. infra 
no loGO positus. Sax. vs. 1 13« Kircbman de funeribus 

loo. Uum parat y >suadente Romanorum L* I. vs. 6* Harles. 
Miuenra , sub persona bospitis \, 1. pag. 96. ad b. L ita com^ 
Mentae , duds Tapbiorum. Y. mentatur : « En matemum an»- 
Od. L* L vs. 971 — 3o5« et su- mum et artem Poetae,roatris nar 
pra TS. 37. Lennep* in Ani- tnram pulcre imitantis.** Mibi 
inadv* extr. ad vs. bujus Epist. perinde ac Merulae in bis ver* 
PanUire.Y. not. adNepotem bis significatio amoris in mari* 
in Att* c 9* $.9. tum potior videtur. Hunc aii* 

iii«il&5omm6ftfyMatrenempe tem amorem vebementer am- 
etnutrioe. Od. L. IL vSk356. sq. plificat Penelope , Telemacho 
coll. Od. L. ly. vs* 7sa «i- 758« longiorem» quam sibi ipsi, vi* 
et Od. L.XYn* vs* 4>« PraeseV'* tam adprecando, quod amor er- 
tim vero , invitis procis, qui ab ga fiiiiun coromunem non leve 
hoc itinere malum sibi timebanL amoris in conjugem sit argu* 
Od. L. IL vs* 369^966. conL mentum. cf. Donati Comm* ad 
ibid. Y9.394* — 33o. Hine cum Terent. Aadr. Act. IIL Sc. 9« 
«X Noemone iutellezissent pro* vs. 7* Edit. WesterboviL a EPISTOLA PRZMA» Sed neque Laertes, ut qui tit inutilisartiiif ^ ia5 

Hostibus in medils regua teuere valet. 
Telemacho veniet (Tiyat modQ) fortiop aetas : 
Nunc erat auxiUis illa tuenda patris* 

io3. Hoe Jaciuni. Y. Len- seu jos tuendi notatsed et pep- 

nep. Animadv. ad h. vs* Eo» sonam , quae tuetur. Y. Ovid. 

dem sensu yerbum Jacere ad- Metam. L. III. TS.617. « Prorae 

ceptt Sckol. Cod. Trerireosis, tutela Melantbius." 

quisuperyacifin/ superscriptum io5. iiiiitti!fi ariiia dicitur La- 

2iabet;9recantiir, oron/^e^piitft/* ^rtes prae senectute infinniQr, 

Idem sciL , quod ego precor , ut quam ut suscipiat ad exigendoa 

Telemacbum filium diu nobis e tectis procos. Quomodo ele* 

Dii servare velint Y. Yitus ganter supra vs. 97. « Tres su^ 

Loers in Gymnasio Trevirensi nuts imbeUes numero*" JmbeiliS 

Magister in specimine annotar enim propric est bello inuiilis. 

tionis in P. Ovidii Nasonis He« Quemadmodum. « Priami le- 

xoidas. Treviris. an« i8s5.| quod lum isbblib dizit Yirg. Aen* 

epecimen bumanitas et Literis L. IL vs. 544* eodem sensu , 

anserviendi stodium JacobiGeel quo vs. 5 10, vocaverat fernun 

Pbii. Tbeor. Mag. Lit. Hum. D. inuiile^ Contra vtiliiii helio Cu^ 

ct Bibbotbecae Lugduno Bata- rium dixit Horat. L. L Od. la* 

Tae Secundi Ordinis Praefecti vs. 43. 

nibi suppeditavit lofi. Hosiihus in mediis* In«- 

Cusiosque boum- De costode^ vidiae aijgendae gratia iosies 

boum Pbiloetio Y. Hom. Od. Penelope vocat procos. g£ vs. 

L. XX. vs, i85. Bergman Op. 89. b. £p. Sax. 

L pag. aos. Begna ienere ezponitur supe^ 

Longaevuque I^uirix. De nu^ riorem esse. Rez enim, pri" 

trioe Kuryde^y uti passim ali^ miim,|»raecf/iiiiim;Regnum^riif 

ti y sic praecipue Od. L. I. vs. cipaium seu principem iocum de» 

4s8. Bergman Op. L pag. soa. notat c£ vs. 89. Sic Rex meni^ 

De Euryolea pag, 907. sq, et sat didtur Macrob. Satum. L. 

Od. L. Xlll. init De Eumaed II. vs, i , quem Cicero in Ca'- 

Od. L. XX. vs. a38. sq. tone c i4- summum vocavit, h. 

io4* Cura Jidelis , b. e» Jtde^ e. grimo loco adcuinbentem , ez 

lis custos y uti et alias cura po- inteipretatione Emestiana. Ae- 

nitur pro eo, qui curam gerit gna vini Horat L.I. Od.4* ¥B. 

V. Burman. ad b. I.; quomodo 18. sunt, quae magisicria ap- 

et ttttela non tantum actun^ pellayit CiCi L L» uli mpnuit PENELOPE ULIXt; ^^ 

Nae milii 0uit Tirei inimicof pellere tectif « 

Ta citioj veniasi portiis et an toif. iio 

Est tiMf sitque, precor, natas, qai mollibiis aimu 
In patrias artes eradiendas erat« 

LanlMBas ad Hont L L cf • L. rito mrras •nadentamy ab ia* 
U. Od. 7. in. »5. becilliute patrii Mnio coniectit 

ic8. Y. Bnmi» «d h* 1.» qni aetate fiiii nondum ooirobora* 
<raC pontom ease pro esset con- ta » et sua muliebri infirmitatet 
ibmat loeo Oind* Am.*L.L £L Amplificai nempe a versu io5«- 
h v>- 4'* iio, quae oompendiose dizcimt 

Hia immda» Deponens actw ts* 97. u{. 
TB samtnm. Y. Vedm* Op. L CUiui vemaSf Ue^ qnam co* 
1% L c 9« lerrime yenias» ComparatiTns 

le^ yirts^peBere» Graecis- pro superiatiyo, Graeoo more. 
masw V. M inenr. SancUi L. UL V. Yechn. Op. 1 L. L c & 
c 6- n. 4« ibiipie Perisonins» Qnomodo haec oomparativonim 

ijmmons nirsus Tocal , qnos consttructio ezplicanda sit* Y. in 
■aodo Jbostrs, ul significarel| se Peris. not ad Sanct Minerv. L. 
nwdUtis prooonun ambitione el II. c lo, 
insidiatridbus blanditiis yictam iii. ^t tibi^ titque, Sden- 
casew Sax. nb adprecandi fonnula , qua 

110. Piirte,metaphoraa re usus est etiam Lotichius fiieg* 
sanlica pelila dicitur Ulysses , 11. £ieg. i4* ▼•• S?* 
^al domiim soam, suosque ad- € £sl mihi sitque precormnl* 
Tersos pmoorum injurias lutos los diuturnus in annos , 

prarstarel; uli portus nayem Sospite •quo sempcrprincipe^ 
Inihamqiie naulicam a proceliis sospes ero.'' 

«tjoe ab ondamm Tcnlorum- Graed idem exprimnnl per Arrl 
qne ti talos praestaU tI m2 cSy. Y. Yigerus de Idio* 

Ara Idem didluri quod ad lismis ling. Gr. c 5« Sect 6. 5- 
cm toto oonfugerent uxor, fi* i5« £dit Hoogerenii* Sit ita* 
fina ac pater, dudum misere que significat, ut diu salvuM 
Tezati ; Tclati allaria infortuna* sil , vivat* Y. Burm. ad h« ts« 
tif ae miseris tulum praebelianl Celerum eadem Tcrbi oonslrtt- 
perfitgiomy quod ab hisquem* dio indicaliTiy sequenle optan* 
qnam detrabi Telilum esset Y* di conjuncliTO , hic esl^ quae Stt" 
SerT. ad Yirg* Aen. L.YIII* pra ts. 83. 
Ts^ 34a. Ceterum eleganli arti- MoUUm atmi$< In adolesctn- 
ido OTidiiis Penelopen indudt lia. Y* not ad tb* 96« Actss 
amliefari imgndUle reditnm na* So EPISTOLA PRIMA. 

Bespice Laerten : nt jam. sua Imnina condaf f 
Extremum fati sustinet ille diem* enim juvenilis mollis est et fle- tris praesertim ctftisilio rftgen- 

xilis et cerea praesertim in yi- da ; ita hic argumentum petit a 

tium flecti , ut dizit Horat. Art. Laertae patris senectute et mor- 

PoSt. vs. i63. cf. Musaeus inHe- te ipsi inminentey qui, antequam 

«'one et Leandro vs. 69« reyersum yiderit filium , ut su- 

119. In artes erudiri rario- premum praestet pietatis offi- 

rem esse locutionem obseryat cium , tranquillo animo mori 

Burm. ad b. 1« Yulgo nempe omnino nequeat. Bei^icere ita- 

dlcitur erudiri ad artes. Cic. que hic est yerbum misericor» 

pro Lege Manilia c. lo. In. Yer- diae , uti recle h. 1« obseryayit 

reni. L. UL-c. 69. In his ad Hubertin. cf. fip. UI. ys. iS^. 

yalet ad Memplum , ad prae" Saiinazarius de partu Yirginis 

seriptam. Y«'Tursell. Op. L in L. II. ys. 53. Sensus itaque est, 

T. tuL «uctore Saxio , Y. CL : moye- 

Artes pairias* cum Hubertino ri te patere^ ut cito reyertaris 

inteliigo paternas , ut loci sen- La^rtis causa , qui jam in eo 

tentia sit: «e Yivit , et yiyat diu , est, ut nltimum yitae termi* 

precor , filius tuus Telemachus , num praestolelur ; eum tamen 

qui in tenera aetate erudiendus adhuc remorari et differre Tt- 

esset in airies patrias , h. e. arti- detur ad tuum reditum, ut dul- 

'buSy quibus ipse pater iin})n- cissimo daudendorum ejus ocu* 

tus uteris; non erndieudus ita- lorum ofiicio fungi possis. 
tjae praeceptis solum , sed et Utjam sua* Sua pro ejus, V. 

patris praesentis exemplo : in Sanct. Minery; L. U. c. la. G. 

' hoc enim maxima argumenti yis J. Yossius de arte Gramm. L. 

est, quo Ulyssis reditum urget YH. c 56. Heyn. in Exc. 1. ad 

Penelope. Qnomodo Cic ad Fa- Hom. IL L. XXIII. Jnm signL- 

' miliares L. I. £p. 7. snb finem ficat mox y i. e. simiiliic redieris ; 

* ad Lentulum patrem scripsit. quomodo et Hubert. adeepiu 
« Lentulum nostrum ( filium Horat. L.t. Od.4* ts. 16. *)chii 
tnum) eximia spe, summae yir- te pr^et nox." Cic. de Se- 

* tutis adolescentem cum ceteris nect. c. i. «Sed quid opus est 
artibuSy qnibus stndinsti scino plurk? jam enim." cf» Turseli. 
per ipse ^ tum inprimis imita- Op. L pag. ro. 3S6. 

tione tui fac erudias." Condas , i. c. clandas , conn- 

ii3. Bcj5pic<j. Uti praecedcnti- primas. yid. ys. 102. et notata 

bus versibus Ulyssis animum ad ad h. ys. 

nisericordcam commovcre stu- 114. Sustinety h. c« difiert, ui 

duit Penelope a filii aetate, pa- moi^iit Burm. PENELOPE ULIXL St 

Gefte egb^ qnaefbeniny te discedentey pneUa^ nS 
Protiniis at redets ^ facta ndebor anos» 

xiS. Dciucpxe reditam mari* IV. e. i5, n. »& pag. 807. ct 

to soadeC Peneiope argumento Sc1ieller.mpraeceptStiLb.LaU 

a sua ipsius labente aetate et ParUL c*a* n. j« 
fonna perSunte desumto. Piie/- Non possum , quin , <{uae ad 

la enim tu L est nupta flo- liunc locum adnoUvit Meziria- 

reote aetate et formosa, cujus cus, adponam. Ponamus, in* 

eontrarium amis significat : ut quit, Penelopeni XJIysse disce-' 

sensQS lod huc redeat : Certe dente , yiginti circiter annorum 

cgo, qnae tum, cum in Troja- fuisse; cum banc epistolam scri* 

vam bdLui proficiscebaris , fop» psit , quadragenaria fere fuerit 

mosa eram et florente aetate, oportet, qua aetate jam femi* 

Tidebor tibi torpis , lioet quam narum dfccresdt forma 1 adde 

dtissime reyertaris. molesttas, quas absente marilo 

PadliL, Contraria anoL Ez devoraverat, immaturam illi ad- 

h, L patet Tera Tocis bujus si- tulisse senectutem, uti ipsa apud 

gnificatlo: nibil enim aliud si- Hom* Odyss* L. XIX* ts. 36o^ 

gniE<:al , qoam ieminam )uye^ coIL 0?id« ez Ponto L. L El* 4« 

aenx, sive nuptam sive innn- ts.^^* sq. adfirmat. Praeterquam 

ptam^ mve ▼irginem sive ma- quod desiderio mariti ^ quem 

trem. Oudend. Graecos etiam adamabat , tabescens pulcriti»- 

ivrenes nuptas pueUas Yocare dinem perdidisse, atque ita an* 

soliCas ad Xenopb. Bphes. pag. te diem yelut consenuisse em« 

i5. fs. a6. xn ¥• «0^ notat stimari possit. O/ <M rMhmq h 

LooeiL Adnot* pag. a3a. Edit. ^fJtaxt ^poffiuunf» Yerba sunt 

Pccxlk. Theocriti Idyll. L. XTI. intt. sed 

ii€. ITtrcdeas^ i. e. quam« minus recte pro forma Dorica' 

^^ per eiljpsin,y2ic ita ut, Es* xMimq Meziriacua dedit wMih 

19, mt redeas praiinus, Y. Pe- n^* 
ad Sanct. Jfineryam L. # S4 £FISTOLA SEGUKDA; f • PHYLLIS DEMOPHOONTL AKGlTMEIfTnif* 

{• !• DemopIio&Q Thesei et l^haedrae^ £Iiae Minois GretenK 
sium regis^ filiuSy Athenieiisis a bello Trojano in patriam re« 
dienSy roaris tempestatlbus in Thraciam delatus est, ubi in Edo« 
nis tum t^hyllis, pulGerrima Sithonis JunioriS| Thradae R^i;i« 
filia, regnum tenebat. 

{. 9. Haec eiim benigne hospitio excepit, et illius amore ea<- 
pta omnibus modis adducere tentavit, ut se uxorem duceret. 

§. ^ Interim DemophoSn^ audita Mnesthei in reditu a Tto* 
)a roorte, qui post ejectum ex urbe Athenarum Theseum im» 
perium occiipaverat, Mnestheo successurus petiit Athenas, uC 
res in suo regno turbatas componeret, Phyliidi fide data^ se 
certo die, intra quatuor menses ad ejus liuptias reditufUnf. 

5. 4* Scd multae res hujus reditum retardaverunt. Itaqutf 
Phyllis , totls quatiior ihenslbus ptaeterlapsis , statutoque die ' 
praeterito , Demopho6nti hanc eplstolam scripsit yei potius 
scrlpsisse fingltur, in qua ingtatissimum ei vehementer expro" 
bfat anlmum , et , ut promissls satisfaciat , omni ratione suadet* 

{• 5. Tandem mofae inpatiens ipsa laqueo usa sese suspen* 
dit ; attamen post hujus necem in Thraclam reversus est De- 
mophoSQy eamque in arborem amigdalum sine follis mutatam 
amplexus esse dicltury quo facto, uti narrat Servius ad Yirg. 
EcL V. vs. 10, truncus , veluti sponsi reditum sentiens , statim 
emislt folla. J, Meursi Regnum Atticum L. 111« c* 7« 

Haec vero fabula ad ea est referenda , quae primum bellum 
Trojanum secuta sunt , quo quidem in belio , url)e expugnata , 
LaOmedontem regem cepit Hercuies, Thesei ejusque fiiii Demo*- 
phoOntis aequaiis* Y* Sabinus in Respons* Ep. IL vs« lo* XIOSPITA , Demoplioon , tua te j Rhodopeia Phyllis , 
Ultra promissiiiii tempus abesse queror. 

Vs. I. HospUa. Quae, teiir ctus es. Y. Argum. §• i. h. Ep. 
digum, hospitio excepi, cuique Hospes et Hospita amblguae 
«rgo midtis nominibui obstri* sunt significattODis j mox pro eo PHTLLIS DEM0PHO0J».Tf. $5 

Corniu cam Lanae pleno ^aXsr orb«r coYs^ent,. . 

Litoribus noslris anchora pacU tua ?SU.^ 
Luoa qjpater latuit: p]eno quater orbe recreTit) i^ 

Nec vehit A.ctaeas Sithonis unda prates* 
Tempora si numeres, bene qnae numeramus amanteS| 

I(on irpuit ante suum niislra quer,ela ^* ciTe , qui quaeye peregre ad» 'nuntiir,ita ut CDniua Innae c6l« 
veoit,lio5pitiuniqacquaent,su- re, et luna comua cogere dica* 
initur, mox pro illo illaye , quae tur^ cum , cnrvaturis lunae |un« 
Kberaris et facilis est ad suscir ctis, 'est plenilunium et oibis 
pfiendos hospites. Sax» plenus adparet. ' cf. VondeUi 

Tiia. cf. not. ad vs. i. Ep. I. Jephta act. s. 
Tui adhuc Smans ; qua quideur ' 4« Pacta li. e. • pacto promif- 
amofis non intermissi in prima 6a. Y. Lennep. ad h vs. Par- 
epbtola signifioatione ail anir ticipiuni itaque pa^ive samitnr. 
mum DemophoGntis aditum si- De deponentibus Graeca ratio-* 
1h parat Phyllis. ne passlve uitufuatis V. Ved^il. 

RhodopeSa, Thracia aRhodo* Op, !• L. I.' c ^ ' ' 

pe Thiaciae monte, in queip Anchora pp. ^tX iiiteUigeQ» 
'conversa fertur Strymonis fluvii da j cujus quippe ope nav(s 
filia Rhodope, quod Deos con- 'sustineiur ac retinetur. 
temneret. V. Metam» L.VL vs. 6; AcUeds^ i.e. AtUca^. Ai« 
86. ibique notae. Alii montem tica enim olim d»t4f'litiiSt ctf- 
traxisse nomen yolunt i Rho* cta » qnoniam maxinfa illius r^- 
dope Thraciim Regina , q^dae ibi gionb pars ad mare est extensa 
aitsepulta: alias Edonis dicitur et ^ngu&ta; oblonga vero satls 
PhvUIs. Ratio hpjus denomina* . et porrecta montibus usque 4A 
tionis V. iii §• i« Ai^um. - Suntumsubjicitur. V^'Geli*IVoet« 

s* UlU*a promlsnm tempus. Att. L. XIV. c* 6. 
y. j. 3. Argum. et quae du- Sithonisl q. nrada und^ 
bia movet CL Lennep in A- Thracia enlm regio oitmSithoa 
nimadv. ad h. L QUocum facit a Sithone » ' seniore rege , dida 
Vitos Loers in spedm. I. adh. est. Vp GdL Noct. Att. L L 
TS.» addcns practerea, lectio* ita ut sensus sits Navis Attica 
nem pleno semel orbe , esse o/ii- non venit ad Htora ThracUie 
nium Codd. , si duos illos exci- cf. J. 3. Argum. 
pias « et veterum Edd. uti et 7. Tempora si msmeres «« 
BOt. ad vs. 9. nostra querela diem* Jam pro« 

3. Cornua pro curvaturis po« fecto queri non poteria de iin« 

C S4 "E Pi S T O L A S E C tJ N b A. ' 

Spe» qiloque' lenta fiiit.'iiardeV guae' credita laedunt^ 
Credimtis: iiivita tmtic et axnante xlocent. lo 

t^aepe* fni meD<iax pro te mihi ; saiepe putaTi 
Alba procellosos Vela referre notos. 

portuna'reditus £idrno'ikttroiie y si"nium (tui gratia, tiios tutando 

computabifl tempora , quorum mores) lactavu Saz. 

j^qi^idm;nuYf^eruin,pr^e.,amori$ la» Alba. Becte.a/i&ahicm<^ 

j^^^pctu meo ndcuratius , quam morari vela, ohservaYKt .Bur- 

J^^, forte inii 9 conquestioDeiu mannus, quia boni ominis fuis* 

nec inmaturami nec^perfidiae ni- sent, uti notum est ex Aeget 

.misfluspicacemy sat $cio , cfimi^ et Thesei historia. Servius ad 

nabens. Sax. Aen. L. UL vs. 74« « Profe^ 

•^ ^/i«f, auoffue krUa fuit ctus itaque est (Theseus) ad 

Jj&Ua recte ezposuit Bentlejus Minotkurum interimendum, pe* 

^^t. .Poetr vs. lya. quae long^ pigitque cum palre, ut, si il- 

jgto^ ext^a^i^ur,. Ait. ^cll, PbyL lud mpnstrum vicisset, vela caa« 

)ia. «^ Non^cito tamen te credi. dida navihus daret \ si forte a 

di perfidum , sed tena^ mello* Mino^urp fuiss^t oppressu^, re- 

.ris ^pclfui^ fic sumnia cumpa* migium cum atris.vells redire^ 

^iien^la.. spem npeam Ippgisslme Sed, cum exstini^isset Minptau- 

^xtendi . diutissimeque speravi. rum , oblitus , non cuni candl'* 

^f^ud^,, cf. .van Lennep. m Ani^ dis , ^efL cum nigris vebs re- 

^i^ady. ad h* vs. ' • » vei^Xi |?pepit; et patri. in sgecu- 

, .. , Tarie \ quac . — ct^imjiis. la ^onstituto tf^iste sui, ij^ter^- 

^Tarde credimus ea, quae lae- tus s^nuni dedit: qui exstin^ 

^duntnoSy quando ea credimus. ctumJGlium credeus se praeci-* 

|.Ou.d, . . -P^^^vii^^ ^^ FW> y^^ Acgcuitt 

lo. , Jf\vifa.,fmi^Q etc.^ ,^^9^i pelagus appellatuii} est« 
nunc, invita qu^myisi etaiuajus P.n^ellQso^^noto^,, Sj^eciein , 
^ppgqr credere te nqn r^diiuruin, jnquit Huberlin ,. .pro ^enii^ 

i4iK>fitir2^ W# k\^W^ \^^> \?^^ .po»M*t > i- ^ ?ofp^> veptos m.^- 
^^mpojce .{bv,i| atque ideo uDcet ridiouales ^ gui et austri dic^n— 

^;niibi«q,uoqye et dokt. Oud, ^ tur, pro Q,uipjb)^s ve;iVs, j. . ant 

^ II. Safptifid mpnd(ix,pro ie quia Atben.is., ii) Tbrajci.am n,;^ 

^fiuhim .Saepe.cum te tacita prae vigantibus, npti ^untmaxiii^e €(^ 

amore purgarem, comminisce- lices. Posteriorem interprcta^ 

^ rerqi^c varias retardati tui ad- tionem mean^ facib ob raliones 

. vantus.cau^a^^ mejpsa fefclli ; ad vs. 69. £p* L ex, ScheUcx^o 

^ jiye.nijniai .cre^ulitate et fLil^a adlals^s. 

#p« producui meuiu ipsa aiii« ' Procellosos , quos Ovid. H< PHXLtl» DE^fOPHOONTU 5l 

Thesea i^^vi , qqiA A9 dlmtttere &dttet ; 

Ifec tenait Qnrsm /oriitan ille tuos. • 
Intcr<inm ym^ « ne , dttm vada tondir ad Ilebrl , t5 -: 

Mersa foret (sana naufraga •pnppis aquab ' 
Saepe deos ««ftplex^ piro tp^ soeitrate» rogai4 , ' ' '^ 

Com pret}^ ioriorenus dcveoelfata ibois; ^ f foi-L ^.111« W.M* mMfiroSt tkwnaat et Tt»nicuiti coi{)iihr Aits« 
Afli. L.L £1. 7. vs. i6. pmeci^ se di^Maimiuis pleua. V. Plut. 
peiet dbaU Sax. . de flup^nibus- pag^ii^^viiU 3 

i3. TA£f«a £/<n#avi etc. Jain ct C. Ovvi j^asU , U ,1U. /«•i 
vtrias ( Pbjllls ) enumerat cau^ 737* S^*- .-,.., v . i 
s^mone, quae slbi in mentefn 16^ Mersa foret ^mmnnftfha^ ^ 
▼en^raottom, cumnihil adliuc g^. No|aijicluiii^ o^tiwis; scrU . 
mali prae simpITcttale c^t cau* ptoriDus haiH^ vpccui sumi pss^ » 
dore suo a Demophu5nle ine* sive de nave fracta vei Uomi* < 
tuereU 'Culpam enim , iuquit , ne , cujus i|a,vit^ e^t Q^acla* f^n^ t 
oiDnem tn Thesea , patreni tunm, vifragum vero oc^reie 4e ven*-, 
coQtvIl^ eique diras iuprecata to^ scopulo vel niari , quod {re* , 
lum , quod slulta credebam , git navem. Oud« 
eujn tibi in mora e^se^ sed for- Ca/ia propter spmnani,|nans* i 
lasse de te reCinendo pater ne 179 iB. Saepeppos*e\fi. Lo|i«, 
■ooimavtt quidem. Sax. ' ge major» i^quit SaxinSy f^>V* 

f 4. Tenuit- Simplex pro com- dis injuria in eo jfuityi^uod Ph^*^^ 
pesilu. T. Ep* Y. vs, 49« ^Jf* hs nihil tvii^ perfidi^ .iHCtueiUljr 
XYIEL TS. si3. n^n ntodo.oinnem a pepippho* 

i5. HebH. Thraciae fluVius Oate culpam abosse x^>mu4aisot» 
estHebrus^ ex cujus arenis au<- batur , sed vota quouup.prQinf^ 
nua eolligitur, in quem Orphei columitate ejus tanquain ' a|iH^t 
a Cioonlbus ioterfecti caput est nuncupaoat. 
projectani. OviJ. JHetam^ L. II. . Yerborun^ itoque hicestsen- 
Ts. 157. Tiinuisse itaque' sese sus : Kon seinel sed iteratisi 
nliqoando scribit Phyllis , ne in vicibus pro tua vita atque incoV 
ttdita aquis essct submersus. lumitate , cum perfidiae culpana 
Ftt^ fluviorum et marissuot in me jam commisisses^ Deos 
genentim Tiac et cursui, quos supplex precata siun^ ac .prae-f 
quis in navigando tenetl Cum ier preces illos etiam, quan^ 
vero timet Phylli^t t>e Dbmo- tum in me fuit, ture focJi^ in*^ 
phoAn in vada Hebri iDcIderet , posllo .honoravi* cf. vai^j^.fii* 
suspicandum ^st , propt«r src'* nep \n Animadv. ad h. ts, 

C % 3Q EPISTOLA: SECilJfDA. * 

Saepe vidjitistventos eoelo pelagoque favehtes, ' 

Ipsa ^hi dixi ; Si valet illc , veiiit. 90 

Deaique'fidas amor, qaidqaid properantibus obstat, 

Finnt: et ad caossas ingeniosa fui* 
At ta lentus abes,.neo te jarata redacnnt 

Namina ; . nec nostro motu« amore redis. , 
Demopboon, ventis et verba et vela dedisti: siS • 

.ye;la queror reditu y verba carere £ide« 

18. Turicremis /bcis , lo qui- videtur 1 ut alicu|us empliaseQa 
bifs tos 'adolebatur. Sumuntur sit j quod si enim coastruaa , 
pp.ybct pro aris domesticis ac « yenity si ille valct** terlium 
privatis , cum arae sitit publi- quemdam indtcare videtur. 
cae. Hinc notum illud pro aris 31 , 92. cf. vs. 73. sq. £p. I. 
ei ficiS pugnare. Interim vis aa, Ad caussas ingeniosa scil^ 
ittius vocabuli frequenter misce- fingendas mihi , quae ie , quam* . 
tor a pofltis. Geterum Ovidius vis properantem ad me redire ^ , 
ritum cremandi tura adscribit , potuerlnt detinere. Dicitur au- 
OGeupatione quadam , tempori'- , tem ingeaiosus ad vel ui ali^ 
bus Herolcis , quibus nondum quid , vei eiiain cum bativo aU-- 
fmsse usitatum probat Meziria- cui, Oud. 
cos ad b. L Saz« 93. At tu lentus abes. Sed 

Devenerata sive valde vene- nimia reditus tui mora longe 
rata« Sic saepe deprecari est aiiam commeutandi rationem et 
vvlde precari: alioquiuy ut de' viam me tenere cogitareque ju* 
firecari sigai&caXj precibus a/nO' bet, te jurisjurandi tui obli— 
iirif aVertere, ita et devenera^ tuin moras de industi*ia et coa'*. 
ri ponitur pro averruncare» V. sulto nectere. Saz. 
Broukh. ad Tibullum L I. £1« 93. JuraXa a te i. e. per quos' 
5. vs. i4* Oud. jurasti , quos )urejurando 10. 

rg. Ventos eoeld pelagoque testimonium cita^ti. 
foLventes* Intellige ventos se- 24. ^os^ro-^/nore vel tuo cr» 
cundos, qui coeium serenant ^ ga me , vel meo erga te. 
ct mare placidum reddunt. 95. Dare verba ventis dissi-' 

90. Si valet llle , venit Ma- panda scilicet , h. e. proiuittere 
lim comma ponere post valet ^ aliquidy quod non vis praesta« 
ita: «sivaiet, ilie venit*' quia re. Cf. Horat. L. I. Od. 96. 
erdine grammatico praecedere init. Tibull. L. J. El. 4. vs^ 17« 
debtre pronomen mihi quldem seq* Veh dare ventis ^ expau^ P.RTLLIS DEMOPHOONTL 57 

Dic milii quid feci^iusi non «apienter aniayiT 

Ciimine te potui demeriiisse meo» 
Unum in me scelus est, quod te, scelerate, recepi; 

Sed scelus hoc meriti pondus et instar liabet, 5o 
Jura, fidesy ubinunc, commissaque deztera dextrae? 

Quique erat in falso plurimus ore Deus ? 

^euda t naTigationem iiutitae- poetis et oratorilns cwn pm- 
T«, navem solvere, ia altom dentia. Jadtce Aristotele ,%«- 
aavigare, abire. pientia tantum cadit in intfM' 

»6. Vda caraUredUu , i. e. .gentianii pradentia in nuntem 
redire non vis. u$u renm subactam. 

Verba earent fide. Ex dicta in- a8. Potui demeniiste. Tem- 
terpreuiione significant : Pro- pus pro tempore, demermstc 
aussioni jurejurando firmatae pro demerere uti vs. 14». Wf. 
satisfacere consulto omittis. cuitu pro inplicare. Latini po«. 

«7. Oie mihi quid feci, ni" tae praeterilo perfecto saepiua 
« etc Quid — niti veteres «tuntur, ut Gtaed aAristo nri- 
Oixarixnt ■pro qmd praeterquam „0. Hoc Graecorum idiomn 
^.uliexFestoinvoceywa imiutus quoque est VinriUu» 
nouvt Bum. ad h. L Ver- Aen. L. VI. vs. 78. 
juum ,7 et .8 «nsu, hic est; ... .'. ^ ^ ^^ 

Qua tandem culpa merui, ut posset . 

redilus tui spe destituerer, nisi Excnssisse Denm." 
quod ato nunis ad tui amorem Ad q. 1. Servius iu comnum. 
properaverun s hoc autem cri- tatur. . Est «ntem Atlica 6«. 
inu.e, u e. facto eo, quod mi- ra, qua nos nti non convedt: 
h. nunc exprobralur creduh- hac Uoenter «tnntur po«Ue. ef. 
Ute nempe et «prudent« te Yiger. de Idiotism. Ulg.Gn^ 
pota.demerauSe: .9, 3o. sed(l«. o. 5. Sect. lU. pag. m si4. 
teor) peccav. , wwm « m« sce. 3,. j^ hospiuUtatis fdL 
luiest q„odte.,ceUrate,re- ^ tuebatm- Jupiter X«i- 
eep. , at «mul contendo hoc sce- ^, „1 jur.ju«nda^ «t voeem 
lu. apud te ,dem valere debe- «pUcat Drikenb. Id vs.^ 

«sse sundc CL vanScheUe Ha- g„ ^ Abraham pag. ,7. vfc 
^ aan Abraham pag. ,8. vs. 9. «j. _ ^ nuncFlnuL^ 

i .* _ _ . . . tio haec mirum qnantnm ad 

Sap,enter. Sapientu , mquit emphasin iaeit , et ad aearbi*. 

Sax., hiemwcelur, utpassim a ,une exprobrandum Demopho. Promi^tfs docios ^bi mihe Hynieiiaeas in amhof V 
Qui milii coi^Hgiigponsor cl obses erat ? 

fer m^re, qtiofl totuin veotii agitatur «t undis'; 5* 
Per q^iod ^aepe feras, pcr^uod imrus eras: 

intt falsi cirimcfl , cujtisi Kciet daiii HjtnttJa^tfitt Virum Alli* 
iaLso , Demophodntem insimu- cum fuisse dicunt , qui raptas 
labat Phyllis. Cf. Argum. ^. 5. a latronibus virgines parQntl-t 
Q^Ue SK '^ubtimitatis in rogan<« £us restiluerit iutactas , ideu-^ 
4e cauSa acfons, docet W. BU- que in nupliis cjus nomen iii- 
dcfdyk, Tdal- en Dichtkundi-' vocari , tanquam Yirginilatis 
^ Verschcidenhe lcii D. If. Ge« defen^oris, vocemque ianc nu- 
dachten OTcr hc€ Vcrheveue ptialem factam apiid Graccos, 
pa*, 6S, quemadmodum Bomani in nu* 

' Cofrimissaque dBittehi dextrae^ ptiis Thalassii nomen inyocantj 
Jimgcre dexttas apud antiqub» Liv. Hi$t. tl !• c. 9. et Serv. 
jurisjurandi mstar erat , quati- ad Tirg. Aen. L. t. vs. 65 1» 
dki bic actus promissionem co- Non dcsunt iamcn loca , in qui*^ 
KMtatnr , uti locis adlatis probaf bus po^tac Latini Graccos imi* 
'vit Meiiiriac in commcntario tati ctiam tlyhicnaeum infoca<« 
ttd h, >Epist. et Feithius iri An^ runt v. g. Calulliis in Carra.' 
tiq. Homericis L» lY. e. 17. $. ])7upt. 60^ 61, 
4* ' Cctertun dexlra ■ lidci* ^c^e^ ' Loci sensus hic est : nb£ 
babcbatur cique conse(iratsf ', uti niind Hy m^ nacus a te promis- 
patet ex iis , quae ad Vtrg.. sus , qui nos conjugali copida 
Ae&y L.iIL vs. 607. adnotavit conjuugeret , ut in posterun» 
Servius. «(-Phys^ici dtcuut esse unahiihes vivcrcmus^' 
consecratas Numind)us singu-^ 34. Qai mihi etc. ' Transla- 
bis cfNrporfs partes, ut atu-em tio, inquit Hubcrtin.^ ab homt- 
memonae , frontem genio , dex- nibus sumta. Sicut enim spon* 
traia tidei, genua misericordiae, sor i; c* vas , qiu pro alio pro— 
uhde baec langunt rogantes.'' mittit, et obses, qui datur iix 

• i%,/ InfaUo^ore* CL £p. I. ^telam fidci^ confirmant con« 
ms»* 17« tractum ; ita Hymcnaeus ittvo* 

. 33* *Hjrmenaeus Deus est Nu* cabatur , ut 'coDJugalis societa- 
pi^arum praeses, Draniae filius tis pei*p6tua6 certus essct qua— 
babitus y uti vei ex- boc uno lo* si sponsor et obses. cf. Mezi* 
ca patet, qui et alias Hymea riac in commentario. 
didtur 9 ponitur et Hymenaetis 35. Venlis et undis, Malin» 
pro eantico nnptiitlt et pro ipsis ifiterpretari per figuram h cftJb 

iMiytiis» Vid. Le^ieographi. Qut« /Cqw, Fentis undosis. Recttt PHTLLIS DEMOPHOONTL % 

Perqne taum nihi jurastiy (niai fietiu et ille eit) : 
Conciu qoi ventU aequora molcet ^ aTum :. - 

,Per Yeneremy nimiumque milti facientia tela^ 

Altera tela arcus ^ altera tela faces t 4o 

Jazi^nemqaey toris quae praesidet alma maritaSf 
St per taediferae mystica sacrflC Deae» homo potest jactsori ^en* - ttiiisas , efibcta spettstit ; yeteri* 

tis et widis, sed ^ an mare pos« bus Graecis sunt SfZ^ et kfk f 

sit jactari undis , qidbus con^ Bomanis alma» Notione per se 
stai y id demiun probandum , non satis expllclta , ad sensuni 

est. Sax tamen movendu|n et tanquam 

37. Nisi fictus et iUe fist. Y* religlbsd horro^^e perfundendum 

Animadv* !>• Jac Lennep. ad potenti. Heyn. in £xc« DC. ad 

Ii. L ' Hom. IL L. I. ys, 529« Festus 

36. Mvlcere aequora i. e. m»- in yJ interpretatur sancta^ pul* 

re iratum , Teutis concitatum , cra vel atens ab alendo sciL 

saev^un, mollire, lenir^ , pla» Oui, generans , /bvensm 

care. 43. Mjstica sacm X)eae, In- 

39« Nimium mihi facientut , tellfge sacra Cereri^ Eleusiniae. 

1. e. nimium negotii facessen- Ceres enim taedam manu ff- 

tia. Ceterum de teUs seu ar- rens depingitur, c|uod face m 

mis Cupidinis omnia notissima. Aetna accensay raptam SWxapi 

cf. Ovid. Am. L. I. EL i5. vs« Proserpinam ubique quaesivis* 

97, Bloscbi f j0»< «fjsisrfriff . etHig* se fertur. Cereris Eleusiniae 

thii carmen 'trochajfcum in re* Numen Atheniensibus praeseii* 

ditum veris. tissimum habebatur» quareper 

41. Junonemque etc. Juno hujus sacra jurare Demopho* 

nempe Jovis soror et conjux Ontis personae maxime conve» 

matrimoniis praeSrat , .tumque nit^utiet hic observavit Hein^ 

pronuba vocabatur. Yirg. Aen. et Meziriac in commentario. 

L. rV, vs. 59 , 166. Toris ^ma» Mystica Sacra dicuntur , qm^i 

rilis, Adjective usurpatur vox arcana et seclusa^ quo sensu 

maritus , uti est vi sua , de tox in religione ponitur^ cujiy 

qua y. Sanctli Minerv* L. IV. denominationis ratio est^ quod 

c. 4. in V* Vir , ac signlfi- .Cereris sacra summp. celebra-* 

cat maritales scu cohjugaleSm bs^ntur silentlo. De Eieusini^ 

Oud. V. F. Creuzeri V. CL Sjmbor. 

Aima. Omnia , quae ad na- lik und Mytbologie der AIte« 

turam reriyn , ejusque vlres , Vdlker etc* Tom. lY* $• |4L i 

C4 1 io . EPISTOLA SECUKDA^ Slt de tQt laesu iua numiiia quisque Deisrum 

yindicet Zr in poenas non satis uiius; eris. 
At laceras etiaoi puppes fiiriosa refeci : 4S 

Uty qua desererer, firma carina foret. 
Remi^umque dedi, quo me fugiturus abire^. 

Heu pauor telis vulnera facta meis! - 
Credidimus blandis, quorum tibi copia, verbia» ^* ^ 

Ci^adidimus generiy nominibusque tuis ; % ^to 

* 

pu}f, 48o; et Auclores ab eo» eommodiiis celenusqiie hospea 

dem cit» ' perfidus aufugeret Sic ariiia 

43 » 44« Si de tot etC i, e. junguntur remigio apud Yirg. 

si quisque Deorum^ quos lae- .Aen. L. III. vs« 47<* Sax. 

■isti intautterabiles > meritas a Quo me /ugiturus, Summ» 

te expetat fOerOtsi nOxi lu so* haec denotantur invidia; quasi 

ha in bis Satis etts', sed tot cor- abierlt furum et latronum mo* 

pora adf poenas €e habefe opoN re , qui non discedunt , sed 

td»ity quot laesisti numina. dam omnibus se in fugam coii» 

45. Atf indignantis est^ ob« jiciunt. Sax. 

tenrante Heinsio. cf. FrOpert. 4^* Heu patior. Esttransla- 

L. n, EL 17. Ts. t« et Qvid. tio ab iis desumta, qui hostem 

Bp« XII. vs. I. et alibi. Tursel- ^is' ihstruunt armis \ navena 

Kn* Op. L in voce. enim 0emop]io<3>ntis refecerat 

Laceras etiam puppes furiosa PLyliis, qua se optiine de eo 

etc; His verbis , inquit Sax* merltam fugiturus abiret. 

V. CL t gravissimum inest xiAoq Telis. Telum est omne , quo 

'Biiserationis a recordatione be« quis cominus enuuusve se de« 

'neficiorum in damna sua verso- fendere potest, et telum pro gla* ' 

Tum sumtura : quasi dicat « eo* dio videtur usurpasse OvicITus 

•ne usque furorb et insapiae pro* Epist. Phyllidis. Yan Staveren 

•gredi potuiy ut ipsa praeterea ad Nep. Datamem €• ri. n. i» 

juberem navigia reparari et in 49* CredHdimas btandis etc. 

int^um restitui , ' quibiis me , NunC cuipam omnem , quaiis 

acelermte, relinqueres,'*^ cF* Virg. autea a Demopho5nte averta- 

▲en. L. IV. vs. 373. sq. rkt , in eum larga manu coit* 

47* Behugiumque dedi. Au» iert^ credulitatem simid suam 

getur beneficii male coUocati excusans: scil. captam se fuisse 

poenitentia alius etiam majoris ait ejus oratione ad fallendum 

eooimemoratione : arma quippe idonea. Sax. 

'tefium et nantns dederat, quo 5o. Generi, nomnihisquc. N9-' PHTLLIS DEMOPHOONTL 4% 

Credidimtis lacrimis. an et hae simulare docentar? 

Hae qaoque liabent artes, qtiaque Jubentar, eunt? 
Dis quoque credidimus. quo jam tot piguora nobis? 

Parte satis-potui qualibet inde capi. 
Nec moveoY, quod te juyi portuque locoque* 5S 

Debuit hoc meriti summa fuisse mei. bilitati tuae domos , ex qua mi« ^uaque. Subaudi ratione. Tur» 

bi persuadere non potui , virum sell. Op. L in v. 

perfidiim nasci posse, Hubertin. Emt, Poetioet alias fluunt, \tr 

5t. Credidtmus lacrimU ete* buntory manant. 

CredulitaSy inquit, nostra tan* 53. Dis quoque credidimus» 

to plus excusatioms babet , quo Subjungit gravisstmam creduK* 
minus sibi persuadeat altquis la- ' tatis suae defensionem ia fidb 

crimas infucati posse animi esse Deorum sitam , qiian devara 

indioes t proin jure quaerit prae * vel levissimis suspicionibus quis 

nmpUdtate sua , an et bae si- moitalinm ausit ? Attamen gua^ 

nulare docentur , an etiam ia- jam tot pignora nobis, quid mi- 

crimae bis artibus instruuntur bi nimc tot pignora et sponso* 

et effinguntur , ut doloris , vel res prosunt , aut cui bono mihi 

amoriSy vei desiderii, vel ae- tot pignora data fuerunty cum 

gritudinis cujuseunque desinant unum vel bomini candido' ad fi- 

esse interpretes. Ad libidinem dem conciliandam , vel ievi ad 

fundi posse nesciebat adeo Pbyl* fraudem , feminamque d^pien* 

lii. Sax, cf. Yan ScbeHe Tba- dam sui&ceret ; nam quodcuii» 

nar aan Amnon pag. 36. vs. ao, que ex bia selegeris , idoneum 

5s. Hde quoque habent ar- fubse ad me irretiendam puta- 

ies. Tia orationis baec est: to^id est, quod subnectity ^»if» 

Nunc disoo , quod ut crede- te satis etc Sax« 

rem, nimiquam in animum in- Quo jam eta Quo est datt- 

duxissemylacrimas sine dolore, vus antiquus. Olim scripsera 

conquestione , incommodorum quoi , intellige usui vel negoiio. 

inpatientia et mtseratione cito Y. Perizon. ad Sanct. Mi^ L. 

profundiy cito arescere et ad III. c. i4* pag. m.486. 

omnes temporum spedes ver- 54« Inde, i. e. eorum'pi'gno* 

sutia quadam accommodari pbs- nim sive ex lis pignoribo:». Y« 

se. iSax* Unde interrogatiom Tursell. in v. 

tanta in animos vis sit , Longi* 55. Nec /not^eorypoenitentia sciL 

ni verbis docct La Harpe Cours Dcprimit Phyiiis haec beneficiay 

de JLaU Tom. I. pag. io3« nt sequentia ampHiieando ma* 

C 5 ia EPISTOLA SECUNDA; 

« 

Tqrplter hospitium lect^o.cumulasse: jagali t 

Poenitet. et lateri conseraisse latus. 
Quae fuit ante illam, mallem suprema fuisset . 

Nox mihi: dum potui Phjllis honesta mori« 60 
-Speravi meliua, quia me meriiisse putavi. 

Quaecumquc ex merito spes veniti aequa yenit« 
Fallere credentem non est operosa puellam 

Gloria. simplicitas digna favore fuit* 

, • • • ♦ . - • y 

Jora videantnr. ,.Qifasi dicat: Tom. I. pag. m« 46.. « Est il 
K Noa nie inovet , non poeni- une mort plus cruelle^ qi^e de 
tety quod te hospillo urbis et .siurvivre a l'hoimeur?";cf« So-> 

.domus meae aJjuverim , 'sed .phocl. Tradbun. vs. 734« Yaa 
qiiod beneficiisy quae jam toB-.Schelle Thamar aan Amnon. 
ta erant, ut a me raajora pro- vs. 3. sq. 
ficisci non possent (idenimsi- 61 • Speravi melius etc Rur« 

. bi vult verbum cumidare vs. . sus, ad excusationem ccedulita- 
57.] tamen lecti met addiderim tis suae relabitury non temere 
societatem. cf. Scheller Aanlel- inquiens se sperasse honestiora, 
ding tot eene Taal en Oordeel'-* quod , quaecunque in Denio» 
kundigc Yerklaring der Ouden pLottntem beneficia contulerat, 
in V. cumidus pag. 49« Cod. honesta liberaUtate dedisset, cui 
Trev.| inquiL Loers in spec. Ly quis somnietur vel perfricatae 

. fiirmat lectionem /loc scii. quod frontis hominem non modo nQH 
te juvi pbrtuque locoque. vicem redditurum . sed Jbene« 

57. Lecto ^jugiili. Ita a pojl- facta perfidiae malelicio con»- 
tis concubitum dictum ez hoc pensaturum es$e» Spes igitur 
versu patet, tiuu ez Yirg. Aen. mea, quia ex merito, sive b^ 
L. lY. vs. 496* neficlorum memoria nasceha^ 

58. Conseruisse, Honesta est . tur » justa concipiebatur. AUo- 
concubitus descriptio , ut £p. quin meriluni vs. 69. .vocabn-* 
XIX. vs. i38. Nam consero , i"m fas(rw est, accipiturque vel 
eonserui signiflciit conjungere , in bonam vel in malam par» 
committerc , connectere , com* tem; in iUam h. L| in haac £p. 

jponere. Oud. II. vs. 7. Sax. 

60. Dum potui Pkjllis etc.' 63. Fallere credaUem etc 

Optimo jnre intprrogat Julia in Fac me crcdulam fuisse , quid 

responsoria ad amantein, qiuie negotii vel Liudis est pueiiana 

est quarta in opcre Rossa\ii, ludincari; eteuim siiuplicitas si-> 

cui titulus f la nouvelle HeloUe ve candor , animusque omn.ia fur PHTLLrS 5IrrfOPH06WTI. H 

Sam dcetptt txdd^ tt amait^ et femlna , verl)ii. • dS^ 
Di faciant, lauclia strmma sit ista tuae : 

Inter et Aegidas media statuaris in urbe s 
fbigai&tnB titulia slel pater ante suis« 

Cum fuerit Scyron lectus, torTiisque Procrustes^ 
£t Sinis ^ et tauri mixtaque forma nri ; 70 

o et maligniiatis expers Teni* • 67, 68« Inter et elc «-^ Ma*^ 
am et buinanitatein raeretur 9 gnificus eta, i. e. Dii fHCJAnly 
non insidias , non dolos« Sim- ut statua tua collocetur in me« 
pUcttatcni vs. 64* non tam jpro- dia Athenarum urbe interoui- 
prie stuporem et ingenii tardi-* jores tuos , qui ab Aegeo Athe* 
tatem significare , quam natu-. ^arum rege fuerunt , sed €pue 
ralem quamdam bonitatem in* u e. primo loco pattir tuus ia, 
genuitatemque , el v^rsutiae op** slatuani erectus splendeat liUL* 
poni, cum ex sexcentis Yete- ]is suis, i, e. rebus ase gestis^* 
rum locls , lum ex £p. XYI*. quae statuae basi inscidptae le* 
Heroid. vs. 3'i4- adparet. Sax« guntur. Ita enim posita Demof», 
65. £t ama/is etfemina. Ge- pboontif sjtatua, lieri aliler npn 
ininam itaque Phyllis adducll poterat, quin iiUus dedecus es*. 
^usam y quod adeo facile se set testatius* 
dedpi passa sit \ desumto prio* Jdedia - in urbe. Batto , our 
re argumento ab amore vehe- media in uri>e poni jubeat 
menU, qui non sinebal mali Po^ta, haud dictu facilis est# 
quid de Demopho5nte suspica-> Ab eleganti Poeta temerf ali« 
ri; postenore a sexus feminei quid scribi, vix esl» ul creda* 
inbeciliitate. mus* Fortassb Prytaneumt no^. 

66. Laudis summa sit ista biiisillacuriaAtheniensium^me^ 
iuae h. e« , Hubertino inter« dilullium urbis occupabal, vAA 
pretei utinam nihil aliud un«* videntur coUocatae fuisse nobi'« 

3uam facias'^ quod sil laude lissimorum virorum statuae^utt 
ignum. Dt impedianl , in- apud Kpmanos in foris el curia* 
quil Sax. , quo minus ulla re Sax. 

alia quam simili fraudis ge- Slatuaris» Imitatione Grae* 
nere nomen luum ianotescat. corum. Latini enimy monente 
8ic ma)orum tuorum gloria ob- Saxio , non ita loqui amant alr' 
scurabitur , sic commemorabe- ^iiem statuere pro statuam ali» 
re ad po.' teros , ul mendax , cui ponere ; frequenter auleiu , 
el pudicitiae mulivbiii iosidia* slaluam alicui statuere, pro sta* 
tor. tuam alicui ponere» V- Plautf 44 EPISTOLA SECU]!rDA. 

£t domiue kello Thebae^.fusiqiie bimembxas ,. 
£t paUata nigri regia caeca m Baocbid. AcL lY. Sc. 4« rns , effpgent anibsges « Mcnnoi 

ys !• Cic Phil. y. c. i5. IX. abstulit Theseus, eam^tamei» 

c» 5« in Nazp insuia , Cycladum una 

09. Cum fiterit Seyron leetus yino nobilitata , deseruit , desti* 

i. e. modus , quomodo Theseus tutamque Baochus duxit uxo* 

Scyronem interficeret. Fult au- rera. CL ts. 76 -^ 8e. et Senr* 

tem Scyron insignis latro , qui ad Yirg. Aen. L. IIL ys. 74. 

praetereuntes in mare praeci'» 71. Domitae beUo Thebae. 

pitabat. Cf. Hygin. fab. c 38. Creon rex Thebanus , qui in 

Hnnc Tbesens pari leto in nuK praelio mortuos sepeliri prohi* 

le dejedL bebat , ab eodem Theseo est in* 

Procrustes , qnem Theseus terfectus. De belli Thebani cau* 

etiam interfecit, fuit latro fa-* sa et eventu Y. Hyginus £d>« 

mosus , qui hospites in suo ip- 68. 

sius lecto stemebat , iisque pe- Fusique himembres sunt Cen« 

dumpartem, quae modum le- tauri, equites adeo strenui, ut 

cti ezcedebat , amputabat y aut in equis sedentes tmum cum iis 

actis tn diTcrsa equis miseros corpus esse yiderentur. Hi cunt 

distrahebat Lapithis, itidem Thessaiiae po* ' 

70. Oocidit et hic Heros 5i-' pido , in nuptiis Perithoi et Hip« 

tdn , qui cunratis arboribus bo* podanfiae moverant rixam te- 

mines adUgabat , easque dein mulenti , et ingentem Lapitha^ 

relaxando inmaniter dilacera- rtim caedem ediderant. lUo- 

bat Hi tres latrones in ea de- rum autem proterviam ac li- 

gebant regione, quae inter Isth* bidinem Perithous , qui Lapi» 

mum Corinthiacum et Athena- this praeSrat , adjuTante The* 

rum urbem est, seo uitus est Y. Hyginus fab 33. . 

Et tauri mixtaqueforma vbi^ 72, Et pulsata etc* Theseus » 

MinotauruSy monstrum ex ho- uti narrant poStae, cum Peri'* 

mine tauroque mixtum , cui de- tho5 , ut Proserpinam abduce* 

Torandos mittere quotannis sep* ret , inferos adilt. Pluto , re 

tem pueros sorte lectos coge- cognita , utrumque comprehen* 

bantur Athentenses , qua eos dit et vinculis oneravit : in iis 

poena victor Minos, rex Cre- haesit Perithous , siTC ut alii 

tae , cujus filium Androgetim narrant , a Cerbero devoratus 

interfecerant , multaTerat. Hoc est: Theseum Hercules , cum 

nonstro intercmlo , Ariadnen Cerberum rapturus ioferos ad- 

MinoVs lili^m , cujus ope laby- irct, liberavity et in bello sns- 

riiithi , in qtto erat Minotau* cepto contra Araazones, femi* PBTLLIJS DEMOPHOONTL 45. 

BoG tua po6t iUam Utiilo signetar imago : ' - 
,. . Hic est y cv)us amtns Jioispiu capta ilolo est. 
De tanU ;reram tnrba j faotisque parentis y jSr 

Sedit in ingenio. Cressa. relicu tao. • 
Qaod solum ezcusat, solam.miraris in illo. 

Ueredem patriae | perfide ^ fraadis agis* nss'Scytbicas , beUa gcrftntes et in versiciili initio« Saltem mtt« 
«me Yirishabilantes, habuitacl* Undi necessitas, a qua tamen, 
|utoraft» quanim. regtnam Hip* ofnois mutatio proficisci debet/ 
polyten ipsi uxorem dedit Hy« nulia apparei** 
gin. iab. 7^ Dom Seiffiea. op. 1. - '74* Amans hospitai Gravis'*'' 
PuUaUi, ut aperirentur ipsi sbna in eo decipientts cnlpa atf 
IbrcSy atquea Piutppe, Deo tl* scelus ktet, quod amaDlera fe- 
lo nigroy proprio scil. infcris co- minam et bospitem fefellerit. 
lore, Proserpinam peteret tuo* Saz. 

rem PeritboS^ Oud* - 76. Yid* not. ad ts* 70. 

. 7^ Post Ulum, cf. Adn« ad - SeJit in animo tno semper^ 
TS. 67. h. £p. Ad$entior Yito indesinenter obyersata est, tibt 
Loers in d Jpec ad, h. vs. di« in merooria baesit. cf. Scheller 
centi^ lectionem post Hhs sibt Praec. Stil. b. Lat. Part. I. t, s. 
genoanara , alquc ad senien» sfcct 64 

liam locique rationem aptissi* Beiicia respondet Terbis pro« 
mam videri. . Qui Yir Doetis^» xime antecedentibus^' De tmUa 
simus iu pergit: «Dicit PocSta rerwn turba, 
$tei pater •-* iiiulis suis , tum 77. Quod solum excusat Sen- 
titttios tllos inde a vs. 69 <— 73 sus est : Quod pater tnns The-^ 
miiuaerat , qiios .com modo tam seus in se cuipat et reprehcn« 
copiose ezposuisset, ad eos qua» dit, hoc tu sohim miraris^ h. 
si solos vel potissimuoL respi- e. rc|m egregtam duds, acprae» 
.ciens dicit post illos pro post il* dare fbctum existimas , eoque 
hon cum his Uttdis ; id quod et imitatione dignum putas. Mi* 
eo magis probandum videtur , cyli. cf. Serv. ad Yirg. Aen. L; 
quia lector iliud stet paier m- Ylil. vs. 517. et Epist. YI. vs. 
le , interposita iila renun a pa- 139. 

tregestanunennmeratione,qua- 7S. Heredem» cf. Ovid. A. A. 
si e conspectu amisit, quiuu L* lll. vs. ^5^. Heredem ' agis 9 
contra tituU ei maxime ob ocn- te geris , uti heredem paltiae 
IfiS versantur; aocedit vis, quae fraudis ^ talem te profitcris, et 
incst iu ipsa poMtione iilius kac ejus partibns ftingens. Aiio- 4fr EflSTOLA' SBGVirOA, i ; / Dla (nec inTid^o) fraiiair meliore oMvltd; 

In^n^ capistTAtif Aigril>iis alia sedejt, . "80 
jQU mea despecti foigiunt ttonnubia Tbraoetf^ > .< 1 •'' 

Qttod ferar.ie^ternum pvaeposuiBse niei^. ' ' 

Atque ali(i.uJs$ Doclas jam nunc ent, in<piii , Ath^ttasV 

Armiferain TJiraoen, qui ijegat, alt^^eiit^ ■■ 

^im wcli*i» el I^virittS cltcknr Cdpfsiratii. Adj^cttvfaw "W 

p^s t^gU /lemdis., ut ipoe Bnllibi, quantum miLl, iiisi it» 

Ovid. m Revaed. Aw. vs. 6a4. boc loco occiinrere obBei*V«t Saw 

lilo eiiim modo Cioei^ non fa«> xius« • ^ 

dl^ dixexil i»gKre QQMSt4em ^ «. . Su ^f coiijunctio adversati*^ 

§erf ^qsm vd ^. equitd ae va ; quasi dicat : ' ikoti Ita iriihi 

ugei^, taiiiiin boninumperso* evenit, sicut Ariadnae. Iluber^ 

nMn aut mwnera wtelio^re. Sax* tin* cf. Tursell. Op. l pag. i^sl 

79, 2V^ec mvi^tfo. His ver^ DespecU diturituf Tbmde^ \ 

l>is anpogantiam vel jreprehen- quod iis DemophoGnta praefiii 

si^nem a, *e amovet Phyllis. lerat Phyllis, iit' cx versu se- 

Qua de forma i?g, Spauhem^ quebti adparet» Non «omparat 

^ Caliim^hi Hyipn. in ApoU. se Ariadnae, sed stitum sutink 

'W.J07. cC^b Oud. dt. Virg; muito deteriorem depingit, qu(» 

EcI.I. vs. II. Ovid. Trist. L.L egregie facit, quedabiisi qu6tt 

EL I. vs^ i.Epist. ex Ponto anU contemsisseCS jam ip^a con'^ 

^ I. £p. 8. vs. a. lemnatur. Cf. animadv. GL Len* 

^o. Alta. Conspif^a^ celsa. , nepii« 

Tigribus. Tigres enim B^cchi 8«. Quod ferMr-etC Quod 

imrrui subjuugum poeta^, quia dioar extemo atqtie ignoto nu* 

yinum, cxcusso ra^onis impcw bene maluisse, qnam Thracuni 

ifio, intemperantes iraetfurorb wo piincipL ' , » 

incendit , ac bellois simiUimos 83. Atque alufuis eUv Rident 

ircddit Cf. Ovid. A. A. L.I# adhuc fortunam meam^ prod 

y^SaS. sqq. Won autem, in» Thradci, neque desunt in his', 

^qnit Oud. , seclit Ariadnc in qui me nnnc Athenas , ad egreh* 

t^grJjus capislralis, scd in cuy- gium Uium promissorcm , ire 

rn ab iis vecto : sic enim so^ juiient , ut majoreni certiorem*- 

leiit rom^ni et Gracci equos ^jue ab elegantia* et bkuditiis 

aliasquc bcslios dieere pro cun- Atlicis , quam Thracica rusticf- 

ru ab cquis aliisque tracto. \>. ^ate virtuteque, fructum captairt. 

Ovid. Ep. VIII. vs. io5. A. 4« TaciU «nim ct obliqua iubsart^ 

L. l» vs. a^i4« Rem. A. v^« s58. natiu quaedam in VOce deeiae PHi^tiLlS -DEMOPHOONTL Ezitos acte prdbaU careai •necesflilbtis opto, '-Si^ 
Quisqais ab cT6ittii facta notaiida patat. $e niihi videtur ; quasi Propert L. I. £!• 6* vs. i3. L. 

£zerUit: ferve pOftmiDUS A^ Kf . iSA-, 9t>. idtt. 

ticos, artibiM » m^WW , (?ete** 9& Quid u poft ^aee Oiridit 

lis praestare : nos tamcn ar^ vcrba « Exitus acla probat/* 

WDOS , re et factis potiores su* inteiTogationis pouatursignuniy 

mm/* QuenadraodiuB <5dam hoemedo; ^ Exitus ittla ^ro^ 

BomaAi oaaa GraoBis. oonteBn batP^* htoc sensu; Ariadnna 

ddMntapod Virg. Aen» L. YL bene evenit iqaod a Theseo^ 

v«. 44^. 6q« notu«H|ue est Livii quem amebat , dettituta est 1 

de Graecis yidiciam L. ¥111« haeo honorata jam est BecdU 

c. aa. gaUcm voeantis iiMgita uzori at mihi male oessit-, quoil 

mmgts s strenmam, quam facti»» a te , quem amo , suop decepta 

Proinde aestimavcrim , doctas et destituta ; • eontemnor enim 

ann tasi in boaam quam in a mets popularibus* An igitot 

mnlMnTemsmniy qnasisKimcn* exitus acta probtU? An igitnv 

4aGta et vaaitstem doctas. CL de factis judicium ea^^evehtu 

Cie,. ad Quint Fiatr. L. Y* ftrendum ? Minime vero ; fa^ 

£p. 2. fioo ai snmatnr, nexns cta non sunt noiamda i. e, jti* 

vefiMjriun et irnsio Thracum re- dicanda ab eventu. At veit> id 

dius constahity « £0 , iDquienp est hominum ingcniufa. Hox» 

ahems PhyUi S . ubi aec* nbi redieris , iidem , qui nune 

mis iepos , ingeniorum aou«> me reprehcnduzit , laudabunt ^ 

muk biandienli copia dumina* inihi meisque bene m« oouso^ 

Inr. Tkracen Graeeo more pro lutsse dicent. V. quae ad h. vs. 

^^kradam armiferam » elegan«t notavit Lonuepius. •' ^ 

tisrada iilarum«zperlem^ et ob Careat successUfus mpta , i.ei 

traotationem tantum nf^ ilii- eveniat. 

radem alius pro te gur 8^. * Ab eventu , i- e. sir vel 

Sas. propter evcntunt' cf. cit. 'Ani^ 

Jmm mmc y pro jam , ex hoc madv* et Turseli. Op. L iu vo« 

'tempore, aen, quod bafl>are di» ce o^ pag. 8. 

citur,'ex nunc. \iiL TurselL . ZV<7#<irM£a, 'judicaRda. Rocte 

Op. L in V. jam^ Cf. Horat. moonerunt Viri doeti notare 

L. ill. Od. 6. vs. a3* in malam parteiu poni pro rc" 

Doctas^Athenas. Aihenasfoe* prehendere ^ arguere ^ ac jiw 

eundissimam doctrinainun fuisse prie de Censoribus. iVcc tainen 

amtremy ueaioiiescit; hinchoc perpetuura es>U cf« biu:m< ad 

epitfai^tp piuriniiuu omatur. V. L 1. 48 EPISTOLA SS€UN'I>A;- 

j^t fi nostra tao fpamescant aeqaqra mno, 
Jam mihi, jam dicar consujuisse ^n^eis. 

Sed neque consuloi: nec te mca regia tanget, 

Fessave Blstonia membra layabis aqoa* qo 

Dia meis oculis species abeuntis inhaeret, 
Cum premeret portus classis itara meos* 

87« At YidL quae ex Huber- spicit Po^ta morem in Graecia 
liDi oommentariis ad vs. 81. bu* usitatum, quo advenas bospi* 
|iu £p* adootnTtiaiis* tes Uvare solebanU V* Eyerb. 

Spumwcani aeqitara remo* La^ Feitbius Antiq« Hom. L. UI. c. 
tet m bis verbis grapbica eun- i3. {. 6. Lavabis membra si« 
lit in mart curo impetu navigii gnificat itaque L q. lavandum 
Smago« Spumescunt aequora re- te praebebis. Sensus loci : nea 
sio propier adsiduos reinigan- in Tbraciam redibis* 
tium inp^dsua et cursus incita" Bistonia. Tbracia: Bistoaes 
lionem» Sax. enim, Yeteres Tbraciae inooke» 

. 88. Jam pro mox vel 5/a« dicti a rege Bistone ^ Martis et 
luB. Jam, ioquit Tursell. Op. K Gallirhoes filio , qui Bistoniam 
pag. 336., futuro tempori juno* in Tbracia condidit* 
tum magnam celeritatem pro^ 91« JUa meis cet« Ad.no* 
mittit. Sic Liv. L. IIL c. 68, vum, sed moUe, tenerum, et 
m Ante pprtas est beUum, si in* flezibile argumentum delabiAuc 
denon peUitur, jamintramoe* PhyUis^ periculum lactUFa, aa 
nia erit.*' , imago abitus ejus rursuS indu* 

89. 6ed netfue cpnsului* Jam cta durtssimum hostem man'* 
Tero duplex miht malum eve* auescere ^ et ad redeundum in* 
nit. .Primum, quod oblita mei citare possit* Quoties enim » 
et meorum incturiosa ab iniquis inquit, animum meum subit re* 
Gensoribusdicar:aIterum, quod cordari abitionis tuae, cum na« 
te careo. Sax. yes )am in eo essent , ut e por» 

Nee te mea regia ianget. Per tn meo solverent, toties, qoam 
enaUagen ^ pro : nec tu.tanges inimutata spes» quanta tempo* 
meam regiam, non redibis. Yid. rum et ingenii tui discrepantia 
cit» Anuiiadv. ad* h. vs. ab istis moribus sit, cogito et 

90« Fessave, Disiunctivae ne- miror; tunc enim babitus» vuU 
gationibus siibjectaf; , eliara ip- tus » vox , omnes amoris , bene- 
sae negandi vim habent. Mi- volentiae, studioruin tesles tn 
cyU.Quod vero adverba nmem* promtu : nonc silcntium » mo<* 
bra lavabis aqua" adliuct i re« ra , duiities , mei fuga » cuncta t^HTLLIS. DEMOPHOONTL 49 

A.1U11S es amplecti, coUoqne infusas ainaiiiis 
Oscala per longas jongere pressa moras t 

Camqne tnis lacrimis lacrimaS confandere nostras ; q5 
Qaodqae foret yelis aara secanda , queri : 

£t mihi discedens saprema dicere yoce ; 
PhjUi^ face exspectes Demophoonta taonu perfidl na« Saz. indices. cum tuis amicitiam roen* 

InhaartL cf» adn« ad ys. 67« tientibus et infucatis nequitef 

]i. £|w Spedes itaque ita adbuc miscere , quasi confundere tera 

menti meae obrersatiu: , quasi cum falsis.. Cohfundert li. 1. n\r* 

oculis praesens Tideam. Oud* mitur sehsu maxime proprid, 

91. Premerei porius. Statio» quasisimiilfuhdefe. jTi^e/^eau- 

nem in porta nondum reliquis* tem lacrimas frequentius, coA» 

McL Jiindere^ive alterius Ucrim is suas 

93.BecensetninicPbyIlisbIan* jungerey rarius, et nescioi sn 

dltiamim modos , quibus Ilemo» alibi usurpatum. Sax. 

phoAn disoedens ipsam demul- g6« Secunda, fayenJ proprfe 

seraC Sax. aura , quae sequitur nayera. St^ 

Jusus er. Tu , qlii nunquam eundus enim vcl sequuHdus est a 

me revisorus abibos, ausus eSf yerbo sequor, cujus activum se» 

u e« tam foedum tamque ia- ^udolim fuit in usU et signifi- 

nae toae jute officiens facinus cavit dica. Y» Gell. Noct. Att. 

perpelrare snstinuistii ut me L. XYIII. c 9. cit. a CL Scbeidio 

amplectereris. cf* not ad vs. 4>« in Animadv* ad Anal* L. Graec* 

Sp.1* Ceterum verbum aude^ Y. Cl. Lennep pag. 434« Eo ita* 

re mediae est significationis , uti que , ihquit Saz. , processit in« 

et adjectivum verbale audax. credibib*s calliditas et siraulatio* 

Imfusue^ Metapbora a rebus nis inpudeu(ia Uia, tit etiam Ven* 

Cqoidis desumta. Significat ali- to secuudo succensel* es , adver^ 

qDcm 9 qui toto, ut ita dicami suraque raall^s, quae justa rt-* 

corpore alterius coUo incum« mahendt cominorandique me* 

biL cum tibi causa foret. 

^. Per longas ' moras^ Non 98. Face exspeeies. Face* 

rapta» properata oscuki sed re, sequente subjunctivo, sm* 

pnase iniiza* guiarera quaradam curam , su- 

JTiOtgere est dantis et accipi^* bitam rei peragendae significa- 

tis. Saz. tionera indicare videtur. d*. £p. 

o5« Cmmque iuis elc. Ausus Xin. ts. 144. 

D So EPfSTOLA SECUNDA; 

Exspecttoiy qai me nnmqiiam viscinis abisd? \ 

Exspectem pelago Tela negata meo? loo 

Et tamen exspecto^ redeas modo serns amanti : 

Ut tna sit solo tempore lapsa fides. 
Qaid precor infelix? jam te tenet altera conjtfx 

Forsitan, et^ nobis qni male favit, amor. 
Utqae tibi excidimas^nnllamypatOyPhjIIidanosti. io5 

Hei mibit si, quac aim Pbyllity et nnde, rogas* 

« . • # r . referas ista , faee , c(uam nf animum a fide demo-' 

arraa Jovi, teat vel despondeat, atque sic 

et £p, XTII. YS« i58. vidctur utcunque puella cnm st* 

c Quam primum , dixi , lac mtdatore in gratlam redire vel* 

rediturus eas ^ le , quoniam liaud refugit ex« 

Nep. in Pausan. c s, Cic. E^. speclandi molestiam. Sax. Ele" 

ad Attlcum L. IV. Ep. 6. ad Div* gans y inquit Oud. , est revocae 

L. tX. £p. 17. Scheller Prae« tio sui ipsiuSy quia adhuc amat 

ecpt* St. D. Lat. Part, !• c. 9^ eum. 

no« 4- P* 443* Modo^ Tanturomodoy etiani« 

Hujus itaque loci sententia erit : TurselL Op« 1. pag. 473. 

PhyUiy studiose exspectes De« 103. Lapsa. V erbnm /o^/ ap-« 

mophednta tuum cito vel quam tum PhylUdi, quae Demopho5n* 

primum rediturum. tis fidem solo tempore , non vo- 

99. Exspectem, Indignabunda hintate aberrasse ct exspectabat 
loquitur Phyllis. Ceterum ele- et optabat. Lenis enhn roS labi 
^anter praesens pro futuro po- signlficatio frequens est. 
Bitury ita tamen] ut ipsum fu^ io3» Jamtt tenet. c£. vs. 75. 
turum in subjuactivo proprie £p. L • 

non insity sed in ellipsi latere yo4. NoBis qui male /avie y 

subpressum videatur. Intelligi amor y u e. fi'ustra prceor j nai» 

Mcmp^ potest erii td. Y. Periz.' forle altera conjiix ( ulnis ) te te* 

ad Sanct, Mtaerv* L. I. c. i3^ net: cf. Epistlll. vs. ir?. amor 

n**. 4« liobis adversus, cf. vs, 117., rc- 

100. Vela negaia, sdl^ a te, ditum tuum prohibct. 

quibus remeare et transire pe-* io5* Ui tibi excidimus, ine-> 

lagus meumy h« e. inare Thra-' moria scil. vel antmo^ i. c. post^ 

cium pertinaclter negas. Sax. quam mei omuino es oblitus. 

loi. Et tamen exspecto. En Puta» Supple uty uti Graec^ 

constantlam amantis, quae ex- Cf/cof pro a^ ojfixi. 

trem» omnia praestolatur poUus, 106. Si quae sim *^ et unde» i»HYLilS DEMOPHdONTt. 5t 

Qiue tibi^ Denu^liodny lengii errbribus acto. 

Tlirrt'cio8 portoj hdspitiamque dedi; 
Gojiis cpes aoxere meae : cai dives egenti 

Maiiera malta dedi , malta datara fui. i lO 

Qnae tibi sdbjeci latissima regna Lycargi^ 

Nddune femineo vix satls ai^ta regi : 
Qoa petet nmbronim Rhodope glaciaUs ad Haemnm § 

Et saoer admissatf ezigit Hebrui aqiias* 

Viil^ata CDntemttis et Yflitatii ioqtutfiubeHiii., baeCi^ifnalia* 
fiwmiila^ qaa igiiotos appellare bent yiros bellicoso^ et ferooes^ 
toosiieTerant. Sic Yirg; Aen. L» qui muliebre imperium vix ierr^ 
t, vs. 369» possunt. Y. Pampoju Mela do 

m Sed voSy qai tandemi qai» situ orbis L* II* c. si 
bos aut V^pistis aborif?'* ii3. Qua» aondi parte aciL 
IJbt rd iattdem yehemenliori in* V. Sanct* MinerY* L. lY* c. 4« 
jervit animi commotioni. Bumu pag. 625. 
ef. Terent Aadr. AcU lY. So. Patet. Eztendittii'. Hubertio. 
j. ys. f j. tihodope glaciaiis» Quae , ut 

jo7« Qaae tibi etc. fiesponsio canit OTidius Metam L. IL ys. 
est ad Demophodnta qnasi ht* asa.» cum Phletontis temerita<J 
lerTOgantem , quaenam esset , te et culpa mundus ardehat^ tan* 
nt per hanc transitum sua ei me* dem nivlbus caruit. Mons est 
ntA erprohrare possit. dd £p. Tfaraclae, uti et Haemus ^ dd 
yiTr YS. si. Oud. quo cfi Callim. Hjmn. in Di«* 

io3« ThrOcios porttis» 1^/Gif*- nam vs. ii4« et Spanh. ad h. vs^ 
ta»q accipey nt dona saamagts iii. Sater^Hebrus dicitur^ 
odtoUat Pbyllis. Ego, inquit^ ti- quod fontes et flumina suos ha* 
li com maris fluctibus diutissi* bereDeoscredeban(ur.c£Heii)3tf 
ne hictanti et portus et hospi-> et Horat. L. I. Od. I. vs. s^, et 
dnm dedi , idqoe in Thracia , a Sax. cit* Spanhem. ad Callim. 
nnde Ljcurgus bospites arcehat Hymn, in Apoll* vs. iia» Ael* 
noasolumy sed, si adYenissenty V. H. L II. c 33. et VY. DD* 
intef^ciebat V^ Burm. ad ys. 1 1 1 . in no t ad L c 

J09. Dives egenti* Bectissi-' AdnUssas ^ cLffUaSt quae d- 
jne oontrarift conjunguntur , ut tato cursu ferunttu'. Y* not ad 
eo darius eluoeat discriwen. £p. L vs. 3G. 

j io« Mulla cum emphasi re* ExigUy 1. e. espellit , elTundrl 
petitur. in mare A^eum e regione Sa« 

ji2« Nominejkmimo, Quiay moiliraciae insulae, 

D a 5i EPISTOLA SECUNDA. 

Ctti mea virginitas ayibtts libata sinistris , iijf 

Castaque fallaci zona recincta manu. 

Pronuba Tisiphone thalamis nlulavit in illis^ 
£t cecinit moestum devia carmen avis. 1 1^. Avibus-sinistriStie. in^ ^Onam solvertnt mariti, red-* 
lelici CMniiie. Ayes enim a si- dit Festos in v. cingulo. 
nistra parte volantes malom quid 117. Pronuba. Poetae nem-" 
portendebant apud Graecos. Si* pe infaiistis nuptiis pronubas 
nistra autem. mundi pars erat et auspices funas facere solent. 
babita, quae occasum, dextra, Bunn. c£ Metam. L«X. vs«3ir. 
quae ortum spectabat V. £v* sq. cf. vs. 4i* h. Epist* Fu<* 
Fei&ios Antiq. Hom. L. I, c. rtae tres fuisse dicimtur, Ale* 
16. p. i\^, seq. et anct ibi dt cto, Megaera, etXisipbone, fla<* 
Meziriac. in comment. Contra- gellis' et facibus armatae , quae 
riumapudRomanos fuity.Ifot carnificum muuere apud infe« 
ad Plinii Panegyricum c. 5. et ros funguntur et pro capillis 
Fest in v. scaevum et simslrac angues habent Pomabae au* 
avef. KOppen Erkiar. Amn. zum tem-, teste Festo- Grammatt* 
Hom. H. L. n. YS. 353. et ibi co in v. , adhibebautur nup^ 
•cit. Emesti in dave Cic. v. Si» tiis auspidi caiisa , ut singu* 
nister et ad «h. vs. Gl. Lennep. bire perseveret matrimomunx* 

Cui-Ubata^ i. e. a qno primum Pronuba dtcitur, qnod nubeti- 
erepta. Libare proprie solemus, tibus praeest, nubentemque vi* 
quidquid leviter gustamus , et *ro conjuiigity atque eadem est , 
prirais vduti ladiris attxngimus. qnae Paranympha ; nam Nym^ 
Saif. pha est ipsa sponsa in nuptiis* 

116^. ZoM etc: Solebant enim Hoc vero officio fungi interdum 
viri prima nocte sponsae zonam Deas fabalati sunt pocftae , -ut 
solTere, qnam Graeci Yeneriy vel magfs ve(nrinusrata essent 
Latini Junoni Cimdae vel Deae nuptiarum anspida* Quoniam 
yirginensi sacrabant. Schrader. * Pronubae sive antea nuptaie da- 
sd Musaeum c. so. pag. 34'9* cere sponsam in tfaalamimi el 
Zona haec etfam cestm dicta i ' in lecto collocare ( Y • Don»t* 
unde incestae nuptiae appelht-* ad Terent £un« Actni. sc 5. 
tae prohibitae , non legitimae^ in vs. 4$< } eaedem et canere 11 1 
quibtts cesfus non est adbibi* plurimum solebant Jfymenae' 
tus. Giofan. cf. Horat L. ni. on ; binc Tisiphone b. 1. fingi* 
Od^ 6. vs. 93. Schrader. ad tur non canere sed ulidare in 
Mosaeum c. t8. pag. 3i7. et c. thalamis, eodem pacto , uti in 
90. pag. 34^< Raiionem, qttare ntiptiis Didonis et Aeneae'. Acn. PHTLLIS DEMOPHOONTL 55 

&.dfiiil AlectOy breyibas torqaaU colubris; 

Santqae sepalcrali lumijia mota face. 120 

L.IV. TS. 168. OTid. Ep»VIL « intortl capiUis. 

9S. Qnamqiiaiii Servius ad Eumenitlum recreantur an« L L Yirg. medUtm esse putat gues-" 

vocabolum tdtdare^ e nexu ta- i9o. i$<ptt/omi!r,quaepromoi^ Teibonim oonstat lugu- tno erat acoensa* 

Irem bk et feralem significari Face* Faces in nuptiis in Go» 

cantnm , aptamque adeo infe<" reris honorem antiquos praetu- 

licibiis. miptiis. Saz. lisse notat Festus , yel quod no- 

iiS. Devia-avU , Bubo , qui vae nuptae non nisi noctu a 

aenindnm Plin. H.ff . L. X. c. is. sponsis domum ducerentur r uti 

lunebris et maxime abomina* his verbis ad Virg. Ed. VIIL 

tus publicis praesertim auspi* yy 9^ ez Varrone adnoUt Ser* 

ciis (uti hic nuptiis} deserta in« yius. «Sane Varro in nuptiis dl* 

colit. Recte itaque devia dici- q\x, ideo faces praelrey^quud an* 

|ur , nnde et dirwn morlalibus tea non nisi per noctem nuben* 

omcn ab Ovid. Metam. L. V* tes ducebantur a sponsis; quas 

TS. fiSo. cL Aot. Hotmanus de ideo ait limen non tangere , ne 

yfeteri litu IVuptiarum c. i6« g sacrilegio indioarenty si de« 

Tbea. Antlq. Graevii tom. 4- positurae Tirgiaitatem calcent 

pag. ijs3. rem Vestae , L e. numini castis* 

CecimL Serr. ad Vlrg. Aen. siiQo consecratam.'* 

L. IV. vs. 46a. baec uotat n Non Mortuos faces antecessisse pa* 

cnuD onmino malum est bubo* tet ez Servio ad Aen. X. VL ys. 

nis omen, sed cuin canii taa- 9^4. cPernoctemy iuquity(ca« 

tumipodo- Cantus eniin fletum davcr) urcbatur, unde perman* 

imitator aut geinituin : taccus «it , ut et mortuos faces anle- 

ostendit felidtatem : oinncs eoiin eedanl." 

aves osdnes malae , praepetcs L^mina mota , agitata , exci* 

bonae sunt et contia." tala ; ut enim faces clurius lu* 

119. BrevibuSy elegantcr, li- cerent, eas conciitiebant , unde 

eetalibiloDgi vocentur. Ut apud spisse quassare et concutere fa* 

Virg- Georg. L. II. vs, 3 20. ci- ces , movere luroen > ignem et 

conia didtur « avis lou^ls invi- similia oocurrunt Oud. Cum 

sa colnbris." Hic breves et parvi igitur y inquit Sax. , Alecto fa- 

sinty oportet , quippe qui furi^- cein pracferret , nulla alia esse 

nuD criaibns iopltdti lingunlur poterat, nisi atra^ nisi eiusroo* 

a poetis. 17 ti v. g. ab Horat« di , qua succenditur rogus. cf. 

Od, L, IL Od. i3« vs, 35. £p. XI. vs. io3 i nisi infausia « 

D 3 Si EPISTOLA 8ECUN0A» 

Moesu tamen feopnlos firaticoeaqiio tfton calco^ 

Qoa^e patent oealls aeqnora lata meM 
Sive die laxatnr hiimiiSy sea frigida lucent 

Sidera; proapicioy qnis freta Tentas agats 
£t qoaecamqae procal Tenientia lintea Tidi, 12S 

Protiaas illa meos angaror f^sse Deos. 
In freta proca^o» Tiz me retinentibos nndis, 

M obile qaa primas porngit aeqnor aqaas. 

qnalem etiam stfat erenisse qae* J^iratur antem si^ solTitii^ 
jitur Hypstpyle Bp. VL rs. 41 humus calore soUs, ( contrahi- 
aut de fona^ ntpta ^ qualis tnr nocte , caloris sive solis ab* 
etiam in nuptiis Pivcnes et Te- sentia , frigore. A contraiia ita- 
rel. OticL Metam. L. YL Tf« que aeris temperie noctem di- 
43o« . xit, camjiigida lu/^ent tidcra. 

i9t.Moestqtamei^eti&, Etian)* T.). Sax. 
si Yerq , inquit, omnia sint te* is5. LiiUea. Yela e ^nteo 
tra mihique inimicissima , ta- fiebant ; binc liniea nnde pro 
mcn amor tui semel admissnji , velis , ut ^p. Y. vs. 53» et £p. 
|mo cedere nescin^ , quqtidie in- XXL vs. 8ot Igitor liniea venr 
pellit me , nt non sine aemm- tis dare idem est ac vela veniis 
iia te quaerm » tibi occurram , dare, Ovid. Metam. L. YII. vs. 
nnnc If aec , auuc alia orae ma- 40. 

ritimae loca , unde prospectus ' 196. Meos r* 0^0$. Intelligfi 
in mare datur, oberrando per-* navera, quae metim Demopbo* 
justrem. Igitur cuqi s^optdos 8^ta adiduceret Solebant entm 
se calcare sive terere pedibus veteres in puppibus iUius D.ei 
dicit . vini roagoitudinemque ae- atque Deae effigiem ooliocare ^ 

fritudinis suke ostendit ,, dif* cujus tutelae navis commissa 
dilimas etiam , arduas quas* erat* Ipse ilie Dens vocabatur 
que, praedpites etasperas non iffUeia, ct £p. XVL vs. ifs. 
furantis vias. Saz. De tutelis et insignibus navium 

Fruticosatpte litora. Yid. Ani- egit Eruditissimiis Enscbedcus 
^adv, Cl. Lennepii* ip disputat., quam publice de- 

129 I 193 et 194. Sive dieetc fendit » disceptatore Rubnkc* 
Sive ^ne , sive vesperi , sive nio : repetlta est in D. Ruhn- 
jnterdiu sive noctu , ventorum kebii Opusc. Orat. pbiL Crit« 
l*egiones, uftde spirent, quo se Lugd. Bat. 1807* 
vertant, quomodo mare iupel- 127. Injrtta procwrto etc. Eo 
)anty curiosaoculis lustro elob* me rapit furor , ut in niHri , 
M^rvo. etiam undarum ^ quibus bauriri PHTLLIS DEMOPHOONTL 5S 

Qao magis aecedunt ; minas et minus utilis adsto i 
Linqnor, et anciUis excipienda cado. i3o 

£st sinos y adduetos modice falcatus in arcus , 
Ultiraa praerupta cornua mole rigent. 

Hinc mihi snppositas immittere corpns in nndas 
Meos fuit ; et y quoniam fallere pergis | erit« 

pQSsem , nicunosa , adventum dice/dleatus in- areus» Addu^ 

Vaxsm o€capare tentem. Sax. eere de arcu proprie ponitur* 

isS. Mobile etc. Elegans est Cic. de Amidt c« i3. de habe* 

desmplio maris litoralis , cujus nis amicitiae « qnas Tel addu- 

ondae firactae sese eztendunt cas , cum Tclb , vel remittas/' 

cf proflonnt in multum litoris Sinus itaque erat modicef b. 

spalipm siTe in terram exeunt « e. paululum incurvus ad ibr- 

ac mare vicissim nunc adpui-i mam arcus intensi : uti hanc 

som nostris pedibus adluit fluo* praeponitionis in vim in tali* 

tibas , nunc relabens ac vesti«> bus esse monuit Servius ad si- 

g;ia TCtiahens in sese resorbct, milcm nosti'0 Virg. locum Aen, 

JParrigere pro exlendere occur* L. UL vs. 533. 

rit Melam. L. L vs. f4* L.IIL « Portos ab £5o fluctu cur« 

TSL 4^8« et L. lY. TS. 596. Oud. vatur in arcuro." 

199. Quo magis accedunt f nai* In arcus similitudinem Serv. 

Tigia sciL obs^ata. cf. TurselU in v* p. 371« 

MimiS ei minus uUlis adsto. «^a. Uitima — cornua^ sunt 

Minus et minus compos men-^ ^extremitates curvaturaruxn. Cic. 

tis et sensus aequori adsto. ^^ ^*^ L. IX. Ep. i4« • Ab 

Uti infra £p. lY. vs, 7. utroque portiis cornu moles ja-» 

« ter inutilis haesit cimus." Eodem sensu lunae et 

Lmgua." Burm. fluviis , aliisque rebus comua 

i3o. Linquor. Plene, manimo tribuuntur. V. Luj. Ep. vs. 3. 

iitupd;* dixit Sueton. in Caes. Bigeni. Naturam scopuli ex* 

c 45. et Cacs. Bell. Gall. L. primit. Sic Ovid. alibi dixit 

VI. c 38. « Relinquit animus « "gere spinas " A, A. L. IL 

Seztium." ▼«. «ifi-" 

El anciUis et& Postquam te Ullitna eomua praerupta di* 

faae nave non vehi cognoveram, cunlur mo/e ngia^ » ;sive ab 

animns omnino me deficit^et utraque parte tiiius prominent 

in aucillarum ulnas^ quae me tiae altissimas rupes et scopu- 

ezctpiunt , cado. los stetisse. Sax. 

i3i. Esi sinuSt adductos mo» i33« Hinc* £x hac alta rupe« 

D4 56 EPISTOLA SECUNDA* 

Ad tn« me flactns projectain litora portent, i5^ 

Occnrramcpie ocolis intanialata tuis« 
Duritie fermm nt saperes, adamaotagae , teqae; 

Non tibi aic, dices, Phylli, seqaendus eram, 
Saepe yenenoram sitis est mihi : saepe cra^ta 

Trajectam gladio morte perire juyat. i4a 

Colla quoqae, infidis quia se nectenda lacertis 

Piraebuejrunt , laqaeis implicuisse libft^ 

i34* JUisRS. Anioras | opnsl* Sanct. Minery. L.Iir, c. a. ptg. 

lium. 379« y tptod jungor alicui pon^ 

Erity inens* Ctofan. iergum\ et pag. 377 « At ego 

Projeetam» Projkere babet vix dubitem haec qaoque yet^ 

si^ifjcationem contemtqs 119 ia* ba ( deponentia sciL ) primitiTa 

stidiL Oad, usu et significatione , sed quae 

i35. Portent. Optantis est. nunc nobis ( osHatius ms ) ma*t 

i36* Occurram. Quo. magts zimampartem lateat, fuisseye- 

Bemophodntem mOTeret, ina- re passiTa. Quin ipsa id de-r 

nimato oorpori vitam ev n^tum darat appeUalio D^fO/f/miiunu 

triboit Phyilis , optatque , ut se r(am quid deposuisse dicuntur 

videat insepultam , quo majuj nist significationem passivam , 

infortunium' ex Graeoorum re- qoam ergo ante habuerunt'^ eta 

liglotfe erat nuliura|. Gentum 139. Sitis. Exprimit veher 

entm annos in Stjgis ripa intu- menlissimum PhyiUdis deside- 

mulatas mortuoruin umbras . rium, 

antequani a Charonte transmit* 140. Tntjectam gladio '^peri^ 

terentur ^ errairc fab^losa ope- re, « Saepissime , inquit Scheli 

didit antrquitas. kr. in Praea Sl h. |^at. Part. 

i37.1liirii«s^rnii»etc.Egregie I. c. ^ §.5., verbum proprie 

et emphatice Demophodntem se ita dictum mutatiu* in partici- 

ipsum , lioet ferro et ad^^nan- pium, ^t huic deinde aliud ver- 

te duriorem , dutiila superare bum additur } at hoc non fru-» 

dicit PhyLiis. cf. Ep. X. vs« stra adesse sed semper aliquld 

197. sq. van Schelle Hagar aaa roajus exprimeie debet, inpri^ 

Abrahiim pag. i5. vs. 11- sq* misqvLe ^iwntum aliquem." Ad- 

1S8. THti' sequendus pro a latis exeii^>lia diota ihi probanr* 

ie* PrimiUva fonnay i. e. passi- tui'| quae videas, rogo. 

va^ hic pouitiu* verbuni sequor» i4i. Infidis^lacerti^. Y* noV^ 

Sequor enlm aliquem idem es« ad vs. 85. £p. L 

«e ai-hitfcr 1 inquit Perizon. a4 HecUnda^ Yerhum , 'w^^\ PHTLLIS DEMOPHOONTL ^ 

ScaC nece matiura tenenim peniare ptuloreiii^ 
In necij electum panra {atara mora esU 

JjispiBer^ meo caus^a invidlosa sepulcro* i45 

Ant koc 9 ant aimili carmine notos eris % 

Pbylficia Demophoon leto dedit , bospes amantem : 
nie neci canssam praebuit^ illa manum. 

Ond. , propriam est iQ mutuo sam , Tel eonslUum guo JiL Y. 

amantiiim amplexu. c£ Ovid. TunelL Op. L in t. 

Metam. L XI. ys. 94 o* i4^- Cafi«5ai>n;u/ioja,quaetibi 

i4s. IjffpUctdsse. Graecorum invidiam concili{|L/, Y. Scheiier 

imitatione pneteritum , per he« Aanleiding tot eeoe taal - en 

lerosin temporum, qaam di- oordeelkundige verklaring der 

cunty ponitur pro praesenti. Oudeo, pag. niL 5a. Sepulcrum 

De qua heterosi vid* Yechn. habebit titulum , in quo Tu,nt 

Helloi. L. Lc i4- causa mortis meae, ad poslO" 

143. Stai, sententia scil Mar ros non sine dedecore et iDfamin 

titraj 1. e. secandom Burm., fe- oommemoraberey crimenque il* 

stinji morte. Seosus itaque est : lad tuum his vel similibus ver* 

Certo decrevi festinanter mo- bis notabitur. Saz. 

riy siveperire morte, quae ve- 146. Carmine* Garmen pro* 

Bit ante diem. prie est, quidquid numeris et 

Tcnerum pensare jmdorem, metro adstringitur , vincitur , 

Idem est , ac jacturam jactura , multisque verbis ooustat» Dein 

malum maio resarcire, vindica- etiara sumilur de formuia aliqua 

re et nlcisci laesum pndorem conceptis verbis ad soieniiitatem 

seu virginltatero , supplicio ii* aliquam composita , uti apud 

here et festinanter sumto« To> Liv« L. I. c« 96. Quae signtfi* 

ner pudor mihi videtur esse catio etiam hic iocum invenira 

JiejdbHis , praesertim , st blan* potest ; nam 'carmen sive for- 

da amautiuRi verlia accedant. muia est quoque tituli 8cpiii-% 

Saz. G. J. Yossius in EtymoL chraiis, nisi carmen quoqne es* 

L. L, in V. expiicat , qui nuUo set interdum unius vei duorum 

megotio atietHiur. versuum. cf. Ovid. £p« VU* va. 

144. In nefis elecium etc Di* 194. et Fast. L Ili. vs. 549« 

cit Pbjiiis, unam camque par- Virg. Aen. L« III. vs. 388» Cic 

V2m moram in mortis genere de Senect. c« 17. Saz* 

eiigendo foturam* In cum ac- 147. Phyliida Dcmophodn /le^ 

cosativo saepe signliicat rei cau* to dedit , quod fidem supcraro 

P5 ^ JSPISTOLA SBGttVDAw 

iridetar; qok jnSai credat , to- i^Sl Itta^^Sku Ondiuiii d# 
tpUem Demopboftiilen tuman^ duobus ageDtem hujus prtuo^ 
Um, Phyllida , quae eum bener minis repetitionem amare ad k« 
ficiis oneraverat (cf, ySp 107, ys« Burmannu^ adnoUt^ YuIj^q 
buj. £p. ), iiyterfiGere poiuisse f Hic^ lUa* ^an B P I S T O LA 1 1 L BRISEIS ACHILLT* A R G U M S N T U M. 

{. T. GraeciSy duce Agamemnone, Mycenarum rege , In Phry« 
giam delatis , diutumam Trojae obsidionem futuram sibi persusi* 
aerant Graeciae principesi artis urbium obsidendarum plane ig« 
nari ; quare , ne otio torpescerent miiites , et haBerent , unde 
Tiverent , circumjacentes regiohes depopulati sunt , earumque 
deleverunt urbes. 

{• a. Achilles , AeSci nepos , Pdei' ez Thetide &lius , prae<» 
ier alias urbes etiam Lyrnessum » Ciliciae civitatem , vi cepe«* 
raty et interfectis fratribus ac marito HippodamiaCy ipsam % 
Brise patre Briseidem -dictam abdui^erat captivam , quam dcia 
perdite amans uzoris loco habuit* 

§,3. Aliquot annis in Troja obsidenda consomtis » accidit , ut 
pestis in Graecorum exercitu orii^etur, cujus oausam in con* 
cione ab Achille convocata ezposuit somniorum optimus inter- 
pres Calchass ApoUinem nempe dizit iratum^ quod Agamem«« 
non Cluysen, Dei sacerdotem , qui Astynomen filiam, a se 
Chxyseidem appellatam , redemtum venisset , conviciis oneras-* 
set y reque infecta dimisisset , pcstem hanc e^citasse , eamque ^ 
nlsi Chryseide patri reddita , toili ezstioguique non posse. 

§• 4* ^osl multas ipter Agamemnonem et Achillem alterca^ 
tiones et rizas, ille vi coactus Chiyseidem Chrysae sine pre-« 
tio remislt , ab hoc Briseidem per praecones ezpostulavit, qui- 
bus amici jussu Patrocles, Menoetii filius ^ eam tradidit Qua 
re ita exarsit Achilles, ut contra Trojanos puguare in poste« 
rum noilet, quin etiam in palriam Phthiam rcdire statueret. BRrsEis ACnihhh s^ %» 5. , S^ faoii AguiMn9ao9W pocnituit, une AjcbilleHectiy» 
p Trojanlsque inpa^m, Itaque Nestoris monitu Ajacem, Te- 
lambnis ez Aelco gemti filium^ Achillis fratrem patruelem, 
Phoeinoem , AdulUs praeoepto|rem , Amyntoris filinm et Uly»^ 
aem , LaCrtae filiom » Iq^atos misit Graeciae dux , qni Achillent 
et predbus et exquisitissimis praemiis , ipsa Agamemnonis filia 
ii^ matrimonium obfereiiday et Bciseide reddenda inducerent» 
Q^ arma redpereL At omnia haec ille iodignabundus rejedu 

§• 6« Tum Briseis hanc Achilli scribit epistolam , qua omni- 
feoSy qnibns pmans et femina poliet, artibus ilii persuadere co^ 
|iatur , ut se redperet , cui sine eo yita non esset vifalis* At 
Adiilles, non nisi PatrqcLo , cni sua oo|ioesserat* arma , ab Hec- 
tore int^ectOy ad bellum rediit^ acceptis a Thetide matre aliia 
amiis , nec pnns quieyit quam amici moflem crudelMMime vin^ 
dicasset, \ 

VITAH legis^ a rapta Brise*t'de litera Tenit, 
Yix Lene barbarica Graeca notata manu« 

Quascnmqae adspicies , lacrimae fecere , lituras ; 
Sed tamen et lacrimae pondera vocis babent» 

fSi milii pauca queri de te, dominoque viroque^ 5 
Fa^ est; de domino pauca viroqu^ querar. 

T. BfHsds, y, Argum. h. Ep. nuinu barharica est litera vix 

§. 4« Briseida autem Lymesso ra- bene Graeds literis conscripta» 

£uisse Achillem patet ex Hom* Hubert. 

l. L. II. v$. 688. sq. 3. Qmseumgue etc. Ad com- 

Bapta a te ex Lyroesso. Ita movendum Achillis animum di«p 

yulgo Interpretes explicant, in- cit ipsam epistolam non aliare 

quit Sax. : nesdo , an non po« qu^m lacrimis esse obiitam e| 

tius rapta sive erepta tibi ab foedatam. Hubert. 

Agameronone ; nam in bello ra'' 4* ^^ lacrimae, Etiam lacri^ 

pi proprie non poteratj, quae mae. 

justo titulo vi^foriae capiebar . Pondcra vocis babeni , i. e^ 

tur. idemefficiunty quodverba: vel^ 

3. Barharica^ e Gilida nem- lacrimae^ quid sentiam, ape*^ 

pe orta. Barbaros vocabant Grae* riunt , quasi animum mcum e>^ 

%A eos , qui diversa religione ^ di- pressis verbis siguificem. 

versa lingua ut«bantur. Litera 5« Si mi/ii pauca queri elc«i 

Gfoefa iUqu^ viJi:- bene ^aiaUi Coloi' sumtus ex >ure Gracco> fio EPISTOLA TERTIA; 

If on , eg6 poscenti qtiod snin eito tradita Regi , 

Cnlpa tua est : quamvis hoc (juoque culpa tua est« 

Nam , simul Eurybates mc Taltliybiusque vocarunt , 
Eurybati data sum Talthybioque comes. lO 

Alter in alterins jac^ntes lumina yuitumy 
Quaerebant taciti, noster ubi esset amor« 

quo yetitum servis de domino tur JUffeni potuL Diffenn au* 

qnerL Bumi. Serra eoim erat tem dicuntur personae, cw ia 

Briseis, bello quippe capta. Y. aliud tempus rejiciuntur vel 

Feithius Antiq* Homer. L. II* etiam in alium locum* 

c ao. Hoc jus spectans vertit Quamvis. Jungitur fere oon-> 

Meziriac junctivo, rarius iifdicativo. Ovi^ 

« Contre toi , mon Seigneur dius saepissime indicativo jun- 

etmari, ce me semble, git — Sed id fit tum demum, 

m Je me veux dispepser de la cum pro quauguam, etgi poni- 

rigueur des Joi^." tur. V* Tursell. Op. !• in y, 

Tam timide vero Briseis que- quamvis, Perizon. ad Sanct Mi- 

relara suam proponit , quia in nerv. L. IH. c. i4» no. 3. D« 

initio legentis Achillis favor eral usu indicativi fct subiunctiyi V. 

Captandus, quem quidem Achil« ScheHcr. in Praecept 3liL b, 

lem sibi iratum credebat 5 hinc Lat. Part. I. c. a. pag. i53. 

non statim de eo queritury sed 9« Simul^ pro sinudac. Uti 

addit si fas sU , neque Untum Horat. Od. L. I. Od. 9. vs, g. 

dicit, ^ fas sit gueriy sedmii* seq. 

noit adhuc si mihifas siL «t ..,,.. . Qui simiil 

Viroque , quia me solam Stravere ventos aequore fer- 

nxorem habere decrevisti. Hu* vido 

bcrt. D^praeliantes , rifec cupressi 

7. 8. Non , egp poseenti etc. Nec veteres agitaniur omi.'* 

Primo iUque excusat Briseis Vocarunt- Expnmit Graecum 

Achillem, ut.iniooricum offen- mfpiKrasa^ quod proprium prae- 

sione eum dein accuset. Quanu conum. Heins. Praecones aulem 

vis hoc quoque culpa tua est fuisse Eurybateii et Talthybium 

ScBSus est: Non tua culpa est, patet ex Ji. L.I. vs. 3ao. 

quod tradita sum Agamemno- ii. n. Alier in alterius etc. 

»i , m^ ut sibi traderes , pos- Se invicem iterato aspicientes 

centi ; quamquam hoc quoque nihil dicebant, sed admirantes, 

culpa tua est, quod cito sum quod tam cito tradita essem, in- 

tradiU regi; nam vs. i3 Bri- ter se nutu quaerebant , noster 

seb scribit , vel scribere fingi- ubi css^t amor , i^ c. vidcbam BKISeiS AGHlLlil. €t 

> 

tefferri pbtuL poenae mora grata fuisset. 

Hei milii 1 discedens od<:ula ntilla dedi» 
Al la<5rimas sine fine dedi , rupiqile capillos« i5 

Infelix iterom snm milii tisa capi* 
Saepe ego decepto.volui custode reverti; 

Sedy me qui timidam prenderet, hostis erat*' 
i progressa forem, eaperer ne forte, timebam, 

Quamlibet ad Priami munos itnra nujrunu 20 tiullam , nami si re Tera quod ex mlttori aHris temperie^ 
me smavisses, sibi persaade* diTerso victu etc. oritur. 
bant, te non tam cito traditu* - 16. CapL Beete capta dkitiir 
rom fiiisse. Hobert ab Achille victore Lyrneasi^ 

i3. Paenae, Ita nominat ab* rapta.^ ab Agamemoone vi at- 
ductionem y <piod inviu sit ab* que injuria , ut V8« i. TaBtos ^ 
docia. Hom. IL L. I. vs. 348. itaque iterom sensit doloic», ' 
Poena enim est omne illud , ad quantis^ capta patria , laerat mli» 
quod qnis invitus oogitur. flicta. Y* Argum. §. a. 

i4- Oscula mtUa dedi , in dis- 17. At, tecum forte oogiteSy 
cessu, quia traditionem meam AcbiUel qnare Briseis, si.taii- 
adeo urgebas. Meziriac to mei teneretur desiderio^^ taa- 

« Helas 1 quand il fallut d'avec toque mei flagraretamorey cu- 
toy me distraire stodibns se subducdre non tan« 

Je n'eu pas seulemoit loisir tavit 9 cum sciret penes me non 
de te baiser." stetisiey quo minus Agamcoi- 

i5. Al lacrimas etc. Modus, ; noni traderetur ? Respondet B« 
([aem in luctu Graeci serva* - quidem voZia etc. Cf. Yan Scbei* 
banty hic est; lacrimas emitte- le £p. II. pag. 10. 
banty caput percutiebant , 00-- 18. Hostis* Graeci quidam 
nam vioLabant| sordibus oaput • dueeS| Agamemnouis amici^Sax.^ 
eonspurcabant , genas discerpe- i^ Progressa. Si pauloion- 
bant, pectora tundebant, volu- gius a castris Graecorom pno- 
tabant se terra pulverulenta » cederem nova me anxiam sol- 
denique prae dolore sese inter* licitudo tenebat, neforte a Tro- 
imebant Sunt verba Feithii in janis caperer , atque uni ez tot 
Op« 1. c. i5. Causa ,. quod in Priami nuribus etiam cpntem- 
Graecis affectus vebementiores tissime in ^rvitutem» doni lo- 
esscnt, quam vulgo in nostris co, adducerer. Sav. 
soieat, in vividiori est ingenio, 90. Munus itura. Captivienim fl EflSTaLA tEilTiAi 

Sed datA sim^ quia danda fuii tot noctibiur absuift^' 
Nec repetor^ cessas^ ira^ue lenUi tua est^ 

j[pse Menoetiades, tunc^ cum tradebar^ in aorem^ 
Quid fles? Iiic paryo tempore^ dixit^ eris. 

Nonrepetiss.epartimest: pugnas, ne reddar^ Ag1uI10« !i$ 
I .nunc i et cupidi nomen amantia hal>ei M senrituHm fbduiiititmiitari itar* tf. Hotiu 1]L L» IS[. vs» a9g , Scr. 

^e et Briseis capta Trojano- Lenta. Desidiosa, segnis, el 

rum serva fiebat. Quamobrem ignaTa, quiperiramotioselaiw 

^imebat tie dono daretur Prit'* gueas, cam deberas vi et ma* 

mi nurui cuUibet , i* e. qaamvie^ nibus me repetete j mai wd^* 

lae , quae me munus a6- rer. ef. £p. VII. ▼«. x8* et £p« 

XYn. YS. jr49. Oud. 

ai. Sed datd, tim. Bemos aS. MbtiocUadu, T« Argom. 

;««lem , me datam esse. Heios, §• 4« 

^qmcL .daiiia fui ^ quia necesse Jn au^«m\2i^t^y tenui Toce 

•foit, at darer} sed, cui* tam auribas insusurraTit. Est Grae- 

tardus es in me repelenda. cum ^c o^( A^iy. 

.QaamYis, itaqutt Loersspec. L, s4* QjtddJUsl propter quid 

HeinsiuS et post eum Burm. lec* ( negotium ] , quam c^ cansam. 

iianeih Puteani Cod. data sim Periz. ad Sanct. Minerv. L. IV. 

-Summo cum plausu recepe^ c. 4* pag.'6i6. Graeci, quos et 

rint^ mibi tamen lectio data bac in parte Latini imitati sunty^ 

• aHTit videtnr retineri posse, ideo- dtcunit rc xXakiq y i. e. dui rc sub* 
i|oe propler Codd. consensum audi eurwu. V. Lamb. 6os« £1« 

• t^tineri debere. Datasum^quia lifps* Gfaec in v. dlxm, 

• dandafid^tx Acbiilis quasi sen<- HUi > apud Agamcmnoiiem.- 
tentia Briseis dicit, ac sibi ipaa ^5. ffon repetisse etc. Sen» 

' ironiee y «t summa cum acerbi-- sus est: Nonsu^cit tibi^ quod 

. tate objicitij <id qoae cum vine- i{ie- non repetieris , sed ettamt 

. epondet , Toi noctibus absum. resistis tl omnibus viribus oo- 

• fipn diebus soribit, ut noctur- naris , ne tibi reddar. Hubert. 
naeconsuetudinis admoneaty et Pugnas t suiiiimam operaitt 
desiderium moveat , cujus ob- das , adniteris. £t boc sensu 
livionem nunc Acbiili objicit pugno passim cum infinitivo po^ 
Buffm% nitur pro eontendo^ nitor. V^ 

aa« CessaSy iraque Unta tua Heins. ad £p. XVII. vs. iS^. 

est , i.e* iram deponere cessas ^ Fast. L. III. vs. 3o7. Oud. 

qoae nulla ratione frangi potest d6. I nune» Esl iBcrepantis , BfttSEtS AGHILLL (Sf 

Venerant ad te Tebmoiie et Amyntore nati| 
Hle grada jlropior sangoinid f ille comes : 

Laertaqae satas : per qaos comitata redirenu 

Aoxenmt blandae grandia dona preces t Sa 

Viginii fnlTOS operoso ez aere lebetas; 

£t tripodas septemi pondcre et arte pares^ fnndeBlb, inBnittnys et e<8e* Stf« jM^rmU Uandae elq. 

cxuitis fbrmuli , qaaat ia dell" Preoes Mandas et dona ^ran- 

OHf ^ao^a» babiut Seoeoe y. g^ diai Y. epud Hom* IL L. IX. 

Ib cotmoiMt ad Heltiam c 6« TS. %%S^6^ c£ H* L XIX. 

« I Banect eiiimmn hnmanMm** ys. i43. s({. Lieet enim, inquit 

elCi et e. 1«. De Wevitale Yi« Burm. ad b. ya* , grandia essenl 

tae c. II. et alibi passim. So» dona ^ auzenuit ea et pretiom 

leut , iaquit Sazins, qui alios najos addiderunt Uandae pre-fc 

ita icfbtamnt, nt nibil conlia ces» Y. §• 5« Argum. 

«il^^imentKri possint, ila in com- di. 0>^eroja ssjr aers ^ inlet* 

plndone argamenionim allolpi pretante Hubertino» magno ope- 

^ eant nmK — ila nnnc " siye re et artificio iabricato. cf. Hon^ 

^ ▼aleatis cnm vestro errore^" H. L. XIX, vs. «43« I* IX. vs. 

Com eoim oslendisset Briseis 19^. non vs. 34* uti est in nota 

eidpam esse AdiiHis^ quod cito Ciofani a Burm. dl. 

traditaneeTepelitaaityimoobla* 3s. Tryfodas 

ta nune ab Agamemnone repu- « Tripodas prae- 

dietar , pef iirisioaem com Pa-^ mia fortium 

titMlo vanitatem dicti e\uBy tum Grajorum " 

AdnUi simulatum amorem ex- dizlt Uorat L. IV. Od. 8« vs. 3« 

p r ohffj et : qui enim vere et slu* Tripodes et lebetes erant vasa , 

«fioae amant, nen modo non ab- in quibus vinum aqua misceba- 

etrdii a se rem aaubilem, sed tur 1 ejusdem quidcm geDerlf 

oeeamenem quoque omaem a sed diversi usus. Hi enim igm 

ibrtana dalam recuperandae e- inponebantur , iili non item. Y. 

ios , quam cobmt , e maniboa Eustatb. ad Uom* II. L. IX. 

elabi non patiunlur* vf. L quem addudt Meziriac 

ay. Vcncrunt. Y* §• 5« Ar« in oomment. ad b« L pag. 954^ 

pm* Alii aliter. V. Yictoriani et 

99* Per quM eomUatAf pas- Atbenaei not. a Clarkio cit ct 

sive. A quibns oomitata. cf. Keppen Op. L ad Hom. 1. 1. 

Ovid. Am. Lbm. fil. »1. vs» Pondere ei arie pares, In 

19. tbiq. nol. quibiis artificium taato constal^ U tPIStOLA. TERTlA^ 

Addita sant illis aari bis qainqae talenU : 
Bis sex , adsncll tincerc semper , cqnL 

Qaodqnc siipcrvacnnm, forma praestante pnellae 53 
Lesbidesy evcrsa corpora capu domo. 

Cnmqae tot bis ( scd non opns est ttbi conjogc ) conjnic 
£x Agamcmnoniis nna pnella tribns* 

mianto ipsa dhres materia, et jUsued vmeere. Gnecisiaas* 

qufliiisper aTtem aefjua doa ad- V. ts. 109. Bp. L Scd iw«ers 

qnistta cst carac materiae ^ ut hic est cutrendo vineere. Hcina* 

aitManilios L-Y. ▼s.Soi. Oud. Non dixit, inquit Hubert. ad 

33. Talenta» Talentum est L. L , cos fnisse pulcros scd ▼»• 
nomcn ponderis , sed, ut Ser* loces, nam in equis ▼elocitaa 
Tins ^cribit in Aen. L.V., se- mazime budatur. Idea Virg. 
cundom ▼arias gentes Tarium depingens equos prctiosissimo» 
fuit dicitque apud Bomanos non satiS pnUvit diocre, qui 
talentum esse 70 libras, sicut canthrc naves anieirent , sed 
Pladiiis ostendit in M ostellaria, addidit cursibus auras. 

qai ait duo talenU esse 140 li- 35. f^uniqaesupervacuumyq. 

bras. Fuit autem talentum At- d., Tibi, AchUle, cui cgo una, 

ticuin, Euboicum et AcgyptiW ut spero , sufficio , puelkrfuna 

Magmim dicunt baberc libras Lcsbidum adjeclio sapervacua 

83 et undas 4, denique valet ▼ideatur, necesse est. Lesbos , 

6 millia denariorum Romano- Insula maris Aegsei , abas di^ 

Tum. Talentum Atticum par- cta Felasgia, a Pelasgis colo- 

Yum 60 continebat libras ; Eu- nis , et Macaria , a Macareo. 

bolcum non multo mmus erat Lesbi autem nomen accepissc 

Attico parvo. Aegyptium pon- fertur a Lesbo, Macarei gene- 

do 80 vatere. Varro tradit,apud ro et successorc. 

Homerum,uttesUturSemus, 36. Corpora capta. Propnc 

Dro minimo quodam prelio ac- locutus , inquit Burm. In ser- 

api in ludis Palrocli. Hic ve- vitutem enim redacti , vixhom»- 

ro spud Ovid. pro magno pon- num nomiuedigni, corporaXaor 

dere accipimus. Hubert. De tum vocabantur. 

vera mcusurarum pondcnim- 37. To* to, supradicUs puel- 

qiie ratione scripsit Robertus lis, quas voluerunt tibi Aga- 

Cenalis , cu jus commentarii ex- memnonis nommc dare , una 

sunt in Tbesauro Antiq. Rom. filia ex tribus AgamenMionis U* 

3 G. Graevii tom.XI. liabus addiU est. Hubcrt. 

34. Bis sex. V. Horo. II. L. Non opus est tibi conjuff^ , 
IX vs a65 »i me repetieris j ego cteniw BRI.SEIS ACHILLI. 6S 

Si tibi ab Atrida pretio redimenda fuissemy^ 

Qoae dare debueras , accipere illa neges ? 4o 

Qa» memi colpa fieri tibi vilis, Achille ? 

Qao leyis a nobis tam cito fngit amor? 
Ad miseros trisiis fortuna tenaciter urguet? 

Nec venit inceptis mollior aara meis ? 
Dirata Marte tno Ljrnesia moenia vidi: 45 

Et faeram patriae pars ego magna meae* 

apnd te nKons locam ezpleo. 4i* Qoa menu culptL Pro- 
cf vs. 35. V! Argum. §. 5. Aga- perU L. L El. i8. vs. gt 
joemiioiiis fiilae tret fueruDt , c Quid tantujn nierui , quae 
Iphigenia , Chiysathemis et E<- te xnihi crimina mutant" 

lednu Y. CiQlknus ad Metam« Lotich. Op. L. L vs. 8. 9. 
L Xn. vs. 3i- « Qua merui culpa tam sae- 

4o. N^eSf pro negabis, Ele- vam Numinis iram?** 

gmti usn suhjunctivi praesen* Ubi Burm. memoria iapsus hunc 
tis pro futaro. cf. vs* ^ Ep« Ovidii versiculum addudt ex E« 
II* Sensus est, interprete, Hu- pistola Medeaei cumlnhacnoa 
herttno: tu recuses accipere ii- inveniatur. 
la mimeniy fu^ ^ ips^ 4^* 4*« i^vis '^fugU. Causam 
hneras dare Agamemnoni , si et efiectum his verbis simul in« 
ne tibi reddere noluissfet » nisi dicat $ causa enim , quare fuge- 
ei dares pretiunii. Mihi^ in« ret amor, in eo est quod levis 
quit Loers. Spec L , hic lod esset , atque inoonslans ^ volu- 
naturae aptius videtur negas: bilis, quae inconstantia augetur 
nt Briseis , cum Achiilem re- a Pocita addendo tam cito* 
prdiendaty qnasipersuasum har 43- Sensus est: an adversa 
beat, eom negasse u.ni negare 9 fortuna miseros» demto fine^ 
obfwgajis interrogat ; acoedit persequitur? 
oamiiun Codd. auctoritas , et» 44«^ ^^ ^^^^ ^ molUor au^ 
qnod lenendum etiam est, ve- ra. Metaphora a rebus nauti- 
re qnoque negaverat iUa dona cis desumta. 
aecipere^ id quod prdbat» qnem MoUior aura y sive ^ ut in« 
in toto hoc looo fingendo Ovi- terpretatur Oud. , lenior suc* 
dins sQCutus est j Hom« 11« L. cessus votorum , qui instar ven- 
DL. vs. 378. sq*, aptius etiam tisecundi meis actionibiis ad« 
Tersui sequenti sciL Tu negas ? spiret et adflet.. cf. Ep. XIX. 
Qtm merui culpa fieri iibi vi< vs. 79* Trist. h* IV* £i. 5. yu 
Us, AchiUe P ao. 

E C6 EPISTOLA TERTIA. 

yidi ego cotifloites pariter generisqiie netiujme 

Tres cecidisse: tribos, qnae miliiy nuiter enU 
Vidi cgOy qvanUis erat , fiisnm teUore cmenta, 

PecKmt jactantem sangninolenta, Timnu 5q 

Tot tamen amissis te compensaYimas tuiam* 

Tn dominas , |n Tir , tn mihi frater eras. 
Ta mihi, jaratas p9 namina Matris aqnosae; 

Uule d[icelMS ipse foisse capi. 

45« MtaHe iuo , heSo, qnod tnm , pectoie oraeiilato palpi*. 

ta intnliftti. tante. 

46. Et fyeram patriac pan 5i« Tot tmmfH aausA i^ 
ego magna meac Y. Ai^gonu com p aisarimus wuaam. I^icatio:* 
%. 9. Yemacale dioeremas; en oes pennntatiooem significaMt-' 
ik deelde rijkelijk in dea ramp tes redprocas esse dooet Benth- 
mijner Taiderstad OTergdLomea. lej. ad Horal. L. 11. Od. ■& 

Magna pars gaadu Tel tris» ts. i8. Ilaqae ex coaunoni acii*, 

titiae esse didtur ad qoem hendi ratione el did polest 
praedpae dolor ille ant Uelitia « Tot tamea amissos t^ ^p^'. 
pertlnel , ul dical Briseis : yidi p^nsaTimns imo.'^ 

f go bellum , te duoe , patriae 5a. Cfi Honu IL L YI* ts. 

meae funestum , cujus dades »9. , 3o. ad XenoplL Eph. pag^* 

etiam ad me maxtme perlinnity i8. ts. 6. et Peerlk* ad h. L 
quae maritumy Mineten, ellres 53. Juratas. AcliTe signifi* 

fralres amilterem. Y. Hom. II. cal , uti dissimulatas crat A. 

L. XIX. TS. 391« Yirg. Aeo. L. A. L.I. ts. 690. Eodem Terbo. 

It. TS* 6« ttsus esl Orid Am. L. IIL EL 

47. ViM ego. Cum Teoas- 3. ts. i. e( Suet io (^laudlo^ 
^le poAdus inest huic prono- c as. 

myii. His ipsa ociilis Tidi. Oud. ilfafm 0909^0«» iniellige The* 

48* Tribus etc. , supple tribus tidem , Njmpham marinaro, ^e-* 

eadem , quae mihi , mater erat. rei filiam ^ quae aequorea , mor 

Innuil enim tres fratres , qui , rina, uumen aquarum didlur. 

nt erant conjuncti genere, ila ^er aTi nam6n jurat Oemo* 

et nece fuerunl , cum simul ixi* phoQn vs. 37. Ep. 11. 

tcrfedi sint 54. d^i. V. not. ad ts. iG. 

49. QuantuS erat , intellige h. Ep. Infinitivus pro substan* 
£9|iim quantum ; belgice , 900 tivo ponitur Graecorum imilar 
^ug ab bij was. ' Uone. Y. Vecho. HelleAo}. L. I.^ 

50. Yidi virttm humi stra- c. lo. BRISEIS ACHILLL 67 

Scilicet ut) qmniTis Teniam dotata , repellas ; 55 

Ec mecum fugias, quae tibi dentur, opcs. 
Qmn etiam fama e^t » cum crastina fulserit Eos , 

Te dare nubiferis linea vela notis. ' 

Qaod scelus ut pavidas miserae mihi contigit aures , 

Sanguinis atque animi pectus inane fuit« 60 

fbisz et (o miseram) cui me , violente, relinques? 

Quis mihi desertae mite levamen erit? 

55. SciliceL Non raro , in- tum Thraciac rttora lcgcns , na- 
quit TorselL Op. ]« in v. , usur* vigatione priina ventuju meii^ 
patur per iroiiiam. Scnsusest: dionalem habcbat sccandum. 
sdlicct hacc est illa a te praedi- Non est itaquc , quod mirctur 
cata utiiitas ut ctc. Giofauus , Ovidium hoc in loco 

Dotata , dotcm > quam dicit hu)us vciiti mcminissc. cf. not. 

DriseiSy vid. vs. 3i. sq. ad vs. 59« £p. I. et vs. 13. Ep. 

56. Ei mecum elc. Et lum II. Nuhiferis. Adjcclivum ua'- 
me, tom opes, quac tibi dcu« turam ventiaperity quippc qui 
tur, fugias. nubcs adfcrat. Alias imbrifer 

57. Quin , sine interrogatio- dicitur , procellosus » humidus. 
DesigniGcat imo, uti videre est TLabiem m>ii ^ quo non arbiler 
apud Tursell. ia v. quin. pag. Hadriae major canit Ilorat. Od. 
955. L.I. Od. 3. vs i5. 

Cum erastina etd Gf. Hom. 59. Quod scelus. Factura scc« 

O. L. IX. vs. 357. scq. 678. ct leratum Briscis vocat abeundt 

Aigum. h. £p. §. 4. consilium , quod inicrat Achil- 

58. Te dare pro daiurum les , quippe qui » quam solam 

Ovid. Metam. L. YII. vs. 739. uzorem huberc dccrevissct, jam<- 

« Dum census dare jam esset descrturus , nihil , nlsi 

pro nocte paciscor '* injuriae ultioncm cogitaus. cf. 

pro, dum paciscor nae daturum. not ad vs. 5. h. £p. in v. viro. 

Heins. Plura hujus constructio- 6o. Sanguinis atque animi etc. 

nis cxempla V. in Sanctii Mi* Vircs corporb ac mentis me de- 

iicrv. L.I. c« 14. no. 4* ct Pe* fecere. Oud. Elcgans dcscrip- 

riz. in noL et in Hellenol. 1. tio animi deficientis , atraquc 

Ja I. c 14. omnia timentis. Sanguinis inom 

lioiis, tntellige notos ipsos si- ne pectus est idem , quod fri' 

ve ventos a meridie flantes. A- gidius glacie Ep. I. vs. 28. A" 

cibilies enim , utl Demophoon , nimi inane pectus , quod uihil 

nave soluia, primo Phrygiac, mentis habct Sax. 

£ a €8 EPISTOLA TERTIA; 

DeTorer »iite, precor, subUo telliuris Wta^ 

Aut rutilo missi fulminis igae cremer : 
Quam ftiue me Phtliiis canescant aequorsi remis, 6$ 
Et videam. puppes ire relicta tuaS;. 
,$i tibi }am reditusque placent* patriique peaa,ttes.f. 
Nodl cgo sum*classi sf^cin^ m^gua tu^^e^ 

Si. Violente, Qul irae mdul!- Rfaetoricr , ne l:egep& omlttai^ 

ges , rationi non pares. Vio~ Longin. op. _cit. Sect. 17. 
^cn^f ili.qni^ Sa^, y esse soknt Nutetar hic ingei^ium Ovidiv 

iracundij quomm nihil iqter- Argumento terribili apVi et I^r- 

est, quoqup n^odo npdus con- roris plena yocabala «ifevorarry 

trQversia^ solyatiy*. ]Rum|>ere suhitus hiatus , ignis nUilus , 

^t secare yincula araant potius , Qremare , imaginem rei tristen\ 

quan^ leniter diss.uere. Qoc yo- et atrocem reddunt ; namque 

cabulo Achillts animus notatus habent ad molliendam vel sax" 

alias; ut in Ibin ts. 377, ubi yia* ei fe|T^ique hon\inb dyritien^ 

lenlum AeScIdem vocat Poeta. Sax. 

Qai mj^ reUnques^P Nam ma^ 65. Phtkiis. Phtbtam. enim ^^ 

ritum et iratres interfecisti. cf Thes^aliae oppidum , patriai^ 

V9. 45* sq. Interrogationibus suam ^ petere in animp habebat 

inagnaip ines^ yim ad animos Achilles. Hom. IL L. L ys. 363.. 

bominum movendos p^aete^ a* ^I Ji i^ iusrXoofv J6jf KAx/rd^ Evyo^. 

lip^ dpce^ Longinus d^ subluni- etyxto^ ifficea xh rpkcn^ ^^efv, 

fate. Sect. |8. ed. B. Weiske. iplfiakov ktolfofv, cf. Sery. ad Yirg^ 

62. Mitp levamen. Adtendas , Aen. L. I. vs. 984« 

^go y ad vocem mite , quae , 66. Pumes proprie ^dcipias.^ 

recte prpnunciata , ipso Qiono Y, npt i^d vs. 69. Ep. I. 

si^ayitatem^ indicat lev^minis ^ 67. Si tiBi Jam, Belgice. Tnr^: 

solatii y^ quo mox plane se de- tUen u nu nog, In ^umenta*. 

stitntum iri qu^ritur, tionibus elegans particulae joi^ 

63. 2>ei^rer etc. BriseXs il^ usus,t quasi oonced^n^.y « si 
raita cogitatione malorum , me-t. post iUa , quae c^dduxi , nihil* 
tu in ta^tiun auqtorvLm, ut su« Qininns etc." 3imt verba Bumu 
perari v^x po^e sibi videantur^^ a4 ^ ^* I-^ H*. ▼S\ ^97- V. Tur«» 
ad desperationem fidacta fingi- selL in v« jam. Mihi quiden\ 
tur ab Ovidio : qi^ia in re » u^ bujus Ipci bic est ^ ensus .* ${ 
]poStam decel;, nfl^turam ducem post ilUji quae adduxiy nihiK 
secutus est. De hac orationis ominus proficisct paras ,. age , 
^gura, sniAy, a^ectus yocant me tecaisf abducas> nam egoi thi^^iis acHilLi. ^9 

^fiktOitem capUva seqanr, non nupta maiitani. 

Est mihi , <}aae lanas nlolliat , apt^ manus* ^6 
tnter Achaiadas lon^e ]5alcberrima matres 

iii thalamos coiijax ibit (eatqae) taosi 
i)igna nurus socero, Jovis Aeginiieqae nepote; 

Ciiiqu^ senex N^reiis ^roisoc^r esse velit. toi snm sarcina magna dassi qnae carmlnat^ subigii, ei trae^ 
tiaey me tecum ducere facile tat manibus lanam : carminatuf 
poles^ AUter huoc yersum in» quippe lana , cum caret to , 
leHerit Lennep. Y. GL in Ani* quod iii illa fuerat nequam. 
madT. ad b. !• Yarro de L. L. L. YL pag. m; 

Eeditus ^ patrti^ue pehaUr 75. cifl Ovid. Ifetam. L. IL vs: 
In prosa diceremus reditus in 4>i-etFast L.III. Vs. 817. Sax. 
patHam. Utt enim cuique fa- ^i.' Matres* Intellige feihi* 
niEae , ita et coique dvitati iias iiobiles. Est enlm bonoris 
Sni erant penates , Dii tutela- nomen, et rAatres non nisi no* 
res. V. ^eitbms Ant AonL L. biles accipimns ; unde et ma- 
I. §. 3. Penates a penu dictL ironae dictae suni Sery. ad 
V. Festus de yerborum signiliA Yirg. Aen. L. IX. ys. 3)7. 
catione in t» 79. Inthdlamos^^ibit.eataut 

A Tebementi obteslatione , eic , sive ducetur tibi domuih , 
inqnit Sax. , revocat se BriseJis nubet tibi. Est autenl Irequens 
ad pretes et suadendi letiita* po^tis nupllarum descriptio : 
tem j argumentum sumens a thalamus eniin eSt Conjugale ai<^ 
facilitate istius in proficiscendo biculum; unde spisse pro ip&d 
oommnnionis , nibilque sua in- conjugio sumitur. Notapdum au* 
teresse inquiens, quoqho nio- tem est PbyUida jam concede* 
do, qnave conditione ciim A- re Achilli ut ducat etidm aliam 
^iille in Graeciam eat , uzor uxorem , quia jain certo Statue« 
an captiva ; modo socia itineris bat , se kb ipso relictum iri , 
ease possit. cum tameii vs. 33. dixerat Mti 

69, 70. VictOreni eftc. bunc opus esl tibi cohjugei 
in sensum: Captiva sequar te 73. SocerO^ Pcleo nimirum^ , 
Tictorem^ non , nupta mari- qui AelicOy JoviS et Aeginaefi* 
tofd; ego lanificio victum quae* lio, gchlhis est Ovld. Meiam; 
rere contehta ero, alia teneat L. YII. vs. 6t5. sq. Sefv. act 
ie conjugeih. Aeh. L tl. vs. 7. 

idmas aulem moUire dicitur 1 74. Prosocer , sciL NereUi 

E3 yfl EPISTOLA TERTIA. 

ISos hamiles, famulaeque tnae, data pensa tralieiaiu : jS 
Et minncDt plenas stamina nostra colos. 

EsCagllet ne me tantom toa, deprecor, uxory 
Qiiae mihi nescio qno non erit aeqna modo» 

^"^eve meus coram scindi patiare capillos : 

£t le>iter dicas : Haec qnoqne nostra fnit* 8o 

fuit pater Thetidii , qoac futu- gitadiaem tracta et fon&ata sit» 
rae Acblllis coujugi socru5 e»- efficit stamina sive Sht , atque 
icL tunc recte fila dicuDtor miaue- 

Scnex- Perpctuum Nerei cog» re plenas colos. Sax. 
Lor.cix 77- ^c — UuUum. Dcprecan- 

£jusnio<ii conjux natalium tis fonnula. V. Ovid. Am. L. 
tuorum et gentts praetantiae no- II. vs. 1 5. ibiq. Harius in not. 
vum decus addet , qualis splen- Tursell. Op. L in Y. /le pag. 
dor haud dubie obfuscaretur , 5o2. 

si mei ratiooem habitums fo- Exagiiei. Exagitamas pro^ 

j C5. Caliide bic Achillis ingc-» prie fcr as , qnas cubilibns exci- 

n; j ol>sequitur , ut aliquid in- tatas agimus » persequimur; hinc 

fic lucri capiat -. animus enim exagitare est infesto animo ali- 

iiacuiidi hoiniuis sacpe ceden- quem persequi» in aliquem se^ 

do facilitis , qnain aciiler obui« vere consulere. De simpiid vCr* 

Uudo et irrilaudo viocitur, va- bo agere. V Fest 1. i. in v. 

loique a<ko hic , quod Sosia 78. ^o« m/. AJii lcgunt cro/.- 

a[>ud Plaulum Amphit. Act. IL cum Saxio cl Lcnncpio praefe- 

sc. 2. vs. 71. Bq. monct. Sax. ro erit. Adcipe itaque de futu« 

75. Ifata peiisa traliemus. ra Achillis conjuge, quam for- 

Ycibum trahcte ipsum neudi te zeiotypia tratam BriseJfdi red* 

aclum cx|riniiL Pcnsa a penr deret Uxorcm enim unquam 

do , quoniam herac ancillis suis duxisse Achillem veterum ne-' 

sulcbant manipulum lanae yei mo tradidit. Genuit quidem 

liui colo ;.lli'4aium adpcudere Pyrrhum , sed ex Deidamia 

]»er «liuiiiuin opus fusu liahcn- furto cognita, uti cecinit Sta- 

dum , cl iu (Uis eo^lcni poudc- tius in Achill. L. I. vs. 56o. 

re rcddcmlum. Sax. Non^^acqua. Per litolcn mi- 

76. Stamina. Y. quae liotavi nus dicit, plus intclligit, q. d. , 

iki\ vs. 10. Ep. I. cril iuiqna : nescia quo y i. ۥ 

Cfluy , cst illr.vl ir.r>tji.:nen- jIms niniiu , ultra quam dc— 

.t,,iij , c;«t li:.a ali ; a..: , ';'i..r KmI Iiiil>orl. 

c..j:i • ^c ^i'-'^ ^M ^^^^'*-='> ^^ i^^' 7J* A'tv'i; nicjs corain elc. BkiSEtS ACHtI.LI. fi 

• - 

Vel padare licet; dam.ne contemta relinquar. 
Hic mihi vae miserae concutit ossa metu«, 

tlti nimintm AoniaDo more meliortun) meaddacati piropte- 
bndebantar captivi , ceterique rea eamdem mttiges oro , nou 
qai iD servitutem redigebantur , rixaiido et yociferando, ut solent 
Brooidi. ad Propert L. IV. £1. contentiost , sed placabili et se- 
II. n.38.^ ita et Graeds in mo- data oratione « Haec tptoquA 
re positom fuit. Quod praeter nostrdjuit" hanc {f. hb) ob- 
Ovidii locom prolxit Aristopha- scure inditans pristinos amores 
nes in Avibns ys. 619. Peith. conjugii fidem non sbllicitaturd^ 
bp. dt L. II. c 20. Brisels esse. De cAisa formulae illiiis 
itaipiey nie in nxons oonspectu scindere et rumpere captOos ylo. 
Secora,atcimlservayagatAchi]p snpr. ts. i5. Yim vero et pd- 
les, deprecatur. testatem tocis hvMr optinie 

80. Eif ul Ep. n. ys. 90. autf explicuit Buml. ' ad h. 1. Sax. 
ponitar pro iiee ; sic hoc loco Leviter dlcertj iHffaii Burm.# 
tt pro fiee. TurselU in y.* nec est non vehemcntery non yoce 
pag.5i5 et 5i8. - magna et sublata; ut increpaii» 

Leviter^ irigide, percont^m- tes sdlent ; ^ed quasi suppressa. 
tum. 5erv. Aen. L.I. vs. i5t : in Nolini , di6it Bi*iseis , te uiorem 
iiuiic sensum : Nec patiare co- me exagitantem increpare ira- 
hun uxore capillos scindi , nec cunde ', sed voce submissa dt- 
dicas per coatemtum. « Haec cas. « Haec etc Cordmy ys» 
'ifmf^ nostrafuit'* U Itima enim 79. , O ud. interpretatur U prac* 
verba contemnentis sunt, et tur« senie. 

|h sensu ponuntur. cf. Ovid. 81. Dwn ne. Idem qnod dlum- 
Am. L.U. vs. 637. Brisels ergd modo ne, cum conditio negans 
probrum ceiari cupiens rogat est , inquit Tursell. in v. dum ^ 
AchiUem^ ne se coutemnendam et dummodo ne pag. 99 o , aai. 
praebeat nxori , proinde nec in dummodo ne potius dicimus « 
servitutem detrudaty iiec con- quam dummodo non. 
cobitum exproln^et. In alia om- Vel pra etiam, V. Tursell. tn 
tiia discedit Sax. V. Gl hunc v. vel pag. 1048. sensus est : 
locom ita explicans. « Non com- Etiam per ine licet, ut patiare 
mitte, quaeso ) ut summa olim me ab uxore futura contemni, 
iiioestitia cruder , ut coujux in dummodo ne etc. 
meacerbc invehatur, ut convi- Contemta relinquar. V. quae 
ciis suis , obtrcctatloDC , duris- notavi ad vs. 140. Ep. O. 
simis iegibus , in desperationem 82. Hic mihi eta Ncqne 
Sidutis meae , (quae est aegiitu- etiam, si fatum ita tulerit , he« 
do sine i 4 1^ exspectatione rcruin rac duriticm j te non interce^ 

E 4 ya EPISTOLA TERTIA. 

Qnid tMmm exspectas? Agaiwnnnonai poenitet irae^ 
Et jacet aiite tnos Gnecia moesta pedes. 

Viiice animos , iramqne tnam , cpii cetera Tincis. 85 
Qnid lacerat Danaas impiger Hector opes ? 

Arma cape, Aeacida, sed me tamen ante recepta: 
£t preme tnrbatos, Marte iaTente, Tiros. dente, Sefa^enm^ modo spem timiis precibiis, mnltis msdb, 
mifai crrtam feoens me tecum magnoqoe metu vel amore oo» 
Ikaturam , nec solam hic cnm gitor , ut aliqnid det tcI coiice- 
AgamemnoDe relictum iri ; cn- daL Y. Soeton. in Caes. c f . 
jns rei cogitatio cum aDimum Cic de Off. L. L c so. Tibull. 
sobit , did m potcst, quantos L. m. £L 4. ts. 76. Liy. L. H. 
horror corpus et artns meos c. 4- Orid. Kp. IV, vs. i53. alli. 
occupet. Yidelis bic imaginem Yeiiio vimcere pro meliori esse 
observantiae et amoris in dn- eondiiione nsus est Cic ad Di* 
biam ibrlunae aleam bitrepide yersos L. lY. Ep. 4. 
enntis, modo non careat ad* NotanterOvidiiis aiujR05 non 
specto et Gonsoetiidine ejns, aninuim posuit Animi multi* 
cui se primum mancipaverat. tudinis uumero audaciam, fas- 
Dictio tremor ossa concutit de lum, cupiditatem indtcant Saz. 
. magnitiidiiie timoris nsurpatnr. cf. Hom. IL L. IX ts. 955. 
Saz. 86. Quid lacerat etc Y. not. 

83. Qmdtamenexspectas^y. ad vs. 94. h. £f. 
Lennep. in animadT. ad h. vs. Impigar. Y. Lenuep. in Ani* 

84* Jacet^GraeciajX.e.om' madv. ad h. vs. 
nes Graeci jacent. cL not ad 87. Aeacida. Y. Argiim. §. 2. 
vft. 3' Ep« !• Batio , quare Grae- Aliquem nomine excellentiiim 
cta ante pedes jaceat , est m adr patrum ycl majonim adpellare 
jeclivo moesta.^ reverentiae erat atque honoris. 

85. Vince , L e. omnibns mo- Sensus est : Tu magni Ae3ci 
dis atque onuu virinm conten- magne Nepos arma capere ces* 
tiooe id age , nt animum ipsc ses ? minime vero. Ita igitur ar- 
domes, ut deponas iram. Quid- ma cape, ut me ante recipias. 
ni in , qui cetera vincas , a te 88. Premere verbum est ve- 
ipso vincaris ? cf. Ovid. Metaro. natorium et significat urgere , 
L.I. vs. 685. Cic pro Marcello. instare. Biirm. ad vs. 41. Ep. 
c. 3. Id. de Off. L. I. c. 19. c£ IV. not ad Nep. Miltiadem. c. 
Aiistol. Ethica L.IV. c 3. 3 no. 3. Hioc ad rem mili- 

Viw:i et is dicitur, qui con- taiem U*ausLiium indicat ferro BRISElISACHtLLL ^o Proptet liie mota e^t , propter me desinat ira : 

Simqne ego tristitiae caussa modusque tdae* gO 

Vec Ubi turpe puta precibus succumbere nostris. 
Conjugts Oenides versus in arma prece est. persOfULy atUt se agarg^ ui Ti- ezemplam, quod imiteriSy nan 

inilL Lw I. £1. a. Ys. 67. Conjugis etc 

Bforte. ' Mars Deus belli ab Gettirum Precihus succumbe^ 

awtiq nU creditus est , et Jovis re , observante Oud. , alibi di* 

ac Jimoiiis fiUus. FavenUf pro- ciiuT vinci preeibuSgJlecti, ma* 

pitioy Toleote. veri, iangif affici j ita ut dxo-« 

89. Propter me» Y. Aiigum. remur et vota alicujus /oonoe* 

$.4. Optatigitury inqoit Saz.y damus. 

nty qnae fuerit causa et prin* 93. OemdeSy Meleager^ Oe« 

dpium indignationis y eadem fi* nei filius. «Graed^ inquit Hu'* 

nis et tenninus esse possit tris- bert , dicunt Althaeam matrem 
titiae ejus. TristiUa autem. vs. . ezecrationibus et detestationi-^ 

90. b. L notat* iram acerbiorem bus devovisse vitam >filii Me- 

intimo odio et oorde concep- leagri, a quo fratres sui inter- 

lam cum asperitate, in qua do» fecti fuissent, inprecatamque ad- 

loris imagine reddenda mire va- sidue infelicem exitum. Quod 

rius est Homarus» Modoenim cum inteiligeret Meleager , adeo 

a laciymis repetit et solitudioe moleste tulit , ut , cum bostes 

IL L L vs. 349 f modo a suspi- Curetes ad murum vallumque 

riis ibid. vs. 364« , modo a do« Calydoms venirent» ipse indig- 

loris morsibuSy quibus lacera* natus nuUo pacto arma sume* 

tnr animus ibid. vs. 491 > mo- re vellet , sed cum Cleopatra f 

do a tiimore bilis. ibid. vs. 649* Eveni (luvii et Marpissae iilia , 

Hanc etiam animi contractio- uxore sua latens sese oblecta* 

nem aptius quoqoe Ovidius de- ret , et omnium preces speme- 

scribere nescit quam tristitiae retytandemCleopatrayejusuxor, 

vocabolo. Trist. L. IV. EI. i. periculum videns illum orasse 

vs. i5. cf. Hom. IL L. I. vs. 186. dicitur ut pro defensione pa* 

Tristitia antem proprie dici^ triae arma sumeret; cujus pre* 

iur , ciun ex opinione recenti cibus y ut boc faceret , adductns 

praesentis mali oritur animi est. £t bic est verus| sensus , 

contractio et aegritudo flebilis quem etiam Hoinerus videtur 

cum cruciatu. approbasse etc. Y. HonL L. IX. 

91. Precibus succumbere no- vs. 5s5* sq. cf. Ovid. Metain. 

itriSf sive muliebribus. Habes L. YIII« 

£ 5 ^4 fepiSTOLA ^ERTIA; 

jtles andita mihi, nota est tibi. fratribns othi 

Oevovit nati spemque caputqtie parens. 
Bellum erat: ille ferox positis secessit ab amiis^ 9$ 

Et patriae rigida mente negavit opem* 
Sola virom conjux flexit. felicior illa! 

At mea pro nullo pondere verba cadunL 
Kec tamen indignor : nec me pro conjuge gessi, 

Saepius in dominum serva vocata torunu 100 

93. Bestmdila mShi etc. £le- denique spe$ dkmotiir^ qnocl m 
ganter Achilli veteris aevi no- iis posita sit spes contimiaiidi 
titiam tribnere fingitur Brisels, genus. Aen. L.II. vs.5o3. « Spe^ 
praesertim eonmiy quae vete- tanta nepotum" et cGemefli 

• rcs Heroes gesserant, cum hanc spes grcgis'* BcL L.I. v». i5. et 

historiam slbi feminae forte au- adultus apium iotVa& spes gehiii 

ditam indicet , ad quam talia dicuntnr Georgic. L.IY. vs. i6a« 

eeteroquin non adeo pertinent 95. V. not ad vs. ga. 

Ncp. in Attico c i3. « Atque Bellum erat cC not ad vi 

boc non auditum sed cognitum 92. h. £p. 

praedicamus.'* 96.^ Bigwfa, inflexibili, ct 

94. Spem. Spes proprie de capti propositi tenadssima iii 
liberis, in quibus egregia indo- vitium usque, quasi ferrum et 
les conspicitur , monuit Burm. robur et silices intra pectus es- 
ex Aen. L. VI. vs. 364. et L. sent. Oud. 

X. vs. 5a4. Adde Aen. L. I. vs. 97. Flexit. Dti ei observa* 

556 , ubi Servius « bene de As- tione Broukhusii ad TibuU. L. 

Canio spern dicit propter aeU- I. EL 8. vs. 67. ^ti dicuntnf 

tera , ut L. IV. vs. 374. «Asca- homines mitiore et fadliore in- 

nium surgentem." Itaque ^d ae- genio ; ita Dii ad misericordiaitt 

tatcm potbsimum Spei signifi- et clementiam proni. Ovid. Am. 

cationem referre videtur Ser- L. L vs. 442. Metem. L. L vs. 

vius , siquidem de pueris , de 378. Virg. Aen. L. VH. vs. 3i2. 

quibus incertum est judicare , cf not ad vs. 86. Ep. I. et ad 

* bene speraraus , eodem modo , vs. 9«. h. Ep. 

quo seraen terrae mandatum Feiicior iUa ! sdl. quam ego. 

Spes anni dicitur Georgic. L, L 98. Pro nullo pondere, i. c. 

vs. 394. Etiam spcs dicuntur pa- tanquam sine pondere. Heins. 

Tfintum liberi, qui in poslerura Sine cffectu in vanum effundun- 

iis possint esse solatio vcl au- tur. 

xilio. Vii-. L. YUJ, Ys. 514. vcl 100. Dominum ^ torum; Sic 9AlS£tS ACHlttf; ^l 

tfe qnAedain (memini) Dominam captiva vocabat; 

Semtio , dixi , nominis addi^ onus* 
Per tamen os<a viri , subito male tecta sepulcro , 

Semper judiciis ossa verenda meis ; 
Perque trium fortes animas, mea numina, fratrum, io5 

Qui bene pro patria, cum patriaqucy jacent, 
Perque tuum nostrumque caput, quae junximus una$ 

Perque tuos enses , cognita tela meis; 

domiMa urh$ pro Roma. Ovid. to4. Judiciis oua veratdti 

Am. L.II. EL 5. TS. 5o. « In|iciam mds y quae ut anaem ac refe*^ 

dominas in mea jura manus.'* rear seraper dtgnissima iudiooL 

Heios. OTid. Am. L. II. El. i4. Ita AchiLti sese ab amore 

TS. i6. Rem. 991. £z P.IY 5. 7. jugali commendat Briseisw 

Koeaia. Vocarc est heriiis io5. 'Mta namitka^ quoi 

lOiperiL Heins. Versuum 99 et minum instar colo « vel quoniai 

]oo liic sensus est: Nectamen manes velut sumina colo, nt 

qaod te non moveam , indig* recte ezpUcuit Burm. cf. Quinc* 

Dor ; nec me conjugem tuam til I. O. in prodemio L. VL p. 

gessi , sed senra domini jussSs 495. ibiq. Notae. Richu Ommere- 

obediens fui , vocata in domini nius ( yan Ommeren ) in Orai" 

mei tomm Tenire non recu* tione Belgice conscripta de Q. 

saTi Horatio Fiaoco , homine pag. 

los. Ifomims addis omts, ser* i5. et not ad h. L 

Tttatem meam magis aggraTas^ io6« Bcne pro patria^ja^ 

com Tocas rae honorifico nomr* cent, Per excellentiam hcac » 

ne dominae , cum senra sim. pulcrc , gloriosc facere dieutt* 

Hubert tur» qui pro patria oooubno-' 

io3. Ne tamen , tnquit Hu- runt « Pro qua quis bonua du* 

bertf Aidiilles eam respueret , bitet morlem oppetere si ei prQF* 

quia inierea , dnm fuit cum A* futunis sit.*' Verba sunt Cioe- 

gamemnone, cum eo concubuis* fonis Off. L. I. c 17. 

sety affirmat multis )nramentis 107. Perquc tuum nosirun^ 

se nnnquam tactam fuisse ab quc capuZ. Solebant ita Tete* 

Agamemiione. res per suura perque caput at- 

SuBilo male tecta , i. e. quae , que oculos ejus , quem amabant 

efiossa tantummodo tcrra, viz jurare. Viig. Aen. L. IX. ts. 

lamalari potuerunt proptcr ro- 3oo. ibiq. SerT. 

peottnam et firequcntcni iu Lyi- Quae jmximus lum, Junge« 

fi«&so slrageio. rc ca|>iu dc coucubitu poui» r^ E^tStOLA TEilTtA* 

Nttlla M jcenaeom sociasse cnbilia meciim 
. Jnro : faOeiitem deserniase Tclis. Ik) 

S! tibi noDC dicam: Fortissime^ ia qaoqae jnray 

Nnlla tibi sine me gandia facta : neges. 
At Danai moerere pntant. tibi plectra moyeiitar: 

Te tenet in tepido mollis amica sina« 
£t si qnis qnaerat, qnare pagnare recnues: iij 

Pngna nocets dtharaei Tteqaey VenaSqne jaTanti tor , ot ad b. L docoit Heins. rnm loca denMmstrait V. Ovid 

108. Cogmia tda, Intellige Ep. XVlI. ys. 107. Am. L. IL 
anca , qnorom Tim mortiieram £L 3. ts. s* A^ A« L. IL ?8. 46i* 
maritus, Iratzesqiie mei e^qiep- &x« 

ti font ^^g^f nqpibb. Per Hett- 

109, iiou Juro me inmqnam rosuiy quam dicunt Gramnuiti- 
concobuifisecum Agamemnone^ d, temporum. Y. Yecbn. Hel- 
et y si te fJaUo , deseras meet len* L» L c. 14« c£ Ep. XH. ts. 
nunquam recipias. J0S4 

Deseruisse pro deserere Y* ii3. At t)andX moerere pU" 
Yecbn. HellenoL L. L cl 14. tani^ etc Tebementer falluntor} 
III. Si tibi mmc dicam etc. - nani tibi etc. Ezprobrare A^ 
Yereounda sane, nt decebat chiUi Briseis fingitur, quodsui 
servam , ad simile jnsjorandum inmemor Tivat , suique me- 
proTocatiOj qua significat tiz moriam noTUS amor aliaequ6 
dubitare se ^ si quis ab Achil- oblectationes )am ezstinzennt 
le talero jurisjurandi formulam Ceterum baec desumta snnt ex 
de continentia ejus postulave- H. L. IX. ts. 186. De Dioroe- 
rit , quin recusaturus sit : iama de , quacixm eoncubuerat Achil* 
enim erat, Achillem post disees* les f ts. 660. sq. 
sum Briseidis, in amores incidi^ Piecira sunt , quibus dtbarae 
se Diomedes, Pborbantis filiae , pulsantur i quorum instrumen- 
quam e Lesbo abduzerat Saz. torum non aliunde formae me- 
II a« Nuiia tibi etc Te nul* lius quam ex figoris discuntur. 
lins furti , me absente y con- Y. Periz. ad Ael. Y. H. L. III. 
sdiim essCy te nullum ez con- c«3s» qui figuras ezbibuit Saz. 
sueludine pneUae frnctum et 11 §. Et si quis etc. £t si 
oblectationera cepisse^ Gaudia quis quaerat, i. e. dubitet, qua- 
Tero de libidine amons et re re pugnare recuses ; ratio io 
\euerea sumi sezcenta pocftar pronitu est^ non quod rapt« B R IS E I S A C H I L L I. jt 

Todiii est ]acuis3e toro , tenui^se puellam ^ 

Tlireiciam digitis inqrepuisse Ijram; 
Quam manibus cljpeos, et acutae cuspidi^ bastamy 

Et galeaiu pressa sustiuuisse coma. 120 

Sed tibi pro tutis insignia facta placebant ; 

Partaque bollando gloria dulcis erat. 
A.n tantum ^ dum me caperes , fera bella probabas ? 

. Cumque mea patria laus tua yicta jacet? 
Pi melius: validoquey precor, vibrata lacerto \%S 

Transeat Hectoreum Pelias basta latus,^ faerim^ HetreetaspraeUum, sed gis qoam vere fortasse dUliiH 

quod Yeneri ^ amOri iadulgere guant 

pergas, 130. frw^f scil, pondere 

^iega^iter hic Briseis illos galeae, 

bortatores imitatur qui, si vin- »91. Sed eta navi enimi tibi 

eere qon possunt argumenio- etc. 

Tum gravitat^, irrisioais arma laa. PartUy tibi quaesitavir- 

Ctipiunt: si^epe ^(m fractos pu- tute, labore , meritis. 

dore videmus, qui milla ratio' ia3. An tantum etc Per^ 

oe vincerentiiir. Nihil verQ mi* quam vepusta suspicio , ac tent* 

nus ferre possupt fipropea et mi- poribus ibrtunaeque Briseidis 

litares viri % quam lubricos de adcommodata , quasi Achillis 

^nimi eo^um levitate et ignavia virtutem ^iulieris causi| , et ob 

mmorcs , aut nialignos de isto* id solum amaverit, ut LymessQ 

fum moUitie aliorum vel leyis-» atque ad^o Briseide potiretur , 

aimas suspiciones. Sax. nunc pum exitio istius urbis omr 

1 16. Vqxque , cantus^ nes fortitudi^is igniculos eztii^ 

118. Incj^epare, Pub^^e, (q^ x^t Sax. 

rire. la^. Vieta Jqcet V. not ad 

Thrdtciam — fyram^ Tbrelcia vs. 84^ K' ^p*. et ad vs. 3. £p« 

didtur hfra ab Orpheo Thra^ I, ibi cit 

ce, e)us inv^ntore, licet alii ia5. JOi meUuSy supple ve^^ 

Mer^urivm , alii alios po^taruin Unt veljubeant, yelfaciant Y. 

principes. eam ifivenisse nar^ Sanctii Minerv. L.rV* c. 5. pag. 

rant Hygini Po^ticon Astro* 665. 

pomicon L. 11. c. 8. Z^am , Solebant veteres post infaus- 

^dem^quam modoci^^ront vo* ti alicujus ominis commemora* 

farit,quamviaaiiisubtiliter ma* tionem addere deprecandi for' y« IPISTOLA TERTIA. 

Ifittite me', DanaT: domjnnm legata rogabo: 
Mnltaqae maadatis oscula mixta feram. 

Ptosego qaam Phoeoix, plus qaam facaDdas Ulixes^ 
Plos ^o qoam Teacri (credite) frater agam. i5o 

Est aliqoid coUam solitis tetigisse lacertis , 
Praesentisqae ocalos admonoisse soL y ne Dii istad forte ra- autem Acfailles hanc hastam vi* 

tioD habeant Sax. brare potail H L. XIX. ys. 3B8. 

Vibraia. Vibrare ct Ubra- sq. 

w€ perpetuo a librarib pcrmif 1 27. Legata , missa. 

fantur , cumque viciiiae signi- 128. Oscula ^feram , i. c. 

^ationis sint , vir decemi |)o- dabo. Sed interdam osadafa^ 

•e$t , ntrum sit praeferendum. re esl auferrc , accipere , ul Ep. 

Vbrare proprte est Hbia pon- XV. vs. loi. et sicferre in aliis 

derare et expendere j deinde locutionil^ns duplicem vim ha- 

fadnm teli vel fundae medita- bet Hahnk. 

ri, ezperiri quibus viribus te- 129. V. Argum. §. 5. Phoe- 

Imn adigendum siL Hinc libra- nix Achillenr docuit benefacc 

iores dicebantur mtlites qui te- re e\ bene dicere Hom. IL L. l. 

la, jaada, hastas emittebant. vs, 443. Cf. vs. sy. h. Ep. 

V. Tacit. Ann. L. IL c. ao. et i3o. Teucri^fratcr^ Ajar , 

L. XIIL c. 39. Vibrare primum Telamouis filius , ex Hesione 

alerem teli agitationem , dein- fllia Laomedonlis , Graecorum 

de ipstmi teli jactum significat post Achillem fortissimus 5 quo 

V. Ep. IV. vs. 43. Librare igitur mortuo oontentio inler Ajacem 

cst jamjam misstui : Vibrare , et Ulyssem de armis ocdsi He- 

viittentis. De horum verbo- rois orto csl, quae cum huic 

nnn discrimine Vid. Mardand addicla esscnt a jadicibus, A- 

ad Stat Syivas. L. V. Sylv. 2 jax prae ira insaniens totas o- 

vs. loa. SwartA. ad Pltnii Pa- viuiu greges jugulavit, putansse 

neg. c i3. Oud. ad Luc. L. IV. Atridas et Ulyssfem occidere, 

c 10. Ruhnk. tandemquc semet ipsum gladio 

ia6. PeUas hasta iXa 6\c\inT y transfodit Cruor ejus in flo- 

qaod qucrcu hastile erat con- rem hijacinthum est mutatus«, 

fcctumexPelio,ThessaUaemon- V. Ovid. Mctam. L. Xm. 

tc, dcsumta, qui quercubus a- ( C/^/e.) Per parenthesin in- 

bundabat secundum Ovid. Ftist terponi vel praeponi solet po«Jf" 

L. V. vs. 38 1. Hom. II. L. XX. tis ad majorem Cdcm facicnr- 

vs. 277. ibique Koppen. Solus dam. Oud. BEISEIS AGHILLI, j^ 

■ 

6\s licet immitts , Matmque ferocior midis ^ 

Ut taceam, lacrimis commianere meis. 
Jf ancquoqae (sic omnes Peleus pater impleat ann0S| i3^ 
Sic eat aospiciis Pyrrhus in arma tois ) 

i3f. Bsi aUquuL V. Scheller. Commumt firangl cf. not. ad 
Pnecept Stil. h. Lat Part. I. ts. S6. Ep. L 
c fl. pag. 194. Bdgioe^ to li i35. Nunc quQquCt cum ad 
ytat U zeggen. Belgae nem* te missa non sim. 
pe hac locatione utimtor, cum Sic. Etiam precibus et YOtls 
magmmi aficpiid ngnifipare to» insenrit, inquit TursdL in ▼. 
limty quo aensu et lioc ioco ad* Solebant enim petentes , ut &« 
dpio, ut dicat Briseis ; magnam cilius inpetrarent , ea optare „ 
?imatque efficadlatemhabebity quae sdrent iUiy quem preca* 
Sk ^o, cui saepe antea e coliq bantur, esse gratissima, ductu, 
ejas pendenti e^ roganti ali- ausptdoque voculae iic. Pelei 
qoid ooooessity more solito ad* patris ac Pyrrbi sive Neoptole^ 
fiscliis epis Gommovere adnitar f mi in Scyro sibi educati memi« 
tLtqae iBfluet praesentia mea wt Adiilles apud Hom. II. XIXw 
per oculos in «mmnm (Musaeus vs. 3a6. sq.: verum nuUibi Del» 
ner. etLeand. vs.94. sq. Ana* damiaeautLycomedisapudPod« 
creon Od XVI. ) comnaovebi-. tam mentio est ; procul dubio i^ 
tnr f st cofam gementem et sub- qnod turpe factum suo heroi tri* 
plicantem et fata mea ({ueren'- buere noUct Id sentiens Ovid* 
tem me vident, quam adeo eum matris precibns indulgen* 
perdite amavit. Construo igi- tem in Lycomadis aula latuisse 
ton Est aliquid <«• admomdS'- cecinit A. A. L. I. vs. 6$^ sq. Ita 
u sm prae$eniis ocuhs t ui ocu^ et Serv. apud Aen. L. II. vs. 
ips releratar ad AchiUem , sui 477. « In insula Scyro t una de 
sdBriselda. Cf. Ciofan. ad Me- Cycladibus, fuisse Lycomedem ^ 
tua. L. Xin. vs. s4t* patrem Deidamiae, matris Pyr* 

i33. Matris, TbeticUsy nynn rhi , quam AchiUes , commen* 
phae marinae. V. Argum. §. a. datus ibi a Thetide , vitiavit, un* 
Fac te inexorabilem ease et mir> de Pyrrhus natus, cf. Hygin. 
rb aestn saeveriorem , haud de- fab. ^. 

qiero tainen^ te vel silentio vel Omnes ^ impleai annos. Non 
lacrimts meis comraotum iri. ante diem nec violenta wed f»- 
Sax. c£ Valcken. ad Euripid. tali et sua morte obeat Oud. 
Hipp. pag. 196. ad vs.3o4, 5. i36. Tuis auspiciis y tua leU« 

i^. l/i, concedentis. Delgice, citate. Sit victor , ut tu scm* 
(fxhpon ook^ V' TurseU. iu y. pei fuisti. Uubcrt. 8o EPISTOLA TERTIA. Refpice soUicitain Rrisetda, fortis AcluUe: 

Kec miserain leiita ferreos nre mora. 
Anty si TersQS amor tans est in taedia nostri, 

Qnam sine te cogis yiTere 9 coge mori. i4o 

Utqne fadsy coges* abiit corposqne colorqne. 

Snstinet hoc animae spes tamen nna tni: 
Qna si destitnory repetam fratresqne Tummqae: 

Nee tibi magnificom femina jnssa mori. 
Cor antem jnbeas? stricto pete corpora ferro, i4S 

Est mihi , qni fosso pectore sanguis eat« 
Me petat ille tnns, qni, si Dea passa fnisset^ 

Ensis in A^dae pectns ituxns erat. 

13?. Se^fice. H not ad ts. maiD » tcI iiefarpursifeaq , boc 

II 3. £p. I. exiguamy quod de anima su* 

i38. Nec tnjirreus, ferro perest» manet, quia speiat te 

duritie simiiis , me ienta mora^ rursus meum fore. AdfectunK 

qnasilento igoey uras, torreas, tenerrimum baec indicant, titi 

cmdelissime Texes. cL Ovid. supra Ep. L. I^ T& ii3. Trist. 

Trist Lu IIL El II. vs. 4. £p. L. L EL 3. 
I. Ts. 137. y. Dvker. ad Flor. i43. Jiepetam fratres etc. V. 

L. IL c 6. Argum^ §. a. cf. Horat L. lY. 

i39« Versus — in taedia, mu-t Od« 7. ys. x4- sq« 
tatus in fastidium , si tu , qui me x44« Nee tibi nuignificum etr ^ 

antea amaTisti, nurc Lstidis^ supple n^otium. Nec feiiUD& 

i4o. QmmymeBaL ad mortem cogendiL magnam 

i4i. VtquefaeiSj coges. Ne- consequeris laudem^ 
que dubium est, si eandem con- x45.. Cmr autem boc jtibeas P 

ailii ralionem > quam coepisti , Hoc negotium alteri d^feras , 

4iiutiu8 tenueris ^ quin mori me cum ip^e boc exsequi possis. 
coSgeris; macies enimjam oor- 146. Estmihiy qui etc Haec 

pus oocnparit ^ et xultui suus locutio fortem animum ac neci 

color y sua forma de^st \ sola ob^undae paratum miriiice ^ ex— 

iairecuperand»^p6£ boc^ quid" primit^ quod melius sentire , 

quid est animae sive vitae^ alit quam verbb exprimere possis. 

et tnetur. Sax. cf. Ovid, Metam. L*IV. vs. 149. 

i4a. Sustinet. Inbibet , mo- i47. Si Dea passa fuisset^ 

ratur. Deam Pallada intelligo» quae «c 

Boc animflc , pro bauc axii- Junoue praeroissa AchiUem jajn. BRtSEtS ACRtLLt. Bi 

■ 

At polius serres nostram , toa munera , Titam. 

Qaod dederas hos^i Tictor , amica rogo» i5o 

Perdere qaos melios possis, Neptunia praebent 

Pergama» materiam caedis ab hoste pete» 
Me modo , sive paras impellere remige classem f 

Siye manes y domini jare Tenire jube* flbdiiBii striogeutem in Aga" intellige occaslonem erebram 

meniiioDem a proposito retra* Eodem modo , quo Graeci su(ua 

zit Y. Hom. IL L. I. vs. 193. 9q. ^uawfpto abundanti ^tkuUL Bel* 

t49^ Taa nmnera. Y. Argum. gice overvlocdige gelegenheid. 

{. s. Yitam , quam tuo munere Ab kosU, non aL amica. Ha« 

serraTi, cum me )ure belli ia« bert 

ler6oere potuisses. Yenustaop* i54. DonUhi jute. c£ ts. 99» 

podtio y qua non solum po<!tae sq. et not ad b. vs% 

sed alii etiam scriptores utun« Literis suis tandem tnponit fi* 

tnr. RohiiL nero Briseis faac precum summa » 

i5o. Amka. Obposite ad hos* ut Achilles , sife in patriam re* 

U, amieam se dicit ^ quamvis yersurus , sive in castris moratu* 

sensa niaiis honesto hanc vo- rus , se quam primum jut*e Do« 

cem altbi adcapi hand ignorem. mini repetat Miremur hic co« 

i5i. Jtfeluis. Bectius. cf. Ho- piam varietatemque dictionis ta 

rat L. L Od. a. vs. ss. re adroodum vulgari navigatio<> 

Jfepbtma^Perfgima, Y* not nis. Impdlere elassem remige u 

ad vSb 67. £p. L e. ac supra vs. 58 tinea VeiA 

i5a. Maieria^ omne iUud^ notisdaref vs. 65. pati, ut ctf- 

ez quo aliquid fit » vel quod nescant aequora remis 9 vs. 66» 

occasioiiem praebet JusUnus puppes ire. Ceterum domino- 

Hist Epit L. XXX. c. I. de rum in servosservasque jus tam 

Ptolamaeo*, « Avide roateriam Ute patehat , ut familiaro ilU 

qnietis arripuit*' Suet in Gaes. suami ubi et quando ipsis vide* 

t as. « Idonea materia trium- retur , a quocunque vindicai^ 

|dior«B.'' Idoneam materiam, possent Saxt Vff '83 EPISTOLA QUARTA. PHAEI>Rji HIPPOLYTO. ARGUMENTUM^ {« ff. Jnptter t± Eiiropa , Agenoris , Tjrrii Regis , filia , qnsm 
in taurum candidum et placidissimum conversus in Cretam 
Iranstuierat , Minoem , Riiadainantum et Sarpedonem genuU i 
deinde Asterius , Theutami filius , qui insulae imperabat» £uro^ 
pam uxorem duzit, et, cum liberis cai-eret, illos adoptayit. 

5« 2. MinoSy Gretae regno accepto, quod Rhadamantus le-« 
gibus firmaverat , Itonen , Lystii fiiiam , matrimonio sibi junxit ^ 
ex qua Minoem juniorem sustulit, quem nonauUi Jovis filium 
existimarunt Hic Graecorum primus fuisse dicitur , qni , cla*« 
se comparata y maris sibi vindicaret imperium. 

§• 3« Juniori buic Mino'i nubsil Pasipbae, Solis et Cfeles 
filia, quae Deucalionem^ Catreum, Androgeum, Ariadnen ct 
Phaedram illi peperit. 

§. 4* Propter Androgeum interfectum , ct Ariadnen a The-* 
seo in insula Naxo relictam , inimicitias inter Mino^m Juniorem 
<t Aegeum et Theseum, Athenarum Reges fuisse, ex vs. 69. £p' 
IL vidimus. Hae vero, Mino^ mortuOy desierunt, etDeucalion 
patris in regnum successor, societate eum Atheuiensibus juno- 
ia , sororem Phaedram Theseo in matrimonium dedit. 

§. 5. Sed Theseus ex priori ciun Hippolyte , Amazonum Re-' 
gina, matrimonio ' ( cf. not. ad vs. 72. Kp. II ] filium Iiabebat 
Kippolytum, quem^ ne liberis, quos ex Phaedra forle suscep* 
turus esset , inperaret , neve illi in hunc imperium aliquanda 
exercerent, Troezenen, Aigolidis urbem, ad Aethram matrem 
ablegavit, ut Pitlheo, Troezenio regi, Aethrae patri^ oliut suc- 
ecderet. 

Hic suae aetatis rex erat et optirous et sapientissimns , qut 
Bon praeceptis solum sed et suo ipsius exemplo Hippoiytum ila 
«rudivit, ut recti honestique amore ductus a voluptatibus om- 
nibusque malis artibus abhorreret, venandi equitandique studio, 
principe persona dignissimo, maxiine deditus. 

§. 6. At Phaedra , perditae libidinis femina , cum Hippoljtum 
in sacrb Cereris (cf. not. ad vs. 49. £p. (I. ) Eleusi , civiut« 
Atticii , vidisset, ita in illins amorcm exarsit , ut Athenas re* 
dux tempium in arce erigeret ^ unde Troezenen prospiceret^ PtIil£DAA HtPPOLTTO. «S 

■ 

M seeom stetnereti daU oooasione» omida esperirii qnilras «d 
mun Toluptatem privignum adduceret 

§» 7. Gircumspexit itaque Phaedra oocaSionem inpune, qoaQ 
CogitaTeraty exsequendi^ qnam discessu Thesel noariti mox nac- 
ta est) qui cum Perithoo ad rapiendam ex tnferis Proserpinam 
profectus erat. Conjuge absente hanc epistolam a Phaedra scrip* 
tam Po^ta fingit ad Hippolytum a Cereris sacris ad Pittheum 
teversum, antequam ipsa Novena Troesenen yenit, cum The* 
seo propter caedem Pallantidarum ex Attica fugiens. 

§. 8» Hac epistola f cum Hippolyto suum amorem indicasset ^ 
speciosisque rattonibus ad eam perlegendam illum permovertt 
conata essety^turpes in fuvenis Hippolyli animo adfectus et oh* 
sequio et aliorum etiam exemplis d^re artificiose nititnr^ et 
ne metu patris a facinore perpetrando deterreretur ^ absentiam 
ejas indicat non tantum , sed et. patrem filio in odium addu<* 
dt Postremo multb precibns Hippolytum in suum adjurat 
amorem. 

§. 9. Hic vero recti honestique tramitem non desemit , lYo^ 
vercae et artes et preces contemnens. Quare Phaedra hrita » 
quae molita fuerat^ intelligens, scelus scelere cumulavit Ad 
Theseum enim reducem Hlppolytum adulterii reum detulit^ 
Theseus itaque filii mortem cum cogitaret , Hippolytns ^ currtl 
oonsoenso j aufugere conatus est { verum pater ab avo * Nep» 
tuno auxilium iu sui ultionem inploraviti qui filio phocam io* 
misit y qua exterriti equi Hippolytum cumi deturbatum seS 
loris inpeditum' per saxa et devia traxerunt, itaque ntisera 
disoerpserunt Mortuum in vitam revocavit Aesculapius. Dianlt 
in Italiam translatum adpellavit Yirbium* Phaedra crimen ooff* 
fessa necem sibi consdvit QuA, nisi ttt dederis^ carilttra est ipia^ Salutm 
Mittit Amazomo Cressa paella viro* 

Pbaedra Hippolyto salntem ^t emn reddat a tltae periculo 
plurimam didt Bxhoc)am ple* tutum^ quo Jpsa caritura esset^ 
110 epistolae titulo intelligaS) qua> nisi iUe dederit etc^ cf« van 
reys.1. Phaedra Hippolyto scri* Schelle pag.34« init Ordoentm 
bat, saluidm mittitt u e. mittit hic est « PudlA Crusa mittit 
apistoIam,quailli <^tatstatum, saiuiem viro Amaionio , ^m 

F a «4 EPISTOLA QUARTA. 

Perlege quodenmcpe e$t« quid epistola lecCa nocebit? 

Te quoquefin haealiquid, qnod juvet^essepotest* 
His arcana notrs terra pelagoque feruntur^ 5 

Inspicit acceptas In^stis ab hoste nrotas. 

ipsa earitura esf, nisi tu dc scflbendi geDu* per epistolas , 

deris. cf. §.3 et 5^ Argum. De docet eura , quoscunque nuntf 

Amazonibus V. JustiAus. Ilistor. absentes cum absentibus fami-^ 

L. n. c. 4. sq. liariter eo pacto loqui solere. 

3. Cressa, V. §. ^- Argum. Literae enim, inquit^ nuncter- 
PueUai non aetatem sed se- ra et mari, ultro citroque mit- 
^um indicat tuntur, nec boslis grayatur, ac- 

3* PerUffB quodeunque esi, cepfas al) liosie tabulas inspicc-* 

quidqnid in epistola scriplum re a€ legere. Epistolae ^ero na- 

cst Callide , inquit Sjix. , hlc turam per arcajui opportune 

amoris turpitudinem dissunu- describit t baec enlm bberae 

lat, inpellitque Hipp&lyium a<f eonfabulaHoxns vicem sustinet, 

epistolae lectionem, oblique in« quam otemo prudens temere ia 

sinoando istud sententiae yi- vulgus emanare jusserlt j inpri- 

jus y noB interesse , quid quis mis reii amatoriae dos esse so^ 

legat, episfoiam kanc complecti let taclturnitas et loquacltatis fuf 

jjiquid. posse , quod eun sci- ga* Hiuc episCokm , amol^rs iu« 

le.non poenitueril. lerppelem,' Ovidius vocat anra« 

Perkgere autem jubet, qno^ num opus Ep.- XY£E. vs. 365. 

.cunqoe est, non legere: aitera Arcanas tahdias Ara. Lll. EL 

.tenorem legcndi sive a prinei- XV. vs. r5. Arcana verBa no* 

pH> ad finem cognoscendi , quae iaia tnami A. A. L. 11. vs. 5961. 

scripserit , studium poscit ; al- et Arcanam tileram Itfetam. L, 

tero delicafis e}af auribus et IX. vs. 5i5. Cum autem Pod- 

fastidlo parcens,.cuprditatem n- ta non Ulerarum sed notarum 

mul, qifid scriptum sit, Sidc»' memtneritr id indlcio est rei* 

di acuit. De nausea ret ama- spexisse eum ad mores Herot* 

toriae, quae in H^polyto fuis- corum tempofnim, quibus non-' 

se perblbetur , testem legite Eu- dum videbatur Uterarum usu» 

jipki inHippoL a* vs, 1004 •*« fuisser sed quortAndam slgno* 

1006. cfr van Schelie pag. 14. nim animi indictmL Hinc Ho- 

4. Quod fuvet cL not ad vs. merus , cum Pro£ti epistolam 
jt2. Ep. Hh BeUat>phonti datam reeenset , 

5. Hi& arcana ete. Ne vero uon jpifAfjLoxa, sed e^fjtctra no^ 
*{ Hippolytu* } miretur Bovum iniaat IL L. VI. vs. »68^ Sas. PHAEDRA. HIPPOLTTO. 85 

Ter fecom conata loqni, ter inutilis haesit 
Lingna, ter in primo destitit ore sonna. 

Qna licetet aeqniiury pudor e«t miscendns amori* 

Dicere quae puduit, scribere jussit Amor. lO 

ct Rcjnii V. Cl. Yar. L«ctt contraliat ille frontem , nesrio 

et Obss. in L. VI' vs. i6^ et qua pudoris spe juvenem lactat 

K({ppen ad h. vs. ImUiiis -^ lingua dicitur, quae 

6. Inspicii etc. Argumentnm suum non praestat oflicium. Hu4 
a majon ad minus. Si enim le- bert. 

^mus mftas ( epistolas , ut £p. Destitit » restitit. Desisierc 

m. ▼s.s. nola/a, perscripta^ hos^ yulgo signifScat consilium mutOf^ 

tituny qnorum nomen ne audi- re, abstinere ^ quod sonus diG& 

re qoidem Tolumus; multo ma* non potest Po^tice hoc qui- 

gis kgendae sunt llterae eo- dem dici potest de omnibus iis 

mm , qui nos amant Hubert sive animatis , sive inanimatis p 

di Tan Sdielle pag. s3« quae efficiuntaliquidy non quaa 

7. Ter etc. Scil. in templo efficiuntur ^ ut sonus ; qui ita» 
Cereris. Nomerum ternarium que ^ haercnte lingua , restiiiip 
in talibus amant poStae , tan-* constitit , non destiUi in an- 
quam perfectiorem , utpote in- teriore oris parte , alque os aut 
parem. Ovid. Metam. L. X. vs. labra non egreditur. Cf. ApolL 
459. Trist L. I. El. 9. Ts. 55. Rhod. L. III. vs. 685. sqq. 
Qoae sil bac de re Pythago- 9. Qaa. cf. not ad TSf Si. 
reorum sententia , adnotat Ser* Ep. H. 

vius ad Yirg. EcL VIII. vs. 75. Qua Ucet ei sequitur e\c Uic 

« Svpexi nempe dei inpari , versns ad absolutionem senCen* 

iDferi pari numero gaudent" tiae pertinet ; reddit eniro ra«» 

Hujos rei gratia ^ inquit Sazi- tionem Phaedra , cur verbum 

tts , saepe leenm corain agere proloqui nuUum, praesente Hip- 

tentavi , sed aonantem interpel- polyto , ausa sit , pudoremque 

lavit mcins et angor quidam, causatury qiiem nnllum tamaa 

orationcm et rationem inter- habebat inpura femina ( nam 

dudens. Non mediocrcm haec qualicet, inqiiit, tixyequatenu 

vim babeut ad acuendam lcgen* vel guaf^lum ejus flen potesi 

di cnriositatem et favorem sibi et sequitur , paret Bt obsacua* 

conciliandum; aliqnamdiu enim dat amor pudori. Pudor esi 

Phaedra suspensum tenet Hip« miscendus amoriy inesse tameii 

polytam » reique futurae exspec- amori nonuibii verecundiae de« 

tatione ad caeteronim cognitio- bet Sax* 

peni acerrime invitat, dum, ne if*. Diccre etc Af verOi 

F 3 86 EPI3T0LA QUARTA,' 

Quidquid Amor jossit, non est contemnere tatoiBu 
Regnat^ et in Dominos jus habet ille Deos. 

Ille mihi primo dubitanti scribere, dixit; 
Scribe: dablt victas ferreus ille manus. 

Adsity et, ut nostras avido foyet igne medullaSy iS 
Fii^gat sic animos in mea yota tuos» qaam. Terecundiam Cupido , te graye Amoris numen et in ip* 

praesente , superart non potue- sos majorum gentium Deos iin^ 

rat, eam, te absente, fregU et perium esse, cujus arbitrio qui 

yicit f neque id demum scribe^ mortalium reluctetur, nae is ma» 

re ]ussit, quod ort proferri ye* lam rem sibi arcessit Oblique 

tuit pudor. cf. van Scbelle pag. alienum ejus animum a volup- 

^3. Argumenti hic calumnia uti- tate reprehendit , suadetque , 

tur 9 omnemque culpam , quae ne in posterum Yeneris et Cu- 

inpudicitiae ejus erat , ut eo to** pidinis iram morositate sua in 

lerabiiiQr honestiorque videre- se provooet. cf. Euripid. in Uip- 

tur , in Deum et Praesidem a* poL vs. 6. *— si. 
moris oonfert , quasi id ratum i3 ^ 14. Ne itaque mireris ^ 

sit )ure , moribus et legibus , me , Novercam tuam , propter 

quidquid iste nequitiarum con- turpitudinem , quae buic rei L»* 

siliator et imaginarius artifex esse videaiur^ amorem meum 

imperaverit Amor autem bic tibi per literas significare pri* 

pro Cupidine > ut saepe alias. cf. mo dubitantem , tamen hanc 

Ep. IL vs. 104. Sax. epistoiam ad te misisse ; nam 

II y is« Sensus est : Amoris lUe^ Amor scil. mihi dixit, jus- 

|ussb pareas , quod ni feceria , sit, scribe; et boc mibi obedien* 

maximum certo certius inde te tiae promisit praemium ^ da^ 

manet periculum. Ille , per em« bit victas ferreus ille manus , 

pbasin , magnus. In Deos re* L e. Hippolytus ^ quamvis fer<- 

rum Dominos , nedum in bo- reus et dixrus , tibi suocumbet , 

mine^ jus habet^ i. e. summum tibi se praebebit amandum. c£ 

imperium et potestatem pro az^ ran Schelle pag. a4« yictas au* 

hitrio exeroet De pronomine tem manus dare, ligandas sciL , 

JUe Y* TurselL op. L in y. dicebantur olim victi in arena 

Videle 9 qua arte scelus suum gladiatores. Loquendi ratio , in- 

t^at y et simul discrimen boni quit RuhuL. ad b. vs. , ductfi est 

Ct pravi animo juvenis evelle* a gladiatoribus inter se pugnaii» 

re conetur Phaedra inde colo- tibus, quorum alter, ut se vio* 

rew Ubidiois suae petendo, tum fatereturi inanus toUebat PHA.EDaA HIPPOLTTO. 8;r 

Nen ego neqnitia socialiA foedera rampam* 
Fama ( Telim quaeras ) crimine nostra vacat. «t ad?erBario Tietori Cend^at animi et lerocia , qnatn de ani- 
Y, GroooT. Obsw L. I. e. 7. n>o ipso. In Snem (conaHinm) 

i5. AdsU* Yerbiim est in- significat V« TurselL Op. L 
pk»antts Ifuminum faYorem. in ¥• 

AnioD. FaTeal y auxiUum £erat 17. Non ego nequilia. Ree« 
BuboL te de lasoiviirntis liiidfne poni 

Avido, Avidus bqmo dici* observavit CL Bunn. , adeo ni 
tnr y qui pliira cupit Elegan- Phaedra se aroore Hippolyti 
Xer bic igni inammato acUo tri- fixo , non desuitoria libidinf 
buitur hunana, cum prozima moveri significet. Hac poster 
«piacqne seroper adpetat^ plura rion signiGcatione hoc substaiv 
seroper destderet , quibiis ^tse tivo usus est Horat L. IIT. Od. 
alat i5. vs. a. Ovid. £p. XViL Tf. 

Vl aosiras '^/bifetf calefacit , «9. cf. van Schelle pag. 94- 
medidlaSfhe. ut mihi causa est, Socialia Joedera, Foedera 

quod ego teintimOy ardentissi- leeti Ep. V. ts. lot. Interdum 
me adamem. Foverc 9 ut ait Jbedera Ep. IV. ts. 147. A. A. 
Buhnk. , in boxiam partem sem* L. U. ts. 579. Rubnk. Signific^- 
per dicitury atque adeo locum, tur ^ocietas nostri amoriSy quam 
qiiein babet , vix tueri potest* mecum feceris, Laudat se ab ho* 
Piane elegans igitur est Cl. nestate ante actae vitae, nt of* 
Oud. con)eetura avido^coquit tendat se futuram fidelem ft 
igne medullas. firmam in amore IlippolyU» Hii* 

16. Fingat sic , i» e. in eiun bert 
iOoe babiium effingat, quem ego 18. Fama. Famam inlellf* 
opto CL Lennep. ad h. vs. Fa- git honestuin et a criipine in« 
dat itaque^y ut tu eodem vehe- munem vitae suae tenorem y^l 
mentissimo amore roe compleo* cursum^ cf Ep XVII. vs. i4* 17. 
taris p quo ego te. De signifi- Infra vs. 97. candor nomiBO 
catione verbi fingere V. Peris. Jamae occun*it C£ ^uripid. in 
ad Sanct. Hinerv. L, I, c, 3. HippoL vs. 773. 74. SeDsca in 

efi. 9. HippoL vs. 95 1 , 665. SaK. 

Fingai^^animos in mea vota {VeUm guaeras) omisso rfui» 

taos. Saz. V. CL ita interpre- Hujus particuLae omissione eis" 

tatur: Emolliat duritiemtuaroy gantiam non adjuvari docet 

et trahat ad voluntatis meae li- Schcllerus in Praee. StiL h. 

bidiiiem. Animi multitudinis nu- Lat Part X c* »• no. 9. ft^ 

mero , ut supra Ep. UL vs. 85 > 60. 

sumuotur potius de elatioue Vacat^ caret Hubert 

F4 W EPISTOLA QUARTA; 

Yeiiit Amor gnntUf qno seriu. mimar tatM, 
Uamor ; et caeciim pecton Tidniu babeDU ao 

Sdlicet nt teneroc kedaat jaga prima jaTeiieat , 
Freoaqae to patitur de gng^ coptns eqaas« 

Sic nulc Tixqae sabit primos rade pectas amoses ; 
Sardnaqoe haec animo non sedet apu omq. 19. reHit Amor «te. Samm Ep.L Caeemm T^mt, 4NcnI> 

praUliivqiie gradom &dt ad fnm, btens^qaod noB^vidfetnr. 

aiwm iMDertatb nnradendam Alias eawKot etiam didmni, om 

ct eipn^uiidam, argnmenlnm- mam videt 

fne, elsi j^mBbeom mu natn- ,,, SeiGeet ela Fadl qnam. 

ra, jaaemfa tamen ammo mi. dam oompanlionem , qoa «•- 

w HandH» ladc peUt, >emd tendit, qoam diffidk fentliaDe 

■m Trta «aiqne ene amaadum. amoiem noTnm et ^V^j™ "* '*** '"'• "^ *™^ Huhert. EleganterPhaedn 

™ ddicuf eapiatnr, eo fidido- a jurends et equb duxit com* 

rem esse^Phaedra promuidat pantionem , qoos optiirie no- 

T.). Amorem enim , quo serius, vent Hippolytns. Batkmem Tid. 

«o gnnns pnngere, idque ca- in §. 5. Extr. Aipmi. 

prtale prMceptum auo Tidetur jr„ga ;>r«M, primnm ooUo i»- 

««ipIoadprolw«}nDde,quid posiu. &«4flU, gnTant, toie. 

■wchnietur, qmd andeat, ia- ros , juTenes et iugo non as- 

«elhgitur : sohoet , nt jurenis fe- suetos , fm>emeas. HJwt. 

n» et adstncti moris qoam pri- ,,. d<. -^ auHms. Noi». 

mum TohipUtem Ldwribus an- dnm domitas^Hi^ 

teponat Sax. ,3 j^^ ^ mofcstia. V- 

ao. Urnmr; et eaecum elc. Tuisea Op. 1. in t. 

Ad dnpfaot»! armorum Cnpi- SiMt, sustinet Acttre poni- 

dmis Tim , bees et arenm , re- tnr. HuberL De TCrbis neutris 

spml} ^is aestum et furorem Tel ialso iu didis V. Suict. in 

•mnu, hoe Tuben eflid «e- Minerra Lni.c3. p.g.a8o, 

deb»t Tetms. Sa,. <£ not. «1 nbi Terimm smbire bTeniai 

Bp. n. TS. 39. a>iq. Perizoaii not De rtscfo 

Uim mtus, urmmr. Hinc Tcrbi nsu Schener. LL Tut. I. 

•quam faaunre cupit apnd Eu- c 8. n^ 66 

t^d«n Hippolyt TS. so8. «,. Pri„ios -emorts. V. not ad 

De eiusdem Terbi repeUUone vs. si. h. £p 

-^ quae senpsu»» «1 ts. 83. fl«fc, ad amonm.ML P^ THAEDRA HIPPOLYTO. 89 

Ars fity nt a teiieris crfanen conditcitQr annu. a5 
Qaae yenit exacto temporei pejns amat. 

Tn noya «ervatae capies libamina famae t 
£t pariter nostram fiet uterqae nocens. topolitiini^incaltdin; hlocigiia- 15,96. Ars Jie eic Sensua 

Taniy insciam. est: Ubi sive quftndo Tel qua- 

a^ Sarcuui, Onus, amoris tenus criiniui (aipandi), iali« 

BolesUa. ' cito amori, ab ineunte aetate 

Se^ Mm.apia. Adsidue mi- femina operam dedit; in artis 

bi molestiani parit , conttnuo forinam amor bte abit, fttye cre* 

me gmvat, quia «orciAa illa fiOA bro exercitio sibi facultatem 

lyite, non oonyeniens, nova est quaesivit, moderatius et velut 

pectori meo. De verbo sedcrc ex quibusdam praeceptis aman* 

Y. Scheller. cit. in not ad vs. di : quae vero iongo iempore 

7s. Ep. n. elapsoj vel sero amare incipit, 

Quomam, inquit Sax. , juve* yebementius atque inmodera- 

nis ab omiiibus ejusmodi ilie- tius furit Iliud enim est pe^ 

cebris et re nxoria abhorrebat, jus amat. V. yan Lennep. ad 

ideoque verendum erat, neblao- ys. 96. Tursell. Op. L in y. ui. 

dam Sireois yocem contemne* Criminis vocabulum commu^ 

rety tadte et subobscure in« ne est omnibus vitiis sive. lc<* 

stitntum yitae genus Hippolyti yioribus sive gravioribus. cf« 

probare yideUir^ non mirari se not ad ys. 97. Ep. 11« Oratio 

indicans odisse eum jucundos in sane pestilens , exclamat Sax. p 

anioribus (ructus ; eorum enim et yirtuti inimicissima I Qnb 

pericttlum nunquam fecisse; ju- nunc sucoenseatfuribus, latro* 

venes non magis ferre posse a« nibus, aliisque ejus furfuris ho- 

moris imperium , quam juven* minibus j si suum quisque fa- 

cos )agum , aut equos recens de cinus mature audeat ? 

grege sumtos vel frena vcl ses- 97. TVietc Adlicit eum com- 

soremsquin sibt ipsi molestam mendatione suae pudicitiae. T11, 

esse hanc amoris sarcinam, ta- inquit, eris primus, qui mevi* 

metsi |am provectiori aetate sit ttaveris , et pudicitiam meam 

Quid vero levius, quid impu- abstuleris ; nam a marito noa 

dentius hac arguinentatione ? aufcrtur mulieri pudicitia vel 

Giatinentiam enim adolescen- fama castitatis , sed ab alieno. 

tis non ut virtutis et sapien* Dicit ergo , se semper fuisse 

liae, sed ut insciUae et rusti* intactam hacteuus abomnibus, 

dtatis notam interpretatur. praeterquama Theseo/et Hip* 

F 5 4|0 EPISTOLA qUXKTAd 

Ks% aliquid , plenis pomaria carpere vamis p 

Et teniii primam deligere ungae rosam. ?oi 

Si tamea ille prior, quo me sine crimine gessi^ 
Candoi: ab insoiita labe notandus eraix 

At bene successit , digno qnod adarimur igni« 
Pejus adulterio torpi^ adolter abest* 

polytum fore primumy qui ejus tia major solet esse primis ro» 

seryatam pudicitiam delibet Hu* sis. Hubert. 

bert 3i. Si tamen etc. Si tamea 

a8. Pariter, Amorem enim 'We candor y illa integritas pu- 

l^noraverat Hippolytus uni Te» dicitiae meae, qua ante florui, 

nationi deditus. Amoris jussu notandus ^ foe- 

Nocens , criminis reus. Sic dandus, Tiolandus erat insoli^ 

saepe nocens pro^ malo, nozae ^ labe^ adulterii macula i atf 

et criminis damnato. Saz. saltem ( TurselL Op. 1. in v. 

99. Est aliqaid, Non pror- ^t) bene successit, prospere mi- 

aus oontemnendum. Belgice»^^^ hicessity digno quod adurinuu* 

is nog al iets. Aliud ilaque haec igfd , quod formosum juvenem 

Terba hic significant, aliud ts. amamus. Mirifice , inquit. Sax.^ 

i3i. Ep. ni. ad quem Tid. not. bic Phaedra blanditur Hippoly» 

Pienis pomaria etc. Locum to, eumque oblique a pulcn* 

pomorum posuit Ovid. pro ip* tudine laudat 

sis pomis. Hubert. Cujus ta- 33. Adurimur, Y. Lennep. in 

toen aignificationis exemplum Animadv. ad ts. 180. Ep. Xn« 

nusquam memini exstare. Quid? 34- Turpis deformis enim 

si /lomaria car^ere idem sit, ac adulter pejus adulterio ab* 

pomariis , quae plena sunt po* est , magb nocet famae vel 

niis, aliquid detrahere , tcI ex est aliquid pejus, aliquid mi- 

iis aliquid legere. I^escio , quo nus excnsandum ipso adulterio. 

iacto aliter locus vel sanari , vel ( Excusationem quippe criminis 

oonstitui possit. Hanc certe no- in eo quaerit improba mulier. 

vissimam interpretationem simi- Sax. ). Hinc et peccare didtur 

lis locus adjuvat Ovid. exPon* Horatioy quae defbrmem amat 

to L. UL El. 4. vs. 6t. A se fac- adulterum. Od. L.L Od. 33. ts. 

tum, inquit Anton.,commendat, 7. sq. Pro turpis adulter abesi 

SiinitR a rtTum primitiis imagine. praefero obest , auctore Len* 

3o. Tenui — luigue, Tenuis nepio V. Cl. in AnimadT. ad 

^ectat un^iiu» nrfiuraiu. h. vs. Ejusdem mecum senten* 

Primam — ixtsain. Quia gra- tiae est Loers in L specint* PHAEDRA HIPPOLYTO. J>» Si mihi coacedat Juno fratremqne virumqiie ; S^ 
Hippoljtum videar praeposituira Jovi. 

Jam quoqne (yiz credas) ignotas nitor in artes: 
Est mihi per saeyas impetus ire feras. 

^ini mihi prima Dea est, cornu praesignis adunco 
Delia* judicium subsequor ipsa tuunu • 4o 

4 

Ohest oDiuiiim fere CodcL^ et pior, ire jubeor.** 

^vett. Edd. lectionea esse Idem 38. JmpeUu ut miki, yche» 

adfimiaty atqae ita interpreUt- menter cupio. 

tur ?s. 33 y 34 : At bene suc* Per saevae^ire Jeras. S&^ 

cessit qaod digno ( non turpt ) cnndum praecepta ipsius Ovidii 

adurimur igne (rejicit 1. igni)^ in A. A« L.n. ^s. 197— 989 qui« 

(nam} turpts adulter pefus (rul- bus rebus delectantur^ quos ac 

go magis) obest, quam ipSum mamuS| iisdem debemus et noa 

adolterium. delectari. Ideo, quia Hippoly* 

35. 5i mihi concedat Pro- tus delectabatur venatione, 6im 

bat hisce Terbis Phaedra se non cit Phaedra yideri sibi saepe 

enibescendis aduri ignibus, ut ezire in venationem, et omnia 

dixit Horat Nunc , inquit Sax. ^ agere, quae ipse Hippolytus age* 

sine ▼erbomm circuitione et re solitus sit. Hubert SumUua 

amh^nitate intimos libidinis re* hoc totum est ex EuripidisHip- 

cessus et latebras sakx mulier polyto a vs. ti5. Sax. 

rerelaty si Juno, inqaiensymi* 39^40. DeHiA^ Diana a De- 

hi daret optionem , utrum mal'* lo y maris Aegaei insula , ita dic- 

lem Joyem an Hippolytum, haud ta, ubi hanc et ApoUinem uno 

dobie judicii beneOcium ad Hip- partu Latona peperit ex Jove 

polytum pertineret c£van Schel^ gravida. Dianam venatrioem , 

le pag. a6. quae comu, i. e. arcum, queaa 

Jam quoque. Nunc etiam. graphioe Ovidius aduncum , in- 

Qeoque ei vocabulo postponi curvum, dicity tenens depingi- 

debet , cui vis addenda est tur', caUide • ibi primam , i. e. 

Uti dooet TtvseU. in v. quO' praecipuam eae vel prae reli* 

^ne. quis ntuninibus a se coU scit- 

37. (Kix croicu.) Y.not ad bit Phaedra, ut Hippolytum 

VSw 119. Epb UI. yenandi studiosissimiun acpro* 

MiUor praefero r^ nitor- in eidem Dianae addictum mo-^ 

Quam lectiooem nec damnat veret, quod sacrfi cum eo sibt 

Lennep. ad h. ts. MiUor^ scrif^ esscnt commimia , et praeterea 

«t Y. CL , est « quasi invita , eodem )am ingenio esset vena* 

eontra naturam mei sexus abri- trix lacta. Y< Senec i^ Uippg^ 9» EPISTOLA QUARTA; 

In nemtis ire libet, pressisque in retia cervitf,* 
Hortari eeleres per juga summa canes : 

Ant tremulum e^cnsso jaculum vibrare lacerto; 
Aut in graminea ponere corpus humo» 

Saepe juyat versate leves in pulvere curruSy 45 

Torquc^tem frenis ora se<{uacis equi. lyto vs. 109. sq. Ita et Tenus eoram est, qui in ludis pu- 

Adonidis amore capta venatio- blicis circi populo solebant es- 

ni se dedit Metam. L. X. vs. se spectaculo , vel qui in 'cam* 

.535« '^. po virium suarum et industri» 

4i. Pressisque in retia cer^ ae periculum faciebant. Quod 

vis, Premere cervos in retia utrumque in animo babere pa« 

€st venatoria dlctio , ut et quod terat Poeta. Versarc enim cir- 

sequitur, hortari^ canes. Y. not cumactum veluti rotarum pin- 

-ad Nep. Miltiad. c. 3. §.3. Yirg. git. Pulvis aatem sumitur prae* 

Aen. L. I. vs. 3s4. de apro sertim vel de Circensibus ludis,, 

« Aut spumantb apri cursum vel de campQ. Yid. Horat L. !• 

damore prementem." Od. i. vs. 3. L. L Od. 8. vs. 3. 

i. e. insegueniem. £uripidea ez« ^6. Torqueniem, Yi ftectenr 

pressit Ovid. in Hippolyto v3. tem ora equi sequacis. 

916. V. ad b. et proxim^ se<^uen- ^ Sequax equus est, qui frena 

tem vs. Lennep. in Animadv. sequitur^ vei frenis paret, eo<- 

4a. JugBi summa Majus me«* dem sensu, quo Plin. Panegyr. 

ritum et laboris insoliti inp^ ^. 45. « Flexibiles quamcui^- 

tum indicat vox summa , ut que in partem ducimur a prin* 

etiam in moutium vertices eni- cipe, atque, ut ita dicam, se^ 

tatur. Burm. quaces sumus." Ubi pluribus 

'43* Tremulwn celeri motu, adjectivi et rcv sequi significa- 

quo obstantem secat a^rem. tionem inlustravil Scbwarzii^s. 

Excusso. Extenso. Helmers Lennepius, postquam inAnt* 

De HoUandscliC Natie vs. 85. madv. docuerat Ovidianum bpc 

« Zij drilt een zware speer in ex Euripidis Hippolyto vs. as^ 
de uitgestrekte band," . esse ductum, ad verbum tor^ 

44* -^uJt in graminea — humo, quentem adnotat « Huc ve^o 

In berba cnim a lassitudine a- nescio , an minus faciat recep« 

mant adqniescere venatores. tum ab H^insio sequacis , cu|it 

45* Versate. Frequentativi sig- in antiquis Sdd. sit /ugaci\.*' 

nificationem ne negligas. Cur^ Mihi eadem , quae Yiro Ch , 

rus ieves in pulvet^ versare vel est senteiitia. Fuga^ equus est PHAEDRA HIPPOLYTO. 9S 

Kue feror^ nt Baccki fariis Elele7de8 aetae^ 
Qaaeqne suh Idaeo tympana colle xnovent: 

Aot qnas semideae Dryades f Fannique bicornea^ 
Niunine contactas attonuere sno. So 

|Fp«qiu{wt>pln*ti]iiiditatemsem* qai attonitos redderenl omn«S 

per fb|pty fierocis natunie est^ obvios; quod •■ alii dixerint, 

quiqQe adeo non /fecti sed lor- haud scio< Sed quare femini* 

queri dAeL no genere dicitur ^jfuas , cum 

47. £leiad9S,. QutLC aliasBae- et viris occurrerent? FortCt ut 
dtae, Tli^fades, Maenades to- illis Tiris, qui metuebant, e^ 
cuitur , mnlieres erani Baocho feminatum inde fnimnm expro-' 
sacra fadentei", et ab eo infu- ^bret. . . 

rorem Tersae » ita dictae ab iki* Semideae. Nondum codo ro- 

)m hortantis vocula , quam in- ceptae , nondum dignae , ut 

geminare solebant in Ocgii» seu terrena Numina, quac numeio 

Bacchi sacris, de quibos Y. Deonma adscribanturv 

Serv. ad Yirg. Aen* L. lY. ts. I>r^<ui^,Nymphaequercaunk 

3ooi Oceanus, Meptuni filius, pater 

48. Quaeque etc IntelUge sa- fluyiorum, Tethyn uzorem du- 
cerdotes Cyt)eieS| quae inlday xit, ex qua Nereum et Dori« 
Pfarjgiae monte , maxime cole* dem suscepiL £ Nereo et Dori" 
faatur. Dicebantur hi sacerdotes de progaatae sunt Nymphae , 
GaA' a Gallo f Phrgrgiae fluTio, qoarum aliae Tocabantur Nereik 
€z quo quisquis bibisset , in fu- des , quae mari ; Naiades seu 
rorem agcbatur : sacra autem Naldes, quae fontibus et flu- 

' fauiujDeae inter inconditos tjrm- viis | Napaiae , Drjades et Har 

panornm et cyrabalorum stre- niadryades, qnae siivis et arbo* 

pitos et furiosos Gallorum uiu- ribus praeiSrant Ratio f quarc 

ktus peragebantur. In femi* Tetustissimi populi plutes Deoa 

nhio ifuae recte dizit Ovid. statuerent, haec fuit, quod menr 

Galli enim feminae et puellae te infantibus similes, sibi persua* 

nbiqBe duntur, quare Gallas, derenon possent, wuimDeum, 

nonGallos cecinit CatulL Garm. quem excellentisaimum sibi finp 

63. TS. la j procul dubioj quod gebant hominem , universum or- 

cautrati essent« bem sine ministris regere pos- 

49. Aui quas. £x hoc loco se et tueri. 

Natalis Comes Mytholog. L. V. Faunique bicomei. Fauni ag- 
CL 19. oolligit nonnullos ezisti- rorum et sylvarum Dii , cdfypos 
masse Faunos esse Daemones , Graeoe dicti , capri caput ac pe- EPISTOLA QUARTA. IfaiDC[iie milii referunty cnm le fkror iUe remisit^ 
Omnia. me tacitam conscins nrit Amor. 

FoAitan honc generis. fkto reddamns amoremj 

£t Yenns e tou gente tribnu peut. 

* 

Aes nec non hnbtm et eammi sunae spffimlna reoenset Ti. 

gerebaiit, qni eomitabaiitiir Pa- sii, sss. 

neiny Mercurii filiom, inter ag- 5s. dmseims ^ Amor , cujos 

restes Oeos principein, md. cpiein sola mihi oonicia snm , escponit 

subiti terroris causae a Roma- Gesnems in Y. eonscnu, Ma^^ 

ais referebantnr. lim eqnidem , cujns praeter me 

5o. Numinc ecmtaetoi. Fa- taeitam Amott , Dens , consdiis 

naticas. cT. OYid. Am« L. IIL seu testis. C£ £p. XVHI. ts« 

EI. r. TS. 64. io5. Ennpides in Hippolyto ^S. 

Attonaret reddere attoni* 38. 

tum , i. e. talem ^ qoi, nt canit « . • » . K' ib»^/M^ 

Ovid. TrisL L. I. EL 3. vs. 11. KAfrfm ipan^ , y taW mtX^ 

«..«.. lovis ignibus ictus Xutai ^t)i*** 

yhfix, et est Titae nesdus 53. Forsiian. Y» not ad ts« 

ipse sUae.'* 77. fip. I. 

5t. Namque mihi referunt ^ Generis fatmn. Hic dicitnr 

cnm* se/uror iUe remisit , omr Jktwn , quod plures ez eadem 

nia, Quasi dicat, ne mireris, gente yezaTit aut pressit 9 eo- 

me eorum nunc meminisse^ dem modo^ qno £p. \III. ts* 

qtiae furibunda et dixerim et ^. 

eoncnpiTerim. Nescircm pro- k Hoc generis fato '* etc 

•Ibcto omnia , nisi , aeatu il* 54. Et Venus* Veneri adscri* 

lo stultitiae nonnibil sedato 9 bit ( tribuit veL inputat ) insa« 

familiares meae de bis rebus niam suam Pbaedra , qnia illa 

me oertiorem reddidissent : id irata Soli omnem ejus proge^ 

"imuin scio , mentem meam amo- niem vezare studebat O vid. Mo^ 

ris rootu quasi moHso vebe- tam. L. IV. vs. 109. 

tnenter perturbari et ad om« « Exigit indicti memorem Cj* 

'nia coecam reddi. Quos vero tbereia poenam.*' Burm. 

'insipientiae monitores babuerit Palam nimiruro fecerat Spl 

Phaedra ( utitur enim Ovidius Yeneris cum Marte concubi« 

multitudinis numero) non con- tum, quae toto coelo diu no^ 

stat. Apud Euripidem in Hip* lissima fuerat fabula 9 ut oed- 

pol. sola est nutrix , quae de- ntt Ovid. 1. 1., quodf^ctum ve* 

lirantem feminam snbinde ver- heroenter dolens Yenus omnent 

bis corrigiti ejusque aliquot in« Solis stirpem infandis amoribua 
PJEIAEDRA HIPPOLYTO. ^ 

Mter Ettiropen (prima est ea gentis otigo) 55 

Dilecit, taoro dissimulante Deam* 
PasiphaS-matery decepto subdita tauro, 

Enixa est utero crimen onusqae sao* 
Perfidns Aegides^ ducentia fila secutusy 

Gurra meae fugit tecta sororis ope. 60 

£n ego nunc , ne forte parum MinoYa credar, 

In soeias leges , ultima gentis j eo» persequi coepLt. Pasipha^ igitur sed etiam a genie patris ; nol* 

Solis fiiiaj Minojfs, regis Cre- lam enim yoluit esse inmunem« 

tae, uxor Tauri amore flagravit^ Est ^utem translatio sumta « 

et arte Daedali inclusa intra subditis^ qui superioribus prae« 

Taccam ligneam, septam ^orio stant tributa. Hubert 

juvencae pulcerrimae,cum Tau- Tributum Romanis geneta* 

ro ooncubuit \ unde natus est tim dicebatnr ^ quidquid ex pii* 

Minotaurus , qui intra iabyrin'- vato in pubiicum contribueba- 

thum indusus bumanis carnibus tur, sive ordinarium esset siya 

Tesoebatur* Quam fabulam ita extraordinariura« Quam varia 

explicat Senr. ad Yirg. Aen. L. apud Romanos tributa fuerinty 

VL YS. i4f utTaurus fueritNo* videre est in not ad Piin. P«- • 

taiiuB MinoTis , vel , ut alii vo- negyr. c. sg. no. 5. cf. ibi cit 

lunt, Magister Equitum, quem Burmann. de vectigalibus P. R. 

Pasipha^ amavit, cum quo in et Bulengerus de vectigalibas 

domo Daedali concubuit ; et . P. R. in thes. Antiq. Romarum 

quia geminos peperit , unum Graevii tom. 4« fps^g* ^19* 

de Minoe , alterum de Tauro ^ 55. JuppiUr Europen. V. Ar^ 

Minotaurum enixa dicitur.'' gum. §« i. 

Ita solent Dlis ac Deabus ira- 57. PasiphaS maien cf. not# 

tis malorum causam tribue* ad vs. 54* h. Ep. / 

re podtae , uti Aeneae errores 59. Aegide», Aegei filiusy The« 

.odiis Junonis iniquae Yirg. L. seus. Y. uot ad vs. 70. £p. 11« 

Ii quorum causas enarrat vs. 61. Parum Minoia ^ i.e. ne, 

s3. sq. 81 aliter essem , non putarer 

Ttibuia. Quia propter inju* esse de genle Minois , quae hr 

.riam a Sole, avo meo , sibi iila- taliter amori sub|ecla est. Ha-* 

tam voluit tributa iibidinis sibi bert. 

solvi a tota gente ^ non soium 69. In socias leges. Yenipe 

natris , quae f uit filia Soiis , in societatem sortis cum aiiis ejt 96 EPISTOLA QUARTA. 

Hoc qnoque fatale est; placuit domus una clnabuf» 
Me tua forxQa capit , capta parente 8oror« 

Thesides T^eseusque duas rapuere sorores. 65 

Ponite de nostra bina tropaea domo* . 

Tempore, quo yobis inita est Cerealis EUeusin^ 
Gnosia me. vellem detinuisset humus» cadeni- gente , sive comiiiaQem nisse Phaedram et Hippolytura f 

atque eamdem cum matre et ad quae iomcDsa spectatoruin 

sorore sortem experiri. multitudo coDfluebat^ adeo ut 

' Ukima gepUis» Quia omnes, trigiDta millia mystardm et spec- 

. quae me anteoesserunt , ita fe- tatorum adfuisse tradideritHe- 

cerunt$ quia Minos et Pasipha^ rod. Y. de his festis * Scaliger. 

- non habebant aliam 6liam rot- ad Euseb. Chronicon ad annum 
Dorem natu Pbaedrfl. Hubert MMCXLYU. Ex hac itaque 

65. Thesides, Thesei filiuS) oonjectura poenitet Phaedram 

fii{^olytus. praesentiae in festo GerCrisj 

- Duas rapuere, Thesens pro- et mayult in Greta se fuisse. 
prie rapuit, h. e. clam secum Troezene Eleusin^ ad sacra 
Ariadnen abduzit , Hippolytus Cereris celebranda venisse Hip- 
Phaedram non item , uti ex polytum patet ex Euripid. Hip» 
aeqq. patct pol. ys. 94* sqq. 

66. 2VoyMi«a, pp. structa ar- Inita esL Adiisti jam initia* 
morum oongerie adomari soii- tus« uti ez adl. Euripidis looo 
ta post Tictoriam in loco prae- -videre est Singularis , inquit 
lii patet ex Nep. in Datame c Saz., dicendiratio in inita^ qua 
B. no. 3. ezistimant respezisse Po^tanft 

67. Cerealis, cf. §. 6. Argum. ad initia , vel roysteria Eleu- 
Eieitsin sive Eleusis urbs At* sinia ; quod negat Burmannus. 
ticae. Athenienses inventarum Nescio an jurej sumitque pro 
frugum gloriam sibi vindicabant, adire. — Non nego, inire ideat 

' e.t civem Triptoleroum » cui Ce^ esse ac intrare » yerum tameti 

res Eleusini)! spargendas- per bic majus quiddam , quam sim* 

orbem fruges credidisse videba* plez urbis aditus n6tari debe- 

tnr. Heins. Hecte itaque addi- bat ; solennitas quippe celeber* 

tur epitheton Cerealis , sed et rimorum apud Graecos sacro- 

praeterea , quod sacra Cereris rum. «— Inire autem responde- 

. ibi c^febrabantur ; unde suspi« re r^ celebrare ez eo patet^ 

cari licet , ad baec sacra vel quod convivia dicimus inire, 
fcsta celebrauda Eieusinem ve- 68i GnoMa— AiMita.Crela^ciio PHAEDRA HIP^PdLttO. ^i 

TtOH: mihi praecipiie (nec non tatnen ante) placel>a8 1 

Acer in ^kremia ossibiis Baesit amor. vo 

Candida yestis erat , praecincti flbrc capilli t 

FtalTft Terecundus tinxerat bra rabor. 
QiiemqQe Vocant aliae yuitam rigidumque trucemqne f 

Pro rigido, Phaedra judice, fortis crat. 
Sint procnl a nobis juvenes, nt femina, comti^ jB 

Fine coli ^odico forma tirili^ amat; 

lus inlis Gaoans. Y. Pomp. He« firmitatem qnamdam indicat. 

L de sitn ortis UII. c 7. pag. .71. CMdida et& Habitom sa^ 

s^ Pars itaque pro loto per crts conrenientem bis verbis de^ 

fignnun , qoam dicunt Synec* signari recte obsenrat Burm* 01. 

dodieii« TibuIL L.!. £L id vs. a?. et 

FdZent, dtiimisset Y. Sanctii L. IL £L t. ys. t3. 

IIInerT. L lY. c 7; pag. m. 706 PraecukOi Jlort eapillL Ele- 

et 707.^ ganter sic dicit ( Ovidips ) quia 

. 70. Aeerpp. aiiSa pungenSydo- flores ejus coronae maxime ooA* 

lorem excitans| .bidc genqra* spicuae fueru|it in /nmtef ut 

tm, graviter adfideoSi Tehe» splefaat fieri in oannibas eoro- 

meDs. ais. Oud. 

/ji extremisi Extrema , w . 79. Flava Hippolyti ^ non oL 

^uit Hubert , noa ezteriora « ^ » .ut Herus ia Veoeris festo 

sed interidra b. 1; inteUl^mus , ad Musa^um ts. 58 , tiozerat crd 

i e. nltixna. Extrema autem os- ntbori Hippolytus enim vena- 

sa sic dftCuDus, ut prijnum et tibai deditus solis cadiia sen»* 

iJtlmum. l^rimam enim terram per erat expositus. 

jidmns Ticinam litori j si ex 78.. Quenufue el& AUae rasti«« 

mari Teniamus ; at si ia mare citati et saeviiifie ; ego Pbaedta 

eamus , erlt ultiifla. Sic iutel- Te adanaaas, fortitudinii Tir» 

L'gi debet liic I4 , ut dicamus dignae , tribuo. 

extrema, ossa magis propiaqua 76. Fine ^ mo^ioo ; adparata 

medulli^, ia quibus maiume et mensura moderata et noil 

dicitur esse amoris calor. Or- nimia , ut ^nulieres; de quibus 

Ao est « Amor dcer tunc prae^ Terent. « Dum coluntur, dum 

cipme haesit ete*, L e. sedet, in^ comuntur , annus esU'' Hubert^ 

&XUS est, inde al>stralil nequa* Eodem modo canit Ovid« A^ 

quam potest. Verbum haerere, A. L. I. TS. 509. 

loqoit ScbeUerus in I^raec. SlIL « Forma Tiros neglecta deccl(. 

b. Lat t^art t c a. sect. 6 , Mlnoida Tbeseua 

G q8 JIPISTOLA QUAATA^ 

s*' ,tk »*» -•- '•■ ■»<• 

Te luus iste rigor, ^ositique^sin? arte JjapUU i . , -; 

fet levis egregib pulvis in ore decet. 
Sive ferocis equi luctantia colla recurv^:. -: 

Exiguo flexos miror in orbe ped^s. . . 80 

Seu vastum valido torques bastile lacertot 

Ora ferox in se versa lacertus habett AbstuIIt, a nulla te»i£ora lam esse a|t*) iquan]^ sin« elc 

comtas acu. gante scientia , sine optabili cor- 

P?ppo1ytum Phaedra , nec erat poris ct virium teraperatione , 

bene cultus, aroavit ^ sine lallclect siiSi*a^o'suo trao* 

Cura Deae , silvb aptus , tet et exerceat. OrcStnr hic a 

Adonis crat. scita et arguta ejus equitandi 

Munditiae placeant'' ratioBe, quiam pulcbre descrl'* 

Amat Po^tae utunlitr boc blt Becurvare eolla iuclantlcc 

verbo cum infiaitivd^ ut Grae- idem est ac, retroflectendo ar- 

d ifikiivy de rCi quae vel sa^ duum cervicem et argutum sl- 

Itl iieri vel cum gratia ^fit. Y. ve brevc caput efficere , quae 

Vechn. HellenoL L. II. c fi. forma equorura est palcherri- 

(pag. m. ^55.) Oud. ma. Colla 'luctaniia csse so» 

• fj^, 'Bigofi AsperlfAS Iti a»- leDiymyaj' equi, acris, ani- 

pectu. Hubert. Hac iteratione mosi, et fronte sua identidertx 

Tocabnli rigoris emollire duri- frena lacescentis , cujus egi^egia 

tiem lenircque aeerbitatcm sti- 'descriptio «xstat apnd Ovid* 

perioris judicit studet, ideoqde Am. L.in. £1. 4- vs. i3. Sax. 

fnitiori selisu, quam anlc r/^«- 80. Bxigiiojlexos eic. Flexi 

i^snmi-debet pro grat^'<ai^eet pede^ exiguo in orbe snnl in 

severitate. Sax. orbcm ct g}',nmi perlte curva- 

78. iMnns^^pidvis in bre cst tr, quales in eqnis cfficcirc pos- 
ejusmodi , qui in celcri pedurii sitnt , qui opportuna freni et 
motu ) sive currend6 sive 'equ*- mox dcxtri ' mox sinistri cruris 
iando cxcitatus in veste et vdl- mobilltate in hanc illamve par- 
tu subinde colligitur , (|ualem tenl Vfcrsare cos didiceront Sa*. 
J^arcisci ut sordidum' degan* ^ 8t. Torquei ^ ipsnm expli- 
ti^eque inimicum cdriosissime cat j&cieudi actum. Jadicban- 
fuginnt^ Yiri non indfgntm sua "tur hasta^ mahii , et , ut for- 
persona judicant Sax. liOs Inpellcrentnr, aracntojhtnc 

79. Sive etc. Ennmerat nnnc Ijracblorum nervis et robora 
Phaedra aliquot gjm-rtasticas cfrat opus. Indc tortis subiudc 
HippolyU wrles, in quibiis uul- cl cxcussis' haSlilibus mlidos pHaiSdra hippolyto. 9J Sire teaca lat6 tenabula cornea ferro. 

Deniqve f nostra ]u?at lniaiiia , qnidquid agas. 
Tn modo daritiem silvis depone jugosis : SS 

NoA ram materia digna perire tua, 
Qaid juvat incinctiie studia exercere Dianaoy 

£t Veneri numeroa erlpuisse auos^ tdseribiiiit laeaios. V. OTid. (qui tameii maUriam interpre* 

Ep. IIL vs. iji5. tatur indolem , ingenium , ratio- 

Si. Oraferox etc. Qaoties ne ergo praecedcotU durkitm 

te jacolantem video , toties non habita ) ne minimaitt' quideia 

possom non mirari singularem ego video difficultatain. Sensus 

in feneado liradiii tui vim et est : Modo ne sk dums , no/i 

inatatioaem ; Uccrtus enimye- enim digna sum , quae tua du- 

riuc idem est^ qoi felictter au- ritie, maUriay dura natura taa 

dax et iortis. Taleslacerti Her* peream: vel aliis verbis, digna 

Golis landanfiir Ep. DL. vs. 69. Sttm, ont mitiorem te praeb^as^ 

ct AmUui Ibrtes lacerti in Ibin quam mutno amore prosequa* 

vaL397* ris. 

e3. Viena!nda camea , e cor- 87. Qtdd juvat Nunc clarius 

ttOy arbore dnra 9 facta ewn , vel demonstrat Phaedra , quid per 

ptaediia^ instrueta lato feno. duntiem syivis jagosb depo- 

Haec javenttm exercitia , quae nendam intelligi velit* Scilicet^ 

aimt Ibrtitudinis indicia » solent ut studiis Dianae stndia Y cne* 

multeres maxune capere. Un- ris jungat^ neu altcrius Deae 

de Ovid. in MeUm. L. VIII. cultu aiteram negligat, Lorta- 

dicit c S^Uam , fiUam Nisi , tur. Quid juvat , qoid reforC , 

re;gis M^arensium , non pul- qui fructus vel voiuptatis vel 

cfaritadine Minoes, sed etiam |iicunditatis inde nascitur Dia'- 

talflMis virtntibus esse captam.'' nae se totum tradcre, Veneri 

Hobert;. tributum negare. Sax. 

64. Zuminaj oculos. Incinctae» Uti m adjectivis^' 

86. ^OM $um etc. V. Lenne- quibus praeponitur, ncgativam 

pii Animadv. ad h. vs. Materia addit significationem , sic con^ 

dictam videtur , tnquit L ers tra et intensivam , ut h. L In^ 

L spec s cwn respectu ad duri* cinctae significat alticinctae ( cC 

tiem versus praeoedentis ^ ct Phaedr. L. II. fab. 5. vs.ii.) quo 

Skgniilcare per duram natiwani cxpuditiorsitin venatioueDiaoa. 

tuam^ In nexu autem oratLo- SlmUiun est iufctus auimi, 

nis . in quo haercbat Burm. , cupiJitas , sed omne ^tudium 

G a loo EPISTOLA QUART4. 

Qaod caret alterna requie , . durabile iion estr 

Haeo reparat Tires, fessaque xneDibra noTaC ^ 
Arens (et arma tnae tibi sant imitanda Oi^ae) 

Si namquam cesses tendere, moUis erit. 
Clarus erat silyis Cephalus , multaeque per herbanj 

Coneiderant , illo percutieute , ferae. 
Nec Camen Aurorae male se praebebat amandum. g^ 

Ibat ad hunc sapiens a.sene DiYa Tiro. 

jnntSe est, loqnit Sdie][>er.-2n g3. Clarns. V. Arpim. §. 8, 

Praec. Stil. b. Lat Part I. c. a. Kottis ob venandl stadiiiiiu 

pag. 67 f nisi et manum rei ad^ Cephalus Atheniensis uxo« 

raovesy bb e. industriam adht- rem habail Procrin^ £rechlhei 

bes ; htnc studium notat induS" Athenarum regis fiiiam, a qua 

triam^ 4piae hic in pttumda cer- ardenter amatus est ^ nec mi- 

nitur. nus ipse eam nnituo amore pro- 

8S. Numeros ezpone 9tce$ vel secuf us est. Verum cum stu-> 

partes ; uti opus suis numeris diosus veAatiottis in Hymetfo , 

expletum et absoLutum, h. e. Atlicae regtonis monte, ab Au- 

ex omni parte perfectumy JLatini rora et visns et amatus fiiis- 

.dixere^ set, atque in amorem mutuum 

^9» 9«* Qjitod carei etc. T. ab ea invitatus, tandem et as- 

Phaedrus IaIII. fab. 14. vs. 10. sensus creditur. At cum eunn 

90. Novat. Recreat , refidt , suspeclitm faaberet nxor de alie- 

refociHat Oud. no amore^ exivit tit eum dc- 

gi. Et arma. £^ singularem prehenderet , qui venatione fati^ 

bic elegantiam habere mihi vi« gatus cum peteret auram, aqua 

detur in oratione Phaedrae , refrigeraretur , credidit Procris 

quae ab aicu Dianae, qnam esse Nymphamr aliquam, quana 

.maxime colebat Hippolytus , iUe amaret. Cumque in frutc-» 

idoneum petit argumentiun , cibus occultata sese movissel ^ 

quo illi persuadeat venationis Cephalus credidit esse feram, 

labores )ucunda amoris percep* et inmisso jaculo inevitabili eam 

tionc levandos esse, adeo ut intcremit.' Hubert Gf. Ovid, 

et h. L idem valeat , quod et MeUm. L. YIL extr. 

vero , aeu Graecum nal ^ , 94. ConcideranL Concidere de 

quem usum exemplis inlustra- cadendo per ictum et apud pro* 

vit TurseU.r de Part. Liog. Lat sae oratiunis scriptores et apud 

in V. et vero, poetasusitatIssimumest,utetiam 

^2. MoUiSf adeoque inulilis. corrmrc^ collald infra £p.\H. PHAEDRA HIPPOLTTO. loi 

Saepe sab ilicibus Yenerem, Cinyraque ereatHiny 
Sttstiniiit positos qnaelibet herba duos. 

^sit et Oenides ki Maenalia Atalanta. 

lUa ferae spolium, pignus amoris, habet. leo 

Nos qnoqae jam primum tnrba numeremnr in Ista, 
Si Venerem toUas, rustica siiv» tua est. ts. igS. et passim. Loers d. rat Ovld. Mctam. L,X. vs.^ag. 

^pec. sqq. Biouis Epitaph. Adonidis. 

5)5. Tamen. Qaamvis Teaa- 97. Saepc suk iiicibus, Ve* 

tionis studio deditusi nus et Adonis saepe sub ilict* 

Nbn male, uli oportuit, nti bus in qmUbtt berba» ubique 

decuit. Uiud male , inquit Loen - )aca^mnt Gf. Orid. A. A. iZ I. 

ad h. vs. , aocipiendum est , ut vs. 108. eA queair vs. BuEm. ad* 

Horatianum L. L Od. 9. vs. 24. notat « qualibet est obvia etiam 

«Digito male perUnaci.^ Ma^ vili," 

ie autem pertinax ita intev* gg. Arsit V^hementissima 

pretatur Mitscherlidi t Minns , et inpotenter amavit. 

^am deberet , repugnante , si Oenides. Meleager filius Oe« 

annulum retinere veUet £)us nei , Aetoliae regu » qui aprum 

digitui f inquit Doering ad h. L, Aetoliae agros Yastantem atque 

haud ita compFessuSy ut aegre a Diana, ab Oeneo neglectay in« 

ez eo detrahi possit annulus. missum interfecit , ejusque ezu* 

g6. Sapienlem vocat Pbaedra vias Atalantae Schoenei , Arca- 

Auroram, quoniam , relicto se* diae regis, filiae, quam deinde 

ne» juvenem petebat uxorcm duxit, amoris pigbus 

A sene^viro. A Tithono dedit Ovid. Metam. L, Vllf. 

marito sene , Laomedontb iilio , vs. 4i4' sqq* Hygioi fab. 173 - 74« 

quem Aurora amavit et raptum cf. not ad vs. ga. £p. IIL 

in oodo collocavit Inmortali- Maenalia dicitur a Maenalo 

tatem ei a Jovc inpetravit, nec Arcadiae monte. 

tamen obUuere potuit , ne se-* Maenalia Atalanta. Hic ver* 

nesceret Itaque senio fractus sus praeter artis poeticae leges 

in cicadam ut mutaretur cxo^ terminatur tetrasyllabo , et qui- . 

ravit dem Idnioo a minore , qualis 

97- Cinjrraque creaium. Ado* Hexametn exitus, tamelsi. noo. 

nin intellige Cinyrae Cyprio'* muUum pulcbi*itudiois babeaty 

Tum regis et Myrrbae filium ve« defendi tamen potest , cum nq*' 

i)andi stodiosissimum » quem minum '. proprionun usu , tqni 

amfiTit Venns. Fa))alam enar* exemplis alionun poiltaruia. Cf^ 103 EPISTOLA QUARTA. 

JpssL coDies veniam: nec me salebrosa moTebnnt 

Saza, nec obliquo dente tinKiendQS aper. 
Aeqnora bina sois oppngnant fluctlbos Istbsiony 10$' 

£t tennis tellus audit utromqne mare» 
Hic tecum Troezena colam, Pittheia regna; 

Jam nunc est patria gratior illa mea. 
Tempore abest , aberitque diu Neptunius heros ; 

Ulum Plrithoi detinet ora sui» iia Ovid. A. A. L. H. TS. i85. Me- piimt haec de Isthmo Corin» 

tamj L. Y. Ts. 409. Stat. Theh. thiaco, a quo longe disataest 

VL T9. 56a. Yirg. EcL II. vs. a4. Troexen. Intelligit Anctor Isth* 

.lai. Nos, £go et tn jam pii- . iiinm Chenonesi ad oiientem 

maiD . numereBittr ia isia tur» Peloponnest , in quo sita est 

^a,«iD magRc^ niimeio iilonmi, uzhs Troexen tam tenni telr* 

.quiy licet venatione deleclati lure, ut inoohie utrimque so* 

aint^ tamen ah amore Bon ah« nitum maris Aegaei allidentia 

ftinuerunt- terram possint audire. Omnes 

loa. Si Venerem ioUas. Si vero terrae angustiae sive ool*' 

Veneris partes in venatione nul- la inter duo maria vocantur 

lae sunt ; silva iua , qua tu IsUimi , nt Piiuius et Pora* 

maxime gaudes^ nihiL hahct ponius Mcla dooent Jsthmon, 

quod juvet aut placeat Gf not. Corinihiacum intelligit Lenno* 

ad vs. 77. Ep. L plus Y. CL , quem vid. in Aui* 

io3. Jpsa comes veniam etc. luadv. 

Si hanc oonditionem aocipis, loy, loB, HiclecumTroezcfus 

le luLens oomitabor , nec ab eCc: Troczen Peloponnesi urhs 

lioc fructu dulcissimae consue* ad sinum A^golicum in Argiae 

tudinis tuae me vel viarum ora ad Scyllaeum promontorium* 

Balebrae vel saxonim asperltas Sensus estt comitaii te cupio, 

vcl aprorum fulmina avocabunt sive tecum venabor ^ sive te* 

Sax. cum Isthmum petam , ubi ad-* 

Salebrosa , aspera. Move* jacet Troezen ; faanc tecnm co» 

Jnrnt , ahsterrebuDt. lam » regna avi tui Pitthei , qui 

io5. Aequora bina , mare educavit te; jam nunc ^ jam ex 

.Aegcum et lonium. boc tempore mihi pracplacet 

Oppugnant quasi urhem hos- illa urbs prae patria* C£ §. 5. 

lUein , inpellunt Argum. 

Jkhmon. Male, inqnit Oud. 109. Tentporey in tempore / 

( cui con^eutit Sax. } vulgo ca* opportune. Ileins, Foga itaquo FHA.EDRA. HIPPOLTTO. io5 

Praeposnit Thesras (nisi A manifesta negatQus) 

Piritbonm PlMedrae, Piritboamcpie tibi. 
Sola nec baec nobia in juria Tenit ab illo ; 

In magnis laesi rebus uterque sumus. 
Ossa m^ fratriS) clava perfracta trinodi , ii5 

Sparsit bnmi : soror est pracda relicta feris. 
Piima secnrigeras inter ^irtute puellas 

Te peperity nati digQa Tigoi^ parens. 

Troexena facQis, Nuoc, inquit g u m e nlo» addudti quo ad A* 

Sax. « iUkitot amores |areni moreiil adliciatHippolytum{ pri* 

suidet Phaedra, argumeuto ab mum a temporis opportraita^ 

gpportmMtate temporis desuin* te; akernaa a diBteinia mariti 

to. absentia. 

Aberii. £x certa notitia sie iiq. StU 9irithoL Piritb6«s 

scriiHt Pbaedra , ut confiden* filius erat Tbessali Ixionis , in* 

tkiren £Meret adolesoenlemt diriduns Tliesei oomes et ami"» 

Bufm. eits ; unde merito Sintf dicitur ^ 

Nepiwdus Heros. £rat nem» quare eorum amicitia in «pro* 

pe TbMus Nepluni ez Aegeo Terfaium Ventty non secus ac Py» 

£Jio Atbeoarum regc nepos. ladae et Orcstae. Oud. Plura 

Ita et Tocatur in Ep. XYII* de PicitboS Tid. in Onom. Po&> 

TL II. Honc autem oraf re- lico Dorn Seifl&ni« 

|i0f Peritbol tenere dicltur. In* iii. Cf. §.8. Argum, 

tellige regna infema , quae cum Nisi si pro nisi. Y. TnrselL 

amico Peiitbdo « Proserpinae <^. 1. in t. nisi pag. 55 a* 

uoore incenso, ut eam rape* ii3. Soia -^ haec ^ injuna* 

xet, adiit^ quare -nec reditu* Qiiod > plas amet Perith&um 

lum adfirmat Pbaedra apud quam nos. Hubcrt.' 

ScBKC. T& 69«. sq. ii4*, Magnis* Magni momei^ 

« Regni tenacis ;domiBttS el ti. Id. ' ' ' 

tacitae StygiS| ii5. Y. not. advs. 70. Ep. II. 

Nnllam relictos fedt ad su- 117. V. not. ad vs. 7«. Kp. II. 

peros Tiam, SSettH^ras. V. Vitg. Aen. L. 

Tbalami remittei iile rapto«- XL ts.650. PeitatasvocsLtO^id^ 

rem swV Am. L 11. El: 14. init* 

cC noL ad£p.n. tS. 71. ctSer- Prima. Maxlma/ excellentis^ 

vitu ad Yirg. Acd. L. YI. ts. sloia. «Nuncnarrat injurios 11- 

bij. Duplex itaqucPhacdraar- lalas Ilippolyto, et^ ut in]uria 

G4 loi EPISTOLA QDARTA, 

Si qvaer^Cy n](>i sit; Theseus latos ^pse peregit: 
Hec Uuto ii)ater pignpre tata fmU' |.2(x 

At ne napta qxddemy t^edaqae accepta jugaU* 
Car ? nisi ne capqres rcgaa paterna njotlios^ 

Adfiidit et fratres ei^ me tlbi: qaos tamen om^es 
Non ego toll^ndi canssa , sed iUe fait« 

Tideatnr iiia|or, proponU iao* iss. CurFetc Sicansamquaekii^ 

dein ejus matris , in qua acci- ris, nullam suspicor aliam fuis^ 

pit injuriam. Htibert se , quam hanc , ne bonoruna 

ii£. Diffia vigOTB pareM, et regni beres esses. Sax 

Mater digna , quae tam fortem is3. Fratres De^ioplioftnta 

filium peperisset yigor , in- et Acamantem. 

qnit Sax., est javeailis ille ar* 194. Tolkndi. Infans reoen» 

dor, coi ebiti et ad qoaeYis natus in terram deponebatur^ 

praedara siirgentis animi vesti- Non autem babd)atur legiiir: 

gia insont. c£ £p.XYL ts.5i. mus, nist pater pracsensi yel, 

irg. PeregU, Transegit, £re- eo absente^.procurator pro eo^* 

gtt , nti intcipretatur Garrion infantem terra levasset et sinu» 

tn not ad Yalerli Fbic^i Argon. inposuisseL ToUcre itaque in- 

L. I. TS^. f46. cf. Senficae Hipr fiintem est smim agnascere^,^ 

pol. ▼«. sa5 et 924. alere in spem familiae et Ae-. 

iso. Tanlo^^plgnore, b. e. redem tujferes non tollerc , yii^ 

quamvis filium tam formosum 81» jniKa ejkere j abdicare, ^xpo^ 

niul etforteoi, florentem annis nere, Y. ParaUpomena Rosini 

baberet; Pignora-enimpraeser- Antiq. Rom. c. tg. Lege prae 

tim filii filiaeque dic.untttr , Iif oeteris hac de re Lipsium Epist. 

cet eUam de nepotibus aliisque Cepturia l. ad Beigas £p. 85. 

propinquis ponatur. Qyid. Me- Kon ego «^sed iile, Nac sa- 

tam. L. ni. V9. l33. Quinct lis illi fuit matri toae legiti-< 

Inst Orat L. YL c i. pignO'* mum con)ugii benefidom de^ 

ra explicat liberos , parentes et negasse', atque sic justa bere- 

propioqoos.i mo^ m>Pros , cqn- ditatis olim peti^Uone priyasse , 

jiigem, paveote^f sed me quoque uzorem legky 

lai. Atne nupia qmdem eta et ex me duos procreavit ilbe- 

^ltera Tb^^ injuria fuit, qupd fos , quos equidem exponcn^ 

snatrem tuain nunquc^m oxp* dos tua gratia curassem , ni pa« 

rern dnxit. Sax. ' tris jussio et aiiiitrium eosden^ 

Taedaque accept^, jngalL C£ toUi et educari iubentis inlern 

WS* Y9- 1?«- %• W; - cessisset Sax, . " PaAEDRA HIPPOLTTO. i<iS 

udnun nocittura t&bi» ptilolfemme reram , xqS 
In medio nisa Tiseera rupta forentl 

1 no^e ; sic meriti lecittm reyerere parentif ^ 

Qaem fagit» et iactis abdioat ille sois. 
Nec, qnia privigno yidear ooitnra noverca, 

Terraerint animof nomina vana tao$« i3o 

Ista vetns pietas, aevo moritara fataro, 

Rostica Satorno regna tenentet fuiu 
Jappiter esse pinm statuit, qnodeamqae jnvaret) 

£t bs omne faci^ fratre niarita soror. »5. O uiutam etc Optat nt ^fwdi^en Yatert ^ in quo il« 
esset mortoa in parta^ si £• lud meriU oum acerbltate at«r 
Ki , qaos ex Theseo genuerit , que ironia dictum imell2ge. 
essent nocitari Hippoljlo. Ob« 198. Qaem , lectum, abdicai 
senra caecani Pbaedrae libidl** factis^ pro reapse aspcrnatur 
neni. eiqtie nuDchim mlttit Sax. 

116. VUeenL Non sua m» lUe. Pcr indignationem et 
tellezisse lidetnr Phaedra , ex contemtum , ut Yitg* Acn^ L/ 
Sazii y. GL sententia , sed IV. ts. 49i* et L. liL vs. 558, 
qoae ntero gestaverat, Uberos. Y. Tursell. in y. 
nti Ep. XL TS. 90. Metam. L/ lag. OoXtura, Gonuaiscenda* 
YL TS. 65i. Ut ergo, inquit Hubect. 

Y. GL, persuadeatHippolyto sua i3o. Nomina vana. Prlvigni et 
nihil interfuisse y peperitne fi* Novercae , qui , licct nomine ip- 
Hos rel edocarit, inpio et de- so Tideantur habere afflnitatem, 
test^iiii Toto significat , se pati tamen non habenL Id. 
potuisse, nt infantes, ne olim i3t. Jsta contemnentis. Y* 
eoaunodis Hippolyti obessent^ Tursell. in ▼. 
io ipso partu animae interdu- Pietas» G£ not ad ts. 85« 
Aone periissent Ep. I. 

1 97. J nune. Gf. not. ad ts. 26. i3a. Rustica Saiurna etc. Reg-' 
£p. nL Sic meriUy ita male de nante Satumo fuit haec pieta« 
te meriti. Loers Y. Doct. prae- tis obserTantia , non virtute sed 
iert lectionem / nune et etc , rusticitate. Anton. De aetate aa« 
quaeet mifaimagtsplacet obmsk- rca, qnae rege Satumo fuit , 
jbrem gravitatem. Yertit Loers passim cecinerunt poetae e. g* 
* Gefae nuh , und habe ( noch ) Ovid. Metam. L. L ts. 89. 
I^furcfat Tor dem Bette des i33. Juppiter eic Quasi di-* 

G5 io6« EPISTOLA QtTARTA; • 

Dla coi t .finna generis janetiupa cateiia ^ iSJT 

Imposuit n^doB cai Yetfua ip$a sttos. 

Nec laber ests celare licet. pete xnQiiiia ab illa« 
Cognato-poterit nomine culpa tegi» 

Viderit anplexos aliquis :• laudabimur ambo^ 

Dlcar privigno €4^ nov^rca meo« lio 

Gat : simulac Jupiter post Sa« tdr , quod rei ^ta carenti ac«- 

tumum regpare. oo^it , ista .tio tribuitur Ttveatis.. 
moris adstricti disciplina in de-. 137. Nec labor est; cetar^ 

suetudiuem abiit; nam ipse Ju" Ucet, Est facile et potes amo* 

piter jus et fas ceusuit esse , rem postrun^ celare , inlegiti* 

quidquid ,4ul«iQ placeret^- ad- Dium ncmpe amore^ sub licito 

Bumt^que in matrimonium so-r ^aorc , quo noyerca te privig^ 

rore sua mortales docuity quid num prosequi dicar; ab hac 

sequi possini Sax, generis junctora pcU munus,^ 

134. Jtas pp^ esty quod lf9*. h. e. sume tcI cape praetezUuu 

gibus Divinis seu scriptis seu cognati nomen ( quod cogna^. 

innatls consentaneum est^yii^, tuin noraen dixit uti Ep lll. 

quod bumanis. Scheller. Praec vs. \oq.' donununn torum) qui 

ptil. b. Lat. Part. L c. a. pag. 68. practcxtus 9^ ista generis juno 

fratre marita. Inteliige de tura ultro tibi obfertur, tan* 

Junone , qu^e Jovis et soror et quam rounus. Bclgice « Het is 

conjux Yirgilio aliisque poetis gemakkelijk, het staat aan U 

audit Nolanda vero insolentior het gebeim tc boudep ; bedien 

locutio yra/r^ marita i^vo fra^ U van dat voprwendscl, het- 

tri marita ; qupmodo ct Horat welk onzc ondtrlinge naauwei 

locutum L. HI. Od.3. vs. 5. ob- belrekking U van ^elf aan da 

servatadb. ^. Burm. Soror,quae hand geeft of aanbiedt" 

pcr fratrem , h. e. (ratre conju* 2Ua, Ycnercm intclligit Saz^ 

gc , marita cst. Loers. Gencris juncturan)., Oi,id, 

i35. llla coit etc. Sesnsus 139. Hoc dislicbo omnem. 

cst : lUa dqmuDi est conjunc* scrupubim cximere, t^ntat ani-' 

lip affioitatis vcl consanguini- mo Hippolyti, qui forle amo- 

tplLs , firnii^simcque coiiicscit, icra nou ita otnnino posse ce- 

ciii Vemdsipea imposuitsiiosno- laii llmer^t Si forte, inquit^ 

^/oi-^qnac .IjLidiuis. fruclu tan- aliquis aniplcxus nostros. vide* 

quarn indJssoUfl^ili vinculo li- rit , non inde suspi^ionem amo- 

gatur. Sax. ris iulegltiiui in nostrum cow* 

.^wpiura y golHt poctice dici- tcmtum addpict ^ ,qui|j potlu^. . PHAEDR^i HIPPOLYTO. tOft 

Jifon ti£i per tenebras dabitvr reaevftiida •niariti 

Janiia: non custos decipi^ndus erit, 
Vt tenuit domns nna dnosy domus una tenebit, 

Oscula aperta dabas :: oscnla :aperta dabis. 
Tutus eris mecum, laudemque merebere culpi^: liS 

Tn licet in iecto conspiciare nieo« • • 
Jolle moras tantum , properataque foedera junge. 

Qui m£bi tunc saevit^ sic tibi parcat Amor* ambo Uudabiinur, et dicent Plgnorius et Titiis Popma De 

me fidam novercam esse ttbi servorum operis. Gibbon Yerval 

privigno me invicem amanti , des Roomscben rijks D.I. bL' 

cum novercae vulgo male au** ^. vlg. de Burigay Tom. 35. de 

diant, et rara sit novercarum rAcademie des Inscriptions eta 

et privignorum gratia. i43. Ut tenuit etc. Sicut alias 

AmpUxos. Multa sunt vcr- mecum fuisti in cadem domo 

ba, inquit Perizon. ad Sanct Patris tui, ita nunc erimus, et 

Minerv. L. III. c. 3. n^. 3. p. nibHy quod faciemus, erit su- 

m. 980, quae rel mutuae ba« spectum. Hubert 

bent significationem , et idco in Aperta dahas , in conspecla 

passivo potissimum adbibentur, omnium , ex aflectu caritatis. 

scd figurate cuxn accusativo. Hubcrt. 

Talia sunt amplecU « oscidari ' Oscida aperta dahis. £x aC- 

etc fectu amoris Yenerci. Id. 

i4i. Pcr tenehras, Tempore 147 ^ j49. ToUe moras tdnn 

noctumo. Bes^anda, Apcrien- tum etc. Cum igitur eo pacto 

da. Marili — Janua, Arguit a nec salutis nec famae discri'- 

iacilitate negotii. Dicit^ quod^ men subeas^ sed tuto mecum 

cum ambo sint in eadem do- in eodem conclavi versari, lu- 

mo y non erit multum laboran- dere ct jocari possis y quoniam 

dum, ut babeat aditum ad con- nequitias nostras mutuae pieta« 

Gubltum Pbaedrae , quemadnio- tis et observantiae interpretes 

dum saepe laborant alii aman* esse judicabunt, quotquot vel 

tes. Hubcrt. cf. Tibull. £lcg.L.T. blanditias vel araplexus nostros 

EL a. vs. V* sq. Ovld. A. A. animadvcrtcrint • '|ac nc mini- 

L. II. vs. 635. et L. 111. vs. 587- inam quidem ihorain inlerponas, 

i49* Custos servus pcssimac quin quam primum vAluptatem 

condilioDis apud Komanos. Dc allis omniljus aqtevcrlas rebus: 

servif Roihanonnn V. Span- Vcrendum enim cst , ne idem . 

bcim Orbis Rom. L. I. c iC. Amor/ qui me nuuc vexat ct tx» EPISTOLA QUARTA; ^ 

^on egb dedignor stippleE hiimilisqae precar^ 

Heu ! nbi nonc faslus , altaqae verba , jacent ? i56 

JEt pughare diu, oec me snbniittere cnlpae 
Certafiiit eerti si quid haberet Amor. 

Yicta precor y genibusqne tuis regalia tendo 

Bracbia. quid deceat, non videt nllua anians» 

m 

torquet-, a te qnoque ©egleclae spicientia et faslidium? Alia 

opportiinitatis poenas sit^sum- Terba eadem , quae superba« 

turus. Sax. Sai. 

.148. Sic iibfpaf^atf Q(, not, ibi, Tursell. Op.l. iij t. ubi 

ai va. i35. Ep. IJL haec doceU •Ubi^ ubiestF UH 

[ i49» Nofi ego etc yWe, rmc est? Heu yel an , ubi 

quorsum me fapiaj vis et qrii- nmc est ? Elegante^ sunt bae 

delitas. g^ori^; nam ^jo, nep- formulae, ba})entgue*pou eam- 

lis Joyis et Solis , quae antea dem vipi ^ uti 1l L ( et vs, 

propter generis nobilitatem spw 3i/Ep. 11.) significant desidc- 

rilus su^serajoi, quae procos rium cum indignatione. Modo 

contemseram ,' quae ab aliis rae negant cum dolore altquo, Mo- 

sollicltari vix patiebar^ nunc ipo dp dcnique negant cum i/71- 

sa soHIcito , nec supplex te siofi^" 

precari gravor. Adeo omnem *i5i. Et pugnare ^ Ad cx- 

ganeris ct pristini moris elalio- cusationem suam haec subdit 

nem contrivit et proculcavit Cu* Hubert, Cf. van Scbelle pag. 24, 

pido ! Sar, j^Tec me submittere^ certajiu. 

Dedignor^precari. Non in- Metapbora a J)eUicae rei disd- 

dignas mea persona judico pre- pjina , vjbi yicti jugum subire 

ccs. Sa», cogunlur, sumta idera signifi^ 

Supplex ^ precari, Proprie cat, ac obnoxiam esse, cede« 

cst: flcxis genibus et procum- re, victas manus dare. 

bcpdo rogare^ quod illi solebant, Culpam, blc norainat, uti su-» 

^ui velDeos vel feges venera^- p^a' vs. i45, quam crimen et 

baotur. Sax. sqcIus vocare d^buisset Poeta. 

Hfimilisque' precari , ut ser-r Sed bas voces interdum mi« 

Ta: ejus enim conditio abject^ sccnt poetae, adeo ut culpam 

ei bumilis est cf. Ep. UL vs, sa^epe pro crimi(ie e% qrimei^ 

y5. Sax. pi-o ou^q usurpent. Sax. 

i5o. Heuf etc. Quorsum i52. Certi si quid elc Sen-» 

mmc abiit pristinus nobilitatis susest: At araor levis rcs est^ 

^pnsvis, iilaque amatorum de? et slbi non constans^ i^HAEDRA' HIPP0LTT(TJ ms§ 

Deim^iiit y prafogMqiie piidiir flu ftgflA tSS 

Dft .Teniain faii ae , d«raque corda doBA^ 

Qqo miUy qnod genitory qm poesidel aeqiuxra ^ MinOiil 
Qaod yeniaiit proayi faiauna torU mana ? 

Qaod sit aYas, radiis frontem Tallatas aeatiS| 
Porpureo tepidom qai moTet aze diem? tee iSd. TicUu Y. not td ts. 85. est in Ep. III. vs. 85. Viiioe , 

£p. HL emollif ac flecte duraf barba- 

GiHiBtisgM tuis. C£ not ad ra corda in meae cupiditatis 

TS. 3z. Ep. U. Flngenda est studia. Sax. 

Phaedra jacenS ad pedes Hip* 167. Quo miht etc. G£ n€>t( 

poljlL Oud. ad vs. 53. Ep. II. 

Begalia^Brachia, Regesenim Qui possidet acqaora. Qut 

et lieroes , qui ad ea descen- doramatur Cretae , et multis io- 

dere ooguntur, quae nist gr^« sulis^ quae in mari sunt* Y. 

Tis^mis coactus malis priTatips §. s. Argum. 

faciat 9 bominura animos Buu(i- i58. Proavi» Recte observSt 

me moTere solent. Cl. Bunn. a matemo geuere 

i55. DepuduiL rudcrem a^ proaYum dici Joyem ; mater 

jecL De eyim hoc loco non qiiippe Phaedrae erat Pasipbae , 

augmenlitm sigDificat, ut in iilia Solis., qui Pbaedrac aviis 

Terbo dedmare, sed privaiiO' ct bujus patcr Jupiter, Pbae^ 

nem, drae proitvus , cu|us ratioBem 

i^iia signa reHnquit Trans- in eo quaerendam putat^ quod 

latio Bumla a militibus , qui iw* veritus sit OTid. , ne , si pater- 

^ntessignay vexi/Zay dcserunt ni gencris computatlo fieret^ 

liubert Male Hubertinus signa duo Minocs confunderentur, uti 

dpUcat vexiUa , quae diTcrsa vulgo eveuire solct Dcinde et 

fnemnt V. Lipsius de Militia recte monet Jovcm a patre dob 

Bomam L. lY . DiaL 5. posse prolvum dici proprie , sed 

i56. Fassae » mibi j qoae li* abavum dieendum e%9t , licet 

bi confessa sum amorem meunu boc non admodum urgeat , quod 

Hubert Cujus flagitii veniam in bis non adeo anxii sint po€« 

nullibi spero me inveuturam tae. 

csse, nisi in aperta et simpK- iSg. Vallatus. Cinctus radIiS| 

ce confessione aut in clementia quasi vallo. 

xmserioordiaque tua. Saz. Acutis, Hoc epitbcton iDdi«* 

Doma, Eadem srgniiicatione , carc fjguram radiorumy quibus 

qua verbo vinccre Poela usus corona rudiata distingui sulcluit «Nbb^lfl 9iib Axnore jaoet. Tniserare pticvasiii 
£t, milii ri non Tis piireere , parce meis. 

'^iit^4mhi d^talk teliosy JoTis insula y Grete 9 < 
Servfat Hippolyto iregia tota meo. 

Flecteftroft animos* potttit Gorrumpei^e tattrom i6if 

•*"' Matei. eris tauro fiaeTibr. ipse trgd? 

Per Venerem parcas, oro , quae plurima mecum est : 
il^c.numqixamy quae te-spcrnere ppssit^ ames* 

aculei»iti altum surgentibus mo- quibus Phaeidra conata est pex^ 

rcspinarum observdvit Gl.Hcnr. suadere Hippolyto Mnorem sut^ 

'Cannegictcrus in dissert deiw subdit etiam spem^dotis. Hu- 

signibus Christi ad supplicium bert Lege omnino ad b. vs* 

rapti , quae post mortem V. Cl. Lcnnep. Animadv. et Borm. 

Cl. prodiit inserta Bibliotlie- in not. , qui vS. i63^i66. non 

Cac Haganae Ciass. 4- bsc^ 3* Ovidianae venae putabat Mt* 

pag. 444* ' . bi , inquit Locrs , iilt versiis 

Frontem vaUatuB. Graecis* nihii videntur bal^ere suspec* 

raxkSy omissa praepositione ad ti. Est enim oratio vebemeii* 

Tel quod ad, Graeci subaudi* tissimc commoti animi, omDia 

.uot xark ad flectendum amatofis animum 

160. Movet axei cnrm diem moventis ; hinc nunc per avos 

c loco , qu6 per noctem fuerat , obsccrat vs. 162. nunc promit- 

xiobis advehit; diem tepidunii tit vs. i63, i64' nunc quasi 

8ciL si cum frigida nocte com* ohjurgat vs. i65, 166. nunc ad 

parcs. Movere autem , iuqult moUissimas prcces redit , et , si 

Oud. , de omni 2nitio dioitur. Votis suis obsccundare vclit, 

cf. Ovid. Ep. XVT. vs. 78. faustisslnia quaeque prccatur. 

Purpureus — axis dicitur a co- Jovis insula, Ubi Jupiter na- 

loribus,'qui nascunlur in coe- "tnlus dicilur. V. Dorn Seiffen 

lo, cum equis Solis cUrrui ab in Onom. Po(Jt. in v. Jupiier. 

Horis subjunctis, Aurora Ori- " i65. Flecte. Itaque signifi- 

cnlls portas mane apcrit, etSoI calio verbi yZccfer^ , quam cx 

adpropinquat. Broukh. ad Vs. 97. Ep. HL de- 

i6i. Jacet V. not ad vs. 3- di , non eadem ublque est. 
Ep. L Corrwnpere. Ad suam volun- 

Miserere priorum. Majorcs lalcm perducerc , ad coitum pel- 

meos rcspicias, ne turpi amo- liccre. 
ris «xitu violenlur. 166. Mater. V. not, ad ys.54r 

i63. Est mihi etc. Post rcliqua, h. Ep. o SQTnqiie perden^tti praebeat alta f eratf« \f^ 

Sic fiiTeant Satyri^ nKmtanaqae nomina Pane^: 

£t cadat adversa caspide fossus aper. 
Sic tibi dent Nymphae (quamvis odisse puellaS 

Diceris) arentem guae leyet unda sitim* 
Addimus his lacrimas precibus quoque ; verba precan- 

Perlegis ; «al lacrimas finge ridere meas. ( tis i/S 

167. Per Venerem paromst lent natrire moltai feras. Htt*; 
ero. Per Veneris numen, quo herL 

tota oocapor, te rogo, ut met 171. SaijrL Y. not adys.^g' 
rationem Iiabeas. Sic juitam k Ep« - 

effagies repudiatT amons vin* 179. Adversa cuspUe. Hu^ 
dictam nee parem tibi vicem ta tua apppsita. Nam venabu? 
reddat paelbi« quam afiUctim la solent opponi apris in pec- 
(perdite) amabis. Sax. tus, supra quae se saepe inr 

Quae fbirima mecwn e#^ mittunt Hubert , 
ToUm me liabet et regit. Ad- 174. Armtem, Quae ex ari» 
lectiviim pro adverbio plurU ditate et siccitate .concipitur. 
mtam yfel^^equcnUr. lik pturi* Quae ievet unda sitim. ElegaLna 
tmus in ore Deus erat £p. II. vs. loquendi ralio^ qua dissimuLitor 
3s. Sax. . substantivum iu vcrbo priore^ 

Sie numquanL Cf. noL ad vs. sed illico addunt alio in casu* 
148. b. £p. Saz. QuodHcri soiety ubi sub- 

169. AgUis Detk» VeloxDia* atantivum adjectivo caret. 
DSL Y. not ad vs. 39 , t^o, h» Quamvis odisse. Haec dicta 
£p. Elficaces esse solent pre^ sunt in parenthesL Quasi di« 
ces , si pcr has instituuntur cat , quamvis Nymphae hoc mi- 
reSy quae illi, quem rogamus, nime facerc dcbcant, quiapuel^ 
s?mt carissimae. Plurimum ei^im his odio habcre dicerisi cumip* 
Hippoljti xnlcrerat , muUas in sac sint puellae. 
sxlvis oberrare feras , tclisque 175 , 176. Addunus his la-» 
ejus frequeDtes stemi , rustic^ crimas elc Quasi dicat ^ mul* 
ei NumiAa favcrc , et in cursu tas quoque intcr sci^ibendum 
rivulos sabiudo ac lacus oiTcu-' lacrimas fudimus. Nuu pariun 
dere , unde .coUccta laborc sitis ad mlsciutloncm ' fortuuac et 
depellatur. Sax. conditionis ineac poiidcris ha- 

Seeretis, Hcmotis, non fre* biturac forent, si illas acquc ac 
queniaiis. Tarui euim loca su'* htcras ad te ablcgare possem; imiic antem inle ocolbc 13« ratn fi*Tniff\ onlMtoitf -^^ 
Mltfwi Tnltiiiii. mfinii pone ^ | iucyGii 
ilnjleiiiqae ex moerore et plo- .< EpISTOLA V. OENONEPARIDT. ARGUMCNTtM. 

§. I. Ab Oenoiiey fluTii iil Trbadey CebreBis , (iliay lias ad Fa^ 
Hdem , Prlami Trojam regis fiiitini , literas tuin scriptas fingit 
Ovidias , cam , Helena , Menelai Spartae regis uxore , a Pari<le 
rapta, et Trojam perdu^, ad Priamum orat6fes miseratGrae* 
dae nomine Agamemnon, qui, ut Iielen& ipsi redderetur, el-" 
poscerent, negatft, bellum indic^feitt. 

§. 3. Priaitio antem , Helena'iti' reddere reeosanti , belli iil* 

dictio inopiilato ad aures adcidere non potuit, si quidem me« 

mtnisset , quodnam responsum olim tulisset a vatibus , quOs 

de uxoris Hecubae, Cissei Thracfae regis fiUae, somnio coa* 

'^uhierat. 

5. 3. Somnium quidem boe fdit, nt sibi facem parcre vide- 
Tetnr regia Conjux , quae totam Trojam incendcret , inceaditf- 
que deleret XJnde vates efiecerant , fatem ill^ significare 
pnerum^ quem Hecaba sinu gestabat, patriae olim exitio fiitu'^ 
him. 

%. 4. Ptiaiiius , qna^i itfmiiieiifs et Sibi. et patriae fatum evi^ 
tare posset, recens natum infantem cuidam Archelao, servo , 
dedit ezponendum , qui , tantiim abfuit , ut domini jussum ex- 
sequeretur, ut puerum servaret atque educaret. Sunt tameti 
aliiy qui dicant, Hecubam puerum clam marito pastoribus in 
Ida , Pbiygiae Minoris sive Trojanae ditionis monte , degenti«- 
bus educandum mandasse y eosque puenim Paridis nomine ad*». 
J>ellasse. 

§. 5. Quidquid sit: Paris in Ida eduCatus et adultus, forma 
ct Tirtttte, regiis dotiba^, prae ceteris aequalibns ezcelluit, q[utF OENONE PAKIDI. ii5 

ftetnm est , tit f cnm armenta contra belnarum iopetum opti* 
me et forltssime defendtrtt^ nomen Jflexandri iUi inderetur ab 
Sk^i» auxiiier et ca^p vir (cf. Heroid. £p. XVI. ve. 356 ). 

§. 6, Qua ut oerpons iU animi dotibus cum nomen Faridis 
slve Alezandri in Idac jugis eelei>raretur , <(uis duUtet , quia 
Jovi JJifky fnJkant ; Hom. II. XXIY. y inaotuerit. Quae (juidem no« 
tiua et Pandi exitiosa fuit et Oenonae. Etenim , cum in Pelet 
et Hippodamiae nuptiis , ad quas vocare neglezerant Eridem 
sive Litem Deam, huius opera » anreo m^lo, cui inscriptum 
erai • detur pulcriori ** in medias Deas lunoncm , Minervam 
ei Yenerem pro)ecto » tnter hasce de pulcritudine certamen or- ' 
tam essety ad Paridis » optimi formarum spectatoris, arbitrium' 
certaotes Jnpiter delegavit, cujus Is exitus fuit, ut, quamyis in 
soas partes pertrahere, potestatis promissione JnnOi sapientia^ 
Miiierva oonarentor , vietricem declararet Yenerem , quae pul- 
oerrimam ipsi poliidta esset uxorem » Helenam , Tyndariden p ■ 
cx Leda , Tyndari vel lyidarei Spartae regis uxore , t Jovo 
^ravulala. 

§. 7. Adctdit vero aliquando , ut Paridem , tanrum , quem m 
deliciis babebat, ante se agentem eonsequerentur Trojanl n 
PriamOy ut eximium bovem quaererent^ mtssi) quo donaret in 
ladis funebribus victorem , quos in memoriam Paridis , quem 
mortaum qredebaty oelebraturus erat. Legatorom oculos sua 
specie in se coavertit taurus. Ut viderunt , ut vi ereptum ab» 
duxeranL Al)ducentes persecutus est Paris, qui, cum vi nibij 
se proHcere posse videret , atqne , quo animo ad Priamum ad« 
ducerent, inteilexisset , cum iliis Trojam abiity ut in celebr^«* 
dis bjdis de praemii 'bonor^ dccertaret Gertanti nec virtus, 
Bec fortuna defuit Hectorem ipsum virit, qui a pastore juvena 
se victum videns dedecuji suum vicloris sanguine eluere yo^ 
lait, et dum Paridem stricto gladio persequeretur, conspectis » 
oertis insignibus et gemmis, quas Hecuba pastori ejus educatQ** , 
li tradiderat, fratrem agnovl^. Quo cognito , Priamus, fatoruni 
inmemor, Pandem filium, ut erat, iu baberi )usstt, 

§. 8. Ante agnltionem vero dum in Ida pastereni ageret ^ 
armentacpie ad fontes et fluvios u( sitim levarent saepius ad* 
dneeret , yel ipse inter palante^ boves itd iUos cantans adside« • 
ret ; quid mirum , ^i Oenone , magno de flumine edita , fon<i 
tiam praeses , Pegasis ( quam Propertlus £L L. II. %[, s^. vs« 
&>: Deam et 96. Nafdt^ vocal) praestante Paridis fomtii ita ca^ 
peretttTy ut in ipsius raalrimonium ooncederet In quo quidem 
matrimonio sese ita praestitit, ut bonus marltus a pia coniugft/ 
ploxa exspectare non possct Eienim marili latus nttmqunui 

H ^i4 EPISTOLA QUINTA* 

^eseruerat, nec diei aestus nec noctis frigora recusaTerat iia^ 
quam; quibus studiis maritus caperetur, iisdem se totam tra« 
dideraty et, quod in amicitiae conjunctionisque necessitudine 
Cic. de Amic. c. 20. maximum putat, superior se cum inferiori 
exaequayerat , Nymplia cum pastore, 

§. 9. Quis itaque est, qui cum Oenone sese summa indigna- 
lione moveri non senUat, quod Paris, illa optima oonjuge 
spreta , inpudlcam peliicem secum duxisset , cujus , etiam ante 
nuptias cum Menelao initas, dubia fuisset pudidtia, eaque sexa- 
per vita, ut fides eihaberi nullo pacto posseL Quidni, ut Oeno- 
ne Nympba cum pastore Paride alto in foeno jacuerat , iu Pa- 
rvs , Regis fiUus agnitus Nympbam in regium torum admittere 
debuisset , praesertim cum Oenones manus sceptra decere possent?^ 
.Si vero rudior baec aetas Principi Juyeni adulterium condol 
nat ; patriae tamen proditionem et pemiciem cum adulterae 
posthabere Pariden^ viderit, fereodum quis putet ? 
.J-. ", Quamvis vero iaec. ita seseinParide babeant; vel 
sic m Paridis amore Oenone persistit , et queritur, quod ars 
Medica, quam Apollo in pudidtiae a se per summam vim ipsi 
Cfeptae soIaUum tradiderat, omnes morbos pellere possit , suum 
amorem non possit Quamobrem per amorem , quo Paridem 
antea prosecuU erat, et adbuc prosequitur, iUum obtestatur, 
nt, Helena justo \'u:o reddita, ipsam denuo amare pergat, 

JrERLBGis ? an conjux prohibet noya ? perlege : non 
Ista Mycenaea litera facta manu, (est 

Vs. f. PeHegis P futuri cognilibne instructisshuus mihi 

lemporis notione. Praesentia quidem Paridis indignationera 

cmm, Graecorum imitatione , et superbiam movere voluis- 

satopms pro futuro poni docet se videturj ut verborum bic 

Vecbnerus HeUen. L. I. c ,4, git sensus: Tu, Pari, cui ma- 

pag. m. i55. Interrogautem rito equidem , conjux vetus , ia 

autem orationcm pluribus lo- omnibus rebus , ut piam uxo-* 

cis majorr ad adfectus moven- rem decet , obsecuta fui j om- 

dos VI gaudere quam adfinnan. nera adeo Viri dignitatcm et 

tem et alibi vidimus. V. Lon- aucloritatem exuisli , ita mol- 

gmus Op. 1. Sect. ,8. 0^ ei uxorius factus es, ita to- 

Jlri conjux prohibet nova? ll\s tum te Heleuae , novae scili- 

ytrbis Ovidius iudolis bumauac cet coujugi , Uadidisti , ul xM aENONEPARIDI; ii£ 

Pcgasis» Oenooo , Phr jgtis oelebQrrima filTis , 
? .Laesa quoroi: de te, fii sinis ipse, zneo* 
Qois Deiis opposuit nostrts saa ntimina votis? 5 

Ne toii pormaneam, quod mihi crimen obest? 
Leniter, ex merito qnidqiiid patiare, ferendam estx 

Qaae venit indignae poena f dolenda venit. ne eptstolam quidein legere, tii« Si smU ipsfi, Refer ad meof 

fi ea penniUente , sit li)jerum. adco utOenone Paridem suim 

Qaod quidem incultts ejus tem- vocet , nisi Oenones ampUus di* 

porzs viris, quibus inbellis in- ci forte noluerit, sed alterius 

bectliisquc sexus in nullo fere puellae. 

honore esse solet , turpissimum Meo» G£ Adn» ad vs« i. 

videri deboit. Epist I. 

Perlege : non est etc Si iU- 5. Quis Dem opposuU nos^ 

qae per uzorem bas literas per- iris sua immina voiis ? Quis ve- 

legere tibi liceat, rogo le, ut ro Deus nutu et arbitrio suo 

oe legere desinas , nam ab hos« justas matrimonii nostri spes et 

te oon suDt profectae. Y. Ar- vota turbavit? Saz. in Dictat. 

gum. §. i^ %, Qui ibidem docet N^ndna non 

s. Litera facta , L e. scripta* pro ipso Deo babenda esse sed 

Plaut. Asin. Act IV. Sc, i. ys, pro imperii ct yirtutis nota, qu^ 

92. Cic. Acad. L. lY. c. s. Just quisque Deorum excellere puta- 

L XXYn. c 3. Burm. ad b. L batur. 

RuKnk. OpposuU per Metapbpram dt- 

3. JPegasis Oenone , Fhrygiis citur a cursoribus in stadio peti* 

cdeberrima ijrlvism Y. Argum. tam , cum adversarius , alter al« 

$.1,8. teri opponebat pedem , ne pro« 

Celeiferrima. Locns proprie gredi posset , vel ut supplanta* 

eeleber dicitur, homo ciarus. C£ ret. Cf. Yirg. Aen. L..Y. vs. 335. 

Nap. in vlta Dionis c. lo. et Ovid. ex Ponto Cp. YI. vs. & 

Argam. §• 6. Fr. Oud. in dictatis ad h. vs. 

4» Jjaes0. Partlcipium cau- 6. Quod mi/U crimen obesi? 

sam querelarum aperit* Y. Ar« In ea nempe opinione erant 

gonL. §•. 8 , 9. veteres , ut , quodcunque ma- 

Laedere amantem pp. dicltur , lum ipsis adcidisset» id poenae 

qpi aoiorem violat, fidein lal- loco haberenU 

llt. Ovid. Rem. Am. L. Y. vs. 7. Lemter, MoUiter , aequo 

4.>8. Proukh. ad. Tib. L. I. EL animo. Ilubert 

10. vs. I. Ex merito. Ex causam DQ* 

li % ne EPISTOLA QUINTA. 

I 

Nondum tantas eras, cum te contenta maritdf 

Edita de magno fiamine Nymplia, fui, id 

Qui nunc Priamides, (adsit reverentia Tero) 
Seryaa erass servo nubere Nympba toli» 

tat , propter quaiD, Y. TuvseU. Y. Argum. §. 8. eztr. 

de Part 1. I. in v. Propterme- ii. Priamides. V. Argum. g. 

ritum y itaque ^ quia merubti, 7. Prima in PHMnidc^ ex ne« 

8. Quae venit indignae poe^ oessitate produdtur , ut in Yir* 
na , dohncba venit. Indipiae .gU. Aen. L. YI. vs. 494 1 ^^ 
(immeritae} dativus Graeca con- alias prima in Priamus y Ptia'» 
struCtionepro accusativo ponitur md'is , et Priameius corripiatur ,^ 
cum praepositipne a(f. 'Venire ut monuit Gesn, in Tbes. ad 
proprio sensu adctpias , xxlpoe" h. r. 

na , personae instar , venire di- (Ad^it rever^ia vero.) Ideia 

catur. Sicut Cic. Tusc Quaest est , inquit Saxius , ac , quid 

L. n. c. a3, extr. « Yenit ^ in- opus est dissimulare ; ea qMip* 

quit , plaga vebementior.** Ita pe veri vis est ac natura , ut 

jbivina ira hento gradu procede* neminem revereatur , et a men« 

re dicitur. Cf. Ovid. £p. 11.. vs. tientibus iUico poenam vanita- 

6s. Argum. §. 8. Lect indigna in tis repetat : eam contra vel im-« 

Animadv. Lehnep. memoratam pudentissimus quisque revereri 

probat Loers , cu}us quidem debeat Qua occasione Y. CU 

rei hic menticnem non fecis- nos docet , quodnam discri- 

sem , nisi subjunctam observa- men intercedat' inter veritaten^ 

tiouem Erfurdtii ad SopbocL. et ventm , ut , quamvis utrum* 

Antig. vs. 493. addere Hbitum que de rebus n^erae intelligeo,^ 

esset ; « masculinum stngularis tiae , quas abstractas ( a sensibua 

numeri adhiberii ubi universe remolas) Phiiosophi dicunt, ju- 

atiquis inteUigatuTi spu vir seu re et recte dicatur, tamen La- 

femina sit." tinorum sensu in sln^ulis dic* 

9. Nondum tantus eraSy etc. torum et factorum cansis Veri^ 
Y. Argum. §. 8. cf. Y. Schelle tas uumquam lociun hai)eat^ sed 
Hagar aan Abraham pag. so. et Verunii ideoque, si quis scrip* 
Michal aan David pag. s. 8A*it verttatem narrare , veri'* 

Coniekta, tuU vs. 19. In his tatem dicere^ pro verurn narrc^ 

vocabulis , inquit CL Saxius ad re \ verum dtcere auribus Lati* 

h. vs.y inest quaedam huma- uis vim fecerit. .Unde sequatux^ 

nitatis et indulgentiae vis, qua, necesse estj| semper de rebua^ 

sorte nostra et meritis longe in facto positis verwn, verita^ 

minora paUinur et admittimns. tem vero nunquam recto dici; OlENONE PAHIDI. iif 

hnsfe greges inter requieTimns arbore tecti t 
Mixtaque coiii foliis praeboit herba tonun. 

Siiepe super stramen, foenoque jacentibus alt0| l5 
Defensa est humili Cana pruina casa* 

Qiiis tibi monstrabat saltus venatibus aptoss 
£t tegeret catulos qna fera rupe suos ? Qno pertinetit illa OTidii Ep. rtim more herba agere tanqusni 
I TS.65. Ep. XYIIL Ts. 119. et persona dicitur; Uti Horatitis 
MetaiiL L. XII. vs. 54* 8erm. L. I. EcL 5. idem verbum 

19. Nubert. De h. v^ signiQ- ^de personis usurpat. 
atione supra. n Murena praebente domun ^ 

Njrmphoi Y. Argum. §. 8. Capitone culinam." 

Nubere — tulL yerhixm Jer^re t5. Super stramen , foeno^ 
tum iQfinitiyo Ovidii proprium qne, CoDJunctio que hic diver- 
esse observat ad h; vs. Burm^ ^o% casus contra generale Gram^* 
TulL Non recusavi. Ovid. Me- maticorum praei^eptum jungere 
tam. L. XIIL fs. 4<>o. Suet. in videri posset } sed in talibus di- 
Tib. c 34. Ruhnk. Versum Casum ab intellecta prae^ 

i3. Saepe etc Elegans casus positione regi monuit Yoss. de 
tnntatio observanda est. Oud» Construct. 0.67: knXefoeno sub« 
Hac commemoratione pristi^ audi igitur praepositionem wi. 
liae consuetudinis superbiam et Ejusdem coustrdctionis exem* 
lastidium Paridis graviter incre- pla laudant Oud» et Buhnk. ia 
pat(Oenone} et retundit j ho- Sall. Jugurlh. c. 7. Liv. L. V* 
minibus enim ex humililocoin c. 19: Apulej; Metam. L. II. p. 
altum evectis vulgo nihil mo- 93. Cort. ad Sall Catih c. 33. 
lestius esse solet, quam supe- Burm. ad Suet Yespas. c. 19« 
rioris vitae et temponim in- Plin. Ep. L. III. £p. 6. Oud. 
ducta recordatio. Depingitiu* ad Hirt« de B^ G. L. YIII. c^ 
hic sitnul antiquissima et pas- 4^* 

torkia simplicitas amantium sub Alto ^foeno de adervo foeoi 
arfaorum umbra humi recum- alte congesti sumitur. Sax. 
henlium. Sax. Cf. van Schelle 16. Defensa est, DepuUa, pnH 
Jempsar aan Jozeph pag. 97. hibita est. Heins. 

Bequievimus arbore tecU, Pa- Cana^ quoniam nitescii. Pra<* 

oe et securitate gaudentes sub ta albicantia dixit Horat. L^ 1« 

arboris umbra recubuimus. Cf. Od. 4< i^s. 4* Sux. 

yir^. Eol. L BuGoL 17. Aptos. AptuSy inqnit Wyt^ 

<4« ^rachtU herba. Po^ta- lenb. V. CL iu Select Schoia^' 

H3 ^ tii8 . EPISTOLA QUIJTTAi 

Betia sa^pe comed ^ macalis difliiineta^ letendi^ ^ 

Si^epe citos egi per juga longa caues* 20 

/Jncisae servant a te mea nomipa fagi | 
£t legor Oenone,^ falce notata> tua : 

£t quantnm trunci , tantum mea nomina crescnnt f 
Crescite, et in titulos surgite recta meos# iTvan, quas suae CIc^ de Nat . Juga longa. Montium comr* 
Deorum editloni subiiinxil Creu* tinuos tractus. Juga montiuni 
aerus Y. Cl. , L. 1. c 4« ^^tr. inde dicta Granunatici yclunt^ 
Tulgo idem notat , quod ido^ quod ipsa coutlnuationeyiffi^i* 

t Bcus. Orltur vero adjectlvum tur, Heins. 
i^tus a Graeco, ubi carcoq 110- 21. Incisae etc . Provocat 
tat Ugatunt , a verbo ebrcBiV R" nune ( Oenone ) ad certissi-* 
gare ; unde Cic. 1. L aplae i. q. mum, ne quis dnbitet, amori» 
€onjunctae f UffL§as. et fidei ab eo datae pignus ^ 

18. Tegfsret. OccuUaret , et ad nominb videlicet sui memo- 
tutas baberet Hubert. riam in corticibus arborum li- 

19. Maculis. ' Maculas opus teris notatam , quam cum in- 
illud textorium simpLiciter m- crementts illarum testatiorem 
telligo, quod Nostri mazen di- maglsque conspicuam praeter* 
cunt y in quas maculas rete di- eui»tibus fore speral, et vovet 
visum est. Heins. Adv. L. ni. ( nibil quippe vulgatius moFe 
c 9. intelllgit pinaas vel plu- amantium prisco fagis et arbo- 
inaS diversi coloris y quae lineae ribus teneris nomiua amicaruin 
insere^antur , et formidinem fa- incidendi ) ut simul cum illi» 
ciebant. Burm. adNemes. Cyne- (sua nomlna) crescerent Yirg«. 

. get. vs. 3oa. interpretatur fora« Eel. X. v§. 53. sq* Prop. L. i^ 
mtna veL aperturas in retibus KI. 18. vs. 19, Sax. 

. inter nodos. OudeAdorpius ma- Broukhusius ad Propertii £L 
culas, inquity accipe grandiores laud. in y.Jagus vs. ao. « Amatr* 
nodos plui*iihis locis inler fora- tibus cara ai*bor propter um- 
tnina et oeulos interpositos, ne bram opacam» tum et ob me- 

-'facile a feris tenuia lina rum'* moriam prisci victus.'* 
pi possenty quod probat Y. CI. 93. Et^^tantum etc. £x ngt^ 
ex Yarr. R. R. L. ilL c. 1 1. et tura arboris. 
Columella L. YIH. c. i5. a4. In titulos^^meos^ Jumei- 

20. Egi. Yenatorium est ver- nominis , et ParidU in me aoio-* 

• bnmj \irg. A.en. L. lY. vs. 71. rismcmoriam. Cf.Adu.adii^ist* 
fc Pastor ageus telis.'' Ileius. IL vs« 6^ OENONE PAHIDI; H§ J^opttlas est (memini) fiamli consita ripft^ s$ 

Est in qua nostri litera scripta mem6r« 

Popale^ yiye precpr, qnae consita margine ripae^ 
Hoc in rngoso cortice carmen habes: 

Com Paris Oenone poterlt spirare relicta* 

Ad fontem Xanthi Tcrsa recurret aqua* 3o BecUL Non obliqua, inquit 8ilia,IaboreSyTota et&oonienint. 
Baxius y ne turbatius concurre* quod et hic Oenonae adddit. 
rcat (nomina), et sic lectio im- aS. Bugoso. Adjecttvum ej^ 
pediretur. tetnara asperi coriicis speciem 

Surgiie, Popvli itaque ipsae nobis ob oeulos ponere xide^ 
agere dicuntur. tur, nulia senectutis ratione ha« 

95. (Memini.) Unde ? Amabat bita , quae tamen adjectiro in« 
scilioet dicari yolunt Interpretes, Bur«' 

ntviaU^ripa^Vhi bubus ad mannus y Ruhnk. y alii. 
bibendun!! compulsts ^ confabu- Carmen, Cf. Adn. ad ts« i46« 
lari amorique indulgere soleban t Ep. 11. 

Consila. PlanUta. V. Sla- 39. Spirare. Unum spiritum. 
tiiis Cooiicus apud Cic. de 6e* ducere. Gravius ergo quam vi^ 
nect. c 7. Horat L. III. Od. 10. ^ere, Hoc enim continuum tem- 
TS.6. Ubivid. BentLej. etRubnk. pus, illud unicum tantura tem« 

96. Idiera ^memor, Poetice* poris punctum slgnificat, 

d supra TS. 94* 3o. Ad/ontem Xanthi etc^ 

97. Popidey vive precot*. Mor- celeberrimi Pbrygiae fluvii , 
laUum animi ita sunt compara- Descendit aulem Xanlbus ex 
ti, ut solitarium nibil ament , Ida monle, adeo.ut jurassct 
semper anquirant , quibus sen- Paris , prius omnia naturae le* 
sa atque vota communicent. gibus praepostera itura, Xan- 
Hamani vero ut nihil a se alie- thumque prius adscensurum 
nom putant, ita quivis ab alte- Idae fastigium, quam, rebota 
ro idem exspectare licet Quod- Oenone, spiraret 

si vero ejusdem naturae socii Hujus vero promissi vim , ih- 
desont , adcedente phantasia , quit Saxius , auget a re por- 
quae in secundissimis et adver- tentosa et incredibili sumta ob« 
sissimis rebus exardcscere ple- testatio.-^Frequens haec aman- 
mmque solet, eundum scnsum tium aliorumqnehominnm, qui 
inanimatis tribuunt homines , maria et montes pollicenCur, con- 
nnde fit , ut cum bis , quasi suetudo est , ut i^/ceret , qnae- 
.rationis j^ticipibuSi sua con- que potius eventura esse , quam 

H4 ^90 EPISTOLA QUINTA; 

Xitntbe I cetio propera ; yersaeque recnrrite lymphae ^ 

Sustinet Oenonen desevuisse Paris. 
Illa di«s fatiun miserae mihi dixit; ab iUs 

Pessima mutati coepit amoris hiems: 
Qua Veniis et Juno, sumtisque decentior armis, SS 

Yenit in arbitriumi nuda Minerva tuum» Bdenl suaiii Drangi signifioent i& Pro5em< Cic. Act tn Vfrr« 

Cujus geneFissententiaseGrae^ pag. 44- £d. Creitf. Serv. ad 

.els Lattnisque coUegjl Fulvius Aen. L. II. vs. 334* •^atx. 

Ursinns in Yii^gilio cum Grae- Ascon. Ped. verba haec sunl>: 

eis scrtptorihus coUato' ad Ecl. & Dies* foeniinwo genere tem- 

-I. vs. 60-.. pag/ 19 y i3v Edit pus: et ideo dimtnntive diecuhL 

. Valcken. , quihus addendus est dicitur hreve tsmpus' et niora» 

.locus Ovid. Trist L» I. £1. 8. Dies horarum XII- generis ma»- 

vs. I. el Horat, L^L Od. 99. culi est; unde hodi€ dicimus 

.▼s, 1«. Saz. quasi hoe die. 

3i. Xanlhe eta Per Apostre- Servii verha eadem fere sunt, 

pheu. Cil Adn. ad vs.' 27. h. Ep. nl addere supersedeam. 

33. SusiineL In yoce susH- JDixit Praedirit, portendit. 

^nere non mediocris audaciae et Oud. Dieere proprium ac so- 

. impudentiate vb inest. Cf. Ovid. lenne vaticinanliunr vocabulum* 

MeUm. VI. V». 563. Fast. L. H. Sax. 

^vs; 4i6. Suk Hinc ilaque est, Ab i. q. ex velpOfH V* Tur« 

quod Oudendorpius in Adn. ad selL Op. L in v. 

h. VS.J 5i£5/i#i«f explicet audety 34* Pesmma -^ amoris hients, 

a se impetrare poiest , uli et Eleganter hiemem amorem Pa« 

Drakenbr ridis vocat ih Oenone frigeii* 

I>eferif/50e. PerHeterosintem« tem. ^ic tbniv^L aestuS' amoris 

porum pro praesenti desetere. Ovid. Am. L. III. EL 5. vs. 3$. 

Cf. Vechn, Op. L L, I. c. i4. §.2. « Quem tu mobiMbus foUis 

33. lUa dies. Nonr videtar vitare volebas, 

temere- a Po^ta factum esse , Sed male vitabas , aestus 

quod dies feminino genere no« amoris erat." 

tavity ut tempns generatim in- Cf. Vakk. ad Euripidis Phoen. 

dioaret, nou eertum et defini^ vsv d48* 

twn diem; si vana non sunl , Mutaius amor est aliorsutn 

quae Grammatici Veteres de versus. Metaphora sumta a veA* 

potesiate illius generis obser- to ,• qui, cum secundiis fuisset, 

vaai) lanquam Asconius Ped. mutatur et adversufl e^t, fiuhnk* OENONE PARIDL Ut 

^yoniti micoere sxuus , gelidufique cacarrit ^ 

Ut mihi naurasli , dara per ossa tremor. 

Consaloi (neqae eDim.modice terrebar) anusqae/ 

LoDgaeYOS((ae senes: constitit esse nefas# 4a 

« 

35. Qaa Venus ei Juno, Cf. 37- Mtoniti Gausam /eddil 
Argum. §. 6. Dorn Seifiea ia partlcipium, quare sinus mica- 
ODomastioo Po^'lico. . rent: de qiio verbo cf. Adn. ad 

Smniisque tUcenlior armis. yst 45. Cp. I. Iiuagpinem summi 

Wyttenb. V. CL Bibliotb. CriL timoris per jocum et risum de^ 

VoII. P. HL p. 75. quae ad pinxit Plaut. in AubiL Sc. 4« 

k>nmi verborura sensum intel- Act 3. ts. 3. Sar. 

ligeDdum faciunl , baec scripsit : Gdidusque cucurrii^tremon 

« Minenrae oculos ab Antiqui* Substantivum ab effectu dici ge^ 

Ute improbatos el saepe salse iUlum patet Yerbum currerc 

irrisos yidebis apud illos, quos eleganCer acnaturae conveDiea- 

ad Propert. L. L EL ai. vs. i4* ter celerem sanguinis motum 

laudat. Gl. Burmannus, Hein* indicaty quo in sumrao timose 

sium praecipue ad Ovid. L IL omnis ad cor redit sanguis. 

Art 65^ Ista formae vitia dis* 38. Ui mihi narraslL Fost* 

simulabat Pallas » galeam capi- quam mtbi omnem banc ren& 

tt induendo. Ne diibita , quin communicasti , inprimis verD 

boc speotans Ovid. £p. Y. Her. Yeneris promissum. Egomet 

vs. 35. illam sumiis armis decenr continuo "tnecum ; qnid 9 si 

tiorem vocety L e. quae decen- ostensa spe puicrioris fidem 

tior est , quando ariha sumsIC : mutaveris , -** jam tum verw 

qaae eam magis decenf qaam ta ne eveniret, quod evenit. 

nuditas. Otrd. Saz. 

36. Venii in arhitrium. Ut 39» Anusque longaevosque se» 
ta arbiter formae irium illarum nes» Omnem banc nugatoriam 
Dearum , Yeneris , Junonis , divinationem Yeteres eum inter* 
M ioervae , adstgnarea uni ex il- pretarentur esse rcrum fortuita- 
hs pulcritudinis praemium, aa* rum significationem longo tem« 
ream nempe &idis pomura. pore et diuturno usu animad* 
Ood. versam et notatam { Cic. de 

Nuda, Minerva apparebat Divin. L I. c. 6, 7.) facile in* 

praeter morem; in signis enim lelligitur ratio, cur anus potis^ 

Yelerum oanquam esslat nu- simum ac senes futurorum coo* 

da , sed palla decore amieta , jeclores baberentur. Sax. 

•aepe lorica cum aegide el bae* 4o* Constltit esse nefas. Com 

ta. Saxt sistere pp. una, firmiter sfaiir, 

H 5 l2i £l»tSToLAQUlN1?A. 

Caesa abies: sectaegtte trabes-, et^ clas^' peracttt^ > 

Caferula eeratas aecipit unda -rates* 
flesti discedehs : lioc Baltem parce negare| * 

Praeterito magis est iste pudendus amor* 
£t flesti, et nostros vidisti flentis ocellos: 45 

Miscaimus lacrimas moestus uterque suas^ tit nemo facile te loco moveat • Parce, Noli negare^ cave nt* 

Hinc certum esse , omni dubio ges. Imitatione Graeconim , qiii 

nuijus. Yerborum sensus est : itidem feiJou dicunt Y# Vecbn^ 

Omnes , quos consului , in id Op. I. L. I. c a8. §. 4< ^* ^ 

•tonsentiebant omnes ^ iit adfir- c. 9. pag. m. 958. extr. 

roarent, certo certius esse «e- 44. Praeterito etc. hoc scn- 

'JaSf inpium facinus, quod fa- su : IUe amor, cujus tuas ab- 

ri, nominare non licebat euntis lacrymas indicia credidi, 

4ii Caesa ctc. Elegans de- niagis est pudendus praeterito 

^criptio nayes aedificantis cas- amore , qui fortasse Tcrus fuit ^ 

que jamjam conscensuri. Sax. sed ficlus certe fuit, quem dis* 

Classe peracta, Perfecta, ab* cedens ad me decipiendam os- 

ftoluta. V. Sueton. in Caligu*- tendisti^ cum jam Helenam cd* 

la c. 91. Val. Flaccus L. II. gitares. 

VS.96. et Burm. ad Valerii et Pudendus, De verbo pudeo 

Ovid. L 1. Rubnk. consulatur Sanclii Minerva L. 

^ 4a« Ceratas. Veteres navi- jjj^ c, i 3. 

tim rimas cera inplebant 2 un- t - t^ * •• ^ ..»^ « :,« 

j . . ^ ' Iste, Demonstrative atque m 

•de saepe a podtis naves cem- . . , . ^^ 

.S . *^ T» T_ 1 ir #^ in contemtum poni pronomea 

iae diGuntur. Ruhnk. Y. Cro- ^ » , * *_^ 

M. ifn^ • • j 1 • ^ ir 1 non est, quod moneam. 

•guet rOrieme des lois etc YoL ' \ 

U. pag. 3oo. Edit Paris. 1890. ^^' Etjlesii. et nostros ^^ 

Accipit. Apud poetas omnia disU eic. Repetita conjuncUo- 

etlam inammala in actu et mo- °e ^ 1^*0^ admonetur , ut 

tu esse saepius jam monui. ""5«^^ P«^ «^ adtendat. NoH 

43. Hoc sahem elc. Si alia, «ol«"» ^" ^^^*^*» «^^ ^^ ''&'' 

inquit Oenone, pristini mutui- Nostros ^fientis. Plurima 

que inter nos amoris pignora ^"1"« constnicUonis exeinpla 

ncgare ausis ; id profeclo infi- tam (Jraeca quam Latina laud»- 

ciari non poteris te ablturum vit Heins. ad b. vs. Pronoini- 

in Graeciam laerymas fudisse- "ibus enim adjectivis Graeco 

Sax< max^ genitivuih iungere soleBt . t) E W O N K P A R I L w^ 

, tToD sic adppsitia Tincitar vitibos alMiis'^ 

Ut (da sunt coUo brachia nexa ineo« 
Ah quoties^» cum te Tento qaererere teneri^ 

Riserapt comitetf ! ille secandus erat. 56 

Oscnla dimissae quoties repetita dedisti ! 

Qaam vix sustinuit dicere lingaa^ Yalel 
Aora levis rigido pendentia liqtea malo 

Sascitat: et remis eruta canet aqua. 

« 
et ligatae et solatae orationis dicatur. Sln arbofres yitem oon 
scriptores* Y. Periz. ad Sanct amplecterentur , viduae eicoe^ 
Min. L. II. c 3. n^. i3. libes. Sax. 

46. Misctumus ^ moestus 49. Querereretenen,i,e. reti- 
tderque suas. Elegans est con« • neri. Gf. £p. II^ vs. 14. Ut hocf 
lanetio primae et tertiae per- commorandi cupiditatc mihi ii« 
aonae ,. quae utraque agit de dissimi amoris opinionem injice- 
iisdem k>quentibus. Oud. res, calidumque amantem ageres^ 

47. Ifon sic adpositis etc In* So. HiserwU comites, aliquem 
geniosa contentio amplezus , qui adeo perdite' feminam amare 
leoerrimi amoris signum esse posse ^ ut ex falsa causa etiam 
soknt cum vilibus ulmo junc* * moram quaereret. Yentus enun 
tis I cum enim apud Italos ye* non adversus sed secundus erat. 
teres nullae aut rarae essent vir Cf. £p. II. vs. 93. In hac verbo« 
neae sine ulmis aut populis , rum interpretatione mecum con^ 
quoniam judicabatur , nobilia sentiunt Ruhnkenius et Loer» 
vina non ntsi in arbustis gigni , 1. spec 

et iB his quoque laudaliora sumr 5i. Oscuta dimissae etc, Mai^ 

miSj stcut uberiora imis f ad hane jus etiam accessit amoris erga 

rationis disciplinam arbores eii* me tui indicium^ osculorum fre- 

gebantur. . quens usus et impeditior prae 

Hanc vitium alligationem ve« dolore vox. Per ri dimissae no*' 

teres rustici marilare vocabant. tatur reditus Paridis versus Oe- 

Qaia vero ulmus vitem amabat, nonem semel iterumque post 

nec vitis deserebat ulmum, in- discessum f^ctus. Sax. 

de similitudo connubii et amo« 5a. Sustinuit, a se inpetrare 

ris inter marem el feminam ad potuiL Cfl Adn. ad vs. 39. h« 

. vites arboresque ejusmodi tra- £p< 
dncU est , ut ulmus , quacum 53. Aura levis Hgido ^ sus-* 
aptae et nesae erant , maritus citat. Ipsam nunc Paridis na- 
apud CatuUum Carin. 63» vs. 63. vigatiou^ra potlticis coloribus ^ I!l4 jEPjSTOLA QUINTA* 

FroMqoor infelix ocnlis abemitia vela ^ $$ 

Qna licet i et lacrimis hnmet arena meis* 

tltqne celer yenias Tirides Nereidas oro: 
Sdlicet at Tenias in mea damna celen imagine a Velis remisque snm- 56. Qiut, paHe sdlicet Qui^ 
ta , depingit Cum enim oram bus adjectis verbts non panim 
SolYimus et permittimus vela Paridis desiderium in Oenonea 
VentiSy jlla tnrgescere indpi- animo augetur a Po^ta. Dum 
iint} unda vero maris , commo- poterat, alio oculos non deflec* 
ta et compulsa remis, frequen* tebat Oenone. 
ter spnmat ^ remus autem et • Hwnei arena. Est boc incal* 
aura celeres yias fadunty nt tis ac rudibus bominlbus pi^- 
' loqoitur Oyid. £p. XYL ts. prium, ut nuliam neque spatli ^ 
33o. Saz* nec temporis , nee modi defini- 

Lintea itaque sive yela quasi tam notionem babeant , pban- 
dormientia e somno excitantur, tasia Tividiore abrepti. Po^* 
snscitantor ab aura levL ta itaque cum canit, taliom 

Levis. Sazius Y. CL adcipit, bominum sermone et dicendi 
vel potiusadcipi posse adfirmat rationentituri qno fit ut, diftu 
deUnif/acili eiblanda^ con- canat, in sylvis et rudi bo- 
Teniebatque ez portu navigantL minnm genere yersari videa-' 
' Bigido,' Pfaturam mali indi- tur. Hic ergo est Hyperboles 
cat4 fons atque origo. De Hyper- 

54. Bemis eruia* Bemiges bole legatur QuinctiL IniSt 
dum impellunt remos , veluti Orat L. YIIL c 6* £dit. Borm. 
aratores glebas rastris frangen* pag. ^Si. 

tes undas tffodere videntur. 57. Celer venias, Graecfs- 
Saz. Hiiic itaque consequens mus. Y. Yecbn. Op. L L. L a 
est, ut aqua canumsive album 3. pag. m. i33. sq. Fen/o^ pro 
colorem referat ^redeas^ inquit Bubuk. Venire 

55. Prosequor infelix etc enim saepe pro redire ponitur, 
Quasi dicat Oenone: Rgo ve- £p. XJU. v». loi. 

ro eo stultitiae processi, ut, Virides Nerdidas ^ T^eM vHsi-m 
quam longissime possem , na- rinas Nerei et Doridis iilias , 
ves tnas bicryrais et bonis omi- de quibus ita canit Propertius 
nibus prosequerer. Quibus in L. L £L i^. vs. 25. sq. 
verbis non modica ejus ipsius « At vos aequoreae formosa 
est inisio y quod vota pro itu Doride natae 

redituque Paridis fecerit, cum Candida felici solvite vela 

malo suo et daiuno reversus sit cboro. OlENONE PARIDL laS 

Totis ergo meis ftlii rediture redisti ? 

Hei mihi , pro dira peUice blanda fui 1 6o 

Adspioit immensum moles natiya profundumi 

Mons iuit : aequoreis Ula resistit aquis. 

S qauido Testras labens A- tiam. V. TurselL Op, L in t. 

mor atliglt undas , 6i. Adspidt etc. Uti novissi- 

Maiisuetis socio parcite 11« ma discedentem viderat Oeno** 

toribus." ne , sic prima redeuntem ez 

laiw omorezplicanteBrouk* eodem promontorio Sig^o , qaod 

hisio est Anmiornavigans. SO" bic eleganter describitur, spe-- 

docum et Yos ezpertae sctatiS| culata erat : cujus adventu oog- 

^ald sit amor. nito , parura abfuisse scribit , 

58. SciliceL EzpHcandi vim quin obviam ei in undis pro-« 
Iiabet et sul ipsius irrisionis sig* cederet Saz. Saepe rebus in« 
nificationem. V. Turseii. Op. L animatis visus tribuitur ut Bp« 
in V, III. Ys. 69. Ruhnk. 

59. Votis ergo etc. Rata quip- Adspicit immensum '-^profun* 
pe Dii vota mea esse jusserunt , ^um. Quia non nihil procur- 
sed eorum y proh dolor! fruc^ rebat Sigeum, incumbebatqua 
bii ego nuUos capio ; redisti mari , hic adspicere dicitur im* 
eDim alii , alius gratia, non meo mcnsum profundum. Saz. 
CDininodo. Hem! miseram,quam Immensum. Adjectivum illud 
error ita abrlpuit , ut paccm facit ad sublimitatem. V. SchelL 
Deorum pre^ibus exposcerem Praec. SliL b. Lat. 'Part II, 
pro pdlic€y quae diris erat do- c 9. Sect Sg. eztr. et in Ap* 
Vivenda. Sax, pend. L. lU. Sect 3. s^i Lon- 

JEVgo. Hic praeter Ovidii filio- ginus de Sublim. c£ Adn. ad 

mmque optimorum po^tarum vs, 56. h, Ep. 

consuetudlnem conrtpitur. V. 62. I^ons fait etc. Mons» 

DaT. Jac van Leonep. V. CL unde conspezerat Paridem rec- ' 

Aaimadv. ad h- vs. jBrgo sto- te moles naliva adpellatur , uti ' 

i&achanlis est vel conquerentis. alio loco mons Aventinus Ro« 

Ovid. Am. L. IL £L 7, vs. i. ^ae Fast L. Y- vs. rt^g. 

Prop. L. IIL EL 5. vs. i. ubi "Qua simul dictione et altiew^ 

Broakh. Ruhnlu ^ ct situs a naturay non ope- 

So. BUindafui. Placavi Deo* re et arte munitus depingitur^ 

nim iram precibusque delinivL Saz, 

Precibus enim propriae sunt Aequords etc Vim inmien^ 

nanditiae. Saz. tium in conlinentem aquaruxQ 

Pro. la commodtmi , in gra* frangit et retuadiu Sax. t(t& EPISTOLA QUINTA>^ 

Hinc ego Tek toa^ cognovi prima carinaet 
Et xnihiper fluctus impetus ire fuit. 

Dum mo^or, in summa fulsit mihi purpura prora; 6S 
Pertimuit cultus non erat ille tuua* .68u Ifcnc de loco pp. dici** ri enim aUternonpotest^quiiiy 
tur. V. TurselL op« L iny. £x cumcarmamy cui totanavis ia- 

lu)C monte , promontorio. nititur » cogitemus , reliquae n«- 

Velft p^ pHma, Ita enim fieri yis (partes , tota adeo nayis , 

Bplety ut prospicienti vela pri- mentem subeat 

mo loco adpareanty dein^ ad- 64* Et mihi eVz. Eodemmo* 

propinquante nave , inferiores do Phyllidi inpetum eundi per 

partesy quamvisnondistinctae, fluctus ( ita enim explicandus 

tum magis dignoscantur et per- Graecismus impetus ire uti jam 

aonae et res , quae naye ve- alibi monuimus ) tribuit Ovid. 

huntur, Et poetae et pro* £p. IL vs. ia5. sq. 

aae orationis scriptores adjec* 6B. Vwn moror etc. Dum ani* 

tlvo primu9 utuntur pro advei^ roi pendeoy starem an occur- 

hio/Timiim vel^r/mo, Virg.Aen. sarem tibi, oculis se meis prae- 

L. IX. vs. 944* Liv. L. iy« c. 90. ter spem purpui*ae splendor 

Phira apud Gronov. Obss* L, L in prora conspicuus ofierebat , 

c 7. et Heins. ad Yirg, Aen. quem aliunde sciebam tibi nou 

lU YI. vs. 8x1. Rubnk. Ope- esse propriumi sed appeliante 

rarum vitio in Heins. adn. per- propius oram maritimara nave 

peram laudatur Aen. L. L vs. vultum muliebrem agnoscebam , 

a44. pro L. IX. quo viso animus vebementer 

.Cognovi, Cognoscere est sen* perturbatus est Sax. 

suum , ut ocuiorum et aurium 1 Jn swnma "— prora, In supe*' 

inlelligere , animi. Saz. riori tabulato prorae, quae ante» 

^Bcctius' forte cognovi ezpli- rior navis pars Troadem peteu- 

ces agnovif ut apud Ovid. Me- tis , de Sigeo observanti ( da^ 

tam. L. lY. vs. 187. de Tbisbe tivus pro ablativo cum praep» 

« Sed postquam remorata suos Graecorum more ) primum cou» 

cognovit amores." spiciebatur. Sax. 

ut eleganter de Oenone adbi- Hulsit, Fulgere maximum 

beatnr , qnae viderat vela abi» splendorem emittere ^ binc pro 

euulis ParidJs et jam redeun- Julgurare aliquando ponitur. 

tls agnoscebat , quo sensu et Purpura» Altcrutrum sumeii* 

Alcziiiacus verbum adcepit. dum est^ inquit Saxius , yel 

6an/<ae. Hauc partein pp.spec-^ Paridem bujus luxuriae in- 

Ia5:>c Ovid. alilii vidiiuus. Fie- slrumenia Troja sccum Spsu:- O E N d N£ P A R I DL iJf- 

Rt propiory terrasque cita ratis attigit aurat 
Femineas yidi, corde tremente, genas, 

Ifon satis*id fuerat: quiA enim furiosa morabar? 
Haerebat gremio turpis amica tuo* 70 ad^Kqrtasse, cui snspicio- pressa coDJunclione nam. 

itt Doit parum favet illud Ovid. CuUus, Yestitus, amictus. C£ 

tp. XOL vs. 57. Ovid Metam. L. XIII. vs. i63. 

- « Y«&erat (ut fama est) mul* Bubnk; 

• ta spectabilu auro , 67. Cita ab effectu aitra 

Qaique suo Phrygias cor- didtur , cujus ope celeriter . 

pore ferret opes." terras adliogebat ratis. Ra* 

vci eumdem in patriam re- $is autem primum et antiquis-r^ 

ivrsurum , rapta jam Helena , simum navigii genus e rudi* 

uvisentemque urbes Sidonem bus tignis asseribusque confeC'-* 

ct Tyrum ejuamodi vestes pur- tum. Rates , inquit Festus, vo« 

pureas eniisse Ileienaeque in« cantiir tigna inter se colligata , 

doiase : Tyri4 enim purpurft no- quae per aquam aguntur. Illa 

lidj^r nuila est , ut in vulgus itaque navis pars , quam alvuni 

notum est Quae conjectura in* adpellare liceat^ pp significa** 

de firmatur , quod pepla Mine]> tur. Cf. Adn. ad vs. 63, v. C4* 

vae a matronis et Hecuba inpri- rinae, 

m% ooosecrata dicuntur ipys^ 9«;- 68. Femineas — genas ipsas , 

nna^ ct^tav^ opera mulierum uon enim , me quidem judice , 

Skloniarum , quae Paris Sidone pro toto vultu vox adcipicnda 

adtulisset. Hom. 11. L. YI. vs. 389, est. 

•q. Severissima enim Lycurgi dis» Corde tremente. Cf. Adb. ad 

cjplina purpura uti non patie- vs. 37. h. £p 

faalor. Laconica autem purpu« 69. Non satis id faeral ? fer 

n y quae laudatur a Plin. II. N. iuteiTogationem 61 legaj , seu« 

L. n. c* 36. L. XXL c 8. Ho« sus mihi quidem Crectior vide- 

rat. Od. L, II. Od. 18. vs. 7 , 8. tur. IIoc modo : quare non 

postertorum temporum esse vi'* abii , postquam vidi femlneas 

detar , * quibus Lycurgi disci- genas iu' prora , nonne hoc 

plina ioterieraU Sax. aatis fuerat ad dolorem exci*' 

66. Pertimui. Mazimns ti« tandum, quare adeo demen* 

nor me oocupavit. Praeposi* tem fuisse oportuit , ut mura'* 

1» enim per vim verbi iuten* rer. An ut videreui turpern 

dic. Ratiunem, quare tantope- (ad mores uon ad Jaciem ) auu* 

MZ t^mercl^ addidit Pocta ^ sub- cain /uicrenlem ( pcrpetuo sc- m8 epistola quinta; 

Tunc yero rapiqtie sinns, et pectora planxiy 
Et secui madidas ungae rigente genas: 

Impleyique sacram querulis ululatibus Idem 
Illinc has lacrimas in mea saxa tuli* dentem » nX abstrahi viz posse ticulae allud quidem alio teai« 

Tkderetur) gremio Paridis? pore factumy aliud^similiter com* 

De formula saiis est vid. Burm^ paratum esse inferuQt ; sed quod 

ad Metam. L. VI. vs. 363. nwic narratur , illi praeferen- 

5aj:ius V. Cl. loctim ita ex\' dum esse* Cort ad SalL Cat. 

plicat. Non opus quidem fuis« c 6; • 

aet plura curiosius spectare ; a Bupique sinufi eic CC Adxu 

oeterarum rerum contemplatio- ad vs. i5. £p.lllt Yestem^ si^ 

ve oculos avertere potuis^em , nus tegin^entum , vi quadam ro^ 

q.noniam viso muliebri cultu laxavi , discidi. Sax. > Cf. vaa 

idoneum jam exstabat argumen* Schelle Hagar aan Abraham 

tum immutati ergame amoris pag. i8. 

tui, id()ue ad dolorem safis 79. MadidaSf Cf. Adn. ad 

erat Sed , ut sunt feminae ta- vs, a8. h. £p. v. t^ laarxnus, 

liimi rerum acerrimae specula- MigjnU^ Cf. vs. 53. h. £p« 

triceSy sic coepUis indignationis y, rigido. 

furor me iropellebat, ut plura 'j^. Implevique^quendisubtw 

oculis mei^ persequerer, quo latibus. Implere , u e, premendo 

factum, ut iu gremio tuo se* effarcire , distendere. De rebu^ 

dentem amicam viderem. Id vej liquidis vel solidis dicitur, 

enim notare videtur haerer^ quibu^ et v^sa et utres v& 9. 

gremio. Hac certe imagine Pro- premuntur et extenduntur. Me« 

serpina a Plutone rapta^ £uro* taphorice itaque verbum adhi« 

pa Tauro insidens aliaeque id buit Ovid.y ut, quanti Oeno* 

genus mulieres rapt^e in gem- ne^ ejulatus essent, ocuhs nos^ 

mis et marn^oribus pingi so- tri^ quasi subjiceret 

lenty u't raptoris gremium oc^ Sacrajin ^ Id^ ^ quodinhoq 

copent. Quo spectant Ovid. monte sacra Deae Cybeles fie* 

^p. yilL vs. 94. Metam. L. YIL bant ; unde ipsa Dea nomea 

TS. 66. Idaeae parentis h^bet apud 

.Qii/Jem/»,propter quamtan- Ovid. Fast. L. ly. vs. 189. Sax« 

demcausam? Cf, Tursell. Op. L 74. Iflir^c has lacrimas etc» 

ip V. quid. Cic. £p. ad Div* Lacrymas autejn in sua saxt^ 

hf L £p. 4> se tulisse dicit Oenone , i. e. ii| 

71. Tunc vero. Tum deinuroy es^ loca ynoestam secessisse , 

tum inprimis. £ae nempe par- quae pristinae ejus cum Paridt /'» O £ N 6 N £ ^ A A I tr L /a^ 

oie ^elane dol^ti ^de^rtaque eoiijiig«f ploriet i ^S 
Qoaegtt^ "pfiat nobii tptalit ^ i{ysa ferat; 

Nanc tibi cdkWeliuiuit . qnae te p^' aperta^ ft#ctiUlntiir 
Aequoray l^^itimoa destitaantc^tie toros. 

• > • • ' ' . ■ 

fainiliarita^tis feites et Tindioes aeguora. Phires femiiute ideoi 

esse.potmnt,, Helenaeezenplwmiseculaasunf., 

I)olentes enim « missa lipmi- Aellirae saltem et Clymfnes i 

imm oonsuetudine in solitudi- sociafuin lleien^e j memineirunft 

nem seab^ere ^lent^ u^ aie- Ilom.. tl, L.III. vs. i44- OVtd* 

gritiidini suae tapto nTa^'. in- sfp, XVL, y% aSj. ^i XYII. vs. 

dolgeantyfortuiiaeque eftsusim* i5o, sO^. eC pro Ctymene Hy« 

plorent. Sa£ .., gii|. fab.^^. Thlsadiem> fab. 99« 

; 75.; Sig HelenCy jdaleat ejtc. Thisadien quamdani nomlnat.. 

Non leyis impreOatio in Hele- Inunohaiic ratidnem .addit Dio-. 

inan, qua Toret OeponOi ut tjs.CretensU Lib*^? ^^^ T^h 

Similem ei dolofHs .vicent red- ci^» pos^uam. antea c, 3« Ae- 

dant inimin^ , .^t ut aliquando thram et Clymenen Mcnelai a^ 

Eesertx a novo oo^ge fdem £nes » quae ob i\eces^tudineiii 

subire iatum cogatu^ ,^ quod si« cum Heleiia eig^rant , cpmin^* 

bi ^us cau^ obtigeri^ S^ . moniv^at ^ ( hapc rs^tioneip red« 

, JDeserto^ jcanjuge, Suppte,^ a dEt ) quare Troj%nI Helenapt^ 

eonjuge. Quae praepositio &e- Qraecis. repOscentibiis reddere 

l^ omittitur. 'Vid.- Ep. Xll vs« i^otuer^ni ^, quqniai9 fratres Pa*' 

i6f. ProperU L'.' I!.- £L ,j. .ts. ridis forma ^uCerum » quae' 

17. Liierpreles «d Phaedri fab. qum Helena . yenen^t ,, pefmo*' 

ai. vs. 3. L. I. Ruhnk. . . ti .puptias ^ibi, singu^arum jaPK' 

f, 76^ Ipsajerat , cM^ Xdffot ut animdf destinaverant . Pi;oindQi 

SophocL 'Trach. ys. 833«. . • . Ovidii verba.non (ut9|lii) (Je. 

77« Nunc ' tibi . em^eniukL sola Helena , s^d de fbni.i^juw. 

HanCy cum Priamides sb re« quqque ejus «iccipi^n^a.es^e juv* 

pertuSy tibi ffpta<f'sunt, te jW dlquim;. Sax. Pluralem prbsipi^ 

tant non solum Heleba' , quiie g^ulari. nuipero. ^ip cu;n empni- 

lib» in matrimonium conyenit , si adhibel^i c^nsf^i Peejrlkam|Mua 

aedaIiae,-yi!Mefoetc.Cf.Broukfa.. V> CI. in Adnot. i^d Xenlopli. 

ad. Pro)^. L. lU. El. sST. vs. ^. Ephes. t. U« pag. a^8« ... 

€kL ab Ohid. -ad h. Vs. qul vier- Aperta. , t^atJe pateniia. Ouc^ . 

Imm eonyenire ita explicat , ut Y asia ,. iromen^^. Quasi his vqt" 

tit ^eoncordes csse , anima mo« bts ^igniiicet , ne. discri|nina 

fue uirumque responder^, quidem maris et fluQtimi|\ pr^. 

QUae per aperta seqwMur libiAine sua feminas curarc. Sazr 

l ^At, cQxn paup^r er^s^; ai^menUq^e jiastor ageta^, ■ 
NuUai.nisi penosDQ.^ pauperis utor ^gMi . * ' 80 

.^JSlon ego miroj^ojp^s, ,nec.ipe ;^fta: j^gjn tanjgit, . . 
Nec de to.if Priami dicar ut uitia niii^. j 
Non tamen ut Priamus Nymphae soeer esse recuset: 
Aut Hecubac fueijm dissimulauda nuruy. 78. Desiitueref deserere quem 
nuinquam Bos.deserturos pro- 
miseraihus. Legitimos toros^ L e. 
inaritos'. *Torus poetice ct de[ 
Tiro et de uxore usurpatur. Yld. 
Heiiis. ad Ovid. Heir, £p. XIX. 
YS« 100. Ruhnk. 

79. Al , cum etc. Quasi dicat 
«non sequuntur /e» sedJbriU" 
nam tuam ; ego autem secuta 
sum te^ quae in paupertate tiia 
tibi nupsi et te amavz. Hubeirt. 
Cf. Arg^im. 5-®' . 

Agebas, jigere solcnne vi>- 

' eabulufh est pastorum oves pe« 

ciidesque varii generis custo* 

' dientiuni. Cf. Metam. L. I. vsr 

'^676. Virg. Ecl. L. T. vs. i3. 

80. Nulta\ nisi Oenone, Ad 

' efEcaciam sic dieit pro , ^Ega , . 
quae tanta Nympha, tameu con- 
''tejjlta Aii te marlto paupere. Oud. 
* Cf Adn.. ad vs. 84. h, Ep. 

81. Nonego miroropes. Prae-. 
eedentium ' ratlonem reddunt , 

'intellecto nam, 

( Eteiiim ) prae admiratione 

^go ( opes luas J non: afFecto , 

,iion easl cupio. Eodeni sensu 

'Gr&ecum Bcaf/ujS^a in Electra vs. 

' 89*5. Sophocles adhibult. Oud. 

Kee me, lo pronomine empha* 

^ Sis est. Tangit Movet , ezdtat , ad-' 
cendlt , ad amorcm commovet. 

Ve tot Quinquaginta enirar 
qualuor liberos fulsse tam ma- 
res quam feminas tradunt My- 
thologi. Catalogum vid. apud 
Hygin. fab. 90. Cf Ciofanusad 
Ovid. Metam. L. HI. vs. Sag. 

83. Non tamen* Per ellipsiii 
« jta pauper , vilis sum«" Oodr 

Njrmphae. Emphatice. 

Socer esse reeuset, sive se es* 
se socerum. Ita scillcet I^atini 
more Graeca loquuntur y ^pian* 
do agiCur de eadem personay 
neo transitur In aliaiu. Cf. Ovid. 
Bem..Am.. ys. S%, Melam* L^ 
XIII. vs. 14«. Oud« 

84. Hecubae^ V. Arguii|. §.^a.r 
pisfimulandof, Si tainep opi. 

neris altius esse nunc fortunao 
et honorjs, tui fastigium ^ quam 
ut sortqm mei conjugii patiatur , 
vchementer faileris y nam non 
est y cur vel Priamum nurus 
pudeat, vel Hecuba dissmule0r 
studiose oecidtetac celel, ( me 
suam esse nurum) quasi .opprp- 
brio ipsi essem. C£ Ovid. Am. 
L. II. £1. 7, yg, 8. ArL Am. 

L n. vs. P4a. Ep. XVH. vs. 76; 

Sax. OENO ir& P ARIDL ^ 

• 

tlSpMffie gam , et cnpioi Beri matrdna potenfis : QS 

Siint mild , qaits posiBint sceptva decere y >manas^ 
tfee me, faginea q«iodteciim fironde jacebam, . ) 

Despiee: parpuveo snm magis apta toro*. f 
Denique , tntas amor meas est tibi. nolla parantar 

Bdla j nec liltrices advehtt nnda rates. 94 

Yyndaris infestis fagitiya reposcitor armis# 

Hac venit in thalamos dote saperba taos* 8S1 Matrona* FestuS sdnbit tione ramorum natus et coBOti 

• Matronas eas esse , quibus positus sit. Sax. 

stolas habehdi jus erat'' Sic 88. Purpureo -^ toro , lecto 

nt matroiiae dicerentiir notae veste purpurea instrato et or« 

aoctoritatis , spectataeque vitae nato , qualis est virorum po« 

et pudicittae feminae. Gron. ad tentium et regum. Sax. 

GelL N. Att L. XYIII. c. 6. 89. Denique. Ut paucis di« 

Poientis. Hic simpliciter pro cam. Cf. Ovid. Hp, XX. vS. 65L 

rege yel viro potente. Sax. Buhnk, Novum disc^iminiis si^ 

66. Qtuu possint etc. Quae . num meraorat , ostenditque , 

tam dignltate sceptra tenere et quantum inter suos et Helendii 

moderari possint , quantumvfs amores intersit. Bx hts quip- 

in silvis habitaverim. Quibus pe tumultus , bella » pestem ji^* 

terbis ei^r^m suspfcionemque triae orituranl esse ptatesagH*; 

de ignobiiitate rusticitateque sua ex iills paceui , tranquillitafeny^' 

tep^tor. Sax. otium nasd et conciliari demoii« 

87. ITec me etc IColi me strat. Sax. . ^ 

propterea despicatui 'habere , 90. UUrices etd Sunt Grai^ 

qnod tecum olim sub arbori* corum naves , quibus injuria 

bos cubui et requlevi'; id enim MenelSo facta vindicabatur. Sax. 

&ctuA est non necessita^te aut i^i. TyndaHs etc' Dos sane 

jnre^ sed benevolcntia et sin* egregia novae uxoris^ qCiae prb 

gulari efga te voluntate : alio- opibu^ et b^nis in dbmum tuam 

qnin purpureus sortem meam mala omnla gt-avissimi belU se- 

lectus decuisset. Sax. mina,.vastitatem'et solitudinem 

Jacere fronde fagineA dupli- inferat/ Gum maxime enim ver. 

d modo int<;Illgl potest , vel bis reposcitur y mox yi , armis. 

sab fronde jaginea , sive arbo- Ulrum ergo retinenda , an , nun- 

re £igi ; vel in fronde , ita ilt cio ei misso , remittenda sit ; Bi 

lectus veluti ex furtuita conge9« meafn rogare sententiam grayb* jiSa .EPISTOLA. QVlVTXs 

Quae si sit DanaYs reddenda,' rdl Heclora fratremV 
• Vel cum DeYphobo PoIydamaHta roga. 
Quid {gravis Antenory Priamnitf qiiid eehseat ipse^ gS 
Consule : gneis aetay longa magistra fult^ 

^ , ]»- firatribiis sathem* tub , qiir fiibitOS^uiio' ore iiliniine'reddeii- * 

incori^tiptius.ine tibi judicafc dam ess^ Helentm' reispondisseb' 

yidebuntur , reqUk-e. SaX, De '^. Diet. Cfetl Op. L. I. c. ib. 

Tyiidaridd vid. Argum. §. 6. Serv. ad Aen. L. If. v5. 3io. L. 

Infestis -* armis, Sic etiam YI. vs. 49^* 

prosaeor^tionisscri^toresdicuHJt 94. Poljrdamanta vero litte-' 

Jnfestis hastis. Infestis cuspi' ris testatum est' a cbpsiSis filio* 

dibus, Infestis sigjnis. Exemplk ruin Priam'i et Faridis vehemen« 

.praebet Bentlej. ad Aorat. L. ter ab£orruiss^ negiisseque re^ 

lil. Od. 8. vs.. r^. sq'. l!)rakenl). tineudam esse Helenam/ Quint. 

adLiv. L.II. c 46. extr. Ruhok. Gaiab! PraetermissorumabHo^ 

• • • 

FagUiva^ Quod inscio etin* merb L. II. ^.^ 4i* ^^^ Vid^ 

vito maritociim^aride aUfu- omdiiM D.- J. van LennepAni- 

gerat Vocabulo utltiHr aeerljo, m&dv. ad vs! i5. Ep.1. Fotyda^ 

servisque beruni suiim desetx*n* mo^j filius ADtenoris! Ceteruni' 

tibus proprio. Sax.' ^ Polydanias priraa' loiiga forma- 

92. Hac -^ dote superua. Grra« tum e&se ab Ae^licb mikuJkft/i^ , 
.vis irrisio inest voci superba : adfim^&f l)rakenb. ad SiL liaL 
de nulla enim^ re^ vire gloriall £. Xll. vs. 3i9| notante Rubnk. 
^ssiimu^^ nlsi boni cbnscien-' ad b. vs. 

tiay.nisi recte fkclis, qiiando- 95. Gravis Antenor didtur^* 
que etiam, ut mos est , ingcnii quod ejus testimbnium velut se^ 
Jiuni^ni potentiavHis vero om- nis probi et prudentb muituni^ 
jiibns'//i^fato erat Helena. Sax. pohderis hab^bat Cf. Ep. Ylli: 

93. Si ffV prb num sit, qub ys^3i^ Y. Uom. IL L..III. vSk. 
siensu Graeci suuin n usurpant. 159. 

,Cf. Ovid. Ep. VlJ v^-.SV.. Cae- . Qiud cenieat^''conkde7Locu^ 

sar d.e B. G. L. I. c^S. Sallu^t. tioues sunt a Romana Curia de* 

in Jua. c. 47- n°. 2 , uIh vid. sumtae , ubi senalorbs senten^ 

!,ort. £xc. 4^* Ruhnk. tiam dicentes dicunturir^/isereV 

DanaXs. C£ Adn. ad vsi,' 3. sicutl ilii^- qui illos''sentenlism 

£p. I. ^ rbgabaut , conitderis dicunlur ^^ 

Vel IScctora^ l!)ictyS Cret a quo actu quidam Consulls ' 

BclL Trbi. L. L c. 6. a Saxio nomen dedueiint Oiid. 
V. Cl cit; aDctor esl, omnes Ur 96. Queis aetas' etc Quia 

lios a Priamu iu coiTsiLunif ad'<> in^^seniCus majus est^cbnsilium ^ -" OENONE PARIDL i«5i 

Tff^e radimentam y patriae praeponere raptam. 

Caa^ padenda taa est: jasta Ttr mrma movet, 
Nipc tibiy si sapias, fidam pvomitte Lacaenam^ 

Qaae sit in amplexus tam ci^o Ter^a ta$>s, loo . 

k. ' ' ' 

nsqoe ut corpus auDis infirmuniy vet. Bellum {nfert Cf. Lucaii. 
6tc ingenium saptentia validum L. YJL vs. 364- Sil. Ital. L. IL 
esse soie^ ; hinc egregie subr v^. 46. CerUniinn ffpovere s^e- 
]«nzit Pfid. « qud^ ^'^?^ ^^. PP occuiTit apud ^iv, Buli7|](«- 
Sax« yir,ln\.t\Vi%vdeh(i\^ene\Aix^^ 

^, Rudimentum pp. est pri- pujus jus^a erant arma , quoif 
sif puerorum rudiijni institutio, r^s- suas et uzorem venerat re- 
\el primum milituin teronnm peti(um^ nec ireddifa ipsi fu^^ 
eierdtiam et disctplina armo- rat. Sax. 

mm ac prima iilorum tractatio ; gg» ^ec tjhl etc, AIiu4 niii^ 

iiinc ad cujusque rei peragen- arguinen|ui|i deserpndi ' quanto- 

^e tnitia et a*uspicta transfer- c(us Helen^ expromit a ievi^ 

tnr. Oud. tate ^jus ingenu sumtum; non 

Pairiife pwaeponere rapiam, enim tutam esse ait in ejusmq- 

ovitati tuae , L e. maliq eam di muliere fidem , quae de- 

retinere, qnam servare patriam sultorio quodam amore , mo:fc 

tnam, quae propter ipsam pe- huic, mox alii' se mancipet j VQ* 

ritura esL Hub. rendum quippe , ne siitiili im* 

98. Caussa puder^ t^ e^t pe^u a Paride aufugtat , et ad 

CauHa locutio est forensj?^ sig- alium scr applicet, quo Mf;ne* 

nifieans vz^^t^ sivQ negqtium, faum fasticfiens Paridem ama« 

de quo in judicio disceptatur verit. Sax. 

per litem adversariorum. Bel- Lacaenam. Y. Arganu §.6, 

fice epie gOfide of kwflde ^aak, extr. 

Ond. De insigni in pp^ta Oyi- 100. Versa sit in amplexuf. 
dto Romani juris peritia ^git In ampletus m et iiemre fre* 
J. van tddel(.inge in Di^s. Pbl- quentcr occurrit apud Ovidium| 
iol<^ico-*- Juridica Amstei. apud verti in amplexus nuUiiiiy quai^ 
P. den Hengst et Filiuin 181 1. tum sciam , ni^i lioc ioco. Sax. 
Pudendii. Turpis, digna pu- Vertere generatim notat , 5#- 
dore. Huli. C£ Adn! ad vs. 44- fcw, statumf conditibnem mw» 
h. Ep. tare ; hinc b. vs. conditione mii- 

Justa, Jm*iy legrbus conveni- tata, ex ampiexu Menelai ia 
CBS, landanda adeo. Cf Ovid. Paridis' ampiexus ruere. C£ 
A, A« L Q. vs. 397. Arma mo^ Adn. ad vs. 99. Il £p. 

I 3 tUt RPJ$1?QLA. QUINTA. . 

Ut minor Alrides t^merati foedera lecti 

(^lamaty et.ext^rno lae&us amore dolet.s 
.Ttt quoque clamabi^* nul}a reparabilis arte 
, Laes^ pi:^ijcitia est : deperit illa, aemeL* 
Ardet amore tui : sic et Menelaon amayit ; jo5 

Nunc. jacet in yid^o credulus iUe toro* 

• • • • 

ui. ilinor Atrides.'Attei ■&' verbaex cBvina'illa Qde, nU 
lius , Menelaus , ' Agamemnonls Be^um indudt loqueatem I* 
fratre mmor uatu. Y. Doni Seif- IIL EL 5. vs. 35. 
fen Ondm. Pofit. in v. «Auro repensus sdlicet acrior 

Temeratf. AduUerati,'TibIatL Miles redibit? flagitio additis 
Dud. Temerare primum est aK- D^num i jaeque amistos co«. 
. (juid temere mpliri, agiere. Vid. lores 

Tal. Flaa. 1. 1. vs. 637. Inter- Lana refert m^dicata fucoj 

prete» ad Sd. ItaL L.,n. w. jf^^ vera.virtus, cum sema 
47». Broukh. ad Prop. . L. It excidit, 

ELi5.vs.ai. Demde est «»ii- . Curat reponi deterioribus.» 
tamimre,stupropoUuere. cor- ^^, .^ ^^ ^ 

rumpere^ via. Ovid. Am. L. L .. T^ ^ j •• - jj *. 
^, '1' r* T^ , tionem praeoedentium reddunt; 

^, ^ ^ - , io5. Ardet amare tuL Pro^ 

* 102. Ciamat. Cum ru cla' i • i 

, ; , ^ lepsis ; hoc enim argumento usu^ 

^nare r/ecle nectitur dolet* ut *^ ' ., -j u . n^ 

, 1 . . . , j« i_ • rum Paridem praevidcDat Uo* 

jQabeat vun inclaraandis h. e. m -i ^ j-i -^ 

.,. j* rk r j none , quod mox oumt* 

auxuium vocandi Deos foede- . ' ^ 

ris testes et viudices, quoniam Sed , inquies , Helena mei 
in foedere testes Deos facere ^^^^ ^^^^^ ' adeoque sundis 
solemus. Sax. ^^^^ pertidiae metus iu cam 

V . -L • • uon cadet Sax. 

Extemo -^ amoref hommis ^^ _, _ 

pcregrini. Quod invidiosius mar ^^^ ^ etc. Verum Menelaus 

^ , qnam si amaretur a popu- ^^^"^ ^^^ «*^^ persuaserat , et 

iari suo. C£ Ep. XVn. vs. 96. ^"^" deceptus est, poeaasque 

Q^j^ suac creduhtatis dedit. Sax. 

io3. NuUa reparabiiis arte . "o^- ^«^ J^<^^ » «'"^ 

-Uesa pudicitia est, Ita solent de «tc. , ubi alteruter conjugum mais 

•virtutibus et bonis moralibus ^ut femina desideratur. Sax. Cil 

scriptores. Mihi temperare non Adn. ad vs. 8i. £p. J. 
£Of»sum , quin adponam Hof atii Jacet* Cf, Ada ,ad YS. 3. £p.I, dEN^oiy E p aridI. iis 

FcliX' Andmmaclfe y eerlo i>ene m^ta mWrito! ' ^ 

Uxor ad exemplnn^ ^rairi^' hk))ekida faL 
Talevior follitf; tunc c;uin> sine -pondere sucoi ' ^^ 

MobililHii^ tentiflT^ttridafactay 'Tolaiit. iio 

ISX miaos est in te , quam summa pondus arista , 

Qqae levis adsiduis solibnsiu^-^rigeti 't 

Hoc taa'(nam'Teeolo)' qiiondam germana canebal, - 

Sic nuhi diffu^i^ tatipinata comis» ! . 107. jlndnomaohe, ^lia Ae4(* moUUbus venii^. non' )crngen* 
tioais Thtlies regis in €ilicta diini est cum oiida /hoia sed 
Trojana. Y. Hom, IL li^YJL vsl cUm volani. 

395. sq. 1 io, 'Volani. Sive' t^enter 

Ccrio bene m^fia marifo ^lioCh huc illuc fehmtur folia. Om^ 

Wriy ooDstanti vtro', nec muta* nrn enim> per a^m missa-dj* 

biii amoris desultori. Oud.' ■ Et cuntur volare > uti et qui ra^ 

pelliqibus tamen liberos Htetc^ pido cursu agitantur, Oud. 
rem suscepisse ex Euripida et it^,'' AdsididfsoUbus UsUL 

Anasicrate conjecit Parrbas. ad -Quantam solis tim indloMt \ ' 

b. L . * ifo/iev enimpluralitate'maximam 

- B«ae Jmge t^ cerio^ ut sit solis yim denotant, qnae a(fci«» 

^ese cerio sive cerilesimo. Yid. duitate mirum qaantum • auge* 

TandL Op. k tn ▼. ifcne* tur> cujus re^ consecjuehs -est'j 

108. Ad exempbtm fhtiris^ ut urat Yid Broukb. ad TU 
Heetoris. • jid valet seeundunu buU. L. I; £L 4* vs. s. . ' 

io^«p»it9, Tu bsvior etc. LetHS ^^ rigei* • Nfituram aVl* 
Ekgans mobilitati» levitatisque starum elegaBter- significant. Ex 
iinago ab- aridis folijs , arista* boo loeo , inquit Saxius V. CL*, 
rwnque cacuminibu^ mutuatii , simul discimils » V(^*bum rigeM 
qnibus pondeiis nihil inest ; nam iton modo dejri^re 'sed mmfo 
iblia soooo et viriditate destitu- -eiiam ctdore sumi pb^. ' 
ta vd teauissimo spirantis . ani* it3. Hoc. Hujus totunae iit* 
xae afflatn a ramunoulis suis d>* dementiam. Sax.' • t 

vdhmtur ae. decidttnt. Ita quo- - ( Namrecolo ). Inrmemoriam , 
qaesBmnaearistae, ubi perpe-^ -revocoi animo r^peto. ^Heins, 
iuo solis aestu ^liquantur y exa- Jam divinationein Cassandraec, 
zescunt , atque ideo vei levissi- sororis Paridis.', in medtnm pro- 
mo impalsu ei^cutuintur. Sax. fert Oenone , ostenditque ve» 
Hic locus male inleipungitur » ra esse omnia y qnae fatidica 
inquit Atthnk. ad.b. vs.,nam •illa muUor» aut arte^ aut Tft^ 

14 m ^PlSXPl.4 QUIKTA. 

Q iii4 facis^ O^none ? qm4 i^rena^ semina mloidas 1 iiS 

Noa profectdris litora }>iLba^ arieis. 
Graja jayenca YenU, qoae ^e, patriaqLqiie » domttmqa^ 

Perdat: lo proliibe) Qraj^ jviy^noa yenitv tione, aut osu yel conjectiira terum eteganter {mitatar^ ca« 
piiBiescnpserat. ^muc.^ ' ^ " ftui yis i^aecest, cQtii4 audest 
Ctasandra' ab Apolline q)> penoiie ! cur Parideiyi amas ixH 
formae praestantiam *am*i(ta 'H' rito frtictueCsuccessu; nam'ye« 
YStictnandi artem docta est Gum niet mox femina e Graeds , qua< 
«utem i quae pp(licita emt', et omnem tuam'yoluptatem inter- 
non prnestaret^ ApoUo yUt^ne yertet, te patriamqtie j^um* 
ejus yaticiniis uUa fides habe* dabitJ' Ulinam-IHiDeaeqne^oin* 
retur, effeciase fertur. Pom nes banc perduint! Dici enim 
Sei&n Onom. Po($t.'in y, noh potest, quantam' regioni- 

."' CanebaL Canerc bic ezpcr busnostns cabunitatemi qMan^ 
ne vifs^f^f T signijSoitione nor tam yastitatem solitudinemque 
tissima i *quod caninnibus ][40~ adiatiira sit Increpaudi lcrmw* 
rumque utereptur vates ii| r fu- la est quid fitcis ? «it Rulmk, 
tiiris praedioendis,' quqd' ea va%r ad b. y&r kudatque Qvid; A. A« 
jorem et quasi' Numinis plenam L.Lys^69i. -^ 
admirationem exoitareBt* - ' ti^.Quidartnaesminammtt* 

- 114. jpiffusis wiicinata co* das? Scienter tisurpatur de ya^ 
mi^, Quia ejusmodi 'bominetf na speatque reinutili,' nibilqu^ 
.praesfigitiQnein quamdam ez* profutura.^ 9w '; '* 
trinsecus injectam^aUtue' acrius 'n6.- Litom bubus arare. Ina* 
exardent^miuroremsimulab^nty' nit^r labArare.' Graed tux^BlXat 
quasi a Corpore animus abslrac* dpduv. Sax. • . ^ 

UxB diyino 'iqstinctu' concitare- 117. Ovaja juvenca venit, 
tur; binc species c)ubque iUis Perambagesyaticiliium. ffana 
Maenaduih^Bacc^antiuinque trff qubd jwvenca significet adui^ 
buebatury coma dissoluta et Spar- ieram , quaeque sui oopiam &• 
mK per bumeros» tuiputfrequen- cit , affamiae< sunt et merae 
ter jactatv^n , borrida facies , ali« nugae. - Parrhas. 'Pro affamia» 
aeque id genus insanientis for- teg; affaniae pro nugis siye a 
.mae.- Saz. • Gf Yirg. Aen. L. fanda indinatum nomen sit , 8i« 
IV; ys.77. sq. et 100. sq. tc derivatum ab ^/^Aaiui/s igno- 

jx5— *ii6. Quid fycis etc bili Stctliae oppido. Gesn. in y. 
En ipsam vaticinaltonis Gassan*- Affatdae, Gf Yirg. Aen. L.YI. 
drae formulam , quae obscurita. vs. '98. sf{. * 

tem et aiobagesoracuidrum ve- Fenii posltum pro veiuc^» Ita pKNONE PARIDI. i$r 

pom Keety obfcoeii«m pbnto, IK, mergite pnppioi* 
Hea qiuntam Phrygii •fngoims illa Vehitl 120 

piient. in enrsa famtilae vapaere farqnten^ ; 
Ai mihi flaventM diriflaere comae. iidebintTfttidnaales.BttniL9qiii Yerbw Sign. la T.Qscwn.) esM 

ik fiiliiris f Telat praeteniibus , credebatur.' Sax. 

Impeb^ntur. G£ Viirg. Aen. L. lao. Heu ela Quantam san- 

Vll« Vi^i. Tib. L.IL £t5. vSf guinis copiam navis, quae ve-^ 

5s. Bbiat. L.L Od.^i5. W. 9. ' nit,' adrenity qui quidem san- 

' 118. Is pro beu! ttchl nam guis ^tiindetur in terram Tro* 

i9 non modo |aAanti& est par- janam. 

ticnla, sed 'et ezdamantb in 'Quot, inquit Si^xius Y, CL, 

tristibq^', et ' praesertim furi*^ quantasque causas itla afiert , 

bondis^^c Ikcchantibus conve^ cur arma adversus P&irygios sir 

iiit. Ond. qoi laudatHeins.' ad ye' Trojaqios moveantury hos* 

OvidL MfctanL L.ltL vs. 713. ' tisque flamini^, ferro'^ caede ia 

I9 pirohibe. * ' Non pertinent nos grasseturl' 

proprie &aec verba ad ipsam iii. /it ckrstu In ipso tix* 

divinationis senteqtiam , 'sed roris cursii. Heins. C£ ]^p. YL 

cz pmona va^ interseruntur | yi] %^ Am.' I^' I. EL 8. vs. ioi)l 

quasi Deutn Deamve' implore^ \ Clum Qeinsio facit Rubnk. ' ad 

«qos niinuiie se' percitan^' esse bl vs.^ Nop ad ipsun^ vaticina* 

siiQulalMit f ut iiaec pestis a fi* tionis' et furoris cursum sive 

niiNis Trq]j|nb (tepellatur. Sipc. tenorem, quemadmodum Heio* 

Grajajuvenca vcnit, Obser*^ sius censet^ sed ad furei^tis^ba^ 

vandus'est versus reciprocus'| bituni speciemque respiciexistt* 

nbi priinum bexametri bemis* maverim ; nam currere est tym'* 

lichiuni recurrit ii^ fine pcnta- phattoori^m^et insunientium/neC 

metrL Tales versiis afiis ih L L und in'loco conslstere. IJt loci 

apud Ovid. rep^riiintur. v. g. bic sit sensus: duih adhuc \o* 

£p« X. ys ' 1 1. Am. L. I. Eleg. 9. queretur curreretque veluti spi* 

init. Ruhnk. ritu'DivInO| famulae eam pre* 

it^' Dum licet Dum non* henderunt /mandaruntque rur^ 

dnm appulit na vts ad orasl^ro- siis custodiae. Sax, 

)ahas , qiiae ideo oiscoe/Ui di* Hapere viin ac celerttatem sig- 

citarysive quodvebebat 'mu* nificare , ' notissimum' est. Ba* 

Jlerem pudoris e;rperiem , sive puere , quia Prianius impe'- 

quod per se ' infaustissimi ho* raverat , ut , quoties Cassan- 

iaiQis (1, ominis. vid* Fest. de dra solveret qs iit oracula » to« 3i5a epistjoea: qviVTA^ Ab nimium yates.xiiiierae*imlii;vera'liiitftil' 
.. Possidet en flaltos iUa juvenpa meos*:.. : .* 

Sit facierquamvis insignis, adnltera certo esit». . laS 
Deseruit patrios , liospitp capta yiDeos» 

IUam de patria Theseus, (nisi nomine fallor ) 
. ^escio qv^ Theseos y •abstnlit ante s^a» 

tles eam famulae co^rcerent non potest.Oebone a..turpitu* 

mannorei thalami daustris , ut dine moriim Helenes descrit>eii* 

insanam. Pharrhas. Nenipe qiiod da , aJ(|uam iterum, iterum<{ue 

Cassandra semper infausta prae- relabitur , ut^ gu^ntum fieri 

dicerety parentihus exosa in tur-» possit acerrime | Paridem a cu* 

* fim lapideam conjectafertar , piditatis vitio reTOcet, an^en* 

iibi vitam degeret, et secuni tissimeque ad legem foederU 

yaticinaretur. Canter. ad Lyco- servandam et ad suum arbi» 

phr. in Proleg. Adnot. trium exhortetur. PonamuS| in^ 

laa. At mi/ii etc. Me contra quit, pulcherrimam esse , nul- 

( e contrario ) tantus ex hac lique forma cedefe j res tamea 

praedictione tiraor terrorque ob* ipsa^loquitur, ingenio teterri» 

cupavit iit Jlaventes ( qui cri- mam ' videri , quod hospiten» 

iiium colof habebatur pulcer- banctissimis conjugii pactionibus 

rimus ) comae dirigcretU , rige* antetulerit. Sax, 

^nt, erectae starent. . ' Quamvis, Quantumvis. 

133. Vera^TO verax. Y.npt. ad ia6. Deseruit patrios , hoS'* 

vs. 378.. £p. XVI. Graece aAif% pitecapta^ Deos. Sibi inviceni 

Vid. Heinsterh. ad Timaei Lex. opponuntur ^^ri05 Deos el^Aos^ 

J^lat. pag. 8a. Edit Buhnk. qui pite capta. Quae antithesis etiaxa 

h. !• ad h. Ovid. vs. laudavit. ad Heienae crimen augenduni 

ia4. Possidet etc. Cf. Adn. facit ^ hoc sensu : Quantum* 

ad vs. 117. h. £p. vis fofmosa sit Helena 9 certo 

Quouiam in Cassandrae di* iadultera est et ^iafria; Deos de-» 

.vinationis formula juvencae £t seruit , peregrinos' secuta prop- 

^entio , ut traduceretur h.aec ter amorem hospiiis. Sic ita^ 

similitudo in re'i praesentis ima- que. duplex erit Helenae cri» 

^inein aptius nuUum Poeta vo* men , adulterium^ et pairioruni 

jBabuluminvenirepoterat,qudni D eor una desertio. 

4[aZtia, in qulbus proprie errant la^. Illam eta Ut autem 

.ct pascuntur juveucae ^ saepc clarius appareat, Helenam diu 

ctiam u tauris cxpetuntur. Sax. jam ante puclorls signa reliquis* 

ia5. Sit fitcie ctc. Avclli se ^ memoriam raptus c]us ai A javene et cj^pido credatu^ reddi^a. ylrgQ. . . 

Unde hoc comper^rim %axf^ hpne ^ quaeris ? amo«, i5o 
,yim licet, appell^^ y..e1< culpam uomine veles : 

Quae ' to^es rap ta est ^ praeboit ipsa rapi. ^ Theseo olim fiicti refirieal » sed qudque humaaitatis aensun^ in- 
tanta arte et ingemo , ut im^ esse , qui me fidlere uou po- 
peritiam rerum Graecarum si* test Sax« 
mulare poellaArumqiie athil sae» ' Heo quidem judicio 'in The» 
pe tenentiom lUBi dome^ca et sei aetatem non nimis anue 
quotidiana simplicitatem imitaii inquirendum, ut amuliis ^o^ 
Tideatur, eapis generis hoc est, tmn yideo.' Aetas eniBi flonda 
qnod in pervulgata Tbesei no* anspicioni maxime augendae ii^ 
miney quasi modo nascente et servire poterat^ praeterqiuMn 
diffidli, haesitat. Sax. quod calculi error pai^vae adr 

Deptffria— fl^^ii^. Avulsam tentioniy quam iactis htstorids 
quasi a domo et finihus patnis feminae adhibere solent ( quam 
aliorsumafoffi/if« ahduxit;quod in proxime praecedentibus ip** 
Theseusfecisse dicitnr,cmnUe« sa Oenone fassa erat) in Oer 
lenam ,- PerithoS adjutore , ex none condonari et non mils finr 
Oehalia Laconica in Atticam re» gi posset, ^ 

gionem Aphidnas sive Athenas . < i3i. Kun licei appelles. el& 
deferret SaX. * ' ". fianc rapinamyimimX.OaaaB»^ 

' 119. A juvine ei cupidoett. tu inteipretabere «utiAv eoque 
A jaTcne eoque' cupido; Pu^ -colore et tituio cnlpam uc crir 
therrima, inqukt Saxius, sus- me^^ tuum purgabis ac teges, 
picio violatae ejus pudicitiae , Sax. 

Iion subtili longeque ex anna- • ' i32. Quae^ toUes rapia .e$t, 

iium memoria arcessita , sed Invidiose dixit , cum bia taof* 

popularly ut solent pueUae, ar- ,tum fuerat rapta ; piiinum « 

gomento oomprobabat, Enim Theseo, dein a Paride» Hu- 

''Vtro , taredant , inquit 9 ahiMe- bert r 

knam tum a-Thesea integram Praebuit ipsa rapi^ Rapi ip* 

et iliii)atam suis restitutdm £uis« .aa» voluit , se rapiendam dedit 

'Stef Eqm<leni''Vtc mihi persua* veL se. rapiendaiii ultro .obtii* 

serim, nihil fiorentem Thesei , Kt et facuitatem rapinae dedit 

aetateiu; lubil amorislibidinem Sax. 

in Yirgine-tentasse. Si quaeris, - Praebuii rapL VXy auctore 
^ tmde haec tam bene noverim ?- Sunotio in Miu. L.1IT. c 6, Pe^ 
y vdim, certissiinuin milii rizouiusprobct, i ni iuUu m etiain ^lo BPISTOLA QtlNTA: 

maRet Oenone fallenti casta maTitD; Et poteps falli leglbas ipse tuis* 
Me Satyri celeres (silyls ego teeta lat^blaiiai) %$$ 

QQaesierunt rapido , turba prpterya ^ pe'de } 
Cornigerumque caput pinu praecinctus acuta 

Faifnus , in immensis qua tumet Ida jugis» 

pro accasativo pont scjei», et in Tbes. i» V. Citato Gic. df^ 
hunclaudavit Ovidii yersum in Senect cg. « Quod (canpruia 
bot pag. m.4s5. in Tbce) equidem aiUiuc poi^ 

i33, i34. Atmanete^c Ijm- amisi: et yidetis aimos.? 
ge alU contra, inquit, mores i35. )lfjp iSaprf celeKes ^tiv 
anei sunt YiQem tibi reddere, Cum enim i^ fiilvi» mora^^ 
similique injuria injuriam re- Satyros Fiaunosqu^ ^ pudicitia^ 
tunderepotvissem alium quae- meae insidiatores et ptx)Cp5 ^a- 
rendo viruiuf casia ^menman- bui, quorum in me studia tai^ 
si , nec te, ^ec tuas /egvuF' siye twm 4>est, ut afabt^riqi, u^ por 
^Kemplum imitata sum. ^. tivis aQcefSus , in^as pemo»- 

FallenU casta. Haec adjecti- vm Istebra^ ^aerens , cf uge- 
va ita )uxta se invicem elegan* rim. Saz. Qaibtf f^if^W» ^Or 
|er a Fo^ta sunt posita , ut , cantur leves, a Po€U in A. 4r 
quantum inter' qc difierrent Pa- L. I. vs. 54s. qu<miam, ut ad Iv 
ris et Oenone , diluddiuis ad- vs. notat. Bubnk. , agdi cursu 
pareret Vid. Scbrader adMu'" pe^. moptei et yupes feruntu^. 
.fiaei vs.8a^ A^im^dv. *C. lo. pag. i36. Quaesifirui^ peyultim^ 
ao5. brevi. Quasi celeritatis Sfitjri* 

i34. Et poysras. ?legaii? bic cae memor Ovidius n^apidq -r 
est usus tai et pro <?wm vel pe^ verbuin d^ta opcjfa corri- 
quamvis , quod ideo additur , puit. Sw5- Ql Heroid Ep. VIL 
ut perfidia Paridis apgeatiir , vs. i66 , »d quem tid^snmU.^ 
virtus scu fides Oenones magis dederun^ , abscidcrur^^ eta pe- 
admirabilis reddatur, bunc in nul|ima oorrepta di^ifu^^^o* 
Bcnsum ; M^neo <;asta', cwn nuit Heins. 
vel quamvis nemini miriim vi- TuHfa protfrwi, C£ ^dn. ad 
deri possit ,' rae ad ejfemplum , Ep. I. vs. 88. 
quod tu mihi ad imitaridurii pro. i37. Cor:wg9Wngii€ ctc. Vid. 
posuisti , et qiiasi legem prae- D.oru SeifTen Op. L 
scripsisti , ciraiu perfidam Gti' Pinu praecinctus acu^- ^au- 
rl' Quam cbpulae c( significa- pi enUtt e\ Panes» sjrWanua 
lionem eliain aduoUvil Gesn. Dei et Q^ifi^if i» ^^^^ ^r 6 E ir O If E F A R t D X^' i^-l 

ile 1!de Gonspicaat Tro}ae inanitor amant.' 

Ille meae spoliaSiii Yirginiutis habeti xia 

td fpuHjn^ lactando y rupi tajnifen an(^e capillos ^ 

Oraqae sant digiiis aspera facta meis. 
Nec pretiubi stap^i gemmas auramye poposcij 

Torpiter ingenaam munera corpus emunt.' 
Ipse , ratus dignam , medicas mihi tradidit artes ; i4Sf 

A:dmisitq^e meas ad suna doha mttniis'; 

Beaf pidum sahorem» ^inte au- pudo^s Ep. XYIf • yS. i i4« Pr6 

fem corona, inquit Ruhnk., sem* ^irgihUate deUbtUd £p. IL V8«' 

per a poetis tribuitUr Satjris. ii51 

Vid Qnd;M'6tahi. L.X TS. 6199* i4i. li^ quoque* Quoque A 

Li XIT. tS. 658. TocalVulor postjpohf dehet^ cuS: vis' 

Acuta dicidi^ pihufe tf fonilk addenda est TurselL Op. L ift 

ftliomm. Oud. tV InCellig^ i spolium habct. 

1*38. Qua tum^ I&a: ^elAi i4s. Aspei^ facta, Hiulca' 

Stijbe aidua est. Yid. Lu^h. L. reddita » laniata , lacerata. SkL 

n. YS. i^iV Tumidoi mofUes di* i43 , i44. ^ce pMium etc.' 

iit Ovid. Aail L. IL £L 16. ys. Etlamsi vero ApoUiois' amor^ 

!>i. Et Toz twmdus a tumendo defugere dob' potiierfm^ .buI-^ 

iloaien habet Yid. Interpretes liihi tafaito ihunuSy nihil auii' 

ad L TS. CL Emesti ad Taidtl argentiqufe , ut solent , quae ih 

Ahn. L. n. c a3. RuhhlL. thbertiis et eellis prostant , et 

i^ VLefidii ^onfjHCuuif, Fi- quaeistu^ dMisa oSrpiis'saam vul» 

dibos et ctthara' insignb. SaiL gabt', pactk sUiBy^^^ali^ nun^ 

Qoo pra^dkato a Neptiinh / iti* dihatio ingenuaS . mihinie decet. 

demTH]ija^mflnitoQre,*distkigal« Saz» Pretium hlc est mercei,' 

toK Giofah. TtdT ad Phaedri L. L fab. 8. 

i(o«M^i43. J/bm^oeete. Noh ys.>: Heins. ad £p. YLvs: 146. 

infitiory mequoque Tim passaih Ruhnk. 

esse y suocubuisseqo^ Apottini i44- MuniBrd corpus emwdL 

sthpratbrl , sed valde repuguan* Fo^ttca ' rallon^ , de qoii saepius ' 

tem, etqu&mmfextme inVitam^ dictum est' 

itoh ehim' id^Huhl habuitsi» i48--^ i49^ ^p^ hRs indicsft 

ne c^pitl6fum jaMora erTokus Mro, Oeiione haad poioente. 

Iftceratiohe. Saz: GC EK J. Tah Yid. Ghr.GodofirySchutziiLezN. 

Eennep in' AhhnadT. con GidBrohianum in r\ Yei 

.SpoliuM pp. quodcunque hos* sic tamen ApoUo sua sponte 

tibiitf dettaytaryhiBC spoiiuhi m^ iUoitri aliqao heDefi6iodr^ i4!i ^l>lStOLA QtJlSf Ai 

Quaecnmque herba pbtens ad opem,Taditque med^tid 

* 'Utilis in toto nascitur orbe, mea esti ' 

Jd& miseram , quod amor non est medicabilift herbis Jl 

Deficior prudens artis ab alrte mea* iSo 

tpse repertor opis vaccas pavisse Pheraeas 

Fertur , et a nostro saucius igne fuit* 

aam ccnscns artis medicae sci- inuiiiCasse feruntur. C£ Oytdi 
entia imbuit, adeo nt nnlla sit Metam. L, V. V8.34i. sq. 
ia juniverso terratum orbe sive i47- PoUiu ad (^umi aegW 
herba. sive frutpx sive planta scil.. ferendam. Sax. 
taorborumsenationiapta, quam MederUL Medicp. Heins..Cf. 
ignorem .Ovid.,Ep. XXL vs, |4. 

Medicas trtididit artes site »48. Mea est. Mihi «^iU< 
^edicinam. Vld. Interpret« ad et meae arli subjecta. Hub. 
Phaedri L. L fab. 14. ▼«. 11. i49- ^e miseram etc. Sed 
rtvMfcre docentium est vel prae- qnid mihi nnnc prodcst tota 
cipientium. Sax. .aiaheTbarumscient.ai.quae 

i46. Admisitque meas ad sua amflris aegritudmem levare non 
dona manus. Citharam intel- potest; ab hac Cnim deseror , 
lige, quae ab ApoUine inventa ab hac destituor, ab hac relm- 
:ejus propria dici potest. Mu- quori neqne majorem mde fruc- 
«icara enim et Oenonen docuit tum capio , quam si ea pijmlus 
Apollo. Vid. Schol. ad Lycophr. caruisscm. Sa*. 
Alex. V8.61. Herbas enim bic . tho. Prudens arta, i^itufc 
minua recte inteUigi dpcet ad- Graeca constmcUo. V. VecbB. 
diU vox mamis, qua citharam Op. L L. L §. 3. pag. m. ijS. 
pulsamus et digitis. Saxius V. Ruhnk. V. CL ad h. v». hmdat 
CLhaec verba ita explicat : « ad- Hepotem m Conone c i. et »ub- 
mi»it mea» manu» id^o , quod stamivum prutbmtia F» /«"«* 
inexpriraendis,coquendiSjmis- obcurrere dtfat apud Fhaedr. 
.«endisque terbarum succis, ad- L.I. fab. 14. vs. u. 
*oque in agen4o et curationi- ,5.. Ipse rcpertor opis ete 
buimorboiumpotiu8..qu«uin :Sed quid ego yamtatem arla 

«.hleinplatione^ tote Ula cir- queror ? i^ V"^ ""^'^'J^Z 
..CumforLeae artis sdentia tum lum inde amons '7«^):^ 5»" 
tewkla esse videbalur." P^ POt"'*.."»'^^'^^*'».^,*''" 

• ,»orta „et .munera dicuntur , "eo"^«'*8'^ """"""*'" i"f,l 
m»e DiiDeaeque invenisse «t .serV.tntem servul, me simiU 
Wm^mbttalibu» yelwU dona oom- .fiowplcx"»» est studio. r enu'; 4 , O E N N E ^ A R I D I. i4S 

Qaod neqne graminibas txHlns foecunda creandis, 
Nec Deas, aaxilidm tu mflii ferre potes* 

£t potes i et merui^ dignae miserere paellae. i55 

Non ego Gum PanaYs arma cruenta fero: 

Sed toa sum y tecamque fui puerilibus annis : 
£( taa^ quod superest temporis, esse pxecor^, 

lam de ApoUmis serritute ad mas et arma sdfero. Sax. 
srani argumenti rationem de* i53. Graminibus. Hcrbis. Sp^ 
torqHet Oenone^-etiamsi incau- des enim genere continetur.' 
la defimenda yarieut scriptores. i54. Nec Deus^ supplendum 
Sax. Auctorum ^ qui de hac fa- polest, Saepe enim veteres y 
bola diversa tradidenmt^ catar- ' ubi duae dtyersae personae du- 
fegnm eontexat qui Tdit ex not plicem flectionem requiruni ^ 
'Y. Y. D. D. ad b. L et Broukh. breTitatis causa wum modo pb- 
ad TEbaU. L. n. £1. 3. vs. it. nere solent Pfaaedr. L. III. faU. 

i5s. A nostro saucius igne 19. vs. 7. ubi post /iro^M su^h 
fmt Ab eodem igne , qoo plenduih posswn, Ruhnk. 
etiam nos flagramos., Van Len- Tu mihi Jerre potes. Et p&^ 
nep. Y. Cl. in Animadv. Saw tes. Elegantem hu)us locutiouis 
dus ab igne dicttur , ut a quo usum in precibuj et obtestatioN 
tua sauda mater .Rem. Am. vs. nibus observavit Burm. ad Lb* 
5. Ruhnk. £odem itaque Gu» tich. L. 11. El. 9. vs. S3. 
pidinis telo^quonos^ Vubiera- i55. Dignae» C£ adn. ad ysu 
tas. C£ Virg. Aen. L.IV. vs. i. '8. h. Ep. 
De vi praeposittonis a legatur 157. Tua ^um etc. Cum hbe 
SuMt. Minerr. L. III. c 4« pag.' loco convenit Xenoph. Ephv 
■L 40 >• et not Periz. pag. 4o3. qui hanc pronominis possessiSri 

155^157. Quod neque etc. constructionem araavit L. IIL 
Qnia vero nec ab herbis nec ab c 5. pag. Edit. Peerlk. sa. « a> 
arCe medica qnidqu&m est auxi- y&p fnre ixw&a dJoai<rcu/d &e * 
£1 , a te peio ; opem enim fer- iXEuffojxai , xai (iJ^i toirou ^tf^- 
repotes laboranti eidebesy quo- vaa-a vuufif aiji Quo in 1. Pater 
niani de te bcnc merui, non meus P. M. ' Jac. Tcrpstra pro 
a me Ubi ttiisqoe quidquam ma- iKsuaofLM legcndum judlcavit oM 
Vl erit metuendum ; non enim , f o-oybuu commate post (iBlvwa po** 
«t Heiena fadt^ tdtriccs flam- sitc' 
ik fiPIStotA stxtii HYPSIPTLB IJdSONi: «« t ARGUMENTUlL , S? i. Hypsipyle , ^uic lumc epistolam scripsisse fingituri, 
postquam cum soctis ap Me^ea e Colchide in Thcssaliam re-. 
dierat^ 'filia, fuis^e ^icitur T^Santis, ijttuke t.^nmi JTCgis , q^. 
^ Baocho et AiiadnCy Minois Cretae J^gis filiay prognatus fer<- 
tur. Hic vero^ regnum et insulam relinquere coictus^ a fiUa 
Hjpsipjle dam in naVem inpositus in insulaiki llaiiricaiii dela* 
^ ^i ,. .. , j.,- ., .. • . . •-. 

§. a* Causa autem, .^piae Hjpsipylen moTebai., .ut patrem. 
cz insula a mand a r et, |iaeq fui^ narrajtur^. Venfis.JFata, vd 
quod annua slbi .sacn lacere mulieres in vpsifla Lcmiio,. L^ 
ziiadeSy pegleferant^^ yel, guod catenas» qujbus ip^ cufi^.Mar*. 
te adidte^p aliquai^o ^nehtattjo;^^ in ins}da . Lpnno £ibf|catae 
tomt^^eiieoerat^ ut .letro spirilu' uxores; n^aritos a./ese..^ 
alienarent, ^ui, relicto legiump torQy. Terterentur in Aiiioreai 
aenrarumy ^tias^oc Tbi^cia.secii^ traduzeraat* . .... 

§. 3. Quo iacto uxores tantam ip .masculiniim.^yenns jxv^, 
atque odium ooncepernnt ,- \it et p^tres el niaiilos. de.media. 
toUere' statuerent . Pia ^ero Hypsipyle i^ bipi:>^ '4M<'' ^^^ ^len*- 
qide mendaz. Nocte enim intempei^ta.iJl si^yaA dam abdiju^t pai. 
trem, quem a se interfectum prae se ferebat, ii^um<pie pat)^ 
^^ebendum^curaYiL Postquam auiem vi ac iraude muli^rum. oifi^ 
Tiri ^eri^ranti HypsipyLen in ^tm loco raginam crelbint siU 
reiictae {eminae." • ^ ^. ,.\ ,. , , ... . . ,.., , 

§. 4* Hypsipyle itaque re^um teikente / ad Lemniim naTem, 
j^^rgo^y al> .Arg6 q^iodam , qui eam, Pa^ade . ad)fitrice , «edii-^ 
(;averat ,. dictam y cum !|Ociis,.adpulit Iasonj,^cui ex AesonCj.fi-. 
llo Cretbei .ac Tyrus iSalmonei bliae, e^ Alamede Clymejies fl-, 
lla natus inpeniYerat patruus' Pelias , l5ld in Tbessaiia vex, ut^ 
aureum arietis YeUuS|' regui Coldiidis paUadium., ^ P^mOf. 
airiete inmolato , cujiis ope» cum sorore HeUe, ^.In^ .'^ejii ^^ 
^bel^noyercae insidias emigeraty Marti dicalumy^tfufervety/jjt-. 
que Pbrixi manes pkcaret, speraus> fore, ut in bac expefuiio' 
ne lason periret 

§.5. Nam Peliae oraculum praedixeraly ubl Neptuno, pf*^ 
lii uaturidi / qaam W Crctlici iiUus a^ellaretur /saefk iaoei^V HttSlPTLE lASONl. tis d qjuis monocrepis , L e. ano pecte caloeatas, 'supenrenisset , tum 
moitem e\us adpropinquai^. Qao cum Teoisset lason mono* 
trepisy Pelias oraculi memor illum, ut Coldiidem peteret» 
jussit. 

Qut &ctam sit , ut vnb tantum pede calceatus ad Peliam ad« 
cederety Hy^us fab. i3. ita narrat « Juno cum ad flumen 
ADaarum in anum se eonyertisset , et staret^ ad hominum men- 
tes teotandaSy ut se flumen Anaurum transferrent, et id nemo 
Tellet, lason^ Aesonis et Alcimedes filiuSy eam ttansttdiU Ea 
aatem irata Peliae, qpod sibi saerum intermiserat laoere^ effe» 
dt, ut luon unam crepidam in limo relinqueret.'' 

§: 6L lason ergo , cum principibus Graedae Herolbas , quoa 
e:i^editionis sodos sibi elegerat , ad Lemnum adcessit atqlie ab 
Hypsipjle legina benigne hospitio exoeptus est Mutua ver^ 
beaeTolentia, in amorem bre?i oonyersa, in causa fuit, quare per 
dooS} et quod excurriti annos in regia moraretur. VeDeris 
piaeaiia ex lasone Hypsipyle tullt bina , Eunfium et Oeipylum , 
qoos tamen cum matre relinquere tandem ab Hercule ooactus 
didtar. Qno absente cum insulanae resdvissent a Regtna in 
ooounani caeile patrem fuisse serTatum, eam interfioere conataa 
sunt At firnstra ; nam fuga sibi oonsuluerat Bx hac autem fo*^ 
ga Aypdpylen praedoaes Tfaebas retraxerunt et regi Lyco in ser» 
Titiam Tendidmmt 

§. 7. Sic tandem saperatis CyimSiS petris , et mtti Buxino 
permeaso, in Colchidem pervenit lason» ubi Ae^Sta^ Solis fi- 
lius> imperium adminbtrabat Qui cum ex oraculo dididsset^ 
tam diu se regnaturumy quamdiu illud Tellus> quod Phrixui ad<» 
tokraty in Martis esset templo» hanC| cum subterfngere noa 
posset, lasoni dbtulit conditionem g ut ^ si inauratam pellem ao* 
ferre Tellet, tauros aeripedes (sunt Hygini verba) qui flammas 
Daribas spirabant, )ungeret adamanteo jugo , et aranet^ dentes» 
qoe draconis ez galea sereret; ex quibus gens armatorum sUm 
tim enasceretur , et se mutuo interfioeret 

§. 8. }uno autem lasoncm ob id semper Toluit senratumi 
quod se, oeteris nolentibuSy flamen Ajoaurum traostolisset 
Itaque cum sdret sine Medeae, regis Aefttae filiae, famosae Te-> 
neficae, consilio ac l)enefido inperata perfieere non posse, pe« 
tit a Yenere ut Medeae amorem injiceret, cujus opera factum 
est, ut omni eximeretur periculo. Medeae enim cousilio in me^ 
dios armatos Tiros , qui ex draconis dentibus proVenerant | la<« 
pidem conjecit , quo facto » discordia m({ta » mutuu Tulneribua 
gmaes ceciderunt Draconem yero^ Tel, ut Oyidius, lason in^. 

K j46 .EPIS.TOLA S E X T A. 

tcrrccit, Tcl, sccundum alios, Bledea veneu ope sofivitj quam^ 
ablalo vcllciey secum in Thcssaliam duxit. 

Argonautarum expedltlonero cecinere Orpheus , Apollonius 
Ithoclius , Yalerliis Flaccus. Pnwa sive soluta oratione eam per- 
sccnti sunt ApolLodorus L. L Diodorus biculus L, lY. Hyginus 
sh, cap. 12 •^aa, 

IjITORA Thessaliae reduci tetigisse carina 

Diceris^ auratae vcllere dives ovis. 
Gralulor incolumi, qnantum siois. hoc tamen ipsuz& 

Debueram scripto certior esse tuo. 
ffam, ne pacta tibi praeter mea regna redireSy 5 

Cum cnperes, ventos non haboisse potes* 

Ys. I. LiWra ThessaHae^ lol-' roe vere et ex animt sententia 

con oppidum ad sitium Paga- reditu tdo gratularl et laetaii 

seum , unde solveral navis Ar« patens. Sax« 
go. Oud. Hoe tamem, ipsum, Graeco 

TeLigisse carina, Cf. Adn» ad aiore accusativus ponitur in- 

vs. 63. £p. V. telleclo quod ad , Graeco xaraLg 

. 3. Jfuratae. Y. Aiignm. §^7f 8. i. q. de hoc ipso, Yid. Yossius 

. 3. GratuHor incQiumi, sciL ti- de constructione c. i3. 
bi haee contigisse. OucL , sive 5 » -6. Nam ne etc Nani 

salvum et incolumem te rediis- ventos non habuisti adeo ad- 

se graiulor^ tantumque laelor, versos , iit et cogere potuerlut , 

^uantum sinis f sive pcr te lice- ut ad littora tam remota a meis 

bit Sax. Cf. vs. 4* Bp. Y. et regnis , qiiae tibi reverso pro- 

Phaedxus Lib. lY. fab. a5. vs. miseram (paela <i6i } appelle- 

97. ab ' utroque laud. ad quem res , si tibi mens et anunus 

Phaedrl vs. Burm. Yir GL haec fuisset ad nos rcdeundi. 
commentatur. «c.InEpistoIaCae- 5. Praeter. Juxta , prope , 

lii adCic. L. YHI. Ep. i3. Laih- propter. Y. Tursell. in v. 
biuus legil , Gratulor tibi aJH" 6. Ventos habere latine dlct 

nitatem , quod rectum puto : pro ventos habere faventes ob- 

uam si tibi addalury nonr pu- servat Y. D. in MisceU. Obs. 

to ablatlvo locum esse ; scd YoL YL toro. 3. pag. 4ia. Pbra- 

gratulor absolute positum etiam sis, inquit , ventos habere j ut 

Botat gauderej laeiam esse.^ puto, notanda^ el quae suspi-' 

QuaiUum sinis, In quantuia cionem Belgicismi toUit. Hi^ HttStPlTLE lASONL ii/ 

Qnamlibet Adyerso signetar epistola Tento» 

Hypsipyle missa dignar salute fui» 
Gar mihi fama prior , qnaiki nuntia litera , venit , 

Isse sacros Marti sub juga panda boTes? lo 

Seminibus jactis segetes adolesse virorum ^ 

Inqii6 necem dextra non egmsse tua ? 
Penrigilem spolium pecudis servasse draconemy 

Rapta tamen forti yellera fulya maita ? 
ilaec ego si possem ^ide bredentibils , Ista i5 

Ipse mibi scripsit ^ dicere, quanta forem ! 
Qaid queror officium lenti cessasse mariti ? 

Obsequium ^ maneo si tua , grande tuli* 

hen ventos autem Ovi<L dixit G£ Argum. §. 8. 

pro habere Javentes i sic Gic. i3. Spolium pecudis, Cf. Ar^ 

aliqaeni habere dizit pro ali- gum. §. 4« 

qoem sibi addictum , amicum et Servasse 9 castodivisse. 

&veiifem habere. Locus est iu ^ i4- Bapta. G£ Argun^ §, 9. 

OraL iu Pisooem etc. ^ VeUera Julva , aurea ; naia auri 

7, 8. QjaamUbet advato etc. fulvus color. Rubnk. 
Simns liberales, iuquit Hyps, i5. EgOf ista^ ipse. In pro^ 

et largiamur ^ quod tamen cre- nomintbus praecipaam inesse 

di non potest , yentorum for- empbasin y me etiam non mo- 

tona absterritum te esse , quo nente , inlelligitur. 
minus ad me venires: epistola Timlde credentibus ^ ita sci* 

lamensalutatrix ventos nonmor licet fidem nuuorl dc rcbus 

nlur ; dlgna autem fuissem , tuis praedare gcstis habcntl- 

Gai epistobun scriberes^ mihi- tibiis, ut tamen timerent, ne 

que ex fbrmula salutem pluri- veri spccie majora nunciata fue- 

aiam . dioeres. xint Saz. 

9. Cur mihi etc. Quid esti, 16. Quaniajbfem. Quam fe* 
qoaeso , cur rnmore citius quam llx forem. Quauto honorc , glo« 
liieris tuis ad me perhitum sit ria , laetitia me eircrrtuu , ac 
eic. Sax. quantlvls pretii mlhi vidcrer, 

10 '— 14. Gf. Aifgttm §.7,9. s/ etc. Oud. 

10. Sub juga panda sive late 17 , i8* Quid queror- e(c. 
iDcorva isse , L q. jugo subdito» Propter quid » quare qucror , 
«ratmm duxisse. Sax* quasi vero tanta res esset > te 

is. Dextra non eguisse tua. leutum fuisse in scrlbcndo ncc 

Ka i48 EPISTOLA. SEXTA. 

Barbdra narratur yenisse venefica tecum , 

In mibi promissi parte recepta tori. ao 

Creduia res amor est. utinaini temeraria dicat 
Griminibus falsis insimulasse virum! 

Nuper ab Haemoniis bospes mihi Tbessalus oris 
Veneratj et tactum vix bene limen erat: 

scribendi officium mibi praest»* ahera tanif ordtnatio cum aoco* 

iisse. Tum vero qaerendi lo- sandi casu et praepoeitlone » 

cus fuissety 81 mei omniDo in- vel cum aufercndi casu absqu^ 

memor factus esses. Tantum au- praepositione frequentius oc- 

tcm abest , ut querar , ut , tua currit Sax 

si maneam, magnos obsequu 9». Creduia. etc G£ vs. 73. 

mei fructus Udisse^ adce'piss«, sq, £p. I. 

mibi videar. Tememrca. Sine ratione fin* 

X7- Officium* Definiente Gesn. gens. fiubert^ 

in Thes. « quidquid faciendum ss. Falsis, Fidis , spedosi». 

est ex lege , de vobmtate po» Active et passive dicitur ftdsuSi, 

puti , amicitiae , bonoris alicu- Cf« Ep. I. vs. 7. Adn. ad b. vs^ 

yjA causa , id onme oiRcium vo- 93. Ab Haemcmu^cris^ i. e. 

catur." Tbessalia » ab Haemo monte vel 

Cessasse. Intermissum esse , ab Haemoney Deuealionis fiUp , 

defuisse mifai officium viri in sk cognonunata. Sax. 

scribendo lenti. Hospe». Gum nnllae tum es- 

18. Obsegidum fit vel indnU sent mansiones sive tabemae 
gendo alierius cupiditati , vel piiblicaei quas vulgus deversOm 
alicui injuri^ facile condonau- ria vocat^ ipsa rei et bumani- 
doy vel cedendo aliquid de ju- tatis ratio postulabat, ut mn« 
rc suo. Sax. tfris oflfciis et pbiloxenia alter 

19. Barbara, Perpetuum fe. alterum peregre advenienteia 
re apnd Ovid. Medeae epitbe. domo sua reeiperet f unde na-> 
ion. Vid. Argum. §. 8. Medeam ta est sanctissima Decessitadi* 
barbaram esLmqne veneficam ypr nis religio, qaae aon tantum 
nisse nunciatum erat , %vtm ab spectabat ad ilios particulatim , 
origine, cum ab artis profes* qtii eam bospitii legem primi 
sione infamem. sanxerunt , sed etiam ad iibe* 

ao. In^^parie recepta^ ^ro in iios p<»terosque eorum. Sax. 

partcm, in societatem conjogii: 94. Ei taetum etc,. Habent 

qnae ratio dicendi , etsi non bacc verba magnam empbasiit 

tuHsitata poelb el scriptoribus , ad temporis punctum et ccleri* HYPSIPYLE lASONL 149 

Aesonides, dixi, qiiid agit meiis! ille padore 35 

Uaesity in opposita lamina fixas homo. 

Prodnns exsilui: tanicisque a pectore raptis, 
Vint y an I exclamo p me qaoque fata trahunt ? Utem denc idam, Quasi di- nota. Y. Orakenb. ad SiL lUL 
Geretnr : protlnus, simulaCy vix- L. 'Vm. ts. 73. 
dum domus meae limen tetig»- 97 , s8. Protimu exsilui etc. 
ratf neodiim eam intraTeratj lilico prae trepidatione roetue* 
ropn jam etc. Ou4. bam 9 ne quid humani tibi ac<- 

JEr magnam bic Tim babet ciderit, ideoqiie , sublata rur* 
ad cekritatem iudicandam. Sax. sus voce , bospitem interrogo , 
Cf. Virg. Aen. L. III. vs. 9. Tivas valeasne ; cui desiderio 

Yix prima ince- cupide scisdtantis nisi extem- 

perat aestas , plo satisfactum fuisset idonea 

£t pater Ancbises da^e fa* responsione vivit f parum ab* 

tis vda jnbebat" fliit ^ quiii violentas 'mibi infer- 

et Serv. ad b. vs. rem manus, idemque fatnm 8e« 

a5u AaomdBS* Y. Argum. quereri quod fe mibi eripue« 

^ 4. rat SaiL 

^md offL Qno modo valet. Exsilirc pp. snmitur de ke- 
Oud. titiae summa aifectione , vel de 

Mems De hujus pronominis qiiovis inopinato et celeri mo* 
vi plos aemd vidimYis. Ob- tu, tamquam fulminis Ovid« 
sernndum vero inprimis est , Metam. L. VL vs. 696. Sax. 
qnam deganter et veJiementer Tunicis(pte pro vestibus usus 
Oenone bujus (adi accurata est Ovidius per spedem pro 
qairatione suum in lasonem genere : vel itinicas dixit , quia 
amorem aperiat, quq futurum gereliant duas, iuteriorem seu 
^erat, nty ^ vivat» ad se re- indusiumyetexterioremsivesup- 
tnhatur lison. parum. De vestiaria re egit Oct 

Ilk pudore haesit* Hospes Ferrarius. Oud. 

tscoit, quia ipsum pudebat di- s8. Vivii, ^Jaia irahuni f 

€ere, quae feceras. SciL in necem. An mors mibi 

s& Haesii. Pubius et inoer* fktis destinata adest? Quia ta* 

tos animi , quid ageret, obmur men trahi dicitor de inviiiSf et 

toit Sax. alio sensu quam moriis banc 

Opposim. AdversSy anteocu" locutionem solet adbibere Ovid., 

ks posita. Oud. ut videbimus ad vs. 5i , male 

l4(mina fixus. Graecismum legere com MSS. multi^ ^anti 

K 3 i5o EPISTOLA SEXTA, 

Yivit , ait. ttmidamqiie mihi jurare co^gi* 

Yix mihi , teste Deo , crediu Tiu tna est. So 
Ut rediit animnSy tna facta reqnirere eoepi^ 

Narrat , aenipedes Martis arasse boyes ; 
Vip^reos dentes in hnmnm pro semine jactos , 

£t subito natos arma tulisse viros; 
Terrigenas popnlos , civili Marte peremtos , 55 

Implesse aetatis fata diuma snae. 

Oud V. noL ad TS. i64- Cp« testis haud prolataria fide, ne 

XIII. Oudendorpio adstipulatur quid verisimiiitudinis desit, eas 

Buhnk. verba ita interpretans : recenset: i|i qua narrationis ite- 

« An mihi quoque mors jam in- ratione admirari liceat ingenium 

stat " iaudatque Ovid. Iplp. YII* Po^tae , eandem rem Qptabiii 

vs. I. SiL ItaL L. IV. vs* 5io. varietafe ornantis. 

Drakenb. ad SiL Ital. L. X. vs. R^it. Uitima syllaha h. l 

jia. el Interpretcsad Lucan. L. propter caesuram producitur , 

yiL vs. i85. ut muitis aliis locls apud Ovid. 

29. Vivitf aiU Adfirmat, t^ Ruhnk. 

vivere. Requrer^ In h. v. diligen- 

Timidumqueeicyeisic^qum* tia et seduiitas sdsciUndi in- 

vis adfirmasset. ^gt Sax. 

Timidum^jurare €0^ etc ^^ ^g^es, aerels pedi- 

Eumdem, mquit Sax. , ad prae- ^^^ ^ «^ 

atationemiurisjuraudi,quoniam ' ' _ . - 

^llu suo subdubitare videba- .^\/^ ^^l^'''^' *^^^ «^"«^ 

lur, adegi, qua sacramenti re^ °«- V- lurseii. m v. pro. 

ligione interposita necdum om* 34- Arma tuUsse, pro intu 1 

nis scrupulus animo exemtus lisse, RuImlL. 

^st Timidum autem dici potest 35. Populos. Quod ingens 

de eOj qui non plena satis fide simul virorum armatorum co» 

testatur , et de. eo , qui adsen- hors eminebat et sui|;ei)at. Sax. 

Bum cohibet. Muititudinem fratrum e terra 

3i. Ut rodiit animus, Poeticc. natorum. Oud. C£ Ovid. Me- 

Postquam ad me redii , et ani- tam. L. III. vs. io3. 

mum recepi , quo linquebar. CivHi Marte. BeQo civili. Cf» 

Oud. Antea, inquit Saxius { in- Argum. J. 7. 

de a vs. 9. h. Ep. ) in rebus ab 36. Implesse. Perduxisse vi- 

Ja^que g^stis famam et rumo- tam ad finem fato destiuatuiu. 

rem sccuta erat^ nunc autem Implesse ^/ata diurna, Inleir' HYPSIPYLE lASONI. \5i 

Devicto serpente y iterum ^ si vivat lason , 

Qaaerimas. alternant spescjue timorque' fidem» 

Singala dum narrat, studio cursuque loguendi, 
Detegit ingenib vulnera facta suo. 4o 

Heii! ubi pacta fides? ubi connubialia jura? 
Faique sub arsuros diguior ire rogos ? preteRnhnk., est, tiDum modo h. e. ea ^ qua eraty-animi sim* 

dtem vuisse. plicitute ( Belgae a Mct ecne 

37. Devicta serpenie. Cf. Aiv» licm van datuur eigcne rond- 
gum. §. 8. et vs. 37. b. Ep. heid , en opregthcid ). Detegit 

rierBm •» ^uammic^. Namres ( ctiam } mihl. Id quoM autea 

est soliictti plena timorts amor suspicabar tantiun (cf. vs. 19. h. 

0?id. Ep. L vs. 12. £p. ) extra omuem diibitatio- 

Si vivat. Si significatione roD ni<i aleam posuit , vulnera mi-' 

num^ ut Graeci c/. Y. ad Up. V. hifacta essCy injuriain mihi fac 

Ts. 93. tam esse , qua , ut corpus te-^ 

38. Alternant eta Sive vi« lis , sic animus laeditur ac vul- 
dssim varianty et dublam red- neratur. Atqiie idco , iq uit 
dunt meotem , ut modo cre- Burm. ad h. vs. , quod hospiti 
dam ea , quae narrat , modo perGdia tua excidit ^ majurem 
Don. Spes euim non cst sine ipsi fidem habeo^ quam si su1j«^ 
metu, nec metus sine spe , quo^ ornatus , et composita et nie. 
rum allerum nunc majusj, nunc ditata oratione mihi id exponc- 
miDiis , nt Ciofan, ad Ep. IX. re tcntassct. Ruhpk. ingmiiun 
Ts. 42. Oud. ex])Ouit naturalem scnnonem , 

Nunc spes animum subit , vei ha sponte nata : testemque 

nunc metus, quae variatis vici* vocat Petronium Satyricon c. 

bus efficlunty ut credam modo te 136 , ubi ingenitim uhpouitur 

TiTcre, modo te mortuum essc. arti. V. not. ad y.ingemo suo 

39. Studio cursitijue loquen- flcxi^ in qua nou salis aplis 
a. Inpetn et cnrsu, sive in* exemplis vocis vim inlusliassc 
petuoso cursu narrationis. So- Burm. Buhnkenio vidctur. 

lent enim, inquit Schraderus 41. Hmi ubi pacia fules? 

in Animadv. ad Musaei Her. luterjectlunem ct inlCTrOo^alio- 

etl^ndr. vs. 176, voces ctlo- nem conjunctas vldes, quibus 

CDtiones desumtas a cursu et singuiis , nedum cppulatis , ad 

Tia transferre ad orationem. dnimos movendos vls csl quam 

C£ Cic. de Orat. L. II. c. 10, maxima. Cf. Ep. II» vs. o^J 

40. D^tegit etc. Ingcmo suo, £p. IV. ys. i5o. 

K4 i5j EPISTOLA SEXTA. NoB ego fom furto dbi oognica* pronnka Jaao 
Adfidty et seitis tempora Tinctns Hjmen. 

At ndlii n^ Jano, nec Hymen, sed tristis Erinnjs 45 
Pxmetnlit inlanstas sangninQlenta &ces. 

Qind milii cnm Bfinyis ? qnid cnm Tritonide pinn? 

Qnid tibi cnm patria, nariu Tiphy, mea? 

Dc interjediombas V, Voml Onom. Poft. ia ▼. 

de Arte Gnmmatica LVL c 45. TrisHs EHm^. etc. Ct 

!a. Oper. tom.IL pag. 3«. Adii. ad m 110. Ep.ll. 

' De InUsnogalioDe Longmos Tristis , sangvmolenta ▼s.R 

de Sohlim. c 17 , iS. Scbdler. Qoasi mmm adjecliTiun non 

Op. L Part n. CL 9. §. ^ De siifiidat ad letram ejus imagi- 

figoris sententifrnm Qiiintilian, nem reddendam. Saz. 

X O. L.IV. cs. 47, 4«. Qiii^ miki elc Sa- 

4s. Faxque connqbialisy dPj^- ne, inquil Oenone» si rem anU 

niorf qoae inlerfujssel luneri- mo rede repolo , lemeritatis 

Ims^elrogb morlnonim, qoam me ipsa et sluililiae aocuso. 
mipliis , qnia eral fulura infe- Quod enim mihi negotium cam 

lix. Hobert. €f. Ep. II. ts. iiou Aigonautis oommune fuit, quid 

43—45. Npn eso sumfurio tibi mea inlereral navem Argo por- 

eogniia, Non furlivo el dan* |u meo redpere^ aul cur tu,^ 

destino concnbito esdra juslom Tipby, navem huc appulisti, 

malrimoniuin rem mecum ha* cum Colchidem petercs non 

buisU ; sed legilimis libi juncta Lenmum ? Sax. Haec indignandi 

fui nupliisy testibus junone el fonnula frequenseslapudOvid, 

Ilymenejquanquameventusrei Ep. XIV, vs. 65. TrisU 1.111 

me docuit neulruni adfuisse. £L 11. vs. 55^ 

£1 Graed , obseryanle Rubnk. , JHinjas Thessaliae siint po* 

in venerea oonsueludine hones- puli Ilisonem seculi , unde per 

te exprimend^^ olunluir verbo Minyas inlellige Argonautas. 

g^Mdra/y. 'Varias de hujus nominis causa 

Pronuba, Si quae feminae ad senlenlias recensel Meziriacus in 

smptias conciliandas. adhibeban- nol. ad h. vs. p. xxl 56, C£ Ba* 

tar, non a^spices quidem, cum oul Rochetle 1'histoirc de T^U- 

hoc sit muneris virilisj, sed^/t>- blissemenl des Colonies Grec- 

nubae tentum dicebantur. V. que$ lom. II. c. 10. pag^Si. 

supra dt Hotniann. Obsery. c. 3. Tnionide pimi^ Inlellige na- 

^tr. C£ Ep.IL vs. 117. vem Argo, quae Tritonis Qtvz.Q-^ 

Jiukn. Oe hac et Hymene yid. CQxuin more pro Tritonia difiir HTPSIPYLE lASONL i55 

Non erat hic aries villo spectabilis aareo : 

Nec senis Aeetae regia Lemnos erat. 5o 

Certa fai primo (sed i(kie mala fata trahebant) 
Hospita feminea pellere castra mana. 

Lemniadesijae Tiroa, nimiam qaoqae , yincere nornnt* 
Milite tam forti ripa taenda fatt« tnr, oc^pomine a Pallade de« bah miis areere l9M>neai , ejos* 

somto 9 cajus Gomiiio ab Argo que socios armis et Ttrtute Lem» 

liaec miTO &bricaU fertur. niacarum mulierum freta , non 

Yid. Argum. §. 4. Hygin. iab. probibuisset, sed mutato ooii* 

14. (hioniu Po^tic. in v* Tri^ siiio eum domo et Lhalamo re« 

loms. cepisset ; idque fatis imputat ^ 

48. Tipfy'. De Argonau- quod in sententia non perstt^ 

tis oonTocatis agit Hygin. fah. terit Sax. 

14. Per eminentiam » inquit TrahebamL Gf. Adn* ad vs. 

RabnL, Tipbys navita didtur. s8. b. £p. 

Y. Ovid. A. A. L. I. Ts. 6. et 5s. JSospita^casiraeic. Pe* 

Dnikenb ad SiL ItaL L. lY- regrinam dassem et advenam 

vs. 36x. cxercitum pellere apud animum 

491 Non erat hie etc. Prae constitueram. 

summa indignatione nescit Hyp- Ho^tita^ casira ^ L e. bospi* 

sipyley qnocum rixetur. Ab II* tum. Hospites enim dicuntur» 

sone enim iram verterat in rec- tam qui adTeniunt , qnam qul 

ioxiem navis ArgOy quamobrem , redpiunt peregrinos. Sax. Cas* 

inquiensjhuc venisti? Hic enim, ira , ut observat Rubnk. , non 

in mea certe urbe etc. Saz. modo de terrtstriy sed etiam 

Aureo, Per synizesin duae de nawdi exerdtu didtur. Y. 

posteriores syliahae oontrabun* Propert L. H. EL 7. vs. so , ubi 

tor in nnam, ut alveaSf ig* pluraexemplahabetPasseratitts, 

aocf » ebumeus, V. Yossius De ut minun sit Drakenb. ad SiL 

ArtGramm. L.II. ci4.Rubnk. luL L. XYH. vs. 293. de hoQ 

Speeiabilis. Dignus , qui spec* vocis significatu dubitasse, 

tetor. Frequens haec vox apud 53. Nimium guoque. Etiam 

OTid* Rarior apud ceteros me« sine modo aC ratione. 

lioris aetatis poetas. Y. Burm. Quasi istud soelus popula- 

ad A. A,. L. I. vs. 557« Rubnk. rium suarum reprehendat Sax* 

5i. Certafuk jnimo etc. Si-< Vid. Argum. §.99 3. 

bi nuoc ipsa irasdtur Hypsipy- 54. MiHte. Notandum est » 

le, quod, cum potuisset fini^ poni hauc vocem foemioinoge? 

' K5 iS4 EPISTOLA SEXTA. 

Urbe Yirain vidi , tectoque animoque recepi : 5$ 

Hic tibi bisque aestas, bisqne cticurrit hiems. 

Tertia messia erat ; cnm ta , dare vela coactus ^ 
Implesti lacrimis talia verba tuis : 

Abstrabor ^ HypsipylQ : sed ( dent modo fata recursus ) 
Vir tuns binc abeo $ vii tibi semper ero. 60 nerc^^ ul ia Ep. XL ts. 48. . Ceterum ValeriiisFlaGCosfin- 

Oud. git lisooa Leoini modo man- 

Bipek pro Utore et contra sae- sisse per quatuor menses, quia 

pe poni Heinsius ad b. ts. no* sciL ille bonwn ducem depin* 

lavit. Eipa yero esl fluminnm ; jfiii Ovidius vero ez persona 

liitts ) maris. Hjpsipyles scilum amatorem / 

Tuenda. De deponenlibns unde etiam ApoUonias Rbo-' 

Graeco more passiye usnrpalis dius et Valerius Flaocus in ce* 

V» Vechn. HelienoL L. L c. 9. teris quoque rebus variant. 

55. Urbe virum vidi. Simn«*^ Oud. G£ yan Lennep in Ani* 

lac te eontemplata sum , ama- madv. ad h. ts. 

Ti et hospitio ezcepi , non nt . . $7. jDore vda coactus, V. 

lM>minem peregrinnm , sed ut Argum. §. 6. 

meum, quo quidem beneficio 58. ImpUiii elc Mira vi* 

Er bienniiun nsus • es. Saz. V. detur haec locutio , sed bene 

, J. yan Lennep in Animadv. considerata summam babet ele* 

ad h« TS. Gf. Ep. XIL TS. 33. gantiara : non enim tanlum si«- 

56« Hic tibi bisque aestas , uificat «ijunristi, vel lammas 

'bisque eucurrit hiems. Poetice, una cuin voce misisti, aut la<- 

i. e. rudi hominum aetati con- crimis finiyisti sermonem ; sed 

Tenienter , duo anni' sic defini* id , quod deerat efScaciae ver- 

nntur y et currere dicuntur ae* borum tnorum, supplevisti blan- 

slas el hiems, quia ea aetate , ditiis bicrimarum, ut tanto for* 

<piae bomini propria erant» re« tius lestareris tuum amorem. 

bus tribuebantnr. Patet id ez seqiientibus.'' Hac* 

Passim , inquil Oud. V. Cl. ^ temis etc Lacrimae igitur fue- 

passim quidem currere dicitur runt supplementa Terborum. 

tempus y quia ceieriter prae-> Uti in re miiitari passiin de 

terit Sed hic singularem gra- supplementis dicitur implere 

tiam hoc verbum habel, quod copias, Yel ettam consuminasU 

amantibuSy quando una vivunt , absolvisti verba. Oud. 

tempus videtur avolarc. V. £p. 69. Abstrahor. V. Adn. ad 

L vs. 8«' vs. a8. el 57, h. £pv . HYPSIPYLE lASONI. iSS 

Qaod tamen e nohif gravida oelatur in alvo, ^ 

Vivat : et ejusdem simus uterque parens» 

lltctenus; et, lacrimis in falsa fluentibua ora, 
Cetera te memini non potuisse loqui. 

lHtlmas e sociis sacram conscendis in Argo* 65 

llla volati ventus concava vela tenet. {Dentmodofntarecursus.) A- Sanctii Minerva L.I. c i4- pag. 
liimum itaque redeundi sibi es- m. 109. et Periz. in not. Voa* 
se , modo Dil ipsum perlculis sio adsentitur Ruhnk. ad h. ts, 
et certamine expediant , fate- 65. Ullimus e sociis. Priihum 
tur lason, Cf. Orid. Metam. oontra ISsonem navem conscen"* 
L TI. vs. 4^0. disse Apolionius Rhodius L. L 

61, 69, Quod •» viiHii. Hoc vs. 910. et Slatius Theb. L. Y. 
verho docet Hypsipyle , liso* vs. 480. narrant Observat ye- 
nem ia arctissimi sui amoris ro ad h. vs^ Burm. , hos fortem 
sig^anm, jussisse foetum^ quo potius ducem, quam doctuni 
graTida erat, tolii (cf. adn. ad amatorem nobis Issonem exhi* 
VS.194. Ep. IV.) si nasceretMr^ buisse, et praefert Nasonis ar« 
et pro soo, ut legitimum et jus- tificium ^ qui amorem amatae 
to matrimonio natum y agnoscL quam'diutissime adhaesisse fin- 
Oud. git , ut omnem fraudis et per«» 

63. Hactenus, C£ Ad^. ad fidiae suspidonem ei ezime- 
ys. 58. h. £p. ret 

FtUsa. Fallacia. Cf. Adn,^ Sacram. C£ Argum. §. 4. 
sd vs. 16. £p. L 66. llla volat. Uti Graecis 

Fluentibus. Largam lacrima* sic .et Latinis pocftis remi et 
mm efiusionem verbum signt- rela navis dicuntur alae tan- 
ficare notissimum est quam celeritatis causac. Hinc 

64. Cetera elc Abstulit do- et h. 1. volare. Remigium alar 
lor. Saz. rum' dixit Virg. L. I. ys. 3oi, 

Memini --• potuisse, Rectius et L. YL vs. 19. 
in prosa r^ memini jungaiB in« Ventus -^ tenet eta Ventos 
perfectum. V. Schell. Praecept effidt^ut vela OMcatMy turgida 
StiL b. Latini Part I. c s. lit sint non tantum, sed et ut numr 
e. et c. 8. n^'. s. 4* Utrum Per» quam tumere desinant , sem^ 
iectum an Inperfectum t^ m^ per expandanttir. Quae visj 
mini addas , non referre docet verbo tenere, meo quidciq sen- 
Yoss. Gfainm* L. VH« c. 62. c£ su , inest^ i56 EPISTOLA SEXTA. 

Gaernla propulsae sabdacitnr anda carinae: 

Terra tibi , ncbis adspiciantor aqaae. 
In latas omne patens tarris circamspicit andas. 

llac feror : et lacrimis osqae sinasqae madent. 70 
Per lacrimas specto; cnpidaeqae faventia menti 

Longias adsoeto lamina nostra vident* 
Adde preces castas» immixtaque yota timori , 

Nanc qooque te salyo persolaenda mihi. 

67. CaendA etc Elegans iiua- non taotum faciem sed et ves- 
go navis velo et remis acriter tis sinum yel pectus consper-* 
(propulsae siye porro pulsae) gunt 

impulsae. Sax. Navis pp. pro^ 71. Per lacrimas sciL me-> 

peUi didtur remis et vento. Pro* dias. Dum lacrimor. Y. Burm. 

pert L. IIL EL 30. vs. 11. Lu- ad Vah Fiaoc. L. L vs. 767. 
can. L.IX. vs. 319. Ruhnk. Y. Cupidaeque /aveniia meniL 

in primis Burm. ad Propert Indulgentia animo, qui id rai- 

L L de cupiebat 

Subducitur unda carinae. Qua- 79. Longius adsueto , quani 

si se subtrahi^ mare. Sax. solebant , lumina sive ociili vi- 

68. Terra iibi etc , sive ate. dent Quia etiam vidisse ad- 
Habitus abeuntis et remanentis huc se putabat, licet j[am ocu* 
Tcnoste describitur a contraria lis erepta navis esset Gf. Ovid. 
regione, qua alter alterumocu- Ep, X. ts. 3i. Ep. XIII. vs. 17W 
lis mutuo prosecutus non ante Oud. 

remittit vidtum^ quam ubi ni- 73 y 74* Mde preces casta^ 

mia locorum sejunctio alteri al« etc. Preces quoque ( ego cas- 

terius adspectum eripuit Sax. ta ) ad Deos fudi y et pro * itu 

69. Circumspicit Rei inani* redituque tuo vota nuncupavi, 
matae sensus tribuitur* C£ adn. quae , te sedvo , reduce , sol* 
ad vs. 56. h. Ep. venda mihi forent Saz. CH 

70. Huc feror, Rno , cder* Adn. ad vs. 85. Ep. I. 

jrime me huc proripio. Oud« PersolUenda. Per diaeresin 

Quanta fieri poterat oeleritate sive unius syllabae in duas.dis-^ 

jn turrim escendi^ unde quam tractionem. Sax* 

longissime in omnes maris par« Immixtague iH>ta timori. Ita- 

tes prospectus dabatur. Sax. que Hypsipylen infaustos even« 

Et pro tunu V. TurselL Op. tus jam timuisse hinc conligas, 

L in V. e^. uti patet ex vs. 79. sq. ImiiK> 

Lacrimise\/c Moltae lacrimae ipse ille aquarum adspectus at* HYPSIPYLE lASONL 167 

Vota ego persolyam? votis Medea fraetur? jS 

Cor dolet : atqoe ira mixtafl abundat amor. 
Dona feram templia ^ vivam quod lasona perdo ? 

Hostia pro damnia concidat icta meis? 
Non eqoidem secura foi : semperqne yerebar ^ 

Ne pater Argolica smneret nrbe nurum. 80 

Argolidas timui : nocuit mihi barbara pellex* 

Non exspectata vulnus ab boste tuli« qne iUae ipiae kcrimae omino- ciiiii nominet non re voti coni" 

01 qoid habefaant Uti nota- pos evaflerim , et in ipso ejus 

vit Gronov. in Diatrib. ad Stat. reditu damnum , jactoram haud 

Silr. c 96 , cujiis verba legun« leve ,> passa sim. Sax. 

tur in not ad Tibull. L. I. EL Concidat icta* Stans ferieba* 

3. n. i3. Ed. Broukk pag. 67. tur victima. V. Ovid. Fast L« 

Yota autem Diis nuHcupasse L vs. 39o. Gonsequens pro anb 

vetms pro salvo eorum , quos tecedente , Adducatur > Obfe^ 

cuxw habebant , reditu , notius raiur. 

esty qoam ut pluribus probem. 79. Ifori equidem secura/uL 

jb. Vola ego persolvam ? Gf. Adn. ad vs. 'jZ. h. Ep. 
C£ vSb 59. sq. Ep. y* et Adn. Semperque verebar^tuU vs. 

ad L vs. 81. Interim non nego » natam 

Votis Medca fruetur» G£ Ar- subinde animo meo dubitatio- 

gnm. ^ 8. nem fuisse de matrimonii toi 

76. Ira mixtus abundat amor^ fide , et semper veritam esse , 

b. e. vebementer doleo 9 etiras^ ne A($son pater tuus sangui* 

oor. Sed amor tamen erga te nem et genus miscere velit cum 

meus his animi perturbationibus Argivorum regum' familia , ut« 

eminet Quibus verbis indicati pole Grraeoorum omnium flo- 

se y quantumvis atroci injuria rentissima, potentissimaque: res 

laesam, non dum tamen fideitk tamen pejus evenit, atque ti« 

deserere* Sax. mueram ; nam pro Argolica mu" 

Abundare de flumine alvetun liere praeter spem et ezfl^ecta- 

ac litora egrediente didtur. Un* tionem barbara mihi vubius eft 

de per Metaphoram fit , ut damnum intultt. Sax^ 
quamcunqne copiam signlficet. 81. Argolidas. G£ Adn. ad 

97. Dona/eram templis, G£ y. Trilonide vs. 47- 
Adn. ad vs. 27. Ep. L Barbara pelkx. Barbara , 

78. Hoslia etc. Egone sacra eaque peliex« Cl^ Ada. ad vst 

iadam inimolando Yictiiuam | ij^. b. Ep« iSB E P 1 S T O L A S E X T A; 

Ifec facie meritisve placet; sed carmine movit: 

Diraqae cantata pabnla falce metiti. 
llla reluctantem carra dedaCere Lunam 8^ 

Nititar, et tenebris abdere Solis equos. 
illa refrenat aqaas^ obliquaque flamina sistit: 

* Illa loco silvas, vivaque saxa movet. 
Per tunlulos errat passis discincta capillis ^ 

Certaque de tepidis colligit ossa rogis* gb 

8s. HosU. C£ Adn. ad vs. Retuctantem eleganiur Lu- 

54- b. £p. nam dixit Ovidius , quod invtr 

63. Nec facie meritisve pla^ ^a deduci credebatiu", eoqueip- 

cet. Hypsipyle nunc delabitur qq xnagicae arlis ef&cacitas et vis 

ad invidiam Medeae faciendam , gugetur : hinc tabores Solis ct 

pessimos ejus mores et yenefi- Lunae passim apud pogtas ob- 

cas arles lalius describens ad ^jj ^ q^^^g aeris tinnitu levari 

vs. 97. superstitiose crediderunt. Cfi 

Sed carmine {ie) movif. Non TibulL L. L El. 2. vs. 43. sq. 

pulcritudinls forma, non virtu- ^j Broukh. ad b. L Hooft, vati 

te , non animi dotibus tuum er- Velzen Bcdr. III. Timon dc 

ga se excitavit amorcm Medea , 'foveraar. 

sed incantationibus et venefi- gg^ Niiitur. Magna vi cona*» 

ciis, namelc \. SiL liaL L.L ^^ ^ lahorat. 

Ts. io3. ibiq. not Tenebris ctc Solis defcctid» 

84. Et (praeterca) diracan" ^^^ significat. Cf. Adn. ad vsi 

tata pabida falce metit Dira ^^.^6^ 

pabula , Dei ira natas , no- 3^ jji^ refrenat aquai, Fhi- 

xias, abominandas^ venenalas n,inibus quasi frenum injidt, 

herbas. ue tam cito currere pergant ^ 

Cantata ^falce metit. Incan- fluminum airsus retardat. 

4ata, ut majorem vim nocencfi Obtiquaque Jlumina sisiiti 

haberent herbac; Falce metit Stans Medea in ripa decurren-, 

autem diadt Hypsipyle j quia ^jj fluminis vere dici poterat ii- 

secundum ratiouem magicam i^^ ^ obliquo sive obliqiuun 

herbae aliae veliebantuTy aliac gigigre. D. J. vah Lennep itt 

//*cwfc^fl7i/iir,proutvolebantea- Animadv. ad b. vs. 

rum esse vim. Hubert. g^. IUa loco silva$\ tHva^m 

• 85. llta reluctantem — niti" qn^ saxa moveL Vi\fa dicun- 
fwr. Ne dubites lison haec in tur saxa monte inhaerentla , 
te posse Mcdeam ; majora va^ quae diim inhaerent crCscunt, 
let Etci^im J//a clc. atijue itu vivere dicuntur^ HVPSIPYLE IASONL i5g 

Deyo¥et absentes : simulacraque cerea figit , 
£t misenim tenues in jecur urget acus. 

Et quae * nescierim melius. male quaeritur herkis y 
Moribus et forma conciliandus. amdr« 

Ilanc potes amplecti? thalamoque relictus in uno g5 
ImpaTidns somno, nocte silentey frui? 89. Per twntdos etc Hoc de- mclius. nude etc H^sipyles 
ouo ex moribus disciplinae ma-» orationem abruptam quidem 
gicae \ etenim yeneficae capiltis cxislimo , hunc in modum sup* 
pissisi vestaque soluta per se- plendam. « £t plura alia ne- 
pukra vagari solebant Saz. fanda efiicit , quae melins vel 

90. Ceriaque etc Non enim satius foret mihi , si nesdrem i 
omitia ossa magicis artibus uti* sic perperam Medeae venefieae 
lia erant , sed praedpue calvae quaeritur amor , quae puellis 
sive calvariae et unguiimi prae- faene moratis atque ingenuis 
segmina. Dt ex Hubert nota- non herbis sed moribus et ia^ 
vit Bujrm. ad h. L ma conciiiatur. 

91. Dwa^et absenies. Aocede^ Nescierim, Futuri signlficatitf* 
bat ad infamiam artis , devotio nem saepe perfecto snbjunctivi 
et corruptio |uvenum , quos admixtam esse docuit G. J. Yos* 
aoiabant veneficae. Sax. sius de Analogia L, IH. c iS. 

Simdacraque cerea figit -^ Op. tom. IL 
wgBt acus. Saeviebant nimir* Si vero quis quaerat^ quare 
rum stvlis aenei» acnbttsve ve-* melius haec nescierit Hypsipy^ 
neficae ac magae in simulacra le , respondeo , ne his obfende* 
ex oera formata ad similitudi^ retur g quae - lisonis amorem 
aem eorum 9 quos devovendos magts indignum , magis invi- 
sibi proponefaanty additis in« sum ao turpem reddebant 
cantamentis. I9onnamqus»n et gS. Hane potes amphcti B 
^ni admovebant haec simula- Quae cum ita sint, Medeaqne 
cra y sic , ut paulatim liquesee** omnes ejusraodi technas et ma* 
rent Yerfaa snnt Heins. . ad chinationes ia promptu habeat ,- 
Ovid. Am. L. IIL £i. 7. vs« potesne a te impetrare ( tibi 
39. nbi eadem fere , quae hic , tanta fiducia est ? Hubert. ) ul 
legontur. Hinc verbum figere ulnis talem circumdes. Sax. 
ac defigere m re magica soien» Thalamogue rdictus etc. So-* 
ne est Y. Theocriti fopficaca^ lus ( tihi relictus } cum sola 
t^ Id. iSl etYirg. EcLYUI. sine timore et soUicitndtne in 

93, 94* £t qiMC nescierim (eodem) lccto cubes, aut quo^ l6o EPISTOLA SEXTA^ 

Scilicet nt tauroSy ita te joga ferre coegit : 

Qaaque feros angues , te quoque muloet j Ope# 

Adde^ quod adscribi factis proceramqne toisqae 
Se favett et titolo conjugis uxor obest. loo mpdo tibi persuasexiSy te ul* Mukere i<L (fere) q. mi-* 

laiD e somno curis et yexatiotii- tigare^ placare^ ez aspero mol- 

bus obnoxio voluptatem captu- lem et lenem efficere^ Sax. Pp. 

ram esse ? haec enim esl vis actum significat ^ quo quid moi* 

verbi yrui. Sax. Cf. D. J. van le redditur. £fficieiis itaqueprd 

Lennep. in Animadv. efiectu. 

96. I^octe silenic C£ Ep« 99, 100. Adde y quod etc Ne« 
XV. vs. i56. Trist L L £1. 3< que id satis fuit , te pessimia 
.VS. 97. ejus artibus captum, et in ser* 

« Jamqne quiesoebant vooes vitutem quasi abductum esse; 

bominumque canumque* nunc te laudibus tois / prind* 

Lunaque noctumos alta re- pumque omnia disoerpit* Quid» 

gebat equos.'* quid ili Colchide felicitcr et 

Cf. Nostrates Hooft. Granida prospere gestum erat^ id to<« 

D« III* Dalffilo tnm suum esse ac proprium £»« 

« De naare nacbt ver^ tetur ; nec tantnm in istlus 80« 

spreidt enz. cietatem tituli et gloriae se of* 

Poot de Maen by EndymioiL fert, sed nibil tecum oommu« 

TS. 7. nicaty omne sibi vindicat, un« 

97. Scilicei ui tauros , ita te ^ de copiditas et ambitio ejus sa« 
juga ferre coSgU, Coutenlio tis superque eiucet Sax« 
taurorum et serpentis domiti Adscnbi •« se ftwet. Co^ 
cum iSsone sub jugum ( amo- pit seu ^gaudet in partem lau* 
ris) misso, invidiae et acerbita- dis luae venire.^ V^ Serv. ad 
tis plenissima« Sax. Qf« Ai^gum. Virg. Georg. L. L vs* 18. Ba-* 
$.7, 8. rior cum sit baec verbi signi-» 

98. Quaque etc. Eodem re- ficatio f malo com Loers in d< 
medio, quo feritati taurorum spec. legere se facit adscribi, 
serpentisque violentiae obviam ut sit, ipso explicante, «ipsa 
ivit } tuum quoque animum e-* crimen patrat, ut rerum a marito 
mollivity et in sua vota fiaxit et proceribus gestarum partem 
iPer (^fent nude positam intel« sibi arroget" Crimen enim ei 
ligi artis medicae auxilium su« objicitur, ideoque studiose ab<' 
pra ostendimus ad Ep« V* VS; quidagere mali debet banclect 
i47* Saz. firmatBenU* adTerent Pbora^ HT.PSIPTI*E, lASOKf. 161: 

Atqae aUquis Peliae de partibus actA Y/snems , 
Imputat, et popalum, gui sibi credat ^, habet» 

Non haec Aesonides , sed Phasias Aeetine . . 
Aorea Phryxeae terga revellit ovia. 

Non probat Alcixnede matertua; consule matrem : lo^ 
Ifon pater, a gelido cui venit axe nurus. 

Prol TS.6. Fd^IL Lex. in y. Seiffen Onoiii.Pojgtiaui Y.PAr&- 

Jactrt et suis adnot in Plat ±us. 
Alenez. pag. 10. Revellit. Detraxit de tenipli . 

Ef titido etc. Atqae boc ip* parietibus » quibus afiizum erat 

so uzbir obscurat facta, nocet, yellus in anathema; refixity ab- 

ac detraliit titulo ap gloriae con. straxit, atque huc reyexit Oud. 
jogis sul Perfectum ^^ Revellit mo* 

10 1. Atque aliguis Peliae de nuit Heins., hanc in rem citans 

partibus^ L e. factione. Aliquis locum Grammatici Diomedis L. 

eorom , qui a Peiiae partibus I. « Sunt quaedam yerba , quae 

itant, eiqae iayent Cf. Argum. habent perfecla duplicia , ut 

5. 5. pango , pepigi et panxi. Pwi^ 

Acta venenis imputaL Bes go ^ pupugi , punxi^ ydlb\ velli 

gestas adscribit et acceptas re- et vulsi, Sed melius veUi, Ut 

fert veneficiis Medeae, non au- Yirg. Georg^I. c Cineres ma* 

tem fortitudini tuae, ac con- nesque revelli." Id. « ima de 

tendit Medeam non ie vellus stirpe reyelli." Cf. YossIms do 

anreum abstulisse. Oud. Art Gramm. L. V. c. 26.' extr. 

io3. Aesomdes, V. Argum. io5. Non pnobat Alcimedc 

§• 4- mater tua. Ut sententiae sua^ 

Phasias Aeetine. Cf. Argum. pondus addat Hjpsipyle y inyi* 

§8. Ita aPhaside, Cokhorum diamque rumorum popvdariuni 

flafio, Med^dicltury ut ys. 53. augeat^ testes yocat ISsodIs pai* 

Lemnias ab indula Lemno. rentes. Sax. Cf Argum. $. 4.- 

Yersus est spondiacus , qua- Eadem ferme^ inquit Sax , sua^ 

les in Elegiis quoque muitos har dendi arte utitur Hypsipyle , 

belOvid., sed non dsi ili no- qua Oenone ad Paridem £p.V. 

ininibus propriis , ut £p. YlII. ys. 98. sq. 
Ts. 71. £p. IX. vs. i33. Yel sal« 106, A gelido cui venit axe 

tera nomine proprio praeceden* nurus , Medea ex ea mundi pla- 

te Ep. XII. vs. 131. Oud. ga, quae yerglt ad septentrio« 

io4- Aurea Phryxeae t^vga nem , ideoque gdida. 
etc. CC Argum. §. 4< et Doru Yerbum venit mihi fnget 

L i€9 EPISTOLA SEXTA. 

Hla tibi Tanaly ScythiaeqHe palndibns udae 
Qnaeraty et a patria Phasidos usquey yimxn. 

Mobiiis Aesonide , yernaqae incerdor anra , 

Gnr tna pollicito pondere yerba carent? iio 

Vir mens binc ieras : vir non mens inde redisti« 
fedncis conjnx^ sicnt eontis eram. Quid enim est « Pater taas « nificatio darius adparet. 
Aeson, iinprobat hoc, cui nurua io%. A patria Phasidos , ibn- 
a gelido axe yenit." Hallem » te » origine fluTii Heins. 
Ovidius Terbum usurpasset pa- Usque eztremum locum , ter- 
tris dolorem Tcl iastidium esr minum significat, a tpto* V- 
primens. TurselL Op. L in y. us^iie. 

107. lUasibiTaiuuetc Obli- lo^ Mobilis Aesonide etc 
que bac parentum Tel aliorum Orationem nunc ad ipsum Il« 
quonimcunque orationem ad in- sonem , a quo digressa erat , 
Tidiae amplificationem valde ido- rursus Tertit Hypsipyle, sibi- 
neam inducit Po^ta , qua signi- que ab iUo Tcrba esse data , 
£catur| non fuisse, quare bar- graTiter» suaTissima tamen dic- 
bara nuptias bominis Graeci am* tionis simplidtate^ (jQeritar. Ejus 
bierit: suis eam moribuset in-. quippe mobilitatem, et incon* 
genio melius consiilturam fuis- stantiam cum aura contendit 
ae y 81 sui nmilem e remotissi- Tornai quoniam, qui Tcre spi. 
mis Scythiae finibus maritum rant Tenti, omnium [solent es* 
legisset. Saz. se loTissimi et in quascunque 

TanaiSf flnvius Scythiae, qui coeli oras Tersatiles. Saz. 
Europam ab Asia diTidit Hu« 110. Cmt tic C££p.y. ys. 
bert 109. aq. 

Scytkiaeque paludibus udae. Pollicito pondere* De Depo- 
Puto inteliezisse Mae5tidem pa- nenttbus passiTC usurpatis lege 
ludem y in quam et aliae aquae Yechn. HellenoL L. I. c 9. 
mulue Scythiae et ipse Tanais m. Vir meus etc. C£ ts. 
influit. Huben. Heins. alii. 60. h, Epw 

Mibi Tcro non sine causa plu« ii3. Si tenobilitas etc. Mos 
rali numero usus Tidetur Ori- est Po^tae, ut, si supplioes fin^ 
dius 9 ut plures in interiore gat Heroidas Heroasque , mulr 
Scytbia sitas paiudes significet ; ta de generis sui uobilitate coiik» 
id quod epitbeton udae mihi memorantes inducat, quod ad 
quidem indicare Tidetur. Quo miserationem fortunae haud mo- 
ipso iuvidiae et oontemtus sig« diocrem Tim babet Sic Pbae* HTPSIPTLE lASONI; j63 

I 

Si te nobilitas , generosaqne nomina tangont x 

£n ego Minoo nata Thoante feror* 
Bacclias avns: fiacclii eonjnx redimita corona iij 

Praeradiat stellis signa minora sois. 
Do6 tibi Lemnos erit, terra ingeniosa colenti: 

Me qnoqne res tales inter habere potes* 
JSnac etiam peperi. gratare ambobos y lason* 

Dnice mihi gravidae fecerat auctor onus* i^o 

» 

in Bippolytiiin precatur Ep. Baodii amores et honorem co« 

IV. TS.153. receosens simul ma« ronae.inter sid^a relatae me- 

jonim saonim nomina et titu- ruit. Sax. Yid. Onom. Po^U 

los a TS* i57. in y. Ariadne. Gf. Ep. I][. ys. 79. 

Similiter Oenone Ep. Y. ys. ,116. Praeradiat etc Yiiicit 

XQ, oorap. Ts. 85. Sax. . splendore et radiis suis mina» 

GeHerosaque nomina, Nobili- ra sidera, emicatcpie inter mi« 

tatis indices et stemmata majo- nores steUas. Sax. 

rum. Sax. 117. Ingeniosa colenU, Tq-- 

TangwU. Ad araorem com* ra , quae ingenio suo et natu- 

movent yel adliciunt| amorem ra feraix est, et facile produ<- 

exdtant. cens omnia semina , quae cul- 

ii4« En ego etc Hic «st tor sire colonus ei mandat Oud. 

jactaniis Hypsipjles ^ et demon- Gf. Ovid^ Fast L. lY. ys. 684. 

sinmUs aliquid tanquam in su- Giof. 

Uimi positum ; aut excitantisi 116. Bes tales inier* Tates 

L m. « Si generis nobilitas te equidem referrem ad praece<» 

ad amorem perducere possit; dens ingeniosa hoc sensu: me 

age y exdtetur amor tuus erga quoque inter fertiles babere pb- 

mey filiam regis TboSntis, qui tes; nunc etiam peperL 

Minoem Gretensium regem a- Talis crebro empbatice suAii 

Tum jactat y ex Liberi patris , probat Oud. Terent. Eunucho 

AriadneSyMinoe natae , conjugio Act L sc. a. ys. 81. Cic ad Fam. 

progenitos. Hinc additur Tho- L III. ISp. i3. L. XYI. Ep. 91. 

anti epitheton Minoli, C£ Ar« 119. Gratare, Gratari est 

gam. §. I. gratulariy gauder^ aliquo mo« 

Fen»'. yid. yan Lennep in do. Y. Ovid. Ep. Xl. vs. 65. 

AnimadT. ad h. TS. Liv. L. IX. c. 43. et Drakenb. 

ii5. Baeehi conjux redimita §. 17. Huhnk. 

corona* Ariadne, quae a The- . ido. Dulce etc Non moles^ 

M (m LqsuIji Naxo ) deserta tum , quia si uxor amat maiv 

La i64 tPIStOLA SEXTA. • ,. Felix in^ntimero qnoqne snxn; prolemqne gemelliim 

Pignora Lncina Bina favente dedu 
Si quaeris., cui sint similes j cognosceris illis : 

Fallerenon notmnt; cetera patris habent^ 
liegatis qnos pene dedi pro matre ferendos : 1^5 

Sed tennit coepta saeya noyerca yias. 
Medeam ^mni : plus est Medea noTerca. 

Medeae faciunt ad scelus omne nianus. 
Spargere.quae fratris potuit ianiata per agros 

Corpora, pignoribus parceret illn meis ? xSo \ tam , IRcet gfave sit fetrfe par- gati illi , sed et h! ^Ua pi^e- 
'tum in iilero , tanilea fert li- "^entia' td magis totnmovei^nL 

henXeT propter mantuin cui yi- Oud. Cf. van Lennep in Ani* 

'det esse gratum. fidbert ' madv. Ferendos. Pedibus enlm 
J3I. Felix innumero. Obsei*'' ingredi ipsi paTVuli non ^ote* 

yandns est praepositionb pleo* rant Oud. 

nasmus rarior apud optimos ia6. TeTuut. Retinuit Y. not 

scriptores. Cf. £p. XVn. vs. ad vs. i4* bp. 11. 
' 5o. Trist L. V. EL 5. vs. ^i.. 137. Medeam. Cf. vs. 19. li. 

' O.ud. £p- ct Adn. ad vs. 85. £p. I. 

Prolemque gemilldm, Y. Ar<- PIus -^ n<yvercd. Crudeli^r 

goi^. §. 6. . ■ * crudeli, nam cum omnis tioverca 
ii2. Pignora. Liberos', qui^ sit crudeGs , ipsa est plus , quam 

amoris conjugalis indices et noverca. Hubert 

^ponsores esse solent Sax. ' ia8. Medcae faCitmt. Aptae 

"'' - tMCina. Diana. Y. Onoxn. sunt omni sceleri ef&cien<}o« 

. Poet in V. Lucina. Oud, 

laS. Cognosceris illis. Ita te 199, i3o. iSpargiere, tanquam 

referunt, ut ex eorum vultu seraina. Argumentum a majb* 

tuiis possit cognosci , certo ih- re ad ihinus. Si, inquit , tam 

^ dicio , eos ex te esse conceptos. fuit crudelis , quod ( ut ) po* 

' Oud. luerit interficerej^fre/» siAiD^ , 

lal^' Fallere etc. Tibi sunt numquid parceret filiis knets ? 

similes, tui non item. . q. d. mihlme. Nam, cum fu<- 

12 5, 136. Legads etc Pe- geret cum lasone , Ut patrem 

ne dedi illos coiuites legatis, insequentem retardaret^ firatris 

.'quos tibi misi pro rae ( matre) sui Absyrti membta ditaceraVit 

* aeprecatum, ut non solum le- ct varii5 iocis ^arsit^ tit pdteir^ HYPSI^TLE IAS6«I. iOS 

HJiDC*tiimeh, o deiiifeM; Cdlcliisqtie ablate Venenia^ 
Dicdris Hypsipyles praeposuisse toro. 

Turpitfer flla yirum coghovit adtiltera virgo: 
Me tibi, teqtuf ikllhi taeda pudica dedit« 

occupatus in eis colligendis de- iSsoms m ItfeJeam amore da« 

sisteret ab iDsecutlone. Is lo- bitanter loquitur diceris , m* 

Gus postea Tomos i, e., incisio mor est, Te eo dementiae pro- 

dictusest. Hubert. oeisisse, ut^.quae fratns meni* 

Iduuaia, Criideirtatem Me* 'bra spargere audere^^esgn uxo- 

deae participium notat , cum rem malles , quam Hypsipylem , 

.fiatrem dod solom vita prlva- "me , piam filiam ( cf. Argum. 

idiif sed, ut pecudem lanius §. 3.) et castam, simpliccmque 

solet, dissecuerit conjugem. Propriis nominibus 

i3r» J&MC. Cum contemtu in utramque. partem, cum ad 

.dlctam est Cf. Terent Andr. laudeni tam ad dedecus, roag-* 

ActL sc I. vs. 119, nam esse yua^ plus seniel ti<* 

CokhUque ablate venenis, In dimus. Gf. vs. 127. et Adhl ad 

dirersum a prlstina sententia , b. vs« 

et amore deducte , alienate. t33 , 137. TurpUer etc» £n 

Buim. contrariam imaginem utriusqilQ 

Mentb parum compos prop* feminae paucis verois , sed pul« 

ter Tenena* Y. Gronpv. ad Liv. cerrima contentionis varietate 

L.XXXV. c. II. no. 10. Aufer* depictauL Ubi enim Ovidius Me« 

rif iDquit Rubnk. , eleganler di« deae' impudicitiam repreliendit« 

cuntur , qui vel animi commo- Hypsipylen a virttite et castitft* 

tionibus vel quacunque ratione te laudat \ ubi illiqs prodltip* 

traDSversi rapiuntur. Y, Ovia. nem exsecratur, bu)us pietatem 

Bem. Am. vs. 343. Cic. ad DIv. commendat; ^ibi.illam turpiter 

L n. £p. 7« Seneca ^e <]le* deseruisse patriam suam, banc 

>mentia L. I. a 6. SIL ItaL L. tueri et servare non sine exi- 

YI. vs. 957. Drakenb. ad b. vs. mia bonestatis iaude scribiU 

Sdiutz in Lez. Cic. in y. Sajc 

Coichis pro Colchicis Grae- Virum cognovit Marituaiu 

ca imitatione , ut docet Yecbn. Cognoscere quid sit , ex adver- 

Op. c L. I. c 8. bio twrpUer intelligere licet , 

i39. I^iceHs Hjrpsipjfles etc. neque tantum de viris boc di- 

Tarde, qnae credita laedunt, citur, sed et 'de feminis. Y- H. 

credimuft , £p. H. vs. 9 ad De* Grotius in AdnoU aid Mattluiei 

mopho6nta scripsitPhyilis.Hyp- cap. L j. a£». , ^ 

sipyle eandem ob causam de Adultera virgo, Virgo ad 

L3 aeS . EPISTOLA SEXTA; 

l^rodidit 3Ia patrem : rapni de caede Thoanta. i35 
Deseruit Golchos: me mea Lemnoa habet. 

Qnid referty scelerata piam si vincit, et ipso 
Grimine dotata est, emeruitque virum? 

Lemniadum facinus cuIpo,'non miror, lason* 

Quaelibet iratis Ipse dat arma dolor. i4o aetatem referas , ut sit TuYenSs Cnmien ^jas tantam ipsi t** 

adultera. Cf. Adn. ad vs. i3i« let, quantiim alii optima dos« 

in V. Colchisque, Sax. 

i34- Taedapuiiica. Cf. Adn. £mentii pro danendi, seu 

' ad TS. 120. Ep. It. Legitonum crimine suo quasi beneficio obli« 

significari matrimonium adpa- gavlt et promeTuit Oud. 

\tet: 139. Lemniadum fadnus aih 

i35. ProdidU illapatrem. C£ po, Cf. Argum. §. s , 3. For- 

Argiim. §.4« 7- tasse, inquit Hypsipyle, exsU- 

Rapuide caede Thoanta. Cf t^rit aliquis iniquiori qni tibt 

' Argum. §• s y 3. Rapere oele- persuaserit , Ilson I non esse» 

ritatis notionem ^bab^re in pro- quare me ab omni crimine in- 

patuio est munem , alienam jactem ; Cae* 

i36. Deseruit Colehos. Cf. dem ( enim ) virorum cruentam 

' Argum. {. 8. Inpudica itaque in insula mea perpetratam satis 

est y meretrix. Cf Terent Andr. obscurare et oonvellere meam 

Act I. sc. X. vs. 119. et Actm. virtutis Uiudem : verum tamen 

*6C i: YS. XI. aliarum mulierum culpam quis 

Peregrinos generatim, nt apud meam facere ausit? Equidem 

' veteres rudes populos , ita apnd nan miror, non com.admira* 

' recentiores ^male audire videre tione et voluptate virtntem il- 

est ez Iselin , Geschiedenis der larum biudo ac probo ,• ocm» 

Menscbfaeid B. UL Hoofd. 7. temno potius. Interim qnis est 

bL ai6. tam sapiens , ul in atroci xnju- 

137. Quid refert etc Quid ria sibi ab ira , vi et armis tem- 

baec difierentia mibi prodest peret? Cf. AdiL ad vs. 77. Ep» 

- Cui bono baec inter me et il- 11. 

lam intersunt Oud. t^o. Quaelihei iraiis etc Cf. 

' Seelerata piam si vincit Qu9inr Argum. §. a. Notat quaeUbtt 

doquidem illa plus potest sce* quantumvis impia , sceLerata. J. 

• leris infamia , qixam ego 'bo- - D. van Lennep in Aniraadv. ad 

' taestatis sensu. Sax. b. vs. Quam lectionem et Cod* 

i38. Jpso crimine dotata est. Trer. babet not Loers in spec. L HTPSIPTLE lASONL 167 

Dic age, n Tentis (at oportait)* actas iniqois 

IntraMes portos , taqae comegqae ^ xneos j 
Obfiaqae exissem , foeta cooiitata gemello : 

( Hiacere nempe tibi terra roganda foret* ) 
Qao yalta natoa, qao me, scderate, Tideres ? i45 

Perfidiae pretio^ qaa neee^ dignaa eraa? 
Ipse quidem per me tataa sospeaqae faisaea t 

Non qaia ta dignosy aed qoia mitis ego, 
Pellicis ipaa meos impleaaem aangaine valtaSy 

Qaoaqae Teneficiis' abatalit illa aais« i5o Ip$e dai arnuL dolar. XSltio tna tenrae hiatom ]»«caturus 

Bobb olifert dolor ez indigna* fuisses» quo tibt prolinus ab- 

tune , atque iD]uria ortus. sorberi licereL Sax. Y« Ado^ 

141. Die oge. Eleganter et ad £p. UI. vs. 63. 

^reibQm et particula simul ad- Hiscert roganda foret , i. e. 

hii)etiir cum in provooatione , ut hisceret De hac InfinitiTO- 

tQin in objorgatione. Y* Burm. rum oonstructione vid. Sanctii 

ad Ep.XyL YS.341. Saz. Prae- Minerr. L. III. c 6. n^. 4. et 

dpaitf yero , inquit Burm. ad Periz. ad h. L 

LL, efos usns est in provoca* 146. Perfiduie pretio eta 

tioDe quasi, nt probaret^ et Qua po£na tui sceleris simili 

eiempUs affirmaret aliquid ii« ( atrocissima ) adfidendus fuis* 

]e , cam quo agimus. ses ? 

$i vaUis et& Compulsns yen- Freiim autem et digmu vo- 

I0 adversts in redita tuo ap- cabula sunt ambiguae significa- 

polisses in Lemnumi ut opor' tionis, quae in utramque par« 

taUf debnisses : creber autem el tem , cum bonam , tum ma-^ 

itt bonam partem et in tempes- iam , verd et trahi possunt. 

tate est usas verbi afpr, C£ Saz. 

Orid. HeUm. L.IV. ys.6ao. et 147, 148. Ipse guidem per 

L yin. vs. 4« Oud me eta Quantum vero ad me 

143. Foetu comHaia gemetto* attinet, equidem te non laesis- 

Cf. Argum. §. 6. sem , non , quod non meruisses 

i44* Hiscere etc Non du- poenam , sed quod inhumanir* 

bito, qoin ad meum gemino- tatem tuam imitari noluerim. 

rnmque iiberorum ez te pro- Sax. 

creatomm (x>nspectum facinoris 149 , i5o. FeUicis contemtini 

ctpeifidiae tuae consdentia mo» pro Medcae. Quasidicat , inquit i«8 EPISTOLA SEXTA. Medeae Jd[ede« fbrem. quod si qiud ab alu. 

Jostiis. ades YOtiSy Juppijter, ipse xnels : 
Qnod gemit Hjpsipjrle, leqti qaoque sobnuba nostri 

Moereat^ et leges sanciat ipsa saas| Sazius y. CL^ te qaidem Tivere Quid, Qoare OadeDdorpius, 
jussissem , fed peUicem obtrua- Heinsius , Saxius. Ruhnk. Y. Y. 
cassem y ejusque cruore non vlL rd quid eleganter abundare 
meum solum modo sed tuum dicant, equidem non intelligo. 
etiam yultiim , quem a me suis Mifai quidem non redundare vi* 
iMa technis et incantataoniblis detur, sed significare , aUqaa" 
ayerterat , respersissem , atque tenus , ex parte quaiUumvis exi* 
eadem crudelitate ^ qua in me guo. Loers d spec. ts. i5i. extr.« 
saeTiit , in ipsam usa fuissem ; oommate poSt aUo posito , ex« 
hunc eimn sensnm babent verba plicat solemni breviloquentia^ 
Medeae Medea Jbrem vs. i5i* « Quod si quid ab aUo u e. 
ad quae verba ita commentatus coelo justus adesse soles*" QiaVf 
est Oud « Cnidelitate Medeae pro qua in re. . . 

in ipsam uterer. Quam saeva i5a. Justus ades votis^ Jup^ 
iUa in alias est, tam saeva fo« pUcr, ipse meis. Ipse cum vL 
xem in ipsam. Eleganter autem Loers. Idem ergo ips^ vaiet quod 
nomen proprium vel ipse bomo praesens , ommlms , quibus c«s« 
poniturpro adfectibus ejus • Cf. k$y viribus. Justus ades, Fsm 
Ep. X. vs. iio. £p. XX. vs. veas y Tu , qui merentes ad)u- 
S19. et Adn.' ad vs. 84. £p. L ves. Y. Horat I^ UI. Od. 14, 

x5o. Abstulit Yeneficiorum vs. 6. et BentL ad b. vs, 
tlm verbum aperit Y. Adn. ad i53. Sulmuba Medea rario* 
vs. i3i. b. £p. lif eleganti tamen, adpellatio* 

x5i« Qiio^ si quid eUx Si ne vocatur, quae elam eX/iurm 
famen preoes et vota mea ex« tim Ilsoid in legitimae uxori^ 
audit (pro sua justitia) Jupi- locum nupserat Haec enini 
ter, spero, fore, ut Medea ea- praepositionis sub in composi'* 
dem fortunae indementia pre- tione saepe vis est 
matur , iisdemque crudatibus i54. SanciaL Proprie legia 
afficiatur, quibus iila roe affe* sanctio vocatur illud caput, quo 
cit , atqne sic earum legum , poena statuitur in ejus violato^ 
qiias in nie libidinose et cru* Fem. Hinc sancire leges suas 
deiiter tulit, sanctionibus ob-« significat eadem poena, quani. 
noxium caput suum babeat. quis aliis praescribit , ai&ci ^ 
Sax«' sive puniri suis legibus. Oud« IfYPSIPTLE lA^OIfl. .169 

{Jtqne ego destitnor qonjufCj materque.daorum» ijSjS 

A totideiqL natis prba j^it , aque yirp. 
I?ec male parta diu teneat; pejusque relinquat: 

^xanletj et toto quaerat in orbe fu^am.. 
QQam fratri germana fuit^.iiDi^rQque parenti 

Filia: tam nati^ , Um sit acerba virou 160 

Gom i&are » cum terras .eonsumserrt , aSra tentet» 

Erret inops^ exspes. paede cruenta sua» 

i$5. Uigms e^o 4esiititon R^ ae toti» opbis nimis sit- angus* 

KoquaT abtllis, « «[uibiis auii«> tus; abi(][ue yexetui- { ' nallibi 

iiuffi oerUK speraveram. secum sit, ac frustra aliauo4 

i56. A toUdem natis orha^ in tarrarum ambitu desideret^ 

ihnssimo dicendi usu pro ii^ gueterat effugium ) locuip , ubi 

tU orba, Id, ^uod eTenit V. tota oommoretuf/ non inve* 

fiygin. [ab. aS. niat 

167. Uaie paria Su tenedt f99*' Quam fratri gormana 

lialis aitibus qUaesfla diu sef^ fidt G£ Adn* ad vs» lag, i3o.^ 

Tety fraatiir. Neo male partis b. Ep. 

dlu fruator^ sed pejus relinn ' Miieroqae parenti filM. V* 

qiiat, L e. detsriort conditione Argum. §.7,8. 

maioffiqne dedecove iade espel* t6o.- Acerba, Aipera , cru'* 

latur, quam qua infamia istud delis. Metapbora baee ab in^ 

bonorum genus invaserat. Saz» maturis et crudis fructibus de^ 

Cf. van Lenifdp in 4-nimadv* sumta est, qui valetudini no* 

ad h. TS. «ent fiav: 

Aitera imprecatio , inquit Sa* Tertia baec est , inde a vs. 

xius 9 diatumitatem bonorum 169 > imprecationis formula , 

et fortunae tam.'pessimis acti'* qua .Tovet Uypsipyle , ut eo« 

biis oorciliatae aufert , ezsiiii» dem modo grassetur in filios et 

que funestbsiml miserias indu* maritum , quo pacto acerba fra<v 

cit, neque biftc fble; fabularis ^i Ahtyria, patrique Ae^tae 

iDemoriae testimonio ; nam pri* fuit , cui vaticixiationi respon* 

mo e patria aufugerat , dein disse eventum apparet ^^ Hy* 

Conntbum abiit , foin Gorin* gip. 1. 'oit 3ax. 

ibo profugiens Athenas se con- 161. Cum mare^ cum terra^ 

^4^9 atque Atjienis taDdemre. (iCf^suni^fir^ y (i$'fu (^n^t .T^r., 

lictis Colchos redil^e dicltur. tiae impreoatlonis ,tri^tis^n^% 

Bygin. fab. a5 , 96. quast e^cctio. $az, Quhi n\9^ 

|58. ^s^Utj ef el4?. »|ed^- pa ac ffij^t^ pq-i^ffrftncjtt ^i ifo EPl^*rOhk SBJtTA. 

Hkee ^^o eohjiigio frandata THoantias oro : 
Yivite deTt>tOy huptaque, Tirque, tord. 

« 

sumserity i. e. frustra operam i63. Haec ego cof^ugio ete. 

et tempus pehUderit} aSns (k- tTandem ratiofiis quadam coa* 

ciBft periculum^ ut ita mTeniat^ dusione, ut rata liaec sua yota 

quod mare et terrae ipsi ne« Jupiter liabere ne grayetur, rt»» 

gaverunt Quod forte respicit gat Cum enim praeter jus fas* 

ad currum dfacohibuS traclum , que connubium ejus cum tSso* 

eujus ope per a^ra Med^a yo- ne disturbatum sit, ut perpe- 

' labat. Y. Ovid. Metam L. YII. tua deTOtione luctuosa vicissim 

T8. 3i8. sq. Sed maxime haep et e^rsecrabiiissitbaec noyaam* 

toertinere videntur ,ad fugam borum oonsuetudo, precaton 

post necatos fiUos. V. L. L vs. Sax. 

394. sq. Melius porro cuncta Fraudaia ThoMniias* Tb<^bi- 

cohaererent ^, si hoc diitiGhoa tjs filia. Fraudamur autem^ 

post TS. i58 legeretur. inquit Saxius. Y . GL » re alt* 

i6a. JE^re^ inops , exspes. qua » cum oliquod nobis ba« 

IfuU^m» ubi consistat,. iooum num, per ouniculos velutiy in* 

inTeniat y omni ope ac spe de- yitis et isB^rudentibiis .iateroi» 

Slituta ; cui ergo undique cex^ pitpir. 

tum inminet exitium. Devoto^ioro, id.et.acpei^ 

CaedserueMa sm. ('ilionun petuo iniaUdto » sacfco» && 
ex Hsone aatoram. Sax. EPISTOLA rii. OIDO A£NEA& ARGtJMENTnM. 

9 

§* I. Dido, qnae hanc epistolam scripsisse fingitur , cam Ae* 
Heas in eo esset , ut et ipsam et Garthaginem dasse reUnque- 
ret , BeU , Pboenidae regis , qui Cyprum vasUVit ( Virg. Aen. 
L. If T9. 62i5<) fiUa f Hupta fuiase didtur Sidiaeo (Jystinus l^ DIDO AEITEAE. tflb XVIII* a 4- Aeerimm .Tooaft) Kmnniif^, et Herocilis SoeerdcH 
ti , cui hoDos a rege «ecuiidus ent , quem Didus (nler , Pyg« 
nalioD, ilUus opibus inhiBaf interfectt* 

$. a. Prae tanti sceleris avertetione Tynun relinquens Dido 
profiigit in Afiicaip , hac arle secundum Justinum L. YIIL d 
4. nsa. Fingit se ad PygmaUonem migrare velle , ne amplius 
o mariti domus^capi^ae ohliTionis (cum obltvisci cuperet ) gnu 
Tea faictns im^;inem renoTet» neque nUra amara admonitio ocu- 
lis qos ohcnrrat. fion invitus Pygmalion yerba sororis audiyit , 
cadstimans cum ea ot aumm mariti ad se ▼entunim. Sed dis* 
sa ministros migrationis a rege nnssop oavibus cum omnibua 
opibos suis prima vespera inponit, provectaque 'm altum coni« 
pellit eos onera arenae, pro peconia inToIucds inToluta» in ma« 
le dejicere. 

^ 3. Jam ipsos tninistros adgreditor» •pJibi qqldem^ ait^ op-> 
tatam olim mortem ; sed iUis aoerbps cmciatus et dira supplicia 
inminefe» ^i Sichaei opeSi quarum spe parricidium rex fe« 
cerit, aTaritiae tyranni sub^xeiinf Hoc meto omnibus jnjeor 
to, con^iles fugae adcipit. .QMorum numerum i(^:ierpnt, dum in 
insula Cypro classis moraretur» Jovis Sacerdo^ cum conjuge 
et libens , et ectoginta Tirguies » nt Yeneri litarent , In litore 
Tersantest qoos rapUs Eiisfa i^vibu^ inpositas seoum ab.- 
daxit 

§. 4. Tandem ad Africae litus classem adpulit » et Carthagir 

nem , emto ab incplis non sine fraude loco , anno post Trojae 

^'^dfoffi cin;iter s^ condidit Qua urbe noxuium perfecta 

lcmpestate in Africae otb. delatus Aeneas fingitur , quem ^^q 

Yirgilias et emii secutus Ovidius falso Elissae aequalem ieoe* 

nmt Falsa et sunl, qufie de ejus inpud^itia fabulaoturt cimi 

iapcimis pudi^ fuerit ^ uti ex Justin. L« XYIII. c. 6. videre 

lioet Quod.qvare fingere potuerit Yirgilius, nos docet Ypss« 

lostit PolSt L. UI. c 5. §. II. « Nimirumy inquit^ non poterant 

ista hoaiinum memoria refeili , si quidem ^ 91 historiam sequi-* 

mur^ ]^n& Dido Maronem antecei^erat octonis amplius annis: 

«n fahulam Marpnianam^ etiam plus ifndenis; cum Troja sit 

capta annjs ao^plius qi)adriogentis aute conditam Bomam , ut 

Entostheni o^^^um, et Orat .Instit L. I. c.6. sect 8. expo^^i* 

tom nobis.'' 

J. 5. Aeneam e^ Anchise ^ Capyos ex T^iepiide filio 1 et Ye« 
nere Dea natum perbibent» qui^ cun; Graeci dolo captam Trp- 
iam incendio vastarent ^ per ^Qedip^ eyasit ignes ^ patrem hurop* 
lis et filiun» A;$caniu9i ex Cr^usa , Priami regis Blia , ipsi n^*» 
tom y manu abducens 9 patriosque secum portans penates ; quos 

M 9 17» EPl^TGLA SEl^TrafA^ 

man tn Yiitb oonlbciiBiiat / flnMtra f Ut Gr^uMm inor^^ qnsieth^ 
ret , m urbem rediit. Liberuny auten» cum suis abitutn Aeneae' 
Goncessisse videntur Graeci ,- quod nuUo non tempore ut Hele-' 
na , in Trojae pertHOi^m a P^ride ' rapta', a Aleneiao marilo etr 
a Graeois primo legatis « dein armis nepetita y marito legttimor 
pedderetur, Trc^anos adhortatus erat.' 

^ §. 6. Graecorum itaque bevefieio Troja- solvit Aeneas , e^ 
poj»t septem ann(M*um errorem,' in ^icilia patre mortuo,'ad Li- 
byam sive Africam adce^isse a Virgilio narratur, multis et so.' 
ctorum et navium tempeslatts vi amissis; reliquis adflictis, et> 
quassatis , uV ipse eiitti suis , ilisi £iissa benigno eoB hospitio re» 
cepiSBet , ctdtii ac victu )iivisset', periisset otfrlissiroe. 
' ' Statim kh advenlu eputiff excipif fututi ignafa Elissa bospitem , 
a quo , ipsa rogaute , Trojauoriim fata ac labores cognovit. Sedt 
ea oris dignitate eraf Aeneas , eH in narrando viri gravitas , 
ea el patri et Diis penattbus praestita pietasy ea animi miagiiif' 
tudo , et eonstkntia , is Trofanae gentis bonoi^ , ut ,• dum ab 
bospttis narrantis ore j^nderet , priino admirntio , mox amor 
in hospitae pectore ita gliscbret , uf^ noct6 insequente , pLid^k 
dam m^mbrts eura negaret qweiend; 

§. 7. 'Nequ^ bic substitit' £lisslie furot. Caecum »n pedore 
VuhiDS unanimae aperit sorori , quae tantum abest , ut illi m«- 
deatiir , ut alimenta quasi praebeat. Quo factum , ut , pudoris 
et dignitatis repagulis tandeni perfractis^ omnia adbibei-et, qul* 
hus ipsi conciliari posse Aeneae animum arbitraretur.' 

Juuonis dein €t Yeittrii adtedunt artes, qtlibusyitt veDatione 
tempestate exorta^ in unum aUtrum cofmpubi sutft ct Aeneas 
et Eiissa, unde non redtttVirgo. liiterea, cuiti Aeneas magno 
in Reginam aiAore retentus tempus- ooAsumefet , quod in se« 
'quenda ', quae ipsum' fdjgere vrdebatttr*, Italia ponendum esset , 
•a Jove missuA Garthaginem devolavitMerCuritis , ut' Patris maU'- 
data, quibiis Aeneas* abire jubfebatur , perferrt>t 

§. 8. Aene&s Jovis quam filissae voluntatein phtris aesl». 

mans, atqiie a patre Atfchise pef sdmnium-admonitissv AlVicae 

Iftus clain relinquere cotfabatur: At(quis amantem, eiiam tu»* 

tatimentem fallat ?} Regina dolos praesenlit, effuturos prima 

'inteliexit motus; quanf ob rcm indignatione , ira et furore ita 

correpta est , ut , exprobrata gravissimis verbis Aeneae perfi»- 

' dfa , reject2s cura indignatioue exctisationls aTrojana Duce- ad- 

latis caifsis , adfectibus subcUmb^bs animi deiiqiiium pateretur- 

§. 9. Pius ' sc^Iicet Acneas , cum frustra Elissam oonsoiari 

eOnatus esset , Jovis Jussa exieqniliur-, et ]3>rofidsd pMi^tt. Aa'» D I D O A E N £ A E. 17S 

£1 a $anrt cauipiJn plut wemA in tpso afaita Aeneam aam la« 
crunis petit , orai , obiestatur » ne sororem desperantem relin- 
qiiat At , quamvis antea tractabilis Aeneas fuisset , nunc Jovis 
laandatU obedienjT nullis' movelur precibos » remos ei vela ex- 
pediii jobelt 

Blissa ergo mentis ^inopa mortem orat Fraude sororem ciiw 
cumveiiit, pjram io domo interiore sub Dio erigii, quasi sa- 
crifidis in ea perageodis omui cura ac sbllicitudine libenu^* 
tnr. Credidit Anktae aiihplicitas. Super toro itatque pyrae ia-*^ 
p<iliio Aeneae vesies* en^eml|ue , non hos iquaesilum in osus , 
etoeream effigiem locat, ac» deiegata Nuirice, inprecationibus 
in Aeneam ftisia , in Dardanium incubuit ensem. Post inieri" 
tum , inquit Serv. ad Virg. Aen. L. I. vs. S^o. , EUssa a Poenis 
Dub appellata , i. e. f^ifago , Puniea lingna , quod , cum a suis 
dvibus oogeretur culdam de Afris regibus nubere, et priorij 
mariti amere ( sectindae' entm' nuptiae tiun temporis mintis ho«« 
nestae habebantur) tenereitur , forti se antmo et interfeoerit, ef 
in pyram injeoeHty quam' se ad expianda* prioris mariti ma* 
nes ezstruxisse fingebat. 

De vita et rebus gestis Didonis et Aeaete legatur inprimis 
Meziriscns in conmient ad k Epist* 

SiCy nbi fata vocant, ndis abjectus in herbis, 
Ad Tada Maeandri concinit albns olor. 

Vs. I. Sic 9 Mtii etc. Uti cyg*» MaeXnder , Lydiaer flutaen , ia 

ni in herbosis Maelndri flumi- ctijus ripa' vicinisque tractil^S 

nis ripis projecti , vitae fine multOH degere cygnos adparat 

adpropibquaDte y flebiliter ca- ex Hom. II. L. IL vs. 4^9. 

ncre dicuntiu*; sic ego adflicta s. ^6/ectos— •coiicrm^* Aegro* 

in ipso mortb ariiculo , quati- tus , debili corpore et negiigeil- 

do £ita sua quasi voce me ar- ter composito , jacens. Oud. '• 

oessunt, flebiles' edo sonos. « Garmina )am mdriens cah 

GL vs. 9. Ep. XUI. et not' ad nit exsequialia Cjgnus.** Ovid. 

L vs. Y. Drakenb. ad SiL lial. MeUm L.XIV. VS.4B0. V. Pla- 

LXL YS. 440. to in Plmedone Oper. tooLX 

Sic eic Incipit Dido ex ab« pag. 5^9. extf. E^. Asiii. Phaed. 

rupio y et per ellipsin , prae Wyttenb. pag. 46* ' et Adn. Fis* 

conturbati moriique destinaii cheri ad Piat Piiaed. §. dS, 

SDimi affectu. Oud.' ri^, s3. ibique laud: Ctc Tus& 

t/jtirs — <n A«r6ii: Quas adhiit QCtaesi. L. I. c. 3o» 

M 3 J7f EPISTOLA SEPTIMA. 

Nec 9 qtria te nostra spepem prece pesse moveri ^ 
Adloqaor ! adverso movimas ista Deo« 

S#4 W^T^l^ ^^ fau^am, corpasque animamqae padicom 5 
Cam male perdiderim , perdere rerba leve. esu 

Certos es ire tamen ^ ndseramqae relinqaere Dido t 
Atqae idem venti vela fidemque ferent« 

Certoa efi, Aepent cnm foedere solvere naves: 
' Quaeqve ubi sinl neacifl ^ Itala regna seqoi^ lo 

3i 4« Nec etc. Ne verocre- silio perstas abeimdi, et relin- 

^as ii>e hapc epistoUm eiA spe . qu^di Didonem ( quod ipsum 

^tque eKspectatione ^d Te de- poQien dissuadere tibi abitum 

dis^e , ut a ipe s^pp^ce ilec- debebat ) quae tua causA mise- 

Idrens^ quod quo minus fiati ra iacta es,t 

Pews mibi .ir^tifs atque infc^ CerUtt ire. Oraece. Y. YechQ. 

tus inpedit, quo niiht inimico HellenoL L. I. cai. 

jStaeAjfleriiB fo^inii^, Le. intoi- jpido. Acciisativus , Graeco 

vimif/. Movere enim pp. s^- mope. Cf. Ep. XII. vs. 9. Ep, 

nificat, facerCy ut aliquid lo- VI. vs. 69. Oud. 

cum et situm mutet ; hinc ad 8. Atqueidemf iidem, venti 

animum transUtum v^um -no- ^ta ft venti ali^ quasi suis e 

tat imimi sensa mviare , a/ii« conspectu meo auferent naYem | 

mtun ex duro Imtem reddere. et ^dem tuiHB in «iSoe huc il- 

5 , 6. Sed merita etc. At , luc ferent 1 facient , ut disper- 

llpii^iii tentem? Perversa enim g^tur, et iiurita fiaU Cf. Adn. 

Agevdi ratione 9 maie, cum et ad Ep. II. vs. a5. Ep.I. vs. 73. 

nieriUn » bene^cia tibt ingrato 9. Cum foedere solvere na^ 

praesUterim^.et aestimationem ves. Efficai: dictum , iiiquit 

^t corporis aqjmi^ue integrita* Oud. ; nam duo sensus latent 

4em perdiderim : i^^ile profeG-> in uno verbo. Solvere enim 

to est ^eH^.pp^dfirc^ i.e.,> ex- foedus est frangere et rumpe- 

^lica«te'Oud.i frustra adMbc re fidero. Solvere naves ter^ 

.teet ifnpef»d€rp' €f. Qvid,. £p. ram relinquere, abire ad na- 

• II.. vs. .$9« sq. et vs. .60. Cf. vigandum^ quod ^et siippliciter 

.TVivg.' Aen. L.IV. vs.dai. sq. solvere dicunt 

7. Certu$ es ire .tamen etCi 10. Quaeipie ubi etc. Et se- 

Qosmyh » mw^^ babeba?! ^* qui Italiam te quasi fugien.tero , 

. risajma, ^p pptima, (tibi prae- quae , quo in orbe posita sit, 

/jelileriD^^ et^ Itibi ut gntifio^- ipse ignoras ^ ut umhram cap** 

rer, amisergo; tamtn ,in cou- tare vidcaris. Dl bO A^ KE A E. 17$ 

Vec BOVA Cartfi6g6 y att te tte^eeiittfci tangani 
Moenk: ntt ^eptro traditk suhittia ttio. 

Fadta fagia ; fabiehda j5etts. qiiaerenda per orbem 
Altera, ^uaesita est Ut^ra terrft tibi. 

Itala regna segm. Cf. Virg. Ari^toteles emm L. Ilt. Bfieto* 

Aen. L IV. 'vs. 36i , 38i. ooxiL ricorum inter eas figuras , qui- 

'vs. 3ii. sq. bus or^tto iliustratur ^ ponit 

Seqtd ff aTide et oum summo eam , ut rebus sensu carenti- 

studio petere, contendere« Oud. bus detur sensus. 

Oritor verbum soquor^ secun* la. Sc^ptro tradtta swnma 

ivaa Yoss. in Etjrmologico L. tuo, Rkrior est locutio pro sum- 

L in T. y a Gracco fnefjuu quod^ mo imperio , regnb, summa re- 

iiiterpretante J. D. a Lennep iii rum ^ vel summa re. jNibilomip 

Etymologico L Gr., pp. notat nus summa simpliciter pro im« 

memet adjmngo vel memet #0- perii summa et principatu ob- 

«imifttfm a/i^iiem agiVo. Hinc Pe- currit. Y. Sanclii Minerya L. 

xiionius ad Sanctii Minenr. L lY. gl 4> i^ "^* f^io vel res et 

IL c. s. pag. m. S79. idem ar- Auct. ibi cit. Oud. Tradita ^ 

bitratori quod jungpr aticui nt nuUam omnino partem mi- 

foae iergum^ bi ^ Reginae , retinerem. Sc^ 

11. Nec nova Carthago et& trum signam pro re signata^ 

Videi inquit Didoy quam pa* poiestale , poni , luoe dariu^ 

ruA ^pse tibt constes ; sequeris est. 

regna Itala, quae, quo posita ^i3. Facia /itgis ect Si itar 

loQo «iBt ff nescia , e;t novam » que nec beneficiorum a me ia 

reoeiisexstructam,nondum per» te profectorum magnitudo, neQ 

fcctam^ aed. crescentem adhuc novae urbis imperii dignitai 

Cartbaginemff tuo imperio sub* apud animum tuuin quidquan| 

jcctaniff i^mnin^ non curas ? No* possit ; utilitas valeat , quan 

Ta Garlbago tantum in antmo sperare ea « qua tu agis , oar 

tno soi amorem non excitat | tinne nnllo • pacto potes. Fu» 

ut eain perpetuo Ubenter inoo- gis, qnasiinimicam «11^6091/1^0? 

las ? , C£ \.irg* A.en. L IV^ tam ; persequeris , studiose se* 

T8.347* £)asd. L..TS. 74f 7^- queris terram , in qua, si cog-^ 

Cpeseeniiam Singentia. .V. noTeris» ubisitff urbsexstruen^ 

'Virg. L L TS. d6. In altum da a te erit 

quocidie magis magisque erecta. Qiioereiiija per orbem aiier^ 

Oad. etc. Totum , qua iate patet « 

DiceSff inquit Ciofanus, moe* orbem pererrare debes^ ut a/« 

fiia esse animata ? sed scite. tera terra « quam tu mibi di« %f^ EPISTOLA SEPTIMA. 

SJt terinim myenias, gniseam txbi tradethabendaoi? ilf 
Qnis 8ua non notis arva tenenda dabit? 

Allpr habendoa amor tibi restat , et altera Dido i 
Qaamqne itemm fallas, altera danda fidest 

Qnando erity nt condas instar Carthaginis nrhemy • 
Et yideas popnlos altns ab arce tuos? 20 acisti Italiam , aliquo in angulo amante eit plane po^fdcuii. 

inveniatur ; cum alteram ^ Car- Ouid. Ahstractum pro concre» 

tbaginem , quam non tantum to. JBt dedarantis est , id. q. 

Invenisti , sed cujus iroperium et quidem, y. TurselL Op. L 

tibi tradidi , feneas. in V. 

i5, 16. Teirram invtenias etc. Dido, G£ Adn. ad ^ 149^ 

Fonamus vero , te terram , quam Ep. YI. 

'sequeris ^ deprehendisse , atque k8. Quamque iterum /aOas , 

ita locum invenissjB , uhi urbem altera danda fides. Indtgnabun- 

condere posses , an credis , ejus da , suam AenSae eicprobraDs 

terrae inpolas I9C0 cessuros*, ubi perfidiam , addtt c Easdem ar<- 

tu urbem ezstruas , exstructam» tes tibi adhibendae erunt , ut 

Sue cum imperio ppssideas ? alterius illius Didonis benevo* 

onne verosimilius est, illos te lentiam atque amorem tibieonf 

liospitem a terra vel rejecturos cilies * mutuumque pi^mittas , 

esse vel etiam interfecturos ? quo facto , pron^issum iterum 

i5r Tradet, Y. Adn. advs. nqn praestes^ fidem datamfal* 

'js. h. £p. las. 

' Habendam. Gum imperio pos. 19, so. Quando erk eta 

sidendam j et , ut sequitur , te^ Nnnquam tibi adeo felid esse 

Hendan^ ^ quae duo passint oc* licebity ut urbem statuas meae 

currunt de regum imperio. Oud. huic Gartbagini similem , et ab 

V. Sall. in Jug. c. 3. et Gort arce summa firequentem adeo 

ad h. L civitatem adspicias, qnam tuami 

"^16. Non noti^ , ignotis , pe- tibi subditam , jactare qneas. 

regnnis , hospitibus. Gf. Adn. 19. Quando erit , intellige 

ad vs. 59. Ep. YI. tempus» Y. Sanct Minerv. L, 

* 17. Alter hahendus amor eto. lY. c 4* in v. iempus^ 

Nihil ergo aliud tibi restat , so. Populos. Ut civinm fre* 

quam ut alteram amicam, eam- quentiam indicet, plurali nur 

que Didonem , i. e. quae te , ut mero usus mihi videtur Ovid. 

ego , amet , tibi quaeras , qua« Altus » vel in alto Ipco conlch 

lem vix invenias. Amor pro oatus ^ vel conspicuusj . DIDO AENEAE^:; fflf 

Qiani» u% €T€mAht ^ neo Di %M Ydla mowenlU 7 I 

Unde tibi j quab te nb ametv nxpr erit ? 
yror I ttt indtiQt^ etfratae aulfare iaedao s . . A. 

Ut pia famgfia addita tai^a focio* 
Aeneas ocolis semper vigtlantis inhaeret: ^5 

Aenean animo noxque diesqaereferf* ... 
Qle quidem male gratua, et ad mea muneri^. sardUi*^ 

Et quo^ 01 noa sim stultay eaiwe veKmt 
Non tamen Aenean, quaihvls xtialfe cogitAtt ^i 

5ed qaeror infidum^ questaque pejua amo«^ $0 

li , 9l Omnia sd ^vcn!ani jbrem ignem fa^iendum kuffur 

^tc PosuirBhs autem tibi bvar est' iaducium sive sup<!rlAtuiiL 

nla ex foto Suhcederey et Deoy Oud. 

bemgnai tuis votis praebuisse a4- XTtpia^iutiL ITlpdtetiiis 

aures, ol bmaiuxn votorum sta^ ex pietate" oblita y lit (umdm 

fim reos fias , dlc , age , qud et odorem ^gratum I)iis ^(ace^ 

<x loco habebis uxoreiu , quae reoi Oud. C£ A& ad .ts« 85^^ 

te eodem , quo ego , amore Ep^ I. . r 

complectatur ? q. d. Tal^m ^ Addita. Tnposita .| data. V^ 

qnamvis anquiraSy ioveDlasne-' t)raktinb. ad Su* ItiL 1«. IlL, 

ininen. r$> 36o. 

u, iSarari aliqueni sigmfi- sS^ Aeheds eb: ^en^^ ima?t 

taX im^dire y dfetinere, retar^ go. / 

dare in cursu. Oud. Sii. van ZnhaereL Nota tertiani pjcir» 

Lennep Animadv. ad h. ts' sonatn , qua utiCiir Oido. iii^ 

sl ITror y ii^ etc. Ut intel- hjierct. indesinenter obversatu^j^ 

ligas , quam vehementer ego te' Cf. Adn. 9A vs. 7a«.E^,II. S\r^ 

iinaverim y id scias veliin , mei Aen. L. Vf. vs. 4- \ 

etiani nunc ^ ciim ablre et fi- a6.\^eiiAin eta Not f t (^es^ 

dein fi*angere certutf ei^ in te per prosopopouamp ierunt ^ 

amoris gaT?*^"» 6sse vrm , quai^ referunt Aelieaxi in axuiXHim 9 u 

fam verbts dxprimer^ ncque- e., ut ex^licat Oudi , sislunt 

am. Comparatione itaque utenir Aeneae imaginem cft reprae* 

itbi adfirmo , ine iiri y uf etc. sentant menti meae , iUius mo^ 

C£ Ep. lY. vs. 19. moriam ingemnt 

Ui induclo cerdtae sul/ure 97 — 3o. llle quidem eto^ 

fajedae , sive faoes ceratls funi- Quls sanus neget ilhjm Aene* 

hui GuutciVAe , quibus ad ma- ain ingrato in me csse aui^^ 17« EPlSTOLA SEPTIM 

Parcer Veniis nnrai , danunque amplectere fratrem , ' 
Frater Amort castris militet ille tuis; 

Aut, ego quem coepi (neque enim dedignor) amare^ 
Materiam curae praebeat ille meae« 

€t mihi tot ac tanta beneficia ts. t6. Ep.IV, 

4bUteiasi aures non piteebere; 3i— 34- Porce etc Ad Ye» 

talem adeQ ^ ut » si sana mente nerem et Amorem slye Gupi* 

sim , qHvn loi^gissiiiie a me ab- dineia conTersa orc^Uone , priot* 

^e Velim : ' tamen » licet per^ rem , matrem , cujus in potes- 

fidiam odio babeam , Aeneam tafe Amor est , rogat Dido ne 

odisse nequeo $ ita fit ^ ut de patiatur , se , cum Aeneae fiiii 

ejua perfidia qoidem querar , uxor sit » xuariti perfidia ac 4u* 

ibsius personam yero dein ^e* ritia diutius p^mi ; posteriorea^ 

bementius etiam amem. ^ quo, fratre, quippe cum Ae» 

37. Mdlc grajus, I^gratum nea ex Gupidine nato , auxilium 

^zpone. Mtue prp no^ ut sae- jui^e ezspectat , petit , ut suo 

pius alibi* Y. Ovidl Am. L. IL amplexu ac oontactu amoris ii^ 

IX 18. ys. s^. % Ittale gn^^us firatris animo ardorem excitet , 

lison.*' * ' . quo omne frigus ac durtties in- 

yil^-7- imiyMm <urd(C5. Ii^notus de pellatux, au^ ut ille fra* 

et ieutus , licet ei tot munera fe^ , Aeneas , cujus amoris ip- 

j^raestiterim. Oud. Inexorabi- sam profecto non pudet, ;?raei 

lis , .qui nuUis munerib|is flecti b^ tanquam maieriani curac 

pibtest Ovid. Metam. L. XIIL i« e. duritie posita , patiatu^ 

vs. 8o^. Dra^Leub.. tantum se ab illa amai;'^. Yid, 

^99. Qmmyis. ' malfi qogitaL D. J. van Lennep in Animadv^ 

Sabjunctiyo licet alias jungatur ad vs. 33. Cf« Adn. ad vs, 86. 

4fuajnvi4 cum Ii^dicativo jun- £p. IV. 

gere amat Ovid. £Jp. XYIIL Parcc^m/tnd. In substantivo 

Ts. ^. . £p. X YIII. vs. 49 » uti latet ratio , q^are Yeneris b^ 

observavit Burm. G£ Sauctii nevolentiam et poscere et ex* 

jHiuerv. L.in. c i4- np. 3. et spectare audeat Dido, uti vs. 

Fefiz. in not seq. in v. Fra^, Y. Argum, 

Maic cogitat, Prava consilia §. 5. 1 

agltat Tursell. Op. 1. in v. ma- 39. Castri^ eta «Militi^t pmni^ 

le. Drakenb. interpretatur « ma- amans , et habet sua castra Cu* 

la cogitat, dolos meditatur, pido." Ovid. AmJ L LELg, vs. 

ratTonbm qi&eril me deseren» i. sq. 

di." 34. Curac ^ meae. Amori, 

« ^o. Pg'us amo. Cf. Adn ad Yiig. Aeu. L. lY. vs. 5. Indicat DIDO ABNEAE» l^ 

Fallor • et ista i&ilii falso factatiir imaga» 3^ 

Matris ab ingenio dissidet ille snae* 
Te lapiSy et montes^ innataqae rnpibas altia 

Aoboray tesaevae progenaere ferae; 
Ant mare , qnale vides agitari nnnc qaoqne tentis t 

Qnod tamen adyersis flaotibas ire paras* 4o crgo Dido se ts. 3i » 3s: nimiam 786« 

petitfw engeDdoy ut ipse Aeneas 87 , 38. Te lapis ele. CC 

muti, qiiod lioc Tersu emen- Yirg. ' Aen. L. lY. y%, 365* 

di]» addit c patiatur se tantuiki OTid. Bp« 11. vs. 137. aliL Gom« 

amari." Drakenh. parationis fons est Hom. IL I^ 

35, 36. FMor eta t*rastra XYI. vs.34. sq. 
iliilii Ticissim me amantem aut 37* Innattu Ingenlta , firmio* 

ex dtm> lenem iactum Aeneam n adeo , atque inmobUioni. 
o))ocaks ponOy et imagOf sive 38. Rodora, Durissimae queiw 

ialsa eogitatio de amaturo Ae- cus. Oudm r^unc Dido conTertit 

net ilenim iterumque animum sermonem ad ipsum Aeneam p 

suhit; nam taiitum abest» ut arguens ipsum nimiae diiritiae. 

Matris Yenerts similis sit , ut Hubert 

dif enam omnino naturam ha- 39. Aut mate etc Yel e ma^ 

bcat Yenus nempe mollis est ri natus es non tranquillo , nec 

et placabilis ; Aeneas durus et pladdo 1 sed aspero et prooel- 

ioezorabilis. loso , quale Tcntorum Ti agita^ 

35. JacUUur. FrequentatiTi rt% i. e. buc illuc ferri^ boc ipso 

teibi rim notes 9 Telim. tempore Tides. 

lauigD. CogitatiOy b. e.^ ut pos- 4o. Quod tamen etc. £t ta- 

tea dizerunt « imagtnatio. J us* men ^ quamyis fluctus naTis cur» 

tin. L. Xyin« c. 4« Drakenb. sui sese obponant , resistant ^ 

Imagpy inquit Rubnk. , est no« eamque magno cum tuo peri* 

bilitas generis , quod Romani culo reiiciant, me^/15, ut Yirg. 

illustrinm majonim imagines in Aen. L. lY. ts. 3 10. canit, pro» 

oobilitatis signum coUocare in peras aquilonibus ire per al* 

atrio solebant ; ac fal$o ^ ima- tum. 

go ezplicaty « falso jactaris te Quod-^ire paras. Per quod 

Yeiiere natum esse. naYig^are studes. Nam ire , cur* 

38. DissiJere, Distare, remo» rere ^ ambulare viam , iter ^ 

tam esse 9 Tchementer dissenti- mate , fretum , semper po^His 

n, Proprie de corpore dici* dicitur per ellipsin praepositio* 

tur, Y> ad SiL Ital. L.YIL ts. nis per Oud. De Neutris w 

N t i^ EPISTDIIA fiE©ri3f'A. 

Quo fagis ? okftftt liiuiitf t biemis milii gratfa prosiu 
Adspice , ut eversas oonidlel Euras aqaas* 

Qaod tibi malaerim, siqe me debere procellis» 
Jttstior est amm0 ventai et tiiida tam . &Salivum rftgentibiis vfd Yieclk. enim A.eneae errorum aestate 

HeUenoL L^ I. c. 99. Deomm monitu ex Afrieae iito- 

41 f 43* Qp^ f^fP^ ^ ®^^ ^?* '^ 9olyit Aeaeas , i»gFiien|.e ii- 

^^y miasi hostem /ugis ? qiiem lo tenipore , qup turbari mareP 

in locum ftigara paras ? la Ita- ireBtls soiere modo dixi. He^nu 

laregna, quae nbi sint , neseis ? de Aeneae Erroribus fizc VL 

Adeone inf(^sto ac saeTo in te ad Aen. L.IIL 
fa\ anima, ut| procellosi tenh» 49. Eversas. GondtaSy enN 

po/is» quod cuFsum inp^dit, las , ut ari aiibi Oyid. , si<ve itai 

ifuUa ralione habita , omne ma* ikontmotas , ut in altos fluctui' 

vis periculura subire y quam hic surgentes aquae se evertant el 

morari malts P Quid ? nonne , proeidant Oud, 

lit tibigratificarcr, omniayquae ' 43. Quod tihi maluerin^ etc. 

fcabebam tibi dulda , ita exhau* Moram sdL el mansionem tuam^ 

Bi 9 ut praeter lacrimas nihil sine vel permitte , ut debean^ 

mflit miierae relic^ui fecerira? gratias agpre {procellosae) hie- 

iQuodsi haec merita maie per* hil, quia co^git te apud in^ 

i$derim , hiemis saltem r tuam manere , quas gratias tibi ipsi 

lugam impediendo , mihi faveoi debere maluerimr 
tb beneficium prpsii. At voro Debsrc aUqmd aUcui , inquit 

^eis veibis si forte fidem de* Drakenb. , is didtur , qui aii- 

nej^Sf oculis tuis fidas neces- quid munere et benefidb ahe^ 

'se estf hos , age , in mare con- nus obtinet Ovtd. £p. YIII» 

)ice I vtde ^ quo modo er imis ys, 1 19 Petit ergo Didp , u\ 

Vadts eruta' caneat aqua ab Eu- beneficio tempestatis obtineat 

ro exasperata et vehementer ditationern itineris , quod roa-* 

eonmota. luerat obtinere benefido ipsiu» 

Hiemis. Hiems tempus notat Aen^ae. 
'proeeliosum non brumale. Aqui- 44. Justior eta BenefidnmF 

iones autem, quorum supra ex tibi praestitum reddunt miht et 

Yirg. Aen. L. lY. vs. 3io. me- ^entus , et unda , cum inpedi- 

, mlneram, ex He^rnii Y. CL Sen- aut, quo minus me relinquas* 

'tentia illt stati venti esse pos* Beneficium heneficio rependenr- 

'sunt, Etesiae dicti , qnos me- dum esse norunt, atque adeo 

'dio Julio et Augusto flare dixit rependunt. Tu aiitemy quid jus 

'iSid L. L vs. 535. ' Anni septirai 'sit ac deceat , nesciens, niilti de . ' O I D O A E N E A E. •at 

Non ^o sum Unti, ( quamns meraarii^ inique) 45 
Ut pereas , dom me per freta longa tagu. 

Exerces pretiosa odia, et oonstantia magnoa 
Si, dum me eareas^ est tilii vile mori, 

lam yenti ponent : strataqne aequaliter unda f 

Caemleia Trit<m per mare cnrret equia» So te opiime meritae , et , ne peri- Am. EL L. I. £1. 8. ts. 71. 
culoso marite oommittas, aini- 48* Dum yaiet dummodo.Y« 
ci pelenti indu^ere non visf TorseU. Op. L in v. tbam,' 
tantum abest , ut gratus repe* 49 > &o. Jitm venH ptmknt 
liaris. etc. Bxtpecta, quaeso-, panini* 

tfiy 46b Non ego 9um tanH per; mox Tenti quiesoent el 
ctc pretii , non dlgna stim » desioeiit , et Triton ^ Neptuni 
^ pereas propter roe , ut , ex Amphitrile sive Salada rfymr 
dum me aofugere coneris, lem* pba fllius , el tubicen per raare 
pestas te obruat Oud. ; quam* ex aspero pbmum fkdum , oe* 
tispropleriniquitatematquein* lerem currum aget a Delpbi« 
justiciam tuam mortem merea* nibus maris coiorem referenti* 
fis. y^ Adn. ad ys. 4- ^< I Imis traetiim. 

Ifi. Freiiun. Secandum Var* Jmm temporfe adyerbium , 
ronem , Servium , Isidorum a G. prout yel Praesenti vel Perfeo^ 
i, Voisio in Etjm. L. L. citatos lo vel Futnro verbomm tem- 
u/inore marini aesius nomen pori jungitur, tempus nolat vel 
adoepil 9 lunc iocum in mari an^ praesentissimum , vel praetert« 
fusfiam notat ; atque adeo Ovid* tumy vel inslans. V. Tursett» 
frela recle dixit /onga , in lon- Op. L in v. 
gnm porreetatf Gf. Bp, XTV» vs. Foneni» Verbmn activunt 
to3. Graeeo more absolute ponitur* 

47, 4ft Exerees preiioea etc Vechn. Op. L L.L c. 6. inlel* 
Si babes me odio , et propter* lige sew 

ea parvi facis ol^icere te mor- Voiunt autem po^tae , Deos 
li : baee tua odia sunt ninis maris non ire super undas f 
magni pretii et nimis diara, quia nisi fere quieto mari. Unde 
conslant tilu vita, quae esl res Virg» Aefn« L. L vSk i55k post 
.mj^puL Hubert mare pbMalum dixit de Nep- 

Constantia magno dicuntur, tuno 

qoae care^ insano pretio emun* Goeloque invedu» 

tur. Gratis autem eonstare, aperla 

qoae gratis traduntur. Ovid. Fiectit equos , comique vo- 

N 3 tSa EPISTOLA SEPTIMA; 

Tn qaoqne cnm Yentis ntinam mntabilis es$es l 

Et , xnsi dnrltia robora ipincis f eris^ 
Quid ? si nescierisy insana qnid aeqnora possint? 

Expertae toties qnam male credis aqnae! 
Ut pelago snadente etiam retinacnla solvasy S& 

w \ Mnlta .tamen latns tristia pontns habet* 
Nec violasse fidem tentantibns aeqnora prodest. 

Perfidiae poenas .exigit-ille locns: 

Uiis dat leta sefiiiDda inittis , cujiis furorete toties es» 

: Hnbcrttf pertas esl 

* 5o. £^' tribuuDtur TritODi ad Quid? indigDaDtis. Y. Tuf* 

iDeleritaleni iDdicandaoiyDtiSoli, selL Op. L in ▼• 

|«unae ^ aliis^ Caendei yero 4 , NescierUm Notanda ultinm 

ait Drakenb. ad b. ys. , Trito* sjrllaba ia h. ys. prodncta, cpiod 

ni tribuuntur equi propler co* etiam.fit iu aliis, ut in credM* 

lorem ipsins maris ^ quod Vkm^ ris , hauseris y /ueHs. Ratio 

do purpureum , modo flaTum « est , quod interdum quartam 

inodo caeruleum esse videtur. syllabam producebant in nescie» 

y. Cic. Acad. Quajest L. lY. C; rilisj dederitis , aliis. Heins. ad 

39« ' Ut Dii ;maritimi caendei h* ts. hufauk^ 

;voc^Dtur ab Ovid. Metam. L. Insana. C£ vs. 6. Ep.L- 

JI. ys. $4 ei Nereus caendeus 54. Expertae'^' quae. £xperr^ 

Oyid. Ep. IX. ys. 14 ) ita et eDtiaeogDitae,sigDiiicationepa3» 

caerulea ^ia Ep. XYI. t& io4* srra. De DeponentibDS passive 

fbe navigatione marittma. BBurpatisY.Ved&.0p.UL.Le.9« 

5i. Tu quoque etc Yelim 55»' 56^ Ui pelago e%c^ Qnumi^ 

;equtdem y te eatex\us tantum vis vel ipsnm naare sua trau-» 

ejusdem Daturae esse, ac veD- quillitate tibi suadere videa<» 

tos> ut DUDC semel mutareris> tur, ut vela veoti^ des; tamea 

ex duro fieres mitis , dein tibi priusquam funes , quibus nae^ 

Jpse constares. vis tenetur^ solvas^ tuum ipse 

59. Et^nisieVc Cf. v& iSj. .aniraum esplc»rare debes» an 

.Ep. JL mali alicujus faciDQris sibiconf» 

53 ^ 54. ' Quid P si neseieris seius sit.j etenim vasto mari Da« 

^clc* Parva, iDquit Dido , lo« vigautem plura, quam quae dixi^ 

c|uor. Ezaisaudus esses y si fu- pericula xDaueDt* 

rentium uDdarum vim Descires. 5y , 58. Y. g- Si perfidos 

Qitam male, quanto tdo peri- (hoc, ut Aeueae metum inji- 

culo te bis in rebus nuu*i eom- ciat, addit) aequoris perioulupt ' D I D O A ^ N E A B. • i««r 

Pnedpne, eom laesus Amor ; ^uia mater Amoria 
Nada Cytheriacis edita fertar aqoia* 6o 

Perdita ne-perdam timeo, noceamTe nocenti ? 
Neu bibataequoreas nanfragos hostis aquas. 

ViTe, precor: sic te meliuSy quam fanere, perdam* 
Ta potins leti caassa ferare mei» i &dly 18 sOm persoadeat , tristia hus debentur » oogere. Ratio 

ipn efenturi , quoniam de per« loquendt , inquit Drakenb. ad . 

fidiae feis iUe locus , mare > h. vs. , inde desumta est, quod 

tapplidam sumit. is, qui scelus commiitit, simul 

55« Pclago swtdeiUe , si?e ma* sese obligat ad subeundam po^ 

hda ejns te inpellenle , tibi ad- nam j quae jure ab eo exigi ac 

ndenCe.' Ovid. Metam* I^ Xni. postulari tanquam debitum alir 

TL 4i8- quod potest 

lamqoe yiua suadet Boreas. 59, Go. PnaecipM eta Inpit. 

Oad. Biis eum poena adficit, a quo 

EJegaaler , inquit Drakenb. / laesus est Amor; quod quo mt- 

res inanimata dtdtur aUquid nus addubites , scias , Venerem^ 

smdtft^ €{aae opportunitate et Gupidiois matrem, ut ajunt, ejC 

fianunoditate qnadam homines spuma maris ortam, primum, 

allidt ad aliquid faciendum. ut erat, nudam ad insuhun G^* 

Plaut Baoch. Act. I. Sci6. vs. thera adpulisse. 

90. Yirg. Aen. L IV. vs. 81. 60. Cjrtheriaeis de insula , et 

£iiamf i. a etiamsi peiagus inde orto Yeneris oognomine 

iuadeaL Y. Tuneil. Op. L in vid Dom Seifien Op. L Broukh^ 

T. ctianL aii TibulL L. l. £L s. TS. 40. 

5& ZapiS. SuUimitatis notio« Fertur. Addidit Po^ta , ut, 

nt, qoae adjectivo in^t, legentis quod debebat^ verisimilitudinenv 

animpm movet Qua late pa- sectarelun 

tet, nuUis praestitutis finibus, 61—64. Perdita ne perdamt 

iouneDSus pontus. G£ D. J. yan ete. Ego , quao tua pertidia 

Lennep in Animadv. ad h vs. perii , timeo , ne perdam te , 

57» TentarUibus aequora. Tan- sive ne meus amor, aut ne cgo, 

gendo experieutibus , quale sit quia me amasti , tui inleritus 

aequor; navigationem itaque in- causa sim ; neve tu , quamvis 

dpientibus. G£ Adn. ad ys. hostis , naufragium passus y a- 

161. £p. YL quis mergaris : vive itaque po«* 

58. Poenas exigere. Ad disso* tius; sic lenla te morte, quaiuf 

kitioDem puenarum, quac Itgi* con^cieutiae iibi morsus adfin s8i EPISTOLA SEPTIIIA. 

pjiiggj mgt^ ta rapido (nnlliim nt in ODiine pondns) 6ft 
Tnrbine deprendi: qoid dbi mentis erit? 

Protinas occiirrent falsae perjaria lingaae, 
Et Phrygia Dido firande coacta moru lenl, mdmSf i. e injnriae^ qaaat tfua in boDaai aoicn aocit>ie- 

• te adoepi , magis oonTeiiien- bsuit Ep. IIL in fine. 

ter, quam snbita morte le pe- Pombis. C£ Adn. ad ts. 98. 

lire fiMaani , yei lealae morlii Epi UL 

periculo jnslius quam repenti- 66^ DeprmJL Prendi ac de- 

nae ea^aam; te polius meae prendi dicunUiry qui sobilo et 

mortis sequa t ur InTidia, quam inezspectato opprimnntur. Prae* 

me tuae. seitim antem Terba baete usur- 

6s. Bibai. CC Yirg. Aen. Lw pantnr de nantb ac naTigtfi^ 
IV. vs. 383. Ovid. Am. JL IL bns, qai subiu tempesUte ob* 
£L 10. TS. 34- EL II. Ts.fi. ruuntur. Horat L.1L Od. i6. 

^. Wimire» Conseqiiens pro TS. s. Sut. TbeK L« 1« ts. 37a 
anteoedente morte. C£ infia Yiiig. Georg. L. lY. ts. 471. 
▼^ i36. ' Drakenb V. BentbL ad Hont 

64. Fermre* Dicsris, te dicanL L L Od. 14* ts. io. 
C£ Ep YI. Ts. 114. 67 » 68. FroUmu ela Sutim 

65 » 66* Fin^ , tigs etc. tibi adddet, quod et aliis io 
Ponamns turbmem, Tebemen* maU inddentibus sokty (C£ 
tem et quaeTis obria in dr- £p IIL ts. 4i- £p« ^* TS. 5» 6# 
cnitum atque orbem agentem et Adn. ad b. ts.) ut in U re« 
Tenium , naTOm tuam oonri- deas et causam qnaeras, in TiU 
pere et eircom agere , donec et moribus , quibus Deorum in 
imum peut ? ( Tcrba mea ne U iram ezdUTcris. Quod si fer 
Tim ominis babeani) quo tan- ceris', animum taum subibuDt 
dem animo tum eris ? perjuria » quibus iua me laesitr 

jige, C£ Adn. ad ts. i^i* bngua, et imago Didonis, quam 
Bp« YL artibus , genii , unde oiiginenn 

{Nultum $U inominepomlus,) ducis ^ propriis ad mortem co#* 
Yeteres, inquii Oud. Y. Cl.» gisiL 

sollidu caTebanty ne ominosa ProUHUB oecurren^ CXYirj. 
male Terba efierrent » aui si ea Aen. L. lY. ts. 38i. sq. 
sibi elaberentur , ominis aver- FaUae. C£ Adn. ad TS. i6,. 
ruDCandi graiiay b<iuc similem* Ep. L 

que senUniiam inserebanL Cf. 68. Phrjgia ^fraude* Tua^ 
Ovid. Ep. XIU. TS. 49. Yei con^ naiu Aeueas Pbrygius eri^i. Hii- 
tra Tocem quandaui juia eUp* but. Invidlose ( Dido Aeueae \ D I O AEiHE kEi m 

G<mjagiii Ante omloB deoepUA siftbit i^^ 

TrUtis f et effnm saiigiiinoleiita conus. • <f o 

i^ est^ tgtnm merui) eoncedite » diicas: 
Qaseqae oadeat ^ in te falmina itiissa putes» 

patm^ CoDliiiiieliaitt ebiMat' Vos ioiiooeiites meiBiim iiooen* 
Anton. tb pereitis. Quae vero cadeat 

69 9 70. Catlftigis elc Tide- fulmina in te solum tanijuam 
beris semper et ufakpie tridere petfidiae pretium missa puta-« 
moestam ninhram ac spedem his. Desperantem ac mentuin^ 
Didoais> fnamy proh pndor ! potemputa fingi Aenelm« Me^ 
conjuK coniagem deoepisti , cn* cnm aHquatenns facit F. Xav. 
p» deo^^e in pedDi^ et ifaa* Werfer in Lectionum in P. Ovi^ 
ttftliaa cruor, et sparsae in hu* dii Nasdnis Heroldas Spedmin^ 
iMBns comae soam desperatio^ pag. 59o. Att PhiloL M onacen* 
neaaettnaaatilH perfiduunoGQr sium Tom. L fasc 4. In e6 
lis coospioiendam praehehont enim differt , qnod coneediid 

CdiiJHgtt ^ dMpiae. Femi' pro doheede adcipiat , et ad Di« 
mam de^ere malom ladniisi donem sohun referati cujus san* 
Cmjugf^ muito pejuss. gtiinolenta imago ante Aeneae 

Siak^ PcSrsbtet, statuni suum eculbs slare fingitur. QuemadA 
lerTahit ^ continao ohversahi* modnm enim , inquit Werfe* 
tnr 9 omnibns umfaia locis sd^ rus , dicas cohcMmus pro cort* 
enJL Yiq^ Aen. L. IV. vs. 386. cedo , toncedamus pro conce^ 

70. EffasiS^comis. G£ Yirg. dam y nostet pro meas , ^estrd 

Aen* L. IV. yr^ 3oo. sq. conL pro Ina (Herold; Ep. IX, vs. li 

^450. sq. YS.595. sqt XVIL vs. t68. et XIX. vs. 63; 

SangaiaoUnia. Vid. Virg. Pariier apud Graecos ujBdnpo^) 

Aen. L. in. ve.663. sq* sicPoetaro^m^tri necessitatedr» 

71 > 73* Qmdqaid id estf rne* ' cnmscriptum, cdnceriiffe pro cort^ 
ms elc Dicas ^ quidquid est tsde ezistiinaverim usurpasse.*^ 
saevitiae maris f quidquid est QttuUfuid id est. Formularis 
iidininis^ quidqvUd est irae Deo# locutio de toto inoerto. Gf. Epi 
nm y id onme meriiL Tu , Di- JtlX. -vs. so3i Ez Ponto L. li 
Ai 9 quam inuoeentem et sim^^ BLr.vs.3i. Ond.* 
plioeBi peffidos deoepi ("haiiS Ooncedit^, Serv. ad Virgi 
csitm sibt praesentem fifigeret Kd. L. X. vs. 63. explicat oBite. 
es w prate) abi| sit mihisa!* Et coneedcre pfo abire Te^ 
tis aqnis tliergi^ desinas spiraid» rentio adeo frdquenSi ut exem^ 
tem ndhttC atris sequi ignihus. {>la adferre haud neclfssd siti 
Kt Voa eomitcs ahite|- ne.et Ut desperahuudus , imo fdtetUi 

O 186 EPI&TOLiL SEPTIMA- 

Da brere «aevitia^ spatinte pela^cpie tnaeqtie t 
Grande .morae pretiani tata futaxk via est« 

Nee mihi parcatiur : pner0 parcatnr liilo* ji 

Tfi. satis est titalum mortis habere meae* 

Qnid puer Ascanius , quid Di meruere Penates ? 
Ignibus ereptos obruei onda Deos» 

0mn68 bomines tt se abire jih habdns navigationem tatanu 

het velut bomine sceleralo iram* Hubert 

^ue Deorum promerito. C£ 75. l^ec mihi parcatur etc. 

yii|[. Aen. L. II. va^ 5a3. Ovid. Nec jnea cansa maneas, rogo , 

Trist. L. I. EL a^ vs. 67. Horak sed IiUi^ et fiUi et pqeri , cu- 

L. UL OtL a. vs. 27. sq, pis «piippe cousaQgniiiiCas et 

. Concedite, OadeQdorpias V. aeta» te, vel me non roguite, 

CI« f cui adseatit in Apimadv. (|uam maxime movere deberet, 

ad h< vs. D. J. van Lennep Y. ne vitam pericnlo escponeres. 

Clo ezponity ignosGiU^ condor Patcatur '^ pareaita\ Yerbi 

tuUe; ut locisit sensns: Dices qusdem repetitio venustissima 

tunc ,Diis, peocavi, fateor^ et est^ de qua egit Hetns. ad Ep. 

gmnia commerui mala^ ^ad^ VI. vs. 19. Oud^ Gravissinum 

^nooTj crimen oondooaie et ig- equidem diioerinfy oi> e>usdem 

noscite laLso. notionis repetitionem^ unde ve-« 

Eadem significatione verbum nustas' non potest non oriri« 

oocurrit i^ud Ovid. Am. L. H. VenuM et ciim efficacia vei^ 

EL i4. in fin. €ic. pro Rosdo bum repetilum esse ad h. v& 

Amer. c. i. Cic. ad Fam. L. lY. notat Ruhnk* 

£p. 6. Oud. Consentiunt Dra« lido. Yid. Argnm. j. 5. et 

I^nb. eit Rubnk. Onom. PoSt in y. 

73. Da breve etc Permitte 76. Te saiis ete. Egregtam 

aUquod teiapus intercederey qua seilioet et tila sufficientem lau- 

sedetur tua saevitia et tempes- dem refers^ si meae soiius mor'« 

tas pekgi desaeviat Oud. Cf« tis causa dieeris. 

Virg. Aen. Ia IV. vs. 5a. Ad« Titulum^habere didtur, qui 

tende animum Did<Hus adfectif* rei causampraebuit, atqueauo* 

bus valde commotum , qui , ubi tor est , quod in monumento- 

eoosistaty non invenit } .nniic rum titulis sive inscriptionibus 

hue fertur , nunc illuc » varias* causae , 6b quas posita essent ^ 

que quasi fbrmas induit. adponi solebant C£ Adn. ad 

74^ Grande ets. Haec mora vs. 24. Ep. V. et vs. ^8. £p. II. 

iibt erit utilissima» quiapostea . 77» 78. Quuf puer Ascanius D I D O A E N E A E. is/ 

Sed neqtie fers tecum: nec, qnae mihi, perfide, jactas, 

Presserant humeros sacra paterqne tiios. 80 

Omnia mentiris: nec enim tua fallere lingoa 

Incipit a nobis; primaqtte plector ego. 
SI qnaeras , nbi sit formosi mater liili ; 

Occidit^ a duro sola relicta Tiro» 
Haec mihi Barraras j nec me movere t merentem 85 

Ure ; nunor calpa poena futora mea est« 

etCL Qaodoam crimen oom- 79, 80. Sed etc. Qoae tu, 

mlsenmt et juveiiis admodum, qna es perfidia, mihi de ttiain 

lulias , filius tuus , et Dii Pe* Penates et patrem pietate glo- 

lutes, nt digni sint, qui in- ijans narFSS , quasi cervici tuaa 

ooidiam sire ignes eluctaticer» inpoattos per medias flammas 

tiore aquanim pericalo per- ac tela Troja eztulisses» id to» 

eant. rom profecto oon est. 

Merwat, Yid. Adn. ad vs. 6. Fert. IndicatiYi praesentia 

£pu y. nsa Potfta rem noUs quasi ob 

JDi^Pauiies. C£ Argam. %, oculos ponit 

5. Troiae tuteUres Dii> quos JneUs. Jaeiare frequentativi 

Bomani dein Penates adpella- Tirtute stgnificat, saepe atque 

yervaoL Yarias de lus Diis ve- iUrwm jaeere 9 ut ita praesen* 

teram sententias videre Lcet in tinm ocolos advertamus ^ lan- 

oonunentario Mesinaci ad hk qnam adrem praecipuamf qua 

vs. et ezcorsa DL. Heynit ad saperUmaSy 

Tirg. Aen. L. 11.' • So. Prcitenmt Pp.: humeris. 

IH meruere, Humana ooto anim suatinentem onus gravat 

nia ad Deos transtulisse rudem ac deprimit 

aeUtem, res est notissima t Me- Sficra, Patrii Penates. Yirg.. 

rere autem est Terbum mediae Aen. I* H. V8..77. 

significationis, qnod in bonam • Tu » genitor » cape sacra 

ac malam partem adcipi po<r mana^patriosqnePenates/' 

test. DedariitiYe solos Penaies^ «0- 

78. Erspios. In verbo celeri- cra intell:gO| uti per 86 licere 

tattis oontineri notionem , supra ait flteyn. in Ezc IX. ad Yiiig* 

me obserrare memtni., Aen. L. U. ys. »93. 

Obruere pp. terra iu tegere* 8i«»«&5. Omnia meuiiris ete. 

et operire, ut ocuHs omnino Quaecunque mflii » etiam de 

tfnblnduitur , nec usquam ad« Cr^usa, uxore^ narrasti» falsa* 

pafeat sunt Qinnia. Natur& aciUGet ad 

O a m EPISTOLA SEPTIMA, 

Nec mihi mens dubia esi , qtdn te tnaniiOBjiiia damjientf 
J^eir mare , per tjefras septima iactat Ip^mst ^rtes ac firaudea facUiff e^» <{tu^ 4e 4epirelien<iisBp ppleivm tnam 
ego nunc HQii prima experior. perfidiam et iutcllexisse eam a 
Nam, si inqu^ras in GrSuss^e te perditam et desertam esse: 
mortis ciiusaiii , inyenies iUiMn » ced Hanto tn te aniofe eram cap- 
quaniTis p^lpn^ prole parenteqi t^ «t meiite pqeca, ut me iUa 
feclsset marLtum, ab inpioma*^ non OQmmqveiiQt- Oud. Nep 
rito in mediis Qammis , atque qi^ moyer^f inquit Dralienb. , ut 
hostium telis derelictcgn^ adeo* mihi a fraudibus ac perfidia tm^ 
oue morti traditam esse* eavereuL Bfonerehicnotatlep* 

89. Ple^tor. Qb crednlitatm fvre , def^rrer^ Ita Jufitin. I^* 
llieam- XI. c 9. §• s. 

83. Si g^aeras. Di^tio ctt - Merenfem W^ ctc. Quare me. 
poStis firequentissima et velut quoque (nani stultitta mea id 
jfbrmularts. Y. £p. YI. ys. ys3. meniit) nre, ut Grfosam in 
Trist L. I. ^L 1. vs. i^S. llfe- igne et flammis prodidisti} ilh^ 
tam. I4.III. vs. 141. Plura ezem* enim pofena minor adhuc adpa 
pla TQlenti dedit Ben4ej. i4' mea erit Burm; quod perfida 
Horat L. in. Od.94. ys. 97. tibi fidem habuerim» teque a- 

Formosf, Si emm distortum mare potuenm, ut i^t Pra* 
et informem geiiuisset Gr^usa , kenh , qui tirs interpreCatur 
fuisset ex rudium hominnm sen* cnfou» y doloribttS M sippUcm 
tentiaj, qu^re copjugem odisset,' afioe- Plaut Bacch. Act L» Y. 
atque adeo pe|icuhs y et morti Sc i. ys/5. - Quam eiqplicaticir 
praedam reliquisset Uti t. g. - qemRuhnk. .BurmannianA siiii» 
jioTis ii^ 4ui)oneii)r amov langue* pUpiorem praedicat 'ad h. vs. 
ve incepisse dicitur , postquam - 87. Ne^ nUhi etc Nec d^bito ^ 
Vulcanum, degenerem partum, quin tua iUa Numina et Dii 
ediderat. Penates^ quOiS jactas a .te flamr* 

84. Occidi^ eta Noq Tero ii^ ma ereptes et tecum latos» dam.« 
fuga , castt quod^m amissa , ut qent ta ac \faaxa qpiminoaam tkt 
predi Toluistl Y. AfiXL L. II^ tam; nam per septem anno^ 
^tr. Oud. ( ez yirgUiana rursus fictione ) 

GrSusae fatum, qmnia in A»* jain tempestatibus term maiio 
neae Qpprobrium TCrtenS) ipsi que-jactaris, Qud. 
infido amanti inputat Dido. Y. 88. JactaL Y. Adn. ad V8, 'j^ 
Yirg. Aen. L. 11. ts. 738. -sq. h. £p. 

85-«b88. Haec mihi narraras Hiems. Y. Adn. ad TS. 4x« h- 
etc. Narrasti ttt quidem mihi Ep,S^fiima»^hiemsitMff}^^s^p' 
Qx^ussm a te amissam esse ; un* timum annum indipat , cju^n^ .D I D O Jl E N E A E, 

« 

IPlactibus.ejectom mta statione recepi ^ 

Vixque bene audito nominef regna dedi, 

Bis tamen officiia ntinam contenta faissem : 
Et mi]u coneubitus fama aepulta foret ! 

Illa dies nocnity qna nos decliye sub antrum 

Caenden^ snbitU compoUt imber aquis* 189 90 Aen. L. 1 TS. 755. sq. 

%f 90* Fluctibus qecUim 
efa Virg. Aen. L. lY. ys. 73. 

Eiectamlitare, egen- 

tem 

Sxcepi, e| regm demeiis in 
parte locayi* 

Statio unde 8it| iDquitYoss. 
pi Etym. L. L. , satis osten'- 
dity quod proprie eo stanUg 
0Ciio signatur » hinc aptatum 
loco MtH sMht* Bespectu na- 
fiumy inquit DralLenb., statior 
ipies Tocantur, ubi naves tuto 
staresiTe manere, in anchoris 
ftare possunt ; adeoque staiio 
fere idem est quod portus* 
Yiig. Georg. L.{V. ts.si. Aen, 
l^ n. TS. a3. 

90. Vix ben^ etc. Cf. A^nu 
^ 6. Regtto. Pluralem nume* 
jum ne temere positum putes^ 

91. Htf iamen officiU, Sci]. 
qaod te hospitio excepi et reg* 
ipOL dedL Hubert 

99. ConcubUui Jama^ Virgf 
iken. L.rV. YS. 189. sq. . • . Venisse AeniJan, Trojs^io ^ 

sanguine qretum » 
Coi se pulobra ?iro digoetur juqgere Dido : 
rfunchiemem iuter se luxa> 

quam longa ^ fovere 
Begnorum inmemores, tur- 

pique cupidine captos." 
Sepidta f humo tecta , aboli* 
ta. Cf. Ovid. ex Ponto L. L 
Sl 5. vs. 85. quem I, in DicU<«> 
tis citat Oud. Obscurata, ob- 
ruta, ut nulbi ejus memoria 
exstarett Propert L. HL £1. i3. 
TS. 9. Ruhnk, 

9I Illa dies noc^it Cf. Ep. 
Y. vs. 33. Yirg! Aen. L.IY. vs. 
169. 

. QufL aos declive et& Yirg, 
^en. L. lY. vs. 160. sq. 
Interea magno misceri mur-^ 

mure coelum 
Incipit, Insequitur conmixta 

grandine nimbus. 
jgt Tyrii comites passlm , et 

Trojana juventus» 
DardapQiusque nepos Yeneris, 

diversa per agrqs 
^ecta metu petiere. Ruunt 

de montibus amnes. 
3peluncam Dido , dux et Tn^ 

janus eamdem 
Deveniunt. , 

D^Uye. Pendens sub antrum, 
i e. in speluncam. Hifbert. 
3 jgo EPISTOLA SEPTIMLA; 

Aadieram vocem 5 Nymphas tdulasse putavi : gS 

Eumenides fatis signa dedere meis. 
Exige laese pudor poenas , violate Sichaeo ; 

Ad quem ( me miseram l ) plena pudoris eo. 

» » 

M. Caendetis^^inAerf qpiem uJkdUre non diibium est ' Et 
Tirg* nigraniem nimbum Yocat ideo medium elegit sermonem: 
Aen. L. IV. vs. lao , ubi Juno- quia post nuptias mors oozise^ 
nis ar^e boc factum docet. Ca^* cuta Cst Nonnulli ita accipip 
ruXeum ad vs. i23. L.V. Aen, unt, quod uMare veteres in 
Servius exponit nigrum. sacrls dicebant cx Graeca con- 

Sulfitis compuliL In adjecti- sueUdine. Ergo ulularunt Nym^ 
TO ratio inest, quare in an- pAa^ quasi nuptiarom sacca ce» 
trum devenire cogantur. lebrarimt etc," Cf.Adzi.adTS. 

95, 96. Audieram vocemeXc, 117. Ep. 11. 
Faustas Nympharum meas nnp- 9^. jPumenides. Gracca Toce 
tlas celebrantium addamatio* dictae sunt Furiae , tanquam 
nes ac cantus audire mihi tide- benevolae , postquam cum O- 
l>ar : At Nymphae non ulula- reste , qui matrem occiderat , 
xinit, sed damor iste a Fu- quemque ideo persequebantur 
riis sublatus est, ut fatis meis Furiae , Deorum opc in gra- 
quasi signum darent ad me per* tiam redierant , cum ct ara sub 
sequendum atque urgendum. hoc nomine iis ab Oreste erec* 
Cf. D. J. van Lennep in Ani- t^ est Argumentum est Tra- 
madv. ad h. vs, goediae Aeschyli , quae Eumo^ 

' Nympkas. Deae minores, nides inscribitur. 
quae ubique in aqua et terra Signa dedere. Metephom a 
viverecredebantur, etlicetlon- bellicis deducta ducibus, qui, 
gissimam haberent vitam , ni-. zndpiente praelio , signa dare 
hilominus tandem moriebantur. solent C£ Virg. Aen. L. Y. vs» 
Dorn Seiffen in Onozn. Po^t 197. 

Ululasse. Vir^ Aen. L.IV. 97. Exige laese pudor poenas. 
yj, ,68. Parata sum ad poenam subeuzif 

Summoque ululamnt dam quam tibi , Pudicitia , de- 

Tcrtice Nympbae. beo ; te enim ipsam non obfen- 

Ad verbum uhdarune ita con- di solum, cum nudum Cupi- 
mentatur Servius. dinis telis pectus praeberem , 

ft Bene medium elegit sermo- sed et Sichaei ratione vim U- 
Bem : nam ait Lucanus L. VL bi intuli , tuas leges perriipi , 
vs. sez. « Non tu laetis ulula- quae me pro Aeneae conjugQ 
re triumphis«'^ In luctU aUtem gesserim, D I D O A E N E A £. igr 

fist imlu marmorea sacratas in aede Sichaeus x 

Adpositae frondes Telleraqne alba tegant. loo 

Hinc ego me sensi ndto quater ore citari« 
Ipse sono tenui dixit: Elissa^ Teni» Zaese. Yirg. Aen. L. IV* vs. tvm eoha amdfem Agd. L. IV. 

»0. sq. ' T8. 19. ipsa Dido cuJpam dixe- 

Vidtaie. C£ Vurg. L L ys. rat XJbi Servijas « et hoo, 

1G6. sq. Argum. §. 7. propter antiquum ritum , quo 

Sichaeo. Datiyus. Quo casu repeUebantur a Sacerdotio bis 

et Gneci et Latiul nomeu ejus nuptae. Secundae quippe nupw 

ponere solent, in cujus utilita- 'tiae anUquitus turpes babebai^ 

tem Tcl damnum , honorem yel tur. 

dedecus aliquid fieri narratur. JSic;. De consUio mortiscon- 

D. J. van Lennep de h. vs. ju- sdscendae haec capienda' essi^ 

didum vid. in Animadv. suadet Justin. L. XYIII. c 6. 

Oadendorpius Y. CL Siehato 99. lEst ndhi marmorea mm 

jangendum esse docet cum exi^ Sichaeus. Templum conjugis 

^ , a me sdL , ut solvam et antiquL Yirg. Aen. L. IV. vs. 

dem poenas Sichaeo, atque in 450. Sacratus autem Sichaeus 

Tindktam prioris illius mariti^ est sacta imago Sichaei, Her'« 

c|uem hoc coticubitu laesi , pe* ciilis sacerdotis. V* Argum. §. i^ 

ream. Loers in d. speciminej 100. AJpositae etc. Virg. LL 

qaamvis Burmanno non adsen» vs. 4^9* 

tiatur , tamen npn uigendam « Velleribus niveis et festa 

putat constructionem , violate fronde revinctum." 

Sichaeo, ac pro Graeco genc- Ubi vellera nivea ex Heynii 

ttTO Sichaeu, Sichaei scriben« interpretatione vittae sunt la- 

dum censet. In constructione neae. . 

non haerendum esse monet Dt- loi. Hi/ic. Ex illo templo f 

cattir pudor patris (V. Ruhnk. ego me etc Virg. 1. L vs. 460. 

Dict. in Terent Andr. Act. 1« ' « Hinc exaudiri voces « et ver- 

sc YS. 965. Ed. Schopen. ForcelL ba vocantis 

in T. pudor) dicitur igitur Visa viri , noz quum terras etlampudor Sichaei f Uese^ vio» obscura teneret^' 

Iaie.€{. \.eX reperiri dicitLoers Quater» Die hoc numero Ie'« 

in suo excmplo Ed. Venetae a. gatur Macrob. ad Somnium Sdp 

1486. pionis L. I. c 5 y 6. 

g8« Ptena pudoris ob cul- Ore citari. Quod est prodi* 

pam , cui subcubuerat* Alte^ glum vicinae mortis. V* Buleii" ^^ ISPl&TOtA &J&pttHiL. 

Niilla luora est t venio. f vema uLl ddbita coojtii: i - 

. Sed uunexi admissi tarda piidore mfiu 
Da veniam^ culpae ; decepit idoneos auctor $ ioS 

Invidiam noxae detrahit iile meae« getus de Pirodigiis t. tV* c i^ rit OvicUus ^ Batis detntfiisttaiit 

OudL In Thes. Antiq. RoniA Cf. Sophocl. Anlig. Vs. 337« a58. 

Graevii tonL Y. pag. 479h loS, 106. JDa veniam cut* 

.' 109. Sono tenui. A6uto ^h /mi« etc Quamvis , Sichae^ i 

dem sed exili^ nec sonoroj ut- culpam meam cum pudore fa- 

pote tenuis un^rae. Oud; tear ; est tamen ^ quod mihi 

io3y io4- Kutta mora esi e\b, peccanti ignoscas : quclm enlm 

lloc ipso teraporis puncto facio^ sese ore ferebat Aeneas, quam 

quod jubes. Jam in vlani ad forti peCtore erat et armis. For^ 

mortemmeconjidoy teniOi ve- titndo vero atque virtus eum 

nio , inquam ^ tua solius legiti- genus esse Deorum arguehat 

*lna, propter fidem tuo cineii ( Virg. Aen. L. IV/ vs. ii, sq.) 

promissam , tibi debita conjux. Quid mirum ergo ^ si me fe*^ 

Celerius tamen etiam yenirem | minam , augustissimae ^ huma« 

nisi facinoris perp^trati con<^ nis superiores , tam animi q(iam 

scientia gressus ibhiberet corporis £ljus dotes caperent; 

Nutta motti esU Solcnni fof* Quae si cogitateris , ihvidieunp 

'mula, ut 6x Nep. Conone c s^ sive odium, quod jure in faci^ 

observavit Burm. Prolinus tibi nus meum conceptsti, diminui^ 

parcbo , adsutn , in me mora hon ac languescere senties 9 et , mt- 

erit uUa. Oud^ hi adsentiaris^ necesse erit, Vi*' 

Venio ; venio. E!pizeuxin fehe^ rum , qui me deceperit , ad 

tores Tocant, cum vox aliqua sui amorem exdtandum fuisse 

repctitur cum vebemenlia. Pa- aptlssimuro« 

ratissimam ad mortem Dido^ Idoneus aucion Aptus et 

iiem esse haec Tcrba indicant. Speciosus, cujus aucloritati et 

Tibi dehita. Drakenb. et Oud. fidei me credidi. Cf. Ep. XVH^ 

cxponuUl ! fatis tibi destinata ^ fSi 43. Oud. Qui aptus est ad 

cui aoli obligari debeo y ut £p. fallendum et veniam prome- 

"XX. vs. 8, D. J. tan Lennep in rendam. Cort ad Sallusti CaU 

Animadvi iid h» vs.^ propter fi* c5i. §.7^ 

dem tuo dneri pfomiss'am< 106. Detrahit* ^adt lUe^ ut 

104. Admissi. Peccati, adulterii noxa seu culpa mea minu$ invi- 

ac furtivi amoris'. Oud< Haec, uti diosa -sit , et. cui invidere nou 

plcraque , quantopere huma-^ jpossis prae divina nobilitate et 

nam indolem cogui(am habue* pietate , ceterisque ^ quas )a#- DtDO AENEXE; t^ 

fiiva i>tfeD8 , teniorqne paiter , pia saacina luti ^ 

^petn milii maosuri rite dedere viri* 
Si foit eln*aiidum, eaasSas liabet error honestas: 

Adde fidem) niilla parte pifpendus erit. iiq 

l)iirat in extremnm^ ritaeqne norissima nostrad 

Perseqnitiir fati^ qni fnii ante, tenor* 
Occidit intemas con)nx ipactatns ad arasi 

Et sceleria tanti praemia Irater habet^ » qpiibus (Bgo tio. et t^eriz. in hdi ^TuiU 

eoaficiii OudL jHtrte. Ne ulia quidem perte 

1079 io8i Divaparens. Oni> sive a parte, i. e. onmliio ooil. 

lu cBim femina mecnm non tiiy tia. Durai etc. Enu^ 

dnbitaret ^ qnin Yif > qiii Ye* meratis iis^ quae Aeneae pqte* 

nere Dea natns ait , et pietate rant lacere fidem viri boni , ne 

motns nediis periculis patreni cnlpam in ipsam Didonem trans^ 

Inimenasnblatum eripaerit| fi-* ferendaiii diceret^ dicit se esse 

dem eliai dalam servarct sem* inftHicem ufque ad ultimum yi- 

^er. tae spiritumi et enumerat se<i 

JDftM pdHrens, V; Ar^atil. §. 5. riem suamm infelicitatum. Hu« 

JpM sarcina. Rei tributtur^ bert 

qood tiato proptium , nC sae* Ih exirenriah, TtoiptiS puta« 

piufl. Cf. vs. 8«. h Bp< Kovistima pitae. Graeto mo« 

ieaiMitas n y'1 apud mcy^ddis. te» Ad ultimum vitae tempo<s 

HiteL Bene et recte signifl- ris punctum usqne me eodem ^ 

trty inqnit Festusde verb. sif* quo autea^ eursu atqne inpe- 

wL in Ti ' tu urget infelix fatum. Tenor^ 

' 1091 iie. ^ fidt etrdiiduni enim aequabilis, oonstans^ non 

ete. Si mibi fatale fuity quod intermpta fatorum series est. 

Sidiaeo promiseram , non ser- ii3) Occidit etc. Y. Argunu 

tnre « habet profecto erttor ^ §. t , a. 

qiib se probabiliter tueatun iHteritds^ et& Sive peiietril- 

Qood si enim fidem addas ac les Deorum Peiiatium^ in hi« 

poiias Aeneam fidem ncm fd- timts aedium, ubi a Pjgmallo* 

feUisse; ulis sane fnit| ut mc ne^J)id^ fratrey occisus, et in- 

iUtns non puderet star Tictimae mactatus est Si- 

Caussas ^ honestas. C!f. quae cbaeus. Oud. G£ Adn. ad TSi 

aotavi ad tb. io5| 107» 108. 43. Bp. I. 

iio. Pigendus erit error. Y. Sicfaaeuni lid domesttcds aras 

ianctii MinerT. U III4 d 3. tfi. ei Deos Penates inmauiter eae^ 

P figi EPMTOLA SBPTIMA. 

Exsul agor, ciBer^qne Tiri f patriftmqtie rdiaqm: iif 

Et feror in daras, Iioste sequ^te^ \iaa« 
Adpjicor ignotis: fratrique elapsa fretoqtte^ 
. Qaod tibi donavi f perfide , litus emo* 

sumesse, angef ezV. y. D.I>. gient^ soroHBm htpw bello 

' observatione ^iminis horroretD. persequi constttuit, 'et matris 

Cf. Yirg. Aen. L. IV. ts. ai. ; precibus et Deorum miois vio 

L. L vs. 348. sq. ad q. v. li^ec tus , quamvis aegerrime , quie* 

notat Servius. « Probavit im- vit. Justin. L. 1. c. 5. 

pium f quia ante aras." Ratip . Exsul agon Jn exsilium al»i-» 

est , quod ara salutis esset asy- re cogor , ne similia in me au* 

lum f unde neminem detralicre deat frater. 

licebat n6. Ei/mwmtknw^vuiSt 

114. Scehris tanti praemia. et aiiferor in errofea laWibus 

Intellige divitias Sidiaei ^ qui- ct periculis pleniBsimos. Gcp* 

hus inhians Pjgroalion eum in- tom enim , quo tenderem > lo? 

terieoeraty quas jam, tanquam cnm , nec mare , ubi tiito na» 

sceleris praemia seu roevcedemy vigaremi icum hostis me per^ 

possidebat Justinus tamen Elis* sequeretur, habebam. 

sam migrationis ministros a Duras-^vias. Aecfte caiponrt 

Pygmalione missos una cum opi* Burm. vias laboriosas, in qui- 

l)us navibus inpositos avexi^se bus oonficiendis multum labo* 

scribit L. X VUI, c 4. V. Ap- ris ezhauriendum est Drakenk 

gum. §. 2r 3. ViFg* , quem po^ 117^ 118. AdpUc4tr ifptoiis 

tissimuniOvidiussequitur,Aen. eic^ Ib littus ejieior naulraga, 

L. I. vs. 353. et L, IV. vs.- 656. ad honunes delala ^ qiioruin ne 

Sichaei inhumati imaginem , unum quidem noram , vel qcio- 

aperto Pygmalionis soelere , rum ne unus quidem n)e no- 

thesaur^s viae auziiium teliure ^at v germaBique miajs et pe- 

redusisse canit et L. I. vs. Ligi pcriculis erepla fratis ti- 

^^' bi, perfideJ dedi, quod pecu- 

.... Portantur avari nia mihi comparaveram. 

Pygmalionis opes pekgo. Dttx Adplicor, AdpUeat ^ inquit 

femina facti. , Donatus ad Tcrent. Andr. Act. 

1x5. Exsul agor. Just. . L. V. sc. 4. vs. ai , proprie der 

XVIII. c 4. cxtr. ezsilio sedes naufrago in Ijttus eje^to el egen* 

quaesiisse Didonem ct socios scri- tc. 

bit, et primum Cyprum adpu^ Fratrique eiapsa /raaque, V^ 

lisse. Hoslem vs. 116. inlelligo Adn. supra ad vs. ii5, ij6. 

fralrem Pygmalionem , qui fu- Elabi , inquit Ruhiyk. ad b. DIDO AENEAE. 19$: 120 Urbenv consdtaii lateqae patcntiarfisi ' 

Moenia ^ finitiaui iniidiqsa lods» 
BfeUa tmnent i bellis pe^grina et feoiina tentor ; 

Yixque rndes portas n/liia ,' et ania , paro» f&. , eleginter dicaatur , qiu fe- qoid ab aatiqiiis fc^liAlHrtM> , u^. 
lidter e pericalis evadant..V* his alicu|Of moeaia eastraere : 
infht Ys. i3«. Yirg. Aeo. L. I. refioere. Spanh. ad CaUinm- 
ir& a4s- Lif: L. L c. 53. Hiac cbi Hymn. in ApolL lo. f 5. 
aaepe apiid Cioeroaem , rel di- • Laie pmteRiun. V» Adn. s. ad 
cuiitur daU , com , quamvis Tk 1 18» 

nQxii} mtibiis suis vel qoaoait* . Fixi. Vid. D, J. Tsn. Leonep 
tfam ali« de caoia absolvantor. in Animadv. ad h. vs. 
Ut docet Emesti in Clave Ci& - iso. Fiaiiimii. JusL L.XYIII. 
in V. 0.6. m Gum suocessa rerum flo«» 

- itS. J^ltes sma. Ct Yif|^« rsntes Cartbaginis opes essent, 
Aeo. LL vs. 365. sq. Ad vs. 36^ rex M axitanorum Hiarbas de^. 
haec adnotavit - Servius. « Di«. ceiA Poenorum principibus ad 
de«*adpiilsa ad Libyamy.ciun se arcessitb , . Elissae nuplias 
abHiaibapilleretury petiitcal* sob beUi denunciatione pe- 
lide, ut emerettantum terrae, tiU" 

ipaii^vm posset eorium bovis MaxiUuU iidem , qoi Herodo*. 
teners. Quod cum illd permi* to Masyes dicuntur , ut ait Hee*- 
sisset y 'a>rium in . tenuissimas ren Y. CL pag. m. 44* lom. L 
cotvigias sectum tetendit ,, ocp Qperis quod inscrtbttar Id^ea 
capavilque modom, stadia vi* etc 

ginti et duo/' Qoae postrema Invidiosa. Cf« Ado, - ad vSi. 
sic inteiiige : ocoupavitqae sta« x45. fip U. 
dia ss y qui erat modus agri , si* lai , iis. BeOa iumeni etc, 
ve , qua« erai mensura. Per ad* Moenibus noAdum perfeclts , 
poritionem, ut loquuntur Gram- grave iieUum in eo est ut emqi!- 
aatia. Cf. Justin. L. XYHL pat, quod suo me.poudere ob», 
c 5. primere minatur. Quid ego pe«>, 

119, iso. Urbm etc Ur* regrina eaque femina possim ^ 
bem praedaiam, ut canit Yirg^ experitur $ Yix , sed tamcn re* 
Aen.L. lY. vs. 655, statui, et cens factas urbis portas et 
amplissima quidem moenia , annatos oontra belli impetum 
quamvis, qui in vicinis dege* parare possum. Nara, inquit, 
bantlocisy mihi inviderent , fir« Loers Spec L, urgebat hostis, 
miter fundavi ac stabilivi. ut arte fabrili poliendi noa sa« 

Urbem consUluL Praedarum peresset tempus« 

Pa jge^ EPIS.TDtA fiEPTIMA. 

Mllle procis placfd: qnt me coiere^ querentes ,* , 
. Kescio quem thakmis pnepoBiiisse snb* 
Qaid/dabitfts Tinctan» GaelalQ tradere larbae? 13^ 
Praehtterim sceleri l;nracliia noslra tao« 

• Vkfowni, Metkpliortm a iiia*t • Hibc* ilK Iropi et 'figunte in 

ri oondtaie dttdam es^e docet Rhetorica feve anmeB ¥. g. Me^ 

Burin* Brsa&enbDidiiit) .oonira taphbra , et Hjperbole.. 
locutia W^r ab a]sboribu3|> Qui me wsi^ etci Hio, in-i 

c^r-ara jg;^iuiiae , cdbi foiia fe* quit D.^ X. Tan Lennep in Ani* 

ruptura sunt , dicuntur tumgr^' mad¥.y ;loa est niesius* ««Qui. 

Y, Ovifl. Fastl U.I.ts. kSs. L. coi&raat , 'qnerentes me prae^ 

III. TS. s3d. Adsentitur Rufank. posuisse thalamis suisj ne^ckh 

. Peregi*ina kl fimina, A for- guem." . . . 

ttma «et ^ 'Sexu movet oommi" CoXere^ Goetum sive coltiopem 

settilioaem. . Hubert. <Cf. Adn^ «c colkspiratioiiem ooiitxa me /e« 

ad vs;^S. Ep. IL • cerunt# qnod peregrinum ipr 

Et vim habere t00 et qui^fm sis praetiderim. Oud, 

saepids observavi.' 194. ifesdo qufim. duo notat^. 

- laSj, 134. 'MiiU ptoei^ etd IgiM>tum yel vilem. OiuL Didilb. 

Neque ea sum , quae nemiiii' prod ita percontemtum Joqiie^ 

j^lacere poteerim. Permoiti-me bantur de Aenea rivali suo« 

peti^rttnt, qttfos ego sum de» GL Ti^. X;.!. £1. 7. vs.-^. Prop. 

dignati^ maritos (Yirg, 'Aen >L. L.L ^ 11. ts. 7. Ood., Am. 

lY. 'Vs.SdG.') qoo f^ctn eoruin L.HL £L it« vs. ii. DarskenbH. 

iram iil ine concitaviy ut z^unO TAalamiA wiiii>; Coimubia 

oei^)Uitcta wina conMra me mo- ijMorum. Hubert C£ Yurg* Aen^ 

verentomnes, quod^ipsis spr^ j^ lY. vs. 36, aii 9*3ao, 534« 

ti^, virom tnallem ignotum ap * loS, ia6. Qkm? 4ubiias etc^ 

filem. ' Quiii Didcmem , quae se til^ 

jlfi/I^J Ez mdiam homiiiun^ oommittere 900 dubitaverat de 

CDnsuetudiue« qai phantasia de^. te optime-merila r br^dliiis po9|. 

cepti certum modum rebus sla* terga revinctis,^ Gaetulo, lirba» 

tuere ignorant. Pofitae vero abducendam: ti%de. Nonrepug<? 

lios in oarminibus imitantur* oemj ipsa tiiii scelestDmepirae-r 
Qoo magis enim populi alica*' bobo. vinclendam^ ut .Scelua 

jtis liogua -verborum inops est,' tuum exsequi ^ islique gratifin. 

quoquO' propios ab ineulta ao". oari possis. 

tale abest ipse populus , eo mttr Quid dubitas. Cur metuis , 

gis hujus- « ratio et oratio ad moraris , abstines. Utimtur au-t. 

poesiu facTt atque apta est. . tem hoc^ u|i et /lon dMbitai m, . 01DO ABNB A.Ei ' v^ » t Eltetiani firatar, cii]|i3 maxuis uppi» 

Respergi ^oflro, ^pairBai^u^Q wu 
Pone Deos » |)t qiia^ tangeodo .faosa profanas4 j 

Non bene. doeleatec impia dextra coUw . a3o 

Si tn cnltor efB$ elapaifi igHA f^^a^ras i . ^.: \ 

Poenitet ^p906 ignibaa esse* Deo^ 
Forsitftn et gra^dani Dido^^s^elerate^ :r 

Parsque. (oi laieat borpore^ldaMa 
I re aad^dy.ardoa > «ova., jUegi" et jrylgam' sint •Jyn^ginry.W.j^ 
ttm ac soelesU, Oud. ' i^oa «utfliii s^mn i qu^e Mo^ 

GMCirfo -vf JUrfcie. ..C£ Virg» noa Uqpt^qiii ifia/Qtibus. purU,; 
Atn. I^IVr^Stfi. . . Otui. 

it& Ppttfeimam> Pnebew poi* -' «3«. ^ati Acvie-^die^rCra w&Y. 
seBi.Oiid,PerUsterosiatempOp Oiis noo litat, grata Diis aon^ 
rum, qiiam Yoc^t» perfeotonii adfert:sacrifiqia« 
ponitiir pro praesentiy et praov. - .i3i i i99« fii tu eta Dii no^ 
»sn» pro praeterttQ^. . Qiia iH: liot se esse servatoa es incea». 
re et Graeoos imilati sunt .Ia- dio Tro)aaQ , si tu , qui es iaS 
tioi poSue. y. VeQhQ«, QeUenol, pios» ^ras culturus I>toB elap^i 
LL ci^. De Temporum Te^r sIm ab ioceiidio. Huhert^ 
raeatiira:€t di?isioae egit.Qty* Tu Um aoeleratiis et inpius^ 
nios V. C). ad Hoiii. IL. L. Qud. £st eoim in proaomina 
XTU. Emc U. demonslrativo emphasis , quod 

Scdcri-^iuo^ AJistmctuni pro; oea nisi distiQCiioais Vel de« 
coDcreto , ut saepius. mQnstratioais causa ejipcimi so«^ 

117. fyt ctim»/nit0F, Pfg^j 1^1, , 
laalioay coi me tradas,.|f/4}i|S. i3c9» PaerHict. Mplestum es^' 
SMnci elc, y..JVKgum. §. i. et Diis te libQcatorQm bali^isse* Dii 
4<in. ad vs. ii3, if4, b. fip. , mutafseat ^enlentiam « .mabus-^' 

is9a 93o. ^^. D^^ epo> sent fiammis perlrei quam tjuia^ 
Sapra de manu poni^ Deo« aoeler^tis hvmeris. ^i^ incei^dia 
mm Peatttium siniuUcra* quiuQt ^fferri. Cd # apra vy^ i 17. * , 
etiam tangeodo poUuis. lapior .j|33^i37i ForiiUineU^Fiefj»^ 
o|ia enim cultus CoelestibQs, ri praeterea polest» ut Di^Q^i 
plaoere aequaquam potesU nem uterum ' gerentem relin^ 

D^ ei-^wra, Y* Adn. ad qoaa % .qua fiereti ut aou m^ 
n 80. l^ %. solam 9 scd^.quod wi^s etiamji 

frofoiu^s^ yiolas, temeras, tui ipsius partem pradercsj. at^^ 
^ Lcii , ut taj^tam («t4^a«^ que iu ciaa ohUto iAfiuitein.a 

• P 3 IgS EPISTOLA SEPTIMA; 

Accedet fatis matris miserabills.in&ns; \S5 

Et nondain: nato funeris anctor eris t 
Gomqae parente ana frater morietnr.Iiili , 

* Poenaqne connexoa aoferet nna dnete. 
Sed jabet ire Deas. Tellem vetnisset %dire. 

Pnnica nec Teiicris pressa faisset hnmns* i4o 
Hoc doce (niempe Deo) ventis agitaris iniqtds , 
Et teris tn rapido tempora longa freto. 

eisi ta pater TiUim dedeiiSy ni^ 1^9 , i4o. S^d jubet ircDmts. 

liil lale merenCein 9 oooideres, Non sponle scilioet, inquiesy' 

anteqnam in Inoe&i aditiu es. sed juDe&te Deo iteliam at^ 

001, quor. Quod si yerum sity te 

• rSS. Aecedetf^Us. Addetur «uspic6 Deo navigasse; ma« 
ihorti. Hubert - Inissem , lUum alio ciursam ' 

RepuDly inquit Oud. I bi me*' tuum direxisse, neque Tro|a- 
di nimis Uinguide traeti, et in* nos tecura buo adpulsos Car- 
gratns est sonus tbties repetr- thaginb si?e meam intrasse ur* 
tae iiterae Sj quanquam hic il* bem. 
lic simile bccurrit exeraplum.' Deus. Jupiter , cujus jussa 

MiserabiUs: nulii enim su&- Mefcnrius ej[sequitnr. Yirg. Aen. 
culpi morietur. Hubert ' L. IV. vs. s38, sq. vd ApoUo 

i36. Funeris. Consequenspro ibid. ys. 345. et sortes Lydae. 
aniecedente. Mortts causa eris. Deus simpliciter qnoque dici* 

i37y'i38. Cwnque parenU tur Aeti. L. IV. ^s. 44o. 
etc. Ut commiscfrationem ma- Pressa pp. pondere Trojano- 
gis etiam moveat Dido , addk ^ riun in6edentium , atque bu- 
InlUitem iilum \ quem utero mum calcantium , adeoque in 
eeraty nisi matris ^ Idli fratrts- Punica regione yersantium. C£ 
saitem ratione illi' carissimum- Argnm. §.-6. 
esse debeie , adeoque non com-' 141 , 14». Hoc duce etc. Qaa* 
ihittendum esse , ut una morte A cUeat^ t Tu Jovis jussa jac- 
duo pereant (matet et tnfans)/ ,tas , verum coutrarium potius 
qui tam arcto a natura vinCu- Ille significat: non favet, sed 
lo copuiati sint est inimicusy Tcntos tibi diver- 

i38. Poenaque. Invidiose mor- sos ct longos per turbatum ma* 
tem Dido vocat poenam, qnam re errdres objiciens , quo fit , 
sciiicet pater infanti infligit et ut ventis nunc buc ablatus nunc 
matri, quamvis nibil, quod poe** illuc muhum teroporis iu sae* 
siam meruisset^ cobunisisseiit. vo maxi perdas. ' * D I D O A £ N E A E. 199 

PergxwuL inx Umto dbi >enait repetenda labore 
'Uectore^i viyo, quanta fuere^ forent* 

NonpatriamSimo^ntapetist sedThybridasniidas. i45 
JNempey ut penrenias quo cupisy bospes eris* 

Utqne latet, Titatqne tuas abstrusa carinas^ 

Yix tibi continget terra petita seni. . ^ Hoc daee {nempe Deoy Aeer- le, u| ante, stsret Troja, etiam 

ba inliisio^cui Jienipe eleganter tum yiz. tanlo labore Pei|;aiiii^ 

inservit Y. TurselL Op. L b ▼: repetenda esse» Vult autem, 

Hoc antem dktt, inquit Hu* Loers ntramque interpunctior* 

berty ttt Aeneas minus sit om» nem loUi| atque inlerpretatur^ 

pidos parendi responaia ApoU « Si forent» tiaita, quai^ta solft 

liais ; dicit enim Eum esae can-. Hedore i L e« ^^um Hedov in 

sam malorum Aen^ae etc, TiTis easet, fuerunL^ Saepa 

tf^ Tent , consumeado per*. enim , inquit Drakenk ad lArm 

dis. CoDSulto praesenti lempore L. H. c. 10. §. la, eleganler rl 

Dido vd Po0ta utilur , ul ree katium » pequeipi? Tooe qmv^ 

narrata in animum pius Taleat' tumi reti^eri.sofel apud oplimoa 

i4^. Pergama, Arx Tmiae scriptores. EzempU- ibid. ^l^ 

a Priamo ezstrocta. Praecipua ra. laudavil Y. GL 
mlm parte nominata yiz «Jiter i45. Simointm. Simois Phry« 

fieri potest» €|uin lotius urbis fiae in Troide flttmen, ez It^ 

cogitatio animum subSat. Quae monte ortum. Non patriami 

origo SynecdocheSi partis pro ubi Simois ez Ida defluil» dass^ 

toto.. . jK^til. V. («echevalier Bescbireii 

Vix tanto etc Commentarii bnng der Ebene yon Troja. • 

loeo sil ▼ersos Virg. L, IV. . ThyMdas. Graeci per h ef- 

▼s.3ii. sq, lerunt :. verum Latini fiequen^ 

144. Hectore si tnvo , ^^ui^ lius dizerunt Tjfberim et Ti-i 

ta /uere , /brent. In omnibus ^rpn / binc Ovidius formaYil 

£dd. ante el posl quanla Jua^ ^djectiTum Tf^brides in .plu^ 

re interpungitur, ut sensus^sit: rali. Oud» 
ft Si TiTBS Ueclor esset, et tan* 146. Nempe elc Nimirum ^ 

ta lbrentPergaroa,\quanta fue*. quamiRs eo, quo cupis, defe- 

re." Sed quando .' Quid sibi rans » dassem ad ItaLae littus 

baec interrogatio vellt, nonca* adpeUas^ tamen novus eris et 

pio. Teropus enim non qiue- adyena , cum Ego te in regt 

ritur, quando haec futura siot j ni Carthaginia par|e locaverim* 

sed ponit tantum Dido , si for- Virg. Aen. L. IV. Vs. 374. Hos potitii populos in dotetn > «mhage fcamsaa^ 

Accipe r ^ adveetaa Pygmalionis opea* l£tP 

Oion-in Tyriam transfer felicius urbem. t 

Hancquey locum regnii^ aceptraque aacra.teiie* 

147, t48. Utfue taiei ctc. citiir pro desinerqf MtremHier^ 

tTeiray quam obtiixe petia, ut iter^ laborem etc. OuA 

Jiunc res se habet, tibi ignota i5o. Adveetas Pjrgmalionis 

m\ et remotisiinia , ac te eo opes.' Quas Pygmalion habere 

iendentcm sponte fugit. Quid , cupiebat et sperabet Huberti 

i|uaeso y aliud eveniet , quam Virg. Aen. L. I. vs. 363* sq^ 

ufr, si eam defptehcnderis ai- Quomodo, inquitServ4|Pyg- 

fee eo pervenefis, perbrevissi- maiid&is, si Sichaei erant? Sol- 

ihmn* iantum tempus laborum Titur 1 sed eas |am suas leoe- 

Ihictnm capias t tiam in quae- rat scelere ^ qni Sichaeum oc- 

^tido* aetatis florem consumes^ dderatt aut ad animum retolit 

et senex vix taudem Italiam adf Ovari , qui opes aliciias jam fe- 

^g^.' eerat suas. 

'IH expoiio; i;lrout, ut tiutic i5i. Uion elc Penates Tro- 

M, ut mmc habet. Y. Tarseil. janosCarthaginem transfef, uiA 

iA^ feliciorem ^am Trojaa sedent 

Vitat Discedendo stfai a te habeant " 

jpsa quasi cavet V. Virg. Aen. Ikon. Penates Deos, impe* 

%.'Y\ ▼8..6d9» Terra , -tequit rii sedem, quae Tro^ae fuerat^ 

Stakenbb , didtur' viiare cari^ Drakenb. veteres Ilii incolas in« 

fM , qiiae tantopere ab6C&nd]>« leiljgit » lit apad Virg. Aea. Im 

ta et abstrusa esti ut quasi ti« I. ts. 68« et SiL ItaL L.L T8. 

tare Tideatur. 43« 

•" 149, 160. iJro* potius etc. • TjTitm^urhem. Serr. a^ 

Quin potius, diutius pei* maria Aen. L. L ts. 388. « Garthagr* 

emndi consilio omisso , re^ uem , a Golonis.'' 

i>um dotate , quod jam tibi tra- 1 5d. Hmkcque eta Hanc uiw 

didi^ denuo oblatum adcipe , bem ^ non iliam , quam in Ita' 

atque opes, quas, a Pygmalio- fia qnaeris, tene locum regni 

He speratas, htiC transiuli. tai, et ibi st^ptra sacra hal>e.' 

- Ambage. Ambago est longas Burm. D. J« Tan Lennep de h.- 

Tiarum circuUus. Orid. Metam; ^s* )udiciuin rid. in Auimady. 

L. Vm. Ts. i6r , unde ad alia ' Seeptra saera. Beges snb tu- 

transrertur. Oud. tela JoTis sunt Sceptra qucH 

• Bemissa. Remiitere spisse di- que non ntsi aospicato dabaiH njiyia 2AJE.WE:k Bi 


Si tibi meiiS4mda'ett<;b8lK')*is&!ij^aerit 

Unde^rap p«rtB8 Maarte : triii mphi» i ^ t :. . . . 
QneJttsnperety neqiiid' desit^ p^a^bebiiiiuf^bostem. .tSS 

HIc :peaisrl«g88y liie-:k>cus.arma Mpit* • ^ > ^* 
Ta SEHide> pex.matTemy.i£niteri)aqiib/tdflry aagittas^" 

Per^ftte.fiigae xOiiE[tef>j^ DasdaBa aaova^ Dees:^ 
(Sic saperenty ^uoscamijae tua de gente reportas, 

Mara fc^o^ et damiiiii .sit modas ille tuis • x6a / - / 1-. » •!( ••• for, nt aiKtor «it DtotiyBtU|i. Viribut et bOiisilfb , n^mine ih 

AntoiL ' • '• •* laudHs ^ddfctateiri VcnieAW. Mai^ 

' i53--^t57. Sl liftretc- Si ieufm 'beHiI)eus illonuiie^&YN 

vero ea est toi afaitas causa^ detur,' <)uilms Tavet , ^vd yio 

qnod hic taae', quam tn^lVo^ torkm* r^portant. ' '^ - ' 

laoi beifi exposltnme nAlii' sigi^ *' i55; .NV qM^dedtf ut onmia 

iiifeuti^ Tirtuti exefdsn()ae,'ac liabeai ' cumulatii^' regnum. et 

beHandfi cnpiditafi satisfacidbdd ppes n6n'tanil!um,* ^ed'et belfi' 

lociis luyd sit , ned batfefltt' Ittfus c^ ^ vfcfeniaVumL^ o^pbttunitatem: 
liostemy quem Tineere j^nossftj i56. Ld^is^YrAJa capk. Ajptus 

Ckmmlale et ' b^c re ' anhnilm ki ' idoneiis ie^f \Axi focus* sive pa- 

toum ex^lsbinms ; locus' eniniy ^in' col6i<idV txip belld geren^ 

i^em incolimnSs et paceth co« dd etad ntrumquer paratus. Mes* 

fettdOy et beila gerendo' a^PtuS Ikphora isumta '4'tnensnra' et 

isX atque idoneus. .i < i spj|tio loci^ qut-drcttur^propiio 

Avida^-^Ae cupida, in bdniit ifapere illull^'^u6tl suO spaliq 

^t malis ]^ottitur^ avarks lA cohtitid^ "potest^etc: Oud* - 

malfS tamtOm. Y. ' Gesn: 'in y; ' 'iklegans dst ^iisui verhi ec^&- 

avams. - . ^. i j^, tit tnirnat'ff>Jdo) eam es4 

' 154. Unde^tfiumphttS eat se hidoleni ac cotidHi^em A- 

B <{oo pqpttlo per se yicto possit fricae ; ut tfpns ' in ea tnvenire 

tramphare et in ea pompadr* posslt materiam fyeilit; possit , 

cnm '"vehil •*•/'' - • ' » etiam '^acem ponere. S^akenk 

Loqnttur- scflicet ' tnore Bo* Capete . vel- 'xapax* esse * dlici^tU 

nand irhahpkwn adhibetis pro dicltur/ qm*quid sastmeref per^ 

^oavis magna' wtoHa^ et ided ficere^ intelUgere potest Y. ac| 

fe dtdt^ quiapompa ist^ ibat I^Utan. Lul.' vs. 4^-* Oudend, 

fcnlie per plraedpiias urbis pla^ Ruhnk. * ' 

teas ad Capitofium. $iO Aen.' '' t^y^-^tS^ Tu nukh elcv 

L. IL El o. vs.* 16; Oud. liUe ' retfahendum est ,- fiV9e% 

Sm partusi Mfirt^ Proprlis cotijungendum iu con^tructioAa 

Q EPI9T0LA SEPTIMA. 

Ascaniiuqae raos ITeliciter impleet e&nos , 
Et senis* Anchisae molliter ossa cobent.) 

Tarce precor domuiy qoae ae tibi tradit habendam* 
Qaod crimea dicisy praeter amaasey meom? 

Non ego anm Piithias, magnisye orianda Mycenis : i65 
Ifec steteront in le wqae patercpe meos» Verbum preoof et. ys, i63. Oad. interpretatur Draienb. » morte 
Paroe tantumy precor perYe- Tiolenta ne pereat, aed tempo^ 
nerem matrem et Cupidmia fra- ris illiid • palium , quod fecun* 
tris sagittas , et Sacvos Deos Pe- dum generis humani conditia* 
nates^ qui te in fuga oomitati nem.ipsi ad ^TOidttra datur» 
sunt^ misereare ilUus domus, nulla inteiposita calamitate, fft- 
quae se tuae tutelae oommisit liciter. transig^t; et senis An* 
Nlhil pipfecto in te peccaTi, ni* chisae ossibus terra sit le?i& 
si meum in te amorem oul* Suos •— oimos. Stbi a nato- 
pam putes. Gf. ts*3i. et Adut ra praestitutoSb ^ioai didturil- 
ad h. Tf. et YSt aj. £p, IL C£ Uus cui debetur. Y. GaraL ad 
Adn. ad vs* 80. h. £p. liviam ts. i68. el ihL not 

iSg. Sic superent. el& (Ita iSi.JHoQUerossaeubenLFoT* 
ez animo opto,- ut) supersint mukris est loculioy qua pre* 
inoolumes toi Trojani , quos te- cabantur Manibus y ot pladde 
cum ex eversa patria serfasti quieaoerenta iisque leris temi 
et huc appuliatL Oud« fimt Ezempla plena mana 

, Sic. y. Adn. ad m. i35. Ep^ congessere Brissanius de Form. 
HL Epi IV. TS. 169. sq. G^ L. L pag. 87, 88. Kirrhman de 
yirg. Aen. L. lY. ys. 3i4< Su' Funoibua L« HL c. 9. Ond» 
pererU* jNentrum est Oud. . Filio et patri Aeneae optima 
. 160. fildrsjerus etc Et il- quaevis adprecando suam in ip- 
lud beUum sacrum ao ferale et sum Aeaeam amarem lestatiim 
efferum, quo Troja eyersa est , (acit 

sit ultimum tibi et finia tuorum t65 1 i6S. Non ega sum ela 
4amnorum. Y. Adn. ad vs« ^ Non ego sum mulier e Phtfaia 
£p,IIL Oud, HlarL V* Adn. sea filia Achillis} inde enim 
ad YS. 164. h. £p. , erat acerbissimus Txojanorum 

161 4 «169. jiscaniusquo eta hostis , Achilles PhMus passim 
Atque Ascamus et feiici qui-» dictus. Nec ego sum Helejba ^ 
dem cursu ad vitae finea suis quae tot mala vobia peperiti 
iatispo^ilas pcrreniatt sivcj ut Ideo sequitur Vir foierquCM Bi podet QZ^ris s noti nupta , sed hospita dicaTi; . 

Dam tna sit Didoy qnodlibet esae feret. 
Ifota mihi ireta sunt Afhun frangentia litiu : 

Temporibns certia dantqne negantqne TianW. 17Q 
Qxaa dabit anra nam, praebebif carbasa ventis* 

Kunc leria ejectam continet alga xatepu 

Henritt mSL ct AduBis mpec- go, eum tiH persnaditetii , tit 

tu* Ond. abitum difTeras : tempora enim 

166. If^sieienuUin Is. Png- fiza snnt, qnibus eundi oppor» 

iianiiitadYennsle.Militareenim tuniutem yd dant, Tel ne- 

est TerlnUB. Oud Orid. Trist g«ttt 

LL EL s. T. 5. . « Pro Troja JP>«g«»tfu«.Tid.D. J.Tan Lcm 

stafaat Apollo,^ C£ Ep. V. ts. ucp Animadv. ad h. ts. Mihi, 

S9, 90b De breri TcrbJ peu- inquit Oud, , OTidius videtar 

nltima consulc Prosodiam Lat desqibere naturam Syrtium in 

167 , 168. Si pudei uxoris ▼•«« va^a per fluctus abmp- 

elc Si pudct te habOrc mc twmm. Fracta ergo litora sunt, 

Bomine uxoris, dicar amica ct ubi nunc Tada arenosa ct brc* 

peregnua, sub quaTU conditio- via, nunc mare est altius, quo* 

ne , siTC sCTTa siyc amica ap- »odo dicuntur eampi fracU 

peller, dnmmodo (tc amarc tc» fossis, 

cumqoe csse mihi liceat )• Hu- ' »7»- Ciim JahH aufa viam 

)i^ etc Gum nifail ab hiemc •tem'» 

6i pald uxoris. C£ Ep. IIL p«»tatibusquc tibl timendura 

^^ m, Crit, pcrme abirc tibi'iiecbit, 

i68. Tua. V. Adn. ad Ep.L tempus adessc tibi dicam, quo 

^ ,^ Tcla tcntis dak-e debea«. 

QwodUbet.. Pro quaclibct 17«. l^a«^fo«>»ctc Hoc tcm- 

Elcganter cnim ct crebcrrimC poris puncto , quo maro rapi. 

koc^ iUud^ quod dicitur esse dis Tcntis turbatur, alga, lc- 

iomo^ pro hujus, illiu» , cujus ▼^» naturA, cursum sistit, pro- 

condiUonis. V. Ep. IX. t«. 106. bibct naTcra, si portu ejicitun 
Ep. XL TS. «4. Ep. XV. n. a5. Alga. Hcrba maris , quac iu 

Q^ tcmpestatc toUitur supcr undas 

169, 170. Nota mihi-^suni. ct interdum moratur nates. Hu* 

etc Mihi , quae Libyci maris licrt 

ac Syrtium in Taria Tada pcr Ejectam. AuctoritatCitt Hcu- 

fluctus abruptarum naturam pro- singeri in cxpUcando particip iS 

be cosuitam'babcain, dredas ro* secutus sunu 

Q s Nec te^' ^i cttpits' ipie ^ ica^ndvei «inatn;" 
£t socii-r^qui^' ]^6^ctintf ^tfriiiataqiite classkl ' ' kji 

Pro BierfCii ,' et 91 bflk tibi ptaebeMni^ uttTft ^ ' 

Pro spc -conJiigiiacHipora 'pfertfe' p^to« -^ ' 
Dam freta mitescant , et amor : dum tempore et usu 
^; Fo?liter.edw<^),K^^^.P^«e paA .. - : \So 

• . . I , ). . , \ 

. x}3,^74. r^wjpi^ ift obser^ tae seu socu bavaleis. OuS. 

vem etc. Yides, me euDdiop? Poscunt ^ postulat His in 

portunltates probe ^oacere^ 01^ verbis ' necessitatis inesse no^ 

hi igitur coinnutte negotlum.Tiv tioneniy •(|uisqiie..videt. Lanic^ 

^^ndif, utrum ^^are j^l^ venti ti^ ia ai laniandis siye membratim 

l^i ad, navigandum conducant , discerpendis ' pecoribus desuio- 

nec ne , unde fiet , ut tutiug ta Metaphora. Ldniare mun* 

eas. Nec timeas , ne eo animQ dum venti dicuntur ab* Ovid, 

eam ^n me susclpiam temporis (f etaip L. t. vs. 60. Oud. . 

fibsftryap^i. W^ f.. ^^ diatin^ 176. £xiguas'iion sine consi- 

^e^ ij(^rei;.$...ipeus enio^ p t^ lio scripsit jDido, ne tempdris 

amor l salutisque tuae studium loogitudine oranem» Aeneas re* 

ia causa sunl^ q^are. ita ag;am , pceret moram. 

cunii, etiiamBiipse.cupereSy iem* 177, 178. Pro merilis elc. Pro 

pore. ipsp ad navigandum op- tot in te a^ me profectis bene-^ 

portiixio. te manere/non sine» ficus, et proiUis quaepraeler^ 

x^in. ■ eay ut'ait jBurmi^ ijbeas prae- 

1759.176; EtsotfiL Est ]prQ': bitura sum» prb spe conjugii. 

fecto et ali4,r;atio, qnare dis- quam mihi £acisti^ nihil' xnsi 

cessum, difierre djebeas. &>cti lemporis particulara ,. vel , ut 

emm tiu laboribus ^e^ peficiUis canit Yirg. Aen. L.iy. vs. 433, 

ila ezbausti et adflictj sunt, ut| tempus inane peto^ qui Yirgi* 

si..salvQS yelis , requiem iUis ac lianus locus cum Ovidiaao om^ 

secreationem coneediQre cogaris. nino conferendus est, inde a 

Btiguumpraetereamorapditem- vs. 43o, ' 

pus requirilurj .ut.^wiSy ven? , 179« Dum /reta miteseunt et 

tis Ucerata ac quassata, nec« amor. Discessumy quaeso, diC- 

dum refecta , in pristinum sta« feras , dum^ sive donec ad tran- 

ftum restauretur, ac redinte- qmllitatera redierlt et mare et 

gretur. ... amor. Utl-umque enim et ma- 

Socii. Gomites maritimi, nau- re et amor cum n6u satis voW k 

Sin minnd f eiil' attittittr Ii6bis «ffimdere yUmi ) 

In me c^adelis non potes esse duu , ... 
Adspicias^tttinamy quae sit scribentiff imagot 
' : 'Scribimi]» ; et gremio Tt&ieuB enm adest : . ^ 
Perquegenas lA(6iimft6 stiiotiualainistiurin^nBea ) t%^ 
Qni jank prolaeiimis sangniae^tiaetna eiitii .... iiostro respondeiit , et alldrum Onecumnmaaepiul ootarL C£ 

iempestuosiimi alter ▼«hemen» £p. n. vs.43, 44. £p. III. iH 

est nec flecaHduf y.dictintur esA 146'. iUAio lo<(uoncU J£ffim4er€ 

se aspera \ actrha , Atta , irata vUaiti , inquit Drdkeob^^ descmr 

^tc lis Tero contrarium est mi* le cst abtQpinione illonam Pbi* 

ttseere sito placidum et tracta** iofeoipiionvay ^ui vitam A^mar 

tnle fieri; amor entm inmitis uam actque animain coosisftCEf 

est.dominus^ st* noh' prosper. crodebant in Uutguinci .^xLcmr 

V.TibulL L.III. £1.4« TS.73. edmodnm contra exHngu^ ^ 

sq. mori desnmitur ab opinione ijj^ 

i8o. Dum tempare et usuf lonuni qui credehant, <*»tf fmi 

qaibas , inquit* Oud. $ ornnia bumanam ig^ieam eBBeu\ ,„^ 

discaiitur , plline et penitos ■' i83^ ifi^. .AdtpitMs .uti^iafm 

(haoc enim tbn praep« e ha* etc« Quam veliem, ut mihi a4« 

faet)discOy advem forti ani^ eiisei et Tiderea, quali« mel acri- 

mo pati posse. bentis apedes. sife adap^im> 

< Dmn mea me tiotam do- esset, qno iaoto noo, dabit^* 

ceat fbrtuna doiere.'*' ^ ^bam, qnin coalmoTereris. ^te* 

Tii|;. Aen. L. IV. ts. 434/ * nimita soribo ,. ut TroScus g)f 

tSt , iS^. ' Sin 'mihia tao. Si dius in gremio laoeaf yagina 

¥ero parvum illud > quod , ut TacaoSk' i 

tristia fortiterpati ediscam, pro Qaoe pro ^uaJis pooi^ et» 

lot meritis peto , mHii negave- me ndn mon^te , intcUigjs. 

ris, consilium cepi sanguinem tifii TroteuSi A te, TxQJ^qy 

meum , yitam adeo , perfosso mihi relictuB , quem tu Aeqeas 

pectore , efiundendi. Qoo fiat , mihi Didoni donnYeras, V^ Viilg* 

ot tuam in me drudelitatem diu Aen. L« EV« vs« 507, 

esercere nequeas. i85. Pergue genas eta QL 

Sin minus. Formularis est - Ep. VHL ts« 62^ £p. XXI. vs. 

locutio 9 pro : si negas ea^, quae 194* - ^P* VL ts. 63. £p. XlX 

peto. Cf. AoL L. L £1. 4. ts. . ts. 95. 

68. Oad. 186. Jam, V. Adn. ad ys. 4d« 

.E5/aAftmit5t-«e^ioK2srcL Hunc. b,.£p. 

Q3 |o6 EPISTOJLA SEPTIMi; 

Qaam bene conyenianl fiito taa mtinerft nostrol 
Instniis impensa nostra sepolcra brevi» 

Nec mea nnnc primo feriantar pectora telo c 

lUelocos saevi Talnos Amoris habet« igo 

JLnna soror^ soror Anna^ meae male conscia colpae- 
Jam-dabis^in cineres nltima dona meos. lYneCiis. InfiBclas» oomnaea* n. 93. MetanL L.nu y$.M^ 
ktus. et J^. XYIIL TS. i74- obi afoa 

18% Quam bene corwenumi brevis est aq[ua angusia, 
«tc Iromce loquentem DidcH 189. Nec mea eUx Quid baec 
Bem pata. Gladius, tunm mu« sihi Telint| ai Judicii limcepoD- 
nufl 9 egregte aptus est ad ik" derantur » equidem non capio. 
tum meum, quod me mea ma* Sensus, ni fallorj bic estt Hie 
nu perbne juhet 1 Quam partt» gladius a te mihi donatua , et 
tula posUivo addita , obsenranv mox sanguine meo tingendus ^ 
-te Drakenb 9 oondliat ei signii* meo pectori non primum infli* 
•^fiaHionem supeHaiM ^ ut b L get Yalnu& 
quam bene sit opUme, Ovid. 190. JUclocus seapectnsil* 
'Am. L. n. £L 4* • vSi & Fast lud saeyi, amoris ]am Tulnua 
L: IFI. Y9k 187* * ' babet , h. e, jam antea yulne* 

Comfemuatn In eondem lo- ratnm: eral a crudeli Amore ^ 
cum vettiunti oongruunt, con- quem in te conoeperam. 
8entinnt> se routno juTant 191» jimia soror^ sorot Jbt* 

' tSS. Jnslrms etc Ezigais na etc Mei in Aeneam amo* 
*sumtihU8 exsequias meas osnas. ris va, meam pemidem conscia 
^ IntpeHsa brevis quae sit| yix mox mibi in cineres yersae jus- 
intelligo. fizplicniy tanquam le« .ta persolves. 
'fpfAm ^lBviinipensa. G£Ovid. < Anna soroty soror Anmu 
A. A. L. IL vs. a56. Eziguos Habeut et amoris et commise- 
'enim sumtus in gladio dQuan» ^rationis significationem. Adab* 
' do insumserat Aen^as» Nisi sentem sororem est apostrophe ^ 
' brevi ' cum Heinsio exponere quam, cum se vellet trucidare , 
. nialis intm breve Umpus et tfuh oommento res magicas de* 
' finpCTuaiit intelligere •qiiidquid ferendi a se dimiserat. An- 
' ttd omaudum sepnlcrum con- ton. Y. Aen. L IV. ¥8.49* et 
' fertur**^ Quocom consentit Oud. 634* 
£t Drakenh. et Ruhnk. brevi . . . Meae ^ eulpae, C£ supra 
' etponunt parva impensa , quo- ts. 97. et Adn. ad h» vs. 
nun Ille kttdai Oyid. Ep. YIH» M^ilfi* U exiUum meum^^ Ac. .' D r D O AS N E A. E^ : Itgf 

ITec 9 conimnta vogiSy inicrifcap £lnia Sicliaei ;r • 
Hoc tamen in tamuii znAXinore carmen erit : * 

Fraebait.Aeneas et cansaam mortis et ensenu iqS 
Ipaa ana Dido concidit naa mann» 

iiiomemincoiiicianialiuiiAmo* yn* i4^. Ep,II, 

ri freoa lazaDdi ac {urori oon* Inserilwrm Ii^telligo iptamfms^ 

cepto indiilgendi coDailiam so» qoia, meo quidem aeiuu, Laiu; 

xod dederaL Tirg* ^^"^ ^ ^* ioKriptioBem £ii4M Sichaei in 

^ 3i. tumolo non fuloram praevide^ 

f 99. I/Mm ifciitf. Mortuae bat, 

praCTfandae ezsequiai? , quae« 194. Carma^ €£ Ep. IL m 

qoe pietaa )ubet| iunta fune* 146. et Adn. Kirchm. i.L cig. 

Ma. Y. & Pitiaci Lem Antiq. i^ , igGw FracbuU Atneas 

Bom. Sdhionis» qua ego utor^ et& Pro commentario fit y% 

tom. n. in ▼• Justa. Ki^cbnw i47 » i48- Ep. n. f aat L. UL 

de Fnn. L. HL c. 5. ts. 549- 9q« totidem irerfaia hoe 

193. Ifecy eoiuifliila nvf^ diatid&on repetitur et A, A,. 

elfi. £t quamvis cremata bac L. YIL ts. 39 » 4o< Ceterum , 

iuaiptione aepulcndi non op* inquitOud.,reaponsioqui^iAe» 

ncTy adeoque nou iuscribar » neae ad banc epistolam ficta 

JElista Siehaa eon}uz ; ta« est' egregie a summo Po<$ta N« 

ineii boc carmen erit in ta« Beinaio.ELL JaTcailium car- 

HMdi mtfmore» C£ Adn* ad minnmt EPISTOLjt riih HERMIONE ORESTAE. ARGUMBNTUH. 

5. I. QoamTis certo definiri tempaa nequeat, qno Hennlone 
lias ad Orestem literas dederit, vero tamen simillimum milu 
qaid«m cum Mesiriaco ia commentario «d hanc epistokm vtr M» E BI S.T aL A • O C T,A TJL 

detur »; ium' ai^i fKMl :ci{ipiki!».€iq^iiiti^iimii §i> .QwtQ jbctaA 
huic, Wycenb jaia^/^QanU^,^e-i|9utiebatj| jiiQrscripsisse Her^ 
miQnem. ' 

V §. a. Quodnam vero crimen commisis^et' Orestes pancb ex- 
ponere non alienunk Tidetiir^> Graeci nempe •HerOcs po^ de* 
cem annorum in Trojae obsidione consumtorum absentiam cum 
longis erroribus in mari jactati tandem in sua quisque regna 
jredussent , ita oilmia in^niebaiit' inmutata y dvinm et eog- 
nato^rum' hnimoi adeo a se alieiiatos tit bona-Tel direpta' Yel 
ab alio possessa obf<toderent,'Vel uif»^ ac rtfgno a sub et ali«- 
liis arcerentur , yel trtores' in^ritorunt absenliani pertaesas aliis 
imptas tiderent/atit 'inadultierio Yi.Yentes. 

§. 3. In his et fuit Agatnemnon^ cujus uxbr djtannestra, 
(Fyndarei regi5*'e LeK&i 'filia, dum Aegistbo, Thy^tae e fifa 
Pelopea nato, in adult^rioy absente lU&ritoj Yixerat, Yixdum 
ergO in patriaih reveiiBum Agamemiiohein i tit domum aovis 
iluptxis Vacuam redde^ent tixor et adiiltdr , dok> interfeceniDt, 
eademque ratione Orestem de medio toEere conaAi isuat 

§. 4- Electra POteMl A€|;bliii et matris 'consilium suspicalis 
Cratrem ' peiiculo exemit^ et per fidelem mnnstnim in Piioci* 
dem ad otrophhim dedud jussit^ qul i^styocheam, Agamenmo- 
nis sordrem , dtxxerat uxorem y cujus. cum fitio Pjlade eam tum 
Orestes junxit ainidtiam , quam praecficarie iequens aetas ixuiiu 
quam desiit 

' '§. 5. Postquam yero Aegisdiuii per 'septem annos patris reg- 
num et uxorem habuisset , 'Consilium cum' Pybde init Ore»- 
tes , matrem ejusque conjugem interimendi » ac regnum suum 
recuperandi. Consilio respondit eYcntua. Fieri tamen per rei 
naturam non poterat y ut qtttescere fiiius y qui matrem ood- 
disset , ullo unquam posset tempore. Furiis itaque agitatus 
quo se Ycrteret Orestes, nesdebat , donec ex oracult respooso 
Athenas, ubi Mnestheus regnabat , adiit, ut, Fimis aocusanti* 
bus, ejus causam cognosoerent , qui in Areopago sedebant ]ii« 
dicesy a quibus crimine ita absolutus est reus, ut qiuedam 
tamen ex Furiis etxm perse^i pbnd^si^t^nt ; Cfi Goguet da 
Forigine des Lois etc Yol. IL p. 37. sq. Edit Paris. i8ao. et 
Meziriac in Ep. OYid. tom. 11. pag. 271. 

§.. 6. Quam ob^rem o^<9dum Delphicum iterum adiisse nai«> 
ratur-^ unde hoc responsum tulit, fore, ut, si e Taurica Cheri» 
aoneso Dianae statuam abstulisset, ab insania omnino iibe- 
retur. Nec mandatura exsequi dubltaYit Orestes, et, cdmitan-r 
ie amico Pylad^ , in Pehinsulam abiit , ex qua , adjuYante so^ 
rore Iphigenia^ ^uam a OiaAa ex Aulide eo , ut certae HBRMrONE OREBTA^, 709 

marti eriperet , transhum , I|a)as Deae Sacerdotem rex Thba^ 
fecenft, 0eae MmfiMram AnBkm ii| Lataum traiistulU) quo 
iacto saliitem jecn^vitf et Mycms^ ut patenmm n^num 
oocuparet, rerersus eat ' 

$. 7. Qiio postqiiam rediisset , audivlt , Hermionem , Mene- 

lai el Helenae, s<i#orit .Glyteqmestrae , «Ham, quam, Mene- 

lao sub Troja pugnante, Tyndareus avus maternus ipsi despon- 

derat, Pyrrho Aphiliis fiiio nubsisse, cui qutdem Pyrrho ob 

res in Trojano beUo strenue gestas Menelaus pater", eorum , 

cpiae Tyndareusfecerat, !nscius, Hermionem filiam promiserat 

luorem. Hermtone, Orestis, ^em pluris quam Pyrrhum aes- 

timabat, mlitu ii|teUec(o , h^hc, qqam intci^retaturi sumus 

epistolam sqipsit, cpii, quam' ffrave et durum sibi sit cniu 

Pjniio matrimonium,.6ignificat, dmatrimoplum, ac non po- 

jSds servifus dicenda sit in quam se , repugnanlem licet , con-' 

fra justitiam ac pietatem abduxerat Ae&idi». ' Age , tnquit Ores- 

fes , tnam tibi «ponsam vindica ; majoHs certe ego a te fieri 

ddeo, quam l^ves, quas tiW raptos quo^umque modo, ar« 

mis etiam, repetas. Quod si ezemplum requiras, quo do- 

ceare, cpiid prQ cqnjuge i(udei^dan| sit , Menelaum palrem vi- 

de. Nee tamen, ^uamvts pro uxQre bella fnovisse vii*o ho- 

nori ducam , ^ot^ ac tanti labores a? pericula , ut me recipias 

subennda sunt, ipse venias et ttia i|t me jura tudare, ad quae 

Vienda et consang^iniUs n^oinet ^ injuri^ , qua te adfecit 

Pynhos me tibi ab avo. desppnsam abducens, Nec est , quod 

Metidao patir» peo diapliceat , qui siio ipse exemplo deibon- 

stravit, quai^to otcUb eo^jugum raptorea persequendf sint Ori- 

gine vero et virtate t^pn es inferior Pyrrbo , quamvis a fortu- 

na aliam tibi oblatam fuisse Pccasion^m malim , in qu» tuam 

ibrdtadinem es^ercaisses. ^ato autem suo quis resistat? Et ip* 

sa gen^is fatnm deploro^ quo plurimae ez gente mea femi* 

nae raploribua praeda fuerunt, uti eg^ sum etiainnura. Nee 

tamen mihi conscia sum^ quo tandem crimme fdrlunam' ad« 

versam , qua a teneris inde i^nis confllctata sum , merucrim. 

In tot tamen malis tu solas mihi solatio eras et gaudio;'quae 

tois in longinquas terras itineribus mthi perierunt omnia. Quod 

«, te reduce, in Pyrrhi raptori$ potestate permaneam , quid 

aiiud fiiturum credas , quam ut aegritudine ct lacrymis consuiq;* 

ta aote tempus mofrian 


210 EPI^TOLA OCT.AVA; 

JipisOQVOK Hermioiie niiper fratremqoe Timmqiie $ 
Nanc fratremt nomen conjugis alter Iiabet. 

Pyrrlias Acfaillides, animosos imagine patris^ 
Inclosam contra josque piomqae teneU Vs. 1 — 5. Adhquor etc reDtor , sed addlto Td intel- . 

Cum te ooDTeniendi potestas lecto patrueks, h.e. ezpatruia 

mihi denegetury per hanc epis- alter alterius genitl et ad unum 

tolam tecum |am Myoenarum avum tanqufun totius familiae 

rege egoHermione, (quod so- patrcm pertinentes. 

lum nomen in memoriam tibi . Omnium omnino Teterum 

revocabity <{uam veliementer te populorum eam oonsuetudinem 

lunaveriro) conloquor, qui an- fuisse probat Meiiriac in not 

te profectionem tuam A.frater ad h. vs. ut, qui linea coliate* 

patruelis et conjux mihi eraSy rali,quam dicunt JucisconsuUiy 

nunc irater tantum es , cum consanguineiessentyynolnef ad- 

Pyrrhus Achiliis filius homcn pellarentur. 

conjugis habeat } conjur ta- Sunt quidnbitent, an hi dno 

men , qualem amore mihi mu* priores versus Ovidiani haben- 

luo iunctum dioo , recte adpel- di sint. Quare ita judioent vid, 

lari nequeat : etenim eadem p in Animadv, Lennepianis ad lu 

quapater, superbia elatiifSy di* vs.^ qui suam ibidem sentenr 

viois hOmanisque legibus spre- tiam ezposifit, cui meum cal* 

lis y me p uxorem sdlioQt ,. in culum adjicio. 

carcerem quasi non modo oon- 3. Pjnrhus. Achillis ex Det- 

]ecit ad tempus , sed etiam- damia^ Lycomedis Sqyri insulae 

xium vinculis retinet regis filia , quo terapore Achil- 

Hermione. C£ Adn. ad vs. les ibi sub puellari habitu la- 

84. Ep. L et Argum. §. 7. tebat, prognatus , Peleii et Tfae- 

Nuper. y • §• 7. Argum. tidis nepos , AeSd pronepqs. C£ 

Fratrenu Patruelem nempe. §. 7. AigunL 

Y. Argum. §. 3 , 4 1 7* Apud Animosus. Soperbus , mag« 

Homanos, inquit J. Perisonius nos spiritus , gerens. Oud. Yio» 

Animadv. Hist, c. 3. p. io5, lentus, ut explicat Burm. ad 

quia olim iratres et eorum U- OvidL Am. L.L £L i5. vs i^ 

beri in unius avi , si superes- Eodem sensv Pyrrhi pater oiu- 

aety manebant simul domo et mosus vocatur ab Hor. Semu 

potestate ; inde factum , ut et L. I. Sat 7. vs. is, q. L in Ani- 

ex fratribus orli et ita pariter madv. laudat van Lennep. Alt* 

educati , yro/m inter se dlce- bi, inquit Drakeub. dmimosus HkJiklidt^E-ORESTAt:. »» 

m 

f 

Qaod pdttti, reniif;*he bon inVita tenerer? ^S 

* Cetera femineae ntm Taltlrere manus. 

• • • 

Qotd fadtf, Aeacide? non sdm slne Vindice, dixi: 
Haec iil)i anb domino y t^yrrhe ^ puella sm> est« 

hma seoso 'nsoriMHri solet 'pro potiii De' hac locntiotie V. 

JorUj Miramo, V* OviiL % Borm. ad Lotich. |.: ly, $(.3. 

XnL TS.91. • TS. 159. Loers 10 spea 1. ho- 

Imagme pairis. Ad ezeim ram yerborum litiiic esse sen« 

plam palris» Vaii Laniiep^ad smn putat. « Qaod unum po« 

k vs.r Imagiaem pp.- sic. dio^ tui sc renuA^, non consentire^ 

lam ^iHteUiguift Di^^nb* ad h« feci ^ cui aptisshhe fespondic ,' 

tib Ond. ad'T8. 35. Ep. VIL Cetera femineae non lialtkere 

'i^^Imeimam^ieneL Partici"* manue. 'Eadem^ inqfitit Idem, 

pinm MlsosM&niSy tsn^pos. ;;ma* seotentia recun-it £p. XVII. 

tarUimiy 'Wbom prafisentissi-% ts. 94. Cf. P. vaa Schetle'Ml« 

aum temiporis * pondbmi ind>* chal aaa -^David' pag. 9 , ro. ' 

cat iooluBit .adeo ipiasi feram Renui. Renuere est nutu alTo^ 

«t.adlMsc OB^tam. tenpt^ C£ va signo paiam facere, ali. 

Orid. Am. L. I. £1.4« tS.6x«' quid nobis non placere. 

Barm. ad kL i^ t '6. Cetera^ practer renu^^ 

>3l\ai(ue piuniqm.' XWb» jui Hubert. 'Cf. vau Scbelle Tha.« 

Jaiqaej t. e.Hamaoa' et dKi« mar aan' Amnon pslg. 36. 

hsL jura. Senr. ad 'Georg. L. L 7.' Qtddjaeis. Rcprehenden- 

TSL 169. Phun qoid dioatur vid. tis est, quo sensn Ter^tius^iu 

in Adn. ad vs. 85. E^. I. Andr. Act L sc. i. vs. 107. di- 

' 5«*g. ifftod pand etc Ne xiif gmdaps^ 

vero crediis •, me , qoantum AeScide. V. Adn. ' ad vs. 3. 

Vifcs pkterentut , P^rrho noO' Sp. * > 

significasse ; ejiis mecum agen<* ' j , S. Non swn sine vindiee 

&i ralionem «Hfar proraus dB^ etc. Hoc ex jure' Graeco et 

pik^.' Intra minas autem mea Romano desumtum est tJxor 

^bbstitit indignatio'' aUjue ira. enim non est sui juris sed in 

Vim enim vi repeUere qul in« ddmiuio marili, quam ideo rap< 

b^oBis feinina possit ? Quid tu tam summo jure vindicare po- 

agis, inqoiebam^ qui at« Aeft« test et slbi adserere. Oud. 

00 gloriaris ? ' nostina , me ve* ' a.i Haee.' Demonstrative su^ 

eens nuptam esse ia dominio domino. Vel, quia uxor mari* 

mariti, qm soo mc jure sibi tiiiii dominum vocare solebat. 

viadieet. TibuU. L. I. Bl. ^. vs. 7. vel 

' & Qjuod potmfle, qoantum quia ab Oreste emta erat pcr 3ta .EPt&TOI,A;OCTA?Arf 

Snrdior Ule £reto c)iuiuiLte;Q^ ^pmet), Oreatae t 

Traxit inornatis ia siu tecta. coiuui . . .10 
Qnid graTinSfCapta LaeedfK^oae , ^^ , tnlu|Begai ^ } 
_Si rageret Grajas bar^arft turba ^uifOB ? 

dotem , ^uetiMilnKKliim tanp» , jBa ptottamat dcmonsbvtii 

re ; herQi(»j fipbaL Bum. a* iom ia, jMnun et nubin pMr> 

Ovid. f * Drskenb. teitt adLibetur. C£ Ad* «i «. 

Tibi. -«Himew, «KBp.n. 

cat, ii b. ad h. Orutae. GetiitiTM a noiAf 

vs.et« I., TO.46, Or«te, de qua GrBeoofuiajatii 

et oroatuf ^tia additifia. Ut- uinitm Bpud LatiiN» iwiDiM* 

ti a yiro Cl, multis aliis ad tiona htec fcrip«it Yom. de Ao* 

Si)„ ItaL ya. ,Uud. duli»,. dis- y^ t.iL to, ..«.Stae. Lati- 

Bentire liceat , qui, qu<^ vacat,. ^ quidam et ii^rinti» vetuMt** 

onuil oniata carere coijtendan», ^ «bhoii«i«e ■ratootur a (kh 

Equidem interpretor Tibi, re. attionibna Gnecii, um m^m 

apectu , ratidne tui. ^^^ ^,^ ;„ ^ ^ „ ^^ , j^, 

P«eC«. C£ Adn. ad vs. ag, nunt,.pen a-.cffme goMmt*. 

Ep.L fflrt." 

K—iS. «Krttew eta Uti ma- ,<,, Tmxit. Woknlcm anh 

re saev^ naufngorum vota ae (r^imui, diwiiqus voIeiiIe(i|i, 

prec«s non exaudit, ita ferreut Inomatit. Bunn. ad v. Uv^ 

&le bisee meia dictis non tan' x(t , ■ est , inqutt , degauf' 

lum noa motus est , sed mc , ob]H>sitio vietenti raptua , et 

te tauquam Deum tytelarcm placidae. dednctioaif spoiwb^ 

invocautem, incomtis ciinibus ia Qoam ducvx deiiebHt anuilam 

auas traiit aedes. Quo quid pa- ei complHm , eam vi (nwit in«H* 

viii» mihi adcidere potuisset , qotis cap^s.. V. Ep. IX. y», 

si, LaeedaemQiiee:q>ugnBtaj«b n6. et Ep.Xn. v». 156." Cf. L. 

ezteris in serritutem fnisse^n. ^otu Antiq. Gr. etc ilescriptift 

abducta? Equidem roihi per- br- Para IV. c a. et auct.. ih| 

suasum est , AudrotUBchcu , cit. P. van Schelle Uickal aaii 

tJectoris quamvis uzoreui, nji- David pag, i». 

tius tractatam csse ab Ai^ivis^ ti. Savf*. fio aut^, Pfmr 

opiAentaro Trajam iocendip der pore HrbiS ecBugnatae civea ii% 

lentibus , licct victoriae ^ure swvitutem, abducerc nioris fuia;^ 

uti potuissent je res eat notissima. Lidicai 

9. Surdior frelo. Cf. OvJd. vero haec im Barvitutem abdtKrr 

Ep, XVIII, vs. 311. Eem. Am; tio liimtemporis Graecaa jai^ 

Ts, 5^7. A. A. L. L vs. 53i. biunajatorea esMf beloa^ cen j^ardos ^mAteinmfikm. iwntU. Aeliii|>i TicMiii» 

At tn ^ «om ili«i ai te pia tftO|{it.| .Ot^^m» . . j(j| 
, Injice BOn tiaMas ,Ui tw }W^ aAtiiif^ I * « A < « . anteai aiptos -oeeklM ik>IiareB& H^Mt, ' Per SjriiMJMfieii | 

V- Ts.isi. tu9eQ9,.pff o^ntento, ,AahadC 

BarhartL Obserrandtun' est praecipua Vrojam tyellT iempo- 

Graeoof adpellaase borbaroSf re in Peloponneso gens, cujua 

9«i dmma Mf^em^ ^ lipgttfi. i^i jet .papaflronj^ nomeii J^o* 

nlebaalnr. . y*. Fest dfi. yerbiir n^c^ jMi Cfraeoos ^ ^91^ sene» 

•ipiUl in ir« .,,i ndi j. quo a cetaaflt populilt.^i^ 

• 2W«» :Y« A^Or ad.n» M>. tingui^^^ur^ iiuJl^l4l>^tion€i c»t 

Epul ..,,,. i yebai^^; signf fic^^s tf^ 

. jram. P«9tie lA.ffgMra ia.. solet G£ Adn. «d irs. 9; %• JT^ 

4dlfigQSit 0wmi«^ puaUas «ih Vituit. • Qiiod nomea t«^ 

Te &amws» y, Ovid. Bp.XVL iu^a ^ubjui^t Ovidin», ut^ 

Ts. i8i Sp. Xyv. .19. n». Pt^'' W.iu^ . ««eviof esie potuis^ 

keJt . ...f / . . tet^ iwiicareU .. , . 

i3. Andramachm. E^tionin ..i^; P(f^um$. V^ AdxL.ad VS( 

nilmi» )rc«b 41ian|, Vq»cfo« 3^ Ep,!,: . 

ris nioran , Troja a Qnne^ Phiygias^opet* £rat eiva;^ 

dlskta^ r Pycdio captivam in Ty>ifi.; d^^jifj n y ; r^glo. Qub^ 

fipiraa Maislitm.emHf^^ ^f. Adn« ad ts. 3. Epu L 

»1? ..... :, ^; .'TiTni^ i§w£a.,,G£ yA'3^^'4; 

. ParcMit fmifewviL FiiMre ^..{.tCt. liet ad b. vs.; , , 

gravsyet)«M.«Kt.etmaioriaw . |5^Mi» ^ t^ jetfv..NyUon^ 

pibasia, f|iairi tnlgp ffmtittifN eoqtra: ^ , OrefBte» «m ineaa| 

tRr;..oti patet o^ QetL N. Att pietalom «atis fuperqsoe. prpWi 

LIL e..6f et Gi^ Act«IL in tam putd^ mutup ini^e exarf. 

Tenrena c( 55» t^rakoib. ^ea^ ^i(Qscer^..4aqpre| Q^is te «^e-. 

Um, inqiuit OelL ^ Itajljiip^ di-* tus probibet ^ quo . wnus stair 

zit Gato ab Haenibai^ y qiisn* ton tua. ji^^e ma tibi YiadiojBs ? 

do mJlw G^lamilfitia aut ^ae* li boifef j quos elTractis slabuli^ 

▼itiae a«il inmnij^tfi;. g^m^a ^vwff^f. praplor^ ferro ^repeten^ 

repem» qneat, quo4 i^ eo t^ deif. oei^eS:$, qui^pi ofnjugem 9 

pore Italia ison perpespa ^it 1 eamque tu^ amantJMimam cepe* 

Parcius .yalet ktfiks^ -Gf. Ho* tas 7 • 

nt L.L Odiaf^. Jl9.M.,9il Itel ^t Gontra. y. Tur#^ d§ 

L.XY. t$,7^J>nk^ .. Part L, L. in, y„ , 

R 3 « » • . • 1 ^i4 -t. # t S-T O L A -O G t A V A. 

An y Bu qtiis r&piat Mabmis 'artnenta reol«isis'; 

Arma ftl^9? rapta tonjuge lentos et4s? 
filit socer eK^inplo ^ nuptae repetitor ademtae ^ 

Cui pia fliililiae -eanssa pnella foh* '• ' • - d<l 
S]|SOcer ignayos vidua sedisset in aula: 
, Kupta foret Paridi mate^^ uc.ante.,fait... . , . 
Nte tu mille rates sitiixosaqiie vela pararis^ ' • 

Nec ntimeros D^naY militis : inse veni. 


' €Mt pro* £i6n^/« obeurrtt et ifdbiliatirti cdiijogeln-^Mpe^ti' 

apnd Vbg. Aen. Ll jfV^ 'vs. k; p^nirit. ' Quod si- in a^Wv 

' Ftd. y/ABni ad vs. ^. h! unde Helenam secujh duit^ksaC 

E|f. tittra dicltur, ^t in v^. se^^ i^ltei>, mer^Mrdest&io^^ hiie* 

ntamis Utnidde. 'C£ Adn.' ad sisset et tuus socer, in Pari-^ 

vi.'io. 6p.l. • '• - ' ' * dls potestatis' mtdtm eftis de* 

'•'10. JTT^y/ce.' V^bnm en ^ju« dSecori mater p<^rmaxilis4et 

rik. IHcitiu* eHitn' ' iiijidex^ mk* •> so; Pmlld.^ • Cf. supra vs. S. 

im^i^qur niill2' jodicis auctM* -' PknAOtsiii.' fiz pi#ate. orte ^ 

tate ezspectata , *rem' siBi «de- profecta. C£ Adn. va. 4 et i5* 

Hfeii irttdicatyH^bert^Brisso- hi Ep. * 

nius de verb. signifl in'v. mo^ ^' BlXUtmifJ BxpeiditiQlM^ miii«' 

mr \''\ •-^y.'—'^''' • ' ^^ taris. dud. '■ ^ ;« : i 

•^ *Tn tua jUrai Cf 'Adni ad vi' ^'ikt. I^nainis^ sladiSBet • Ad- 

7, 8. hl Ep. -^' ^' •;'• » ' jMifuW Cftiisam «p^, /w«>/9<eyA 

•^ i 7« ' An , ^; etd ' ArgumetitAm ignaviam. Sedere est verbum 

a minorir'i[dttiajus.'Giof. A^cili^' usitatum de otiosirx '<qat ri&il 

sfii/ ^'.''yafd Liten^p ^dir. vs. agendo teropusiiHitilftler temnt.' 

Ffvb^ilhhi^BihM: tonjet^turttm; Y>. Bunll. ad li. i ei ad SiL- 

Cajus-memimt' tafi' Lenuep d^ ItaL L. ^H. v^: ^$ 'Dtakeidi. 

r.', 'di35t'llVilirik: ad b. vs. - Cf. liot. aS TS:V6.^Ep:IL ' 

^"t^:'^UrtiUi, V.A^. ad vs. 'Vidua-^in aida. Rapta HeJ 

ail^ Epi'!fIL "f':' ? • ' , I Hna. Cr. Adn;''ad v«.'«o.'Ep4i:i 

• ; f^ -*i 231 to socer^ estempto • • aa. Pdrtdis: Cf. Argbm^ ^.-Tc: 

fetid: ' (J^ubid si kemplum, q^ - -»3 -i- a/. iVec W e«ci' Non 

thiitecb', d^sidei-aii* I^liiaiii- UtA^ fiMi;me' recupef««dam tl* 

bhs est: PiiteMetiimanett^V^Me^ bt ii^g^nti^ dassetct magno ar« 

iielafiiff', gfe ce r ^tinis tantti^ c^ maiorum DanaOrum' uiunerq 

raptam sibi a Paride uxor^m j o|>use^/id tahtum ' postufo » 

ngrai4t*iraat4ueittdigAati<me, ift (Qe<5mitalu& venlai^ ^fo v^s^ 

ut exercitum et dassem^, qui ro haeea-^ai^ttauscritii ptxtes^ c * Sic qpoqneevamrtpeleiidii^amen:: pec turpe marit^ aS' 

Asperfi pro caro bellA. tulisfe tor^* 
Qaid? fjuod ayiu nobia idein PelopeYus Atreos? 

Et A non essea yir mihi f frater eras? v . . , 
Vir I preoor ^ nxori , frater sncoarre sorori : . . 

Instant officio nomina bina tao. 5o' ■ » qnasi maxitb dedeoori esse cre-^ 17 •* 3i. Qiiii£ f ^fuoKf eta 

6spn, ipsam, si aliter fieri non Quod si sola matrixnonii jura' 

possit , annata manu suam sibi ad animum tuum pemoven-' 

repetere oonjugem. dum non satis yaleant'^ con-' 

s3. MiUe> rfumerus.definitus.^ sapguinitatem nostram cogita. 

y. not adSiL Ital. L. III. ys/ Neqiie enim te talem mihi fio-»' 

999. . . ' r g^ fx^s^ 9 qui neges eodem' 

Sinuosaque vda. 'Quae'| Qum' nos. stirpe.proguatos esse, ila. 

Tento xnplentur, sinus faciuntjr iii, quamVis meus maritus noa 

nnde simts passim prOv ipsis ve* ^es ^ tanien fratefno'mihi Juq-> 

Us, Ond. , gereris animo. Cum yero et 

Pararis* Secunda persona. conjugis et fratris tilulo' mllu 

sing.per& subj. per eilipsin ez«' deyinctus sis , quid, ^uaeSo ^' 

plicaxida , non est ncfptium^ dubites » cum utrumque nomen 

propler quod' paraveris, De te ad tuum officium propellatj^. 

qua elUpa^ et perfecti illius! mibi quantocius auidlium ferre 

significatioDe L xiot Verh. ad atque opitulari ? ' 

SajDct Jfinenr. L. I, c 19. pag/ 97. Quid? quod, Interdunl^, 

m. 99- n^. 6. , uiqult TurselL' in v. quid , ad-' 

Ceterum obserres , Hermio* sciscit quod^ vehementius ixxstan*' 

nem hic a reS fadlitate argu- di gratia. Elliptica locutio ' ita* 

mentum petere. subplexida' « qidd iUud' e^t^ 

a^. Numeros, Multitudinem. quod^ 

Bonn. Pelopdus Atreus. Pelopis ex 

Ipse , non alius. Hjppodamia'i'filiaOenoxui[r, ^^ 

95. Sic quoque. Velsic 9 L e.' tius. erat Atreos^ Tantali" ne-' 
mille ratibus eUx * ' pos. 

96. Aspera. ' Periculosa , "et 98. 'Et d eta Cf. Argumi 
qaae , sicuti sentes aculeis as- §. 7. Ct Adn. ad 73.1. h. Ep. 
peri pnngunt , et quasvis nio* 99. ' Vir etc. Quod xiotatunif 
lestias et pericula inferunt est a V. Y. D. D. , inquit Ha<» 

Caro — toro*^ Y. ad V8. 78. go Grotius in Adnot ad Mat* 
£p, V. . thaei c i ^ maritum atque uxo* »1«^ «J^ISt^OLA aCTAVAi 

Ble tibi T^tidareM^ ^ta gtftTk atictor «t aaitiitji 
Tradidic: arlntriaiii iie|>t|a habebat avtts« 

\ 

rem etiam ex spoosalibas 4fei> quaero.' Jas «^ ileo curam, ctA 

non Helnra^onim tantom .«ed pater peregre proftciioeiu ao 

^ aliaram gentium iQStitati^ demiindaYei^t^.cnju5jcoDs^aeiift 

oonyenit Nam et servias Ja« esse debet, promissionem ayi^ 

ris Consultas ( citante Pompo- cum prior me tibi in matrimo- 

nio) i^cte djoebat soceri et sa» nium tradiderity ^tiam plua ya- 

Cfns 9 et gencri et miruf appel* li^ , ^uAm Patris « qui suani 

lationem etiam ex sponsainH^ potestatem in Tyndarum aviui^ 

acquirL'' transtuUsse videatur. 

3o. Xnstaai^ PropeUunt^ lup- . 3u T^ndareos. "V. Argum. 

genty ut ofiScio aatisfacias. T. $.7. Oe terminationlbus Grae- 

Sil. ItaL LVn. TS. 349- cis in ^^ w^oq et w vid. GL 

ITomiru^ Nesci^» inquitBepfc- J. Yossius de .Inal. L« ^. C 7. 

l(ej..,fid Hprat Carm. L.in. Od. F<(a. Bonia moribu&y vtti^ 

97. vs. 34 » utra ea sint i^omina , bene acta^^ Cf. Buhnliienius in 

nfirne eX fratsr 9 9in U3^'r ^i S0* scboKs nd Te^t. idndr.. Aqt 

Fpr.,. Priova tamen ma|ps pla« I, sc. 3.. vs. .fi. ^ura Ladovic( 

cent| quia continuo praecesse* ScbopenL 

i^t Alud. ' « £t si . non esse% Anxfy. AeUte , senectuf e.. 

^ir mibi , frat^ eras.*' C£ Hens en]m,^ut ait Cic. die Senec* 

'Valcken. ad £<uripidis Pboe* tute c 19, et ratio etoonsilium 

viss. vs. 4i5. pag. i54* ' in se^ibus cst Qui ergo gna*' 

.3i— -35. Mc U^l Tjrndarep^ veSt, venei^biles jure babentur. 

«fl^ Legitimas esse, quas te« 3a. Arbiirium^ Ex legibus 

cum inii » nupt^ ^ in dubium Romanis , Leg. g , 10. Pand. de'. 

oerte ixon vocM>is; etenimXynF- Ritu Nupt e^ Le|(. a5. Eod. Ai^ 

darus, maUis meae (Helenae)' lucide cum adparea^^ arbitrium. 

pateTi matrimonii ^ostri auctor nej>tiS| quod babere Avum di- 

cum • mosi))us » tum fenectute clt Hermione ,^ non esse jps pa« 

\enei;abiUs » /^e tibi uxoreQi^ triae po,testatis , vQcem arfic- 

dedit^. quod.A quia nepti^ ia tpufn piibi ita interpretor, u^ 

^yi potcstale' erat, su/o. jjure sit c&ra a' proficiscente patr^ 

Sotuit- At^ forte cepoaeSi^jus ii^vo commissa, cujus vi pra 

lud jad.patremMex^eUuQi peiy arbitrio statuere de Nepte po&« 

|met , qui ^ quid avu^ matjer- ^et f Id utrum juri oomma- 

^us fecis&et nescius^ mfi I^yj:- m> Tcl Bpmano conveniaty in« 

rbo 1)4 ' Qiiifxn dcspondit Sit quit van Lennep ad h. vs. , cer- 

ita sane , sed de iure patriae te noii quaerendura' est hoc lo* 

|K>tes^tis kge conces$o noa 00*^ Mcque ego boc, ia femir HfiRMlONEORfiSTAB. ai/ 

t 

iLt pater Aeacidae promiserit iojciiiB act! : 

Plii$ quoqae, qai prior est ordixtey possit aTts; 
Com dbi nabebam, nuUi mea taeda nocebatt ' ' 55 

Si jnngar Pyrrbo y ta mibi laeras eris* ' 
Et patier ignoscet nostro Menelaos amorit 

Saccnboit telis praepetis ipse 'Dei. 
Quem sibi permisit , genero permitlet amorem t 

Prod«nt exemplo mater amat^ suo. 4o 

na praesertiai, ad TiTam rese- tatem tradebar, nemini fiebat 

caDdom esse autumo. Ceterom iDJuria.' Si vero inl^yrrhi con« 

dl^ ikieam interpretatlonem Cttm juglo permaneam , tibi a me 

Lenoeptana. . injuriam factam neges? 'Wec 

33. At in objectionibiis et es^, qupd iniquo anuno Patrem 

responsionibus saej^us adbibe- nostrum amorem laturuixr cre- 

n , ^15 est y qut nesdat ? das. Gupidinis enim , alitis iK 

' 34* ' Ihrior — onU^e, Prius ^ lius Dei, telis yulnera sibi facta 

ipam pater despond^rat. Buhnk. ipse persensit. Adeone injus* 

Li^itainterpreUitusest « Do'- tum tibi' fiugis patrem meum,' 

mus patrem mepmf qui prior ut^ slbi quod indulserit , 'tibt 

tsi ordinej plus posse quam sit. deniegaturus. Tantum y^ro 

a?um; at «equiuSy ayutait vin- abesly ut tibi me adamanCi ve- 

cerej ille enim me tibi despon- niam non sit d^turus Bfene- 

dit eo tempore , qu5 nemiitem laus, ut.ipse m8(trem.« cujus 

tk re laedebat. Va^ Lennep : amore ' dep^ribat , vi aridata 

prior ordine nascendi, Eodem repetendo exemplum di^derit , 

sensn vocem ordine adcepit J. quod iihiteris. 
m den Vondei, qui vertiL 35. Nukebam ^ taeda, Cf. 

Maer Grootvader beeft meer Adn. vs. 190. £p. XI. 
regt om «jn jaren fen maght 3^^ ^^ ,. p^^ gciL 

Mezmacus de vocis signihca- niatrimenio. 
tione forte dubius vertere ne- ^.> . t^ . r> 

ciezic» 

r\ • 1 .. j^ !.• '1 ^^^ struCtiowe pro a me» 

Qui plura de nis legere ve* '^ 

Bt, adeat. Burmanni Adn. ad ^- Suceubmi. Victns jacnit 

11 ^ Praepetis, Volucris , alatae» 

35^41. Ciwi iiU nubeham Cf. Ep.XVI vs. soi. V. Ooom. 

etc Ei babent nostrae nuptiae, Po€t. Dom Seifieni in v. Cii» 

qoo se ab honesto commendenty pido. 

eteiuiii cum in tuam viri potes- 89. Permisii. ConcessifiS^ 

S ftlc licetjpmrUi^ §1)0^. fiue^iqWBr^ial aoist; .:.,.) 
Et tu, qu^fi^ Ke%as,.«Gta,farwU* ^al^l^s»., ; ; 

Tantalides omflfr^ ilp«unjquB frog^Jkal AiCbUleiL^ , . ^ 
Hic pars milhiis 3. du^^era; iUe d,u9ai^« ;,: - « ^ 

ii'permittere amoHm kHsi^' 45i Sike^'ftnb/"&y yi> So* 
arbitrio amare. 

bit iiti. propter me facere. "Ha-^ re pbssisl' 

berC. / . V ••, 45*^/19., Tantaliies t>mJMt 

4i«:-45. Tu miJd etc. Tu etc. ' Etenlm Agame^inoB ' oii^ 

mihileiiitimiis conjux e5 • ut^ nibuSf etiam* Achilli , "quo Pvt^ 

p^ler Juatri I eamdemque per« rhus adeo 3uper&if^ lUDerAYiiy 

sonam y quam quondam tuitus. liic in expeoitrone militari Uite^ 

e&t hospes Trojanus y nune sas« feriOFes, il)e summ^» rmperii^ 

l!lu<;t Pyirhus. Nec patris glo- parfes tehebat."" Necsofo patre 
ria 

■ • 

solei, 
patrjs 

ffueaflb , ,, Jicfu ineSSy ab ipso Joye Das-' 

'4l. Tit mihi^es, i. e. iiait cendi ordine ^uii^tus ^nvpniaris;' 

pater . mcus e^t legitimus ma* 4^- Tantalides. unus ex Tan- 

rllus 'malri mVae Uelenae ', ita* taii postcni'. * 

tii^nihi^ Hubert. , Ipsumque. In pfonQouhe mag^^ 

' * '£ge'rat — parles. Ldciitlb est na est einpbasis. Tpsum etiaaki 

a^.scena desunith, iitn 'liislrlo-* ' (fi^. Pars mifiCiae.. XJnus ex 

nes^sir&s' pai^ci* agere^ drtun- ducibus, qui sub Agamemiiotee 

tur. V. Burm. ad LWll%. L.' F.' nillitibus inperabat. Cf. is. aow 

El.o#.TS;fi. -" ^ '- h. TCp; e( Adh. 

Olim, Pweteftittttn «•' futrt^ ^ Dux^^ducum.. Totins exer^ 

rtim tempns noUt V. vCurseU- «itus sub Troja imperator. Legr^ 

Qpt 1.. In:V' Adnl6. Mezlriaci ad h. vs. , ubi| 

4/1. Darelamus. Gf.^Ado^. ad docet quare A gam^mnoiii^ noi^ 

w.)5, 6. Ep. II. . . • \ Menelao, jficetllelcnae maritb , 

Pjrr/ias* Cf., Argnm. §. 7- ct prlmas partes," s\\e summunK 

Adn. ad vs> ip. b. En. . ' imperium detulerlnt Acbivk H£ A^I D Jff E. o a S S TA^. tm 

Si niedioft:uiun«reSy a Jovfs qaintus .e^*is, (tem: 
31 ecr' nclQta fiarte 2 arina.uiTidip^s^.tMiif^* . . :I 

Sed tu qnU fafberes 7 induit ;iUa ;^pater<i •; 5o 
MalQiaa wUem ibrtis meliore fuiiuest : :\ 

(Non bota ast^ operi $ed data icauisa t9.0:)»>, i . i7..7a ^ipogne. Coejonclia ei *tj sctfus ; :\, i; , 

v^^ido^» cui vis ftddeti<|a est, 4^* Iiu>uUQia. InridiAe ple^ 

postpoai semper debet TUrselL ua. Adiectiva eDim in osu^ d^ 

<n v.t^g9C\ • . (|ip«»Ha .o<^MW»jdeno|Uait;Ar- 

/'roaMifit Pttopm^ Y*. Bom oml iU^que, unde aliorum .odtum 

SeiffiBD. Op. L iu.vv TasUaJlides. in te redundat Gf. Adn. ad vft. 

48. ilfieditds » inler Men et i4^* i^P* ^- Bespidtur hic a4 

Te. V .Animadv. Lennep.> «d cacdem AeglsUu et GlyteiQnes^ 

b. vs. Yulgiituin meUus Gratft trae. ^ . 

co more dicHur. pro poshivo .5p. , Tu, Pronpmen en^piar 

tene, V. Yeclin. ^eUen. L.L c, «in Uabet Ta, filius. 

5 pag 3i. Qupfi faeere^ P Formula haec 

A Josfe. Praepomtlo di^jUin- ^oletulis estexcusandi,.,cumaUr 

tiam intlicat , posl. . quid poh|is invilii*, avit. sinq culr 

QuuUus. Jnpiterwim ex Plu- pa n0stj;a aocider^. tfidicarc vo? 

kme, Himantis fiiia , Xantalum luiluis.:Y. £p* XL.;vs. 5i. Virg; 

suicepit. Hygiaus frb. j55. R1 L: vs. 4if ftL YJ^- X^- «4. 

ela Nectu> tot ac lantis Ma: i Imhtit /lat^r. iPoeVicc... Patris 

)ortbus ortus fortitudiois laude «aedes a*masuuicndi necessiUr 

cans. CaDsa. quidem , iu qua tem Cbi inposult ^ 

eam consecutns esi, alioriun inr .. 5i< Mulfria. Omue illud, 

vidkun. iibi fioutraxit; Sed ni* «ik quo fii^gi ajiqu^d ..pptest; 

hilaliud, quam quod fecisti i binc argmil^m ^ l^^g^tF^f 

fiweEiepotnisti; pairisemm:gra- eausa. '.. , r : t 

lA armd «umsisti ,Mquibufi iUiu* - < MeiiPre ,. qpam matfis.c^ed^ 

ncoBm: u|ciscereris< JBt.egom*- 5sii. Le^^, prp cpWDOsttp 

lim tnam.te Ibptitudineminiwt rffl(J*0. ScboUasles Cod. Trer. 

nesiiere-GHnaa exserere potqis- ad h) .vs.: CJausa, quare ma- 

te^. At ^rero . eligandi faculias tvem inierfecisti , uou est, ffcta, 

tibi cst denegata qiia re fortis L e. ^non elccla tuo op^n se^ 

esse ^lesv ^ '^a. eor4e iuisii, data ;a maU-e , q. d. nou inter. 

qgam. tite uoleuti '.m^sis iujuur fccisti jiue J»m i. '^^ W. ^^ 

S s ,930 EPlStOLA OGTAVA. 

-flanc tameii implesti; jdgtiloque AegilthuB apeno ' 
Tecta craentayit., qnae pater ante tiina. 

Increpat Aeacides, laudemqne ia «rimina reptit: SS 
Et tamen adspectos snstinet ille meos. 

Rumpor , et ora mihi pariter cnm mente tnmescont s 
Pectoraque inclusis ignibus nsu dolent. git sibi mortem alicajtid , 'qtti res Bint et ^ladius , ul aada- 

eum interficit sine causa. Loers ciae poenam mihi luat PjT'' 

in <L Spea rhas ! 

JDato 'est. Inpietate tDatris. 53. ImplesH » hanc cansam , 

53 -^ 6i. Hanc tamen inr- quasi vas , eui nihii aquae in- 

plesti etc. Quamvis autdm ' ad fundi amplius possit , quin e^ 

hane cansam perficiendam co* fluat. Inproprie ,• cumulatistime 

actusesses, tamen eam ilaper* huic causac satisfecisti^ perfeo 

egisti, ac si sponte tua adgre- tissime -itlam egisti. • • 

dereHs. Aegisthus enimy eas- ^tfg£(/Ait^. Y. Argum. §.'3. 

dem a.edes y quas pater, suo Jci^<?— <i^/ilO. Per gladium 

Sanguine foedavit. Quod fac<- tuum. 

tumtuum, quamvis laudabile, ^4* Quoe 'pater et& V. Ar- 

saepius carpit Aeicides , non guml^ §.3. 

pietatem, noh patris ultioneni b5. Increpare. Praeflzae 

Yocat y at 'homicidium ; adeo praepositioniB virtate pp. ng* 

perfHctae firontis ilie ^st , ut , nificat , widi somare ; hioc «x* 

lioet male de te , quem a me elantare , objurgationis ac re* 

mdamare norerit, loquatury me" preLensionis: notione adjuncta , 

os tamen indignatione atque ira incusare , exproSrare, 

ardentes oculos ferre queat. Laudem in crimina veriU. 

Quibus adfeclibns incensus at- Quod necem patemam pie et 

que concitatus, sanguis 'tanta fortiter ultus es, vitio tibi ver* 

vi in vultum atque animum tit Drakenb. 

fertur , ut jamjam erupturus 5& Sustinkre» Sursum tene- 

nihi videatur , dum suo ardo* re , subire , ferre ac pati. Coia* 

re in pectore maximos mihi ex« spectus sustinere adeo, andere* 

dtet dolores. An coram me, in conspectum venire. 

quae. Orestem tam amo , qtiam 57. Ora — « tumsscunL -Qaae 

Pyrrhum odi, Pyrrhus Ores* sanguinb aucto calore exten^ 

tae aliquid exprobrare et prae. duntur. 

clara' e]us fadnora In crimina . Cum menie. Partem pro parte 

.Tertere ausit? Utinam mihi n* posuit Po4^ta: dividi eBim. eam HfiRMlOKE/aHESTAS. ts« 

BenBiODe' ecMDd quiclqiuinne ' abjecfet OMf lae ? i 
Nec mihi snnt yirest nee ferna ensie adest? . 60 

Flere liceX certet flendo diffandimiu iraml.: . 
Perqne einnm lacriniad , flonunis instar , enuU 

Has «olae babeo sempor , aemperqno profufido t 
Homent inooltae fonte «pe^enne genae* ; 1 

natnram, qaa antpalibas prae^ quaefltmiinis iaodb pectes nte^ 

ceUimtis hamtnes , solere in vni praeterfluunt. Has iidU 

mentem et animum res est no« eum habeo levamen Bemper , 

tJssMna 4 ita ut prior ralioiiem qno nullo non tempara utor \ 

contineat , posterior adfectus. lande fit , ut Fiquore ez hoe 

Qui quideni animus inproprie oculorum fbnte mKnantc jgenaa 

hic iumescere dicitur. humidae' sint ac turpes. 

5a. Jnclusis ignibtts usta. 61. DiffunMmus, In ditersas 

Partidpium causani reddit, qua- ^artes fVindendo exhanrimus. 

re pedus dgleret, qudd iodu. Verbum /ii«<fcrc in sese ha»x5i 

sm adfeclmim igne qirasi cx* i^ co;><iie notionem', snpra mc 

dtaUm flammani contineret, notare memini. Cf. Ovid. Me* 

qua carperetnr. lam. L. IX. vs. i4a. 

59. Her/iiioiuf. NomCTi pro- g^ p^ ,,.^ g^^^^ 

pnu«hic,utalibi adfectum explicante Valla,!pars itla, 
sigmfacat. Cf. not. ad vs. 84- q^^e est inlra pectoris brac- 

P* diiorumque complozum, 
Qttidquamne ohiectet Oresiaer _,, . . . ^ ' /x ' H' 
• zZ \ ' li ' Fiumims mstar. . Quo larea 

Loers ieffere mavult qmsquamr • • . i. *^ 

_^ **, ,. ^ . / j . lacrymarum copia metaphonce 

ne et verb, cbiectel { quod m- . ,.•' . •. * 1 ^ 

j. ,. _» ''u • k ^u^ 1 indicatur, ita ut , tanquam m 

dienantis cst ileins. 1 &bsoli:^ ^ •*.•!•. T 

. ° .^ • . ii* ^ ilunune, gutta mdesmenter gut- 
te positnm mteUigere , ut sen- \" e 

sus sit: Quisquamne culpet r*' . 'j . . ' 

Owton? Qiiod et Hcinslo pla- " .^^ ^^^!^ ^^^"^ «/ »f «- 
cuiise, ejusdem Viri ad h. vS. ^^^^ tifibmtur. V. Adn. ad 

declarat hota. ^^'^^ ^^^^ . , . ; 

60. Adest? Interrt)galtid ini. ' «3. Has soias habeo semper 

dignanlis esti '^^ Qui* nunquam.cpsso fle- 

61— 65. fierelicetcerte^eUL re. Hubert. 
Hanc iojuriam cum uldsci tie- 64. F&nte perenne. Gontra 

queam , flere saltem ' pbsstfm , 'Grammaiices regulas , ez qui- 

WiiQzs vaoam ii*am sedamus, bus scribendum esset pesmnL 494 Uj^fS^C^LA OCJiAVA. 

Vix eqaidem men^ni ; nv^ttiim tameiir: <mim« laeHM) 7^ 
Omnia sblKeiti plcinn ttatkoris eta&t» '•'■' ^< - 

FlebaC avitt, Phoebetjiie stffoi'» tra^^^tvA-gemeHit * 
Orabatanperos Leday suumqne JoTWu '^ qnod^sntibajB ingrati in 1116 a/ sed «c^ cimverHii HUendU y dl^ 
db idesie videatnr, Teferom' jiffiL Vetten ik, bUpat 0«idLf 
atiies , nt qifibus ejusmodi dfi^- miit<U«siioiiindaditfi MrMrt ai^ 
siones non insolitae efant» ihi^ inUniionem signifiGat direeiio» 
aus' offendit' | ad sensum etiaon nttn 'eod^Hiuhi^ dd dMpi^hi 
aptitks 'videtur oe^fuora. Loers ^' rem-eonTetsuni:' 
SpecL Qfiod ad pritis : c Eqai^ 7S «^ 8r. Vix- etfuidem m^ 
detiki inqttit* P. ^fman PeeirH mini etc. Ae^ quideafti <faut& 
kamp Y. GI. Bifa); Crtt 'Nor.^ tum aect<}erunt. aaimum nunc 
Tobl. pag. 1^4» ilastatuq^ op- sneealit^ quia penra admodinna 
fimos scriptdres"ingratam y a^ pAiUa-e» tfcmpofie '«rim , ta» 
jfeiiinf 'acf firagbsaim eompositio^ men mihi non plane aoida^ 
nem summis viribus evtUsse / Peint . Omnia enlm moeroie ^ 
at eaih; qme^nobis saejpe ^fide* atque anxio timore abimda^ 
h^S nori essii.^i Qued acl pos-^ blibt Lserimas-^ iNns') ^Tyof* 
thrio^i ipie dtetekttts dobetplti^ Aireus ^ iundebat'et Plioeiie ao« 
rali hic aptiorem locum esse ror ^ et gemini fratres <9, praett^ 
^tiam singeflari mnriero > cui in- hm» Leda^ a«ria| Coelestea Deoa 
(^ Yifl ^raVitaiiS hic eerte pON atque adeo Jovem soi amantis- 
test^ '< < ' '^ siibum. Et^-ego^crineS^ e6 ad« 

' iii,'Argoticas^mamtsrkT<i^ huc tempore quaniviabreves, 
^^Othtm marids. Praecipuain-Ve- {>rae dolore capiti evelkbam, 
topomresigebtem OvididS sum^ ati}ue alta' vooe dieebam / tme^ 
sit , qua Graecam universani ne relinquere , mater , ac ao* 
li^%caret V* Adn. ad vs< a5. lam proficisei f Goli)Ux aciliceC 
E]p/.t; ' ' ' : Menelaus €retam petievat 

^ ' Fjftr^ «^. In isutem totttMiy^ • ^Qj iMctus^Umoris pienm. 

tfci^.\' ' '*' Metapborice liaecdicta.es8e ne-i 

*' f^eriii in armd. Cotmn^oViti aiio non seatit ¥• Adn.. ad JSpi 
tiit v^nna* indiiertot^ OUd. L"V5« v^. • 

SchefTerus ad Pbaedri' verba *. 77. PkMboque^sorosi ^ Ledao 
htriit ad faUaciatn in hht 3i. ntm^iiiii tres fuere fiiia», Pboe» 
1.';L* obvia hiec notat' •Ver* be » Clytemnestra et Heisna, 
Mr afon est^mtOat; sic eninl «il ez fiuripidis IpUgenia pa* 
itcribendam ftisset in Jatiuciam^ <et 9 .onde «huoc looom de^ot i]Mi^^<xV'iibii )6iigc0 etlBto inmo sei^M eapiUoiy 

Cl«BiAbatt t 8kkt nus ,' mt mne , tneter y abig ? 80 
Nam eoDJax aB^rat. oe nen P^Jo^Va eredaf y / 

• Ecce Jffcopto)emi p^racida paitela fjnu 
Pelides utioam vitasset Apollipis arcas ! 
Damnaret naU fafita* pro^va paiei> . 

• • ■ I 

.ter rtslUnit Hdas.| ifiii He^ir yylneraCus p^iiset Ad^ljes,! 

riacttm idem subodaratum s^rip- dubium eniitt oQa ast ^ guifi ^. 

ul , lii peUiiaotiaiff pater cu^aMe^ 

frairilm ffmtlUs^ Sigulfi- Uli oUm » ita at oiiqc ^eodi^- 

^ri Castorein et PoUucein uon set , quam aegre ferinet qonjur 

jBst y quini pluribus dnmoi^'^ gem ob ereptani sibi Ai^preiji 

slrem. JaoymarL 

78. Slfumgm Jovem. Suu^ I^e nm etc ^t opt. ad Tf 
recte dicitur Jupiter oi> ratio* 6i. Kp. IV. 

oem ia VA. 67* ^ ^p* meaiora- F^ptXOf C£ not ad vs. 6^. 

79. i^iw longM etiam munC* 8s. £c^is. Repentimim quii^ 
Hjiec ooojungeuda suut. at novum indicat. !);*urfeU. Op. 

Scissd cayilht, £x GraecQ- 1. in y. 
nim uoftattooe, subauditis quod . IfeoptolemQf Neoptoleious 
Wj scnpta suot« ¥• Yechner. Pjfrrbi est titulus hQopris. fifo* 
Ueileooi. L. I» c so. De eilip* viis , juvcnis , Ibrtis pugiyitpr . 
si pfBCposilinnis uaxk V» SaoQ- ex Gracco ^o^ novi^ ^ Tf^-* 
li tlifierva L.lV. c i3. .^ sive teii^im bellunfu^ Q^f^ 

81, Nam con/ux aberatr Ma^ substaotivum Graecumyabstrsjic* 
trem hjoc ouipat Hermtone.i lo sumta pro cooccetp,' e:t ifel» 
.^od se solam reliquisset, De la(oremf.xo9^fdffrff deootat, 
vario jw !9am> usu et «goifi^ Pmeia paraia* ^a^iUs, quae 
caUooe. V. YuwlL de ParUc. quasi lu .ms^ibus ac praestp 
UL. est brakeob. ad Liv., L. V. 

ii^^i^. itcnonFelap^cre' c6. ioit. BrofilLh. ad T^m^. 
Jar elc Ne yero , si res aliter L, II. E,l 4. vs. 1. Qurm. a^ 
cecidisset» me quisquam alia Petron» Salyr. C. i5. 
e geote » qoam Pdiopeia ortam 33. Peiides. Y. Arfgm* Ep* 
autumarctp cum iUud minime UI. §. 3. . 

tiinerem, me , facUem praedam Vitasset ApoUims arcus f i. e* 
abripm't Pyrrhus. Ouam vel- ioterpretaote Hubert t oUoam 
Im I ne 10 ApdUiois templo nuoquam fuisset intcrftctus t 

T si6 EPISTOLA OCTAVA; Nec. qnondam. placnit 9 neo jam pkcidsiet Acliilliy SS 
i Abducta vidaam conjage flere vironu 
Qaae mea coelestes injaria fecit ini^os? 

Qaod mihi (yae miserae) aidas obesae qaerar? qaia si Tiveret, tulparet fao- retti eripmt 

^tum filii» qni alieiiam uxorem 86. Vidtamu C£ not» ad n. 

-vult. rapere. jipoUinis autem lo. Ep.L 

arcus dixit , non quod reTera 87 « loi. Quae mea etc. Re- 

ApoUo eum sagittis intereme* scio equidem , qua culpa Supe- 

rity sed quod in ejus templo rorum in me iram ezdtaverim, 

'sit interfectus. Nami cum Tke* nec, quodnam sidus me miseram 

tis Achillem infimtulum in a- premat , queo dicere ; attameii 

'quam Stygis inieniae tuudsset , me In Deorum odinm incuTi»» 

totQ oorpore praeter partem se et malo sub sidere me natam 

pecfis y quam tenebat , eum esse fata demonstrant Yixdum 

inmersit in aquam. Fuit i|^* enim in luoem prodieram, cum 

tm* inyulnerabilis omni paite ecoe ! a matre relinqnerer, dnm 

corporis qna aqua tinctus erat pater bella gereret, et, ambo^ 

Sed cum captus amore Polyxe* bus parentibus supentitibos , 

iiaeyfiiiaePriami, oonstituisset, sola viverem , quasi pater et 

ut eam caperet in templo Apol* mater mortui essent Neque 

linis/ Paris post (Dei) simu- adeo felici esse mibi contigit, 

lachrum Utens, in partem pe- ot prima infantla tunm, mater 

'dis Tidnerabilem directa sagit- carissima \ animum batbntiente 

ta eum occidit. Inde fictnm lingua demulcerem , ifec bre- 

cst , quod , tenente Apolline yibus meae ' iofiintuhe brachib 

'arcum, Parb direxit tela. iterum ae saepius te amplecti, 

85. Nee quondam plactdt et tibi adridere licuit , dum in 

Nisi fiiUory baec AcbiUem re- gremio tuo baererem, ac gra* 

spidunt ob abductam a se Bri- tum tibi onus essem. Nunquan 

'seYda iratum. Nisi factum Pa- omatusmei, quo tantoperede- 

'ridis et viduum Menelanm in. lectantur infantes, uUam gere- 

probasse AcbiUem malis. In- re airam potuisti , nec lectum 

'SaXf inquit Drakenb. ad b. -stravistiy in quo recens nop- 

Tf* f AduUem , qui oUm im- ta cum viro quiescerem. Per 

'probayit factum Paridis He- tantum temporis*spatium a me 

lenam rapientis , etiam nunc abfubti , ut ( quidni fatear ) 

non probattunira fuisse fkctum cum tibi Troja redeunti obYia 

'filii Pyrrb^, qui nuptam'0* venlrem , te , pareutem meamj HERMIONE ORESTAE; a^ 

f^arva mea sine nmtre fui ) pater arma * farebat s 

Ety dao cam Tiyanty orba daobos eram* gQ 

Nbn tibi blanditiiBS prindsy mea matery in annia 

Incerto dietaa ore padla toli» 
Non ^o capuvi brevibas taa colla lacertist 

Neo gremio sedi sarcina grata tao. • 
Noa caltas tibi cara mei: nec pacta marito g5 

Intravi ibalamos ) matre parante^ novos» non adiMmssem , nisi ez exi- ys. sis. Cuperus Obserr. LtL 

mia f qna te esse noveram ^ c 17. 

j^nlcritudine , Heleoam me yi-* 8$. Pitrva mea sine "maire 

dere intellexissem. Quid ? quod fid etc. Sua jam mala enume^- 

et ipsa me iguorans fogabas , rat HermioUe et ea quidem rti* 

utmm egOy quae tibl obviam tione, ut nativa simplidtate / 

prooessissem y tua filia essem. atque elegantia narrattonis 0<* 

87« Qhhs tiiea eta Quod- restis animum oommovere cer^* 

canqne nempe malum stbi ad« te debuerii. Quis enim sibi re* 

cidissety vetefes poenam cre« Itctae pueritiae iion miserea^ 

debant quam inpietat^ alioque tur? QuAe misericordia maxi* 

malo fiM^nore meruerant» Cf> me augetur, Cnm^ virts ac vc^ 

not ad vs. ir« Ep. 111« leittibus parentibcis, id fierf Ti^ 

' 88. Qmod-^sidus etc Stel- deamus. 

lae orediebantur vulgo vim ba* 99* Incetto^ort , balbo et 

bere m »T*ii«nm bumauum e6^ atnbiguis verHis , qualla pueris 

mmque fata regere , unde Ma- excidunt Adton. Y. ad Quinct 

tbematici praedicebant alidbjus J. O. L. I. c. i. pag. so. 

iata esE ejils genesi. Oudend. 93. Capiavi Frequentativl 

Ctedebant veteres ^ inquit vim observes quaeso. OinrU 

finbnk. ad b. vs. » sidera vim modo operam dedi ^ ut amplec 

quamdam in res humadas ba-* terer. Studiose et cum 'cora 

bere, et, quidquid bomiui eve- eapere oonata snm. Gf. Ovid.' 

niat, pendere a positione stel-* Ep. XVII. vsi 969. Bcirm. ad 

larom, quae sub e]us nativita* Ovid. Metam L. 111« vs. 889. 

tem fuisset Haec futHis doc- Drakenb. 

trina a Cbaldaels ad ceteras 95. Pacta marito , proprie 

gentes manatit Censorinus de dicHur^ pueila , cum oonditioDes 

die natalt c 8. Propert. L. I. de nuptiis couveiierunt. Cf, 

EL 6. TS. 36. Ovid. in Ibide Ep. X, vs. 90, Raro scriptbrea 

i .'P««. ••»•1 i 938 EPf^TOfcA «CT:AVAf: 

Obtia pM^i^nn Wi^ 4ibi ;(ver» ^ebcor ) . T 

Te UBieBcsa^ 9fif AW» ifiiQd:erM pnfedrarrl^a, s^iH^*' 
Ipsa reqnirebas , qttne libf aaia foffeU loa 

Pars baee:«iif tadhi oonim bene Mtfail Oreatea s 
ts qnoque , m ftto ae pivMt ^ ^4«DiMi ^erif # 

Fyrrbua basbet Tnptftniy icdvte et ivUt^ f»^e9> 
Maniu-et ktc. §tBtm ^i^ula Tjr^ 4iB^« 

litini ftruai puielbe paeUtm cpnbas 09iiSiet&9« sum,. s^l». 

dicunt uti obsOTai Dukenis ^A bttec mihi oElinl feiidtas , ul 

liv. JLr XUy^ c« 3lo« u0. 4« Oresiem eoi^ugeni iiaDciscdrer f 

' BhIitiV^ quae lamen felicitas tanluni 

g6l Mair€ po^nie, Steme»- abcsly ut fifrroa ac propria mi- 

te Coxilocatio enim ad pronu« ]if sxt, ut^ mi sibi caveal 

^MS magis pertindiat , uti recle Orestes , et Bac priYari peri- 

^onatus aliique Yiri Docti ad dller. QiiamYis fnka pater yic^ 

l^ev^nt* Euttucfa^ 9c. III. Act. 5. tor e bello redierit , tameii fi'' 

-«$.45; Hme facit locus ez Gic liam vi abduclam PjtpImiS te- 

Qv9X, pvo Ctuentio e. 5. eztr# nel s lios ego fructus ^ Tro<- 

i^in de Hbssia Cluenliae matre |ie ezcklio capio ! 
tem^»' cst « Ledttm iUum ge« loi. Pmrs, Locutio desuinla 

nmlemr quem biennio ante fi^ ^l « ooenay nbi sua cuique dts- 

liae snae nubenti sfraverat, m tribuebatur portio, quae ei oe^ 

fadem dom» sibi omari et ster- debat Cf. Phaedr.' L. I. Fab. 5* 
m , espulsa at({ue ezturbata fi- loa. Af pro se pug^et. Ki 

jia, jubet" De l^ac Ciceronia ti adlbibila prohibeat, quo mr^ 

#ratioueiegaturH. Bkiv, lessen nus mibi auferaturi per£at 
over de Redekmist en Iraaije i«3. Pjrrrhus etc Antiibe- 

Wetewcbappen D. n. bk so6. sin observa intev pareutem Me« 

£. £dil: afuii 1789. et Com, sielaum Tro|» dirula victorew 

c. yan Assen in Disput Ju- el filiam vi abductam. Argiw 

f^idic<^*Literaria de oratioae L laentum praeteirea ab absuvdo' 

100. JpM {Ui) re^rebask petitum est, patrem ab hosle 

Yicissim quaerebas y tuam igno* victorem reversum essc^ el li- 

rans filiam, ul ego matrem. Quod Uam raptam teneri. 
spectaculum ad adfectus permo» 104. Jdumts etc. Haec ex 

yeiidos est efficacissimum. Trojae vastatione et patris vie* 

101 «^ io5. Pars linec ma toria in me redu^davit ulftli* 

etCr loler lot res adversas ^ tas ac commoduni , ut Pjrrb«us Conk umm allfis e^ms TJiuca radiaindbiv joguiti )tt>5, 

Perfraor infdtX liberiore .pi^lo^ 
If oz abi me tbal/unis , alalantem et acerba gementem • 

Condidit^ in moeato procabajq^ae toro } 
Fna soinno iaeriaiis ocnli fungiiatar obortis t 

Quaqne licet^ fogiOf sicut ab bostCi Tirmnr |ici • 1 amln ^«s u^fiie ttp^tvm me . gaitd2o^ .ntf ^e.cMmoiib ^id 

indnsain teneret ^ uti dimit ts. 4« Dotisaimuni est } nec est , qaoci 

II JSp. Mwat» , tnquit Rohok. addam praepoMtionem ptr no-> 

ad L fs. ^ Toesit novum mantam' tionenl Terbo , qnecimi ooD|un« 

Pyrrfatamy quem pater aTroja gstar, tnsitam augerei ae ied«' 

duvta secum duxerat. dere Tebementiorem* 

loS-» tii. Cum iamm ele. In Liberiort meia, Liberiorem •* 

migno equidem^ semper sum malo intelUge Hermionem, qnod 

inoerore^ljizator tamea iste moe* solb splendor ^ res solis iuoev 

lOTi nbi primum wfAt omnia cir« illnstratae , et looorum diTerti^ 

cuin me ezhilarSta Tideo. Cum tas minuunt ac.difitindont f aa*> 

Teroynooteoborlaymelnslemin gent enim dolorem noeiis le-»' 

thalamont atqoe in kctum re^ nebnBe et ledus, in qno nna' 

cept , ita exaestuat doior , ut cum Pjirho , quem eibgerr 

lAiAalas atque -ace^bos edam dptabait , decumbebat 

genpitus , alqoe ocuii id offi*' ' 107. Aetrha, <Ad|ecliTttm sii»^ 

dum , qaod Orestae debeaut , gulare ae plurale neutriim ac« 

praestent, non dormiant sed cnsatiTo casti positom ex Gi^e* 

lacrimas fundanl, cumyquati- corum iroilatione ad|ec|iTe sit^ 

liimpossim, Tiri lanquambo»* nri exemplis adUtis jAx>baf 

iSs amplexibus me subtraham^ yechn. Op. L Lw I. e. 3« pag* 

io5. Titan Hyperionis fi« is^. - ' 

liaSyTitanis Nepos , anle Apol- 108. Moesiwnf diei lonim nt 

iinem solts rexisse currum dii" in quo jacet , qai moerore Con« 

dtar; stans antem in curnr de* sumitury alibi ohserirairimus* T. 

pingitar ; binc Ovidius canit. ad 'ts. le. £p. I. ' 

• Tiianem stare in cAjifis, h. e. 109. LacrUm ^ fungunimi 

cotru ab equis tracto 'luoem Lacrlmandi oiBeio satisfaciant^ 

imdeqnaque spargetite. quod Orestae praestare ocuB 

106. Petfruor. Quam maxi* tenebantar. 

me sentio gaodium ex mitlore ito. .Qfia sieil. parte. 

laalo ortum. Cf. not. ad ts. ' Fugio. Fu^gere aUquem ita- 

isS. £p. XI. Frui entm de que dicitur et ab aUquo^ CL 456 fiPISTOLA OCTAVA* 

Saepi inalis stupeo : rernmqne oBlita lociqne 

Ignara tetigi Sc^ia membra xtiann. 
tJl4^^ x^ef^Eis sensi; male corpota tacta relinqno: 

Et mihi.pollntas credor liabere manns; 
Saepe N^optolemi pro nomine nomen Orestae il5 
^' ' kxit : et e^orem >6cls , nt omen , amo« . 
Per genns infelix juro, generisqne parentem, 
: ; Qvd fireta» qui terraS| qui-sua legna quatitj 

A • • • 

Ovii Tjrist L. L .£L 5.. ys» 66. t^m transfeilur ^ ui saepe cog« 

Cic prQ Cluentio c. 66. extr. nata Tocabula conscius , ne-^ 

OucL Cf van Scbelle Michal. scius^ inscius. VaL Flacc L. L 

a^a David pag. la. vj« 69. OTid. Ej>. XlL ys. 49* 

t III ««117. Saspe matis stum Svfarta ad I^linii t^ane|^. c. 54- 

^ieo eic« Mali autem inagnita- . ii3. It^as. Malum facinus 

do saqpe fadty ut omni sen3u ypcatHennioneNeoptoIemicor* 

priyer ^ ita ut ^ quid agam aut poris contactum. 
ubi sim I npscia , Sqyrii illius Maie^tacta. Cum pemicie* 

ifiemlva inprudenter .tangam \ Y. TurselL Op. L in y. nuUe* 
^no fa^nqre iptellectOi a cor» 114. Mihi credor. Yideor 

pore y quod in meam pemiciem mibL . Pulo me babere. C£L 

0(mtrecta¥eram I statim absti- Qvtd £p. IX. vf, iSo. 
nyeo $ in meami inquam , per- 116. Ut amen. Quia puto, 

niciem , nam foedatas jam mi-. id mibi contingere , ut aliquaiH 

bi videor babere manus. Tuum do sim futura tua. Hubert 
yero Oreste 1 nomen itamihi ii^ 117 *« 123. Per genus etc 

prima ani^ni pa^ positum est I Per iamiliam itaque nostram 

ut I ,cum Neoptolemum adpel- tot malis confUcta^tam , per ge* 

^re velim, Orestis nomen mi- neris auctorem , Jovem, cu]ua 

Ju .^xddfiti qui Jtnguae lapsus potestati maria , terra et coe- 

i^o ip^ perplacet, quod in lum subsunty per patruum 

eo felix augurium inesse cre- meum Agamemnonem » tuum 

dam. • patrem, cujus ossa tibi svnC 

iis. Jgnara «^ Sc^a menf obligata, quod, postquam se ip* 

ora. Contumeliose dicti|m est sa fortiter vinaicavissent , nunc 

m Pyrrbum , qui in. Scyro in* placida in morte quiescant, )u* 

aula natos est^ex furtivo amo* ro atque obtestor, me» T^n- 

Tfi^' Anton. Cf. not. ad vs. 3. tali neptem, qqidquio^ tibi ani* 

b.^ Ep. Ignarus y^ inquit Rubnk. mi sit , aut ante ^mpus ,. in 

^db. v^.> adrem vits^ ^ei^ primo aetatis flore, pefituram. HE.RMIONE ORESTi-^E. ^ 

Ver patm ossa taiyip^traimiliii qoa^ tibi debent, ^ 
Qaod se sab tumalo fortiter aita jacents 190 

Aut ego praemoriar f primogae extingtiar in aevo } 
Aut ego Tantalidae Tantalia uxor ero« 

ant Omti, Tantali nepotiyprio* habere dicitur. Oui 

ri legiliino marito^ uxorem fu- Quatit, Cum vehementia mo«^ 

liinm. yet^ QtuUere, inquit Daderiui 

117, Per genus utfdix. Par» ad Fest. de verb. signiT. in t., 
tim oh Taotalumi qui saxi m- de repetito saepius motu dici'* 
nuaentis timore torqueri» me» Xnx ,jenre de solo ictu. 

diis m aquis perpetua siti ve- lao. Se^utta* Passiye aoci« 

xari et poma fugacia captare' a piendum. Burm. ad Ovid. Ai, 

poCtis fii^tur; partim ob bAu, A. L. L vs. 179, V- D. |. vaa 

qoae Hermione supra vs. 63. sq. Lennep ad h. vs. 
enainvit iss. Tanialidae TantdSs. CC 

118. St$a rtgna! In sortitio» vs. 66. et noL ad h« vs. etDorq 
ne caim regni Saturni patris Seifien Op, L in v. v. TantaU^ 
fxtdum obtigH Jori, qui m eo deg, TantaBs et TanUUus, 
pcaccipue habitare et regiam EPISTOLA IX. DEIANIRAHERCULL ( 

4 ARGUMENTUM. 

m 
• . ' • • . • » 

$. I. ' Quot Hercules fuerint , et an ad duos , Libycum et The« 
liaDum, omnia, quae in Libya, Africa et Hispaniay quaeque per 
Arcadiam , Peloponnesum et Pfarygiam gesta sunt , referri que- 
anty disquirere ab hoc loco alienum puto : nec dijudicare lu* 
het, a quoto Jove (plures etiam fuisse dicuntur) hic, ad quem 
epistola haec missa sit , originem ceperit Nobis subficiat signL- 
£are , Herctdem hunc ex Alcmcoa ct Jove tertio , sub Am* i§t fePIStdLA ]*6NA^ ^ 

pliafyoiiiA nterifi fortHH g^iiitttin «tsfr. De cbjlii «tii^ * V; aidl 
«!• a Gognet rorigm elc. VoL U. p« 44«^ 

§. 9. Qnantus vero vir, ilie piier^ qui ez hoc ooncubitu na^ 
cer^tur , altquando futurus esset , Mythologia demoHstrtit , caia 
docet» Jovem; tribus nbcfibuS ii^ lunutf jonetis j Herccdei» ge« 
nuiflse. Junonem yero selotypia motam novercale in infantem 
recens natum concepisse odium quis, qui humanam indolem 
noyerit, mlretur? Ante ipsum etiam nascendi tempus, quaij^ 
ium potuit 9 nasdtufo Herculi nocult Juno. Cuin toim semis^r 
set , Sthenelo , Mycenarum Graeciae oirbis -ea aetate rege > mof<> 
(ub^ iata hoc regnum Herculi destinarei suis artibus ac ira&de 
i)eorum Stla Rrgina ab uxorio maritb inpetravit, ut| st Sthe^ 
neii filiuSy Euryi»theus^ prior Hercule nasoeretur, patri in' reg^* 
num suix%deret. lUlus itaque natiyitalem maturavit atqud Her^ 
culein regno fraudarit non tantum j st6, e( effedt « tfl Eury^ 
Iheus delh in Herculem saevifet CC Goguet ti auct* ab VOL^ 
cit. Qp. L VoL U. pag. 36. sq. 

§.3« Tixdum aulem hatus Hercules erat^ cum, ecce ! lund 
duos In ejus cunas inmisit angues | quos tai^en , jatti' VinCere 
3bciuSy teneilis manibus elislt' Quamvis autem postea, Paila^ 
dis dpe , in gratiam redris^C cum Hercule , tam^n ita fai euiA 
adfecta semper fuit, ut nuliam/qua periler£ eunipo^t» otca^ 
sionem praetermitteret Tandem optatum iilud advenit tempus « 
quo Curyslheus regni in se suix:ipiei)at adroinistratiohem , cujus 
regis ope , ut varils laiwribus exponeretur , efiecit , non dalM-> 
tans y quin in iiiis , qni duodedm numerantur , periret Quos 
cum fere omnes in. epi^tola meinoret Deianira, supervacanea 
hic iod mihi hbtnni eimmtratio visa est, t[uam continuant 
legere potes in Fabuiosa Deorum et Heroum hbtoria Pait II, 
cap. i4> quae in Schoiarum usum prodiit Anistelodami apud 
Petrum dcki Hengst et t^iluan. 

§. 4* Exitu tamen caruit Junonis oonsilium, nihil enim erat, 
quod Uerculis virtute majus esset, quam dein in mortaliuia 
commodum et sectiritatein vertit Cadnn p Vukani fiiium , Ita^ 
liani latrociniis infestantem sostulit. Yincula , quilHis Prome- 
fh^$fi& CaucasQ adfizus .erat, fregitr Antaeum ^. Terrae filiumy 
siDguiari certamine vicit. Lycum morte adiecit, quod, ciim ipr« 
jie ad Cerbefum rapiebdum in Inferos descendisset , Thebls^ 
pbiCreon, Herculis soceri inperalNit, expugoatis^ {1^» inter* 
fecisset piductis ^iootibus Calpe et Abila in medlas Ooe»» 
puiti inmisit terraa. Pro Deianira denique , cotitra Adiei6um , 
^^ettdis fiiium, pugnavitet Nessum^ qui JQvenum fluraen traoa^ 

vectam tixiorem viplare coiuireturt ab obposiii np^ sagiUa Urw^ D£tJl9iai..HERCULI. «39 

egit, qoae TiBbni ^i Wtatvrvt max. wleftiimiu , fiiit funestis- 
siaiai Nessns enim nMfnfns yp$Utm suo; sangiiine^ effilcaciasimo 
veneoo, inbutam Ueianirae tradidit , adfirmans , si eam Her" 
hiles indaissel, futimilnV ut 6liam amai^et numijuam. 

§. 5. DeiaAira , OenH , Osljfdonis ita Aetblia regis , ez Al^ 
thaei , filia y Herculis uxor , sola fere semper , a marito in ezpedi« 
tionibus yersante relicta cum audisset , capta Oechalia , Eubo^ae 
iosalae prope &retriam urbe, interfectis, quoniam Iftlen soro- 
mn ante Hertulz promissam uzorem negaTissent^ Eaiytt Oe- 
cbaKde Be^ fiiis ^ formosissimam illam puellam , cujus amore 
flagraret , secum abauxisse in Cenaeum , Euboeae promonto* 
rlam, ut ibi Cenaeo Jdvi pro Tfctoria reportata sacrificare» toTy LicZuie &innlo', qiiem Hercules Trachynem, ubt uxorem 
rdiquerat, ad Testem, qua in sacris nti solaMity petendam ini- 
serat, Delanira^ Teiita, ne lOle conjugem a se alienaret, yes- 
tem iUam §L prmecedente memoratam dedit Quam cum indnis* 
set Hercides , yeneni' vi paulatim inyalescente , sommis torquerl 
doloribus ooepit. Qbam ob rem , Licha , qui yestem adtule* 
nX , in mare praecipltato , Lycimnium et lolaum , crui de morbl 
remediis ApoIHnem oonsu!enent| Delphos misit 
' §. 6. His oonsuleiitSHis responsum est, ut Kercules cum ad« 
paratu bAicD in Oetam, Tbessaliae montem, deferretur, iiii* 
aue ingens stmeretiir rogus ; de reltquis' Jovi curam relinqoeA 
i^ H^railes Tero y de^perata salute^ in pyram^ quam Philoo* 
tes Paeintis £Sns et striixerat et inccnderat| sese conjedt; 
pro quo praes^to * ofllcio comiti suo arcum et sagittas Lomaei 
^erpentb sanguine tinctas, sine quibns Troja capr non potie*» 
rat, moriens dono dedit, qno facto^ ftilminibus stibito inmis* 
sis , pyra eum Hercidis corpore exusta est. Quibus' iatellecU^ ^ 
Ddanira, cnm res praeter opinionem cecidisset, et Tiroray cu- 
ftts animum sibi deyinetisstmum retinere studuisset^ invita tam 
cnidcli morte exstiifxisset , liibi ipsa vtolentas mantis intcdit j 
postqoam hac epistola stmm facinus ptirgare aniiisft esset. (jEATULOE Oecbaliam titulis accedere nostris: 
Victoraft'^tM suconbuiSire qneroi*. Viw i«— 7. Laetor equidem rem a victa victum esse id esl, 
Oeefaaliae expugnalidnem gio« qitod doieam, Turpis eniin aC 
nam iiostram augere:: at vtcto* factis tuis non r<;sj>oiidens m* 

V ' • * o3i BPISTOLA .ItOH4. 

Fama Pelasgiadas .sabita perteikil' m/nrbe^ 

Decolor^ et factis infi^liatida ttdi/'} ' 
Quem ' numquam Juno ^ seriesxjue inim^isa labdrum 5 
A Fregerit: huic lolea. imposHifse jugum.. . . moronmem cilo perCurritGraef mem reddere j ex mterpreta'* 
daiTi, te 9 tantum 'Vlrumy quexu tione Burm. aji h< L 
nuUo unqusim tempore vel Ju- Jii/?cia/i^. rfeganda,noncoQ* 
no vel infiniti labores . domue* veniens*. Cf. Ovid. Am..L.n. 
rint, ab lOle inservitutem es^ ,£]. i^. 7^t..^^ i 

feaacli^ii. ... , . .. /5. Qii«ii, cta V. Argum. ^^ 

.^f, pechaliom. \id, Argum. 2, 3y.4. ,^, 
§. 5u . . .6. frpffrif, C£ not aci vs. 

: Awdfire, BeX infnimatae Q6. ,£p!;L Oud ezplicat^ fati* 
ac|ionefi tributam vides. gayerlt,;debilitayerit ^ subege* 

, Titi^s.. CU not ad vs. 67, rit. Heinsi^s: Domuerit, acL SIL 
ea! Ep.IL . hal. L..L v^.262. 

Nostris. Invajjit Dejfanira ac Xslen. V. Argom. g. 5. . 
fXi^i yindicat titulos mariti quar Imposufsse jvgum, Servitu* 
siisuos quoque, quia ,irata et tem., quia iUum victt ^na for- 
m^itom ob^^rgatura statim ei ma. . Metapbora pietita ab hos- 
in. mentem r^vocare vult suam ^tibus, jjuum turpiter vieti iu 
cqnj^giicoromnnionem^ etbinc ignQnniniaxp sub jugiuii mitte- 
oifinium rerum , titulorum. ac bantur, vtl a laurlsi sub.jugp 
praedae participat^onem. Oud. arare coMcji^. Oud. Hinc , uC 
: a. Victqrem elc. Cf. Ar- ait Drakenb. ad h. vs. , per con* 
gum. § 5. V. Peerlkamp V. CL seque^s jmgum alictd imponerc 
ad Xenopb. Ephes. pag.' x8« notat.aliquem vinc^re^ subigo- 
TS. 3. . re , quia injuria baec transeuxir 

. Z. Pelasgiadas. Pebisgas , di per ]ugum victis inferebar- 
^raecas. PelasgiL ante HeUenes tur, Y. Liv. L. UL cap. p8^ 
Graeciam incoluerunt, unde an« quo extremo jugum describi- 
no A. N, C. i55o, circiter a tur. 

DeucaUone expulsi feruntur. Cf. 7— «i3. Hoc velit etc. Hoc est , 
TS. 39.>Ep. Xn.- quod Eorjrstheo UBtoe placeat, 

4« Decolor dicitur, quod co- gaudeatqae Jun» eodem, quo 
lorem amisit s^u foedatum ac Jupiter , partu edita ; hac tuae 
turpe est Hinc SLdfamam trans- vitae tiurpitudine exsultat No* 
f^tur. Sic, inquit RahidL. ad verca. ContralUedolety cui (si 
K vs. , decolorare alit/uem dt« famae habenda fides est ) una 
xttQuinct Deel. 36o. pro infa- noix non fuit satis, nt te, qui DEtANlRA HERCULL i55 

Hoc Telit Enrystlieaa , ^elit hoc germftna Tona&tls s 
Laeuque sit yitae labe noiperca taae. > 

At noii iUe velit, eiii nox ( A creditur ) una 
Non tainta, nt tantiia conciperere, fiiit. 

Pliu tibi y quam Jano y nocidt Venns. illa premendo, : 
SoatuUt: haec hanuli aob pede coUa tenet. 1 tam fortis falanis 69ses, gene» eo foit habcodb| qoia iion «oa 
raret Majus tflii damiiuin ia*^ nocte generari potmt , sed €on« 
talit Veniis qaam Juno. Haec jitnctis 'tribus ooetibiis simul, 
int siia tibi animum addidit; utiabalae tradunt, ex qoode^ 
Uk toae dejecti ceWici victrix buit e$se yitae magis admican* 
senper innilitor^ ac spiritus' dae. Hubeit. 
tnos Iraogit flUe^cmt/tc. iiSb demonstrar 

7. Hoevelit\ q. d« facisy quod' tivom est Hac periphrasi Jo» 
plaoet inimids tuis , qoia , cum vem indicari patet ex - Aii^um. 
CDpianttoum dedeens, gaudent|' §« t. 

<piod a mnliere sis sobjagaius. 10. Non tanta etc' Gf« Ar* 
Hobert Hoc somme cupiat ' gom. ' §« 9. y« van iLennep io 
Yirg. A^. L.II. YS. io4« Rubnk. Animadv. ad h.<l. Yu%ata lec«* 
Earjrstheus — germana - To»' tro est , non - tanti leta Quae 
Mii£tf . V. Argum. §. 9. To* yerba ita inteppretatur Perts, . 
nantem Jovis ess» epUbeton* ad Ssuict Minenr. L. IH. o. i& 
^is nesdt? if^. 5. pag. m. 419^ * ^on fuit 

8. VUae labe, Macola , qni ' tanti momenti negotium: ^ ut 
tita toa, labe carens , inficilur. ea uoa Tu tantus condpere* 
tabes ^ inqoit Drakeob., notat ris.'' " - . > 
proprie sordes ^ qiiae altquid ii. ^oeuit Venus^ Cf Ar- 
Gorrompontet defbrmant; htnc- gum. 5* ^* 

metaphorioe ponitur pro quo- PremenHo, V. Argum. $.s»3. 
Tis ritio, quo res deterior redi^ is. JiumiU. Indigito , tiMrpi-. 
dilur. V. Ovid. Trkt. h.lL. ts. Utsltobpositio «d.verbumpjro-. 
110. Propert L. lY. £1. 8. vs. zime praecedens sustuUt- < , . 
sa liT. L. XL. c.'8. L. XLY» Sub pede eoUa^tenete» . ^Cfr- 
CL 5. . vid . insistece . semper, Cqnti^^^ 

Noverca, Quo senso ? rid. nuitatis ootio inest Vierbo tene^ 
Arginn. §. 9. re. PulcbrO', inquit Broukb. ad 

9. AL Contra. V. Toraell. Prop. L I. El. i. vs. 4 1 fpntu- 
ia V. at Increpat ipsum , quod iMliam militarem tcaostulit Pro« 
noa respondeat spei'^.quae de pertius ad Amoremy Deum su^; 

V a aSe^ EPISTOLA. NOIf4. 

Respice ivmdljcibos pacatttiQ viril>ii8 clrbeiKi » 
Qaa iaum.N^eas caeirul#4 ambithamam. . 

Se tibi paz teme , tibi se tcta ae<}uora debentt i^ 
Implesti laeritis Sdlis utramque domum«, 

Quod te* l^turiim eat^ coeium prior ipse tuli^ti t 
Hercnle aupposito sidera fulcit Atlaa« 

peibum et ixisolentemy- ubi ple- qoe a natura , cui prae^, co- 

na potitur viotoria. Victoris lorem e»t mnluatus» y. not. «d 

euim est bostium corpora pe- ys. 5o. £p. VXI, 
dibus oalcarey praecipue caput, . i5. Se tibi etc Y» D. J. van 

oervioem. Lennep. V. CL in Animadv, ad 

i3 . |8. Hespice elc. In aoi- h. ts* Quocum UUa {n para« 

mum , quaeso , reroca 9 omni > phrasi expressa , praefero r^ (o^ 

qna late patet, terrarum orlM, <a. £t Ruhilk, pro tota^ iuia 

ukrici tna manu paratam esse legi jubet. IVam Hercule^ et 

pacem; etenimy quod in terris terram et mare tutum pmestL* 

pax vigeat ^ et mare navibus tit variis monstris doknandis. V. 

transiri tuto queat, tibi tmi de^ Oyid. MeUm L. IX. ts. 33. Oo 

beriqnisest, qui nesciat? quae verbo deberc Y, ad £pb YIJ. 

meritorum tuornm fama tanta' ys. 43. 

est, utterra eam comprehendere 16. ImplestL C£ not ad ys, 

vtx possit Coelum etiam» quo 53. £p YIII. 

moz adscensurus est , tuis tu SoUs utramque domum* Ori'* 

prius humeris subiisti , cum At* entem » unde quasi e domo et 

las I perpetuo coeli onere iatiga" cubiculo oriUir sol, et occtdea* 

tus, ad tempus te subponeret,. tem» quo se, ut domum^reci* 

quo quasi ricari^ sidera, quae pit. Oud. et Bunn. Seueca ia 

tditer fuissent ruituray fubit Herculi Oetaeo vs. 3. Runhk. 

i3. Bespice, Oculos retro 17. Prior etc V. Libelius §. 

Yerte, redi in memoriam rerum 3. Argum. iKfid. 

ante. actarum. Cf. not ad ys. 18, Hercule supposi0, pUu la 

II 3. £p.L intarpretatione h« vs. Burm. Tec^ 

yindieibus'^ viribus. Quae bis usus suin« 

terram vindicarent, iiberarent Supponere* Substituere seu. 

monstris. Y. Argum. §. 4* vicarium dare. Borm. 

i4. Qua, parte sciL Fulsit ^fulcit Secundum no-» 

Amhit. Circumit N^reus, O* tissimfitn regujam , quod quis 

ccaui et Telhyos filius, <pai \ua per ailerum /acit, ipse iSecisse: 

Patrismnnerefungtdiciluri at< censetur." Priu^ probat Yoss, Qnid toiai BOtitia e$i mm(^ q^^ta pudori » 

Si macttla itapri faota priora wlas 7 > 20 

T^e ftrBnt gemioos profswe teQaoiter aipgnes , 
Gmii laaer in cunia ja^n Jove digQiu eras ; 

Coepiati meli9a, guam d^iiu^. nltima prinU^ 

Cedanta diasimUes hic vir et iUe. puer. .. - ' aaAnaL L»IIL c33. Si fuleiiy tui fuiiti pHor; Vir vero Ibo 

ut iit Bann. , pro fuleiii et /id^ t|is tilft noo.consU^ ^ nam miile 

eivii poiailiir; at cii ex Yossii etiam feras interGcere , Euryi* 

seoteatin de AnaL L. II. c. 3a.' thei infiestum animum elude- 

ob oraain recdua prodnoeretur, re , Junoois dolia superesse 

qnia , nbi in praeteritia duo ir ^uondam potuisli ; nuoc yero 

iannuni ooBtrahnntur » lilera 1- victas Amori: manus dare noii^ 

jvodud solet. JFuicit in prae*. erubescis. 

teriU» , inqait Loers d. spec. ,> 19. Quid nisi notitia eta 

cadffnris LaJlinilatis. est Nodos hic in scirpo quaesivis- 

AUas. lipeti fiUus, Maur»- se Y. V. D. D. mihi cum I^n- 

taniae res » de quo consulatur nepio videntur ^ quem vid. in 

DomSeiflTen inOnomast Po^t Animadv. ad h. vs. Cf. Sallust 

19 *- 37. Quid nisi notitia Jug. c. 65. n^ aa. Quinct J. O. 

elc Qoid tandem oeleberri- L. III. c. 7. pag. m. 269. 

Qiis facinoribus tibt quaesivis« Miserum dico p.udorcm , ut 

ti aliud I quam ut dedecus mors paUida descriljttur ^ ob ef- 

t|ium 4 quo^ tibi miseriam pa- fectum. 

riat , eo fiat notius , eo ma- 20. Notas. Y. not ad vs. 86. 

gis oognoscatiir ? Quod qui^ £p. 11. 

dem aliter fieri non potest| si si. Tene, Pronbmini roag-' 

res praedare a te gestas nunc nam inesse eraphasin^ ipse in« 

stupri turpitudlne dehonestas. tcliigis. 

Tune, qui nunc tam turpis eS| Geminos etc. GH Argum. §• 

jam in cunis , geminis in te in« 3. Y. Hygin. fab. 3o. ApolL 

mtssis anguibus fiiuces forti ma- L. H. c 4 9 8. 

nn eltsisse ^t Joye dignum fa* aa. Tener — ■ Jove dignus. 

dnus perpetrasse dieeris? Ini* Antithesis quanta sit vides. 

tiamprofecto meilus foit, quam ^4* •HiC vir^ subcumbens A- 

finis; posteriora prioribus infe- roori: lUe puer^ jam vincere 

riora sunt Quantum viriiistua edoctuS| qui yix vivere coepe* 

aetas a puerili difiert ! Invic- rat. 

V3 ii58 •EPIStOLA' NOITA. 

Qttem non 'ifiille ferae^quem hon SthenelelTag hjostisy 35, 

• Non potuitJuno vincerc r vincil Amor. ' * 
At bene niipta feror,^ qnia nominer Herciilis uxor^ 

Sitque 96cer , rapidis qoi tonat alttfs eqois. 
Quam male inaequales ^enialit ad aratra jav^ndy 

Tam premitor magno ccmjage napta miii<Mr. 3o '95. Vt^le ferae eta Y. Av^- noffUne magis, qaam re ipsa 

gifm. §/9. -Gf. ad vs. ia3. £p. uxorem Herculis ^se^ qui ple^ 

YII. rumqae alias mulieres acpttel» 

26. l^dn potuit etc. V. Ar- l«s amare Boiebat. Hoc sensu 

giim. §. 2 et 5. nominor saepe ponilur pro re 

37 — 33. At bene nupta etc. ^°^- ^' ®"«^* »^ Ovid. A. A. 

Dixerit forle qaispiam , mi. ^- 7»9- Hbic occarrit nomen 

lii magnam conligisse felicita- ''«*'»« ®P- ^- "^- "^' -WowMjt 

tcm, quod Hercule ioniuge etiamoppo»itur.rc£y.Dl Hteii», 

ac socero gloriari liceat illo , «^ Vellejv Paterc L.n. c 80.. 

qui admissis per coelum vec- Q"** ^»"* sub,un?livo. saepe 

tus equis totiitnia exciut At construi docct Drakenk ad Liv. 

&Uilur ; nam , ut viribus in- L- H. a 8. » 

aequalium juvencoriiih iabeciU HercuKs. Nofallis acrina^ai 

lior majorem in arando labo« viri. V. not. ad vs. 84. Ep. I. » 

rem exantlat ,• ita , ubi geD&- a8. Socer^ gui etc Jupiter 

re aut fortuna inferior puella enim , cum toqat , flngltur a 

viro.nupseritpraestantiori, ma- poetis curru aerato p^r* coe* 

trimonii jugum illam vebemen- lum vebi. Horat. L. I. Od. 1%; 

tius premit. Onus est, non vs. 58, Od. 34'> vs. 7. Oud. 

bonor, at quaedam honoris spe- AUus. Sublimis in curru. 

cies , splendor quidam exlernus, ^^ ^^^^ j^ ^n^^j^ ^^^ 

qui laedit c^, quae illud in incommodum. Pro vcniantm^ 

ac suscepit Quaecunque felix j^ ^^^.^^ j^^^^^^ ^^ ^^^ 

tibi speres malrimonmm , ne ^^^ ^es , dc qua quaeritur. 

conjugi jungaris , cavcj^s , con- j,^^^ ^^^j^ ^^^ ^ ^^ 

diUone ac fortuiia te superanU. ^^ ^^^,^^ ^-^^ ^^^ p^ 

«7. At objeclionis bic est in- tean^o excepto in omnibus 

dicium. • Codd. legitur, ut de re, quae 

Nominer*[ . Nqminari hif op- nullo modo in du^iiun vocari 

poniturT^ e55e,inqui(Drakenb., possit et in vulgu^. nota sit ac 

quo significare vult Dei2Miii;;a se lieri solcat. D £1 Affl R A . EEK G U L I. oSg 

ISfon boiior est, sed onns^. species laesaraferetiteiiK.- 

Si qua vdies apte nul|ere, nube parf* . 
"Wii ttdhi semper abestt et conjuge' notiox' bosp^s- '* ! 
«^^ Monstra^ue, terribiles perseqaiturque|feras« > 
Ipsa domo-Tidua, yotis operata pudids, ' .' 'SS 
Toc^^^^r yJnfesto. ne irir. ab Uoste cadaU. ' 

\ " " , * 0^ 

3i. Species indicat exter-* oerta de futuro cogitaiio milii 
nam rei faciem , quae homi- timorem modo aufert , modo 
^es pkimo adlicit, sed penitus i^gorit, 

Jnspecta.res iuanis est, qua sig- 33. Mihi-^abest, -pvo a.me, 
AificatiooQ obcurrit apud Suet .Yel abest in me^ damnum, 
4aK ,Caes. ^ 77. ubi Graev. ] uti in Ep. I. vs. ^. £p. XYI|r 

33 — 43. Vir mihi ^emper vs. 17^ 
etC' Qul. enim mea sors cub- 34. Monstra. ,][«em^am.,hj« 
.f^9i uxpri fortunata \idea» dram , Cerberum^ et Cacum]» 
turACi|m..coniugem meum fejne Hubert. _, 

nunquam yideam atque bospv- . Persequitur /eras. Aprum 
.tem. melios uoverim, quam ma- Erymanteum ^ ieonem I^cme«^cr 
rit«9U3 n|onstris ac saevis.be^- um. V. Argum; §. 3, 4.; Pro? 
luis iadagandis semper :mtien>- pri/e Jeras pfirseq\d dicitur ye*^ 
tum. EgQ domi sola relicta> uator , qui vestigia ferarum se» 
.vota pro jmsyiti salule , utpu- quitur. Jast^, .JL. XXXYIL c, 
dicam de^et, faciens quam mar a. no. 8. Hic tamen alio se;isa 
jLime angcv , roetuens , ne ab ia- Herci|les diqrtur jfww persequi, 
ruei^te boste.in^rficiatur. Qua- de quo "Y. ad vs^ iia. Ep. YU. 
31 inter- serpentes atque apros Drakenb. 
acpraed^e inhiimtes leoues me- 35. yidua, Y. ^iot. a4 vs. 10, 
4iaJiuc ill^c agor, et cane ter-;- £p. I. 

reor, quj tribus faucibus me Votis piidicis. CS, not. ad vs. 
jamjam devoraturus videtur. 8. %,I. Tribuitur, volis , qaod 
Jlihi mejum, iniidunl, vehe- est vota facientjs*, ut saepiuf 
meutissimum inspecta pecudum a poetis. 
exla, meivexapt per somuum Operata. Opfsrflri soleQrie ix^ 
visae corpore carentes iniagi- sacris verbun^ est Burm. No- 
nes, turbant nocturna e tem- tatque in aliqua.re operofnpOr 
plis petila somniorum visa. Du- nere , aliquid peqficere. V. Ti- 
bios etiai|i de le rumores, ut buU. L. H. EL.^i. vs. 65, et 
infciices solent, dillgcntcr per- Ei. 5. vs. 95. Broukh. ud h. vs. 
cunctaudo invcstigo; atque in- Opemta ergo voUshiQ est ^us- {i4o . EPtSTOLA BrOiTA. : 

lofter serpealm ^ j8pr«)$qiie ^ avidolqHa leonet • 

Jactor, e^ esurdS' terBa ^er ora can^s? ..; 
Me"|vecudma. fibrae^ simuiacraqiiB inaiiia scUiiay 

OiBi2uiac[oe - arcana mwtei.}icdla: .JHLQYetit* . ■ » . ' 4o 
i0dicupor iufelixixiGertae nfmmttra jrama^:'\i' ::^ 

Spegaie! timor dabia , speaijue :titooi:e. «a^uu^'! 
Mater abest ; queriturque Deo placuisse potenti : 

Nec pater Auipl^itryon , nec puer Ilyllus adest« 


cipiens Yota pro marito. Dm^ ' Aptai^ neei^ tatilligit Ovi- 
leenb. •>>-'- dias omilia per ss^ra- Magiea 

• ^. I/T/e»M ila ^fiert ab ihl* j^tiia , quae fiebattt noote,. 
inico y 'jut iffestUs y is sttepelr quae saora iiassim «^h?diiia ^ ^ 
dicalur, qui inpetum in dos tteia^ et ^^ana noete fieri di- 
fadat ; hnmicus esse nobis quis- contur , qu2pp6 ilflicita.' Oiid. 
xjudm' 'isolo etiaxh aniiiio possit Arcams jidissimam laHrtoM dt- 
Ab hosUcadat Neutrumcum tit Ovid. Metam L.<VftI^ irs. 
praep. £i6' ]n6otum ex Graeco- it^s. Drakefib: 
riTm ratione ^ de qua Y. not ' Movent* Tetrant , perfttrw 
Godofredt Stillbaum ad Plato«* Bant ^ an%Mim reddtrnL Stal. 
His Apologiahi Socratis c. i. Sylv. L.^II. caft*m. 9. >;$. s. Maro* 
' - 38. Esuroi etc. Y. van Len- land. ad b. vs. Ruhlikb 
nep Y. Ci. 'x& -AnimadY. ad 4'* ' Ancupon Studiose oap- 
b. vs. io et quosvis exdpio inoertos 

39. Pecudttm fibrae. Harus- rumores ; quod ab aNrinm cap^ 
pices- ut y quid faturum esset , tnra translatmn ^St ' ad vitat^ 
intelligerent , jecinorum sive je^ tommunemcft captath)nes alla* 
totatii (et pttHnotium fibias in* rtim quoqae renim.^ Oud. V^ 
apiciebant Y. Senr. ad Yirg. Cp. XIII. vs. 107. Gio. pro Glif 
Georg. L. I. ys, 120. «ntio c. 38. xn Pison. b. ^4- Dra» 

^ Smaducraefue inania somni. kenb. *- -^ 

Bomnia. fip.Xin.Ys.iii«Ralink'. ' 4^* Speque etc. , L e. inter* 

40. Qmnia etc. In* teroplis dum spes viacit timbrem , qnem 
enim ad somnia captanda ali* liabeo de tc f interdum itinor 
?|i:rando pemoctafie solebant ve- Vincit spem. Hubert. Modo sa- 
\ere?i , vel si * roavis omina pe^ Ibtem tuara spcro , roodo 'vitae 
Vta ctc. ita explices , evebtuum fuae timeo. Spes cadit cum non 
ftitiiTorum adDnnciaiiones cx ainplius speramus 'fet coBtra. 
sOmni slmukcris deduclae at Brakcnb. 

Uejitomrae'; * • 43— 47. Ma^«'«^<^*^<?lc- Ncmo DEIANfRA HERCuil; i4t 

Arbiter Eurystlieas irae JanOnis iniqnae 46 

Sentitnr nobis, iraqub loiig^ Deae; 
Baec mibi ferrie pa^um eat : peregtinos addis amores ^ 

Et mater de te quablibet eJTse potest. 

iiiihi est i latde sdatiaiii rd 4^* Arit^ est Eurysttieos , 

auilinm petam ; Tradiynem inquit Huberty qui Junonis iram 

reUnqnere ooada est nuter tna ezsequitur. Arbiter enim est, 

ftlf fni i qilentaxqtt^, quod cui' sel aljettjtis pbtestes tfaifi^ 

ib qadiikm fofi Mammo p!*- tur / vel' tes nfederanda eeoil 

caeltty ot in ipsiaA ariiplexttB nrittitur ; oode/i^/l^Jbtfii pro 

itieret i An^itfyonis i patiis vohuUaie ye\ sententia ponitujh^ 

toi, ac nostri filii Hylli absei^ uti* el oiMmkHS.'* 

acBCia in caosa est^ qnod iiul« - '46. Slirttitu^: EAcax* ferlmaL 

h^f qoi deldreiil Ineiim IsTet, Burm. Gum «Mpbasi aeeipi yei^ 

liibsam , com Ewystlienm* in^ bum debet Si||aafiost«niln dM^ 

|a8tie Jdnonis ine .yindieem no Isuo 4t±perin» Ali^uitm kos^ 

damao meo' experior i' cojus tm ftabert. Otid. Bp. XII. vtfl 

quidem irae nnUns i^ec mbdat 17; Flor^ L.ULe; s. §. 3l Dua 

nse finis fatam :fidetaii . . k«r. :ad^¥r L Diiftkenb. ad SiL 

43. JfaSn* okeiL Alanenam Itai. L. XII. vs. S7.' Drakinb. - 
enim et Ampbitfjodem et Hjl» 47 — ^ 53. Haec mihi ferre 
km, Heiculis cz DeXanita fi* ete. Haec ab alienis mthi in* 
fimn (fiygin. lob. 161.) ctfsilio Litd malif; quiUnvis -gravissi* 
mnllaverat EurjslMetis. Aiiton. ma , ' leviora etiam videatnr j 
ad bi I: Tracbyne y M regna* Ta vero ^ meus tob\iix sdlicet , 
HX '€eyx, cum baite cpistblam Ahiltertls hketo' adgflivas ' tuis^ 
soribenet^.iyBie DeSanirani aV ifft ut nnllani l^re vir^inem iir 
qne kinc ablmme Aknieiiam tactidki ^elinquAs. Pluriraa, qni* 
nelai, Sdbert; Trachytt aulem h(u seHpti ventatem coxifinnem^ 
eslTksMsiisH i^vitks^ dein^He* tibi ^erseribefe possim exero-« 
radea ab Hercule dictarf^ • - - pttf; Noii:taikien Aug^n niemo<» 

il^mHtur^ fhaeuktk. Itftel- ftfbo, quam iir Arcadiae vaili-^ 

li||e eei qaod proilonieia oAutti befe matrenEi ' fedsti , neque As-» 

saepe soleC^ inp^imis apAd Liv^ tydamiani , ^ae «x te p^perlti 

T. ftgmU ad Liv« U XXIIL Hon adulterium ci^imlni tibi vei^ 

c. I. initr GfonovL. ad. Ltv. I* Xemy quod cum Tlieutrautis nep^ 

X. G.4 §^9- ^t Jate* Gami. ad ttbus confimistslii cujos de nu- 

L. YU.' • c. 14. % 8. 'DraMenlK igieto f quamvis magno; nuUaall 

Ct Argunk §< a. *• •' inviolatam reliqnisti. 

44. Ampm:r^^'^^^ ^- Piirwn est. De iisu.ku- 
nep ad fa. vs« )■" iocutionis Y. Gron. ad Piinv 

X Nec referam. pi^iu ,, prmsm jD^^jfc» ,,5^.;^. $6 

Qaarum ^S,ft9p*^?.«»?^; wUyta/U^ V 

Una, recens crimen, referetor adaltera nobis; , •'" • •• f^mr* >v iAvwyleftfJ «(JfciOfndC. EpjJUiKf 

4»t «ifte:» afi |M»r««Sf diclNr |ia aiiiiihy Owiph >l h i i ti|M jAJ^ 

i{«m^ M» • aMai4^' diM*. • 4flgo.<K|rfchmbi> ,.«uyiy «niwihHf 

JPartib^wat -<.iw%Wiif^i.Si»e AgoJes&iiDatiia in»Ji;diJLan| 

iriri^iiBb. Brat tn AiywMaiQoai iiq«er<;p hdtm^ «mfa MMaMaMbr 

Cd tieniili Boauil* PirUmnio. a 9tOkmj*qalmJbdtmljfdiuk.Ui0 

TOiiattt Vkjpmtm OiaAaB iOQiiMji fies pttnudaVf mki thiinMiii ghb* 

tum. Qnd. 9er?. adL YilI..8ok iifcaftii faf al ig rta^ .qnaiiBqua^jid 

3L VB. S7. le rediitti eog|t» J^eipdari^ inr 

^ifflpefi. Alei» re^a Arqpdinai qUaia, airtiiiaitift/.aMiiitetqrilin» 

filiai», qmie in ^ionte P#r|bflf oiiiiameplianiiflii^ex^vtdll; 'iMud 

jftiOf ieoQndiiiit HjffffA» ftb. 99^1 Hereidis eoliim y'«citt! otttlaia 

^elepbuiA pep^^ .Cf« Pm» ipitt.inqiiandaiii<U»e^nkiSifiiit 

^ifeii Op^ . U i^ Yf T^Mm Qiud^^Hoil,adea:.taifervlMulit 

5a* Orm^ 9^rm^^.* Asl^ oUitoi eav it-.laMlhja^r-qi»* 

dafliiam dicit Ormeiii repa. fit iwii9labiiii»fralanientf« an^ 

{iam, qui.Hor^ pet^ftM-firt flriiM>aattnUiii .larciniiailfes^yitti 

liam venuit , quaae Hei^p^e^ nt wHdoa adnitii. grmiiii naimiii 

beUnm intulit y emipque, iurM(| laeertos^..'* ...W' mi. •. . t 

capia, iuterfe^t, Astydapiam - flShl lintfliAtf^utecv^vAi^»' 

lapuil, atque ex ea filiMm ^ liyLydiaeieti Aaiae.n^^oifl ilpi 

lit C;iu>ysippi9m uti n Qipdi giniy Iipda« fi^ial PihL -; 

I4.y4 ad kl« Botarant V( Vi • Meteni criiMi.^^ Qm^jkalei. 

D. D« . . t i^ qnft nupe»' pefliAsti.": .1 ) 

Si.j^pn ^*^ismei»..etc..If« 1 .; Ag^/mvT V;> fan lieDnep 

erimiui a me t3>i dabitur, qii<>d odti lii -^is. .^: IfoAfii »Ditr#uiit 

elc. Cf. Ep. XX# ws. 38* ! • Graeoo more penf' pra. m.mhi^ 

5i. P(yMi/9. Turim. Teutbras iii.a>afiBWO/esU ; M^napa 

: . / .11 • D &t A IVM IL tffi R<: 1 L 245 

MmncfHili , ' tblflift ^^ t^^ (siYn !^ Isllito^ , 55 

Vidii in Hartittfdo j(u^peiifta m6t)ilia <solfo : 

Collo, ci]l'*60f^ftiih^^rbtba })drta fblt. 
Koii padait fokfte^ jiutd cotlibdf 6 fac^ttos , 

£t solidii gemm^' &'dj6k>fttu^ie tox^is. 6o 

< . t ■ f • * ) I • 

pe, inqoit ad h. Yf. RubDk*» 57, VidiL Staporis significa- 
liaiie biftoiiam plenftu Tult re- tioiiem babet 
fei7« (fiiaiiis ^Ubnke^T})'^ . fj» Wtfhte^: tfbtAfibfl^) ph»J 
f|iM IllHktM t ^te^^ lii% ; «hirgtklar^ m^xMi^i> \it* 

% tMfe Kx* *^ . ^ i^^ltakcm 9t pbiktfhs bb. 

MM^^ ^QtSati Itt^ Bbr^ servare in posterutt Mpet^- 
fim. , taor k^ tncbr ^ , iife' di^. 
cst fados privi^ttas ttiedi ^l ^'^ CdHb. V/Vttb L^^ 

taiW^J&^i )^ ijAb I A^ ad ft. ts. 
ek l^ ' 'C^ <;dtfitm. Cf, Vs. rd. h. Ea, 

SS. MacandraSf ^tcrto^a^A' Ar^od. PkrV) {iondfeHs. OE! 
def , V!i4V& tii^turaiti destaibit 1^.111: ^. <i$. 
PMttV']^ii(^ 'iitittbHB ttimeti y -^5^ Cdktbtt^ '€t^tte¥t. Hlt^ 
itkVtity^iA "^"pe Gdtle^ tiy*' Ilfs lob oodos immd ^iiit ch^ 
Mor 'mtHty ' de ' qao Y. Dorik dflUtem arhiBarahi foi^atki. 
S^aieit ^>:^ lil V. Cf. HcMft. LDl Odw i^; vs. sid, 

JKh«i H<^ tdtto inAabQlttt'; '' 60. '^^lii]^. Sblfaim M pV 
acnnnc bu6 btipfeillMc dieUr* ^utii, fntegruMy hibil tavi liut 
Ciilii Vornflrii 9 taAqiemm pelrso^ ikdai ia te babens , qiUrd> qtto 

qtti^ lA^ HM ? T. DrakMflW ft; < 

«! M ^. t^- ^ Vs. f4b. irbi^. Yoros/fnqnit Gissiii^^ 

Ikitt. bd 1t. '^- , iu Tbes. L L. , adpeSs(kif po)^ 

%L ' liiito.' 'fll' M)uis tiie tii*' pm. caimfs muiKrulosam et prae- 

fifAur; \[(aofl'aiSknt(titibbs tstf sertimy obi Adstringuntor et 6oii>» 

fttiftittta^' tebddiiUu^^neryfypuhUloitmi iu- 

BtffefynH. yhl p^ttif.' Ho^ itar^ettiitientemy qtfa'robarabi^ 

Teibam, idqdU duiLy idi ^uh mallum quorui^dai^ hoittiUtan^ 

tiuido iri^ iu gymm sive b quei^nsefnr. 

snatittm, translatum , de (hiyiia IpctfAa^ adfhsuis^ A^pcn* 

Jidtttf*"ictt. Lu^aii. L. VT.^'^7. tttas ^Axus IhtkUi^^rem ad^- 

• •. i^ i 

' A a a44 BPISTOIiA» N.QliTA. 

I^qinpe snb his aminain pestis Nemeaea Ifcert^ ^ 
Edidit: unde humeirus tegmin$i l^eyES .hfthe^ 

Ansos es hirsntos mitr^ redin^ire capiUos: 
Aptior Herculeae pppnlus a|ba cotmae* 

Nec te Maeonia, lascjivae mqre puella^j^ 6,ji 

Incingi zona dedecuisse putas?. . . 

Nbn tibi snccurrit crudi Diomedis imago, 

Efferus humana ^ui dape pavit equas? 

< • '.I , • . 

Mpn eqm^emenfes, Adpfla^Isse Q»i^e9t.,UX €.9. 
Qerculcpd gmmas» naUmeTel. ^. . Unde. A qua peste. L\ 
sexui suq noi^ pfoppas » aliiy;i-' Yictortae eaSifa monuiiientum 
de routuatas. hanf ^njj^ peUl^ iu fevebaty 

gi — 67. Jtempe sub his eic, ut dext^fam ei^^ertam , ^on iiv^ 
IJjs neppe )acerlis X ^P^ Gre^ peditam habei^t 
dat ? ) Nemaeus ille }f£q, qui 63. Aifsus ec. Ironice,. De 
circumquaque omniaya^tajb«t, TCrbi significatione con^ulevot.^ 
eli^us e^t> c^jus exyyiaA suifQys- ad t8.4i. Ep..I. 
trum tuum huineipii^ t^g^V . Miiran Muliebre hoc erat ca*. 
l^anUu;!^ s^ilio^ faciaui^ ^gres- piti^ fl ^apiUoi^um omafnen^ 
aus es^ ui aetosaa ho^di^que ti^ pelitum &Ljd^, Phqrgiia;^ 
cpmas .incuryaU^. pilco ^, q^ali ac.Tyriia;, unde et qj^ereU^icani. 
moUesetLydiietPl^gesutu^ et moUium virqruin e^t gea;* 
iur , ci^cuindares, quas tanti yl- tamen. Y. Ser^. ad Yiig, Aen. 
li oomaa alba corona IK>P|4^ UVf. ts. ai6. Qudp : 
4ecenttu^ omasset. (^^Jvir^ . 64. Pagiflf^, /o^.^.sive fo*, 
4iaturam ita ezuisti, ut^ p^tit^ ^ ^ i^tqiop!^ parte ailHS |^ 
lantispueUae instary ipsiusOm-i unde ^fcquens est arbori bioo* 
pbales s Lydiae reginae , soiia lori epUhetf ly. Fuit adM>r Her- 
* ooipus co^rceres. • culi sacray quia prin|us eam ii^ 

61. Nempe. IndignanU^ eist Graeq^ ad^ulissej, tcI taU 00- 
Y. TurselL Op. I in t- 9>^ redimitiis ab Inferis re-t 

jPf^rjf. (^uidquid est npjd^ ^ diisse didtur. Y. Senr. ad BcL 
siye anim^tum sive inanimati]^ YI(i t^Si. Aa^.;L. y. ti^ i34** 
P^Us dicitujf. OucL . L Vflt TS. »76. bu^ 

Animam-^edidit ^ cSan^ ab . ,66^ Sfofia, Y. not adTS^ iiG, 
QercMle pressus leo. C£ Ar* J^p.IL. 4rf^;ii|g<.|V» Ep.iV.Ta-^?. 
gum. § 3. et.Tan Lennep adh. 67v-*ar. Non Ubi fuf;{^i/r^ 
Ts. Edere s\ye e£lare aniimm^ rit etCj 4oiq[^.f ,ti|o .e^dif^ 
unde dicatur vid. in Cici ^)^ trucb speaes Diomedis > qui , Huic Tictor li^tQ. i|0mp6 fyc|deii4iM.Qr^».|.jj^^^l7Q 

Ne pigett qiqUI auccubui^se wo.. . •.*.:/, 

Inter Iqiaia^ ^calfitliiiBi- 4§iiiiif(se paellajf ^ , / ... ,; a 
Diceris ; f t doffwnw pcpTJtuauista . miiuuu - ■» I 
* "^ •••«^'••l.l 

qua ent inhiiimrilato^^fllMp >«t. QobfKct, Yid,. JDcupi|^. ^if. 

{iiunaiia cune aiebat ? Nec fen in t. , quem et de re&qiiui 

eqnideni dobito , qoin , fi te couaulas Telim. 

ila imatm ycitMlBqfiie ^^mn - JKldiiM. CLioV^M** ts.' I^. 

y liiffit Baeiria ^ ip w rih ^ * yiad( h»'Sp^*''- '. r 

% tay e eBttfiio , tiatiia tiwt^ ''/iftK ©e*ittiatiidrum ««v 

padfret^^ «i ) n poMt» .^ ^,5 IwtfttdatftiiT • t-di^rc pa^^ 

tMQi iiMf aty' wt de radi, eoa*» fati' i ** ^ «.11 .» t^ * .t 

ret , ne a delicato vii» "iaif ^- * go '^ ' l * - ' ' * ^ ^**! 

ois sioi'elisia qnpndaiiL esif ^ ..^^ «^.«..y. .• u*'* '-'^t^ 

€0» padoK lateretur. <?md»: i^wjtoidas jprtw. D^^^ 

qaod inta nM>llimimas .LBtaia» fuU^ vei.faTso. lU .^ti, y. 

aadllaa te quasiUum manu .ta»i f ?^*- /^."'flvJ-™- ^ ^- P«gv 

iieniam,utaei^; adOa^iha. ^' W"** V-"^ c- '- JR%«€3.; 

lci Iwrae mibai tot^.treaM^ - 7f- I^ffra^ Praesens sdb^.», 

se erapore namut Quo ta»^ IHnctivi fujuri uotipu^ Y, fe^ 

dem modo fieri pot«t, Aki- »*• ^^ Ssnf*. ajine^, ,^^1^ i^ 

4ei at tu.laero qulMaUia earn '^. pag. m. 97. ^ 

adaaivere anstineai manum p , i%TC« ^ ZKurHai di9il> Po£ta 

^BUtt nuUiy qqamvii aiagni^ ooUunBi,, Ut.fl|l£iicerit;e«;«ubn 

labores ftan||ei». ai debililare iuncU vpcei fTfliminAi ,. ^um. 

potaenintit Sti solooem.' fortl suQt re^ femw^rum» qnamr vir 

oaon carpii knam , ' qntuK tir WP- . fortevo^ haoc. ojf^iMMUQQ^ 

U adpensam Infiuni Donunae ges^i« dedeoeatf ^ 

pmi pondeae >Baddas. elaboBa- . lifpHi obpoa, ad prnecedf^u» 

teffll Ab quotieif,' dunl .lattf ^6<r9- Cp/^. enjm dutfui^ en 

pottifli veBMSi i^a» jl^ «Xur?^ antea obserratis pro coHum dit^, 

titer prassistiiy ul -iU' miuutiisi* rig rudi^ viri. - . ' . 

nas pd r tic i i l aa fn«igenBatar ao . 7*<* ^ijuacuiuiss€.j Antaeos alf 

dHabereatur ? . '..,..' Hercule superatus et ^lisus. est 

^ BuMiris^ A|WP^ 1^9 «d tatjiA J)mhi^t .u«l tangy^ tar- 

pfovocandam Nilf iuundaiio^ fam.ipsi sufficicut<4|A M^y^ .1(1^ 

«l»a, buppim iiiinajare sv)^ f??s- 0."^.. , ; ; X 3 I Non fngis, Aldde^^ttiCielil Wfle^l&toi^ : ^ 

CraMaque rolMMM' AiAtHSA fMW^&k^ . : . : * 
Aeqaaque famiMMt pfSaUL 'f^^^liii» llefMt 

Ali quoties, ii^tis dtm tblf^iM^ ^itMiihii ^ti^^, 
PraeyaliiiM Asai CdlUta&fadM ittttlllitfl :— 80 

Crederisy infelizy scnticae tremefactns habenis, 

- AM» Wbi ^MttbiBe'i^(mftiaMi |jiim< - - 

•••"» .•'-•>'■•::,:.. , . r. •! ^ • 

minas, etiam honesti^siinaaf: ua | i i t i ili H qpLae|» diapeiLscvihBaitw 
madiif aiiqW^ Jl^im f)ip«n))9i^ CMM aiiia.fik MiaJiiq«aiy 

tes a vetens aeyi po^tis d^ lite , adl cbivaai ijk 

acribl res ,ei|t MMsyima* .Jn ap* MtadanibVMMi» ai 

dllas servas saepissime at /|ae^ sflidraKf - > ... 

Tiisse dominas dembnstraTit . ^ jiefmmim alai G£ nal 

t^XAf^ir W Sa&iD'a.. \ «I ''«^yS. '£p.tiiLt Gevtl» autai^ 

'CdtaikwA^ CfilathiSii yai i^t, psaitU d awiltt«.aJpnnieliiia^> 

vbn&i^iii' a^ 'vi4*^a(urriy '^iii- laHlii 'i|Qam:iil Abi iriis^ii 

bbil- ytmkiibitt tfcil eortet erttt dahefcat* adpcnilM.idoaMiN» 

demus. Vhte itaqmft eiimt lae- atfMa atftta aadaan poarfeie» 

^gkta; liiide infiii ts.76. Q^ CM. 

mhi nUm Ib Otitf» (6eaii-^ tbi n^oricomiiiCiialw. Ad^ 

tmr. Oud ' liilbnstaiL.inaM M ;|Kiiiiaia|. 

« '^> ^••Fa|i|lr^«/i9MMlARf«. «am mm mma «slum Mns*if 

Beiiaisi lUieiiiMia. -DrMteak Alb^ btft «t knan.^ «l^ invabe«>* 

iMities. Vv Hoi«t L.L CNL lu bani tM, Insc^ >qneal tdabto 

yn:^.'<klmWi imfiefiiiim i^ oiuilnaD f^ pdaicwi.i.v *«ia 1 

iiWii<i ir d.' cirfalbiitt %i mtmm btliiiVi 0«d. tfetemt Ui¥«. 

aumsisse. nrakenb. De verbii fSk34v iai. CftVLmwh 

Sl«M Imane infiutliVQtn f«gen^ et M»»'»ooi' <i>sifa<sittCr 'Meyi^ 

fOtas V. Vedm. Op. L LL«i k6etibiAiii<Mlaonssiilis.5aBi 

A' - ' '* aite|"qtti4ibiiieraanlaantvle^ 

77. ilc^^/i. NeMit aeittttk ve^ qttaiiiy mm>Tirtujte lisiwidew 

ffmeiaMal.' Gl iSbelL {1. L d t/k .MMMm&O^ ^ ^bi^ribiia 

)( v&ed*' > ( scilicet adactum, ad dominae 

'€rk$$Mk fila deMeMSM Weti ^ei {leid^S aM|lie< artenneni 

c*ie»» ^ttli» ttiittitiM 4A hett <^ praeetaEiril adparaui eonkficaixMi ^ 

mnuui^ «l-at robuT.* Bodetti Sittttncil-itttttfpU lioaorea aar Sdficet inunajMf /^ifWlll^U»W>^9f. :,■ \:,.: -.-.M 

•'"'• •''I!» ■••••i!... . '.•I*' , : . ; a.:.'* \f>o'iT |>listimi8 ^#Mk)Hhmb ■^jfjmu liMitofiiiy I«itlii*«e^4ii4chi« ieet nydn ^ m cunis a t^ ^ vel . ut Geivtaur(« 8 aciUeet Hydh, in dunii"a tp^ vel. ul Geivtaur(« superiore oofr 
MKieaUrU;4ptttftn^ai^W8ttk^i>e]>ft ^n^ licMiiib; Jtifia 
dluerint 8pufeii Pfe^iraliiiiaft ci|^i«; .liaikl^iifli^: tt^^ 
aper in Erymantlio cupresso* ^quioquam fiieti a Te in Ibgaiit 
nim feraoe per te jaoeat oon* Yersi Thessaliae montea • qiioe 

l#i|dMbii»uaf2^.f^ti ^9^, limm pffmj^ Uq^ 

' Ikmmitfks^bm^^Xmims ^v>9^. e^VMWa. ;.Xii., ii^ 
«iii^TtaiMlkr^wDilpie- WtCttctfff, ^«j^mjjii^^ 
4m^.«tf lira^i)uil|pi(NWiK;ffifM l>ita narrabaa ezimias ponua 

^•l|i)niliiad%ersiMMW)9t|:i[|{)rt git). .^ 3urm. Loei 
^.tol..4ei^fd^.iW8tqI«i«^ «A.»ttfBbMO. fk^ 
aAArif»qp»r|||nJi|fyft|i^<X^^ de ooto illa signa ] 

.«iMaiiid»i.id».mp»7 «^w €i^4.iioqii< 

I forma ocmiiQl^NAi V«N ?d4 sw«diwllln. 1 

<«BMii(MKibH»,.tmi, ^piMiti<»imii...coiiiiM8|it0iiibifii 
.uii Gcitwi K.iiWiOpUa e(Ai>«ii^ iwp 9^iiw 

tiw^li j i im , iftyWllliWly terrbgandi scripti aint , eti.OII 

J ii i Mon it i nm ».^<ii4tti piQ 9mw flJm.lailiwiiiLUKrilifii. 

mvbq«.iMt»>iiiiiM.i]|p§r^ <Ui >i(i|tei|i|r<.r^4 siMiinliiMia 

itel)i.i^4(Wii> lA ImiP^. IM gatione Miareleiaiii q6in..flft 

tuam qoasi laudem, ](,«iHiieHia ^i«s llMie .kaii vllfelaii«am 

•o%s iw ii rfii guBt <m.iWiiiiPi- d«M;;>db«l|iiii viibrv.qiibiih 

lon.^ ^aiiiiM^eMtoni .€i(pitiin| vi atquetnANtiis^^-feiltatk .^oii 

f^V*¥ ileito. 4u9. i^Unbn wdfMnti lihm . inl6irogilMiHfcm 

liHil^ i^ Ml, 4ali|||iwl,iili Ip i^r^ inde. e.ifioi&n» iMi! mAum W 

•Bilft mittwliir. ;. Niquie eiia lii? et iaaliititianitgel.f^r " ^ 
tibi Tidetur, quod taceaa^ qui4 Praeconia summa iriun^* 

«i^.iii Lihyi.^iaami^, 4^b- Pra.eili4li8fli«iW^iiiaipliaiitis . 

limia^ Qe, iliiili Tem. raater vkklos^MiHiwlaude^ - 

«ai^JW ivllii4« vifca, i4d«r«J*» «4- a^iW. Ncnlkiwa* ^ Ut TegcMbti^- l^per ' CQpressifero Ei^^ 

Incubety fit Tailto' pondel^ lae^at htdnillil?* '^ 

¥kn tibi Thrifd^ ^dJSla peiliatibti^ bra^ ^ 

Noti hominunr j^in^^es caede tacetitnr ec[ilae ? go 

Prodigiamque triplex , armenti dives Iberi , 

.;.. Gerjiones/i qusnxtiA. in txtbns tmu3>etAXlf 

' ' ' ' G^b^o^ , impUcitii . ah 

y lifegTie; ^rqdandAhaf feciindo. mUcffier swqffifLB . gSI 

- ., EeBlilifty ;qt'damkLis diTet d»>i^ kiiis? < ' < 

j, -.i :'.i ; '! ;<■'.':•.; : .» -»^ * .. .* •.• ^ "• i* 

2v :jp , *'"}'.*0'*' •»';■'••■ I ♦ • ' •• ' J. . .. ; j' •; ■». * « 

85. /irfMIMd». QaaMHdeitt "VWibo tofp^ ttdlM UpMtj 

aigniicare >.«^[ii<k} ingenks, sfte- - BigesUa. Apte diBtiiictos; «t 

pe 4Matur{ 'kAbiBt tameii iem^ lAtdiiie 'triK h^e&S tiq^Htt. Oud. 

per «dbiutictiw Ak>Ht7h'i ndtrd^ -^ t/^' jii^ imamki %iui 

ae^^v ( ' 1 . . ' '.i^ '-i' "• nrieitotiftM 'Milb* 1)1 ^iflguii tif 

nHHr. > — nitifn *ti<i^Mu^-vtiaaiiHi' >^i^«i4 

-' a8, • ImeiUL Jaoentia situm poeiidi ^r§MJm wAxMa ' et 

dflia^.':^:* • 800i|nolie»'l^igtm''^t c^ada tin<ii 

* . iTmtr,^ kotdai' hUrtitan. Ad« naceft meniorari ad^n^mv^ et ^aA 

fcBlei fexd» ^ediri ^' adje6- Ttt:069. I^'I.'fctiOttki Ffalils^ 

tiffii «M«o.cS(gtfifi^tionQiti c6gi. madvMii Oiid: ' * i 

tatiooe qaaiii! maMime •'aogeri * ^ y ^r^^eMttkiimi ^ s 

mkkuedi 'ipiiod pKirilia» pro-* dd i fttUlii'\ 'MfS^^ Mihma ,• 

btaiJ > ,^ i Jj.4*.. > qaaiitum; labeniYerif :^>vi4iaa»^ 

-;.9i...jtfKiMui;.4ifM^." iiftietsi ut ocfKis signjfwaret eeBiam iv 

e oas K u t ii o ,^ de tiua tki;' V^- hbnm^ motu^ enpita >- iqpo* 

liSr.i.Qp. L*L^I.*aiia^ ' ' . rUm^^Hliib^^ ciMesiy^ dud M^ 

i.>t9ii..:Gkrybn^. Pfimae> est nasoebaiiiuri' - ->' ''""' «'** '' 

dfidiiiationis. ' Bedinafurr ^him ' RiAindlfirt de^ fluiafin»' p^o^ 

SiGut AnAiaPs, ifuKert ptie diei neme noMsl» WitcmM'^ 

1. . i^tamdSiM' iribks eta Quia cb*n vw et >erCriS ' id. qd. >b- 

imuA.eraiy* Ikei triaOospofa hiK r4Kjt de ^mantt , a^ia ^ in^brKi 

beret s6can0naitfiibaUs; HtH bus'» aliisque siAiyjboS'' adlir« 

hert. ., »x^.» bentur. - ' ^ . » 

, 9^... Caa€s totidem, Trst , tfl ^a Damnis^ab etfc. Pracp<»4 

Geryonesy i eJ totiflfem caitina sitio causam indicat per qiiMan. 

capita. Uvhetk, > i » t Y^ Tutscll. Op. h in v» «y «^ DJEIANIRA! «ERCULI, jM^ 

Praegrave oomprafsa.fktice pepeadit otins ? 
£c male^ ifOiifisiial>^dib«i^ forsiaqiib bimeitibri • 

Pulsam SVissalicia agmeii equestre jngi»? '/ loo 
Haao ia 8i<kaiia jiotei liliig&itas amicta ' 

Dicexe 9 Mn d«lta'4ingaa retebta silet ? " ' . 

• - l • • * I * 

OYidbmae elegatt&e^eftidlioo^ d^ sosliBuaMe. Oinjiiiale|yrae« 
inqcutOiidL, ut praepositio sub- VereaLfJemina induit anna tua, 
stantivo postponatur. Quaenam tanquam suum , se djBoentem , 
Tero in hac positione elegantia omatum iet ominBus-Hiotissiina 
stt, e<][U]dem lubens me i&^^cLre Tictoriad ^raemM, daTam, lee* 
fateor. nis pellem gestayit, virOy ^vLtta, 

^ I g8. Qmque etc. ' Hos ver- ceperat ; ^erepta. Habes ' sane 
"Sus ego elegantes' di6o'y quia jam, qu(^ sjpirilus sumas^ ViK 
OvidiuB aptis verbis Antaeum res a te fortiter gestaS 'enti« 
iioKs ita repraesentarit , ut, nxeres sKgulas !' Ymim' ^ro- 
elisis iaacibusy ex brachio, pon- febtp se pfaestitit illei Nympha, 
derc pressoy pendentein- nostrb quo IriH borhiril^ 'tu priVarf j[u- 
vpA dculis yidere yideamur. re merito' debeb^y, quili "me. 

99.' Male conjisttm, Confi- lius femlna quam yir essesV Qua 
dentiam innu?t Oyidlus in ma- quidem }ftnkni'fitia'tanto Ibfe* 
lam partem adceptam. Mdle rior esse mihi yideris , c^aiiro 
notare ih^ suam pernitiem ^i^- titii diffitiLUus^ fuit' ,te ipsum , 
tea , nisi iallor, alicubi nbta- qui omnes yirtute siiperares , 
yinMis. Velocitate enim pedum «yincere, quam quos 'domnis* 
freli effugere t^men nou j^otue- ti. Reriim .' erga -a te' gesta* 
nmt De Centauris et cete« rtntt alitiplitudine Omphale au* 
Hs adeas Dom SeilTenum in ^etuv. ' ' 
Onom. L Tua$ laudes oelebrare omif» 

loi— •xio. fioec tU Sidonio te. Tuae.esse desicrunt, quae, 
et& Fieri autem qut potuit, quasi per hereditstteitt ad anuh 
uttny postquam yictoriis totnm cam tuam deyolutae sunt. ' 
fere terrarum orbem perlustra- loi. Potes P Anita' ^lanb 
yeris , yeste purpurea atque tibi ipsi excidisti , ut pMses. 
acu picta,- qut feminarum in« Insignitus. Yalde signatus'^ 
hellium omatus est, indutus conspicuus. 
^ec fortia facta refeTre aude* ' los. Ctdtu Unguit Menta sir 
xes ! Grediderim , linguam tuam lei. Po^ticam yides rationem g 
(te} femineo isto Cultu com« qua hic duabui rebus inanima* 

pressma se verbum quidem e- tis actio tribuitar. < 

Y Et.tttlii.)e:da49(to^oift'tA>pMn«irotf> «^- • 
I nuncV toUe imitiioay .et fovti^ £|clA;:xiMaitfQ4 . - loS 
O' r Qudii 'tu .lumTMse» jam^-vir Ula fiifiC r . 
Qaa tanto miiior.es^.qaaatd te; maximi.teiwa^ 

QuamVquba yieutiy yij^oeoe^niajaa^esaU .:. . 
Uli procedit rerum mensura tuarum. 
.; . : Gede hom$ : h^ ea kmdjw amica toae* . 3bio ' I . • f ..io3. .iS^ ^fuogue. Quod ma* tionU. ilaxums reruM estBia- 
«^ etiai^L a4.4cdeciv tuuip ia- fximu^, f^Jbriissimus oroniun^ 
jCi^ ^ ^ qui suDt in rerum natura. ,C11 

^ jyjrmphii^lardams. Obpo- Epi IV. ts. is5. 
I^itur r^. «^irp^ ,quo4 ,¥8. «eq. . Quo tanio ^nwtor etc Qu^d# 
J|fgi,tur., ,::_. . . ' quaiUo c^flkilius fuU Hcr^ 

, OruavU* Oud. acplicat m- vincere^se ip9ttin« qjUA"^ ^^» 

siruxiif mnavit Quae quir quos yidt : tanto' Ooiphale eo 
.dem ezplicatlo mihi displicet major, quia vicit eum. Bubert* 

Malim pr6prie addpere^ .uli $<^« i^og. irocedii. ,t^edit in ejua 

^pra ez paraplurasi p|itet , ntilitatem ^ commoda ac iau* 

104. Tro/Niea. V. not ad ts. dem. Metaphora a re milaari 

^66. £p. iV. , f . dueU , , ubi militi stipendi^ et 

. io5. l fmnc, y« ^ot ad vf. j^eie ftnfoedere dicuntur, cuiea 
*96. Ep. III., ,, suo tempore solvuatur. Dti et 

^ .tfi/iiWo5. ,;<dCiu/iu!s, !pq^^ ^nni> quihii^. miUtavit, pro^ 

..in. plucali velt virlifi et gene- sunt aa honestam missioifena 
jpsitas, ve\ suiperbja et (ero* acdpiendam. Oud« et ab JUio 
cia , altique spiritus desi^aU'* laud, Burm» ad Yal. Flaeci Ar» 
^^ur,,, . . . j ' .' . gon. L. VIII. vs 458. 

, 106. Q(/U}d tm non. esses* Inr Mensura, Aestimatio. Aiib* 

^pcrfectum subjunciivi» ut ait plitudo. itfe/uiim. enim et in^ 

Periz. ad sanct Minerv. L. t. strumeniwn denotat, quo ^ rei 

^ i3. n^. 5 , Botat ofjHdum ^ ^eu magnitudinem definimus ^ et 

idy quod ficri debet Quod modum^ qui instrumento illo 

nemp&Jfemi/ia., Cf..,not ad vs. s^tuitui; : et rem ipsam <:erta 

168. £p. VII. ^ mensura sumtam. 

^ 107. Mofuhe rerwn. Res , iio. Cede bonis. Tuaa lait- 

inquit (jresn. inThes. L L», esty des non jactitcs. .£st al> li\s 

^£uidquid petest vel subjjectum transtatio » quornm majus cst 

irel ^raedicatum csse eauucia* aes aUeQum, ^amsumma: c|ui DfilAKlR^^^^HEHCCLL :aSb PrO pmi^f biimti iMMfCas < exsmft iMtJif^ ' :: '^:* -v ^i 
* t Aspetii texM^iit Wllora in^te liitii9b ' / : ' ^ 
Falleris, eril«^is f ' h6tf MMlP^I^MiaziswJeoiiig^ ^A 

Sed lba'9'ttiqiie^feri Tictov e9;*>iUfv ^in. 
Femina Ittla tttlil ])erxi«rei»'>a0ra:Vcsieiii)i9v: ! Jii/S 

Ferre grayem lana tix'Mfaa'a|ibn oolaa»: ' l.il 
Instrazitque manum clava domitrice ferarum; 
. Yidit,«t.in.«p,9Ciilo,c<>nji|gis arm^ suj, r , , , , . 

] •• •;•• » 1» ■• •; •• ••• • I ».( rrt]>u 

euiB sokere neqpeM , ' KShfi tenidp «id kts. ' ' '' "' 

cediaa. Anton. V. BrhsQ«b» iii-rAsperd et niofli!, siJij 

de Terb. sigmf: in v; Ceda. '• inviceii obpouuiifur. "V. Gpguel 

.Heres laudU. Qu?a tu ei PCifigine de» Loi» etc. VoL-it 

c* decidis, 9t ips«4ilt sncce. p,g. ,40. Kdit..,Pacl5len»;'i'8j^ 

dit.Hnbert. • ' • ;^ '^„3. jj^ s^ .s}^Ti^ istm 

Quantom, proh dolor ! dedeo.» ? y^^^y ^i^i^^^ J, i^^rC^ 
Homdileonismenbrfsituondank j, j^ ;^^ Delanira' pellig, qX 
. rortissimo Hero« detr«*i peUto q!^^ j^^^ '^,1^ i,^' ,S- 1 .rae paellae •dtnT.t lajwa. ^^ j ^„ • j^^ ^^^ 

^ten«Kiasdeapis,iiciudis. ^ ^ ^ ^^ ^-^^^ f 

Ha«ipolianonlconis»mterep- tespolui absililcrit. Uui^rt. ^ 
ta. at tibi. Toa quid^nUkna '••••/ ■ •. •. "■,41'^, ' 
Iba» Tfci.ti, at ta im snbcn: y*f- ^^^ . V^Hfrp^ 
boistL Femina, quae oolnm 1«. ^^,?"T^ ^*"^ '..'W 
»a pknmn m sustinebat, te- fft ^ ""^*^ '•^'?»* 5"* 
b wssit atro faydrae Lenuea. »".<Jdenl arma. Ompbalender 

«ruL vesepata; manu<itte da- '^^ *»J» ^ ff»>"^ W 
vam lennit qua ad domandui ^»»*^ '^ «*»«'»• J -'. • 
leras oUm utebaris: atque in -^*^ ^*^ «?*!•• »« «* 
qtectdo, re feminamm, se ar« Le»"»^ V.,.CL M 9» t». Pnr 
mis instructhm conspexit, qnae ^^^ *** ioteppretatur mortir 
Jbre virum decebat • fera,lueta<»a,quia.tiiirta,eiFwit 

III. Prokpudor! Interhas. «neno. . Omnw «nm». «nquit 
ce mariti mfamiae oogiUtiones V. Cl., lucluosa , zW9».PP 
D«5miirae adfectii» pedetentim /«nesUt apud po«tas ve«uUu( 
ita exarserant , ut sibi tempe- *''*• ■' • 
rarc non posset , quin exclama* « >6. Ferre-^apt». Y. Vedmi 
yrt. Op. 1: L:L c. 3t. ■ ■ ,r » 

iicostas exsttla. Y. van it8. IH^speado:' Qua dbvak 

Y a gS2 EFI3T0LA KONA* 

Haec umen audierlLm^ liwU ntm jeradiBte Cftoa 
En! venit jkdi6<snidiis moUitr djtaure dolor» i3o 

Ante fnACS ooulos. ajddaciiw? «dveiia p6Uei&& 
Nec mibif qt(ae*patioVy'di^^imttlare lioet» 

Skm sinis averfau xnsdiam. captiya per uxbetai: 
Invitisr oculiB' ads|Bidw]kda TeniV 

tot feras domuerat 'Hercules , bas. Tantam autem abesti ut 

eam buio ademerat femina. Quo oculis demissiB sese capUvam 

consilio? Ut itidem iUa in com« acservam esse fateatur^ utprae 

munem utilitatem utereUir ? mi- victoria ab Hercule reportata 

nime .yero. XJt illa 'sese exor<* insolens quaq^uayersus oculos 

j^aret, exomatamque se in spe^ circumferat Quisquanme hanc 

culo videret. [ patre e% patiia orbam crede* 

119— i35. Haec tamen eta ret? Kec male forte conjicio 

filaec vero de Ompbale ad te per- diem. biccvi adfuturum « qno , 

^iptaV qoae fando tantum adce- Aetolia Deianira; domo ejecta , 

«eram.y in dubvum Yocare pbtui. legitimae conjugis sedem pel* 

re lOle cokitra qut dUstiteti!eftl*? lex obc^pet , atque Euiyti nlla 

eH \ qu[ae: audita minbre me do^ I51e et ^furibsus Hercules sua 

Ibre adfeberant , adspicere nieis adulterio foedata coxpora infa- 

ipsa oculis cogor. 'Peregre* f^ mi copulentur conjugio. 

Gotispectiite ' meum addudtut . 119. Haec tamm audieram, 

Eer, i^eqile indlgna , ' qtae Co^iU HQratli illud A. P. vs. 

or,' vult^ ae voce tegere jl8o, 
^>lius llcet. Afitj^o deduce« « Segnius inritant animbs de- 

re ' ^am potuisses , =ut he ipsa . missa per aurem 
bdmet«kh';t^'tamfte tibl pla- Quam quae sunt oculis sub- 
Cttit Captiva sdlioet - (Mii ju* jecta fidelibus." 

te «frvay per mediam ince* 190, En. Demonstrantis est, liit wtem,' ut, etiamsi nolim, et repentini quid admirantls. 

iii oeulos incfurat meos; £t, TurseU. Op. L in y. 

^uo cnltu-urbem imnsit^ Sor- Ab aure dolor, Aurls, L e. 

Sidttta er^ihtoftittf/dimissoque per aurem , auditum , «adceptis. 

VtdfiiiV'u^^^P^°> decet? Im- Ut Terent in Andr. Ancilia 

toi^vere. Veste latiaisimis vir- ab Andria ,. L e. Andriae. , 

gis aureis distincta fastum pro- Venit ad ^ensus, Oculorum 

dente procedit undique couspi- nempe. 

cua, quali et tu, Maxune re- lai. Antemeosetc His ver« 

i:um! m 'Phi^gia orpari sole* bis inpudentia turpitudinis^ et Fortniina vnUiL &stk. decelitcr snarn.- 
lngrediiBir kte Jai« iqpwtabiljs^ ftm?Q; . . : -^ 

Qoaliter.in. Efarjrgiai to qlib^ue ealt)if eri^* ^ ^ 
Dat Toltami pojmlb tablunia ab Hevoule ncto» ...r> 

Oechalism irha atare pavent» putSa. : ; iSo 

Forsitan et, pulsa AelaIideJ)fiaaiiilra#. . ^ ; 

NomixnL depeiito peUiJiuay ozor eciti 
Carytidosque loles, atque insani Alcidae 

Tarpia famosaa corpora jua^et UjmWf 1/1 ' r dedeons infidiose descnbiittr. lens, sugerbft ob vel propter 

Ood. Herculem devictum. Y. Tur- 

i^. Jverti, Arceri ab ocu" selL ia y. a, o^. 

lis. YU secreta et avcraa do«> i3o. Oechaliam, ubi Euiy;* 

mum dueL Oad. noa per me- tus paterregnaJMit, Eubo^aeki- 

diam oriiemj ut in my did- suUe urbem. 

tur. Stare. Y. not ad ys.3. £p. I. 

iiS. IncuUis etc. C£ not, ad i3x. Ptf&a,. tanf[uam femina 

TS. lo. £p. YIU. Yilissima. 

joB, , VuUw^decenU « Gon'- . i39. X^onune deposito eta « !• 

Wiient^» apto ad ibrtonami Y* e. lOle | quae erat pellez, ent 

van Lepoep. ad h. va^ uror tua , deposito pellicis nch 

is?. Late refero cum Btntf nuoe. Uubert . 

l^ ad fpeetabilis » quem yicL i34- 2Vir;Ka— •00710^(1. Y. not. 

ad Uorat Senn, JUH* £cLs.,vi. ad vs. 36. £p. UL Corpora peir 

i83. oontemtum dicit non animos^m 

i^Ui9~ifun;f« Yes^us^, in- q^od noa legitimus amorera^ 

.qvvt GlMd4} tpsLp, insigoes i^t sed aduiterium. RubnL 

¥ii9s aiuvxslatj^iiiiiscit P«iri4. Ifymea^ Baqcbi ex 'Dranus 

Ifetm L. YI* vs« 5617« luyBnaL Husa filius , I^uptiarum Deus. 

Sat L.YI. vs. 43a. iMt ^pjii- . i35<«-i43.ikZtf/u/i^'<et&^iiod 

,per laUi purpum iie latp c^vo cum cogito, geudus per gp^ 

tanicae purpureo. inea Cttrrit tremor^ et majius 

isd. .Qualiter etc Sarcastioe suum mihi scribendi denegant 

didtnr. officium^ Multas quidem prae« 

leg. IkU vultum populo. Con- ter me amasti, sea tuus in ine 

qiiciendum scil« solam amor crimine ac culpa va« 

SmbUtms ab. Gerfioem adtol* cuns fuits aeC| si feminas .taa? 

Y 3 ilpk - « I* tST^O «. A N GF H A* ' 

iJMis fagil^^^alOmmy &ig«iifde; pewiilMilal; artnf , i38 
£t jacet in- gre^diio l&ilguida fkcu manas. 

Me quoque ciun araltis , sed me aine cvimiite y amasti i 
Ne -pigeat^ pugna^ bis tibi «^ossa fiii. 

CornuA fi^tis le^t ripis Aeheloas in udi^» 

f>- (TruncaqaelibiQsa tempora ittersit.aqaa« i4o 

Semivir occubairih ietifero fiveno 

Nessas; et infeoit saBgaiseqaians aqoas. 
• > I ■ . . ... 

tum Yirtute lOSStUniaSy qixBL illius xSg. Cornatu Graerius ad 

tuas fecerisy nec est, inquaniy Hesiodum in Addendis ad irs. 

quare et^ me.raagi;ii facias. Noi;i lo^,. in y, raupepq iwoffSjauoj, 

'itaque tibi pudori esse possuni. « Non alfa ratione N^tunus 

'Amel5CLS enim sua a' te fracta dicitur rmffieoq, quam ejus filii; 

et d^eussa cornua in fluminis '8uvii> nimirum proptier Tiolen- 

Vipa moerefis! ac dolens conle- liam." etc. Festus < Tkuroram 

gity nec Caput cornibus priva- speciesimulacra fltmitnamf i. e> 

tum e llmo. toUere ausus est. cum oomibus , qood sunt atro- 

"Et Nessus , ex ' posteriore parte cia ut tauri." Strabonis 1. ibid» 

'equuSy ex prioicyir, iu Eveno 9tL' latine ita sonat Lifa. X. 

mortifero. a t^ victus animam de AcheloS. Qnl autemex ik- 

^etspiravity aquasque suo san- butis vennii colligunty tauro st- 

guine venenatas reddidit ' " milem forma AdseLoum a|unty 

* i35. Mens fugit admonitiL nt et alios fluvios, ob strepitos 

Hujus facti recordatio animum et fiexu^ alteommy qui eoraua 

loco mbvet; Amens fio. tJidbntttr. C£ la Fiteau Zeden 

Frtgusque perambulat artus. der Wiiden vin Aioierika D.H^ 

^ui est borreiiitis sensus. Gf. B. i. pag. 3io. 

Ovid. Am. L. HL El. i4. vs. i4o. Truncoi DetraocaU, 

37^58. ' aUcissa , firacta. V. Ovid. Am. 

' 136. Jacet^nuams tsaaiqvLsm L.UL Eli«. vs. 36. Quaeque 

•persoria. "V. not adv8.3. Ep.L dedit Burm. Secad LotiGfaium 

^ tanguida. ^Pigra, fiigore L.L El. ii. vs. i8. 

nempa , de quo in praec. vs. lArhosa tempora. Diis nato^ 

Cf. Ovid. Am, L. m. El. 6. vs, nie , cui prsesint , adddentia 

S4. A. A. L.in. vs. i86. tribui, non est, quod denuo 

i37.' Sine crtmtne. Quoniam moneam. 

me gessi pro conjuge , non pel- i4i. Letifero, Unde letum 

lice, ut Oinpbale ct Ihle. An- inferat, patet ex seq. 

ton. ' i4«.* Infeoiii Tinxit> comi- ' DeiANlRA HERCII1.L ;xU 

Famk f Tinnti tnmcae* tabe * pierir e 'ineae» . .;.' 
i milii ! quid feci ? cf ua idlc fiiror egi t amantem ? > I^SS 
' Impia.qnid daMtaBtDeianirA mori? o : . 


pit Teneno sno. Oud. ' ' adfectus , ^o Valldibr esse de« 

143—5% Sodqtdd ete Qaor» het adfectio, qlia prior frangBi» 
sam Tcro haec? jQruslra siiat »: ||ir« ..Qnod.«99 ai^emplo Dcia- 
qoaescribo; nam inter scriben- nira demonstrat Mariti enim 
dnm mihi adfertur nunciuSy oon« mortis nunoius ejus animum ita 
jogem meum^ yeste TenenaU^ ferit, ut, posi|ta ira atqoe ii^ 
.qoam per Lidiani iUi miseram , ^dignatione,in illiusAmereni t^ 
induta exspirare.' Hei mihl tan* hffinflntissimum.redf at ^, .pemQr» 
tae dadis auctori! ad quod &* ti» ream faciai^ l^cipOria poe-« 
cinns insanusme co({git amOr? nan^ a se ipsa^eapgat, tanaem- 
.Quin atatim mortom tibi con- .qae juA desperalionem ' a^a^fj^ 
adsce , quam bpieUte meruia« ^ese ^>sa ad manus.aibi mferei^ 
tL Vitane tibi , tanti mali caii* ^ ^ y exhprtetur. 
sae , viialis e$»e poterit ^ dum ^{NiguUa^ Adjective adcipi no» 
mediis in Oetae )ugis yeneni tea, 

alqne ignis yiribus tuus oonsiu |^; Tfffuca0 U^* C£ Ar» 
milnr ac dblrahitur conjux. Si gum. §. 5,6. 
qoid ad hunc usque diepi^ fe- ,45. Beimibi! quidfecifeUi. 
cenm^ quo Hercuie digna ha- £)egan4 haec f<^rmula est^e ip^ 
bear nxor : mors certe mea Her- sum inorepandi , cum per in* 
calia uxorem me demonstrabit. prudentiam quis {^eo^t. Pari 
Nec crit , Meleagre,, quod mei, jp^r^i^ula nljum increpamus' quii 
sororis, te pigeaL. Quin mo- /qcis.,^, £p.yXH* vi 7.. Drs^- 
rere ta ,. quae morlem conjugi ke^b. - * , . . 

intDleris. ^ Quo mefucori egit amanierr^f 

143. Sed quid ego haec re- ^nqueritur quod full ca.usa 
Jero, £legans formula est in hujus taiaU mali HercuU} de 
reyocatione sui ipsius. Oud. jq^o ^men ^e excusal, quoi 
Ita vero oomparatus est homi- amore compulsa sit Hubert ' 
nom antmus, ut yehementis- 146. Impia, unde dicaUir 
simis adlcctibus commotus si«< Dei^nira, ez p^xime praece» 
H ipse constare nequeat, nunc dcntibus yersibus liquet Cavif 
hac mpellatur nunc illuc, at« sam huic adjediyo inesse ,' qu«- 
que in yarias parles distr^a* re moii nen dubitet. in apertb 
inr. Qub grayior vero est,^ uti cst \ !. , , 

IlL, indignatiotus atque urae Quid dubitas^mon?\X e^ An ' M«s riik ' mfidift ebAyax. ItttfndbiMiff ' Oeta ? ' 
Ta , sceleris tahtir oaiiMavraperaioi eri^ 7 

S£ ^md adbue baheo.ikcdy.ciur.HesciiliB itxot 

Gredar : cdnjugii mcffs snilii pignna erit. . i5b 

Ta qaoque cognosces in me^ Meleagre^ sororenu 

^. . Impia quid dabitas DeYanira mori ? 

Jiea devota ^opAUs! soUa s^eC Agrioa alto : .. 
Oenea desertom nnda seneeta premit. 

f • 

'^arfe non statfih Inbreris? Hii]us *cam fe imltata luero. ' • 

Tersttsin seq. repetitid babet^ < r53 — tSg. Beu dewia ^ 

*^uo'd legeiitis animum' moero^ mus et& Fata te, Delanira'^ 

yt fidfitii4t'iet nbericor^a. ad moi^em 'cbgmit, nam et* 

*''i2i7 9 i49: Ah'tuuse!Ui: Qaife sedirationibaii diea inftiLt d6- 

Iti bis Tersibiis sO^i ittTi06m nros toa ^ In aih^litilimo re^ 

'b^bponuntur ad' Delamrae eo»- giae cEgmtatia fkstigio coidoca- 

silium confirmanduih et de^pe» ius Agrios regnat: dum a fiSs 

"raiionem' augendam mii^ee fa* 'derelictus 'Oeneu^ inopis senec- 

ciiint. ^tutis ' mala persentit. iydetrs| 

* MiHiaii^ Oeta, T. Argum« 'firater iheii^ germanus, in orbe 

|. 6« nesdoquo exsul latet. Mcdea* 

' i5o. Mors^^pignus nonjugiL grum Altbea mater fktali sU- 

Bfed ^xltu fidem faciam,. me pite ezussit Tivum. Hater fa* 

ISerculi nupsisse. Anton. cinoris conscientia exagrtata ler« 

Pig/tiis^iBquitDrakenbi adb. ro suum ipsa pectus perfbdit. 

Ts.» saepe ]n(t)' ihdicio , i^rgu» Qcdd ergodubites, inpia Deiai» 

mento ponitur » qno afiquid nira! an statim moriaris. 

frobatur. Gurtius L. DL* c^. i53: Devota, Ad pemictem 

Jiistin. L.L c. ko, ao. damnata. C£ t% 94- £p. UI* 

i5i. 7\t ifttOilue etc Didt, Solio sedtt Agrios aUo. P»- 
jnquit Hubert^ se etiam debe- truus oempe , qui patrem Deta* 
''re hoc facercy ut videatur e^ nirae, Oen^ay regno expulerat. 
se soror Meleafgri ; quia , sicut Hygin. fab. 175. Sblid sede^ 
nie propter amorem Atalan* re est descrlptio regis floreo* 
tae mortiius est , ita ipsa prop- rentb et sceptra in tbrono vl- 
ter amorem Herculis Tult ma- brantis ac jura dantis.' OudL 
n. ' ,154, Otnea desertum^ Ag» 

tkme. In morte mea. Id. nu^, inquit Hygin.d. ISsiix, Par^ 
jSororaiu Germanam sc3. tbatnis filius , ut ridit Oeneum DEtANtRA HERCtJLL itSj 

j&Mlat Ignotii Tjdens gemuun» in oriflt ' i55 

Alter £9itali thnis in igne fiiit. 
Ezegit femim raa per praecordia mater« 

Impia qaid dnbitas DeYanira mori ? 
Deprecor lioo nnum^ per jnra sacerriliia lecti ^ ' 

Ne ndear &tis inaidiata taia« 166 IratreBi, crhm UbeHs taOxaa ^ tSg «• 168. Ihfn^etot eta Tloe 

egenlem regno expiiUt atqae iimim^anteqiiampereoyateHer- 

i^p0e rqponm pofliedit cule preoor, ac peir saerum eo^- 

Ifuda smecta , inops , egem. iugii foedus obtestor » ne credaa 

PremSL Aermnnaram pon- »• ^MmiiXo viUe tuae ineidias 

«Ins indicat ct gravitatem. «tnmsse. Bono enim animo. .. «« t ^ ^ X- • mtlo qaamYia ezitu • mtett 

Arp», quo ob oocjsum m ve. fe,end««%«m««u ITeM». 

Mtioiie aUerum fralrem Metu- _,j__- -_-,___ ««: .^-1. 

^^^^ * r . r • lium, ut, quottea de tua fide 

«aore, quo frat^r aufugw- d^^reiil, tuniaam tuo W 

set. Oud, C£ noL ad vs. 65, "T "r"' ^^^ wio »aii- 

Ku \/uu. X-*. «* * w ^^^ inbutam tibi mitte#em^ 

**• ^ . eujui faaec vis easet, ut aliam 

t5& -illter ete. V. notad pmetcr me amaros neminea»; 

vs.^ Kp. lU. Cf. pvid. flle* ijnjjjg ^ monliis inprodeng 

lan. L. Vm. va. 5i6. p^l^ Q„id tandein, quae in 

t57. Exegfiferrum etc. 0?id. maritam ita taevieriB , DeXani-» 

Metam. L. VHL TS. A3o. ra^ mori onsasr 

Nem de matre manus , diri Bt jam ad mortem mihi in* 

sifai conaeia iacti , fierendam cum parata sim ^ ve- 

Bzegit poenas , asto per vis- fais vale dioo grandaete pater, 

eera ferro. \ • iisdemque mecum parentibus 

'A qno faaec '&bula tota namh orta Oorge j et patria, Ga]y 

.tnr inde a ts. 446. don, et. frater^ Tydeui j^htria 

; i56. QuuL ditbiias moti.tlc. eztorris. Valeet tu, luzafana» 

^Ammns sciL malisiadtooitus, non amplius oculis adspicienda 

Jn eommqae cogitaitione defi« meis, tuque Conjuz (valere 

-ns ad inopiam ooqfiilii ac de- . utinam possisl ) et* fili fiyUo 

sperationem delaU < plenunqae yalel 

solet» .. , iSg. Depredot** Vebementer 

Z ^48 EPISTQLA NONA. SifSSMf uiest andam percasms anmdine pectus, 

Hic f dixit ^ vires sangois amoria ^abet» 
Hllta Nesseo misi tibi texta veneno. . 

Impia quid dtibitas DeVanira mori 7 - 
Jamque vale^ seniorque pater , germanagaeGoi^e^ iG5 

Et patria , et patriae frater ades^te tuae* . 
Et tu 9 lux oculis hodierna noTissima nostris , 

Yirque | ( sed o possis ! ) et puer Hylle , vale» 

• ■ 

- prtcor. y. Ovid« Ep« in. ts. 79. teritam parato )«iii}am peritnsa 

.Drakenb. buos saluUt 

Ptr jynt^ieciL Per malri* Fale* Morieates 'eaim» in* 

.nonium. Vid. Ep. V. -vs. lOi. quit OucL^ amicis praes^tilMis 

..Drakenb. et absentilius, vel amici mo- 

161. Ifessus. V. Argnm. §. 4« rientlBus dlcebant sibi mutoo 

Avidum* Asiioi«>flagraDS. .if- Valere^ tajiquam a se inyioem 

xiridumf inquit Bnhnk.^, mei, discedentes. V. Ovid. Am. L. 

.qnam rapere et sUiprare cona- 11. £L 6. ys. 48* Metam L.II. 

batiwr. Y. Orid. Am. L JIL £L vs. 363. L. IX. vs. 3as, KiitJun* 

. e« VS« 59. de Fun. L. III. c. 9. 

Anmdo pro sagitta osurpant Senior, Y. ad Ep. L' vs. 37. 
^poiSlae t qi:da ex arundine ple* 166. Et ptUriae etc. C£ su- 
^ruaique cuspide Xerrea arma* pra vs. i5^. 
ta p>iistat. ArundaUs' iUque 168. Sed. Orationb abrup- mentione ^usta , fieri aliter non tde siguum est Y. Tnrsf^ m 

'poterat,. quin anliqui'Sag«ff«ft v., quae animi Delfanirae-adk 

cogitarent Sjrneedochen Gcam- feetibus quam apU sit , nemo 

natid dicunt , pars pra toto. est , qui non videat O possio^^ 

.Quibus Bbetorices figiiris id intellige volbv » qood, nt.ad 

.aoitipet cavere vok^runt Gxam- h. vs. Drakeab^f ok 'fine ver- 

maticiy nimiavetenunrisveren- sns Imc.ttpetendum cst. 
, tia obcaecati> ne quis peocasse Puor Hjrlle. Puer Teteri- 

.seriptores^iUo» inpie crederet bat vel fllium significabat^ vcl 

i€3. Illksi elB. Y. Argum. servum. Hic loci filiumw GC 

$• 4* • 'Bp. XYL * vs« 90. Eaittts^ rei 

Tfixia. Yestem tezUm. Ond. liiit , inquit Hubert , qood , 

Gf. Ovid. Ep: XYII. vs. 193. prius qutfm Hercules nwrtuus 

• £x tPooto * L. IQ. £p. 4.1 vs.. 1 10. esset , Ddtanira , audiU oalami« 

Drakeub. tgte Herculis , ense , f el , ut 

ft4>5r J^mque,, Ense ad in- Diodorus, laqueo viUm fim. DBIANIRA HE^RCtJXL aSg 

i«t Hyllus yero ISlen , jnsm prolem subcepit Scribittir ba*ec 

palrit Heroulis « post ejus mor* fabula plene ab Ovidto L. VL 

f fm uxorem dvout et ex ea Hetam. E p I s T otA x: ARIADNE THESEO. ARGUHEKTUH. 

§. t. Ariadne , .qnaie hanc epistolam scripsisse didttir, &it' 
fifia MinoiS' junioris , et PasipbaSs , e Sole et Grete natae, ^ 
qoidem Sol infestissimam ribt babuit Yenerem , quod suum cum 
Maite adnlterium Yulcano indicasset, qni , mmutissimis eatenia 
lectulo, in quo cnm adnltero concubuerat, dncto, cunctb eanif 
Dttt deridendam praebnerat,- nnde factum est, nt Yebusy id 
Ydiementer dolenSi omnemSolis stirpem infandis amoribns per* 
seqni ooeperit 

% 9. Quam ob rem neqne Ariadne bujus effugit iram* Fae* 
tnmnempe est^ ut Mmois filius Androgetis tel in bello , veli nl 
afii Tolimt, tn certaraine ludrioo Atbenis dolose interficerelur , 
cnjns caedis oonseqnens fuit , nt Minos Atheiiienses rel acrius 
p e tsequei e tu r tcI beUo peteret, eo subcessu, ut Tcetigales si^ 
bi redderet Athenarum incolas. Muersius in Creta e. 3. 

§. 3. Interpoenas, quibus rictos adfedt Gretae rex, et baee 
craty nt Athenienses qootannis septem pneros 'totidemqne pnHU 
las Minotauro mitterent devorandos. Minotaurus antem mott<« 
stmm, snperiore corporis parte hominem, inferiore taunim 
lelerais , e Pasipha^ Daedali arte in yacca lignea indusa et 
tanro prognatus perhibetur. Hoc sunm dedeeus nt omnes Gre» 
tae ineoks celaret Mmos , Daedali artifido nsns legituTi qni 
Labyrinthnm ipsi perfedt , nt canit Oyidins Metam L. YIIL 
1* 159. seqq. 

DaedaluSi ingenio fabrae eeleberrimus artis 
Ponit optts: turbatque notas y et limiina flezimi 
Dodt in errorem Tariarum ambage ?iarum« %$o EPISTOLA DECl^A. 

C£ Gogiuet rorigtne de» l^is , clea erts et dei •deoees YeL K. 
peg- 196. Ed. Pero iSso, 

§. 4- Tertio vero post .devictos a Minoe Atbenieiim amio 
sora ita voluit , ut Theseus, Aegel Athenamm regis filiu8| inter 
€08 numeraretur , qui Minotauro praedae essent (alii sponta 
eese ad triste hoc iter obtulisse Theseum narrant Hygin. fiJi. 
4i,) Theseus ut in Gretam venit, c£ Goguet Op. L YoL IL 
pag. 391 , corporis fi>rma, et vultos liberalitate regis filiam Ariad- 
nen ita oepitf ut in tantum ejus amorem exardesoeret, qno 
nihil negare rel amatae posset» omnia contra, gravissima etiam, 
subire auderet , modo » quod adamaret , sibt servare valeret 

§. 5. Ariadne itaque pietate inpia fiicta est Fratrem Mino* 
tanrom prodidit, ut hospitem servaret, cujus amore flagrabat. 
Huic enim Labyrinthnm intranti filum januae adfiznm dede* 
rat , quo ducente , postquam Minotaurum interemisset , curva 
liaec^ ut ait Ovid. &p.]?V« vs. 60, tecta fugeret rieque arti 
eventus defuit Quam vero gratiam pro tanto beneficio a The^ 
S|eo ret^krit Ariadne » $• §eq. videamns* 

§, 6. Yixdum Yiiiginis regiae ope ab inmtnente periculo li<* 
|>eralus Aegides Theseus Cretam reliquiti secumque Ariadnen 
abduxit, quam Athenis uxorem duceret. Mure Myrtfium ieli* 
dler eipensi ambo ad insuke Diae sive Naxi lltoni adpule* 
VSfiity quae Cydadum maxima erat, vitiumque Baocbo sacrai^ 
c^m fearaoif^ima. Hic tempestate retentus cum comite The* 
aeus I ut ex amore ad se rediit obprobriumque , in qood incur* 
xeret, seqim reputavit^ si cum barbara, conjuge futura, cul 
quidem praedpue suam laudem deberet, Athenas reversus e»* 
ipetf lacinus detestandum ausus est Alto somno quipp^ sopi<» 
lam in Naxi litore reliquit iUam vilae suae servatxioem , qnae 
pro ipso firatrem necandum praebuerat , patriam » paseiUes^ue 
reliquesjpit 

§,7. Somno itaque excusso cum firustra Theseum quaere« 
xeif neminemque circum ^e videret, quid mirum, si femuui^ 
cnjus a^res drcnmsonarent ad Utus firacti maris fluctus , qnae* 
que a feris tam hominibus quam animalibusy quae hac in 
insula esse opinabatur, sibi timeret| quid mirum, inquam , 
si hisoe in rebus Theseo scriiiens^ ut ponit Ovidius , ia 
qnaerehtf non tantum erumpat, sed et obprofaria in eum 
^uodat» animum abjectum miuimeque regalem exproborety vi« 
ruinque detestetur ingratissimum, scopulis » fierroque ipso naul* 
to duriorem, 

A ThesM vero desUtutaej ut ait Ovid. Metamorph. L. YIII« 
ts, 177. sqt ARIADNE THESEO. 961 

A«ipl^iis ^l Ofm lHw.tnliU.. U\ff}ifi perepiii .. 
Sidere dara forel, samtam de fronte coronam 
ImmUh ooelo. Tenues volal iDa pei* auras. 
Dum^no voUl» gemmae •ufaitoa. wrliatttrin igaei 
Consistuntque looo , specv^ remanente Corooae ^ 
Qvd medius nizique genu est , anguemcpie tenentis, 

VkL Plulaidi. in comparatione Thesel et Komuli lit E. Edit. 

FnmooCftM Oper. tom.L pag. 37. Hygini PoStiGdQ Aitroao- 

micon L.IL c 5, 6, 7. 

' • • • * _ 

vlliTtvs mTeni p qtiam to , genus omne fecarmn ; . 

Cvedit^ non nlliy qnam tabi, pejas eraio* 
Qiiae legts , ex illo , Thesen, tibi iitore miito : 

Unde toam sine me vela tulere ratem* 
la quo m^ aomnnsque mena male prodidit|.et tn, 5 

Per bcinns aoninis insidiate meis* ^ Yft i^j* MUittS itmni etc \ms, iit^ statnto teftipore red<J 

Saeritia omneB , quas obfendi ^ dantur integrae. ' 

fens, longB superas , iU ul Z, ExiUo^lUore. CC Ar» 

bainui Bufii majori cum peri- gum. §.4. 

cnlo meo committi potuerim, 4. Vela ttdete. Simplex prtf 

quttB libi. Quat Theseu ! legis oomposito absttdete. Cf. £p. 

liieias» e» illius msuiae litore XXL ts. aoo. Velis itaque po£« 

ad te Temiatt, unde, merelio* tarum more actio iribuitur. 

ta, AdMnas dasse petisll Quo 5. Male. Cf. not ad vs. 99. 

ia Itore et somnos me prae- Ep. IX. Prodidit C£ noL ad 

ler opinionem perdidit, et lu, vs. 40. Ep.L Ei iu soL proi 

mibi dormienti ac atbil mall didislL 

sa^icanli insidias dolose ten- 6, Perjwinus. Facinore sce- 

dens , omaibns aerumnis prae- leslo. More fadnoroso. Ei^an* 

dam reliquisti. ter praepositio per inservit cir- 

I. Miiius etc demeotius se cumscnbendis adverbiis. Plora 

Biemm& babuissent ferae, et fi- cxempU Heins. et Burm. ad h. 

ddias costodi^sent, quom The- L notArunt V. Cort ad Sall 

seos. Anton: CL Seneca mHip- CatiL c la. cl Drakcnh. ad 

poL AcUU. vs. 558. Uv. L. IV. c 58. §• "• Dra- 

a- CrediUk Creduntur pro- kenb. 

piie res et peconiae debitori- Somnis. V. Argum. %. 4. 

Z3 dei EPISTOLA DECIMA. 

Tempus e^^at^ vitrea gno primum terra pruSnft' 
Spargitar, et tectjae fro^de qnerantar aves. 
Jncertoia vigilans , & somne languida , movi 

Thesetf prestfuras semisapina manns. lo 

NoUas erat : referoque manas ^ iteramqae retento » 
..Pl379U$tJ<9m4>^^^^^ brachUf nullas e^at. ^■•13. Tempus erai etc. lUad ts. 67. sq. 
tempus erat , quo terra gemmeis 9. Incertun^ Adjeptirom neii* 
roris' guttults tanqoam semine trius generii in ace. ex Grae* 
spargi coepi&y atqoe afites Sub xorom imttatione posttom pro 
firondibus la)entes cannnt y cam^ «adverfoio iactrU^ ImtrtUnk «a%f- 
vigilarem an dormirem dubia , lans interpretatur Apton. « (piae 
Tiribus adbucpost somnum de« non omnino eram 'expergdfac- 
ficientSiuSytsemisupiija manus ta, sed adhuc in *somno lao!» 
adXbeseaadprehen(Lettdum es* iguesoebam.'* 
tenderem. At, quem tangam , A somno» Post, aut propter 
inyenio neihinem. Somno me somnum. Y. TurselL in t. o. 
delusiun a^tfunabam ; .eodem 10. PrefSSfUW* jUbri. Tete- 
tendo manus» iterum ,ac sae-: res , inquit BulmLi iluctuant 
pius teptOi ac lactu omnem inter /irs^siffv» eifnmsuras, ex 
lectum exploro : frustra. Nus- quibus deteiiorem lectionem e« 
quam Theseus eiat* , legit Biuin. Gonvenit quidem 

, 9^ Tempus erat etc» luTi* Terbum ^rmere ardenti amori, 
diam y inquit Anton. » auget sed non conTenit Aiiadnae sc» 
Ariacbie a itemppre et drcum- misupinae Tbese,u9iL aTido.aoA- 
s.Ugitiis ( melius rebus } , nam pLexu .prein^re » qvae potins il- 
tempiis » locum et facti condi- lum manu iangel»tf prehende" 
fionem circumscribit. 122^ hO" bat. Y. Ond. Fast. L.Y. ts« 
ra nuUutina erat 47^ Virg^ Aen. L. IL ts. ^gX 

Vitrea^prutna.EnL W. Higt Lucan. L. V. ts. 738. ubi Cor- 
jn Eeditom Tcris ts. i5. nelia uxor in eodem lecto cu- 

. Yidimus : campos pruinis ob^ bans cum Pompgo marito non 
rutos cand^Uibus, audet JUntem deprendBre Mag^ 

8. Quer^ntur. Yeteres om* nunu • 

aem anum Tooem Toearunt 11. NuUus erat. Plane, om* 
querelamy ut ait Schol. Ho- nino non aderat Y. Bergman 
rat Epod. carm. 9. ts. a6. G£ Y. D. ad Bentl. Epbt pag. oe. 
OTid. Ep. XY. TS. i5s. etXYUL et ad Hemsterh. Elog. pag. 5«. 
Ts. Ssi Oud. Cf. Higt carm. L Iterumqu» retento. lieriun , /LRIADNE THESEO. 263 Ezeosseve metos flonmiuiu ccMitfflryitfi 

Membraqae aont vidiio praecipitata toro. 

Protintta addactis aonuerunt pectora palujis : i5 

Ut^e erat a somno tarbida, rapta coma est« 

Lona fuit : specto , si qqid ^ nisi litora » cernanu « 
Quod lideaiit oculi^ nil, ni» litU8| habent, ; iiemiiiqae lacta ezploro, au i6. A samno. Cf. V9.'^ b. 

Tbesens in parte tori esset Ep. ibiq. noU 

y. Orid. M etam L. X. ys, a88. Rapta, Ylm et celerltatem 

Seneca Ep. 4^« Quinct Dedam. nobi« ob oculos yerbum po« 

L & 9. (peg« 93. Edit Burm.) nit , quibus capillos ezscidit 

loteipretes ad h. L Buhnk. C£ not ad ys. i5. £p. in. 

la. Pa* torwn. Perf inquit 17^^35. Lunafuit etc. Luna 

TuraelL, distributioni serrit, fulgebat: Oculorum aciem in- 

et de laco , tempore , personis tendo , an forte praeter litora 

diciUir et prozime ad in adc^ aliquid discernam ; his vero nt- 

dit hii nisi litora conspido. Me- 

i3u Exeusserc pp. depulere $ tus agor stlmulis y me nimc m 

nt nihil somni superesset Ex hanc nupc in il^m partem pro- 

enim uniyerse perfectionem n/o- ripio , quo me yertam nesda • 

tare et quatere ylm ponere sae» teneros moz arena defatigai- 

ptus observatum dedL Gfl £p. tos yiz trabo pedes , qua alti- 

2G[V. ys. 43. tudine coOuctans cum per to- 

Cottierrita. Perterrita. Con tum lituSy Theseu, alte yoca* 

mwe cum yerbi yirtutem auget ; rem ; Tkeseu e speluncis mihi 

lunc membra de toro prae^i* retuHt £cho. Nec semel hoc 

pUsUa sunt: hinc SiL ItaL L. fedt, sed tuum mihi toties^ 

IL ys. aaa. quoties adpellabam, nomen red- 

m Praedpitat metus attonitaSy diditi opem ^ quam tu mihi de« 

coecique feruntur." negabas, locus ipse mihimise* 

1 e. inteipretante Drakenb. ad rae sponte praestltit 

h. L efficit , ut summa ((BSlina* 17. Si quid, Uti inde a ys« 

tione fugiant. 9. Ovidius, natura duce, se« 

14. Viduo. Gf. not ad ys. mbopitae amantls, quae con* 

10. Ep. L jugem ipsius lateri , ut falsb 

i5. Adductis ad se , qiias putabat, adjaoentem manu con. 

prius eztenderat , pabnis. So^ tingere tentabat 9 et condLtio- 

Mueruni, ab ictibus manuiuu , nem describit ei actionem ; ita 

qoibus percutiebantur. a ys. i3. metusin Axiadne ef- '^ EPISTOLA PECIMA. 

Nunc hnd ;*tintfc illnc i et ntwqne, ^ne dfsdim ^ cuno « 
Alta piiellares' tardat arena pedes* 20 

Ihterea totb cl&manti litore , Tliesen , 
Reddel^nt- nomen concdva saxa tnnms 

£t cpioties^ego le, toties locns ipse vocabat; 
Ipselocns-miserae ferre volebat <^m. 

Mons fuit ; adparent fmtices in vertice rari : 25 

' Hinc-scopnlus xancis pendet adesns aqnis. fectnSy et desperationis indida ut, inmoto Theseo, ad mise* 
eleguuiissime exponit Cujus ricordiam inanimata Goncitet. 
quidem adfeqtus haec est yis Opem, Clamando et reso- 
atque efficadtasy ut furorecon- nando nomen tuum , ut tta fa- 
cltatalocumi ubi consistat , non cllius me audires. Ond« 
inveniati huc illuc erret , sub* a5«-37. Mons/uUetc Modb 
sistaty exprobet, precetuTi ex- non longe aberat. HicilHchumi* 
clamet ^ viribbs ezhaustis , de- les virgultae in summo monte , 
iiciat I mox , ira et indignatio- ex quo dependebat rupes fire* 
ne exardescente ^ edsdem tra- 'lAentibus undis ezcavata. Enitor 
^oedias exdtei, donec excusso (ut possim, adfectus faduut) 
tandem omui rationis imperio atque ita profundumi qua le^ 
in se ipsa saevlre incipiat , si* te patet , ocniis perlustro ma- 
bic[ue manus inferat re. £x eo loco ( nam et ventos 

61 quuL <Si proan perGrae* mihi habui infensos ) vela pro- 
cismum. V. Yechn. Op. JL L. 11. spexi rapido noto turgida , qua0 
c 3. Cf. not ad vs. 93. £p. Y. ciim vel vidi , vel oernere mifai 

Hisi pro praeter. TurselL in visa sum ^ prae formidine san* 
V. Not ad vs. 97, £p« U. 'guis glade durior dirigult , jam 

19. Utroque. In utramque jamque moriturae simlUima so« 
partem. Hubert Y. Ovid.' Rem. Id quasi infixa haesl. Nec ta« 
Am. vs. 443. men diutomum hunc'5tuporena. 

Sine. ordinet Quem servare esse sinit dolors stimulor^ sti-* 
dcsperatio vetat "nuilor illo , atque alta voce 

26. Pue/Z(irefi tenero3ac de- Thesea adpello. Qub fuga te 
licatos.' abripis exdamo : huc redi in* 

a4* Ipse locus et& 'Quia , probe Theseu. Yerte proram* 
quod tu nolebas facerCi ipse Non ^pxui in nave tot sunt 
faciebat , ut ihihi respondcret itineris sodi , quot csse debcxit. 
Hubert Eccel inquit Anlon, , aS. Fuit. Ycrbum /(?c« , sw 
quautasacYitiaarguitThesetuni pra vs. 17« ^C77i;x)riV. • * , • AH I A: JJIN B TT HxEiS H a ^ 

Aequora iparoqiMlu oiMtsior 1 ^itaf xneec^ 
Inde ego (mm(|V6Vitis'i^o^e wA& Qva^cSibiui wa) 
^ Vidi praecipfti Hwrbiaa '^m ta : noto»' - 5o 

Aat yidis .^uc- eniani) «am 9ie vidtas^jitfumm» 

Frigidior glacie «iiiiMiiinasqiUs^ &u; -' > . 

Nec iangaeve diu potittis «iloloBi/^qedtot' JUo : r 

Excitor 9 ^t j^Mium* 3?btfiB& ^ivMe «vteo. *' ' . 
Quo fagis ? exclamo i acelerate , revertere » Theaea. 55 

Flect^ ratem: namerum non habet.illa.^au)]i. t' ' ,ti ' Frti£ibe(-«*r4ri.Pauds9ln(u1iic iie$ partes. se^e ektenclat mar^ 

iUic dispersi qiii .fiberam adeo Ct Ep. Vl. Vs. 69. sq. 

Vnibl pi^aieb^balit jprospectum. * 99. JVotti ^;«ii^V . etc tQuo- 

a6. .Raucis, A4 auriuinsen* rum beneficip quam ' celerrime 

sumformatum adjectivum. i^co^ avectus esV Trla' pempe siln 

pulm auten^ a^uU. adesus\ in- bstbuit adyer^ , SQmnum*^, £• 

quit Drakenb. , est fliiciibus et d^m. c;t yentos. 

impetii maris arrosus. y. nbtl ' '%.* ' PraeciptU. C£ V8. 19, 

ad Sil, ^ftaV L. V. vs. 3^. Ta^ l^p.IL' et vs. 58, Ep.lll, .^roe^ 

lis autem . scopulus ' aquis aae<^ ce/^^bic /10^115 dicitur 9 qui ce^ 

3US eleg^ter dicitur penderc ^ leritei* impellit navem , et ita 

^uia raciice , qua'.scopulus ter- eKdt^ ut/iraec^;;feratur. J)ra« 

rae adbaerebat; expsa m^ii ih^ |^enb.. . , .- . ' . 

ininebat^ et tantum a superlo^ Cariasa /enW"'Cf. v&^r^i ,^ 

re parte reliquo. monti conmQ-[ fe). Vfl. vs. i5. JEg! XIXI.^yaL^ 

^ebatiir. Cf. Virg.' Aeni i, K Flacc*L. lyi vs. 4ai. ' 

TS. 166. L. Vin. vsJigo. V -3,. Aut vidi etc A Aubi-. 

97. Ad^ccndo ( vires aaimu^ tatione , inquit Anton, , movet 
^abat)» Quia obcurreBat ^ post misericordiam^ Fieri pol^st^ u| 
ae objid, quomodo poieiras ad* tuam navem oon viderim} sed 
acendere f Nemo enim tam im^; voluntftf me inipulerit ^ nt tQ 
beciUns et timidui est quem vidlsse existim^em. 

auimus et cupidltas aliquid fa- 33. fripdior ^acie. C£ vs. 

clendi non faclat et fortem et |4 et 22. £p. I, et not. ad vs. 14. 

nudacem. Bubert. , CC Gviii ^ 33. 'ITec languere etc. Ge-» 

Ep, n. vs< |2i. sq. ' . * ' mitus dolor edere cogit, ut ca« 

98. Prospectm metior, Ocu- nit O yid. lSp% XI, vs. 5a« Lan% 
lis ezplbro I quantum iu oxQ*- fuire est^ nilut a§arO| oliOMOi 

Aa .jj66 JBPIS:T!:aLA DJEQIMA. Haeo «gOy.t^pfeocLTOci deSrae'9 plangore repIebaBo^ 
Verbera omn» Texbia . mixla £aere. neia» 

Si.mitafidirea^ ut aakem e^raere^pesfles, . 
: Jactatae late.Mgna: dedereiHuums. . 4^ 

Can4idft)pili; i^osui . longae yelaBaini^ virgae i 
Scilicet oblifos adinonitnra mei. . 

Jamque .oculi^.ereptus eras t tum ^einqve flevi; 
Torpueranl.mcUes ante dolore genae^ . • 

^e. y» Cfc. de Nat. Deor« ^juomni aniinis excideram, in 
L. I. c. 4. Drakenb. mei rerocarem memoriam ! 

35. Ouo ,fuffs P Gum stOH- 3q, Sino^, JStiamsi non. Y. 
^acno' legCDdum • inquit An- TuriselL ih y. ^. 

to^^ veipunilioc viV<ifl^</5e'p6« ^s* SciliceU Nempe. Indigr 
siiit. Quaspheram-seryuj fa- nantis. 

£eret Theseul . Timenda iugi- ' 43 "^ ^i- Jamque. oculis etc. 
mus y aniata petimus. ijt. noy riunc etiam ex oculis meis venu 
ad ^s. 4 i • ISp* VT^i , . . , )^^ v^iD I ^na tu Yehebaris ^ abs tu- 

36. Numerum non haaet iUa lerant: tum demum lacrimas iuxi» 
swa^ :I\ayigantTum numerus deji^e potui> in quas /efumpiere do-; 
requisitus nOndum inptetus est loris adfcucdum Vetuerat ^rpor. 
Esojenini Anadn^ ^tsum ,' qua^' Quodnam officii^ pi^i praesta- 
adesse d^l^I^am. y.' £fn. '(!3av. i^e aliud oculi possent, quam 

ic m V. ^ . ut. meam miserite sortem de* 

3r|.M43^J^^^gip etc. Jiaego tierent^ ppstquam^ yidendo mi- 
diamabiunvVQX ubi forte 4<^ce;- bl prodesse 'amjplius n^uirent. 
ret , delrecliiin' atque inbecillita* Omtii ergo redltus tui spe sub* 
tem .peQtore plangendo . resarsi , lata \ aut sparsis.cpmis, ut Bao» 
interque clamQrespectus percu* cbi . sacerdos' a ' isub stimulata 
^re nunquam desii. Yelsicmi- Nuihihe , per solitudines vagskr 
iii metus pbrepsit.ut hie ah«;' t^ sum| aut oculis in mare 
clirei: efe[o'4ir, etianisi 'planc- deGzis exsahguis saxo mliaesL 
tus clamonbuS jun^ti ad tuas omni sensu, ut saxeus mons « 
^ure^ non.venirent, vidjBre cer^ ^ui Jnsidebamy vacua. 
ie meposses, manibus quaqua ^J^i^, Tum\deniqus jt^^ Cau- 
Versum motis praesjcntia^ meani s^m, quare ijudc demum Qe** 
Jibi sigmficaviy longaque per- verit, vs. seq. 'reddlt /Ai-iadne^ 
tica album sustuli pannum , iit Cp^j^unctiones ^nim causales 
^cmpe et le ct itineris iocios; oniittcrcf poetae fere solent, Cfl .3LllIAtHfE' tflfiSBCii aBj^ ^aid podwfinserent ^ qaadA ine meft litmitta fltorMt j 4>3 
Postqoamddsieraht vdte vididrd mb? ^ 

j^nt ego dxffiuis erran -sdla Cftpillis , 

Qoalis ab Ogygio coricita BaochkDeoi 

Aut mare prospiciens in daxo frighia sedi • < ^ 
Quamqtie lapis sedes,' tahir la^is ipAft fu); 

Baepe torum repeto, qm^nos acceperiit bmbdsji 
^ Sed non acebptos e&lubitunxi 4Mt; 

P. van Sdielle Hagaur aaik Abri- . 48- Ogxgio ^J>^^ Baccho , 

bam pag. i8, . qui . Thebanus et Qgygius ab, 

44. Moiks^^genae, Plerum- antiquiore BoeStiae rege, Ogy 

oae pcr genas intelligitur ea ge, dictas ^st, et ASnius y ut 

pan faciei, quae e»t intcr ocu- BoeoUa A5nia , . ab incolis 46^^' 

losetmeiuim, sive malae, ut bus. y. pyi^ A.>.,vs. 3ia. 

fip.y. vs. 7a. Verum aiibi ge« L. I. . 

iute etiam notaht peilem supe- Baccka. V. Bpntlej. ad.Ho* 

Itorem ct inferiorem, qua ocu- i^it. Qd I* I. Od. a5. v^ n^ 

li dandantur ,. siye palpebras. Adn. ad Ep. IV. vs. 47* 

y. Sut. Siiv. L. V. S.4- vs-8. 4g. Miire prospicieru. TJt so^ 

Hfflc etiam genae pro ipsis ocu- ^^^ ^ ^^{ altunde vel inaloiU 

^ponantur, ut Ep. XL vs. xo. ^ bonilm .exspectant* 

Ep. XX. vs. ao6. Ep. ex Pontb jy./-;^ Consetriieni pro an-: 

L.n.Ep.yiIL V8.66. Eo sen. ^^^j^te, lit Grammatid lo^ 

sa enim b. L vox capi debet , ^tur. Adjectivo causa in- 

nti patet ex ad jectivo moU^ , ^ . ^^^^^ ^^^^ - 

enun cominiseraUo , si , cuiu xeum signmMM,, f j;..^^,;^ 

«Uicitudu.es nostr^ exposue- ti? saxe. paluram , q^^gj^. 

Anus, corporls habitum^ qui fngidus Cst a^ue «"'oj* • 

fortunlm /raeientem deceat, ««^"W '^T rTerent fler 

Ennvi. Cf. ndt. «d vs. .7. »"»• ^f ,1^. Sc 7. ts. 1 E<t 
j^ £ Westerhov. 

&>fci. Vere enim lugenlea cc- 5i— S» irtip» to/W ?««• Saepe . 
kbriutem fugiuni stratis incubo , quae nos «mbtfrf a68 Qi>rISTl9^AL:94E£tl«tA« >« • StraUque ^; ^pi;^^ mbtabria intepiated . tiiia^ 
Incamba ; lacrimia^i} U^o ^iHLiittt ptofdsis ^ ^ 

Pressimosey 'nclltmfKi te!daor»: redd^f* &osi 
Venimus hac^ amblo^: [cur nmr diseediJBui»< ambo ? 

Perfid0^ pars n<fsUriy. lectnletinajor* ii)>i eat? 
Qttid fatQismH q«a solft iMir^^Tacat.iiiaiila:caltii4 

N(m homxnami.iAdao^.:nQfl( egorfaetar^boanu 6a nocteacteepef&ntqtndent^.atlt»* 53. Pfo Is^, tiii toco. Ki<« 
ce ezorta , reddittira non erast' bert 

et f ({uatanus lioet , inr ea tori* '^&'. Manare. Continuatimi f 
arte jaceory qua ttd signa re^ lioii interinissutn Uqooris cur- 
Itqaisti, qnaeque^membris tv&B gum notat Tofo mafumte, Hae 
incaluerat. Lecto os meiim in- hyperbole Ariadne indic&t, se 
pono f iUoque lacrimis largiter largum adBlodimi lacrimamm 
cffusis fluentey Egb ^et^Tbe- imbrem profndisse* Drakenh. 
adus-i exdamoi corpcnra nostraF Ptqfusis. Fundere per seco* 
tibi credidiimis ) duo baec • mi- piam significait qoam cumula* 
bi reddare tenaris^ Ambo te tam reddit praepositio ^ro. 
iBgreiBi sinmia, ambobus qna*' 56^. Pressimus ^ exelamo etcw 
re disoessiun negas»? ? Leelale , Ttddoq' ab allocutione ad rem 
cuin^e confisasumi dic» qno inanimatam. 'Aaton. 
maritMS, melior ^futs nostri »> 57. ><mtode' iis dieitari qni 
abMirit? Uno tempore ei sitnul qnid fa- 

Si* Saepe tofnun repeio. Quod ciunt Uterque dt iis qui di^ 
ttnantibua proprium est Y. verso fempore et separatofu 
Heyn. ad Yirg. Aen. L. lY* Popma de Dlfferentiis Terbo*- 
YS. 83. rum in y. ambo. 

5'3*. Exkibiiurus, Palam pra&> 53. Lectult, Gontuneliae et 
biturus. Exlabere^ inquil Burm. indignatlonis ' causa diminutiyiy 
ad YS. 116. Ep.XYII, idem no- usa est Hubert 
tat, quod ostendere , pubUee Pars nostri major. Theseus, 
rkonstrare, £z lege , inquit' Dra- quia marilus major ^ nxore^ 
kenb., et more . J urisconsultorum Huber t 

hic usurpaturverbumpro /rrae« i/bi esiF V» not ad ys. 3t. 
siare praesentiam ejus, de quo Ep. U: 

agitur, V. L 246. Dig. de Yerb. 69^7. Quidfaeiam. etc Quid ' 
Signif. Libri L. Tit. 16. incipiam? quo me conferam soU? ff 

Omne laliv terrae eingit buuIi; iiavito nM^taoit 
NuUa per ambiguas • pcf ppu itnsm tias^ i 

Fbge dari' ceouteaque mihi, ▼entosqae^ratem^M* 
Qoid seqmiv? aeeessas terra paterna negat» 

Ut rate felici pacata per aeqaora labar ; QS 

Temperet ut ventoa Aeolusi exaul ero* InatUaluiec Jaoet uisula« Nam, concttet« eultoribus Naxon va«' 
qaocoiiqueoculosyerterimy nec care didt,- cum ea tempestate- 
hominef deprehendo nec bo* esset cultisslma. Midto enuU' 
Tesy opus rusticum jfacientes.^ ante fiuteSy Boreae filius, eam. 
Totam insulam mare circum* instdam tenuit , cum Lyourgt' 
lutt Nidlus in mari usquam fratris insidias fugeret^ insu»' 
Banta. Nidlnm ad iter mariti- lamque , cum antea Strongy* 
miim paraUun navigiunL Pone le yocaretur , Diam appeUaret. 
vero , et comites adesse , et Post pauio cum Thraces illan^ 
yentos i et navem , quae me deseniissent , Cares ex Lamia 
exciperet Quem » quaeso , lo- profecti , duce Naxo ^ insulam 
cnm peterem? Patria certe adi- oocuparunt. Anton. ex Diod. 
tum negat Quamvis per mare L. YL 

trtnquilium felicem cursum te- 6o, Facta boum. Opera si« 
neran \ quamTis secundos yen- ye agriculturami Heins. 
tos ex antro suo emittat yen* 62. jimbiguas itura vias ^ du- 
torum arbiter Aeelus \ non mi- bias , quales sunt yiae maris„ 
Bos exsul ero« Uubert G£ £p. IL ts. 36w Ep» 

5^ Qwd Jaciam P Haec da-. III. ys. 66. V. not ad ys. 59^. 
bitatio animum anxium arguit,. Ep*L 

€t oonsilii inopem. C£ Euripi- 63« Fingcre pp formam alt* 
dis Medea ys. 5o9< Jo. Lenting cui rei inprimere i qua anta 
T. D. ad h. ys« Yirg. Aen* L. carebat : hinc a rebus concr9* 
ly. ys. 3s3. sq« SeneCi Med. ys« tis ad abstractas significatione 
45i. si{. translata, poners* 

Quo mAa ferar ? Quorsum; 64. Quid sequar? Quem Ioh 
derelicta femina me proriptam. oum petam ? quo me oonferam ? 
Y. not ad ys. 70. Ep. YL Oud. Y- not ad vs. 10. Ep. Ylt 

yaeai itueda culiu. Ltoet 6S, Ut ^ iabar. Labo et 
Usloriam yertere, ut (Poeta) Labor hoc differunt • inquit 
noyeat y yelut orator. Ideo ( A* Popma Op. L in y. Labo^ quod 
riadne^ siye mavis , Ovidius) Labare est mens et repenie ca* 
Bt a solitudine misericordiaffl dere: Labi vero esXlemterseni* 

Aa 3 ij^D E.PISLTOLA DEGiMA. 

Non ego te j Crete , eenttunr digeita ' per uribef ^ 
AdspiciaiQ. ,. puero cognita terra Jovi* 

Na^ patery el-tellusjasto l^egnata parentiy 

Proditaoauiit facto, nomiiia caray.meo. ^cj 

slmque deorsidn ire,^ Elegahteir peHcula', tfltfd a(!juraba5 ," te ^ 

ergo scripsit Ovidius pacaia dum ambo viyeremus , nalla 

per aequora laffi , per mare uoquain vi ab amore mei ab- 

adeb nullis tempbstatlbui; ttir- ' stractum ii^L Yiyimus; ei ta« 

Batum. Ut iti h. et secj. vs. ' meu mei ambrem posuistt y 

ideih valety qutf d ^uamvi^. T* Theseu. Sed quid ego.^' wv<* 

ftd Ts.' II 6. £p. I. muSP non viVis , Ariadney ocn- 

66. Temperet, Temperar6i jugis pefjuria et fraudibus mor- 

Sabeferationem temporis,nlo* tua jam ac sepulta. 

derari^ teihpori accommddafey ' 6^. Kon egb , te , Crete: 

retn i»uo ordihe et mensura ad« Habet apostrophe in legentlum 

mihistrare. Gesn. in Thes. Veh" vel audientium et adtentionem 

tos temperate efgo est modum et adf^ctus vim singularem ^ 

ilandi ventis inponere^ placi- praesertim, si res^l ad quam 

dos, secundos vehtos praebere. nos dicendo ccmrertimus , sit 

67 — 77. ^on ego etc. JVun*» inanimata. Cujus vis in vete^* 

qllam profecto te Creia ! in libus haec forte cansa dicen-' 

centum urbes divisam , quae Jd- da sit , quod , cum siugnlis in 

vis incunabulis shperbis, revi* had Universitate rebus siDga'- 

sere mihi licebit , quae et vitae los Deos sive Daemone^ ihesse*^ 

iheae auctbrem y et pairiam ejus crederenty adtentio atqne ani* 

aequitate compositam ac floren* mi motus iotendereDtur ex« 

lem, res mihi caiissimas ,* uno spectatiohe' , an ad interrogata: 

simul scelere funditus perdide* Deus forte responderet. Y. Lon* 

rim 9 quod a me exspectarviteent ginus Op. L Sect. XYI. La Har-^ 

ziullo unquam t^mpore. Eodem pe Coors de Literat. Tom. I. 

antem tempore praeter spem pag. lod. 

ac meritum ego decepta sum a Digesta, Cf. not. ad vs. 9S.* 

fe j quo I ne , quslmvis Mino- Ep. IX. 

taurum fratrem necasses , in 68. PtterO •*- JovL C£ ys«- 

ihezplicabilibns labyrinthi am* i63. Ep. IV. 

bagibusperites, filadedi, quae, 6g. PateT' V. Atguih. $. i. 

qua redeundum tibi esset ,' viam - Justo regnata parerttL Jus-^ 

demonstrarent , ac ducis ' vieem tissimas enim a Jove , ut prae 

sustioerent :' quando periculis se ferebat, adceptas CretensW 

ihodo erepths per eadem haee bos leges sc^ipsit , eximiaeque •AillAbWE' THESfeO.» '«^ 

Cnm tilii, nc Tictor tecto tttotereye^tecnrro, . 

Quae regerent passas^ pto ducb %la dedi.' ' 
Cnin mibi dicebas, Per ego rpsA^ericalit jaroy 

Te fore, dom nostram viyetaterquey meam.' 
yiTimas : ei non sum , Tbeseu , tua. si modo vivis , /5 

Fendna, perfuri fraode sepolta viri^ jpstitiae ergo Ibferorum judid* Thesei. Hubert 
bus adscriptus dicitur. Y. Dom Sepulta. Cum is 9 inquit Oud^ 
Seiffeo in Y. jkfiiioj^ qi\i, ^«ipulti^^esty) plaae perie- 

J^^gnoto. (yraeoprum mora rit slne' ulla' spe reviviscQhdr» 
abfiolutum actiye u^^rp^e^Uir. !V* Ipx. $epulltu^ co^plt ^abere sig- 
yeduL HelleuoL L. L jc. 7. • nificationem nSi perditus.^ Tcf 
50, Proifi^ y. ^pt ad ys. rent Pborm. Act*Y. sc. 7. ys. 
^o. Ep.L . .5o* NuUu^ suniy seput^us surr^ 

71, Cun^ t^bi et^ (l£ Ac* ij^^%^, Mequpque, etc. Uti« 
.gom. |.3>. 4- V^ tiU, i^robe^! iu animnji^ 

73^ fepy ego ip;fa peficuik^ ^duzisses, uti ffatrem. Minor 
Primo obsei-vaadum e^t.pronq* .taturu^MOL». it«^ e^ W» visUnia^ 
|Den liukt^i^tivum jurandi for- in^tar.,, .clava tua tjruct^^re. Ho^ 
muiis sa^io^ in|erpopi : d^iu si^lt^ifi nJQ<Jo:data]piidemprae« 
proDomen ^^djecUvum jp5a yiqi stitisses. Nuz^ '^^^r 9".'f\ VT 
bahere sin|;\il^r^n^ , ut ^e idem ^entem oifi reliqueris, non t^u- 
si^Dificet , ^upd to(a ]( periculq- tum mabi certo .certijua., mibj 
nun scilic^t magnitu/iinem iur eve?)^\uKfi a^^^o rep^to., ^ et, . 
dicans. Cf. Peerikamp Y. 0\ qu^eoainque ^elicti^m maneant^ 
ad Xenop]^ Epbes. gag. 8. vs. timida fingo. Jdill^ mortis ima« 
^ et O.^Bubn^ in .dict. aa ' ^i^ auivra .ojbversau,tu^ meo.« 
Iwnt Pbo^iint^ 4-^1 |.. ^ •%• jaors. tamen me nj^n ieidfo, t^r^ 
?s,5e. ^ , \ . v ??^, qiiaV,.q«operilura,sum,j^ 

!^ .<3£svp'^ ,^^; tipt.^ )ld vs. X( modus. In eo et^jm sump sub^ 
Ep.L ,. , . 1 spioDr , vt binc iu^e. fame <?oac- 

. 75. Si modo, ij^vif , Jemitia \us in me iupus inruat., qui.^ 
e^ Ad se ipsahi convertit ser; venti^e deniibus re^isso , Jn^es'? 
monem Ariadne , corngens ^ tins^ discerpa^t Neque ab boc 
guod dixe.rat , !^ivimus, Y,ul| uno, mlbi Tbrlc tlmendum est^ 
^im bic ^dicere. a Yivimu^ IJtrum eninjk m^dia insula, ii^ 
unbo y si modo , misera fe- c^ujus litpre adslo^', fulvos leor 
piioa AHadne! tu possis dic| nes ac saevas ti^rides . Coiu*^ 
Wwre, qoae es sepulta iraud^ plc<*(&tur^ P^^, ^i^ "1^^^^ ^ EfiSTOJ-A PJJGfMA. Essety fquam «ded^m^ niiorte ^sqluta fi^eiu 
Nuni; ^o non tantiun^ quae aivn paasum, jreGprdors 

Sed .qu^eenmque potest nlla. Xielicta pa,ti. 80 

Pcpurirw.t anuno . poreundi mille fig^aet 

Morsque ugims poeaae , guAin niora mortis^ liabet, 
Jam jam venturos aut haCy aut suspicor illacy 

Qui lanient ayido viscera dente^ lupos. 

« • 

77. Me quoque^ ^aafmtrenL Maimt plnra .ezempUi habet 
<y, Argum. §. 5. 'Sanct. in Min. L.lV. c y. pag. 

' Mactasses. Y. not ad ir8.4S« m 694. I^eiiz* ad L L Dra- 
"Ep. L keQb. 

' 7B. J?Me^ , guam dederas , £72I<k- relicta, Ali^a deserta, 
tnorte sobUa Jides. Kve, prae- Commiseratio est, inquit An- 
^ita a te esset fSdes data per *ton. ad vs. 79 , qucie ezcitatur 
moriein meam ; nam jurasti me recordatione eorum 9 quae no* 
fore tiiam , dum uterque vive^ bis , ' r&tione praesehtit ciaaus « 
ret Si jam oc&a essem ia te grayiorir possunt ac6eddre. 
fidem solvisies sive praestitis* * 81. Pereujtdi ndUe fifftrae^ 
ses. V. Burm. ad Ovid. Metant tndefinite. Mulue rationes, qui» 
L. XL Ys. i35. Oud. 1>u9 mihi pereundum sit. Mor- 

'. 79. Becordor. Antmo Tolf» tem certe, dum haec scriberet, 
vo/ et corde sollicito perpen* sibi finzit Ovidiusdui^gmnom, 
do. Uti.emm memorf memim ^ Jormam induit, licet non mior^ 
fnemoria non tantum dicitur dd tem exprimeret ipsam , sed tho* 
ffraeteritis ^ sed et de omm cu« riendi actufit. Figiirae ^ inqutt 
ra tum praesentis 9 tum fntu* l)rakenb. 9 sunt species et mo» 
rae' rei ; sic aliquando etiam m* di , quibus possum perire. Mil^ 
$ordor usuipatur. V. Jnstin. le leti facies dixit SiL ItaL 
L. V. c 7. Oud. L. IV. Vs, 593. V. ad ts. ia3, 

80. Sed quaecumque» Post Ep, YIL 
Toces non tantum^ non soium ^ 89. Mtmt^ poenae vel po- 
plerumque inferri debent sed nitur pro quovis malo , tcI in* 
etiam , sed quotfoe aut similes telligit supplicium , quod pr6 
ejusdem potestatis. rfonnun* t^atris et patriae proditlone ine« 
quam tamen^ ut h. L, etiam ruit. C£ £p. XH. vs, 6. Oud. 
y^\ qtioque per eUipsin omitti- ' Molestius est niiiii vivere diu'* 
Itn*. Liv. L. XL. c 99. §. 6. Cic tius , quam si eonfestim inl«-» 
ad Fam. i^; VL pTt ad q. L riiem. Autoiu ARtADHE THESEO. «7$ 

^Foniun et Mrcs telltu alat ista iMneft. 85 

Qnis solt^ an et saem tigridas iUa ferat?] 

Et freta dieantnr magnaa ezpellere pliooaa* 
Qaid Tetat et gladios per latils ire meuni? 81 Jam jam eta HIIoo , sta* captiTa , iieve ab iiiiq[ua doiiii* 
tini. Geminata enim particula na mihi senrae fpravius lanae^ 
iitt)oreai celerilateai noiat Cf« quam a colo dedueam, adpen» 
OYid.Metam« I«.yiIL ya. i3& datur pondus $ mihif iaquam^ 
L Zn. Ts. 388. Addita con- quae Jovis et ^uropae filio ^ 
jimctiolie qu9 Metam. L. I. vl Phoe&ique filil me natam glo* 
$35 riori quAeque , quod magis mi* 

84. Avido^^himeM. Habent hi cordi est majorisque faciOy 
liaee veiba saevitiae significa- tua sponsa quondam snm ce« 
txonem. Alterum causam ^ al« lebrata. Undique sane mihi in- 
temm efiectum notat minent peHcula , sive mare , 

S5. fMclbtii etc. y. van Leii« terras et in longitudinem ex* 
A^ y.GL ad vs. 86. C£ not ad tensa reputem litora* Relicta 
VS.77. Bp. T. Utrum leones et quidni celeribus in praedatli 
^ridesinNazo fuerint^ necne, atque escam cedam ferisf Si* 
inquirere id> hoc loco alienum» ve ab monstris marinis tuta 
•tqae ineptnm mihi quidem vi- maneam , neque saeva anima^ 
detiir. Feminae vizdum in H* lia hic vagentur, sed viri huno 
tos e^asitae , atque omnilms , locum teneant , meliorane ego 
at tiBiida fingdMit , matis ca^ ab his quam ab illts sperem ? 
caiBsasBae hoa^ opinai?! lieebat fidem viris habeo nullam. Tris- 
se suspicari* tis enim usus me didicit ^ pe« 

Isia. Quasl raattn interio- regrini atqne hospites quan« 
jem Mi«ti^yHT denionstrans y ia topere timendi sint 
ca|as litore versabatur. 88. Quid vetat Qaid pro« 

87-^99. Ft freta dicUniur bibet? Formula in re vel fii« 
etc Nec terra^ sola , quod cili vel legitima. Oad. 
timeam , habet , mate magnos ' Gtadios. Quod in paraphra- 
etiam vitulos in suo sinu na- si maritimos praedones adde« 
tos in litus ejioere dicitur. rem ^ fecere voces portectagua 
Quid praeterea causae est quin Htora , vs. 98. obviae. Minois 
vel insulani vel maritimi prae- enim tempore mare praedoni* 
dones huc adpellentes latus bus scatuisse historia docet. y. 
lneum gladio tTansigant ? Ut Meursius in Creta c. 3. pag* 
utsit, id tantum precor, ne 127. seq. Cf. Go^uet Op. 1« 
ditfi vincta catenA abducar yol. II. pag. 993. 

Bb 2>74 fi^FISTDLA: DECIMA. 

Tiantum ne.Teligcir djlra captiva Cftteba; 

Ne^e trahBiii..dervk gi^aikdia peiica tmiinti : ga 

Cui pater.est Minos» cui mater filia Phoebi f 

Quodque xm%is XQemUi > qoae tibi paela fUii / 
Si mare y si terras , porrectaque litora vidi : 

Multa mihi terrae , multa minantur aquae. 
f Coelum rqstabat. timeo simulacra DeorunJ, 95 

Destituor rapidis praeda cibusque feris. } 
6iTe cokint babitantque viri. difEdimus illis^ 
\ IgxternoJ didici laesa timere viros« Gladioi ire. Phrasln lianc liin j un<!e intclligas , qnare duos 

fo^ils familiarem esse saepissi- prozime seqiientes versus in pai* 

ine vidimus. Cf. vs. 148. £p. raplirasi oraiserim. 

m* .94* Terrae^minanturk Hes 

89. Tanium rte, l^ahtiimnio- inanimatae dicuntur iwnaft,cam 
do ne, dum nc. V- TurselL in aliquis ex iis malnm sOm im- 
V. Tanlummodo, pendere ezistimat Hinc nudti 

Dura, Catenae nafuram de- omnia vocantur mimae Deorujtt 

pingi^* apud VaL Flacc L. L vs. 27. 

90. Ttnfuim, Neudi aclura L. III. ys. 354. Drakenb. 

.f epraesentet. V. ad Ep. m. vs. ^5, Simidaem Deoram. Per 

^^- ,. v> . . A periphrasin ipst sont Dei. V. 

Grand^a. ftecte, inquil Burm., q^^ ^^^ j^ jy ^ 

quae dunUam doramae , cui ser- D^^ij^gjjjj 

vituram se metuit , ar£niunt. Cf. ^ ^ . • «^ . . 

not. ad vs. ,8. Ep. IX^ ,9*- ^«''««"•. I>est.t.dm..r 

9.. Cui p.uer est Mmos elc * *"'""* .»«*'•"'!« »«?"«' 

V Areum S i sidium non stne rattone spera* 

r\ j ' veramus. 
99. {luoaque magis memim , 

quae tibi pacta frn, Quae fui ^o^pidU, RdpactbuJS enim fe- 

sponsa tua : pluris enlm hoc »'^« > "* «sca potiantur , celeritOr 

facio quam patris et maurs '^^* natura tribuit 

genus. 98. iSidici laeUU Laesione 

Pacta, V. tfot. ad vs.4. Ep. ipsa magistra didici. Laesa, 

H. ad vs. 95. Ep. VIII. Decepia. Quo sensu , qui pe- 

93. Si. Sive. V. van Lennep jeraut, dicuntur Deos laederep 

$a Animadv. ad h. vs. qucm quod alibi poetae ezprimuut 

et de seijucntibus consules ve^ Deos ludereidecipere.y.Brouk]iu AAIADNE THESEO,: j;^ 

Vi?eret Androgeos atuuunt nec hcxii luisses 

Impia faneribiu, Gecropi terra, tuis! loo 

Kec tua maotaMet nodoso stipite, Thesea, 
Ardaa parte Tiram dextera, parte bovem I 

Nec tibi , qaae reditas monstrarent , fila dedissem f - 
•Fila per addactas saepe recepta mauasj . 

ad Tibull. L/L £1. lo. V8. 6. est, inquit HuLert. , loDge re* 

Drakeob. petere causas suorum malo* 

09 — III. Viva^ Androgeos .rom* Cf. %. L vs;5. Ep. I(. 

eta An(lrogei)s utinam jxi vi- vs. 60. Ep. Y. vs. 33. 

vis adbuc ^et ; nec Vos , A- A^geos. Nominativus est 

them^nses , vestra i^ fratrcm Atticus, cujus nltima longa est 

meoiii saevitia Gominisissetis , qui est ». Hubert 

ut septem filips totidemque fi- y^ j^^ ^^ y x^g^ 

lias quotannis Minotauro ohji. g , pi^j^ -^ j^^ Diod. SicL 

clendo poenas penderetis ! Nec |^ ly^ p.„ ,83. 

tn • Tbeseu ] sublata dava vt- \. .• 

J^ ^^ : 100. Jhmenbus -* tuu , cor- 

rum mactasses sup^ipre cpr« .. .. , ^. «. ',.. 

-*-. 1. ■ • r ponbus caedi destmatis. Mmo* 

pons parte nommem , infe- ^ ,., v* 

. *• t la .1. tauro dilacerancns- 

nvrebovem; Neque ^o ubi «"-*^- ««•• 

docentiafiiapraebui^sem, quae ^^^P^ ^: &' ««tcm 

fila^dum redires, manus ad vocativus, mqmt Hubfsrt, a 

te Tersae , ac retractae , vidai. ^orma patronimica Cccropb . 

sim captabaqt! Mibi quidem CccropUos. Fuit Cecrop rex 

mirun^ non adddit, quod vi^ Atheniensium, oui primus apud 

tor rcveytercris , proQigatum- ««« °*^"» «* foemini^e legiU- 

quc monstruin ^rram suo san- roam ponjunclionem invenit, ex 

guine conspei^eret MinoUuri q"^ finxerunt eum fuisse ge- 

quippe comu ferreum pectus '"i»*^ natur^e. Ab eo Athe^ 

tuum confodi non poterat ; ^''^^ Qjcropidae dicuntur. 

quamvis clipeo , quo te dclen- De Cecrope yid Goguet^ Op, 

deres, caruisj»es , ipsa pecloris h VoHI. pag. ij ^^ ^3. ^t aifCt, 

duritia ad> ictu te tutum pic^cr ^b eo pi^ 

^titisset Illa ^u^. praecordia loi. Macimssif^ Y. not adi 

triplex silex , trlplei^ adaroas y& 73U b. £p. 

e^t , illa Thpseuia ^^oDti^c-« Nodq^Q- sUpite. CL vs^ 77. i^ 

\f&nJL quovis silic^ durioreni.. . j^ ^ 

S^V % i 9^ EPISTOLA.DECIMA. 

Non eqaidem iiiir<Kr , n sl«t idctona tconm f lof 

Strataqud Gretacam beUaa tinxU hiunamt 
Non poterant figi praecordia ferrea oernns 

Ut te non tegeres, pectote tntns eraa* 
niic tn eiliioes , iUio adamanta tolisti s 

niic, <pd silices^ Tliesea, vincat, lMbes« iio^ 
Gradeles somni, quid me tenuistis inertem? 

At semel aeterna nocte premenda fui« akom sd[4ata ad graftareiA io- i65. Wfor^ iL Gfae^ccn- 

tum inferefiduirf. stmetione pro quoeL 

169. Ns^eHc* Cf.T8.7a. h.Ep. Stat pictoria tecwn. Haecdi» 

i«4. fila etCL Elegaoter ts» ceodi ratio a re militari est de- 

primit imagiaem viri mauObus sumtay ubiy qni sibi invioem 

j«ia filum seu fuoeoi ssfKen* opem ferulit, in eadem pafto 

lis et stc oall^^o procedeii^ ^siti sunt , secnih stant CL 

tif. Qud. OticL Trist L. L fiL s. ts. 5. 

Het kamt qds Toor , ia^t 19^ Belkuu Cf. ys. tos. \ 

JRfioensent ook der Qeceiueiw Ep. vs. ii5. Ep. lY. 
ten D. Y. no. la. hL 10309 dat Tinxit Suo sanguitiC 
.deze woorden ^alleen zien op 107. Ifon potetant eta Cf. 

den terugtogt yan Theseus uit TS. 137. Ep. U. vs. 37. Ep. YVL 
liA doolbof, bi] welken bij ito. Thesea, C£ fip.TL vs. 

den draad iupalmde, of eigen* i5t. et liot lid h. Vs. - 
ii)k met zijne handen dikwijis IHie , qtd siiices , Thesea y 

op meww aanvatte en dus zij* vincat , kabes. Qaod nullum 

ne handen naar zijn Ugchaam praebeat sensUm , iiiquit LoerS 

ioe bewoog. lu gelqken zin d. spec. , Cofrigo e Cod. Trer. 

adductus ys. i5. habet, et interpungo. « Illia 

loi -«• loj. Ach , dat uw fili siiices, tThesea viheat, het- 

wreede vuist den knods bet** unde hlc ezpeditissimua 

tiiet bpgebeten orltur sensus. Ille solus, qui 

JSfbiih *t monsterdier , half et idem silic^s illic, sciL in peo» 

mensch, half stieri yeip* tore, habcfty Tfaesea yincer^/w» 

|»Mterd had i tesL Cf. yan ScheHe Hagar aati 

Adi! had ik zelye aan u den Abraham pag. 1 5. vs. 11. sq. 
leidraad ntet gegeveay tii^-ii^. Crudele^ Sorkni 

Den leidraady dooruw haad etc. Quid tos , o Sdmni! taitt 

seo Taak op nieuw gevat! crudelte in ftiB esse coegit, ut 

CC Lucan. Phars. L lii, vs; 700. me alto somno , dum Thcseua 


ARIADffE THESfiOi ^ Vos qMqM^ cndclM Ttati^ MmlMiqw pmii ; 

Flaminaqiie in laoriauil offioiosa nea^. 
Dextera cradeli«« qme Ale fratreio^ae &tcai4ti il$ 

Et daia pMoenti» aomea iaaiaaei fides» 
In mA [«ranuit eoBiBils^.veiiUUqaey fide^ue. 

Prodita Mm oeiuttis uoa pueUa tiibtts* 

ftAi^enSti Sn lecte tetiiMMii ia t. Did|er. ed Vht, Ii.tIL 

Dihil sentientein? Saltefn lae e. ss. §.a. 

Ofd teaebris emo^ c^is- AeierM neeie ;^r«Ml. AJte 

Ktisl Bt T09 erttdelitale ias^f* ^ ^ecure dontiire iaeecmaiiL 

M8 witi » ^ei prQmptaia ni- ^, Purm. «! vs. g6. Ep. YL 

"jl "^**** "?1 reliaqueii^ „3^ ITMumpaniti, ad cA^ 
kfaM epem, ec tes o Flatai ^^^^^ 

m efictaai praeeteatei, ul eea / «• . . ^ . 

klhttai Ibidefeii^ 6a«va proi "*• /^* .^'•'f^ .^^^*^*» 
feete de.il» quaeet«leetfr«. «^' Promla ad effiaendum , 

«laam maii peteaU dedisli , fi! 5".^^ j^ ^^^^' J"^«*^ Sive efr 

des, lonaai Witum, niiiil sii^ ^"^^"^^^ ^^^"^. "*^"^' ^"*** 

Btfieans, TOx. la ii^ ilae^ *"^ ^P^'-^ ad^uverunt som- 

o««iH«artml et Mmaiis et Ven- ^,^ , ™^"'^ ' perfeceruntque . 

tai et idet, etqae ego aaa , ''\'^^^'^ «* io«g"'« Theseua 

firiboi caie» pueOa, ab hisoe «"^"geret, egoqoe deserte plo- 

trilnis, ilsqiie fbrtissiitiis , uode '^^"'\ OJkiosus est, qui al- 

MMe eKspecubam , perdita ^* «^iwsterium praestat Oud, 

iiuB« 1x5. Jkfe -ir necavit. Feria 

III. QMftJl Pfopterquid. Qeid ^^^malibus ac saevis homiDibua 

ciaaDisi, qiiare in me irasee^ ™^ praedam reliquit Yel ii^ 

remim? ApOstrephe , qua sae* 4^tre et me quasi iuteremit* 

fiiaB Ss exprobrat quasi pir* '^^« iVoiMs dione. Sioe re.* 

MBS, a qaibiis liihii mali me^^ Oud. (Stne effectu. Uubert. V« 

>mL ad ys.a7. Ep. U. 

reecn 6iMM. Fotere , ttl iiS. Frodita. V. floL ad vs. 

OMttioaa sit ioerlia , non in* 40. Bp.J. 

«»nu«a. C£ vs. 6, 6. h. JSp. Una^tnbus. Sibi ohponnn- 

1«. yit. SaUem. V. TurseU. tur, ut, quam et nomero iiH 

^ J' ^ par sit, adpareat Causae ver-. 

^cm^ Oraolao, prorsus. Id« su anteoedente receosenUir^ 

0ba ^78 EPISTOLA DEGIMA;' 

Krso 6go net laGrimas matris moritura videbo t 

Nec f mea qui digitus lumina condat y erit ? 120 

Spiritus infelilc peregrinas ibit in auras , 
Nec positos artus unguet amica manus ? 

Ossa snperstabunt volucres inbumata marinae? 
Haec sunt officiis digna sepulcra meis ? I ig^i 195. Srgo ego etc Mihi, braham bL si. DcidLeiiix ad Sil 
proh dolor I jam jam moriuirae Ital. L. lY. ts. 77. 
non aderit mater , quae mortem tao. Nec , mea etc G£ Ep. L 
jneam defl^at| nec cognatorui^ ys. loa. et not ad h. vs. 
aliquis y qui meos morientis isi. Spiritus etc» Hori enim 
pculos daudat. Lifeliz anima in peregrina regione et procul 
mea in ventos abibit ignotos , ab amicis ac sin^ cura funeria 
nec membra rite oopiponendi poneba|it Tcteres inter summ^ 
atque ez more unguendi ofl|- mahi ac miserrima infoituiua» 
dum amioiis praestabit Sepul- V. Tib. L. L £1. 3. ys. 5. J?tMu 
turabe carenti cadaveri insulta- nesoere quoque et dissipari in 
bunt aves aequoreae^ Dignum annas vulgo credebatm* moiien^ 
sane sepullurae honorem pro tis spiritus. Ep. ]UL vs. S5. 
officiis a me tibi praestitis re- Trist L. L El. 5.. vi. ii. Ou<L 
fero. isa. Nec positos etc. Bene 

119. Ergo. Indignantis, et et ex more oomposiios in lec^ 
quaerentis. V. TurselL in v. Cui to funebrL Y. Kirchm. de Fa* 
partlculae vim addit interroga- nerib. L. III. c. 8. Oud. 
iio. Adstruit , inquit Anton. , Unguet Bene lavata mortui 
in morte incommoditates 9 ut , membra sive ab amids sive ^ 
non modo dum vixit, sed post poUinctoribus unguebantur. V. 
fkta incommoda patlatur. Kirchm. L dt. Cf. Y^ig. Aeii^ 

Lacrmas matris etc. Gujus L. VL vs. S19. Oud. 
earissimaeoommiseratio,accon« isS. SuperstabunL .Yerbam 
Bolatio moriendi elevaret gra<^ de eo adhibetur^ qui, quasi 
vitatem. Miseriarum enimpar* victor» in cadavere sese ooia<* 
tpn in se transferre videtur locat, iUud buuaturus. Burm. 
amicus , nedum mater, qua^ ad Phaedr. L. IL £ab.4. w. 3». 
nostram vicem dojeat , suoque Ovid. Meti^m. L. XL vs. 55a^ 
adloquip animum a roaiis aver«i Prakenb. ad SiL Ital. L. XUX^ 
tat Cf. Hom. IL L. XXI. vs.; vs. 3oo. 

)33. sq. Tibull. L. I. El 3. vs. It^humaia, NuUam nenoip^ 
$• Yaa Scliellc Hagar saa A.- majus vetcvibuj adcidei^e .ARIADffE THESEO^ »;$ 

tbii Cecropios portns j palriaque receptua i itB 

Com steteris nrbis cebna in arce taae, 

Et bene narraris letum taariqne Tirique ^ 
Sectaqu^ per dobias saxea tecta viaa; 

Me qnoqne narrato sola tellnre relictams 

l|(on ego snm titulia sabripienda tnistf l5o lom potuit, qtiam si nulla ha* rellquistL Mei eniih a te de- 

mo mortai ooDspergerentur , stitutae nomen quidni inter lau* 

neve Mpelirfnturi oentum enim des tuas reoenseretur ? At ve« 

aflBosin rifNi Stygis umbraeer** ro tihi quid haec ? Nam tu^ 

rare ddiehaitf, anlequam a Cha* ut gloriaris , non ex Aegeo , 

nHite transmittebantur. Hinc nec Aethra , ^itthei filia , natus 

Ofidias in TrtsL L^ L EL a^ es , ne ex homine quidem : m- 

is59» pes ac fretum yitae tuae auo» 

t Demite naufiragium ; mors tores sunt 

mihi munus erit." ^ ia5. j^is, Lidjgnantem ant- 

1I4. Baec sunt eta Ironi* nmm. iadiflat 

cam esse hanc interrogationem, Ceer^ portus. Cf. not ad 

vcl me tocente , quiyis mtelli- ^ ^^ ^ Ep^ Ceterum accu» 

8*** Tx 1 1. sativum, inteUecta praepositione 

OJfcui , nioiiciitc Drakcnb. , ,.„ ^ ^^ ^^^^ ^ ^^^ ^^ ^ 

sant QlA beheficia , quae ab j^ ^ ^^ ^^ 

Ariadne in Theseum proibcta ^^^ ^^ ^^ ^ ^^ 

ertnt Eodem sensu vox oc- ^^tor. Gronoy. ad Senea Hen:^ 

camt opud Gic de OiF. L. L , ^^ 

c iS. pr. In Vertem L. .V. , . ._ __. 

C71. §. i8a. Ovid EaXVIL ^^«^- ^^'l^ »° ^P-^- 

^ 1S7. Bene, Venustc, concm* 

»5 — 133.' Ibis Cecropios ^^' 

ctc Athenu-um o^o portum Letwn^-^vias. Cf. Argum. §< 

intrabis ; quo cum perveneris, ^» 4» $• 

ne, quaeso.y quando de sum» ia8. DMas^vias. Quarum 

ma patriae urbis arce yictoriam utram eligaSy nesci^ 

de Minotauro reportatam prae- lag. Quoque» £inphasin ha- 

dkas g ac pericula commemob bet 

ras, quae tibt Labyrinthi in Sola Ullure. Deserta, secre- 

sazo excisi ambages permean- ta^ solitaria. C£ vs. 84- Ep« XL 

li inminebapt, ne, quaeso, me i3o. TituUs. C£ vs. 671 68^ 

laeeas, quam in deserta insula £p. IL 10« MPtSTOLA tECtUk. 

ifec pater %it A^gtuf } ni» tn Picdieidof AetlUtA^ 

FUitis : niieiores sbm firetiimque toi. 
Di facerent) nt ma smmiiii de p«ippe videres 1 

Movisset ^siFciltas &ieie9ta:fig»ft tuos» 
Noxic qaoqiic BOtt bctilisy seii ^ ({«a potes, adipioe flnetitd 
' ' Haerentem acopnlo, quenf tmga pnliat aq;tta. (.i3S 
Adspice demissos lugentis in ore capillosy 

£t tn;iic$is lai^rimis ^ sicut ^h imbre ^ n^avesi 

Subripcte, Cianij insdopbs*' t{ Ix^rearuiii inpeta coneosssBef 

Sessore , aHquid vi aut celerita- flrtctaanter , ae litera t nffMW ii 

fe auferre. h. 1. nomen , quod tc diglto exarata lucilkt. 

inter reliciua mox inscrlbere- i??.. Jftiderenf^Avfceftr». Uli» 

tur, subdueere, ne cum cete- nam Dii fecissent^ ut me vide* 

ns statuae basf insculperetur. fe&, De betero^i temporum vidl 

x3i. Vfec pater est Aegeus Vechn. L. I. c r^. 

etc V. Argum. §. 4- Pi^fpe. Pp. intelligexlda jmp- 

i3s. Auictores saxa etc. Gfi p{s ^ auae navis pars in dis* 

♦8. 37. eq. Ep, Vil et «ot ad cessu insulam spectabot. 

^- '•• 134. Movissetf ad misericQr* 

,$8 — i4t. Di /MTCTWl 6lft ^^ ^ g^i ^j[pj ^nanuse* 

Qnam veUcm, ut allns a pup» p^tignen^ hac /^uae cpnditionis 

pe me cemere potaasacs I quo ^^scriprione TJieseu^ movero 

hao tvn^m ixulla d^ibito , ^^^^ ^^^^^ 

tfim tmlitiae wieaa uidicia am» AaetmUm. ^^fi^yi 

mum tuum misericordia ad£e« * ' J/y^ 

ciflKnt Quod ve» turo oculis '^^ *»•«» ^ut^ aimir 

ftcei^ peglexisti, id cogita$ione q»«» «^ssaBles ob ocolos po* 

facias. tinge me videre in ru- ^^^ adjectivum. 

me sedenlem, quam mobilis uU- XS7. Adspice JimiBsbe higen^ 

da continuo ferit. Adde ani- tis in ore eapiihs. Coaatruo, 

mo solutos capillos in meo inqult Loers d. spec * AspSoe 

le quasi mortuum lugenlis ore ( ubi ? ) in ote meo l^g^oltf 

dispersos, et vestem lacryma- (quid?) capiMos demissosy i 

rum copiay tanquam majore e. inornatos, sparsos. C£Ovid. 

aquarum coelestium vi , depre^ Trist L. L BL i. vs. 10. sq. 

BAm atque onustam. Observa, Am. L. III. BL 9. vs. 8. 

Ixt corpus exasperetur, aristv- rSSi Sieui ab imbre. Qna 

rum in morcxn > quae vehemcn* comparatioQa quantam laonnM»» 4feUfe*& THEsteb: '.«i Literaqa^ articul<>'.pressa Cremente 'laliat/' ' i4q 
Noate ^«rifi^rftiim; cj[U6mafn^^^^ 

Debitk ' rfit fadto ' gratia nuHa' iheo V 
Sed nlib''^i;a ^m'''^¥ott''^^a^'ci;aftsa 'sVluti^; ' ^ nm ttphfliifUbrit»} nMlns «adrf miU srfiosftienint '^ NNlIa»>oiiw 
pareL • .1 nino:grati«a mpiiipiQo.beneAieC 

139. Cl0r7Jiis*>«AarMl. Honw-. lis d^casiiqeU . J^«Qliniieii esl^ 
eH a^triUs eorpovis» ubi oon- our poena mei adfifliss>. Quod. 
inliiKur cutis « et adriguntttr.co^ nlefp r ( ut, lu . forle ;opiii«iia.)t 
me* Etai^ergo ▼edkuai b6rr&'. tuae.Tilae. sclrvatriM non fue«/ , 
T€ proprie 4lieitur^"«jnattodi* riminihii oerieifeommisiy qu»-. 
Itoaose coiMulii t»ar|icipittm la* ro^Sn milti*Titam ;criperfs«.l At. 
men non lantmn de horoinin hasoe manus peCIOfie.AristiMr-^.. 
b!Sf»q^.bac .heraore oompi», cnlicndo. defatigatas lit»» ietot 
oDiury sed eliam 'de nebnsyi mari a.me.separSto^ Uocraain. 
qaaram esfaremitales faorren* netoriiiego ricta pocrigo^ Eqcet 
timn comis similes arrigi et lifai capiUos^ quos moesla >m!«/ 
asperari mlenliir»*. did solet hivffeltqttQsftciSper.lfVCrjrinas^: 
SchnranL ad. PUiu.Sanegyr. .a quas tu mihi ezpressisti ,^ intl ^ 
81. (s. C£' Ovid. fipwXQ. w. atqbe ofatestor, >uff,nav«oi ffr- 
lai* las ae frel«oiut.T^. , S* prijusi^;: 

AfHJlonittu. Bt Tmili natnra quamimcrefUeris^.jlipiiya.ftior.^ 
d pluialie nmoems efficit^ nt «ro { x{uaimris me teemkjM^* 
iqpabas TchemontissieM» co^ cem Yimni.iieqiieas.|..mQrMiap%f: 
gilenus.. ' >taroenaufiam.poi5il»i.iM* . .Ln» 

i4a FhMa stild in VbrQ^vA ' «4'« Voft^ [M^^P^ meriam 
ccra per digiUnn.1 Loctttio/in* < elc Solila , inquit AnloiP* «lliei»;, 
qoit RuhnlL ^: tmnslala. est. atv preoalipfie epwWJnin dandlt A- 
re nistica. Aralor enim didtur riadne; CPinjV^.iMgra^lMdil^ i 
vomerem prtmere » arairum in* Theseum insimulasset| non crat 
/vvDiere. Orid. £z Ponlo L. l. heneficUs deprecandus. Adoro. 
El. 8. TB^ 57. Bunn. ad VaL Gompositum pro simplice oro, 
Flac& L. Yn. ¥S. e3. Hinc exa^ V. Broukh. ad Prop. L. L EL 
nuv pro acribere. .5.. ys. 97. 

i4i — i5o. Non te elc. Non " Quoniam maJe cessU. V. Ar- 
teTalde precor ^ lanquam , quae gum. §• 6. Not ad vs. 101. Ep. 
orem, beneficiis tibi praestitis VilL 

ncriln sim ; haec enim malc i43* SahUis* Salus , iuquit 

Cc ^9 EJPISTOXA D^CfMA. 

tnfelix. tendQ trans &eta iQnea manu^, 
|Iqs iibif ^ui superant^ Qstexiao mQest^^.papill^s.. 

Per lacrim^ fiJ^Pr fy^ tua f(^ct|i m^v^nt^; 
Flect^ Mte^if Xhesj^ f . yei^so^e jrdabere Yclji, 

?5i pjius pcpi^erof tu.t^p^fLpm^leei^^^^ . i5o jSdien. ' in^ PrtMp. -^t b Lat. le^, ^jman . ffqpifiTgwfirta w so- 
P« L ' e t. Sect ^, |k>ii ast ^». |ain vidisset , disctdmt Aii- 
f^ia^ s»d tifla vel* pdtias bko^ ^dne vb. t6i k^ Ep. Ood. 
|itas - Iri^^ sm- faomiiiis cqndr»* - Ostwh tv- c^pHfo^ Qitibiis 
lio 9 -qua ^<Ht habet| quod. de TisisThesei au^ws .jMrcatere* 
vita isua timeat • Romani -qiia^J tur et SMUiretur. Qnae emia 
q«e.|i|airtMiiit de niia cipt^^ 'l^- videalur ni|t}orem ^ quam qn^^ 
^> deini^dviutisy houoribusi' ai|dli>ntii|r Val )((0ti|itiir« io bu«l 
aliijHluMlcctamodiSi qaiiiiMirives* manUm .aniiaumhaii^ot >i4mab 

Rdiiiani ihieM&tof v<I">^'^F*^^ ?^^ ^ Horat. A|l'- 

isy qui i|i exrftiui^ abit|>amit»^ B^ • * ( 

til f ^hiuc saepe : exsul dicitur' -948. 2>S fita^ ¥• Ai^m. ' 
solkilei»' 4im^|iMr y ^ac »' stm pa« §;€. 

tnam reriicatqr; ttilutem f«ptt*«< 'iSo^ tf^ umm ma fpges. ' 
aihiim '. ' «■ i: .. ^ Nou. id solitm optat Ajiadne , ^ 

'145. *HM"^i^Qnst|atlfe di- .utiissa sua cbnlfgaiitury sed ma- 
sdtHa^iitttf I ^{oas y supt»licuin gis etiam, ut ex iuculta insMli(( 
|iiQt^,'ad'Thesea tendciiai inculliorfaia.T^llioiiam SJansfer 

-nki|^|d»db «te. filanctiM e^ obi^ 

infklottt an^qMis.fiuniiianstam umlira itttar hninaiMB ialteiii 
^iraed^ quaiti Ropfanis. • umbras verntura sit C£ JEp. ^ 

-l4S> JWfti .ItMgA y. ad TS. p. vsi ias« • Trist L.il& fil. 3. 
Id. Sp. m ▼s.65^ TiboiL L. L JBL 3l ts. 5, ^ 

147. Qw' siy»#ni»it 8hw ^*» . el^ Bfnu^ii. iii i)0^ * ■ > * f • I ^ I II . i .»1 I . I • # .» . j • f *»35 tPtSTbtA X'U • ft 

ARGUilKlf TUH. 

§. u Abfnplmii^ hQJai BpistoW initiiM Ie6(oteiii stalim |i<I« 
'inoDet' icribeiUein, ▼cuiementisumii actam quasfliatainque esse 
ininii adfccllbus; 'Bt' ¥€1:6' Caiiaoe AedU^ tentoruin regts, ez 
Eoareie' filia, dum liaii<!l nratti lif acareo scribdut , indrti etat 
ptnimsij quam ipsa sibi in&ffe a patre cogeliatuh 

§. im nee mors sola infelicis Ca(naces aniraum ita angeba^- 
vt a desperaitione pfoxiro£ ifbesset Perdita' eiiim' li^rdo^ qnai 
ia fratris amplexus rueraft'j'lmde gravida tedieVaty s^estuin 
eoquciiait aniiiiumi omnemque ei abstulerat qui^tem. Aiixiet«» 
tem jfSollicitndiiiemi fadnofii tonscientiai otlain n^iirum ii^ mo« 
dum' 'auxcarat natus ex incestu illb infaxis , quein » msdo patre y 
post maximos partus labor^ 'edidetat Hund sehrare» ac daai 
patre dooio efferre matemus' Tersabat animus ; artem' ac fi-aun 
ddmatw 'ssrgacftas / ttbi SkijQmtis sdLus agd>atur , inVeniC ^uidemy 
at male dessehint . ' 

1. 1 Dcim emm iftrtray^ totfomin. fadendo'nim[ sp^de ^ vokf 
fe al cm aedibcitf eflerre eoiterattfr*, suo ipse se vagitu uifanSi prd« 
didtff-^e audito' p«ter'AeOleS| postquam oinneiili ^m cbgno- 
veraty ihi ita exarsii, utianoteuum infautem canibuk objld ju- 
bnet; m&^ doAii Mecareais tn Apollinls Delphid templiini con- 
lugneli PR' sateUifens filispi^ gbdhiin mitteref ^ qub ipsii Sibl 
a^rteu coasciscei;el 

5. 4. Roe itaque tempori^ pn^cto', bisce in rebi&i tftqd^ ah}. 
tOL malemt, ntele sibi consdi, adle^tionibus , in ipso nl^brtie 
eouGiiid quis/ qifi bonnniua animos coghoverit» pladdaM' ao 
^oietam exspectel Canacemf/ cu)us /itiimuSy quem Macareo,^ 
«omiiieoerai, ut^morereWy his liteiTis aperit, pudore » amoreV 
angoribus, indrgnatione , hiis<;rieordia , mol-tis.tum ihfantis tunk 
euae metn minc buc agitarelur nuuc iUuc?. GL, im L^nne^ 
ia icnimadvers^ ad k. Ep, .V Gc -3§4 EPISTOLA UNDECIMA. 

Si qn« tamen oaeci^ nr^l^aBt «cript^ litnris, 
Oblitos R dominae caede UbeUos ent. 

Dextra teuet calamum; atrictum tenet altera fermm , 
Et iaiSAln'gi4mlo'charla S(Jilu tiieoi ' 

Haec est AeoHdos fratri scribentis imago: 5 

Sic videor ^t^ jofBc: piager* .patri. & ">.' 0^littts.iyacfus. Bendej. 
i- aiHttrat. Oa. L. 11. OA i, va. 
1* . 5.'lni^m[Uilus,'coaspurcaUi8,in- 
>>^ qiiuiBtiis, tiDCtus,'iDrectiis. Oml. 
^' VhoTlaXem khguBe Latinae , ac 
is verbocum , quibbs uub rcs n- 
Y rib modis iodicalur, in mur copiaro, nec Tero nrnony- 
: I ' niias admitlkmus, 'at , ubi si^ 

-^^. _— o - 17— V. »if'cationis variclas nos Uteat, 

Hac. ' En specteni , qua AeOii lit iguoranUam potius ingenne pn>* 
^lia fralri sq-iljit ,' quiqne sota 'fleamur. 
'txnddi i/»tri'fb.c£te foast' yt-' ,' Dpmiiiae. Auctori», Hei K»- 
'deiui:. ' ' ' "'bentis.' 

I Si 71« tom«. Est. iD<iuit j^j^ I'«TO«»|«odcunme 
Ituli^. , eioirdium aoruptut" ■ - wl ^turbatui^ Canacea aiiiious' jjj^j^ epirt:rf»ia uiwUo J 
eipnmatiir. _ ' ■aui» utsai? , 

brum Gum co , cui resuondcre 

«lcto cto'. DraecCBisset J. Fr. Ca/amii», *iuo anti^., nl dos 
GronoT.^ri^V. XXra.^C .g.' .>»™ '* "'i»»''»"- 
'§. la. ' " ■ ' ' ' "" " ' '" S&^icftMi^.aTlcaeaemadeo pa- 

CaW«— 'r(«m.Active. Quae ratum. q'.'Ep.'VIl tl i85. 
'quast coeaim reddunt et eS- ' ^ Jaeet^soiuta/noa invo^ 
punt , nt lcclor, lilcras axscqu! lota , aperta, scriiiendo apt«. 
non possit. Oud. CC Eb.lV. Oud. ' ^ 

Vs. ao. ei uot ad b. v». et "ad ' ' 'Si 'l^ejSr&t— wa4p>. V. van 
Ep. UI. va. 3. Lennep. ad b. vs. Aiguin.'^. v. 

Erraburt. LaliabuDl, incerla 6. Sie etc Hac forroa sive 
crunt leclu. Oud. «dmj puala ad uecem meaaa. Aactorisqi]p.;(>ipi4i9,<TOigWotW jOpo^. ., ...; 

Ul fstn^m i:'i§»l^^o . WffwlrwilettliQP flwf , . . > 

Specta8setv4i^iyHljK|«?4.Aft(|JMrii| S^^^^ o lO 

Sciliiwilin) 9UtJ«4:K CW ^^ ;wrer^.<ei«i«: j ^ : 
- logenio ^lfpnH pMiue^it jmp,j|ui», ; ., . ^ 

Qle Noto Zephyroque , et Sitho&io Aqoiloiii 

{mperat. et pennis, Eore protervey tuis* 

• ' « j . 

pafrem in ixlium addoeirfilia^ -Adm^ AAtai^ V^Biinii. 

ODiiiaieiiioraiis ejus saeTitkni. ad Qaitxx. J. O. L^I. a;3. 

Habert 8. ifiiel0r est, gi ^tf ^endct 

7«i7« Tpse necis ete. Qaam iniliiim vel iaeti Tel rei. Cadsa 

^ifty at in patris ipsius eon* effioiens. Ganaoey' inquit Dra- 

fptelD miki neoem' infomim ) -keab< ad Lir. L. iL 0^-41 ^ a p«» 

ae» qm cMdem meam jnssis- Ire tnori jossa, emn 'mtdcvem 

eet, praesens expenderat^ imm saae mortis voeat' 

jiistBi siiiffieerenL' El imno» Smgereiur^ sive egmmhiard» 

to enuno adstare poterat ; na- tnr et espeaderetar, nam mail» 

toFienim Vinra^ esi/tft lru« dato operesitre neoe recte lui»* 

oileoiie ipMis y «fuos sabjectoa gereri ae me» ult jussit, in« 

«bi kibol^ 'TindtJSuros /qao lerfioerem. Melapiiova^ ab* eo 

fit, ot Talnera mibi inlataiie desumla» qni aocurate , jnsta 

niiaai qaidefa oculis expremis- lance aliquid poademt . Suet 

saniaaimulam. 'Magnam sane in Gaes. c 47. Unde traiis6r^ 

ifl mores Tiin habet cum sae. lur- ad qaanilis inquittlionem 

Yii veotcs consaelndo'; eadem *et eoa^Morationemi renua- boi> 

flle est eiun^ populosiio nalara -minumqae imer sa^ eoramfe 

ac moribtts. la Neiam' aalem preliL Oud 

et Zepbymin f us babet ,' atqise * ^ iBariSf a^poCefehemciitie-! 

inTbraocnHi Boreaniytpenaaa- siinisb 

que luasj £are'*| -qiii obvium 10,' Skeis^gents^ Sine. Ii^ 

qaidmie proteris, snojarecote- crimis* C£Horat Od; Lrl. Od. 

cet Ventoniln qiio&dem rabiemy is. ta Si. el Bentleyrad b. yn. 

ehea } eohibere talet} euae te* ^eiBOt- ad^ vsi 44*' ^P* ^- - 

n> iiae ▼ioienliam ^inoere ne- ^* . n: SeiiiM-esi aUgmd. V. 

Kit, siiisque ipse k^ yiliis vie- 'not ad w i9u Ep lil. 

tus fiertit. la. P<7aitf« V. Ep>VIi*<v^.^. 
7« Cupere/n, V. •▼an Lednep el- nptwad^bt.-vsb** *'•'*« ^ 

V. CL ia aniflmdvk a4 k ve.. ^ ^»3. ^/Itoi«x> V. Bora Seifibn. 

Cc3 986 ETnit^Zk UNDrCIHA. 

Possidet et-«vSdi^ l«^;«iiStujMf^^mi^ 
Qaid: }tift&i » aAttoiaSft pOT>^&if*]lft fiOtniiiiVciMle^ • ' 

Kam ntiiiifi ilifbttttiiii ^* faiilslMriii' miMerA ^ fmritt 
Feminea teneo ^ lioii m^a: t^' ^ liiHtttt? ' 30 Oncftf/ Po£L iii V. SiihotUtU ct quare unqiiam fu fi^ter f me 
SithotU plus quam fraterno amplectere- 

. i4*' PMWif ^ Am, «MHr ¥en* fitftamdre? QuarectgataKaiflte 
tis a pe£ti8,ob( celeriftatem ahff edHini quakm ei^^a Iralrem se 
jadirgi aolMAivM 'Mlv' Y- Jiot gerere sororem dedeoeret ? 
iiji' Sil. Itali li.ViI« v».a5^ * • ifj,- QmdjumiU Dohacior* 
»• i(.*ff'i«iMia«: Obefieeliui(i'tiir JOiak pli^ibua egit Burm. ad 
wdam . ,deserS>i t^iuai alibi< nie Xottehiuip iNtY. EL 19« i(% laS. 
ttteotaw anlmiiiiv Ei i^t»|Hiiieh Jdm^mm AdfrQpinquatam^ 
re dieuntui^ QYid^r Ep. ¥fiL ¥9« .eo^ationd junctam^ V. SiL |taL 
-^ iaywnri ng ii!«<Pvin^{C^Dra- JL VHI/vs. i^. et not ad k 
jBeid».i».€lkitnr^q!BiitamcQbib0t, ^ • .... 
•quraoB «knnmlam imlus ^ Fet^ifOfyof^ nmitimt ^ e. pcT 
'V* Qot. ad- SUiItaL 1..IL y«i 3da. ^aTOS ; Graecofum jmilatittfie.* Y. 
. .16^. Vmis r€ffitt nwwtmr Vi^ J}rak&^M SAi It^LUXXV. 
itta imperium superanlmY iar' vs»70. . < 

.ter :quae. i«$gBiim tettare npn 16.- /«^«m/ Hoeeopeninet,^ 
•valeli* inqvit M«;^Uus, quod j^rimua 

i9^aS...QiiU.JHafalk' Qnid AMwb. BeUenis. iliua fuit,- 
•aefert> vtrum pen.aniQS^eaelea- Hdtoii ;Jovis» Qu^re per se- 
'ltbas«oon|aiicta'.fiiaiatque'atf- iriemnsfanua et ^sa ad Jovem 
nis, et inter propiuquos Jofcm •geniis aaiw feferebat, Tres ait- 
'PeosiiBeM pQsiim^n^.ne? Goe« temrX x^tf^ •AaftU- memo*' 
lestis qnamvrs or^;inis essejuf •fanti»;,, de- quibii^ le^. Atah 
-v^ glorier, .tamea^clmiaii quod lanadi^vi Yi^i ^CL Vaa Leimep 
.kilOz,iuibi tBQrteid ioto-el^^ kr ad TSb &« . , . 
.fale<mUBusv fenanea man», ad . *i9* i^r«ni insaM^ etc^ '^enna^ 
quam lachtai aoa' ds4 ^ . teneo.* t» est • iuleiragalia ' tt^andi Tim 
^utti ireliia Maflat^uS liqram .habena, ijoeqaeiis «pad Proper- 
iUam , ^ae nOBi uOo ; kfiM4o «iium y< gt JUIV. El* lu vs. t3. 
eonjiinxsC^ .mo^te mea ibisse alios. Oud. et fieinn'» md K vs. 
tardlorem, meque prius* periia- '^ .la^lasinqnit Gesn. in Thes. 
isel QuiA todeaa^&iit^.taasae, qMiabca» ;ndu«(i..infert^ et est .iC.A.jR AJQJ&". tt A".G!A"Jlifi:Q.': : • fte 


Iptt quo|p9 jliflMllofR^lmillliBia 

Kescio .§M9i»ttell& 94ld» midol» JDHmat 
Fagerat ore coIof. mades addazerat artas^ 

Somebaj^t ^nunjlligf or^ poap^ piboar 

{ • • • • , 

pba^owMiirfni^» |Wfit«i* geaarttm nfeber %vlmMat| latei» 
Tenof euat tetmr. ^ de 'adieDuati^eruit «riuii»'eiiv<* 

' WmB^fiM. Fwmt^i 'criM^ Hem fere «-eoBlnwla • o^a |n^^ 
t| , QutiiA plenu^ ^ )Mnt Gi)M|int 3onuuini yix ^m^ 

90. Hfotf, me^. MuUeri^ «W. Ji6eUii| , i qne iebat r^^ »<» 
ipu, «ee'4iDM8i|ieiflia,' quafl^ fmm-flpfttium miAi 'yid^mlMr^' 
cpliaa', fusnai ac ckltWiOTi -U»* ae floflpiria duceb^iAft^ qdafli^de^* 
nm «diM, Bflol fbdiunif C(t^ Jorem e^ tainere^^Mflfflo que^ 
Vetam LYKI. vi^^ Qtidf'* «entirefii. In caiiUtt f^tua> 

9h ■Qmftkfi #a iffMHtf. SciL frttBtm inquirebami^ Qui anun 
loeum. C& %.yil. Vfl.99.'ei ifkm milit ^redder^ poiittflflem^ 
Ep. H; VI. 3t. unde piiiet'feiif^ rudifl ego' puiAla at|iori8'aatw» 
mUm idem flignificare , quodi rflm iga^abam, 61 flamen iUO' 
eoiijmgetA • • ♦ > fendbar. 

fls. Fcjufliefltoel^ C£ Bp< ajy. (^007110. Emphaflifllaadf 

n. le. 5g. •• Teribtum eadere debet • 

flS^ 14. Ciir iflM^amii e4c F«*^ IhcmluL Amore^ Gfc Ep. X VUI. ' 
tbos a iacli poenilMitia. Ant; yil^i. V. ]irottkb.'ad PlPP* U 
lactitmn l|ic eigaiftcari ■swnio L Bi. 4. ts. is. 

HflavidiL QaaAMi^Me. Tid^Bi-WylSr 

s4. QipMr^ i;e. qnalia^iy. notc tius m auieo fflo in reditai^ 
id ys. KIB^ Bpi yii;. €)£ y^^fl;' ra^t^ carmbe, iiide a terbifl 
b, Ep. • i • > i : « tParvulttfl' matria Didnae eto* • 

^f^-^y, JpsM i/uoqm' eta. '• Ne fl6. '\Jir<40^ ^e0^m-*rl>«iim« 
T«ro<redaiomnelft<bflaaorisflBl« GupMSn^, nfihi'yirguiibi6dg« 
paame iwtedenfhtfe yflfle'; ^ '|iitaiir.'Trttd' ys;'^s4-^ 'VH. 
e^ aeaium flflnii , et 'Demn, t€iinkr a^fetUe, y.yan Len- 
qoemfimdoi neii uiu OE»gneve^' nep'in Ahimady. ad 'b. yfl- Ot > 
run, in calido peotore regnare -¥811 ScbeUe tfidiAl aku 'IHvid-' 
seaiiisip0e*deeuil$^tBOile<}ui^pe pdg. 3. "extr. 
amore coniMm Aari } e nflitt citim »7, Fagemf eni flefor.^Dfla ^ EP.rSl-OfDA* lOND^dMJL Et gemitiim nuUoioMc d^imrdabA^ ' ' So 
'^&tm bileb ikccMBi , poteri^ niU reddei^cfHttMU «' 

Mec nttttaiL'^ ijuidiUBiaM eslet-j^^t^illiid eirluDl.1 
F^li^ tttefcmi • mdtrix tttumoi piiiteft^ttkit 'i^^ 

Prima -ftllU ntttvix.y Aecdiv diaiif , <anuif» < 

» • » 

,c j . . r> .-* f ■■]'*] i.<: 1 ....I 

illo premeDtei atqae m^gente nes dicantiir,^/2ef , quae no- 

in pedes qna^ sese oon|ecerat Ins ez sententia suocedonL Oud. 
eolor.:]e;i^k994yfc^iifi|M«J^ . u4iiiijfM.j Aiwi. ioklar^Oiid. 
oi.igi^ funlf iiidi(;ia.-.rC£ in«*, Cf. GTid. Bp^LTS.S» 9,. .. 
«i9m.JLiY. >^eneido8 Yirgilia!^ .r9di« '^C^.«--/bM«oi.. Giir ge- 

Baoi ' I .. mitum ederem»^, YertMlB enim. 

> BHaoie^. f^iw pexioi^utn jEmr^.aliepe notat ittiim .ac- 
aiiitinfit;..4inap.artiia.opntrahit« %mi;^ quem verlia praooedeatia. 
adlainiali. iwiares. reddit CL expriflUMit» G£ v&ii55b Ep.XX« 
Qvid. .|iet«m JUm. ti..^^ Qurm«..ad Si^^sloii. Hetfo c«46» 

ei^Hciiif. ad ^l yu. . es^tr. Biduik. f . » • 

x.afiL Qm c<Mc<a.:. Male^ in*. . 3a, jQiiirfi Cf.Miot.ad.?s*a4. 
quit. BwCTiannus , .Hidaertinus U.%l linhak^nins iftPict,. ad: 
enponit CQmpuka » Cri^inus Terent, SmL Li IL tt a. irs». 
umta/ .est psaij^ idem» cpwl. 4iu . . < • 
coAlracta » minora per ma* . AL Suli^ectioni insonrit.. V. . 
oiemetae^tMdinem fiicta;tef Xur0elL;QfiML.iu:T. .. 
tes adduccns Lucanum Pbars*. lUud, Uti ^uuf notiQuem/tcO 
l^YL ta. S4B. Lucret. L L ^ ^««ibkaboi^ ila Ubtd xou ifiUs 
961.. VaL Flaccum L..IV. ts. aliqUandosibi.suinit. . 
687. C£ Idem Burm. ^id QTid.. .33-- 45« Fnma elt .JNnlnx 
Bfetam L. XL ' vs. 5is« Eodem yeroy usu edocta, quid.iinimum 
medo^ iisdemqne pene ¥erbis'< a|;itaret mdtim') mji |&nma do- 
partidpium ^zposuit . Oudoi»- . cqit^ c^ amitris adfednni ome 
dorpius inpiot adb, ts. Videj, nium borum causam diceret*. 
inquit Loers.i^ d..speC| quan'" Quod ad.ojiuins^aoidea nibor 
to aptios dictum nt. , « ^me" ; goiias obcapti^at» ac pucUNr in 
bant onr minimos cibpsy eteos g^emium, octtlos demitlebat ; 
ipsos.nou sinefiistidioy wviia^ mfi^ eqmd^ signin». .quani/» 
con^wZsa i.qnam siunebant ora .vistaoeremf amoireiii aperieiaa^ 
cenJnapl<f minimos cibos*? . tis enunciabanK ^ Neqoe erat» 
99. Somnifaciles, Fftc^eiinir- q^od. diSleror» ..nentns enina 
bLYe&iculQi, qu9D^do j^ QBis TitiaU iiypMr .]juii .augcbalur , « €AlKACE MAGAAEO^ ^ 

firobtii f ,gteaMqu€ pndor dejeck oeeUof # . 55 

Haec satis iii tacita signa fatentis etaat* ft infimt , qnem folrto conoe- T. ^Mlr y. not ad vs. 5. It« Epl 

peram , suo majQri pondere ad** Apostrophe haec mirom gaaa» 

fecti corporis rootum lentiorem tum ad percellendum Ganaoee 

reddebat et diflciliorem. Bo au- animom valuit , et habet direo» 

dadae etiam plrooessit nntrix , ta oratio setentiae auetoritatenk 

ut varii generis htebas et me^ 3S. Mmbui^ e.te« Gonlcieiiib 

dicamenta dammihi admovere tlae haec vis est atque virtus» 

nOQ enibesceret , quibus ( quod Praedare J. F» L. SchrSder Y. Ct 

Qoam le celavimns) ez intimo m brkticme^ de nostra eogni* 

tttero partnm crescentem depel* tione animi comparata cnm cog» 

leret Fmstnu Vitae ntmis diu« nitiooe rerum corporearum pag^ 

tnmae mfans adhtbitis artibus Si. t Haec ( donscientia ), in* 

aec «icati nee oieea ^ infesta qnityjndex severa, scelestoi 

mann laedi potuit runiy etiam In omnibus afflu* 

33. Malum ^ cuilam mali ori- eniibus eopiis ad voluptatem in- 
ginemy amoris vulnus. vitantibus , terror et cruciatus"^ 

Pmamsii, Ante me sensits haec est optima amica misero* 

^lmfiamiiio addidit Poiftay quo rum , culpa vacahtium dulcik 

fignificaret, unde fieret, ut nu^ oonsokirix ; haec est idpiens 

trix prior mali catisam intellt* magistra » omnium ^ qui siimmb 

geret Jlniiis aulem quamvis studio id attingere conantor^ 

pleromque dicilur de inepta et ad quod nati sumus , dux certa 

$uper$Uiinsa ; hic tamen animo «c fida.^^ Gf. Oridi Ep.^XXL 

BAi&' Ovidius dixisse videtur pro vs. 119. sqq. 

asiMta , prudmti, Drakenb. Ani* DefecH, Yi SKa verhum in^ 

Us etiam in bonam partem ac- dicat, quam siibitd quaqiie ce« 

dpitnr a Plin. L. Y. £p. 16. ieritate oculos ipsa Ganaoe de* 

no. 9. Kuhnk. ad q. Plin. L hic miserit gremio i i. * e. in gre* 

Ofid vs. laudatuTi ethaecdio- mium. Quem Graecis proprium 

tae significationis ratio redditur. scribettdi morem habes cogni- 

• Nam prudentiain )uvene non tum. 

\ didtor inveniri , cum sit rerum 36. la taeita eta Hic est 

bonamm et malarum scieutia 1 sensus , inquit Oudend. : Etsl 

quanun videtur junior aetas non tacebam prae pudore ^ tameii 

posse temporis angustia expe- ea vultus mei signa sufiicie^ 

rientiam et cognitionem habuis« bant ad indicandos animi met 

se.** Gf. not. ad Bp. IX. h. L. afiectus et amorem ; vnltus eniia 

nP. S. animi index est 

34. Jg6U i-i» amas. Quod ad Satis, Gf. vs. 4i Bpi IL 

Dd l ^ EPISTOLA UNDECIIHA.: 

Jimque tniMsiMlMnt Titi&li pottdera w&tlif.y ' * j 

Aeg^agde- forliyiim mem}>ra gi^tabat ontis» • 
Quaa mihi non herbas , quae non medicamina natri]^ 

AttiiUt y aHdaci stipposaitqne BBuinu ? . t 4^ 
I7t i^enitus nostris (boc te celaTimus unttm} 

Yisceribus crescens excuteretur onus^ 
Ab 1 . niminm Tivax admotis restitit infana 
^ Arubus,'et te^no tutus abhoste fuit* 
JTam^novieS^tat ortft soror pulcherrima Phoebi, 45 

t(enaque luciferos liU];iajE»^yeb^t ^quos. , . Sj* VUiaiL Passi TilSum sca 4^- ExoiUretur* VLeAum. 

stuprum. Oud* siye Tentris , <|ui et medicaminum Tim demon» 

culpani eontraxarat Y. Ruhor straU 

kenu dicUta ad T.crent Heqrr. 43. jfk / nimium vivax. Qna- 

Act L sc. 9. ¥8. 94. ic effatuml A maire hocprofe(> 

38. Omis. €ti in pra^ vs. tiim quis ciedat, nin didice- 
pondcra ad embryoncm specla- rit, quod in proTerbium tiiuS 
rc ii^^nfcsse est. C£ Ep.IV. wam sequi Tibiam solere. D- 
^^* ^^- Bum scelus admissum ploribus 

Aegra — mmbra. Gravidi- ijgquc gravioribus viam mumt 

^««- Y. not ad vs. 31. Ep.XUL 

GruTHU^at. V. van Lennep in ^^^^^^ y^^^^^ .^ ^ ^,. 

Animady. ad h.vs. , ^j^ propriam. Cf. Ovid. Mc^ 

39. Qiw mMi mm Aer»i» ^^ ^ ^. vs. t88, 5ii. Rc^ 
etc Elegans et frequens mteiro. ^^^ ^^^ ^ „g q^^^ 
gatio, qua. velomn«5S de^igean- ,, ^ , « , v t. 
5ur vel plurimae. Oud. ,Deco- ^ T""^-^* *^*^- ^^^ 
rum confidenti* nutricis optime ?^* T^' nutricem quae dam 

e»primit, et simpUcis pueUae ^^^^' ^"^ ^^^*f^*^» .^'^ ^ 

ingenium ostendit Ciofanus. ^"^ pbarmacum «tus m vis^ 

. 40., Suppamt. Clam admo- ^/^* '%f^' ^"^ ^^' ^^^ 

vU. MicyUus: quocum cposen. ^' l^It JiL 14. vs. 4- 

tiuut Drakenb. Oud. Bunn. et ^^ ^*^- Contra bostem. V. 

Rubnk. , qui eos risu dignos TurseU. Op. L in v. a, Ct AiA. 

pronqnciat, qui suppomere ex- L. II. £1. 14. vs. 4« 

plicuenmt per infsriores partee 45'.*-*55, J^ofnnovies ctc No- 

immUtere. Audax unde manus vem jam menses praeteneranty el 

dicatmr , ipsa res lo()iutur. decimus currere inoepevat*! com ^GAITAGfi M4CAA:E0. 191 N«sci« <pi«e faceret sQbitot milii.oaiijsa dolores, 
Et rudis «d . pav tus , e t uo va Bvle$ wam^ 

Ife« twui VQpep. Quid , ait, toa eriiniiia prodis? 
Oiaqne dan^axitia conacia pressit ann^.. . 55 

Qaid faciam infelix ? gemitns dolor edere c(^t t 
3e4 timpr , et nutrix» et poflor ipse f Tet^^t^ .^/ ntilatf neiGio imdei me do^ soUuiieait de |4uiidre4a Imald 
loriBndiM <ivae> quid.|>artum corporelie). Dido n^esi diea : 
caniUiiaoteat». Qqimno ne^cia, lui, que k pulchenima Dithg » 
menm nunc pono^ rudiaieQtuili'. et ^uand . U sfeCend nn. pdu plos 
Me oohibere non jpotut , quin sur son sujet, il ne 8'agit alon , 
iJ|i^rMp- Quid , inquit nutris % que ds ses' riahes>TFeteniekiB^ de 
tninqipsascelusaperiSyaCyquod' ses orBemem tnagnifiques dc;! 
Bci ariminb conscia ,esset , ort < GC Biedel en mn idphen Theo*' 
clwmtt inposuit. tiMidlmi. Iil. rie elc Tom; H. pag. s3t. sq.- - 
dnhiohaorebam tnfeUx; gravi*> 46. Movehai. Agebat, dti- 
tss dokw ad. geroitus ^n- cebat. Carinam mavere Ovid, 
d(M ^ mpciUelMt, quQs repri- dixit Bp. XIII. vs. loi. 
mere et p#tris, et nutricis li- ^^^ j^^ ^ ^^ .^^ 
mor, a^ve tpsa s^eleris .pciy. Qu^e ^ausa graviutem dolbris, 
petrsU comctentia impenose ,u. paiiebatur, au^ebat, he^ 

Wnnt Pareo, rt.tcrba. qmtf» ^Jocerti tenere sinebat €£ Ep.^ 
lasoarant, iit, oris daustris xvn. ys. i4i Ad bic idem^ 
F^B}^»^^^S^^f^ ^^ yalet ac W aiUhci ad. V. 
ga. fi; «dbdwta, retraho , et TutscU. Op. L in y. ' 

sMaft msa lacrttnas, ne me. ^< -i'* nc i^it o 
1^^ ^ ^ . xvovrt iiti/e5« Cf. vs. Sii. Ep^ 

0|. Dtanae mve i^tnae speoiem < ' 4 ■ 

quaic «D^UtiT« grada pid-. „ 49;. -Pro^- P«J»m ftc«, pix», 

cW^wmai Po#te id«erit, ppo J^» pencula.w^pni», ^^-^ 

pcr PU4M Tcrlw-qiMsi pinse- »^""* Oad. , propne omn«s di; 

rit, ntionm iwlcKdit i«d ooc «»«.» «[«uiqwa yeliw*&o Te( 

■W po«(as perUDem«m l*«sing «»ff«^' espomtur Ttdeudum «uf; 

i» Uocotato, jwde haec e»- *endumTe» ut sae^iu» Sit pron 

«wprit WinKelwinni HutortM. /«"'«» produca^. 

«m$ apmi aatiatiqs Iivterpres 5o. PretsH Clt^s^t Hobert, 

GalliGus ii^ Addit»m. liV c. pag. . 5t. Quid faeiam iuftHx fi 

%i^ Virgile. % ifnil^ Homere Cousuliendo ifi. periculi «t «ih 

cn ce point (de t'»bsUsair •!>• xietatis socieUleai Macareonik 

Dda 91^^ EPISTOLA UNDEC1HA« 

Condiieb geinitiitf 9 dapsaqae Terba repraido t 

Et cogor lacrimas combibere ipsa meas, 
M<^ ^rat.ante ocolos , et opem Lndna negabat s 55 
^ Et graye, si morerer, mora ^oqne crimen erat; ipfam addudt V. ad Ep. Vlit ne alicajus fa^tiTii OodL bc^ 
TS.5a. prehenderc se, ioqait RuhnL 

•Coniftifff ^cftgit «NeckDR in aictat ad 'Tereat' Addipli. 
gneM dio patittir dolor" caaiit A/eL L.IV. 8C.4. mi4» degaiw 
Ovid. vs« 33. Ep. X. ter didtur pio se reiiner» «^ 

6s. Timor. Patris. C£ «s.49* aHqua re fkdemda eef dSwat* 
br £p* d» ^ §t rtprimere, 

• NuirfX, PoeOas « inqoiti Pi» . 54. LacrinuUcomUbere. Orn* 
tjMs in Lezioa Antiq. Rom. in lies Iscriinas bibere. Homo , in% 
T.9 4{uas alneraiit outnoes, pro-' quit Ood., -vel quaavb xes di* 
vedsores aefatf seniper ad nup* dtur Sihere lacrymas alienpis , 
tiarui9 DS<{ue di^. observahant, qiiibiis inadesoit OWd. Helam* 
iie vel a peiulaatUnis et Ifix^ L. YI. vs. 897. Sed enm quis 
riosis hofpinibus, .aut alio quo* dicitur lacrimas suasbiberei 111« 
vis modo virginitate privaren- te&igttur de reprimenda JUtum 
tur. «^ tA pueliis matres voca* et edando lacrjrmas , iptaRiuni 
bantur. «- Alumnorum in casi- fieri polest ; quas devoi%ire ea- 
busadv^isdolorem prQ vifibus dem stgnlfieafione dixit Ovi<L- 
levare studebant" Fast L. lY. vs. 846«. Metam. L,- 

^ pudor ipsci CL not ad XHI. vs. 54o. 
fS. 35. b. Epy "^ 55. Lucimi r Jnno 

53. Elalfi. Labi per se ce« qudd nascenfibas laeem dare 
lerem notat motum , quem vix credebatur. Cie^ de Nat Deon 
ientlas. £2a;?ia adeo Verba' sunt L.II. c.t^. «Luna est Lueina. 
quae in prima labra, Canace Itaque ut apud^Graecos Dia^ 
ihscia » oderiter penrdnerant ^ nam , -eamquo Luoiferam , sio 
ipsique inprudend et invitae apud nostros Junonem Lnci!^ 
^sciderant n«m in pariondo mvocuit'' C& 

Reprendo. \efhket oittvL' Ovid. Bp.VLlvs. #ss. 
gitfntia, et invitae mihi ac 'den« 56. C^ve^ d morerer ete* 
tium septo sive £px^t, utGraeci EUam moriendo grave crimen 
ajunt , elapsa quasi reti^ahere oommitlerem,* qniai inquitHu- 
ex fuga oonor , et clamorem bert, non potuissem Toorr si'»' 
)am onunpentem inhibeo. Ver- ne infamia ia tali casu , qno 
biun est propiium in retractio- fuisset cognitum meum sceius. (ildm tapmrhicaiiib^lto ; iofesa iKaaid&fue comaqhe ^ > 
Pressa reforisti pectora nostra tois* ' [> 

Etmihi^ ViTe soi^or , sor<nr 6 oicrissiiiili, dixtis' 
Vive; neo uiuqb corpbi^ perde daos* 60 

Spes bona det vires 2 fraui naia^iiapta fatara es* I 

' ;Iliias,^e8 de quo oiat^r, etcuxor eris» i ... 

Mortaa ( orede mihi ) tamen, ad tua verba revixi s 
£( po^itum e^t uteri crimea onus^ue mei« . . 

57^ Scissa tunicaque cqma^ quae spes sit Hu^ert. 
fie, Ut in vehementioribus ad-^ Frairi nupta slve mihi, Hu- 
ibciibus fieri 8olebat« , bert. Habet tamen fratris no-' 

58. Pre^a. Supeiincumbe<-^ men maiorem ob cognationem. 
bat enun. Ceterum participiumx e^phasln* Est yero^ P^rgit Hu-* 
rationem L^dicat et niodum^ bert.,/m/7ta| aktivb/addito^par^ 
quo Macareus Canaces peclori* tiqpiuui. ... A , 
jam obtoipescenti naturalem CQ*^ } ^a. De gi^» (^l^doU aj ys,, 
lorem rcddeoat et sensum. , 48- £<P' ^X. ' t 
Xiitf y pectoribus, ^ jElMXon Eliam uxor, 

59. Soror, so^ior a,0arifsf''^ .63., JkTc^r/A^. Specie salteni. 
pa etc Habet vocum ^oror et. (Cre^e m/A/ ). ^c dubiu< Cb« 
vivt r^petUio , quod dicentis natuum tuorum hLc fuit eyen» 
ut araoi^, itaa^gorepi sigui-*^ tus | ut rje.viv(scerem... £0 ita* 
ficety quo ipso fieri non po*^ <|ue nonjiine tibi grj»taris. 
tast, quiu iu humano animo ^ jid t^t^ . yerba. Simulac, ^ , 
mlsericordia oriatun , audivii- ut pasaimj hoc sensu 

So. Vivc^perde^ Efficit ani- iUa praj^pjositio. , sumltur. . C£ 
m .Mgritudo , ut homo tristi- Qyid, .Pjj|ntb ^ L j&i. 3. vs. gt, 
hus m rebii^ bene dis.tinguere^^ ^^h ^d /Horat. J^.I. Od. a3.^ 
adcun^eciue^ cogitare nequeat ;, vs. 6. Ad ietum dixit ^uqimu 
hmc imperativus' in h. y«. vxo^' Phars jCiyL/ vs. ;37. ^yijt' 
dus>,qi^i^ ipsa^Cau^pen- yfv ^19^,0^14^ Gfj npt adys.*^^., 
dmt\ iie mgreretur.^ .. '%,XHerpJLd. 
^l/nias, corpore eta., C£.ys. .64. Positum -^ crimenonusr 
S;- aq. h- fip. ^«09 sive crimii^Qsuai onos. .Foe» 

^ 61 • Spes bona. . Sic Ula di«' tus Incestu oonceptus editc^ e^t 
alur, quae major est metu,,^ Yerbo ,autem /><?/if/v , inquit 
nt Ep.XnL vs. ia4. Y. Broukh. Oud., usus est Poeta, utma^ 
ad Tiij. L. Ig EL.i. vs. 5, . neret ia^metfphorq xw onerif^ 

^ralri aam etSb Nam ecce , poadeiis ac sarQinae^ £st vciu 

Dd3 EPISTOLA mrDBGIMA. . 

Qxdi tibi grattris ? inedia llsdet Aeolu atil» c * 65 
Crimina suat ocalis «ubripienda patris* 

Frugihus iifantem , ramisqoe albentis olivae ^ 
Et levibus yittia sedula oelat aniiss 

Tictaque sacra facjt f dicitque precantia verba* 
Dat populus sacris » di^t pater ipse p yiam, 70 in parttt verbiim proprium, Y. recondeie et fiwndibus « inftilis 

Pbaedr. L. 11« fab. 4. vs. 3. inTolutis , contegere oonsae\e- 

65. Qtdd tibi.gratans? Gl nmt, (Hor. Od. L. L £L 18. ts. 
Bot ad ys. 63. in v. Crede mfkL i.s» « Nec variis qhsilai/(ph£^ 
Proptffr ^uid tibi gralQiarts, bus snb Divnm rapiam.'* ufai 
gaudes? Nonest prolecto , quod vid. Doering. Ovld. A. A. L.IL 
ik^ p^rtum edidis^e laeteris. vs. 609. « Condita si non 'sunt 
Cf. Ep. VI. ts« 1 1^ Yirg. Aen. Ye&eiis mysteria clstis*') in ppm* 
£.nL ts.'4^8. pn circumgestandum. Idem le* 

Mfdia sedfil^^atda. Ve te* dsse putanda est nutrix illa Ga« 

niere' me<Sa' scriptum pates et naceSy ut sacrorum reverentia 

MedeL Quod enim in aedmus patrem fidleret Add. Heroid. 

haereret sive se^np^ ^set^^asif^^ £p. YIL ts. roo. Itaqae et e^ 

mediis^ sperare non poterat Ga* cum Werfero Y. GL restituerini 

nace, ut patrem fallferet, qui ani* Jrondih^s 
ihum ita in bmnes aedium par* 68. Vittls^^ Eraf antiquis tka* 

tes' contindo mtentum.baberet da , qua drcum c^put crines. 

66. Crimina* Abstractum pra religabant, nequis diatiteanun 
cbncreto. Inians enim crimine et virginum solum fuit, aed 
^aeutus furtim ac chm sub- ' etiam aacerdotum , boc tamen 
ducendus est ocidtspatris. Cri'' discrtmine, qnod qua saoerdor! 
men ^er excellentiam de stupro tes» qua vates 1 baberent ^ttas 
vel adulterio didtiir. Y.' Ep: vd olivae vel biari ramo in* 
XYt V8.S94L Bp. XYIL vs. 17. teitas. Pitiscos in.Lex. AAtiq« 

' 67« Frugibus. Y, van Len* Bom. in v. 
nep ad b. vS. Gfi Ai^Uin. §. 3. Sedtda^^asuts , btf4t4 '^^iif^ 

Werfer in Spedmine Le^o* Homeri. G£ Ep. XXL vs: gSw 
num in P. Oridii HeroYdas. Act 69. Fictaqwe sdcra, CL Ax^ 

PhiloL' Monhcensium Tom. L^ gum. §..3. 
fasc 4* pag.' 554. Neque , in« Pr^aiUia verha, Hymnos et 

quit, moldai salsam, nec spi* suppHtationes. Hobert 
eas equidem requiro ad mysto- hat popuha '^ sHcris viifium. 

xtumv quod veteres io dstis Ceditnuuid^quia vcrasaG&:«I#.c« t 

^lun propelimen efatt patrias Tagitu ad anres 

yenit; et jadicio proditur ille 8uo« 
Eripit infantem , mentitaque aacra rdvelat 

Aeolas. insana regia voce tonat» 
Ut mAre fit tremalam , tenoi cam stringitnr atirk ; 7S 

Ut ^aatitor tepido fraxina virga not6 1 

■» 

tnram eredehat natriceni sacni 74. IsuamL AeAi insanientif , 

portantem. Huberi. in&nte , ^em filia pepereral » 

DiU paier ^fte. UndeMace* deprehenso. Insanat ad Sil, 

leo pateat artes optime coni« ItaL L.L T5.a5i. p. Ueins. ex<^ 

poiitas fnjsse , qoibus pater plicat iniigiioSi 

etiani cap€»etur, TomU. Non rcsenantiam so^ 

71. Jfam prope Umen^ juzta lam (ut ait Hubert) Terbum. 

Jannam ( regiae ) ut egredere» notat , sed borrorem atque im* 

tur Gom in^te. Hubert Quo manitatem Tocis ab AeOli in* 

propias tero a bono rei alku- sano emissae sensibus quasi sub» 

Jos erentu absumiis, eO ifta* jicit 

fps snimum nostihim percellit 75« Ui mare fit trenulunu 

acpercutit frusfratio. A metu Sonus itaque tonitru referena 

ciiia omni fiBre liberati , gau* Canaoes nerros ita percusse^ 

dici pene ezsultantes in contrar nt, ut toto corpore tremeret» 

rioi aniitn adfectiis relabimur quem tremorem ut suis quasi 

ae repellimur » qui animi mo** oculis cemeret Macareus, com- 

tas non potest non esse ye» paratiene institata , animum ad 

liementitsimns. marissuperficiemadvertit,qaani 

Vagitu$» SoBUS inbntibns saepius obserraTCrat leni aura 

pn^Bios. > y. GelL N. Att L, motam , atque ad fraxintus ra*> 

XTL c 17. OikL mulum leri Tibratum noto. 

7S. BrodUur. C£ oot ad Temd ewn itrihgitur aurd. 

TS. 49. b. Ep. Quam auram blc OTidiui te^ 

73. JEn^ oeleritaiemnolaty nuem dixii, Metamu L. ly. ts. 

qoa alveptuspaleriniaatemau- i36. exiguam Tocat 

fert Stringere. LcTiter tangere , et 

Heniita* C£ Argnm. §. 3» et sic moTcre. G£ Metam. L. ly. 

TS.69. b.£p.Partidpiumautem ts. 56o. L. XL ts. 711. yirg^ 

paHiTe snmilur} qua de Grae« Aen« L. yHL TS..63. Oud. 

eornm indlatione Tid. yeebn. 76. Quaiilar* yebementer 

Opu L L. I. c 9. concutitur. ^ 

Uevelai. C£ ts. 68. k Ep. Fraxina virga. Pro /wi- «86 EP15T0XA UjfPECtM.A* 

Sic JXMt. vibrari pallentia membra videres* 

Qukssus ab imposito* corpore lectus erat* 
Irrujt ; et XkQStrum vulgat clamore padorem ; 

Et Tix a misero continet ore manus, 80 

Ipsa nibil^ipraeter lacrimas, pudibunda profadi: 

Torpuei^at gdido liugua retenta metu* 
Jamque dari parvum canibusque ayibusque nepotem 

lusserati in solis destituique locis* itea. I7t.Ep«Xn. vs«87. ^ plrnn praebetyi^W^BOaenlyk 

cris maritis pro fnaritalilm. Y. Taal • en Dichtkundige Y 

ad TS. £p. lU. Y8. 100. ^eidenbedeB D. L bL i3o. 

' T^fddo. Utpote a mcridio- 81. Nihil, praelei- lacrimas. 

nali plaga flante et hinc leti; Has solas Babeo, scribit Ep. 

atque ila semper apud Ovi- vm. vs. 63. Hermione Ores* 

dium dicitur notus. Oud* tae. 

^n. Vihran. Tnmiule mo- PuMunJa. En causam, qua- 

WL C£ vs. 75. h. Ep. ^ gj,!^^ haberet lacrimas. Quod 

• Fallentia memhra videres. j^ 5^^ in gravioribus animi 

Metu paUida membra videre , commotionibus solet Pudor hic 

si adfuisses , potuisses. et metus Canacen vi sua ob* 

78. Quassus. Cf. vs. 76* li. j^„^^ ^^^^^ invaduntj ut lin^ 
Ep. van Lennep ad h. vs* ^^ officium neget 

79. Irruit. Caeco in me in- . ^ Eu.YUI. vs. 61 . 
petu fertur. Cf, vs. 75. Ep. ^ ^^^ rc '"*" ^*-''** 
£«j ' ^ 6a. Ep. X. vs. 55i 

V^gat clamore pudorem sen .«^- Torpuerat eXc Mctus , 

fefamiam, quam nisi ira obcoe. f"8«"» ^^^ (V. Bp.L vs. st* 

catus esset , tegere patrem de- % ^- '^*' ^7. ) Imgu^m ita via. 

cuisset , alta voce omnibus^a- »«"^^ "' *^ ""^ven nonpos- 

lam facit Vulgare, inquJt Burm. ««^ ^^- %• ^' ^»- **• - 

ad QnincliL J. O. L. VH. c. 3* Betenia. Quia netinebatnr. 

p. m.6i8, cleganterdicitnr pro Participia enho v6ibis addita 

cetebrare , in ora hominum mit- ▼el causam indicarc vel efiisc* 

iere. ^^^ <^o ni^ ^^^ ofaservare me* 

80. Et via! ctc. Ac parum i^ini. 

abest , quin in me invokt , os 83. Jamque, Postqnam f io* 

UDguibus dilaniat , oculos eruat (^iit HtiWt , Canace expo* 

Vix nominativi absoluti exem" suit doloremj quem cx diffi<« . OANAGE MACAREOj a^f 

Tagitns^ dedit ilie' mber s (siniiflse peitfd»)' * {3 
Qaaque smsm^ poterat Yoce rogabat avmiu^ * • 

Qnid mihi Vbluc ammi credas ^ germaxie , fouse? 
(Nam potea ex animo coUigere ipse teo) 

Coin mea me coram silvaa inimicos in allas 

Viscera.montanis ferrei ^nda Inpis? ' : go •» r • t » eoltate et periculo pariendi aG- sensisse crudele iilud jussom , 
oepity deiade ez ittfante cogni- ita in tempore , cum ayus ju* 
to et deprehenso a paires nunc bebatf vagivit.Hubert. 
£eit mnlto majorem dfolorem , 86. Qua ^poUrat sH)cei Va- 
^ perculBam se alt, cum au- gUu scu., quo solo poterat. 
dlnt patrem suum jussisse il* S7. Quid^^animi. Cf. vs. da. 
lum infantulum innocentem ez- h. Ep. et not» ad II ti. 
pooi dilacerandum canibus et 88.' {Kam pbtes) eXc i« e« po- 
feris. tes enim ( i. e. saoe , defte ] 

DarA Rem quamdam altcut sclre, qualem animum babuc'* 
tn possessionem tradere , ut de; rlm , sl fecerb cobjecturam Ae* 
ea pro lubita statuere queat! tuo ad meum. Hubert ColU' 
CL Argum. §• 3. ' gere* Intclllgere , tol^e'^ ^^^* 

Panwm nepotem* Hecens ducta ratione deprebendere. "^. 
qnippe natum. Nec parvum Gic. ad Att £p. 2$. L» II. £)lra«»- 
temere positum puta { infantia kenb. ' ' 

eaim per se hominum animos 89. Me coram , matre : Cui 
capit, atque ad sui amorem quodnam majus 'vulniis infligi 
adtrihit ; binc parvuli male ba« potuit ? 

biti nos miseret, Ad banc ve« Silwis^^in altas. Cf« vs. 84. 
10 n^ricordiam augendam fa- h. Ep. 

cit solitudinis mentio , in qua Inimicus, Optime ad mater- 
iobedllis infans et canibus et ni animi sensunl Ovidtus pa- 
STibus praeda relinqnitur. Cfl tris famulum dixit ininiicum» 
not ad Ep* I. vs. 97. £p. X* Mitius enim in matris , cujuV 
VI. 19^ infans rapitur , ore Jumuli no- 

Dmtituere. Gf. not ad vs. men ; in quoque enim, qui in<* 
78. Ep. y. Broukb. ad Tib. L. fantem malo adflciebat , ininu* 
L £1. I. vs. i5. cum videbat 

85. Vagitus dcdit , edidit 90. Mea — viscera , filitini 
Ct vs. 3o. h. £p. llic miser* meum, quem utero gesseiamJ 
tlemonstrative. Cf. not ad vs. 90. Ep. L Burm. 

{Stnsisse putares)* Tidebatur ad Quinct J. 0. praef. L.TI5' . 

e 39» EPISTOLA UNDBCIM^A. t(tlaiiio : tnnc demam pectora plnigi ' i * 
Contigit, inqiie meas ungiubiis ixe genas. - 

Interea patrins^ Tolta moerente^ sateUes 
Venit , et indignos edidlt ore sonos t ■ 

Aeolas himc ensem mitlit tibi: (txadidit ensem) gj 

' n Et jubet.ex.merito soire^ qaid iste Telit. 

Scimas, et atemar Tidento fortiter ense* 
Pectoribas condam dona paterna meis. 91. Exierai ihalamo ^ Pater g4. Xndignos ^ sonos , iitiUL 
meus. Cf. ▼s^?^. h. £p. fui6w Hom. verba horrenda , 

Tune denuun» Y. not ad ts. quae fi liae e patre audieoda 
71. £p. Y. non erant , eC patre et me in- 

Pcctom pJangf. V. not ad digna. 
irs. i5. Ep. m. 95. ^mc. DemoDstralive di- 

99. CduigfL Verum est, in- xil » dum ensem tradebat 
quit Gesn. in Tfaes. L. Lat in 96. Ex merito scire. Ez ma* 
v.p eontingerCf plerumque cer- lo fkcinore, quod oommisittiy 
te , quod ait Agroet de Or- intellfgere. Y. not ad ts. 7- 
f hogr. pag. 9269. med. , contin* Ep. Y. 

gunt bona , accidunt mala , e- Quid istc vdit Quid iste 
veniuni utraque. £t htc Ifonum significet Indicabatur sciL isUi 
Canacae oontingere nemo . non gladio vitam sibi esse erfpien- 
intelUgit, qui, quantum in mi- dam. Cia de Senect. c. r8. n^. 
seriis levamen adlectibus in« ^5. extr. Ruhnk. 
dulgendi libertas adferat, usu 97. Scimus. Ad patHs man- 
etpertus noverit data per satellitem ad se dela- 

Jre. Y* not ad ts. i3. Ep. I. ta respondet Canace , ex stgno 

93. Patrius , vubu moerenle , signatam rem probe sese inteL 
satelles* Patris corports custos ligere , atque ad usum destina- 
armatusi ex cujus adventu ip- tum se ferrum adhibituram. 
SO aliquid mali ( a patre eDim ForliUr. Magno animo , con- 
quidboni exspectareni f ) augu- stantery non timide hoc ense 
rari poteram ; jam vero durus me interficiam. Ita Jbrtitersus- 
ille mdes tristi adcedebat viil» tinere , desiderare y ferre , lo- 
tu I ut nundo , quetn adlatu- cutiones sunt , de quibus egil 
rus esset » motus videretur. Burm. ad Quinct DecL 33^. 
Quaevis ergp mala ad ejus ad- ( pag. ra. 638. ) Llv. L XI Y* 
ventum mihi porteodebam \ uec c. 5. §. 9. Orakenb. qui ad d. 
temere. Ut. L observat ^vicemfoi^ Jl0 mea munprams r gemlpi;^.cc««nbi» douas? \ 
Hac iaa.idote„ pa«e», filla diws erit? loo 

Tollc J^o»»!'*^*?'»?^^ fewa, Hyn^caaee, marilat ;. 
Et fttgo lur^ato lecta qpfanda pede. 

Fcrte faiwi* iu m« , quas fcrtU ^ Erinnye* atrae , 
lUt pxeos :eX'iito laQeat igae irog«^« • ' 

deMinupotttts, ^imeorpoHs qiuJcni JudJce, Toccm cxpUcat 
fortitadi«e aaepe uaurpari ho- Huhiirt « Quia nuUa i« m? 
UtGqjSufrad Phaedk. L,I. fah. quam: cgcW»^ qttia hop enae ae 
L Gtaey, ad Cic, pixi Qainct, iw^rficioi." 
c.i'» *^ Pafsr^ pictatcm , credo^, m 

98. ComBSn. ttaec', quae pa- fiUatai deiignat 
trem scilket pirodunt , dona pco« loi, Faees , JEfymmiaeei tm» 
jtpm d^u*ip mep, ffnquam «m ^i^. x:£ :ic«. W^ ^- VI^ «* 
jpihi,caria9tmanV| nc,Tisa cujua- aot . a4 h,, ts, et ad t«. ku 

jj,w!i, ^piditatcjn ycit^t,, pff' Ep. D., 

iMuluiiique ait, nc mihi p^re^l, ,,^, , j^ ^xAoJto ^ jfed^ 
fi^iic cripiatuj^ ,.„i _ ^er^' pemotitf cclentcr hioe 

JDoMa patema , a patre sca. tc ,cnpc 5 locum^ wam citis^me 
mm Mfir PP^M animi aigna. jr^lix^i^ mcesla foed^tupi , uhi 
. 39.. JEB^. Hnlua §nhens. IM ^n^ftcfre. nammb . tm aauctir 
mnsieatixer • 5 •; tas TCtat 

a^^kttmi polo, sed siguifii. ad ts. lac Epl^ ... ,1 . 

euiter poaitttm pre Tu ^q^m , ^f^ -• Wf /fT^ 9«« 

|MM'i ^ii^tiSM^ifMkM MiC* dicatt Recte /eosU quod ,tu|e- 

Airef tdi me doniii nmnere^ yis. C£ t^. 4i. BP' y^l- 

quo imhi^ q«ed dederis^adi^ " pTiiblie /eiices m^ iordres.Ve' 

HM0. • IntcwofatiTai oratic^ in-- ilriorcs sitis in malrimonio. 80'-' 

digiiationia 'babet ai|nifleatio^ ^^ perhibcntur ab ApcUod^ 

nem. V. not ad ts. 4«. Kp* BibL L. I. c. 7. Halqrenc; Pi- 

yi ••• ■ ' • ridioe, Calycc, et Perimede.^ i 

' VUamm^oimuMa. Ahstractnm ^ l^arta meliorel' Fato' Maio» 

pro eoncreto , Tite nuptam. ' rc , ac prosperiore ritae c^tml 

110: Doie^divii. Pp.tan: Ut O^d. er Kmlo L. ni; Ep. 

ta dotc, lam insi^lter Ikuta. VII. vs. ac. JMfe/iV^r pom pro fer^ 

Quae dotis magniiudo vocc ^ Ifciore^t mag» fauato ad h. ** 

m u^dmiux. Pert>cram , me docet Bunn. Oud. ^ ' k «• •• Qald |liler admtsitv Um pttttcis'^<ltltiS'li<mi9. 

Quo laesit faetp , 'vix bfeM 'Aatnfer^ MuatJ* * 
Si pohiit tefbittti^ noc^my>merpis««'|>ttt^tilizw * ...^ 

Ah miser admiifiO '^Uctftiiri iUe^meo^! « * iio 

Nate, dolor matris, rapidamm praeda feraromy 
3 lj(fliei, witil) natali diiacerat^, to^9 ju ., , ,. 
If cte r paerum ; f §us ti mMei»bil4 pi|j««» ^iasms ^ 
' flaec tibi.prfmii: d4ed, haek: ti&i.^ttitiiiia Mt. ' 
Non mihi te licoitlacnmis 'peirfoiidere ioi^titf t^ liS 

Iq tua nott. ton^ ferre senulcra^comas... 

clecfaifisifei^A ' fei Jwietaniin in ^«m cst fieri dobb ^ ttegatum 

tea/*e''.*&\i4>^^^^ ■' Offitia ^^wMUriB. jilMMtfiA 

ftirtfc iia^Sfttl"11icb. £'IL rk hij^ vmikm coiuineiAl; » «ae 

'3o5, Ji» jv i">l yttfts proprie dicunte» ds.^Mr 

*^ */ ^j .^: r/ :io ...I fMoaoKP •«wawAfMjins, mor 

-rPV%.<^ff^.f:^*^^-.,H'^^f '^^'Ptr,^' iJi .1011 ./ . j 
m<(Wi^ffui^^»si..^,9n^p9^sct, Justis. Jure debiiis tifai ^yi 

.S'4iiUlNk<siri**fl!nm«ft?^ Pf. .^^..^test^ndiini, dolc^reaj vocan*. 

"»S.4^i,.4a^i»V.h/%, ..; .{: / %^TJustaiiU)ustasAej^e sln^ 

i Ikapidamm\pr(ifidA iffir^nux^ pjicl<er «/rzlna oJEEcIa tt mune- 

Cf. VS.83, 84i.hi>ei>i. ; •,;. .rV denotanl^ cnjae inorluoj ejus- 

ii3.. Parum fauslL ■_ Qii^ vs. que Tuiicri yci)enlurl* OuA CX 'ffiTAIVAOE ^A£dLtEDw:i lol Ipsa quoque infantes caqi yulnere proseqoar mnbras s 
Nec mater fuera dlota. nec orba ,dia« 130 
ViviMia^r^A^Q^Ui^kfWWsqiieiarvi^ ^aj» Nm^wfovfitiida «oi^pu attami^ itiBaibA 

- I *•• ' '^ •• :•' ./'•• ■.'•/. ai .' i , ^, , 

^XJ^tivbh-idMiiy «te. Htti OlQ<fllMai» let^sionlm •did» 

ia titeoM^tiihkuld^^ pro -tooM. ''ist.' Jlf?i^tf''i;^>aHft^^'M^ 

Kii^Stm: de Funer9bu6i 11 IL^^H M>erailair ^ 'Bokt ' jb0il«icm; 

X5:attiL' • ^' ■• ; '*^ qteitf 8*04' mirrfikim liab^ 

1V7./ iTo/i* liUpeHnctihd' efi ^fi»>^«^^. tlf. Ovid. E^XJCt 

Matttvitiqult: ftilittt.^, partirfei 4s! 5si.'6taltenbb^ • ; » 'i . f 

ex affectu naturali aerea^ ki^ laa. Sparsa efia Y*^KJK:I||iiL 

cambere cadaveribus fiUorum <)|^ !;'£;•£&. a 71»« v^"^ -^'i 

etsic eos mortuos oscuiarL V* ia3. Socio ^ sepulcro» CoiO' 

Kircbm. Op. L L. I. c 5. muni mibi cum iiiiolo. 

Oscula — carpsi. Cf Qriiii -»*alt- Xtaa — • guamiibet arUu 

Am. LII. £1 la. ts. 45. Me- Gf. Ovid. Am. L.I1L ELg. vs. 

tam. L. IV. vs. 358. In verbo 4o. et not Burm. ad b. vs. 

earpcre frequeida4iyi/tfiestUJ£t (KiQ^.AO^ ^L. III. c 7. pag, 

nificatio. 366. Edit. Brunsvig. anni 1661,1 

118. DiriptuiU avidae, C£ Pag. 369. disquiritur , quomodo 

VS.111. b.^. i^ C i: ;, I ci#erM er os^ > rifuibus bono- 

Viscera. Cf. vs. 90. b. Ep« rem babitum veflenty a cineri- 

1x9. Cum vulnere prosequar* bus ex li^o natis ossibusque 

Per yuinus , quo^(t'. l^iiy Vl%" i^QJF^^H^A ^"^® ^'^ cadave- 
gam. re saepe cremal>antury dignosci 

Prosequar ad orcum scij. et potuerint 
^ikmS}' £kc':^iSta&' Vei:im kx---^ ^m^mi^mMtil^^'^ 

L L. IL c. ib/^Otia.''^''^"' • . -^^iiuit^'©iMl-;*iiir^j«nabai aaUab- 

£63 Soi EPIS7 0LAUNDECIAIA. fTa (vog(f)'pw}ectAeiidmiiun'iiuaidalA'fldvoris :r 
Ferfer. nittttdatb •^^erfinaaripsa patxis }• 

rnm inortuorum lacrlmts suis 'inqult OucL, posiium eril pro 
d€lec%ereM^^ioioiettnL G£ ' p^heqnere\ efficer^xxt SiL lu* 
0?id. M6Uiii& k*lVi*taia4%L lic: L.L'To5o« jUiaqatii eit 

iiD. Anuini. Cum iftiiAiysBis; cutm e$se,mandaii; quare.ms- 
ii7. Tu»(ft7go) etc. Videtur, »liita cum 'M&.' perfieet mandai^ 
' in(^tOud.,l^dMdidb'M4^ i^- perjidi ipea paMi. Fio- 
adulterinum v<L Miltm^iTHp* gepdiuft e^: Caneoen feie inter 
tisnmum » ciu adsentit Tau Len- ha^ Terba occtdere. 
sep, quem vid. in Animadv. Perfruar. AUquando in ma- 
jidk. k:, .V.. L .r: lajn pwrtempanituc^ep.VIIL 

..:JPrfp9p»^$ ^ P9itf)B ala^iCRtae, tb. io6, sed in ))9nam .in com« 
«I ipdii^ et.degenmfif.lV^ I#9«ti<m 9)^)0^ ^ipeli , ;^o4 
re ^ ac sordid» haW^e.,ifit ^ditur, (Cf,. not ad,T9k LBp, 
liiiio M n^m ..4e§tinataey ; V. yXII). Sed.Tel uc melius fo- 
f^f^n %d ^pist ' a4 £uuL .L. . ret saJtem perseqmnr,. iit est ii| 
3HY. Ep. a. Lucai|« P)iai9. U «liis. Plaut e. g. Amphitr. . Ac^, 
jy. V, 5i6. \0ti4. W.Ppntp H- Sc. I. TS. ^ et 76. Oad, 
L.IL Ep. 3. vm 30. <Ju4, C£ C;£ van Lennep in ^Uiimodv, l.l.l 'l.lt »* ".'» r « . • 1 • • I ' • \ / . » ' "j ,\ .-. I •; . .( .1: 


T ." . > , • k • . <•' « «t. > • ' ■ j • ' ji .■ . I .* » , ,■ _ ,,»4.,. .',... .•'■4* ,. .'. ... 

• - M E D E A I A S O N I, .' 

'^ ' I • M - ( I , J « »5 I A I - • ^ < ' i . -^ « 

:''"'/ ' ■' '• : A'R'GU"M EN TUM^- . t ' 

. . i 

i. . Jtag»iW*tiHn liiHU^%>«t. hfpy pWhus exponc^ ^ qpam i|» 
«pietUVI. A5gu|iv §.ft. Sft. ,^ad^>ad.jpsam %i6t. e9^||»w 
:is4k^ vB^ «VpejTYapwinnn.i^acoque mutde T^detivr, ^ 

;' «a M E DEA lASONI. ' 5o5 

.ae^ ab Uaoik^ rejpndiatet postqnam Gi«iiiam,*Cre«it|f «' 
nsgis Gonnthiormn, fiiiam iifai smnMrat uxorem » banc ad iUmn 
epistol^m scripsisM censeoda est 

De liac Ovidii Epislola «laid judicct Quinct. Tid. J. O. LiX, 

ci. pag. 9ia. 

» ' ' •' 

At tibi Golcborum ( meimni ) regina vacayi , 
Ars mea» cma peteres, nt tibi ferret opeou 

TuiCf qnae dispenaa&t mortalia fila aorores^ 
Debuerant fasos OToliiiase meoi» 

V». 1. At Eleganter sic ez Vi$€MpL Inecrvin et tota ti- 

abrapto indpit Medea » iraU et bi soli dcdiu omne anxiliuia. 

•hoe ipiritos gcrenSj ac Tcbe* contull Ycilq. Patera L. 11.« 

nealer indignani^ se domo !§• c. 4o. Phaedr. L. III. Proleg» 

soaifl CMe ezpulsam ob nom Quiact J. O. I* I. c a. Paca>* 

ejos nuplias cum Cr€usa Go« jne, in^t Drakenb» pp. is di^ 

rinlbia. Oud. TucuminTbcs- dtur, «pii, occupationumlibcr,, 

saliMn redisses, csscsque in om* tempus Yacnum babct Hinc ntf- 

aium fiiTore , me domo pcpu* ewrc amicU transfertur ad cum» 

liflti I at ego , ut rectc mcmoria qni, reliquis abicctas, id unice. 

«oUigo » etsi fucrim regis filia, opcram dat, ut ncgotia amico^ 

le fevi in Golchid& Hubcrt rum gerat, conmMiuc utOiUti 

Ai cnim » nt ait Oud. , tcI studeat 

hi£gumUM estTcl imprteatiiUf i. jir$ mes. Y. Argum. £p» 

^jubenHi. GCRuhnk. in dict YI. §. 8. et Goguet Op. L 

»d Tcrent Andr. Act lY. sc. i. tom. II. pag. s5i. 

n4s. 3. Dupentant morialia^le. 

Co&Aoncm.Y.Argnm.£pYI morUlium /72« , bumani gcne» 

1 7* ris fiita. 

( Memini ) Ostendam per Tin- Sarores- Plutonis , Inferomm 

dkum me probe mcminissc me- regis, adminislrae i Glotbo j La*. 

litoram in te oonlatorum. G£ chcsis ct Atropos^ FaUlcm co« 

Ep. XV. TS. 43. lum manu tenere dicuntur , mo* 

Cokhorum^^regfna, figo tam do nigra involutam lana, modo 

poteos femina tom nOn dcdig» aUia , cz qua fiium ducebant p 

nala fui tihi precanti opcm fer- quo reciso pcreundum crat Y* 

re, pro qua jam tam indignis* Dom Seificn Op. Lin v. ParcO; 

me habcon Oud. DispemaiU: Dispguare. ^^. $is^ EPISTOI-At: DU/PPBCtMA. 

TniiV pdtui Meiett inori benc^ cfnidqiitd Ab illo' ,:-$ 

' 9t6dirxi tita^ ti^mpate , poena ftiit; 
Hei iQ(i^i.! cur uinquam juvenilibas 'acta lacertia 

Phryxeam petiit Peliaa arbor ovem? 
Car umquam Colchi Magnetida Tidimus Argo, 

Tarbaque Phasiacam Graja bibistis aquam? lo tari qni non uno impetn omnra ' semper Viz! in teagnis cnris et 
simul efTundft, sed pelr jpartes doiorilnis< HQbeit. y« bi>c ait 
diyidit , et quodque apUi tenpQ» . vs. Ss. l^. X« 
re attribuit. Y. not. ad SiL Ital* 7. JuvenUibus acta lacertis* 
L. XVI. V8« 34a. Ita recte h. L Inpulsa , proroota remigando. 
Parene-dieubiiirjfi^TertiMrf /fa Qvd CT. vs. 47 j 49»*£pvVI:/et 
HMtndWi' qm fila haec noa 50-* net, Bst autem a^m' vcrbum, 
mel ^t sinitil ne^ur 1 sed pro«> atsHps prppriuia, qui cmrum^ 
cedente tempo^e. Drakenb.' aflros «gcrs dvcuntiir« 

4. JVisof 0vohuMse, (Per Di»' . 3. Fkrjrx0am etc, Y. £p« YL 
Ijfsin m^obiUse ) abruple ^ in*' vs» 101 , la^» ^t not 

quit Ottdy stamiae vitaemeae* 9. MagmMa. Magnetis Ax^ 
Cnm enimneiites feoerant gkw go, i« e. ThessaU s. Magncssa | 
nnm, qaovlo» vokhanl» et Is^. q«od illam navem Dem^adeif 
rtini operoso satia* stamine cia« urbe in Magnesiae et P|ktbioti< 
^Oravl^ nt ait Ovid. 'A< A« L. 1« dis oon/inio , £»bricatam noamiK 
VSi €95» glomum -illum deyol* li voAunt Dorn Seiflea Op. L. 
vebant fuso, et sic iinicbatur in ▼.. MagmtiSs Cft Vi^47« ^5« 
ofms. YiygiL Georgi. L.IV. vs. Ep.YL . ^ 

948.' .sq. f Kfos itaque. ei^oAfers lo» Phasiacmm^y. 'U^L ^ 
cst vitam finire. y& i«3.. Ep. VL 1 - 

5. Medta, Y. not ad Vs. 94. Turba ^ Graja sive Graecai, 
£p. L Pecrikamp. V. GL ad Cf. vs. 80 , %u l^. VL Quod 
Xenopb. Epbes. pag. a4* vs. 3^ ad v. Turba. vid. not ad vs* 

' Mbri btks. Stae culpa^. cum 88. Ep. I. 
gloriab G£ EP4IL vs. 60. Ep. BibUUs aquanu Nomen Gon-' 
Il£ vs. 106. et not ad h. vs. lectivum Turifa babet plura)em 
Gisb. Cuperi Observ.* L. L c 8« vira. Sensus est^ : qnr ^raeci 
Ab iUo «-* Umpore» Ab L q. appalere ad flttmea Pbasida $ 
poit Y. TurseiL Op. 1. in v. et illic eoasederunt SibereJIi^ 

* 6. Produxiy poBTO^diiz*. Om- vium, Po^tica est descriptio ad« 
siiS'Vita ^ ' quae . nihi fuit post coiendi ac.demerandi circa ii* 
iUiid Itmpv, Ikit poeaay^uia lum, Heias* ad £p« YU» W. MEDEA lASONI. So5 

Ciar auhi plos aequo flavi placuere capilli ; 

Et decor , et lingoae gratia ficta tuae ? 
Ant (seinel in nostras quoniam nova pupjj^is arenas 

Veheraty audaces aitaleratqae viros) 
Isset anhelatos non praiemedicatas in ignes iS 

Immembr AesonideSy oraque adunca boiim* 

1^5. Claudiaa..m ftufin. L.t ttsitato.metunLincutitat^e hbr- 

vs. 3i3. Lucan. L Vll. ts. i88. rorem." 

LVnL Tiai3, Hpfat L OT. p^pis. y. not ad vs. 59. 

Od. I©, Ti i; L. lY. Od i5. Efi.L 

^"•' .4^ ,. Artnas^ifekm^ C£ ?t. t; 

II. Cicr eta V. not ad vs. a3. £p^ y^ 

^m^'^\j' • n- 4. Aiidae^. V. riot. ad ts: 

rtevi. HinempeutDiis. sic .. « », «, . .4-^.. :«^,.:» 

•V.,» .. : j • f i. "w 4«. Ep, L Teaieratios» mquit 

ctiam seaudeis atque heroibus 7i i- k i. • .*• •i.-u.,- .«^;..^ 

; .1 i .. • Oud. . et numaiiis viriDUS maius 

JoiUt V. Joli.An.tzenJ de o^- ^ de«riW Y. &J»: «I 
iore et tmctura comarum c. 3. p. ..^ ,, •!» «,. c „, * . 

Commendantut ii riiuliere Ep. ^~^ ^' "J* J 5 . 

Y, ^ ,jj^ '^ l5. J«ct V^ not: ad vl le. 

n. Zin^iWetc. l^acunaaet *P*VL 

Anubilis ^uaVitas vocis , cujUs Anliddtos -^ i>t igne^. Tgnes 

grata jucunditate capi et mo- P^i' anliclitum elHatos naribiis 

veri quis potest, sed quaenon taurorum, 4tios domiire deliuit 

foit tibi naturaiis ac vera , at ISson. Ovid. MetailL L. VIL vs. 

£tta et falsis leiiociuiis fucata. '^4*. xi^. Oud; 

Ita fhttfta (7rra< A..A. L. 111. Piwmhdicatiu. Rfedei enlin« 

ti 4oo. Metam. L. XIII. v^ 137. iiiquit Oud., magicis ]ierl>is ^ive 

Oud. medicamentis autea eum p'riie* 

i3. Nova puppis, Inusitatd, muniverat quod nUnc qiiasi 

ipn Qota , neque visa nobis et optatse noli fecissel Ut tfutein 

hinc miranda. ijLanut. ad C^ anhelatur passive, sic et active 

LXL adFamiI,Ep.si4 Broukh. anhelarc Hdfiem Liican; L.\L 

ad Tib. L. II. El 7. vs. 19. Qud. vs. gs. 

BrotiklL verba sunt : « Saepe Intmemor, Ingratus « qui ani* 

Latiais novwn dicitur id quod mum memorem erga me bene 

com aliquo terrore anlmum per« merltam non praestat , ut ait- 

teUit; itut forma, ac mbdo in« Cic...a|l FamiL L.L £p.$. Edit. 

Ff 8o6 EPISTOLA DUODECIMA. 

Semina jecisset ; totidem sensisaet et hostes : . 

Ut caderet cuIta'CQltor ab ipse suo« 
Quantum perfidiae tecum^ scelerate, perisset! 

Demta forent capiti quam mala multa meo! 20 
£st aliqua ingrato meritum exprobrare Toluptas. 

Hac fruar : haec de te gaudia sola feram« 

Ern. tom. IV. pag^ m. 18. Orid. moda ex malis et infortunus f 

Hetam. L. X. ts. 689. Oud. binc passim dapiti hominis fl- 

16. Aesonides. Y. not. ad la inddere dlcuntur. Terent 

TS. a5. Ep. VI. in Hecyr. Act III. sc 1. ^$. 54. 

Oraque adunea. Graphioe. ad. q. 1. yid. Dict. Ruhnk«y qui 

Sant enimy inquitOad., boves Orid. 1. citat £p. XV. ys. 197. 

adunciSy seu incurvis sussum ad q. Heins.' « Graeca inpre- 

naribus ; quales etiam de lio« catio^ apnd quos frequenter oc- 

mine usurpantur. Lucan. Phars. currit, Aristophanem praeser- 

L. IL ▼S.I83. Horat L. f. Sat6. tim , f/V x£fa)jiu cot. Oud. 
▼S.5. Aliter dicitur nasus ad- ai. Esi aUqua eta Esthaee 

uncifs» qui est grypus sive aquU ab hominis natiira , adfectibus 

linus ; aquilarum enim rostrum tnrbata , petita obserratio, quae 

est aduncum sed dedrsum. ©t apud Euripid. in Hedea ob. 

17. i8, Semina^ui. C£ vs. currit vs. 473. Ed. Jo. Lentlng. 
IX , is. Ep. VI. et not ad ys. ^ rt yap ^j^oura juufxr&j^Kfiuu 

'*' <^VX¥^ xaxQg vSf xai «n» Auvyrci 

Sensissei, Magno suo malo xPuSoi'. 

«perhM esset SaUu^ saepe p^^^. gst ketitia ab opi. 

l.J»t 8.gn.ficat.one« ^ aut „56«« >««eii/i* alicajus b^fc 

mah (pm^ sal) ^uhnk. Q„idqddca« s«aTitati« etde- 

•d Terent Eunncl.. Act l. «:. ,. jecuUoni. sensu animum de- 

TS. ai. Cf. vs. 46. Ep. IX. ^^,^, ^ ^.^ ^^^ g^ 

18. Cultu eultor. De agri- xhes. L. L. 

culuira et de colono didtur- „„ -,„, - ^_ »„ _.• /. , 

cf. Ep. X. Ts. 59. J': "^f'^- pp- «»««/"« 

'^ ^ est eapere delectationem ex re 

19. qwmtum perfidiac ctc. qnadara ct ex ejus usu. Do- 
Cf vs. 41. 109. Ep. VL nat ad Heautont Act. I. sc. i . 

so, Capiti, Sive oorpori ct vs. 97. Ovid. ex Ponto L, I. 

litae meae y cujus praecipuo Ep. i. vs. 12. Perizon. ad Sane- 

miinere fungitur caput , quod lii Mincrv. L. lU. c s pag. m. 

Ctiam mazima sentit incom- s8i. - MEDEA lASONL- $07 

• • • • • 

JtusQS inexptotam Colclia» advertere puppim ^ 

latrasti patriae regna beata rneae* 
Hoc illic Medea fui, nora nupta quod hic est« 2$ 

Qnam pater est illi, tam mihi dives erat« 
HIc Ephyren bimarem y Scythia tenus. ille niyosi^ 

Omne tenet, Ponti qua plaga laeya jacet. Gmlia: Plurali numero te-» sit ad AegSum regemj coi can| 

meie usum esse po£tam ne nupsisset a^ Medum fiiium ge^ 

putes* Significanter adjecit sola, nuisset , conata est Theseum ^ 

s3, Jussus» C£ §. 4- Axgum, Aegel filium , e .medio tbllera 

Ep. VL , yeneno dato , sed deprehenso 

. Incxpertam^pqppim, quae scelere fugit in eam Asiae par- 

mare nuoquam , experU erat tem f <|uam a filio Media est 

Oud. CC ys. 5^ Ep, I, ihiq. adpellata. Haec verba leguntuir 

not ' • . , in fabulosa D.eorum et Herbum 

94. Bcata^ Ob ubertatem ^ historia supr., dt 

diyitias et potentiam , ob quas Hoc, Cf. ys. 3a. JSp. XI. ' 

passim regio rel urbs dicitur 27. Hk ad, Creontem , ad 

felix wc beataj Grs^ece sidi^h remotius igitur praeter morem^ 

fCBW. Y, Euripid Hecuba ys.443. refertur. Y. ad ys. 4o..Ep- 1- . 

i^ican. L. III. vs. f5. Oyid. Ep. Ephjrren bimarem. Corio^ 

XVU ys. 175. Oud, thum ad mare leniutn et Ae« 

a5k Hofi UUc Medea fui eta gaeum sltam in IsthmQ Pelb-» 

Ad bospitaiiUtem referas. Hq^ poonesi , ollm . dlctaij^ £phy<* 

pitio, inquit> te suboepiin Colr ren. Oud. V* VeliejJ Patero. 

cbide^utCorinthiaCrciusasubhr L.I. c.3, 

ceptus es. Hubert l9sonenim^ Scjthia icnus^ V, Haser. ad 

vX ainnt^ Corintbum ad .Crd- C. Yalerii Flacct Argon. £. L 

<mtem regem profectus , re^is Vs. 538. Edit. , P,. Burm. 

filmpi adamayit A't Medca , , Nivosa^ Graphice. EpItheU 

ce spretam seutiens, arculam enim hacin re pictorum colo- 

gemmis incanUtis plenam Creil- rem referre alibi observaTl. 

sae misit, quae^igne conceplo, aS. Omne ieiiet, Ampiitudl* 

Ipaam et Crftoptem absumse- nem iUque patrii imperii dej* 

irimt Post exprobratam yero monstrat Medea. 

Ilaoni perfidiam Medea subcep» Jaceret- Yerbum est Irequeit* 

tos ex eo duos filios in ipsius Utum a i>criptoribus de reglo* 

OQiispeetu macUvIt , alatisque nis urbisque sltu , pracsertiia 

Yecia drdcouibus AUienas eva« plauo ac maillimo MlscclUm 

Ffs. 5o8 EPISTQLA. DUOOEGIMA» 

Accipit hospitio jayeiies Aeeta PdasgoSj^ 

Et .pTemitis pictos corpora Graja toros» 3q, 

Ttinc eso te iddi : tunc coepi scire ^pid esses» 
nia iuit mentis prima ruina meae. 

Ut vidi / ut perli : nec notis ignibus arsi , 
Ardet ut ad magnos pinea taeda Deos» 

Obs. Yol. VI. pag. 43o.. Locan. sus , cpiantiipie aestimavtdos fo^^ 
L. IV. TS. 674* Pompon. Meia res. Oud. 
de sitii orbis L.I. c i. §. i5. 39. Buina, Metapnonoe. Gra- 
Oud. Cr. not' ad vs, 3. Ep. I. vior, inquit Oud., mentis lap* 

99. AccipiL Ez iis , quae ad sus f quae mihi pene ^xctdit , 
]|« Ts. adnotaTit .Burm.^ patet ita ut ab eo inde tempore de- 
perinde esse, sive dicamus ex- mens fuerim et insana erraTe- 
cipa^ hospitio sive, excipere Bir tmu Ct Qvid. £p. ty.' vs. 67. 
ve suscipere. Drakenb.' £pl Vlt. vs. gS. 

Juvmes AeSta Pdasgos. V. Mentis — ruinam Drakenlx. 
{. 6 y 7. Argum.' Ep. VI. interpretatur mentis eversianen^ 

. do. Premitis^tOKOS, Adcunr* cum mens de statu ruit 
iMtismensae in lectis, regie or- 33. Vi pidi y ui periil Ge- 
'taaUs et auro purpuraque dis- minatio rw ut est *eiclaman« 
tinctis stragulb. Cf. vs. 3a. Ep: tis^ cum admifatione ad Grrae- 
XIV. Am. L. I. El. 4* TS. i5. oorum imitattonem (uc 7^» ^ 
etc. Oud. iitoinjy. Simulac te vidi , quanto- 

Pictos, De pictis torts g£ pere perii tuo amore ? V. Heins. 
vs. 5a ct 179. h. %. Vvg. L.L et La Ccrda ad Vii^. Ed.VIlt 
vs. (698. aiii.' Oud. V. Piiisq. vs. 4i. Oud. tJno eodemqae 
Ant RoiD. Lezic in v. tor^si tempore te vidi et amore tui 

Corpora 'Graja^ Grajomm si- capta sum. ffubert Celerita* 
Ve ' Gfaeoorum / corpora ipsa^ tisitaque indicium est repeCi» 
quibus proprie preinebantur to- tio rotf ixt * ' 

rl Cf. infra vs. 47- Noii itaque Servius ad Viig. Ed. YIH. 
indefinite corpora Graja cum vs. 41 , ttnum ut , inquit , est 
interpretibus eleganti periphra" temporisy aliud qualitatis. Nam 
#1, Grajos sive Graecos nota- liocdicit. «Motiitvidiy qaenor 
re dixeriro. admodum perii.** ' * ' " 

3i. Tunc. Empbatice. Eo tem* Nec notis — < arsi. Amoris 
pore, quo decumbebas. aestum nondum senserat Cflt 

Quid esses. Cf. not ad vs. Eurlpidis Medea vs. 8. Argum, 
168. Ep. VIL Quam formo- Ep. VL J. 8. ' Et formosns eras • et xne mea fata trahebant : . 35 
Abstulerant oculi lumlna nostra tui. 

4 . • ' 

Ferfide, sensisti: quis enim bene celat amorem ? 

Eminet inclicio prodita flamma suo. 
Dicitar interea tibi lex, ut dura ferorum 

^nsolito premeres vomere colla boum. 4q 

• / . •• » . . . ) 

• # 

3i jMei^tofidtu Bc fo»- tns , in me iamanteiii .peffide 

dammodo amoris magDitudinem agere potuisti ? 

lisoius oeulis subjiciat, hac com- Quis enim ^amorem, Amoris 

pantioiie Ifedea utitur. Pint^ sempenatora impeAmeirtp. eat 

em dbdt taedam ; e^ boc quip Adverbium bene y ait Drakenb. , 

pe 1^0 fiebat pterumqne ta»- Hic sigiiificatioDem augejuU har 

da, quod insita resioa yim ig* bet, ac notnX perite cdarey di^ 

TBm aiit. • iigemp* adep eetarej nt nemp 

M^Deos. Y. not ad ts; seiitiat Y.Terent Andr. ActL 

fl€. Ej^ I. Datfvus ^ inquit Dra- sc. i. ts. ia5.' ibiq. Ruhnju in 

i(eiib.y hoe looo per praep. ad Diot. 

circonucribitur ; nam tae^ ad ^ Efninet, Gaput^ quasi e» 

^tes est ta^da , quae accendi- toUii , oonspicua est. 

tor Otis, com sacrifida ofie^ Prodita. Gf. not «dys. 4o* 

wntnr. Ep, I. 

35.JE/— -«IL Haec repetita coi»* Quoque magts tegitory tantq 

iractb rim dktis adjdit, qiiip« • nayigis aestbat igiiis. < 

pe qoa ad orationis membra Nam flamma , addk Hnbert , in« 

Ha quasi seposita animnm ad* dicio se detegit, et ita .amoril 

Were cogamun Melius adeo qui fiammae eomparatur. 

isletifgitnr duplex cansa , quae 39. Bicitur inUrea tibi lexi 

taatos in Medeae pectore ez« Proponitur tibi conditio legis inj^ 

citaYerat ignesj ' star. Octd. Cr.Ap. VIL^Ts. 0,561 

Trahebanf: etiani nelentenu Ostensuray inquit Habert-;! 

iDitfMiMir avtem vdlMeivt Medea/*qnami.ihagQa.multaque 

36. AbsUderant Famtierant^ fliierint sn^ • erga ll^nem benev 
Qt, praeter te , nibil viderdm. fkna, ooavmftmorat singuia.pet 
y. ad ini'. iSt^' Kp. YL " • • ricula , qaae lison fuerat subif 

37. Perfide\ sensistih Mernn tmnis; a quibus eam.'eum li- 
m te amorem ita probe inteL» beravit , arguit eum ingratie* 
texisti , ac si eum sentires ac simufn esse , si eam deseruerit 
manibus pertrectares. Quomo- Gum Loers d. spec praefero» 
do tandem de meo amore i^r- omnium Godd. ^ uno P4itean|) 

. FfS. $id EPI^fbLA. DUODECfMA. Martis erant taur! plos^ qnam per comna ^ 8aevi| 

Qaorum terribilis spiiitus ignis erat. 
Aere pedes solidiy praetentaqne naribos.aera: 

Nigra per adflatus haec quoqne facta*saos« 
Semina praeterea, popolos genitora, jaberis iS 

Spargere devota lata per arva mana, 
Qui peterent secum natis tua corpora telis* 

lUa «st Bgricohe mei8is-aiii€|tia sdo» - «oepto , et Teterom Edd. leo> Aas tauris his UnSUaa erat cir- 

lioiiem: canares; quoindioat, eosetiaia 

« Dizevat intersa tibi Bez." nares aereas hahuMiiift Drakenh» 

Certe ita scripMt Ovidius^ in* 44« Hdee* Aera fomosa. «c 

quit Loen , id quod probat callginosa facta per suoa affla^ 

omRuum labrorum hx #a acrip* tus. Hubert . 

tura consteisus et firmatTS.Si. \!&. Srnnuia, rC£ tl 17» h» 

ubi illud dixerat rez repetitor. Ep. et aapra cUat Aj;pini« £>p« 

8cii. ys, 39. Medea incipit leges YL §• 7, 

enarrare ttlom a patre suo da* 46. Devols. . Htpote cui omr 

tas» Terbis. ^Dixerat inierea nes diras et maU qiiaeris au 

iibi Hex ; quas quidem leges que ezitium inprecatus ost pa- 

posiquam ezposuit^ ?s. 5i. iis- ter et ColcbL Ood. C£ aot ad 

dem ver^ ftnit, quibus coe- ¥S. i3. £p. U. Devoiu$ hic noa 

pitj Dixerat Aciitet , solemni est exsecmtuSt sed ponitorpra 

po($tarum more. • eo ^ qui promtus ac paratns est 

40. JntolHa. Insueto ; indo- ad omnta pericubi ac diacrimip 

miti erant taorl Hubert C£ na subeunda^ qui se qoasi de» 

J. 7. Argum. £p. VL voyi^ ac .oonsearavit ad aUqaid 

/ 4v. 'Tauri etc. C£ §i 7. Ar* faciendum.Lucan.Ifc III* Ta.3ii, 

gum. Ep. YL Drakeilh. Dufaius \mihi ^idetur 

43. Aere ped€s. soUdL. Pedes Ruhnk.. ^v , jttram. . iatexpiiolatior 

ez solido aere , nulla diversa nem praeferat . 

materia mixto. V« ApolL Ar* feierenL Ferirent » isviMiev 

gon. UnL vs. a3o. nq.^ . - rent tua< coipoca. Notandum 

Fraetentaque naribtts aera. eat , inquit Drakenb.» corpora 

adrersus yim exttimam. hic.numero pluraii poni de tma 

Locutio desumta est a re mili- homine. Cf. vs. 139. £p. VHI- 

tariy ubi ea/iiYiete/7c2idicuntnr, -et not ad vs. 3o. h. Ep. 

quae sunt imiuimeuto ac tegu* • 4?* Secum natis -«• tdis^ G£ 

mento. Oud. C£ vs. iS. h. £p Argum. £p. VL §. 7. M £ D E A I A S O N I. Si^ 

Lomina custodis, saccumbere nescia somnay 

Uldmus est aliqaa decipere arte labor. 5o 

Dizerat Aeetes: moesti consargitis omnes^ 
Mensaque purpareos diserit alta toros. 

Qnam tibi nunc longe regnum dotale Greiisae^ 
£t socer , et magni nata Greontis erant ? IfugiMS. Ingrata, injusta in Consurgttis ex.toro« in quo 

agrioolam, iSsonem, qui semi- (Uscumbebatis. 

sa jeoerat 5a. Mensaque -« aUa , in alto 

4^ Lumina custodts etc Is h. e. ooenactdo posita. Sic alia ' 

erat draco pervigil qui aureum coendtid apud Sid. ApoU. Garm. 

vdlus custodiebat. Hubert Y. XXII. vs. 907. 

Argum. Ep. YI. §. 7. Mensa autem po^tice dicitur 

Saecumbere nescia somno. deserere toros. In soluta ora* 

Siibciuiibere somno eleganter tioneidemita efferremus: men* 

dicoDtar ocnli, quia oculi qua* sa removetur. 

81 a somno vincuntur, eique se jfUa mensa , inqmt Loers. d. 

demitiere ac subcumbere de* spec.y h. L est multis ^pulis onc'* ' 

bent; quae rerba sunt frequen* rata , eistructa ; cm ezplica'*' 

tiahac in re, praesertimy quan- tioni , illius sensu » egregie re* 

do quis invitus dormit Gf. A. spondet purpureos toros, Desi* 

A. L III. vs. 767. Metam. L. h dero exempla quae hanc adjec- 

Ts. 714. Oud. De Adjectivis tivi aUa significationem pro*' 

Craeoo more infinitivum re- bant 

leatibus. vid. Yech. Op. L L. 1« Purpureos. Ct vs. 3o. h. Ep. 

cu, 53. Quam tibi nunc longe^, 

5o. Decipere sive faliere , Quam nibil tunc temporis ju- 

ita nt dam iilis auferas vellus. vabat te regnum illud , quod 

Orid. Metam. L. III. vs. 43i« mihi nunc praetulisti. Frequens 

Rem. Am. vs. 346. Oud. est formula, hnge esse, yel ab* 

AUqua — arte sive virtute. esse longe aUcui , de re ^ quae 

Cortius ad Sallust Catil. c. a. ad pompam et ostentationent 

ArteSgint^if sunt mores , stu* facit, sedtin periculo nihil ju* 

dia, et modo virtutes , modo vat V. Fior. Epit L. II. c a8. 

vitia : verbo , quod nos media L. YL a 35. Gronov. ad Senea 

vocare solemus. Cf. Sallust Hippolyt vs.974* Oud. et Dra* 

CatiL c. 3. $. 4. kenb. ad SiL ItaL L XYII. vs. 

5i. Dixerat Supra dicta ti- 80. Gum Hubertino equident 

bi esse facienda. explicare malo « Quam longe ^ii Epr^TOLA buobEcikA. 

Tristis abifi» oculis abeantem proseqtior ndis : 65 
Et dixic tenui murmare lingaa^ Vale. 

Ut positomtetigi thalanio male sauda lebtiim: 
Acta est peif lacriinas nox xhihi, ^uanta fait; 

Ante dculos tauriqoe truces seg^tesqoe nefaiidke: 
Ante meos oculos pervigil angais erat; 6d rembtum ab animo et do|;itaiio- Vatl§ dlxit Medea , taii^ain 
ne tusu" Me uuam , quae tibi qiiae existimaret , *eiuii berta^ 
auziliaretur , tuuc in aiiimo ha- mipilnis suocubiturum , ac peri^ 
bebas, spectahas. G£ ys. 71 • sq. culis peritiiiiun. Foirmula enim 
b. Ep. Mecum iunc r^ huhc baec solennls erat, qua etiaui 
Piraeferente facit Lbers d. dpisc. utel^antur , qui funus prosecii- 
Kam , inqulty pnieter qubd lon* ti erant , cdin post cbndihiBi 
ge piurima pars lihrorum eam cadaVex* a sepulcro deoederent. 
lectionem tuetur , eadem ex* Y. Kirchm. de Fun* L.IIL c. 9. 
damatio , quae bic in media Drakenb 
narrationeesty in finenarratio* 67. Tetigi. A primo inde 
nis redit cum particula tunc temporls puncto , quo ih hsM 
vs. 103» 104. rtisi forte et ihi, jaceliam. 

nbi nlnil yariant Godd. , iniitare Male iaticia. Ih ineain per* 
yelis.. God. Trev. tahc. Schol: niclem Gupidinls tcdls saucia; 
quia tunc non vuibbat. viiiueraia. G£ not: ad vs. 99: 

54. Socer elc. Y. Ajgum. b. £p. IX. et Yirg. AeiL L. lY^ 
Upi vs. i, 

55. Octdis^^prosequor udis. 58. Per lacrimas. Per jiia- 
Verbum proseqid amicuixi pro* dum signiiicat et rationem , qua 
dit apimum ^ tidi oculi indices lioctem , quam loDgissimam («• 
fiimoris^ quiincausa erat, quody ciebat cura , coiisumserat V. 
conditlonlbus patris auditls, vi- Tur^elL Op. L in v. per* Not; 
tae lisonis, quein jam deperi* ad vs. 71. £p. VL 

bat, tlmeret Medea. Gf; vs.33. (^uanlafult. Quam longa fult, 
b. £p. Prosequi oculis abeu/i^^ Tam longa oox fult^ ut ipsi 
tem dldtur^ ui ait t)rakenb. ^ mbdum statuere Medea iion 
qui abeiintem respjclt , quam- posset Gf. Ylrg. Aeh. L lY. 
diu vlsus perinlttat V. Suet in vs. 193. L. YIlI va. 86, 
Tlb. c. 7. et Buim. ad b. 1. 59. Ante dculos etc. Gf. 

56. Tenui murmure. Adfec- vs. 39 sq. h. £p. Adeo finni- 
tus enim vocem premebat G£ ter iheiitl 6bvei*sabantur, quasi 
^p* YI. YS. 63. sq. « ilU omnia ocidi^ viderein. Ilot M EiD E A I A :s a » t • :8i3 

Hiiie Mtaat^ liSiic dmor est» iptam timorragct umonau 
Mane erat; et tbalamo eara r6<5epta iM>ror t 

DisjeGtamqtte coma» aTera aqae iii ' ora f aoetttem 
Inyenit,et latrimis onimli plena meis. 

Orat opem Mtayis t petit ahera ; ct alter* habebAt» 6$ 
Aesonio jayeni f qiiod regac illa | damiis» siam f 9$i^ ^ poMre MU iiiiaqti^ adfeetidttiteffisctum. Iit* 
ecuiM oec mTuui paisiiii. V. Ep» wiaL Sat L. III. yn. 178. Ovid« 
XL n. 95. SiL IlaL L. Ilt ^i Am. L. L El. a. yb. 4- Oud. , 
i4o. GicL pro Dejet c. 7. 0?id jivtntU/w in dm jaeenienL 
Mctam. L.. THL ^ 5o<7 , ubi In faciem cubantem^ prae pudo* 
Bom. Siaililer eeeurrere amt^ te et moertitia , inqait Bunn. ^ 
aio Bpi X. TS. 8x ^ rel aimpli* nt solent in batf animi adleetto» 
citar eeeurrere Ep^ VIL ys. 6^ ne aaepe nmtare corporis ata* 
Drakenb, tmft crdnris jafctalionibiis ^ lao- 

61. Hbte amon Ab bacpar« dana liBren. L s« cit Y. vait 
te, tm^ llsonis. fl&ie timerg Xiennep ia Attimadyi ad b. tba 
ab illa parte timor,ne pereir. 64< Otemiaf omaem.lectimi| 
SoUkitBdo et miserioQrdia amo* qna dictioae lacrimaram oypia 
ri alimeatau daatj quod bu- innuitu& V. not ad fip«X n« 
aunaenaturaecontreaienter dte» £&. 

tam cst Patrie timorem dicit 63. JlCmjrt^» C(. Ts.4% Sp.yi» 
Hubert Gnr^ iaquit Heinsius adb. vs*'^ 

6a. Matte ehU, Yixdum to« Ghakiope Argonantia favqrit ^ 
ties mibi optata lux adparue- in promptu causa est^ qiiod fi- 
nt, cma tbidamam intraretca* lii ejos quatuor ez Phnzo g^^ 
»9 «manima (Virg. Aen. L.IV. nili in illorum essent hame- 
n. 8. ) soror » Gbalciope ^ quae ro. V. Hyg. Fab. 3. Gf. Apolh 
cam ex ancitta intetlexisset Me* Rhod. L. uu TS. ad6. ApoUoA 
deana acerbe lugere , confestim L. L c 9. 
sorons cubile adiit^ atque ita Pelit atterdf et atUTa hab^ 
stratis snmma corpors parte hat. De Heinsii conjectur», et 
incubans^ex ea causam doloria de lectione, quae Koddllio ad-* 
quaesiTit Vk ApolL Rhod. Ar* risit ^ atf Lennepii }ud]eiQiii'Tid« 
gon. L. n. TS» 67o..Sq. qoibus in Hujus AnimadT. ad h. L God« 
proxime sequentia ^espondent ^TreT. habebat^ scripsit Loetis ia 

63. Disjectamque comae. Per d< spec^ ^ quod reete revocaTh 
erebram corporis conTersionem Tan Lennepi qaamqtiam tnht^ 
erat sparsaei amoris » jns leciionis detolsiene 1 quoit 

69 3i4 EP.ISTOLA. DUODECIMA; 

£st nmaSf ot piceis, et frondibiis ilicis fttnm: 

Yix illad radiis soUs adijre liceUt 
Sant in eo^ faerant^e dia» delobra Diaiiae: 

Aarea barbarica stat Dea facta mano. 70 

NosJiii% an ezciderant xnecam loca? venimas illac 

Orsos es infido sic prior ore loqai: nMxime debebat, ad iv.66. noa at lison cogitalioiie se in 

jwspexit Eqnidem lociua it» in* Joeis sistens in proinissonim et 

terpvngere malo. |iiris|iirandi memoriam optime 

« Pelit allera et altera. Ha- rediret 

b^t" Piceis , ^frondSms ilicis ai' 

Habebit promittentis. est. Do- rai». Ob eilBCtiim atmm dadt 

buiBset Medea Cbaldopae Mi- nemus. Causam adSigit Ep. 

•nyis opem roganti re^ondcre XYL ys. 54. t Pioeis iliabiis* 

hakeifwit opem; ilia reto 9 Uso^ que frequens/* 

aiis amore eapta, bunc solum cof* -■ 66.- Vii etiv l^ atnim , at 

IpUt, adeocpie respondet^ Ko- vix^lioeiit Cf. Lucan. L.IIL 

ifebU. AUera et altera Cbal- irs. 399. sq. ab Oud. knd. 

oope , et egoipsa ; Medea nen^ €9. FttenuUgee dia» Quo re- 

pe .^visum babebat animnm , tustius templum erat, eo ma- 

alter opem ferre suadebat, al* jorereligionecolebatur.y.Yirg. 

ler dissnadebat ; ab hdt itaque Aen. L. II. js. 9i3. ibique In« 

Medeam PolSta pelentem fa* terpr. Bubnk. 

at , ttt consenliret Hunc ei«- Delabra Vianac. Bcatae tri- 

ff> adsensum cignificat Terbum formis , qiiae aolet diei triplex 

proxime sequens Habebit , ka Diana. V. vs. 79. b. %» 

ut totus Medeae animus ad . 70. Barbarica. Non Graeca» 

Minyis opem ferendam iSsrre- Golcbica. 

lur; 71. Nostisf^ an exeidenmt 

67. Xst nemus etc.^Descrt- ctt, animosciL Hacc intcfro- 

bit Jooum'» inquit Hubeit. , in gatio babct veheiaentem obli- 

quo ciim lison locutus est cum vionis reprebcnsionem , et ad 

Medea, et eam rogayit in aim- adfectns moTCndos Talet plnri* 

linm Sttum* Habet baec lod mum. Adfectus quomodo mo- 

deseriptio , quod lisonis ani- vendi sint, nos docet Quioct. 

jnum sacro borrore percellat , Inst Or. L* VL c s. 

quem incutiebat et nepioris ob* Exeiderwd* Cf. vs. io5. £p« 

icvi^i^s et Del praesentia , qui- IL Perfectorum in tcrtia plu- 

bui^effectumirisperabalMedeay rali penultimsm conipientium ./ Sl ED E A I A S O NL 5i5 

Jvs tibi et Arbitriom nostrae J^ortaiift fdutis 

Tradidit : inque iw yntaqne morsque manti* ^ 
Perdere posse 8at est ^ si quem jnvM ipsa potestas : y$ 

Sed tibi serratns gloria major eroi 
Per mala nos^a- i)recor y quoxiun ^potes ^esse leyamen $ 

Per ^gekM et* numdn cancta ifideniis avi ; 
Per triplicis Tultos^ arcanaque sttcray Dianae: ' 

£t si Ibne aliM genfe iiabet ista Deoi :- - 80 

V I 

* 

plnnt ezempla coDlegit Heiiis. slionem rcspondere tidetnry 

ad n. 16«. Ep. VII. quac , utrum «soncm pcrde- 

; 7«. Oms ts^^prior.. SpQifH le ▼dlct et pQ8»et, dubilprctr 

te adeo atque ultro, Y. van Cum J^ro « 

lennep in. AoiimadT. ^ • « Fcror buc iUuiCf "ut plepa 

, Infido^or^. Corjporis parli- . Dea** 

bos a poetis adfectus tribui, ^^ TS.S09» b. Ep. . 

qui animo propni^sunt, sae- g^ Setvaius. Ego tuo anxU 

pws antca me obscrvare me- ^^ libswtiis. flubet t Est «4* 

"^*- ^ . /oisimile CiccroniaDO de Cae- 

73. Ju5^ee ari^Huni. Po, ^^ MarccUo c 1. §• 3^ 
tefUtem sive facultatem' pro ar- q , '^ 

bitrio statuendi de mcasalute. l# . -tr w« VT Am«m' 

C£ T5. 54. Ep.YILjs.3a. gp! ^ ^fS. ^wi. V. Ep.VL Argum. 

VIII. Oud. ad Luican. Pharst 8- ^- . . ^- 

L I. Ts. 9. 79* ^^ tnpUcis ctc. cr. vs. 

74. TwUdU ita, utnihain- «9. et not ad h. vs. Tripfices 
ris sibi rcliquum focereU «navult Locrs, ut cl vidtus suum 

75. Perdere — ftotestas. Si cpilhetqn habeat 

qais delcQUtur potesUte , satis Arcofuupie sacra, quac noc* 

et debet esse , quod possit no" tu pcragi solcbant. 

cere; non autem debet noccrel 80. Et si/orte^gens^^isia 

Hnbcrt. Tragoediae^ cui titu- Deos. Pcr istos Dcos, vcslrac 

los Medea , ciijus auctor O vi- gcntis , si forte aliquos habctis. 

dius dicitur, duo fragmenia cr- Hubert. Aliquis ^inqmt QudL 

stant,quorumalteruraquandam ad h. vs. , semper et propric 

cum his habet similitudinem. sua vi notat alium guem, Te- 

Est vcro cjusmodi. mcre hoc in aiium ubivis m^ 

• Servarc potui, pcrdere an tant V. Ouii ad Caes. de, B. 

possim, rogas?" Civ. c 71. Sueton. Tib. c. 47- 

Quibus verbis iwl nutrids quac- Lucan. L V. vs. a83» Terent 

Gg s 8i6 EFVSTOl.h DyO.DBCIMA. 

Effioe.nQ meriUii tm|im lA i^we taMU . 

Qaod: ii foMr. yinm. nOA 4edigafqre Bel^iigwB , i 

( Sed mihi tfoii £icU^s }^ji4^ ^ mfiwiw. Deoi^ ? ) 
Spimw eale mew Hum$ va^eseat in imu»^ ^ 84 

Qnam ibalamoy toiai ^ii^ ^iipfta sit uUa Mieo^ 
Consda ait Jano » .Moria prnefecta, loitntiaj , 1 

Et Dea ,. marmoiea wj^ Mlied^liliWM . . . 
Haec animum (et ijaota pars haec «ant?) moyere paellae 

SimpUcis ; et dextrae dextera jasicta meae* 90 ♦f Heaiit Act'i. ta t. ts,J7, (ad Btiic iotermeallaiii solet jQogi 

q. ys. II. vid. RufanlL DtcUitaJ adeti»at!Vu8.' Y. Lucam. Pfaars, 

naedr.X.ilt-Preieg. L./VIL v»;* !^«. Otid. Oratio* 

Si forl^t inquit Medea, ne nem ita suppUt 'HuBeri, v tar 

quem Deorura inkia praeter" de Deos taiu fafciles mifai spe^ 

Wllerel. Jnvidura eniiu 'veteres rem, tam mea$^ taiu obsequenr 

a^ebant JD^uai genna. ' vSs roihL flomaxii' saepe cum 

- 6a* 9SmU$ V« ad W^^. affectu remaliquamin accdsatr- 

IDL^ ..... tb casu poofuntyquamabesse di*- 

. T^atm* Devinctissimum ,' tibi cutit» cupiutrt rel dolent PeerQCi 

^Huni. y. ad vs, -I. %. I. . V. Cl: ad taciti Agric. ci. 9. 

8di Qiio^ slforU virum eto, 85. Spirieus etc Y. iiot ad 

Si roe faominem Graecum non Vs. 79. Ep.L Cf. Ep;lS[. vs. lai. 

indijginutn censes , quem iuoia 36» ^isi tm Y« ad ts. 27. 

yiriim fiabeas'» prius moriari Ej^.lL 

quam tuo matriinQnlo aliam mu- . 87. Conscia sit Juno etc. C£ 

lierem praeponaro, ApoUon, v^. 4t. fip.1I.'et not ad fa. vs. 

quoque idem scrilKt Ai^gon.^L. ' Sucris '^ riiaritis. Y. ad v$. 

JII. ( vs. na8. sq. fid. ftronit) '76. Ep, XP. Pr^ccla. Y. E^. 

Cipiarius. - H, vs. 41. 

iy taciUS' Qul raoile se 88. JDe»'. Cf. vs. 69. $c|. 

exorari patinnttMr et facile con« Cuius in a$de, Ad quod SfjX^ 

cedunt preces. Ovidius semper stazftlvum Hubett. notat « m 

T>iXactles yjacil^ paeB&^, Serv. slngulari ternpiurti significat, m 

ad Yirg. Ed. IIL vs. 9.* 'Oud. plurali domwn^ Ratio hnjns 

Qvid, £p. !SYI« VI 9'8p. Sp« differentiae est , quod temphi 

1(YIII. v& 3. vofUus tautnm condavis esse so* 

U^, Bleganter pe^ illipsiti lebant^ domus f^/id-iii^ Jtti^ «t.afiiipode«.mftdM^KiO€irpap^ uq^ 

£t «•lid«iBL.^'uMi9 yomrp :fi4uU^^ h«uBum; ... 
AxTa Teneaatis, .pm.flcniQe» ^AmMbjas inlptlei^ ^S 

Nascitnr^ et gladtoi aQa(ac{«9' JPJilas bitl}^*:! ;;:. 
Ipsa .ego f «[aae dadoMm. mckdifiiiiiilaa, palUda aedi., 

Ciiin yidi sohiloa ^ma teMfe.yilfOS* ;; • • _ 
Donec terrigenae (facinns miserabile) fratres. 

Intar se atrictas .consernere mai^.ns« loo 

Penrigil eccedraco^ s^uammLis creprtantiBns liiburens^ 
i et UMTto peeiore- Tertiit' ImsiMife 89. (£/^fa;?arr Aosesii^)^ poU. Bbod. L.IIL t8.s7. Me<^ 

QttastuliMi i^tem rerum fa- deam. Habet emphasim , 'm^ 

dant haec yerba, ciim miilM 9]!^.R9^i^^ Y^ltautem dica* 

4^ aoMaeriAtt ^uibus moreri re. « Quanto magij ta et rer 

fotiisria^ Ou(L i . liftti:. debuiftis ^imere ? *' Ct 

^udUm-^Sunplicis , aihit m^ jMt^ U IV* vs. 555, a JBwa* 

lisuspicantis, cre(iaUe..Cft.'i||4 flit.. , *. 

^ i^ £p. I. ibiq. not . > ,^.Sub^ Sidjito satos. Hu- 

• 9^ Xtectcm. Y. ad : .vfti Ai* bort. . j . . 

%II .j . xoo. J/iter «e strictas^ Ex^ 

Si. ^iid{;etiaml!fl<mi^«Etb^ sert^j ip. ^^ ioyioem armatas. 

i«.adli«ea C£ Sp. £(. TS. 5x. Q^d. .. . ' 

oot ad h. ¥fl^ ' ^Conscnmne.. Yerbiim meta^ 

9^ PmUfh .£f. .Yirg... Aein. pborice;,ere rus^ca desumti;^ 

L.iy.Ys.95. denotat coiyungere, commi^crsw 

4)3. Jungfs meo beneficio. xoi. £cce, L e. subito, ex 

iModusio corpore* G£ ^s. i& inprQyiso, quo major ease bor- 

A 43. b. Bp. ror solet Cf. ys. 49- ^ ^P* 

94^ Solidam^ duranu Hi^diert Squammis crepkantibus hor' 

C£ not 4k1 iRS^ 43* tv £p* -fVaS. Puo postei^iora verba ipso 

Jusso vomcre* Y. npt ad rs. Mno horrorem pobis injiciunt 

91. b. Ep. BQrrenSf asper/Hubert Ci^qs 

95. JtriM v m e ma Us eta p( de ^erbi signific^tione propria, 

ni 17. «t 45. h. Kp. .alio, x^eacio quo, looo egL 

97- //Nia ^, witpi AJjTSure* xos. SibiUu^ a sono factum 

A?yT||y<4ygg qualem adpeilat A* verbum. Hinc proprie, inquit 

Gg3 3l8 EPISTOLA DUODEGltfA; 

Doti9 opes tibi ttuoic? iibl tmic tibi x^h obtffvx? ' 

* Qaique maris gemiiii 'diatinet bthmos &qi(as? 
Ola ego, ^iiab tibi^ttitt tittiie deuiqae barbara faeta^ loS 

Nunc tibi 5iim paaper , nranc ttbi visa nocenf , 
Clammea snbdaxi medicato iomina fontnoft : 

Et tibi j 'qaae raperea 9 Tellera tata dedi* < 
Proditof ef t> genitor. regntaw patxiamqae reliqoL 

Manof in e:(filio qaolibet eafe tofi* 110 .•}• Hobert ^. de ferpentibuf did- Drakenb, ad SIL ItaL L. lY. 

.ftir, Mt Vlrg. ^ ys. laS. ' 

« Sibila landidiaiitlingiuf Ti« - • '^mc demtfui, 'Antea eum de 

brantibuf ora.*' sola falute tibi oagitandum pu- 

Torto. Per^gyrof et nodof , tabaf , non eram iMirban^ C£ 

fin quof 0e.ootitorq[uet serpcnst t^. 81. f q< h. Ep^ 
Cknd. in Bufin. L. L vf. 66. 106« Nunt^pauper^ C£ts^ 

Burm. ad M(im6fiiaiL EcL lY. io3. h. Ep. « 
yf. 40. Oud. 1 Nurie •— noctns. Seelerata , 

" VerrUhumam fire perstnnA venefica. Hubert. Nune babet 

git'repeQf fuper longo %aetUi empbasin. Poft lot benefida 

Oud. Nonne baec legentes nOf« iii' te oonlata. 
iiiet ipsi iratum- ac fibikntem 107. FlammcntXt. Tnncten» 

draconem et videre et au<fira jk>rif 'dom ademi Draooni Ti- 

'yidemur ? fum flammiferum ( oculof mi* 

*' io3. Dotii cpesvM tanc^ cantes) intaittendo et foporcm 

conjux F Medea , inquit Hq4 medicaminibuf meif • V- iMOan. 

bert. f ita amplificat beneficium L. IL Vf. 475. Metami L. XHI. 

8uum I ut dotl illud lintepouat, i|fs. 61.. (Cf. ys. tb. b. Ep.J[ 

Tutccertenonquaerebasopem, Oud. 

necregio sanguine creatam, ut * ' Medieatus *^ sdmnus est ve- 

nunc iactas ess6 istam tuam* neno -injectuf » ejtdtatua. 
C£ not. ad vs.53. b. Ep. et ad to8. Veliera tuta. CC not 

js, 3i. £p. IL ad vs. 79. b. £p. 

104. Quique •^ aquas. Isth^ 109. Proditus» Y- aot. ad v& 

mus dicitur pro Corintbo in ^e. Ep. I.- 
Ifthiho sita. Cf. vs.69. Ep.YIIL no. Munus etc. Aliif ezi^ 

io5. llla tgo, Cf. not ad Uum est sua poena,* sed ego 

vs. 97. KOppen ErklXr. Anm. ezistimavi in iUo maximum ea^ 

«um Homeri L. UL II. v^. 391. 90 munuf et benefidum ^ dum? EDEA lASONL 5id 

yitfjtDiUs facta 6St peregrini praeda latronis: 

Optima, GUm cara matre^ relicta soror. 
At non te fo^ena sine me , germane y reliqni* 

Defidt lioc ono litera nostra loco. 
Quod facere ansa mea est^ non audet scribere^dextra: 1 15 

Sic egOy aed tecumy dilaceranda fuL 
Nec tamen extimui (qaid enim post illa timerem?) 

Gredere me pelago femina, tamque nocens. 

modo tecora femper esse mSii xi3. JPTm te^^getnuoie, Ab- 

liceiiet Senecae Medea Ti. 49^. sjrxe. Habet, qa<Ml qaisque i^ 

Oad. die observet, Apofttrophe Ta* 

Quoiibet Longo etiam etmi- rietatb adeoquo «aaTlUtis el 

aennmo. Ood. C£ not ad ts.98i griyitatis non parum. 

EpIV. 114. Defieii^iocos Litera^ 

JSsse itdif pertaliy passa som, qoam exarare milii animus erat, 

non reeasan* hoc soio loco, stili doctum se? 

iit. Peregrini iatronis. . qui non valt, rebellat quasi» 

m HocJsolam nomen quoniam De quo Terbt deficere significa* 

de conjage restaf tione omsule Gesnen.in TbeSt 

Yirf^ Aen. L. IIL vs. 394- Me* L. L. 

dea, inqnit Drakeidi.y lisonem Hs; Qmdfaeere^ u e. dSia* 

habet pro praedone, quia ideo cerare, tuos artus, qua pater 

Choklios prpfectus erat , . ut instabat, dissipare , qutbus con« 

AeftaeTelius aureum eriperet; ligendb mihi fugiendi spatiam 

et ita preedo yocatur apad YaL diureL 

Flaoe. L. VliL vs, 367. jiusammest ad nefandam (a* 

ixa. Chhi cara matre, Idyla dnus spectat 

Oceani filia. Ita enim, teste . Audet ad seram poeaiteDi- 

Heaiodo (inXheogonia V8.958.) tiam» pndorem. Gf. not. ad 

tocata est mater Medeae^ Ueet vs. 41. £p. I. 

qoidam dicant filiam fuisse Ae- xi6« Sic ego , sed tecum etc» 

^tae et Hypseae , et Diodoms Non ad germanum Absyrtum 

dieat fuisse fiiiam AeStae ez jam amplius loquitur» sed rur* 

Hecate. Hubert Laudat Dra- sus ad lisonem. a Sic ego de» 

keob. ApoUod L. I. c 9 et 93. bueram dilaoerari , sed tecum 

Hjgin. ikb. a& et Mundu ad h. perfide ISson. Oud. 

fab. 117. Post ilia» MasdmapnH 

Soror* Cf. not. ad ?8.6a«h. nomini inest emphasis. 

£p. 118. Credere me pdagp fs^. 9i6 EPflSTOLA DVODECTMA. 

Namen.' ttbx cM? nU Di? nerites labc— l i r in ako/ 
Ta frradis poena», eredalilatis e^ . ! . 130 

Complcfxo» utlnan Sjmplegades el isisaeBt ♦ 
Nostraque adhaererent ossiImis' ossa; tois'! mi/itf , eaque tam noeens, Com- L.'TL ts. 87. 
mittei^ me' (iialura jimidan lai. CampUms — rffcriWit 
eainque) tam noaiam et tot Uliiiam tmnMilai» ioftfliplexi* 
criminam ream in fidem ma- bus penissemus» compressis et 
ris y quod solet scelentos pa« elisiscorporibusnostrisperSjin* 
tiire) Tiiidicta. DiYiBa' eoa ibt plcgadas siveC^anaas,qttaeTe« 
maaime perseiittenle. Oud. G£ kit doae acopuloaae imolae so- 
Horat* Od« L. Ill* Od. a. y% pra Bosporum Tbracium in om 
aa. s({. et ad h. 18. Mttsdieii Pontt Bmiai inter st coMom- 

Credcre a re pecaniaaia pe- re et confligi diatae- sunt; vn^ 
liCM» Tesbnttw Credimus pp. et nomen babent: sed sldHia 
pignus, Tcl depositom aliad , factae fingpnlarper fiitfelen na- 
qnod adeo nobis dehehtt , auo» tis Argo transitum } ea eaim iv 
que tempore reddi debeL Prov ter iUas prima navigatte fiertar. 
prio sensa faaec tria Tcrba ob* Y td. Pompon. Bfda L. IL c 7« 
enmmt apud Hosat Od. L* L §.30. Edit A. GronoT. Lucaa 
Od. 3. TS. 5. sq. L. 11. ts. 715. OTid« Mefaoi. L« 

Jt^NwneaMettrubiDiF XV. ts. 357. Tbeocrit UylL 
Laesae nempe' Dianae nnmeB Xljl. ts. ss. Oad Tempestt* 
ct Dii , per qnos tu juravisti 1 Ta , inqnit Borm. ad b. is. | 
nbi sont? JCfse enim non ti* blc mcntie oomplezanm et Te- 
dentur , qui injuiiam sibi iida* aereae Toluplatis in tam in&ua» 
tam non Tinditait. Qaare me* to conjugio , nt TOTcat se ia 
litam ab illis poenam non sU*» mediis amplexibos fidsse disam - 
bimus? Cf. not. ad ts. Si« £p. mter Symplegadas* 
IL Viiig. Aen. L. IIL ts. aeS^ Yersns spc«diaeuS|,meoqm* 
seq. Solennis^ inquit Drakenb.^ dem sensu, ab Ovidio bic ei» 
cat eadMnatio. Teternm ^ cum ganter adhibEtus est, ac caesn* 
Tiderent probos malis , scelesv ra post qaintum pedem , qitt 
tas boais affici , quasi indka** mihi Tis exprimi Tidetur et par* 
rent , aut nuUos esae Deos , ts mora , quae Symplegadibns 
qui pro cujnsqne meiito tcI liiit in corporibusj quae param« 
praemia tcI poenas dislriboe* per resistebant, Irangeadis. 
leoty Td Deos non curare hu* laa. Adhaererent. Obserra 
mana. Pluribus eadem de re iaemm caesurae spcctem » pen- 
cgit idem V*^ CL ad SiL ItaL theraiiuerim dictam , qaac ctua KEDEA lASONL 5n 

I 

Attt 9<>s Scylla Mpax amibiis miiiMet edendos ! 

(Debait itigratis Scylla nocere Yiris.) 
Qoaeqne Tomit fluctas totidem,tolidemqae resorbetyiaS 

ITos qnoqne Trinacriae sapposuisiet aqoael pronaiieiandi verbi dSfflealtale, Doni Seiffen Onom. PoSt in 

ez repetlto post priorem com* t. Scjrtta. 

positi partem spirita nata arc* 114. D^buiU lisi qnae aDeo 

tisnmam membrorum jnncta* Grlauco passa est, tenetury le« 

ram ac oonlisionem sentiendam ge quasi obUgatur ad omnibus 

pradieat yiris ingratis nocendum. 

193. SeyUa rapax, Adjecti* is5. Quaequevonut^^ Cha* 

Tom naturam Scyllae aperit; In tybdb significatur. Cf. not. a4 

mari Siculo nempe» ut alt Ho* ts. ia3. h* Ep Fuit autem Cha* 

bert^ nantaemagnis pelagi de- rybdts, ut Senrius scribity ma< 

sidentis Torticibus territi undas, lier yoradssimay quae, quia-Her- 

ut Justinus L. IV. c i. scribit| culi boves rapuit, a Joye ful- 

latrare putaTerunt } quas sor- minata est , et in mare prae* 

benlis aestus TOrago collidit^ clpitata. Unde naturam pristi- 

Rinc fiibulae Scyllam et Chai- nam servat ; nam sorbet uni* 

jybdim peperere. yersa y et secundum Sallustium 

Cambus misisset edendos. Ob ea eircum litvis ^taurominitanuia 

Tersom spondaicum lai , nunc egerit Hubert^ 

iacilitatis ac ceieritatis notio ^ 196. Ifos quoquOf ut alia om» 

quam adfert in penultima sede nla. Hubert. 

dactylusimeliuspercipitur: quo Trinacria terra scil. SicUia 

fit, ut S^llae vires ac inpetus a tribus promontoriis sIto «k- 

adpareant Eleganter enim , in- fot^ Pachyoo | Lilybaeo | et Po* 

qnit Oud. , Poeta ait misisset ioro ita dicta. 

siTe projecisset instar offae ea- Supposuissei. Mersisset Cfl 

nibas edendae. Y. Phaedr. L. I. Ovid. Metara< L. XUL ts. 953, 

fidx 9o. TS« 19. L. in. fab. 3. Scyllae, inquitBurim ad h. ys.p 

TS. 9. etSymplegadumhic mentio fit^ 

Canihus. Glaucus nerope , ye\ , quia ( ut Orpheus Argon. 

Deus marinus 4 cum Scyliam ys. 1946 tradit^ norante jam 

Phord et Lamies vel Crataei» Yolsco ) Argo illa loca pene- 

dis filiam fruslra amaret , Cir* traTit , vel » quia Ovidius iia« 

ces opem inploraYit^.cujus ma* xit Medeam voventem^ ut illa 

gica arte ad inferiorem corpo- loca transisset, quo locus ipsi 

ris partem 9 quum se prope esset devotionnm et dirarum 

jnarc iavaret|Canes enataesunt harrorem augendi^ 

Hh Sns EPIST0LA'D1^6DEClMA. 

• 

Sospes ad Haemonias » Tictoir^ue ^ rever teris urbee/ 

Ponitur ad patrios atirea lana Deos* 
'Qbid referam Peliae natas^ pietate noeentes, 

Caesaqiie Virginea membra paterna ikianu ? iSb 
Ut culpent aliiy tibi me laudare necesse est, 

Pro quo sum toties esse coacta nocens. 
Ausus es o, (justo desunt sua yerba dolori) 

A.usas es , Aesonia , dicere , cede domo. 
Jussa domo cessi, natis comitata duobus; l55 

Et 9 qui me sequitur semper , amore tui« 
Ut snbito nostras Hjmeil cantatus ad aures 

Yenity et accenso lampades i^e micanty tf7. Sospu ad Kaemonias bebat, quo mmus dicU factis 

etc. Cf. vs. I. Ep. VI. exaequaret : , gravius vcrbuin 

198« Ponitur» G£ not ad vs. invenire infans dolor nequirtt. 

a6. Ep. L i34. jiesonia — eede domo. 

199. PeUac y. §.4* Argum. Patris mei Aesonis ; nam Jlson 

Ep. VL spontanetun divortium Hedeae 

Pietate nocentes ete. In pa« persuadere conatus erat Hu- 

trem amore. Y. Ovid. Metam. bert Cf. not ad Ovid. A. A. 

L. VIL vs. 33(t C£ not ad vs. L. IIL vs. 567. Cede domo. For- 

85. Ep. I. mula repudii apud Bomanos. 

i3i. Ut ( quamvis ) eufyfent Heins. et H. Grotius ad Hat* 

aUif tibietc Necesse est, ali- thaei c. 5. §. 3i. pag. ro. f43> 

ter fteri per rel naturam non Edit an. 1896. Brisson. de fhr^ 

potest y quiu tu quidem ea , muL et Auctt dt a Pitisoo in 

quae fecerim» laudes; tuienim Lezioo Ant Bom. ad v. Divor^ 

amantissima baec fadnora pei^ tium et Bepuduau 

petravi. i35. Natis comiUUa. Passi* 

i39. Esse eoaeta nocens ^ a- ve. V. ad Ep.IH. vs. 99. Iftf- 

more. Invita crimen commit- tis. ApoUod. BibL L. I. c ^ 

tere supplido dignum. extr. vocat IKermerum ct Phe* 

i33. Ausus es-^austtses. Et rctem. 

ejusdem verbt repetitio et ipsa i36. JEt^ ipd^sempet. Amo* 

verbi significatio (de qua aKbi ris in Ilsonem vehementissiml 

dm ) Medeae animi indignatio* et consfantissimi indidum. 

nem prodit » et inpetum ; do- 137. Hfmen cantatas. Cfl 

lor vero jure ooncepius prohi- not ad vs. 33 , 34. Ep. II. et MEDEA lASONL 5aJ 

Tiliiaqae effundit tocialia.canmiia yobis, 

Aj mihi funerea flebiliora tuba. i4o 

Pertimai ; hec adhuc tantum ac^lus esse putabam s 

•Sed tamen in toto pectore frigus erat* 
Turba Yaunt;.et , Hymen, damant: Hymenaee freguenW 

Quo propior Yox 09 1 , hoc mihi pejus erat« ( tant. 
Diyersi flebant seryi, lacrimasque tegebant. x45 

Qoia Tcllet tanti n\intiu8 esse mali? . y%, 44. Ep. yr. Plautus Cas. Praecutiunt: largis satiantor 

Act. ly. ac 4. mit. odoribus ignes; 

i3d. jUcmo ^ mieanL C£ Sertaque dependent tectis ^ 

aot. ad vs. lao, £p.II. et vs. , lotique, Ijrraequo 

io3« Ep. YL Tibiaque , et caatus , animi 

139. TibiaquB. Hoc dicitt felicia laeti 

inqmt Oud , quia nuptiarum Argumentay sonant 

folenni pompa pcr tibidnes carr ^^^^ Fiiwdrc» — tu6a. Ante 

niina canebantur. V. Plaut Cas. ^^ ^^^^^j ^^ ^y^ ^^^ 

ActlV. sc.3. init Apulej. Me- cebantur. Serv. ad Aen, L.XL 

tam. L. IV. in fine ^ hinc nup- ^, „^ Propcrt L. IL £1. e. 

Hales iibiae Auctor ad Hcrenu. ^,^ „^ l. n. EL 10. vs. 19. 

L.IV. €.33. alii laui 4 pitijco Op. L in ▼. 

JSffwuUi siye edit sonos mu^ Tuba inter quos et KirrJiin. 

noos ; ttt lingua passim vcrba Op.' L L. H. vs. 4. ubi et hu* 

fundere apud po^tas dicitur* |iis loct anctor meminit C£ 

Ond. Ncc tamen; meo qoi- £p. n. ys. 117. etc. 

dem sensn, ejusdem significa. ,^>j ^ tamen^JHguserai. 

tionis sunt phrases edere et q^ gp^ j ^, ,4 ^ „ 

/«i^iw T«i*a5 postcrior enmi 3 ^ ^ ^^^ ^^ ^ 

Mnper terborum eopuun do* ^ ^ «^ .. > • t 

*^"**' „ . _. FreimentanL Iterant , saei*- 

Socialia earmiha. Nuptialia , pj„, repetunt , saepiurf' dicunt, 

V. Pitisci Lexic. Anliq. Rora. y^ Heim. ad 5p. XIV.' vs. ay. 

in ▼. Tibia , ubi bic ex Oyid. ^u^lor ad Herennium (incerU 

Metam. L. IV. YS. 757. cxaU- g^j^ auctoris iHud opus est , 

fnr locus. inter Ciceroniana de arte di« 

Tafcdas Hymenaeus , ^jendi relatum ) L. IV. c 19. 

Amorijue 144. Hoc mihipejus erat» Tail« 

Hh a ^ Sd4 EPISTOLA DUODECIMA. 

Me quoqne, qaidquid erat, potius nescire jttvab&tt 
* Sed tamquam acirem, meus mihi tristia emt. 
Cum minor e pueria, jussus studioqne videudi, 

Constitit ad geminae limina prima foris ; i5o 

Hic mihi , Mater , abi $ pompam p)iter ^ inquit , lason 

Ducet ;• et adjunctos aureus urguet equos» to magis dolelwm » tanto pejus 149- Jussus, Y. van Lennep 

me habebam. Terent Adelpb» Y. CL in AnimadT. ad b. n. 

ActlV. 80. 5. vs. ai. Drakenb. quocumt quod in duobus suis 

Donat ad b. Terent vs. scriptis legit Heinsius, praeferb 

145. Diversi JlehatU servi, lusu. Lusus enim et videndi 

Huc iUuCy in diversa et ya* studium in pueri naturam ca« 

ria loca se recipientes ez ocu- dunt Lusu itaque ac studio 

lis meis , ne viderem eos lu* videndi hoc a puero factum es* 

gentes f neye cogerentur mibi se scribit Medea. 
annunciare bas nuptias , fletus x5o. ConstUit » ut videret » 

sni causa, Oud, £x animo ita* quid fieret Hubert. 
^ue lugebant servi 9 qui enim Ganime mmjbris. Suhstanti» 

vere doiet, non in turba» sed vum in genilivo singuiaxi po* 

in soliUidine dolet : adcedebat situm rarius obcarrit Bifidae 

•vero et altera causa in vs. x46w enim fores ih maioribos ae"* 

nemorata eaque ez bomints ii»- dibus ac templis aperiri soie- 

genio petita \ malum enim quis bant \ hinc Jbrcs latine dicun* 

inbens nunciet ? praesertim ubt tur , Graeoe , apud Homerum 

animum dolore quasi obrutum srvAof. 

ipse habeat x5i, Hic wuki. Munc, hoc 

. f48. Sed tamquam etc. Qua* temporis statu, hac rerumcon- 

81 8cire.m , aiiam. nunc te uxo- ditione. Oud. , qui Ciceronem 

rem ducere. Sic sane ex post laudat ad FainiL L. L £p« 9> 

iactb judicare bomines perverse L. Y. Ep. iS. Terent , Andr. 

.solemus, cum animus ad snae Act II. s& 3. ts. x5, Beaut 

conditionis vel praeteritae vel Act H. s&5. vs« 38« alioSy quos 

praiesentis investigutionem sem- omnes adscribere supervacuum 

per feratur. Omnium rerura iudico, In indicibus enlm auo* 

quippe ad se pertinentium cau- loribus subjunctis quaeras , si 

sas Indagare araat , in malis tanti est Vid. D, Ruhnk. Dict 

praesertira , ubi a rebus sub ad Terent Apdr, Act II. sc. 3. 

sensus cadeotibus in se conver* ys. i5. 
titur ac redlt Aperitur vero nobis a Poeta ar E D E A I i 5 ,0 ,N I^ k 4 Pjrottniu jJ>jBcb8a planxi taei feqtQn vest^:: . .^I 
Tau nec a digitis or|i fnere meiii. ? 

Ire animiis medjaa snadebat in agmina turli^e, i^^ 
Sertaq[ae compositis demere rapta comis. 

Yix me continniy qain sic laniata capillos , 
Glamarem, Meas est: injiceremque maAtt^* . loena, in qua siias partes egre* pompam sciL clucturuSy cturu 

gie «d miaericordiam agunt fi- jUm oonsoenso , equos UFguet/I 

liiis et maler. Puer epim, p«- Quare ditcU apretiim &{(.,, in- 

tun dnce , cum patrem ezimie quit Heins. , exputare non pos-> 

omatnm in curru conspexisset , sum ; poinpam enim non duC' 

nihil mali siispicans , ad ma* turus erat jUUon , sed jam du* 

trem laetus ^currit , quam sui cebat fijusdem sei^teoliae e5| 

gaudii participem fuciat, quo Loers in d, spea qui alti ex« 

ipso paeri gaudio , matris ad- plicat hunc mihi Iflcum conf* 

fectibus contrario , haec non cedc , ut spectare ppssim. Qtij 

potuit non dolore atque indig- est sermo ludentis et nihil m»^ 

natione ardescere. In tristibus li bis verbis suspicantis. Qufim 

enim laeta animum yehemen* explicationem rot^ stfidio vidca^^ 

tissimepercellunt, tristitiamque di respondere sibi videri ait V, 

gniTant Poct 

Mihi^ inqnit puer. Hoc ac iSa. Adjunctos currui nempq 
similia pronbmina dativo casu aui*eis vestibus indutus , equos 
dictionibus addita invenimns , premit , incitat , iqpellit. Au^^ 
quae ne tanquam superflua re- re^s eodem modo, explicuisse 
jicias 9 cave. Habeht qitippe , Rubnk. et Loers vidi superio^ 
qoamvis , quomodo vertamus , ribus jaju scriptisi ColL £p« 
saepius nesdamus , gravitatis XUL vs. Sy. et Aui. 1^ L £L a« 
pLirimam. Mihi h. L inter* vs. 4s. 

pretor meam in graiiam , qut i53 , i54* Protinus. . C£ vs^ 
gratiis im um mibi spectaculum 71. sq. £p. Y. 
jn^ebere Ye)Asa. i55. Ire. Y. not. ad vs. i3. 

^As foras , ut videas , uti Ep. L 
CEpliceii van Lennep in Ani- i56. Sertaque eompositus etc 
Duidv. ad b. vs. addens, si* V. not ad vs. 10. Ep.Yin. 
bi faturum dueei vs. seq. non i58. Meus est , injicefcmque 
inoongnuim videri. Nam est manus, Y. £p. YIH. vs, 16. ibiq^ 
idem 9 «c si scripsisset « £t « noU ad h« vs. 

Ub3 $36 EPISTOLA DUODEGIHA* 

Laese pater « gaude t Colclii gaudete reUcti. : 

Inferias , oinbTae fratris , habete mei. 160 

Deseror (amissis regno, patriaqae ^ domoqne) 

Gonjnge: qui nobis omnia solos erat. 
Serpentes igitur potui , taurosque fnrentes » 

Uniun non potni perdomoisse viram? 
Qnaeqae feros pepuli doctis medicatibas ignes, 16S 

Non yaleo flammas e^agere ipsa meas 7 
Ipsi me cantos ^ berbaeque ^ artesque y relinquunt ? 

Nil Dea, nil Hecates sacra potentis agnnt? 

■ 

159. La^e pater^ gaude etc. Ep. Y. 

Convertit jam Medefi , hiquit Omma solus. C£ Hom. IL 

Hubert, sermonem ad eos ^ ^ yi, vs. 4ii. sq. \s. 4a9- «l- 

^os Tidelur laesisse , dicens ; Ovid. Ep. III. ys. 5i. sq. 

nunc fiictam esse conim Yin- ,53 Senkntes igUur. Inest, 

dicUm. Cf. vs. 109. h. Ep. ^^^ «juidem sensu, in conjuno- 

teo.Inferiaseic.CLy8^ti3. ^j^^^ iadignationis signiiicalio. 

Sq. h. Ep. Infenae, mquitOud., q^ ^^ , . g y^ 

pp. sunt sacra parentalia, quae ^ ^^^^^ 

otterebantur umbris ct manibus p «- ^ 1 -f- enlibus 

mortuorum ad eos placandos, J ^ ^^ S^meUu, 

arisque tnponebantur , ac con- ^^ • j 

stabant aqui , lacte , vino et san* "^^^*"'»*''- 

guine. Kirchm. de Funer. L. Pardomuisse pro perdamarc^ 

IIL css. Cerda ad Virg. Georg. d« V^ tcmponim heterosi aU- 

L. lY. vs. 545. Inproprie in- ^x dixL Obser?» intensivttia 

ftriae vindictam designant, quae P^* 

datur aliquibus injuste ycI cm* «65. Docd medicaius raido 

deliter caesb , quia manes non poCtica ratione dioantur cx su* 

credebantur posse quiescere , pra dictis adparere mihi per- 

nisi placati vindicU, tanquam suadeo. C£ ys. 107. h. Ep. et 

inferiis sibi oblatis. Y. Ovid. Bp. XX. w sio. V. Broukh* 

Metam. L. XIL vs. 367. Just ad Propert L.n. El.i5. vs, la. 

L. XI Y. c. 4. 166. Flammas effugere. A- 

161. Deieror ( amissis etc. moris ignes. De' verbo vid. 

G£ vs. iio. fa. £p. Eurip. Me» Broukh. ad Propert. L. I. £L 

dea vs. a58. sq. Edit Lenting. 9. vs. 3o. 

i6s. Conjup. Y. ad vs. 75. 167. Jpsi mc cantus eiCf CC ME DE A. I A 5 09NL :i jKs^ 

Non mihi grata diei. nootestigflantar amaraet :* '• 

Nec tener in miseFO pecfore 'soanUs adest» 170 
Qaae me ndn posstun , potoi sopire dracodeflBu 

TJUlior cuiTis'^ qoam mihi) cnra mea est*'' 
QaoflT ego servatiy pellex amplectitnry artoaa 

Et nostri fmctna illa laboris habet» 
Forsitan et^ stoltae dom te jactare maritae 17 Jt 

Qaaeris , et injustis anribns apta locjm ^ 
In hwnif moresqne meos^ nova crimina fingast, 

Rideat , et vitiis laeta sit ilia meis.^ > 

Bideat « et T jrio jaceat sublimis' in ostro x 

Flebit ; et ardores vincet adnsta mieos. . , 180 

• • r 
■ . » i 

vs, 85. %. Vt T^. 9Sf f 107. k C ir- Bubnk. 

Bp. 175, 174. i^ttos q|b €ta Ct 

168. Nil D4Sa. Ct vi. ^9. sq. vsi 59 ^ 60. Ep. V. iet' ^. iX 
h, Ep» et V3. 79. et not ad b. Ep. YI. 

n. 176. Fohitdn etc. Idemora* 

HeeaUs. Cf. V8.89 Ep.TI. et tioDb color in Ep. I. vs. 7& 

tl 79. b. Ep. et not ad h. ys. not ad h« ts. 

NU'-^agunt ? Nibii efficiunt Jactare. Gloriando et ^xtol- 

in meam gratiam sacra 1 ut tuum lendo placere. Oud. 

animnm frangam. 176. Quaeris, Cupis. OyidL 

169. Hoctes vigilantur ama* Trist L. Y. El. 4« ?s* 7- Justiit. 
fae, Neutrum Yerbum active L. II. c. 11. §. i3. Drakenh. 
«sarpatur ez Graecomm more , Injustis auribus apta* Uxo^ 
de quo yid. Yechn. HellenoL & ris auribus conTCnientia y iilf> 
7. Noctes metaphorice a gus- pote quae , cum injusta sit^ 
tu dicuntur amarae , soUidtu» yitia mea libenter audiet 
dinis atque angoris plenae. 177« Fingas. Fingerepp. rel 

170. Tener — somnus , ut formam dare , qua antea carcf* 

persona , adest. Est Homeri bat ; hinc in criminO aliquid 

TAufldc ihn^. Cf. ys. in. Ep. XL ponere, quod laudem potius 

171. Draconem. Cf. TS« laf. meretur. 

li. Ep. 179. Eideat Hoc concedeil- 

173. Curay CuratiOf Curare tis est per indignationem ^ et 

propria sunt verba Medicorum. subauditur UceL Hubert 

V. Celsus de Medicitfa L. IL Tyrio jaceat sublimis in os* 

c 4«. Drakenb, ad Ut. L. IL tro. Alto toFo m^osa^ et epix- %tA Et^IlSTtlLA DUOBEGIMiU 

Dam fenrttm flmnui^TQe adeimnt^ mocas^e Toneii!^ 
r ' ' Host» Medeae nullas Innliaa erit. 
Qaod.8i:forte |>reees pibeeordia ferrea tangunt, 

Nuna animis andi . velrba minora jneis* 
Tam tibi snm suppkx » ^am tu mihi saepe faisti : i85 

Nec moror. ante tuos procoboisse pedes« 
Svtibi sam i4Hs> xcnnm^nes respice natqs* 

SaeTiet In pikrtus diva novetea meos# . 
Et nmiam similes tibi snpt ; et imagine «tangolr t 

Ety qnoties. Video^ lumina nDstxa madent. 190 
• » « 

118 adcubet drnata pictis pur* oes acTIristlt. Reg. Scient, LiU 

pureisque Testibus. In ostro es* ac Bon. Art Sodos. CommeDt. 

se dicitury ut in vestc esse, ve- Lat tertiae Cl YoLI. 

stila. y. Tibull. l^ L £1 9. V8< i85. Tam tibi sum ssupplex 

70. Pro|M^ L.IL £L 99. V8.26. etc Cf. vs. 73. b. £p« 

t)u(L i^^Nec moror^procubuisse^ 

1.80. FUbit etc. Cf. vs« 100. per beterosin pro procumber^ 

sq. £p. y. De quo Yechn. Op. L a i4« 

Vincei* Multo majoresCreu* Quin statira /^rticumAn, ut sttb» 

sae fbre ^ardores verbum in- plices solent. 

nuit. Allerum qui vincit| ma- 187. Si^vilis. C£ vs. 4'« 

joribus virtbus gaudeat necesse Ep^ III. 

est y. van Lenuep in Animadv. Communes respice naios , in« 

ad h. vs. tellige saltem ^ quaeso. y. not. 

^181. Dumferrum etc En ul* ad vs. 11 3. Ep. L 

^ionis ac vindictae insti^umen^a I i88. Saeviet ik partus etd 

i83. Medeae. y. not ad vs. y. ad vs. 136. sq. Ep.yL 

^. Epw I. Partus pp. pariendi nisus | 

184. Nunc animis audi etc. binc pro ipsis foetibns pvtu 

.Quia sum superba , et aito ani- editis , filiis. Oud. 

fuo , licet bumilibus verbis tibi 189. Nimium similes. Non 

^^ubplicem. Significat adeo se modo notat simillimoSy ut dein- 

esse f qualem Horatius praeci- ceps apud argentei aevi scrip* 

.pit « Sit Medea ferox , invic- tores nimis et nimium tantom« 

tiique." in Epist ad Pisones modo pro vaidCf maxime usur-- 

vuigo inscripta vs. i33. de qua patur, y. Burm. ad Lucan Pbar- 

.y. Hier. de Bosch. Diss. de Q. sal: L. ly. V8.696, sed innuit 

Horatii Fkcci fipist ad Piso* Medea^ illos nimls liisom Per «aper<»-6rb,^fer iyi&e laVrfa-ffa^ • '^' -^ 

iKr meritmn ,' et t^tx^s ; pigncftk noitn , Aa6$ t 

R^de tbrain; pro qiio ^61 res iiisana reliqiiL ' 
Adde fidcW ' dSfctu : nudliamqde refen 

ITeftego ie'iinpIidfro''contra tisiiiroisrque Tn^dsqne:' iai 
' ' Utque' ttiJl sc^tj^^hs ii^cta auicsciat opc. ' 

Tc pckoi^^tiitt -ilierai ,^ qaem ioBii ipse^dtdhd:^ '.> 
Cam qao^/SttUi^^striter fatitaiparcnte^arens;' 

Dos abi sit , qaaeris : campo namerayimos illo , 
^ 'Qia:tibr, (lsitoird'yeJliiB,.toend4tt e^at^ i 900 • ■ » t • t 

» , . ' ' ' \ ^ •• »-1 « t > V V i P !i qoki -per fliofam !»&•* 9S;#q;li.Bp. li^/Sr. Yieiswii bm 

ftmitmwit^ oogebatur recoti • igsZ-^iV&n ep ^c. t)icit se 

diin.sm erga lisonehi^ tmoftsi braestillssc aiixiiium fn majorf 

«i^ ffienim jDiMis Mliieiiexi^ Jtj - ^uiin iprfa petat Haberti 

M depioftire. Oud: • • Ct ts. 73. iq- b. E^. J^toWii 

?^':.?^ *?^*.*^*9- ^"i^* r^' AUxilium cJm ttilfenfllJiie 

dWestan* fqrmulae ezemplaia 'deposceriiy ut Ait Serr.a^ Aeii 

tfbgi^llteris obcurrlmt. L. X. Vs, 19. tivJ L.XXEL 

^"AtUae lumina Jlanunae. \ C(. *i 9-' lAiTnterpr.' Riibnk.^ * ' 

vs. 78, t Ep. Argum.' Ep! VI^ ' .1 jj^ Victa qidcscaC CE:^^ 

5" 7- * loj.' b. Ep. et not ad b. ^S". 

19». ^(fr.mmlum.yf^ ad S|p^ i^olandum est, inquit tiubert.^ 

trn. vs/5* posuisse Dyidlvifi sefpent^ie^ 

Fiffiora nostra. Mutui mnoT "^''°*°^° geiiere; siciit cf Juye- 

riSt Vco^ri^pimeiliia^ut.Hey- ?.^^ ,« Et n^ovisae, capul yisa 

m«s fiudea» explio^t in not ad ®*' «rgentea serpens.** Nim 

VA 33. A«ii.. L..iy„ a Bp. Vi HW"*^"^ Senc'-»» ^^ ^i'^ 

rs^ i3a. , c. . 1 . »97- Q"«w merui^ guem mi- 

193. il«e2t£e to/ta»i ^matHmiir &'« ¥»*« i sp<w?«^^) ***<*». ^f- 

Hii fniky>4iirieM)niy.ademisti, vs. 8a. sq. L\Ep. . ,^ , 

■tf CeBUaaoicontni «jas aorfas -M-iga. Cum g^o etOr Gx;^ 

ooncederes. V. Ep. XVI. ys. 84* suscepi liberos., Hubert . .. i,» 

' *nxi ^fu^ elc; cu<i»V'ut c^us -' t^ Dos^ M $U^ t f wim k 

pstireif tottra , amaiis tot mi- FartBnuno tibi sum yilSs, .quod 

lU^cafa ndiqUeriili. ' Cf. vs. loi nullam adtulerim dotem.t AS 

M^ hi Ep. I • vera, eampo.nameMtvimiu U^ 

' t^AMmUiim^refsr. Cf. ys. Ai. C^ ya. 93. «f. h. Ep, : r 

li |5^ EPipT^h^ fDUO^f^GIH A. 

I nanc , Sfj[ypl^i«j.9 imprqhef coni(er qpes» 
Oif od.^lybL; 9^d liaBes nnptam Sjoperiimqae pptenteinc 

Hocipsnm,i|igri^t^s qtipdpote4es$e,meumeflt« (3o5 
Qnpi «gjfdmactgftiun^ sed qnid praedicere poenioa 

Atfipet?Jng«^^ partnrU i^ n^nWu' f >. * X > i< . |. ........ « } r eoob Zoforct: T> «d m 4 ,«HOl BcHnifAioitt Jlb (Hni- 

£p. X ci , filii Sisyplu » qui coDtlidit 

901 Aureui iUe etc. Gf. ts. Epbyren seu Corinthum. Oad. 

A^ Xfi-^VJ^ f^MX. m6 ^. «flu . Suffphiast mqnt Hnbert, eom 

. ^mM-Qc^Wl» ^jf^rf^ ^.^^9 tuoii^ofe jdizk, qimiisiii «oa« 

pMJfk t» ,^^>r , .?i. qws ,«niio sM .iwn fai«w . Ujtropem , qui 

Jffi^^ dfii^i^r^t , dfplem rea* ^if . ,l^fjrq^iu|ia. ixmwm opsi 

4^^!^ ]^ebatpr;.ni^ r^dr cumulavit, qusnua .JieM £tft 

^ep oJb^lQA^peoda^ ^t tpion mui- Improbc conjer^ conpsnu Iii- 

)cf!pi^ j^rojea.^Q victu ad Odeunp probus cum adpeUetur, qui m 

detur actip.; P.etit, Comm. iu quacunque jce raodum supera» 

]^eg, Att., L^^ Tit,,3..p&g^ x&^t inprobum bic intelligal 

^56. "f^^ apvid ^omauos ip fU* jkrfidum. ' r- • 

yQrtip W9r'i ^We mafmim d^ ao5. l^f^tam soeerumifucpO' 

kmm adtiilerat y^ secuip aufere^ tm^emi GWMisaffi^CMinitedaqcie^ 

iMit.*!^.^ PHisc, Op. L in T. d!t' r^gem opibus polentem, ditv* 

vortiiim! / ' .^ tm. ' - 

^ ;'l^ge|, ' Ele^khter 1^^ «66. "Quod pdiu> fti leg^ 

diibio negabts. y. £p. Iir. ysl do tonus in Tecbui» eaijkre do* 

tts. Oud.' Tid. YecbiL Helle^ helL SLaeii enim tngtntl «aiod 

|^%.L cl^i^' ' ' . significandi facuitas beni^ufli 

Tua salusy tu^^*vit^ 'Serratsr, < idtfSnoR a>r pule ^enefioaua.» 

IWr^i^iunqb^ u||]kVc«i(»'f^ ^H^e» o^us;v Mtp cnim benefido yim 

corttm,*'qiM' ^iu' «omitatu 'tM liiL '* '//•...'. 

ft — i i iHf , dos Me haJNKnd» > est. ^ .S071 Q^ e^wMefl^^^tiiMK.' 

) .n«i4.. ^wMs. ; ¥. aot.ed ivtt Xe s^Uic^^ Crevsmi^i Gffi#9f 

afi. Ep. UL t4$^ ,9onl^tiai 4igos. jh>4w ad* 

* ^Sisypkimar.QtJkm fGoSus^e>par Hciam. Figura subtipenUao ^ 

ter , iiii^ eifaLj^ca|ebi, qiil sUfi^ . fr a qnaet jck ^ J0kaUrtU»fS i ^ Q^ao feret Ira ^ seqaar , ftctt fbri|a«se pigefift. 

Eit piSftt inGdla CQMulnijse .tU^ $y^ 

Tiderit ista Densy qai nunc mea pectora yersat. 

Nescio qaid certe mens mea zaajua agit« iwr g& ry i c didtor quae in mi- fuisse et rem utilem 6ctife. 

m» prnesertim efficaeisduia ctt» Haber& 

G£ Yii^. Aen. L. I. ys. i35, aii. Viderit isia Deus Gnm 

Terent Andr. Act I. sc. i. vs. furore enuDciandum est , in- 

137. et Hejnik ac Bnhnlu ad quitAmtooias. DeMpcivideat, 

ntmmqne 1. equidem non curo. Formula 

ao8. Adtinetf opus est^ per« est, inquit Oud. , qua deda- 

tinet Hubert . SkinuiSi 90A» omnibus neglec- 

IngenUs etc Quas scil. jam tis, quae a praeposito nos ab- 

dodum irato animo concepi*, strahere et rcYOcare. possint , 

eas parere sive edere et efiun* decrevisse id ' etsecuturqs' esse 

dere cogilo per iram. Y . Gic atque eventunt aliis Biisqne por^ 

Pbaip.It in fine. Oud. Par- misisse. Oud. CT. Ruhnk. iii 

hiire metapborice dicuntur* ^ Dlctat. ad Terent Adel]^h, Adi 

4ui aliquid proferre conantqr. III. sc. 3. vs. 83. ' 

Y. Sd. ItaL L. IX.. vs. 3(^4. Dm* Qui nunc miui pectora tm^ 

kenb. Qui rem , quam cogi- sat , seu vs^fUs cogitatibnnm 

tant ^ tanquam maturam , moz aestibus agitaf ^ et nunc M 

in lucem prolaturi sunt Gic banc , nunc in illam seiAeiH 

pro Murena c. 39. Ruhnk. fiain continuo inpeMtt T. Ovidi 

S09. Quoferetira^ sequar. ^mor. L. I. £1. 3. vs. 8. et Bitrm;^ 

Hunc vs. laudavit L Lenting , ad h. vs. Oud. Cort: ad Sallus* 

^d vs. 1075 Medeae Euripidis , tii Jugurih. c rj. §. 9. ettr 

quam edidit Feret est iopel* ais. Nes^io quid etc Hbmf?^ 

I^t» aget natim dicere, quid mens meai 

FofiM Jbrtasse pigebit Ter- agat , moliatur , irA abrept« 

^cl.inquilHubert, ipsumlSso- nequeo ; at m&joris certe tno^ 

nemi^ diceus, se esse facturam menti atiquidaglttit, secum voK 

id , cujus fortasse postea eam vit V. Suet in Gaes. c 44» Livi 

pig^t £k quo ostendit id L. L c 56/ ab Oud. dt' 

iSiiliirui^ et magnum el crw Post hanc epistolam , iriqiift^ 

flgf^ Oud. , iicto doDO sen pyzide^ 

aio. JEt pig^ ^^* ^^ P^S^* novsie nuptae , Grfiusae , inis^= 

Mx facti» pigeatt quia etiam sa , in qua itoclusae erant^W^*^ 

me oonauluiise^ i.e. |^o- gicae flammae, ikiceticKt tdcadk* 

li 1 35« EP|5:TP:LAtD.U0^>E<>:>MA. 

regiam, ^o incei^io CHfq»,^ Wi fpiifp^ |n^f<pc;Ht , ^l 
ejusque pater perierunt ; quo. coife vecta/Ath^Das'aii i^egeuifi 
tteCo , filiisque in patris litso- r^enci ^^olasse Iredea fertur. 

- • ♦ • . • ■ • j t ■ EPISTO.LA XIII, :. 

I 

LAODAldlA PROTEiSILAO. ARGnMENTlTlI. 

• • • • ,' * ' 

5. I. Tro{am beUi caosam qi^b ntnus hic supra rq;>etam / 
Epbtolae primae , tertiae et quintae argumenta faciunL Id tan«> 
tum monere subficiat . omnis Graeciae dassepi in Aulidem . Eu« 
boeae insulae portum, conTenisse, unde conjuncta iq Troid#;ni 
tendereL Agameranonis vero duds temei^itas in causa fuic ^ 
^are id suo .arbitrio Craeci nequirent. 

, §..9« Venatum enim cum eziisset totius. Graeciae dux, m 
eenram inddit Dianae sacram , quam praedae' cupidine abrep« 
tus tells oonfodit, ^perbiusque in Dianam locutus est; quo fac- 
to ira in Agamemnone^ adeo exarsit Dia|»a , ut tempestatem 
czd|aret, cdjus vi in portu retin^tun Gakshas ^ 

consultus respondit » Dianaro , nisi immolata Iphigenia , Aga^ 
memnoni^ filia, expiari<non posse» 

, §.,3. Primo, quod jubebatury exseqoi reeusavit pat^r. EfiW 
dt tamen IJlyssts eloquentia, ut sententiam> Agamemnon muta- 
rat, ac filiami tanquam rem pulcram facturus, si natae vitam* 
ntiUtati publicae postposuisset , in piaculum Dionae mactare; 
paratus csseL Quam filiam ut matris Clytemnestrae amplexi*' 
bos eriperet pater » Ulyssem cum Diomede misit , qui illam! 
Achilli in matrimonium datum iri ementirentur. Mater , hac^ 
arte ,deoeptaV filiam legaiis comitem dedit » .qu^m.in Auiident^ 
per^uctam cum inmolare Agamemnon yellet, Diana» yii^iiiis 
ifiiseiricordia tacta , praesentibus A|;amemnoni ceterisqae"eali-* 
finem objedt, qua dum^premerentur,'in Iphigeniae locnm .'KikOD^MIA BROTESILAQ. ;: 5». 

fdbitftiiUi .IpMaqoft p«r «ini, ia Tanncnn Cbenoimumi 

^ebtam^ teni^ i qood luic in regiond babehat, fecit noerdo^ §• 4« Haoo diim in Aultde fierent , Graectiie claisij mora hn* 
insque causa per famam in Thessaliam ad LaSdamiam , Acaiti 
n Laodothea filiamy Proteailai es Iphido , Phylaoea in Thes« 
saiia rege.» et matre Diomedea nati uzorem delata est; qui 
qnidem Protes3aos« magni animi vir, cum ceteris Graecis A§;a« 
memnonis in Tro|am tendentis signa sequebatur* Qui nuncioo 
nbi ad Laodamiae anres perv.enity tantus, *ne ia hoc beilo ma* 
ritua periret, uxoris animum oboipavit metus, ut has » quas^ 
expUcaturi snmns , literas ad ilium scriberet , quibus , qiiam 
cnize pomet, maritum a periculis temere subeundis dehortaretur. 

§. 5. Yariae autem erant causae, quae oonjugis amantissimaa 
txoris animnm anxium tenebant Prima causa init ipia hae^ 
in Anlidis porta retenta Graeoomm • dassisL Oidinibos enim 
com tantum^tiibuereot Graed, aliter fieri non poterat, quia 
Deae i|;a omnia mala ipsi portenderet, quae dassi atque adeo' 
fuo oobjugi inminerent Aitera tet oracuium yulgi sermonibua 
exagitalom , quod ilinm ex Gfaeconim exendtn morti addioebaty 
qui primus in te^ram Tro)anam descendisset ; qui ne.Protesilaus 
csiet, Laodamia , Tiri yirtutls gnara , jure merito timebat " 

Tertia, animi deliquium» quod, maritosolyente, passa erat, 
qnod qnidem quid boni praesagiret feminae superstltionb ^ 
quam nos didmus , anxietate pressae ? quam augebat in somno^ 
ipsi adparens jam mortui oonjugis imago. 

Quarta Hectoris, Ibrtissimt Trojam ducis eximia fortitudo*. 
Hec Tcro hic solus soliicitudinem adierebat Laodamiaef no« 
verat enim ia Trojanorum exerdtn plures esse Hectori forti* 
indine pares. 

Qoae quidem omina» suasqne inde orti|s coras ita ad inari'« 
tom perscribit uxori ut suiun- snarissimis verlMS testetur amo-i 
rem, qni, re amata privatos, omne omnino soiatium repeiiat; 
Paridem , suamm miseriarum auctorem , diris devoyeat , cum 
dnbiom einon rit» quin Priamides.iiie, tale iadnus ausus, salis 
ad se delendendum virium habeat 

Menelai ddn causam, quare pugnet| cnm Protesilai compap 
rat , qui idoneam pericula sui>eundi. rationem ha)iere iili noa 
Tidetur f cum oonditionem soam Trojanis conjugiims muito de« 
tenorem oonqnevatnr* 

$. It Bationibus itaqne ex amore in Protesilaum pedtis , iili 
pemadere adnilitnry ut ae primus in terram- desoendat^ in 
pagnmdo soi stt OMnor» otqMO inter iMiii tumnltus ac peraciir 

1 1 3 m EPf^l^6LA DSexAA tBRtrA. tam em non posse. Quo ibelo tiridisdimKi coiocilias gniidtittiii 
depiDgity quo fructura sit, si (juando incolumis ad se conjM 
redierity atque in lecto setturu^ ac tutua suas in btHo piveA* 
te gestas stt narratunis. 

Media inter haec , quae fiiigit , gaudia , to me iB a wMit ' i^t 
malorum ominum , atqne ^jus a mtaiww invadilr metua , ne 
nis bona spes , qua sese ketat, evamda ftiCuffa sif , quibaur 
iu3 permota Protesilaum per amorem , tfao kt eiM lertuPy 
atque obsecratur , ut , omni mora sqblirta ^ ^[iisbi riliiiiiML 
«Sonjugis desertae amplexos xtvertcton MiTTiT» et oput wws^ q;aQ mlttUar^ ircj, Mlmeiaa 

Aexnonis* Aeinaiiio Laodamk Tira» 
^nlide te ilEaixa est venta retinente morari. 

Ah ( me ca^ fogeres », hic ubi ventus erat? 
Tvtnt fteta deknerttat. veolri^ obsistece i^mis* S 

Hlud erat saeris utile teBspos aqiois. Ys. 1. MUIH ^stihamn. Op- »4 adfectti lepetendam est mm 

do verborura ^ec est, ibquit \ixaLfuggre, Propiie ^mimfw^ 

Burm. « Amans Aemonis Lao- gam no» capessiverat ProtesA*! 

dbmia mittit satiitem viro Ae* ISim, inVrajaniam beUnnkfto- 

monio, et optat eo {re, quo fieiscens« 

mittitur salu»9 It e. epistok.'^ Hic mbi vmUm mmi? P«r 

Cf. not. ad vs. i. Ep. lY. van interrogationem ( de qua • vid« 

Lennep in Animadv. ' Looginum Qp« k) quaentuc^is- 

Antonius observal, hoc prio* tuni ventum» eo, quo abiiel , 

cipium a benevolentta snmtttm tempore non aontvari^Mn fuiaaQ 

esse, quoniam nulKa moVeretur sed seciiiidMmf quod ^aMil ma» 

indigaatione. Benevolentiam ve* rki amerem arguebatt 

ro iUam^ ad suum amorem r4^ e. Siuvi^^Mftds* C£ m^S^ 

f^rt atque ad eamdtem patriam Ep. YU. ei nok ad k va. 

Aemoniam sive TbessaKam ab UUU eultm Umpm» idi^ im* 

Aemone rege ila dictaiit. -w sonat, quod aptumty g w m 

3. AvUde etc. V. Argum. modum , aisi qnod utiliiatis ao» 

%, %, : 1 tidtiem babel ^ ad Laodamiam 

4* -^A/llfaritidesC^ferfemifio- inda red^ndaluraay cii^iia im^ 

teste ferentis est, ex «{kio ^ apf^ QMnliaaeiti ipea ktitL Et sun(^ «faae <¥olui iipsjte ^wom tikim 
Rtptos:^ JMpc pj9aecep|6 Afc^^ui <W v^J»' ?^e»et> 
. Quem cupereiu nflutae^ AOn egOf vaiUt«i Pt^V lo 
Yentas,0t4l «tittlaa iflpl«^, nen. eptw A^ifli^H* 

Solfor iU>.implei[il^ PjfotQsihJBj 3m$ ... 

lioguaque mandantis verba imperfecta relin(£uit« 

yix illud potuit dicere uiste Vale. 
Incubdt Boreas, iarrept;at^e'tcld tetetidits . ll 

JajDi^u^ meus longe 1?rotesilaus'"erat» . 

• r 

iata dari diciuiturpef egre pfo^ l^ Tentum* 

fidtteadbiiSy eral^tqfoe tiltiba ii^.ja« VmUm ^ Hldu^ 

femte\erbay tjuafe prbfidseen- wvut,«b prQxiine pr#eceaeQi« 

tibas dicebantur. Dfakeiib. ^ ^ pibL pert» ^rigent, 

e. ^vfle 99fttt i£eerft Fbr'- . ^^^ jEol^ SaWit aiqpfexuin» 

ttraia esl, qaa Mi iiccft» quo^ qi]i«|jk|utmdiinitliit|^0dO^id» 

ties^ i{ubd (Hceiidttm e^at, me^ JfetenL JL. XL. is. a46. aaft^era 

iBoraieieidit Y. I>erent. Audr. fff^ujhia m ^Of^ar^ dixit^ JSai^ 

AcLY. flc. I. eitr. ibii^. Dbna^ phitiee -verbum) pofsi^n p«Ali 

tsi' Uit f wt jndieet Laadawwn •• 

'Stofif^usK, V. TMtaau Heflen» b^ ^tpoutg.kiimisi^ kniinliim^ 

L. IL &iai^ ^ \ ' ^ s^ icx nian^ sni^ ereptoli 

9. JLapiat>6f* Gelcritalem ^tg^Di^btnbi .' • 01 . . 
aout;, quo pefem • debet Ts. ^4- . t^.'Mdn£Mii---'ifnptrfiiOta. 
kEp. vabum/ifgwv^unellh. Gf;'iKrt.*ad^»Vs;^. b. Ep. 

n. pa-iOT^ indifiduo , .ut Jta ^ix etc tf. tsS^ «p: 

tor«^gaAt«r, >ep immipaiae :?5., /'»<^m^«> Corpus tbtum 

Mft« 4i<^mr , dum tempfla 9"«" ."* ?^*" P?'*"LV w T 

*ebus ,ge«pdi« iabiii,.m «dsii: J^^"*^^/.^ «^^?*'' rttXl- 

y. auw.ad Vai: fU L.:m, ^. l O.LI v8. 3t. et lirit^ber- 

Tirg. Ed. I.. vs-.4^. Ovid. Ep. ^^- ^- ^ ^»- ^^4- 

yij. vs. |. I>raX«iib« y. ad y& «fJ/w. Pro quolibet ven^ 

55. Ep. VII. . to, iriquit Ciofanus , propilio 

10. Quem. V. not ad vs.i6a. iuntibus e Graecia in Phiy- Dam* jfifUlai '«pectare :vhmi \ iipeetaM jnyidiat s "" 

Sumqae incB ociilos usqae secata meb* 
Vi te ii6n poteram*^ poteram ttta Tela yidere s 
' * Yela dia' voltas detiBacM meos, so 

Aty postqaam nec te, necvela fagfllGia yidiy 
£t qaod sj^ectarem, nil^ niei pontaa, eratf 

' * .. — 

l^. Alio<{QJi: bor^ ^nfn.'^ (wjOJ^f. sabito) mau bfigs {fm 

rius est Male 091nmo.yf.Tan cgl) ProUsilaus eni/. De pro^ 

LeDnep ad h. vl^ "^ **'^-' '^ to6m»is mau yi ti4 not. ad 

Synecdochen Tero , si Boreas vs. i. £p. I. 

reviBra sdirersus ycntus fuiMet, ^^ .g. 2)Bm Mtw eta a 

tiw ^dtoittam ; qtiam sb^eisti^ vs^ 55 Ep V ' 

tiosa yeterum admiratione idi* \^ \j '^ ^^^^ ^^^^^^^ 

J^pti GrammatKi effin>erttat, ^^ iotare docel TuwelL 

llt ea , tanqaafn e«pksti^ cor^ ^^^ j^ J *^ °^ ^«^ 

pons viUum chirilrgi j antiquoi '^ ^ _» -j ' 

ram wriptonim emites »fege- ^^ PoUmm tua vda vtdere. 

i^nt .Tanlum ilaque ab^*. ^^^^ ^^'^^ '« lilc«e stwitt 

« ettitionis himen habeam , «^ »»^em iibfiuntem pculis pro- 

«rsbmibtiis p«tius tenefaras du- ^^M 8olct,unde ro^da ffj- 

ca»^,adeoqueOvidtum,sLfidT «^ ^^«««^1»* forma. 

aas fwfset, ersasse fat|Bar. . Cfi ^^- Betinuert. Intendil piae* 

quae de tropiii et £gurts scrifff P«»*»«^ ▼»» ▼cdn, ul;sU,.Mi/- 

ti-r^ dispiitalione c.de. opix^ detenere^ dum possumos, alia 

roa in scbolis , Latinis diotis ^ oculos non^ deflectere. i CL not 

dooSkidi melhpdo " , quae ^^ a4. ts. 56/ %• Y. BrouL ad 

gento" ornatii est. ab Hollandii TibuUi l. L El. i. ts. 40. in- 

poctrinMaimv f ocietate , qiiae tcrpreUtur solilo kmguis U* 

Hariemi est p^^. i5t.,VoJ. ;i^^ '^'^ ; * 

7om..i. w: Ftigueia. Fugmx plus 

Arreptaque vela tOeniit txf «*• qawn fugiens. Nam /a- 

{>etuosam' yenti vim nobjs qua^ gi^ est, qui fugit, (infagam 

sl ob oculosponit Pocta cum ^ conjicit) fugax^ qui non de« 

^oream describat vela ^t ad- sistit fugere, ^ui semper fogit. 

riplentem' et statim omnifio ex- Similem observa differeiitiam \vr 

plicantcm, Cf: vs,. '3b. Ep. X. ^^ viveni etvivax, V. Ep. XL 

Quae causa est, qui^^e, ut in ^^ 43< Drakenb. Ci vs. 4 et 9. 

seq/ vs. 'camt* ToeUi ^ jam, h. Ef • .;|^;40PABfIA PR&T&SILAO. S3f 

Liix gnpque topiMii «Jml ; ti^a«^ns exflangnig oboirtil 

Saccidao dicor proonbiusse ^eiiiu 
Vix socer Iphicluy. yix me gxftndaeTiu Aetstoa^ Ui 

l^x n^Lfmt gelida moeita refiscit aqtuu 
Offio^m fe^ere piomy aed inutile nobifl« 

Indignor miserae non licniflse mori. 
Ut rediit. anim^ «^ pariter redic^e dolorefl t 

Pectora legliimafl caata momordit amor. 5o 

•3r Imaf MiL ^Soib ex^poa- tatns ett « Tnnilatam A lifl» 

lU meifl. Hvbert qni a deliqub aut gni?i aior* 

ZVM&iif €xoriiiu Celmter et bo se reboiligani'* K vvi*^ 

pneier apecutio^em m3ii fae- %% Pijim. T. aot» ad ff» 8g* 
tit «tfue offuflis, ut fit iiB» qui .Bp. L 

«nimo deficinnt et linquuntnr. «8, JnSgnor. Irafopr, do* 

V. Ond. A« A. )LIL ts. 8fl. leo, indignum et non. feren* 
Ifetam. I* U. ▼& 3i. Trist L.1. ^dum puto, C£ £p. IIL vs. 99L 

£L1 TS.ai. Ohariac lacrimae» et £p. XVL V8.37i- Drakenk 

qaae ctto prouuunt Oud. a^ UirediUeUu Pressoqua* 

s4, Succiduo^ m»^. genu. tocli- 'si p^e naturam luc secutiifl 

.Bato^^et flexe., A sub et co^fl est Po|fta.Vid.honestissiiaaGot- 

veait ^mcciduuit antepenulti- tioi in opere, cui tilhiluflt ^e(* 

.BULlmefii cum ?po longa est bilda, ex Gallico sermone in 

« 6j^[ ei! foedo, , unde dicititr Belgtcum verso YoL EL c 33. 

whor juccidua qfuai cub cac pag^i^d. Ovidium ultiinam to« 

dw. Hubert cis ro&lr sy|labam prodttcera 

Dicor. Elegant^ ex aliorum plerumque solere nota^ Dr^- 

nuratione boc ai^anti per$<ah[- kenb ad h. Vfl. CX ¥«. 2|i. £p» 

iiit; ipsa enim deliqulum am- VL 

.mi pas«a erat Cf* van Sdiel* 3o. Lc^Omm ca^ia. , Adjee. 

U Midial a«n Dayid pag. ii» tiva causam in se habent mot* 

media. ^i^nd^ ..Cum aordbie ,^ inquit 

«5L IplUetus —•. Acastut, V. Oud.» proprie sit dentibus Iae« 

Argum. $.4« et van Lennep dentis, transfertur ad omne» 

in Animadv. . quidquid acefrime- non modo 

s^ Vix mm» rtjecii' Maximo corpus, sed et animum tangit, 

cnm labore mc pibi ac viiae urU f t dolore affldt . Gf. dictata 

reddidit' YaB Staveren in Nep. D. Ruhnk. ad Terent JSunui^* 

Agesttaum c 7. ad v. tc num'^ AetlU. sc i. vfl*fl>» Ovid £p« 

fMm i^^flcsrHiil Ipaea cuHMaeii* 3UX.vs. 114«, Ktdc tnilil peetendos hnn - et t prdebere 'caplllds* s ' * ^ 
Nec libet anrbta Wrpdra vWtt tcgi. ' * ^ 

^t qnas paitipiofeatritigisie Bic^roigel' hettUL " ^ ' ^ 
CrcdiittP^^ hoc* Slluc , qtfo fliror egit ; ed.- ' ' 

Conyeniant matres PhylaceYcFe»,' et mihi dimUmtt 3^ 
Indae regeMS, Laoaamia, sintts. ^ - 

Scilicet ipfea geram sataratas mokice^YeStess' * 

' Bella 8<ib Biaeis toiteiiilyuille g^isHkl ? ' " • . » •• '^ . ' 3f.^.2r«? ihiA£.^;*raij»er^ c^ nOi!ia/WOtid;;Ep.ym. yi;6^ 
'pillbft Qumn-caratn, qii! tere qui citat Heiui ad h. tS; abi 
'dolet; respuit. Laodainiaatiteiii 'plura loca' ihveDias ," in qoSius 
'a Poeta dictfur ^raebere capil- ~vox Matres 'obcurrit. 

ios peetendos f quia, ut ait^Dra- ' Ph^tttceides: Y. tan Lennep 
'k(^nb;, veteres habebant ser- 'iu Anin^adv; ad b. vs. Jkiha in 
'▼as t quibus cura pectendi cn- Sisputationi de Nasonb et Sar 
'piUos erat conimissa^ qnae or^ l)int Epistolis pag. 43.' 

'lihtriees inde dicUe sdnt T. * "C&l7>uk/st * Unde anxmi adfee- 

"Otid. Am. L;I. El'14. vs. 16. tjun^ intelligAS. 

'et A.'A. L. HL vs. 389. Pigno- 36. JiegaTes '•^ stna, Yestes 

rius de Servis pag. 390. ' C. A. ' regks. Txd. 'Ep. Y. vs. 71; BrsF» 
"Battiger. Sabtus. - * • ' ienK • •' 
* 3». • Nec Kbet etc. V. Ovid. ' 37. Scltiek. ▼a*cet .' pro- 
-A. A.-L.nL vs.'i37. sq.' fccto^. ' Indignationeni' niagis', 

- 33: Ut qntis erc V.^Ovid. quini irdniam . haec pihictt. 
*Ep. XV. vaf. «4. Ep. IV. 'vs. 4{r. la, hoc quidem lod:f , ostfendero 

et nof.' ad h. vs. Ep. Xi^Vs. 48. inihi 'quidein videtiir , Draken- 
' not ibiq; Brbukh. '*ad TibulL borehio.' secuS. 2psd emphatt- 

L. II. El. I. vs. 3. * ' ~'ce obpoiiitut V» <?& i^ vs. seq. 

Pampikea: Ovid. jrfetam L. Sdtitratas^ \ Ut ilKi j qnae co- 

HI. vs. €66. de 'Baccho. ^ ' loi^ ali^iid ibfiti^ntar , ' dicun- 

' Ipse> raeemUerisfr^ntemcir- tur bibere colorem, ita satura* 
cmndatus uvi^ , ' ' ta vocantur*7 4^ae oolore illo 

Pampineis agitat vektam fron* planetihdta ^tint', ita' ut ma- 
« ' dibus hofltam. - gis tingi nequeant ; praesertim 

•Cf. Val. Flatc, -L. 11. vs. 369. 'autem haecWox usnrpatur de 
' 34. Huc iUuc etc. Cf. Ep. X. purpura. OVid. Itfetam. L. XL 

ys. 19; V vs. 1 66 Ma Aial. L. Vni: Epi^. 

. 35; Matres. Matronae vel 48. Drakenb. D^etlActoria^ ar- 

nupue y etsi non* pepererint. nls ongitfe'Vid;"&>guct 'Op.^l, 

/- -1 . Ipsa novas, ^Tiest^f . d^^^ vir ;arina f^^ - - .4o 
Qaa pmHffi^i «qa«loii:« tw imitata labor/ds .... 

Dicar.: /et j^f^c Jbc^li^Ceinpora tmlis agaiyu , 
Dya.Pw,P;riWude,,dai^^^ fq5W>se .tiiOEuw , ., . .j 

Tam sis ^hoatis. ii^ers i qam pQudas. ^pspf^ cnras;. 
4ut te JCaeff^riae; jTaciw P^P^»? niAritae , . ,^ 4$ 

lut ilU ve^em 4iqpUA«W^e tuw : i.^ 

Hei iiul4i)qnaff^ fl^ul^i^.^ms ojt^^ensl-, , tom. L L.. t« art t. autem saepe , Tocantur herp9$ 

' W/iefll •'MjE^etha' pr^^^^ ti fegeif hdiicod a^ae^etirei. 

IqW pericaU plenisstma, quip^ tttutii veri diites. Ta^s ha^ 

je tS^ m^^hiM\ id mterio- 1« ^ a Biinf^aAUO aantuk 

«» aidenrmB' partcni: » ' '' Valy. Flaoe. L L vs. iot'. Slit 

41. ^ poMUk. Ct Va. 9§. p. * cartu. m^ Bitffli. ad dut 

Ep.V.^ ^ ' •'• • /-' • • • ^ L.lP.Thcb. t».»aby ^•68^i OnA 

<SfiHiftM.^olla sordUo et^ie* €i.m. Art *s. 119. Phaear. L. 

fieck Ua.i».lcieui tvisias,4tt H, fab. i(. ^. t3. ' 

jadieio t«i, ▼eetia esse- apud * 2W»«iwj(5)i^*it. Cujns fot<- 

•GfaeQes solcbttBa • m Sb <£(siM>iiimi pernici^mtuo- 

(ai iSrVlft» Hagwii' siTe pes- ruA . Hci^ ita i)lac<iit , ut 

sgsapvimne illuck^iempiii , p^ tee^m lV6|am- auiyfg^jt, bel- 

^poA aber/ m wmiiiB& ipabm lique ,• quo Troiaiii J^mcruut-, 

4eiam,'^^«a»ilo>Ss!amero<|itfo. tkhdi' eihtk^^^ .^^...1.... 

wttpmt,"^ mVii ^im,. amttla sto 44- ^'aifi ^^— i/wsr*. . Utinadi 

al»ente,amaiitii|ufuifttel8e|;Mh ta1n'>^' Mb»lir/(Iti(Jai malus^, 

dia, ipaeserlim ubi adsitfuijrifam ]pcr1}mi8'itoj^pes'Cras spod M«- 

.UMtibus . et ^pcricMlis < ^I|ti4^ nelatrair,. cnr fidcm tt6n i^- 

.eipoistW )noTeri|. V» TauJ^n- Vast!. T. ndt ;sd;ys/73. BA. 

W F.l^Wn*dyf «d b..Y?. «y- T™ 43.; i>^ jP^WinoD b/spfn. T8. 72- .Ep- VIII. ' -^ ^ ' ; 
y, Tafi Lcnncp, ad h.,T8. . * Ctilpa^sis. Ciilpam, vftmm m 
Non 'soict' Oyidius , inqiyt Helenae facic obscrTaSsS, quo 
Oud. ad^h. TS. , lilbridam a{ferc toiniis tiW placeret. » 

ct tatinis Gracca misc6re"con- 47. Nimium -^ fabo/ets siTe 
tentus Graecis terminati6pibu3 $ sollicitus cs*, - Ct' ctawe omnia 
ot omncs boni poMac. Duces agis,et contcndis nimiam.Oud* 

Kk a »0 EPlSTOLX.iDB<Sl!tA fMJiRtllU 

' • £t saa idet redad yur meoB tfrfiia JovL ° . ^ 5o 
Sed timeoi qnotiesqu^ tfobh iniilerabile bdlttm^ 

More^niTiSy lacrimiie. $ole nudentis « Mnt. '- 
Hion et'Tenedo8y SiniorsqtteV et Xanl&iu ^ et Ide^ 

'Noininft snnt ipso pene timenda sono* ' 
Fec rapere ansiims , msi se 'defendi^re' posset ^ ' 5i^ 

Hospes erat t -yiTed noverlitllle Miai* ' *^ * 
Yenevit (iit'iaiiia est) mnlto specttrbiK^ !ittr6 ^ - 

Qmqnof Mor iHiiTgiat corpot^Terxi6t<ope£ ^ > ^ . . . 48^,9fi(&/«>B&a£riv&ar ^ .Su.Sffd.tbiip' T. §.5. Ar- 

.A"r ^ W- E^ 6, T». ^, ,. - tem veniv, .PJHtatiw ett, «Mijl 
.ii ASiaPlWfirffW?** Aw»^ iM, ve\ «»i«i|im.«f<ian. Bwm. 
,fUM»tf nwliim . pnMa , <i|io4 «d Ep.'XYli[L w. ^ Bnl^ • 
jdditL«Hkmi»..fl««^^ 6fc,Jftr.i.«f-Wl«a-- 
VeneUam mulu» flebd(w for« «,.«*.; UmbmtmU «op. 
"S?T I • ?^'' t o'^^' ^^ I»«» «»W» •*Hnprt«liooe i 
W i«te PuwibM X.nL *../. jii^««^«,,«t^ «Bul- 

^i^m. tom. fjm _ , , . 'saiBktiit.Mfliio aebes aniiiia wm 

Smub^ V,aot, •dtj. II?. .^ et\it««.4iawBi^,et «v 
i*»t"* • . : • ' ; •: « iA«M. Yid. J. F. J* SohrBdMb 

Jabam.miLlci, mip»t Bann,, ,. rTi r 1^1111 imMnii Ttr 

.^a«ipeo,.uspendere.pTi4 -^•Jj^r^7^ L^^ 

JLucjm, IvL.:fS.a4o. SSL lUL J, ^^'«* *^^ ^ 1 ^ 

L. x7m6oo. ^- ^ "^»* ^5. Porautf ^ ei fn 

, fiidbc». HcfW Jupitcr di- •^V V* dlfPuti^i, Wvspwte- 

di»r {«ro itducenU ui fomma tur, quo sewu K L kdpiewla 

rec&fx; nec haec per hjpalla- ^^ ^ Drakenh. 

, fcn expHcari dcbenL lu Sa- 58. quique aio Fhrygfas cti. 

bious Ep, L n. 78e huc alludit. Q"** > »nqwil Huberi. , qui vi- 

Burm, dissct eum tU oraaium , po« I £t sequitnr regmpars^qooUqnae^e aui? * 60 
ffii •e|o> te ;?ieiem «- centoie Le^eea gemcUie ^ . • • ' I 
Suspicort' heec DenaYepet^D aoeeve poio» 


tiii»et ladicarey qaam diTes ei* Amore captam Bubeil\PerniQ« 
let Phijgia. ' ' tem et ad secpendiiitt Paridefli 

59. Fer fUM. Ila plaeoil^ addactenr^QwLMaB^ meoiqui* 
Ovidio magia, qoam per ^uoSp dem senstti Teram TcriM viaa 
qnie per genus neutram ploa aperiunti 
dirit; oe enim Latim aalent ' FeMnaAeeieiireim^^ait ppb 
MMmBn ^nnf eiprimere poat armonim ti^ et^mBion lobDee 
qiMeono({ne I getien. Vid» Yoi# resiitentem et nolMitem ad: foi 
aiaide Construct a 4. ^Gort. ad phed ihi Am. el chieqiiiiim^tDo* 
StUnst. Jiiguttk. c t4.) no, i^ geMf^lenam adeo LriDdamiii 
Dnkanii. ad Lir. L I» c^ S3» milii depingil» cnin pmmnm Pa^ 
% lu Alii. Oud. tidis pnkrimdine metfeliater » 

So. Peie ^oom^MSSfMe mdf lui}ns inlebebrisrsfugnantemift 
Fer intennogationem haee le^ lidem marim Jd^lao datai^ 
gmda esm et Bnrm; eenset, et siBmins*. ftwnwlainii j Qnod . -hi»» 
Hnlierl. yBOliflyfmftyiis > eaplkal Oestnm tonsilMOtt 1 quof minoa 
iriefam, Ai.Qndendorpius^ adp emqMWelnry maniiiia» ymfi^ 
saatienle Ikdinlr » eapeMJI qmo$* sis.osnspcnns em,.eAdl pnl^ 
^nsr jmil^ omnss efiass Hm^ m crilndinia riS| eiii par ^fse ^inr 
MstisaoeinaB adhihens<Qfid> L Jirilis-» siee ilnbns nopr^tte- 
ei L.nL Ait. Am.^ioa. Neo qnifaHt ,- . m 

aatdm,JiHqttil,eeesns»hoces- , Csnasm £edse» gemsttr.. So* 
primendum est per ihterroga^ ror geminommii .Gaslaris el 
lionanki' tnoe- onimfMlilKSfios* iFol]iids,«o6psilaoBLada'edi* 
^signifioaijHiHces yd«nMn|f •tonmi^ CA &sid>«Sp« HL iri. 

Maa..Van lienne|i T« CL Bnv- '49/ .^' * ' *< • ^ 

ttaaniaeiilentiamprobat» qnae :..t6s. Stajpkan Quid Qelenafti 
ct mihi jrerior ridetur. Dis^ ^^perpnUssSI certo 000 saofaat 
ml enim m* praeced. viris /m- Laodamia , et suspicahaCOr/; 
4mU§mf qui qnamTis permnllos *qulie quidem suspicio ipsum 
'laasen paueoi secain dukeral , Laodamiae* aniniHpn elSjpiUfar 
ratione habita maximae drimn nobts dedarat. * ^ 

'BMHitndinis , qoam domi reli* Haee, IMritiae, poleittia, pul- 
queml» f I critodo , quae masdmam In i^ 

• 6r. KwienL In amceem pcU nrinafnm animum ^im CKeitefe 
Isnim in|erpiolatmr Drttkieob. sei^t Ui EW^STOhA i DEQIM A; T)Ba7IA; 

Heetora neseia qtiem timee^ PeEiriieclQn-iUxti : 

f Ferrea' sangmnei^ faeU^ ntofv^te mami* ' • 

Hectora , qnisqiiis is est.^ si sm til>i. eara., eavcto» 6B 

Signatnm memMri ^eel)ore noQxc»! habe»j , 
Hanc uBi iritaris^ alios Titare memento { 

Et mnltos illic Hecto^as esse .puta : 
{It facito dicas f .quoiies pngnare' paral)is , 
' Parce^ me jtusit Laodaioua* sibiri • 7^ 

•' 9^:'^eeUftnmutio^ifotm.'V. sigoa, eit. Cic loei e* Itlkde 

mt' ad'Va.y«7/'£p«'Yi at '5* 0«- Scnecr.ei 19. et deiAauc Ci tS* 

iArgoai.' h. E^. t. . ^i Ilec tAmen/Viri Cl. aactorilate 

' Pans ffwtora etoi 'l^robbtie ; kddacar\..ttt Gredilm sigmtiwm 

JiiqttitHuberty fortitiidiklisHeQ* liabe et «giM ^andeai parere 

toWsautinipnioParidia; sententilun^ Nnllahe ett parti* 

, ^^ 'Fierrta. FstreuSfnt' ait cipiorum perfecti > Impecative 

OrakeBlx , non modo poiiitur idditK.Agnfioatioy ^naque ..uUa 

fird AtmSf^quut fitoram durhit vii gavdet :Terbuiit kaSct msk 

•omnia iri^it & Teromctiam '^ qnia imperante ? ' * Mihi qnidem s^ 

^iro< omoia conlunduntur - et haium 'hsi^ haeci- aignificaiit* 

Hrioigiyitur ;i iiic firreas pcyiiitar •€ Fae , nt JUctoria nomcA » 

^^ciiiforiis f^tid resisU moti po^ qood jmn^pectoritiie.iiaaaLaig* 

'teti f^^npn potest sapsrmrLy moJt^isBii et iiaiic>et*deiniM'» 

'•^iSaaguinmu. Ad)ectafum ihie:, iintej ^iio.elahi..siiiaS9 jttt rita 

nt saepius, picturae , laaniiy ooifi semper.caveasd . *• 1 ^» 

-eangui&e qpanam\eBlMlientis« •. 68. ^iJlesSarM.Vi ns^ad m 

«oolerem refert*->. • ••^ •> -..m e4* Epih -. >-. • r-. . .1. 

'^ Bsila . movete, Non tadtuiti -• 69^ iikiedd .ijfcaob Micor e^ 

iielli^i^ttum^ sed et^ ejiiadcm -qwdeih , et 'Brakenb. ad h» 

tumultua indicat repetitos, quo -m. !et' Ruhnk. "{0 Diot ad.^l^ev 

Tfiehal.;'ut €Speri€tetia?.et ^usu :nnt .Eun. AotIII..sc.a.^w4S» 

iBBagia etiam. Werel«.H«clarjs -scripsisse^ idfganti iperiphraat 

;Tirtiis. > , ' . • i •dia Facm aiea^ pro itfjife uns* 

r«. 65b Si in rogaiido ^bteataii- <olio cures pro ciifvii ^bif qlia^ 

idkMpie usuxpari dooet Tdraell. «m» haec. eiegBniia cemitar.? 

Op. 1. in T. An mfaeito ex auperBbendaa* 

' t , 66« Signaiwa Sigaatorio qua- - tibpnieposito .' Per peripfaraaiii 

~Si apimio .inpre«sum > ne no- scrlptuin ajunt Quo Talet P^ 

•,ineii eiLcidi>t ^ig?iaUia»n^Aa^. •ripbraeis? •Nalium^equidem' in 

Idem, inquit Drabenb.^ quod ea..dispicio Tka-.^tque efitaei- • ' L A OD^MI A -PRO t BSIL^AJO. &45 

Si €acl«re Ai^olieo fas eat stitl millte TvofAm y* * 

Te quoqne non vXtnrxP Tnlnii^ habefitoy eadal. 
Pognety^itadversds tebdkt M%iielaii8'in boftea-: 

Ut Tipitii Paridi , quaia Pari^ ante aibi. 
Irraatret eaussa quem Thicit, vincat et armit» > jS 

Hostibus e mediis nnpta petoida iiviy e$U 
GaiiAa tna* est dis^par. ta^tatttum vivere pugnay 

Inqae pios dominae posse redire ' sinus* 

f "II '■ V > ■ ; • H • <j 

tatem. Delirasse igitnr dicen* destruentium , cadere. C£ Ond. 

dus OVidius 9 qui facito , nulla Hetam.^ L. I. ts. a6o. 
•M^ s^ficaiionc s»bjecU, ^^ CadaU^ figt optapdiveir 

jraemiaerit,? lawpo vero prae- bum. Ciofao. V. apL Sanct. Mi- 

dpiiaia ^ mep quidem sensu , aerv. L. X. c. i*3, no. i. P^jrizpnl 

in Imp^a^^iTo y^ :posuil, ut . ^3. ^^ eta- V.. Wum, 

JLaSaamia amoris in Protesiiaum |^ r^^ cJ^^ 
{^»hr,pU jubcrct.uya. ^^ - ^ 

ceret i. e. /1« nesugeret 9 ut „ -v^r j^ • '? 

semper menunerit, euo posset 7?. i . , ^ ^- - . 

_y . , V ^ » Oui habet causam meliarefloL 

aKMio.ciaiar^y utdiceret. quor .7 .. ^- . ^^ ., , ,. 

'tifii ete. » ^ >]Ust»ofciii; Ciuisa id. qd. ^5 , 

▼ '^-^ /^r' j siveid/de oito dispntatur. C£ 

7a. JussU* C&.ad vs. praec. •- r. -Bnirr t\ 1 1 

7.. Oukrc Y. ii)t ad Tj; 3. ,'?-*!«**«' «i«< -Cf. OtA 
Ep.L i • ' • •;^ Ep;'VIfr;y.. l7.*q. 

. Jnolico. y. not »d vi..ai , »7- '^««»«.!V. hot.aa -vs. tS. 

Pp.L . ;:.;.;;,.,:,,. fep-in. * ; .— ; 

Fas est. Fata, divinae leges .. 78. I^guepios donUna^^si" 

fintml^, Xxojani .'^dfx^\^ub nUr nus^-^, Poetarum ^ more' saepius 

Utc Sub^ pquit Drakenb. , ifi- j^ni observato pro piae u e. tdi 
,strumentum notat., laiia. ad h. ^amantis dominae sious. llinCy 

Tf. Burm. isd Ovid. Metam.,(j. ii^qqit.Oud.,' (HseiinuSy tempo* 

Y. TS. 6a. . £t bic a Yiro CL re kjai^^X donunas vocatas es- 

dissentire i4>ni liceaC Prae- se non modo amicas au jiin^- 

positionum^ enim,,..4^niucatio- tonbus^ sed et uxores a viris 

nes temere augj^i^e^ ..ul^i nul- per blanditlas ^ u^^.^^ donunos 

la opgit nex^ssitasy nef^ duco. inariips j /quod 'deiuceps' fi^^^ 

Mihi. itaque sub ndlito cadere usurbatum. SicOvid'. Remed. 

yHrpjam^ notat , urbeai sub pe- Am. vs. 663. coiil. ' vs. 666. Oe 

dihus miiitum , moenia ac tecla voce doimnus agft Munck. ad m flPlBX^O^A DEJCXMA TERTIiU 

Jfcf lae^s ex.illo corporQ sanguU eaU ^ 80 

Nonrcsty qnem dee^f^t ni|4i) epn^prrere fe^p^ 

Saevaque in oppojsitas .pectora ffm Tirq8#. ; , 
Foitinf. iUe potei»t mujto^ .$)un pngnat mofp*. 
*" Bel a gerant aKi» Prote^ilaus amety ^ 
Kunc, lauor; Tolni rcTOeeare, ai^inuisqijie.fcfrelMat 8^ 

Substitii anspicU Hngua, linpioriB.^in^li. 
Cum foribus velles ad Trojam exire paternisn' 
f fe$^ tm$ offenso limine signa PnTgimtfl My^oL ptg. t. e| ' ^ fMtos iOele. VrM^ 
AucLab iilcctt ^ silaus»-, cum pufousi amotti 

79. (!Pre0or) Hoc Terbnm pas* liultD fi)rtius iUe poleit ML 
rim Cttmlmpenitive pra ^uae^ pngnare^ -iii ti(BgDti& amoris ac 
so tanquam in parentbesi utu»* Yenerts oertare , et , ttter nos- 
tor po<:tae et.saepius Ovidius ^trum Ytehementiiis amet, acrius 
jOiid. yn g. Ep. XVIII. TS, 45. ;certere. Ond. Itk , inquit Drac 
Xf)«XX.rVS. XI 7. iL^nb., refeivndum est ad Pro^ 

. 80. If^e mems eta Qiiia iUnm lesiiaam , ut innust Laodanua ^ 
■Tnlnenndoy-Trojani'^ xvenmi- eum non tani in beUo^ooUtiu 
ne kedetia ^^ mibique grayissi- 'bostem , quam > in' amore ^ ad 
Innia THb^us, inflig^tis , stque amicam expiignafnda^* fortem 
in ejus corpfire ego peilbo. .V. esse, et' ita cuoi ponitur pra 
Ovi4 Fas^ li. lU. vs. ^3i. Me* quando^ ' ^ 

tain. L^It vs.36i. Tnst L« L ' 'tS.' tfimi faieor,' Qooil ao* 
El. 9. Ts. 44* Oud. tea dioere uoq sum ausa« fivk* 

£ai. Pogtarum tnore, de quo l)ert ' 

dixt saepius. CC ys.'i46. Efi. it. " rb&if rsvdc^irs , . ne ires ad 
'. 81. Non est ^quem deceat L beUum Trojanum. HnberC 
c. non is estquem deceat Grae* ' Anitmuiiueftrebdt. Yohmtaca 
co more. De parlicularum pe- >nea me ad id inpeUdiat JRBr- 
ripbrasi yid.' Yecbn. HeUenoL '^re pro dliquo ttipeUete' etiitknL 
"L. 11. c. 10. usui est Ovid. '£p.'XII. ts. 209. 

Concurrere, Vulgo pro puk- ' S6. -SubstiiU -^Unguit eac. 
^nare ponitur, quamvis Pp* sig- 'HaesiV» rcftenta est TacuL Ouci. 
.'nificet /yroe/ivm auspicatif quod ''Destilit Drakenb. cll Ts.6. £pw 
.;^rsu ierefii^ri soi^bat, iil te- *^iy. ^tHube^t quiaddidit» < 
; ^nun JapjUi^ antevciUTcnt ^ savit timore maU kuspteu i • 

\ ' • L _ M • • «•• ■ • ■ • • 1 • . • •' «i'A O UA. M I A . P R O T E e I L'A 0. • ^US 

Ut yidlf v^'\fimni ^ Uoitoqui ia peccore iiji\ 

Signa reTersiiri 'sinC, preeor, isu yik^i. m 

Puc tibi nunc refero', ne sis aiiiaiosaf in anoia t • 
Fac meos in «renloi bic timor omnis -eal. • 

Sors qaoqae nescio quem fato djBsignai iniqao^ ' 
Qai primus Danaam Troada tangat humunu - 

jafelix y qnae prfana viram lagebit ademtam [ ' g5 

Di -faciani , ne tu ^trenau^ e9$9 veiis / 

» • » • . " 

Bietn , ne * darem tibi malum nes Godd.. ita Trev. ezhibent 

aospictam , et augurium revo« ingemuL Yid. JUMsr^ ad h. ts. 

Modo t qubd sdet Tulgo qnedL %. XVI. ys. 853. 

87. Fuieiw. Brgo , ipquit ^. signa twermtrieUi. A»- 

Dralmk, TiT«b9t adhuc IpW- gurfa utinam sint, quod mari. 

rius Ffute^iiai pater , cum §- tus revcrU possit a bello Tro- 

Jiiis ad ezpeditioiyem Trojsnam jano Hubert. 

profidioeretur, qood muinie ^nbMna. Ad Bp. Vllt 

«oniut tx T», .5. Adyemtur .„.,. vidimu., i,T»itDrSkeiih.. 

tomej, quod IpMas temporp ^^^ „,i„ ^„ i * 

«pcdOiQnu 4rgoo«ut«:um ).m «^,^. hJa contr» >,nitar 

^ •etatu fue„t , ut om^iium .^ ,,„„ rtncmaT, Jim. 

opemnioaatu»rummmanub«- ^. pt Horit L.L Od..9. ,* 

iT * ; f"?. ^*^- '^r* "• «» L. IL Od. .0. «. ... 
U L vs. 474- Cum auteni dp.» - * w . j 

«um dtu pqst expeditionem ^l' ^r^^ ▼• no^-^d 

iigODaularum g^Bstum sit beU ^^ ®^ **' *^P- 

hn» Trojaiium , vix yerum es- "'^ Wto#» Vf ^ot, ad ?s. 79, 

ie pptesl, tpbidum tum adbup %- '• 

lapierfQiMe. Y^rum recte ob- 93- ^W* Y« Afguni, §. S« 

wrrat Burm. in GataL Argoq. Dfakenb. ad h. vs. laudat Liy. 

.ei Iphido alt^Q hune Iphi* L.II. c i5. L. YII|. c 94. Graef. 

fdum Tbestii filium, qui ambo ad Justia L. XIL c. 9. §. 4. 

immlinter A.rgonautas, i^Yr Ft^a^iniq^o^ saevaemorti* 
Jerio Flac^o confusos fuisse. 94. qui prinm «tf- Y. Aiv 

88. Pfif tm etc. Yid. J. C. Bu- gum. §, 5. 

IsQgerus de Prodigiis L. IV. i^ 95. j^denUum. Oecisum > mer* 

'3. pag. 473. Tbes. Ant. Kom. |uun^. Dr^keqb. «4 Li?« U, Ul, 

&raef. tom. 5. c 5o. n®. 6. 

89. U4 vidi, ut gemui. Y. 96. Di /tieiatU, Y, qot, a4 
IKA ad Ts. 33, J5p, XU. V% om- ts, 6«. Kp, II, 

Ll Inter Altt» rti«s tua lit^millefvpia ^Ppi*^ 

( . Jamque. &tigatos oltima veirf et aqoas» . 

Hqc^ ii|«Qqii^ praemoneo t de naye i^oTiffi^of eni. 

NoQ je»t, qvL0 properes , terfra- paterna tibi* loo 
Cam^ T^nies , remoqae move Teloque carinaxa t 

Ii^que tm> (celerem liiore siste gradum, 
iSiTe latejt PJboebus, fea terris altio^ exstat s . 

7a mihi lace dolor , ta mihi noote , Tenis* 
Kocte tamen , qaam lac^ , magis. nox grata paeIliS| loS 

Quarum suppositas ppUa lace^tas habet. 1 1 • .' / ' . •» r', j .. . Velis, Firmnm argatt aniqii eaeque graTisatraae eauta^ ei* 

eaAsiliilni* Gf. Ep.I. vtBo, stnf^ quae te inpelierenti n| 

' -' 97t JnUr. mUe, V. Qot ad prinius in terram desiliresi pa* 

TS* a3i Epi VllJ. tria scil. ^ pareDf es , Laodamiab 

PuppiSf quae soil. litori ad* toi, J^Mes, Rediliis. C£ Ep. 
.Wfalur»; quod.in adpellcnda V. vs. 57. Oud. 
«nare fifH.loleha^. Bemo r^ v^oque, Quin po* 

i ^ Jamque faUff^tas ^Ux^Xat ttos citissime oavigai adbiixot 
•euliQest poiiliQa ; Ongiipt enim utrumque arinameatomm ge^ 
-po^tae» locai quae saepius escerr ^as , velificium et remiginm 1 
jMtfiir» Tatigari« Ita slivae sae- quibus simui insinietae erant 
pe latigantur tenatti » in qu^ uaTes tetemm ; inde passim ^ 
^*,'frequqnter v^alio .ejrerce- T^emis velisque in proverbiuiA 
tur. Aqua bic ffl^tigatiir , per dicilur de aciioney quae fit oio^ 
quam frequenter. navigatur» V. iribus adhtfbttis yiribus ac vetd- 
Bumi. ad Val Piaoc. JLlV. TS. citate. V. &rasmi Proverb i^ 
ao. h. y. TS. i4a», velis remisque. Dukerus adFlor. 

Versare autem. a^zuii dicltur L. H. & s §. i8* Oud. SiL ItaL 
liavis p quae iropellUur remis ; L. I. vs. 568. 
iqua enim rerais quasi verti. tos. Cderem prd ederitifm 
tdv f et ex parte inferiort in CT. Ovid. £p. I. va. 6 Drakenk 
snperiorem attrabitiu*. Locutio Si buc usque celeHter recnrre^ 
iterum est po&tica. Ita VaL ris , inbibe iter ukerius -et bib 
Fiaoc. L. I. vs.'45o. et L. III. remane. Ond. Alioqnm sittO' 
TS. 473* Drakenb. re notat cursum alterins inbt^ 

99. Hfovissimus. C£ Ep. IX. bere. Ovid. £p. VI. ts. 87. Id^ 

vs. 67. 104. Tu mihi lute dolor l »• 

^' 100. Non est ^ terra pa* causa d^ioriii, uti in fs. iii« 

terna tibi. Tum vera multae, l^i* Xf. Drakeak ' ^ t^AODAMtA PROTfeSII^Aii. ^^ St> 

Att^npbr ht leiAJO mendacei» eabttbe sottkn^ ' • • \^ 
Ddm carea ^xiiy gaudia faltfa jaTiLnt. • - ' 

Sed-tU^t^iir tiobis pallens oceai^it imago'?* ^ -^ 

Car yenit a Terbi^ miilta qaerela tais? iio 

Excafioi^ Mtnno V ^iiftulacrax]ae noclls addre. * . 

' Niilla caret ftimd-Tb^silis ara meo. 

Tara danHii, lacHoiahKjae superi qua spairsli'r<S)ttiber^' 
Ut iolet adflisd-siii^ere flaniiiia mei^. > • >^'^ 

ioS. JP«s/2ci/ C£ TS. 1' £p. I. nQt: a^ Ts/39/* Ep/ 1a? ^ 
« ad ^H. Ts. not' ^ -• Broukh*. ad «Tf SJVft^^-.Et *J 

io6. QiMniffi ettx' Qttaiiadr^ :^'^^ \!^ „ : '-.' ' -^' ^ 
miant ia ampiexu matiti , site "»• J^"^ caretfumo. Cf. 

^uaniia coUa mariti lacertoS ^'* *^' ^P' ^" _, 

iobpoiitos babent. Jij- i«rim4iil»; «J>m<»iim 

. . ' Tf* * -^— 8mgulal«iii nro pluraU . |Ull|^ 

,y. Aucupor. V, not. ad ts. jJ^ ^^ ^^ ^ ^, ^^^,^^ 

4?. Ilp lA. ^ Vi^.,fi«0Kg. \.. l\. TS. i6«X 

AfeiMfccc^j Sojnniabat cmra , Herai:L.U'Od^€* vs.a% («d 
Wam, qui abeijat, sibi ad-. ^,^^ ^^^ Dotring ) ei:L.Il 
e«c. I>pikeuK ; _ .; Bp.1». Ts.6vDfalienk¥.liot» 

Ca^>«. .C£ v<- 7? et Jd. Ep; ud.yrB ai .fip. X / * t 
t «t Ts. 14. £p. X.;. , ,,M^eli,Bk «((mpe locus do« 

108; GmUdioi C£*TS.<f la. SfL eel,. jinquit Drakenb. , .;ver«at 
III. ,. ' esse.obserrationem Broukh.. ad 

109: M^pidUfU. V. Ar. Tihall L.L EX.u.\b.^ Lucem 
gMA. i;'5."- V. • etniucete seBiper «sui^pari do 

110. KewY £» verftii-^.^ magiyis . et kle , sptei^entibua 
ie2(i Edquens 'queraris. QiM^e- igoibus. ; : ./ 

U Pemre dicitur ab Ovid. Ep/ ii*^ Surgere Ji^mma, :qvari 
II. ts. 8. b^kenb. bomo , qui ^a teclo lcTiit eoi»t 

iti. Extuiior sdmnQ. Viae pus. Hmc cresccte, ttliiQtm 
tertort experg^fio penitns et fieri. Quoniam vcro , ingMl 
nbiti^. C£ Orid. Metam. L. IX; Rubnk adh. tb., in (Imnma. ye- 
Vt 694. Fa^L L. L TS. 547. L. bekneAlius reluwHft v^teres l^e- 
Vr. TS.5S6. Alio iaodo adhl- tum omen esste crcd|^a«t^^#eii»* 
betor In Bp. X. ts^ i3. Oud. per Tiflum inaram enttn(teba»H 

Simldtra^ nodti^ adoro. undemillies jyHguntuT C<kiis et 
Be^nia, quenim causa faoie- merum. V. Sue^, in A«g.,«.'fl| 
bit awra exptatoria. Ood. V«l et atfL ai b. > . . ^ « Lit^guida laelitii^ solyar ab ipsa iMa? ^ 
Qnando ertt, ut jlecto mecTim bAiie.>iu»€tiicJii.Jui»'' ^, 
,• ^ilitiae refc^ar splei^dida facta -tiiaa? 
Qaae mihi 4«ip,refexteSf 5|aam\is audiriS. joyabity.^^ ' 

Multa tame^ c^pi^s oscula,jmulur,4<^i% : ^^^ 
Sempi^ ^ia I^U apti^ narrantia vefiba.r^esisUu^tf.s r. j^^ 

PromtioT e^t dulci iiiigna relCBta^piara.; . • . ; 
Sed cnm Troja subit^ subeant tentique fretnmqne? 

Spes bona sollicitp vjicta timore cadit. . . ,, . ^ 
Hoc.quequey 9«od.yfikid pro^ibent exire canipaSj 125 . 

Me movet : invitis fre para^tif aquis^ . 

' tti* Qiiandoi Y.''mt dft vs. in Animaar. 

I9k Ep.VII. Argum. $4 6. ' lai. j^pte. ConTeiiieiiter ^ 

' Jii. Langidda laeiUid* etb, grate. Hubert 

littristitia pleruro<p3ie komi- ^farrantia wba' resisiunH! 

mwm peclns eonstnogit , ita con<* Narrantis verba remorantur. 

tra laeiitia lelvit > ergo solvaf Cf:'yi: 36. Bp. t 

m laeUtim lu L erit gaudeiKf> isa. Promtior esC 6tc. St* 

Drakenb. Addelidum equtden» lingua Tcf^ndlitar parumper» et 

sentie fiiam majnMie , ita -ut sic ^ lassitudine Idqueadi qtlo-' 

l«od«nia dicat, omnes nervoe' d«|mntodo.reficiatur^.pn>mtiar, 

iDOs prae maiima laclitia(quod paratior atque ezpeditior est mt, 

et voz ianguida inauit>)- Bolutunl veliquA'enarraBda»jQttd • - 1 

iri Y; van Lennep in Animadv^ Dulci ^ mota^ C£ vs. lao^ 

teisnsr inqait RiUink.y quenv h« £p. 

vidit Gesn. in Thes. L. i.. hic laS. SMii SdL- animo: Gil 

eeif-lnterfieiai' nhnio gaudio, vr5i, b. Ep^ 

delicito prae ntroto gaudio. V. 194. Spes^ttinart. Y. not ad 

Ovid A. A. L. H. vs; 3^7. Ble- vsi 4t. £p. XX. et £p. i. vs. la. 

tam. L. XI. vs. 648. QadiJt. : Interit 1- peril. Locu*^ 

117. Bene. FeliGitipr lio desumta^a rebus animatiay 

118; Mditiae refsras t^ lUi qaaedicuntusc^y^srsydumnio* 

lelentr mariti a beliis reversi. riuntur,- V* ^Bpu IX*. vs. d&/ 

Habert Cf. vs. 3o. Ep. r. XIV. vsc; la. .XX; vs. 176« 

jmtiae ^ fiicta. Miiitaria, Oi:akcgDK a^vs.96. £p.Xm 

iMidi 'Aeiiiora. i;i5. Hoc /qaoqne etc. V. Ar^ 

sso. Capies, T* van^ Lennep |tttiu§«5,' - e -^x Qnjft Tdh iu' jHiliitm. vtnW. |irokib^nte reTfrti? 

k pnCria peb^o yda velante datia. 
Ipse snam non prael>et iter Neptmma pi^ urbenu 

Qao rnitir? veatraa ^piisqae redite domos* . x5tf 
Qiormuay DanaSr? yentos audite vetantes. 

Non subhi eafna, nnminiff istn .mora est. 
Qoid pelitnr la»tOy ni^i torfris^ edi|ltaiira , bello? , ,,.-] 

Dom licMt^Jneel^iae vertite Tela rates» 3 . > < ^ 
Sed qvid egoreTOCo baec? omen revocantis abestO| iSS 

BUiida^ae compositas anra secunde^ e^nas* . . Exire. Cf. vs. 66, Ep. IIL 
116. M^ . ffiojiP^t Tcrret et riini fre<|neii8^ casn ibrtuito «11 

•xw. /wv.ffvwjw^ AWft»» v«. diyinitus y seti sort^, seu 1111« 

liKJbat jne. Hobert nime divuni T V. ' CrraeT. acf 

1917. Quis veUu Y. not. ad. Suet Caes c i. Oud. 

n.96. h. Bp. €dstts\ TsumbUsJ f]ltielligiti# 

itS. V^r^datii. G£ ts. adfe^atiTa paiticttk i^ V; 

aS. Ep.ll. Oud. ad Luca^. L' li. ts. 86; 

U9. lp$e sua^^'Keptunus'. Drakelib: ofl LiT. -t, I. c. a5> 

t Bp. in. Ts: i5'i. et noC ad g. 3. Mok^ isu / qnam* in AiW 

(. Tt. ' Hde facitis , non est fortnita } 

i3o. (^uo ruUis f Ga^' in^ sed dii^nitUs infeela. - '^< 

peta Ibiinini^ ut alibi Tidin^osl' i33. T^itpU. InfiuBisf jHaU 

Qasm Tini ' interrogafio , eo* terfi. Y. 119JL ad.T;i,,^fl^ EpuY. 

mmdetaqne Terborum in s^. r34. Inaehiae. P^ Apoftce^ 

Tcnn' Ttfpetitio' likbeat ,- tpse / pben raies t^uam ree anima^ 

leetorf stenli^ tas adloquitur Laod^mia ^ ic^ 

i3t. Ve/Uos dtidite cfeSahM:^ quod gravjitatis et ob .▼aneta- 

negantcr , inqnit Dralehb^ , oir^ tem' suaTi^tis multum IialiQtj ^ 

dEfe4Aiifei' emplMii isdioUuri . lii. ^ei guid ego revocoi 

t|ui monenti paret Gic. ad Fa« haee ? • Yersus» inquit Oud. « 

»iL L lit £p. 7« Hoc looo aw est slne dubio corruptus \ wvi» 

ire vmios v^imnies dieitar , qui| quam' enim ab aurel acTi poA* 

ventiy adTOrsis. fflantibus, aaTi- tis ,prodqcitur ultlma in ego\ 

fae rocusat . . sed. tcI oorripitui' Tel eHdilun 

i3i. iVoii suIhU casue etc, V. VosS. de Gram. L.III c s^. 

Semper casnm Ibrtuitum et Nu« Praeaeirea revoeo haec K L ne 

teoiis divini priideatiam oppp* latinuta Ouic^em est Debuissev 

J^ ^etei^ : iiine dubifatio ^o- vi^di/is jicere. « tipvoco tc' vel 

Lr 1 3 tiif EFP&*rtf£A DECtSiA TERTXJU 

t^uncra conspidciit ^ n«te l>roctll hostifl ^U 
ijisa sbls liiAnibufforli iiota niipta BHirito 
^ Impon^t galdkin , barI)arA4|^c aJrma ^Ahi ' i4tf 
Armadabit} dtitnqlid^ tfrma dabit^ diiMioseidaMinef» 

(Hoc gemia offictt^^id^b dwdhqi^ «lit;) ' 
ProduckJi^^C' vShitii ^ dablt^'fet' itiiix>da«a> teivartif • ^ 

Kt dicctr K«fei^^a1$*a,-'*fe^ev art» 1 •• • ( ixw ; «t vs.'».' Ix Vanij let- ' t 3. f t' V*^« t!' 4«!»l««K^ 

tionibus conjicere licet OviA ye usurpatur active pro effice- 

icripsisse. re , ut id , quod er«t ad versum ,* 

'"i 6^d, qui<i ego taec? reVocd-' deineeps iT.^t ^;!«ot^ KL 

r ne ?^ qmen wvoctolU ab- B4L'L.inriI.V«. »4- »rafce*b. 

*" fcsto.*'7 , 13?. Trodiin iH^eo. ll« 

Ii,^.»en,.er' 0Yi4ius, et alij V ««"""^ '^*^' * ,'«!l»"I'^, 

qC vr6?.!Ep.XlV.,Hpins. »A ^"» Graecus, de quo t.hiribu« 
^ 3JY.. v*. Sfj^ Loci^ cor-. «d »<• 1- ««iLDrafcenb. 
l^iyp^di (jDSam de<im W. iftS.. . Alii legcrunt Troidai t in- 
Ejj.13^ ■ . [ quit Oiid.', sed iVf«fod te'U- 

fiubertinus .Jegere >:««wil. . , «n»» "»«» «**-•» •^"^ *^/ 
...fcd ^"«■^^«'"«"^ _ . ^4 j^ucan. L. VII. TS. 98. 

fltilthk^sit rtrflurti omen; fauod ^"'♦«'■. w .p . i .•"^,, 

SS«fetoinest.:V:Q<A;:t^De4 ^^'^■■fTi^tL^^pJ. 
Wl ■. 1^1 jJc. «j ncc ne, leclorcinrdoceoa re- 

^.4r^i.u^;«acidu^ fjni^s^''^'- 

ien'tus,XrtiUsisaevl«J|,^ahac-J ^* *"' ^r ^ll rf«...^ 
• {ci,usrM.^atie«,{,eiu;«Grae. ^ «3». ^i"-'*"»^ Cfi.'!».,*». 

£ 'AuTide ifelVndiantur: Oud. • *'P-^- *; ", _ . «v_' 

•"^6Hiidsi(as: Sedftta», jacen^ »*•• B«/«««,_p»IkiU J>h«y- 

fiiSa fluctifeus. Oud; •» gi*..«ETS.«S.B^f. 

« lkcmdetdquasi'SeeuHiua saei 'i<r«w <to*ft tfi tOW dahO: 

iDe idem, quod favtiii: tti. XVttS Eorumdem yerborum Fep*titl6 i We idem, qpod /a*W*. Bp. A. Vii; Jsorumaem yeriiorum repemro , 
;*s. «63. Hinc secunddre nea- ut Tftcfflb ita Ovidio iir deli- 
.7L'A;aDi^MiAi3>3UDTBm&oi:i «r 

. • i pagnabit anltef ireap^otqM d^mviHf < r 

Efae^ hibo nedaci jJypeiifli^ galeamqiiiB reiolTety: I 

Excipietqae) «m pectore ^ssa sipa» * 

Koft ttBvus incfvtae € saa anxia^emsiia. oogtt> ' •' 

Qoae posatiat.fieriy laitta polaxe timor^ . . .i5o 
Dam tamea arma gerea diverso miles iii iahe ^ • j 

Qaae referaA.Toltaa- est in^i cera tnoif .. .J 
Pli blanditias , illi tibi debita Terba 

Oicimns : ample:9Lajs a^cipif iUa meos. . : ^ 

Crede inibi : plus est , qoanx qnod irideatary jitiago» jjf 

Adde sontim perae : l^rotesilaus erit« 
Bsnc specto , teneoqne ^na , pro con jage rero : 

£t| lamquam. possit verba referre , q^erorf 

.1 ■ i 

SdI «d boste^ duoet. iD.bost^ .^aber(. • . 

«uatcm comilabltur. yirg. Aen. is», Qim refertU mJtius*^ 

L IX. TS. 497* Burm. ad Yal. cerd Iniago cerea^ quae aoQurata 

Flm L. ,y. irs* 382. Drakeob. adeo oris tui liaeatnenta iiiil^ 

Honoris adeo et amori9 signi^- rcpraeseotet, ut vuUus tuos Sfc 

astioaem Jbf. L verbum baJ)et orbe diverso ad tap tefirf vi? 

Mai^le r€verti* Gtaei*i oa- deatiMr. ¥• Drake^b. ad SiL ]taL 

itbaDtgerundiiSy eorumqoe 1(^ L. L .ts,.624« > 

eo ulebahtur iDfinilivis , quos . t^ TMdehiUifer^m Qmm 

k l imiutur Ovid. Drakenb. tibi deb^eram diccre , si ipse 

V. Yecbn. HelleDol. L. I. c. 7. adesses. v. a dulds oonjux , et 

i44- Refiera^ ^face. CL vs. simiiia verba. Hubert. 

6^ b. Ep. Dot. ad vs. 98. Ep. ,56. Adde sotim etc. C£ 

IL et ad vs. 5o. b. Ep. vs. s4, Ep. XV. 

148. Bespicietque domum. Y. 157. Hiiiic specto etc Eo 
not ad vs. 11 3. Ep. h Domunu uzorem mariti amantissimani 
Bos adeo, qui aedibus conlj^- rdesiderii trbtitiam praesenliae 
nentur, familiam. cogiutione lenire studentem. 

149, i5o. Nos sumuseic CL Cf. Dot ad SiL }taL L. L va, 
?s. 11. sq. Ep. I. 63}. 

>^i. Diverso — iVi orbe. In 169. Mea numinm. V. nol- a4 
^arsa et remoU parta orbis* vs. io5. Ep. yiL 9Si EPlSTXiVK HET^UCi: TEltTtA. 

Pef reditusy c0r|iiiti{iiertiiiiiay joul niaoiiu, jar«r{ 

Per({ae pares enimi con jnjsiique faces: } ' i(m 

Perqne , cpiod nt irideiini' cani^ «Ibere capillis p 

Qaod tecam possis ipse refenre, capnt; 
Af e tibi ventaram comitom , qnocnmqne yocarii : 
^ Siye f ( qaod hen timeo ! ) sive snperates eri^» 
Pltima mandato claudetnr epistola panro; M 

^i tibi.cura meiy sit tibf cuira tai« i6<«: Perque'pan$ eta Per cadsYera in patnam ab aliis 

'jfkeee- a^imi , r mquit Drakenb. , folabant refeiti , ut potisiimaiB. 

inteliigatur amor» Fecpm jtep^ Laodamia yero Tovet , ut ipie 

totis ,dxxit Ovid. Ep. XYI. ts. aaiyus referai eaput. Buna. nil 

5o. De facibus conjugii ad Ep. h. ys. 

IL vs.'iao. CohjugU faoes ip- 164. i^ive [quodfieuiimedf) 

snm oonjugium indicant, C£ etc Propter omen Laodaraia 

Ovid. Ep. IX. vs. iSg. hic omittit mentioQem morpM» 

161. Quod ut pro uUnam. 'Vult enim diceret sive morte* 

^Bn sensu apud oomioos saepius ns sive superstes eris. Yerlas 

obourrere «d ut notat Dra» omen inesse credebant Genti- 

l^enb. ad h. vs. kud. TerenL les. Y. not ad SiL ItaL UIX. 

^un. Act II. sc. 3. TS. so. vs.55. Drakenb. 
-▲delph. Act IV. sc €. vs. i. i65. Claudetur. Pinietnr, tei^ 

i6a. Quod teeum postiM ^ue minus ponetur, ultra quem noa 

etc td ^»se non vacat hic, quia procedatf C£ jb. 94*- ^Pr Vi^ 

vinimmi qui betlo ceddeimf^ # 3S3 EPISTOLA Xir. HtPERMNESTRA LYNCEO. ARGUM BN TUM« 

J. I. Habet profecto, qabd omnium, quoram pectos ez me* 
liore bto factdm est^ favorem ac beDeyolentiam sihi Gonciliet, 
HjpenDnestrae , suo periculo , maritum , invito parente , ser* 
vantis egregium fadnus , quae ^ ut canit Horatius 0(L L. III. 
Od. II. vs. 35. 

Uua de multis , (ace nuptiali 
Digna, perjurum fuit in parentem 
Splendide mendaz, et in omne virgo 
■Nobilis aevum. 

\ fl. Brat autam Hypermnestra Danal , ex Belo geniti , su* 
periori Aegypto inperantis filia. Qui qtiidem Danlus ez oraco* 
b didicerat, fore^ at a fratre Aegypto, alteram Aegyptipartem 
pbenianttt totique paienio regno inhiante , interficeretur. Quod 
CBosilium uft Aegyptus eocsequereturi haae artem machinatus 
«nt 

% 3. Ut Danavs ex plnribns nzoribus quinquaginta filias ha« 
behit, ita Aegyptus totidem filios. Hos ut generos sibi adsci^ 
ceret Danaus, Aegyptns poposdt, quo (aeCo et nurds inter* 
iioeret earumque parentem , qui , ez omculi monitu ^ filias iii 
natrimoQium tradere non tantnm negavit , sed , Minerva ad* 
iotriee y cum his ia Peloponnesi urbem , Junoni sacram , Ar- 
gos aofagit. 

§. 4« Vixdum fratris fugam et' in Peloponnesom adventum 
«odiTerat Aegyptns, cum praedam, qnam captam tenere sibi 
Tidebatur, manibus esse elapsam, aegerrime ferens, fihos, pa« 
rata dasse , in Danaum mitteret his mandatis: « I7t aut Da- 
Quim interficerent y aut ad se non reverterentur." Quinqua- 
ginta igitur Aegypti filii inperata statim faciunty naves sol* 
nmty ad Peloponnesum adpellunt, atque Argos obsidione cin- 
gnnt, quam urbem tanta vi obpugnant» ut Danaus ad u^bis 
dedendae oanditiones descendere cogatur. 

% 5. Conditiones , quas obsessoribus olrferebat, hae fuenuit 

Mm 55* EPISTOLA DECIMA QUARTA. 

ttt ab oLpngDaUoxie desisterent , foedus amicitwe gecttm jnn* 
gerent, ac sorores patrueles adciperent uxores. 

Aegypti filii «i pa^^ttb nihil maH aibi tSment^ conditiones ad" 
cipiunty ac matrimonium cum Danai filiabus male ineunt Bas 
enim, ut periculum, quod a fratre per nepotes sibi inmlnere 
putabatj^ averteretV coSg^ra'^ , ' ut proxlma post inilas nuptias 
nocte suum quaeque sponsum medicato somno sopitum , tradU 
to ferro , jugularet Mefandum illud factniis inpiae hae , prae- 
ter Hypermnesiram y peraguu^ omisesi qna^ in Inferis ibpietali 
d^bitas poenas luerunt , quas memorat Horatius Ode laud. 

Audiat Lyde scelus atque notas . . 
Virginum. poenas , et inane lypsphae 
t)olium fundo pereuntis inio 

Seraque fata, 
Quae manent culpas etiam sub OrcO| 
tnpiaei nam quid potuere majus? 
Inpiae sponsas potuere duro 

Perdere ferro. 

« . , • • •» • 

{. 6. Non inpune vero. Hypermnestra , pietate atque huma- 

tate insignis Thrgo, JLynceum' sponsum scArvaTit: Nampater' ob 

servatum nepotem ira ezardesceiis filiam in * vincaia conjedt , 

quibus gravata ac pi^essa han0 epistolam scripsisse fingitur, 

quai Lynceo rationem significaty qua mota ab ejlis eaede ab- 

^tinuerit ; quis ei in ttisfissbna illa nocte inier caedcs sensus 

fuerit ; quomodo et ipsa patris jussa exsequi , repngnante w^ 

tura y uncassum conata sit, qua saevitia a patriis pedihus in 

.carcerem abstracta sit QUas illa literas his' precibus daudH': 

Lynceum patTueWm ,' eundemque maritom obtestatur ut sibi vi- 

tae mnnus ab ipsd adceptum ^ vel rependat ac captivitat^ iibe- 

rety vel interfioiat atque interemtam furtim sepieliat Audtit 

^preces l;jnosU9f alque uxorem', patre Danao inlerfecto, viacu- 

lis ezutam in Argivorum regno secum conlocavit ^ qued per 

quinquaginta annos tenoisse legitur. JMlTTlT Hypermnestra cle tot modo fratribos uni: 
Cetera naptarum crimine tui*ba jaceU . Vs. t. Miiiit Cf ts. i. Ep. L s. Jaeet Y. not ad vs 3- 
vs. i,s. £p. IV. vi. I. £p.Xn. £p L Vibleuta morte ohcu- 
' He lol etc. V. Argum. §. 4 » 5. buit. •'«'VPEiliiNES^fRA LT NCEO. 55^ 

Claiifl^ dbmo t^beor/ graviBa8(ftie coSrcita' vinclis. 

Est miln flfnpplicii caussa i fdisiie piam. 
Qiod uiktitLs ^xlimiiit jagulo dcinittere femiWy 5 

Snm rearlatiilarer , si scelos aiisa forem. 
Esse ream praestat, quam sic placuisse parenti. 

Non j>iffiiit immunes caedis habere manus. 
Me paterigtie licet, quem noh Tiolavxmus'^, urat^ 
/ QaaeqUe adei^ant Sacri^/tendat in ora faces; lo 
Aift ilto jnguletv quem noti bene tradidit, ensej 

Uti tfda'non ceeidit vir nece, nupta cadamr 

.%• t» ■»#• a •• •• • i , 

3« Clausa domo i. e. carce- tem non patitur y immortalis 

rc Graed eljojfiazL Vid. Locel. est L. X. vs. a53, Ratio est 

e< Pemk. ad Xenoph. Epbes. qtna immunis pp. dicitur , qui 

pag. it^ TStf »3. Argmn. §.6. liber est a monerey onerey ac 

4. Fuisse piam, T. Argam. qubciiDqae negotio. Oud. 

J ^ ' * 9. Jtfe pater igne clc. Male, 

^ Qtiod mMiS eld Gf. ys: inquit Oud. , qaidam confun- 

45. b. £p. ^ djnjt YiXXTkC ignem cum fadbus 

J^Mnere scribenduni esse seu taedis nuptialibus, qnaese- 

nottifimf/»e/^recledocetBarm.$ qiiuntur. InteUigit prlmo loco 

imdemiiU^, quiexlooosu. Ovid. jgnem sacrum arae, ad 

perioH mittHur in inreriorcm « quam sacrifida in nuptiisapud 

femim autem , «si per jugulum Graecos aeque ac Rbmanos per- 

idigitor , descendit ad, partes agebantur , uli pajtet ex Vs. 

iniariorcs corporis. Drakenb. 36. h. Ep. V. Brisson. de rlta 

7. ^tiim sic cto. V. Argum. Nupt. y. 79. Hotbman. de Vet 

^ ^ ritu Nupt c. i8^ a Drakenb. ad 

8- Immunes caeius, Gulpa h. ys. cit 
bekae ««<& ttrmte.. S.»8o«. ^^^„ SaepU' dicitur di 

».^l«,pur«i«tteno«nr ^^^^ ac delinauwtiba,' Id 

tes.. Grnler. «ad b. li> V.Tor- ti^ * >,..•> -^ — 

-^* j w !! T tVt Aj * "^^* ®* "« divinas. 

rent ad.Hortt L,IIL Od« s3* ^» ,'L 

w; 17; VeU. Pater L.1J. c 7. . '^" .^^'!^^ S ^^*- ^ '^*'? 

4:li«e ergo samitar? Nam et ^««^ ""«P^^^^- «ubert, ^ ^ 

aKas .;Afi#iirf/ v/g. ZmmwUs "• -^^'l *««*» wd cradeh- 

maU didtur, qui non patitur ^'^ ^^ mhoneste. An^n, . 

mar«m Ovid. Metank L. VllL ^^- Cecidit, •^-^fCaniI V/aot 

VSu69o.iJjiiMiiwii^is,quimori ad vs..is4. Ep. XUL i i 

Mm 1 5^ EPISTOLA DBGIMA QU^RT/L 

I 

Non tamen, ut dicant monentUy Poenk^.y.iH»,^. ., 

Efficiet; non eSf qnam piget esse^pianb 
Poeniteat speleris Danaum > saevasqa^ aororea», -if^ 

Hic solet eTentns £icta nefanda seqni* 
Cor pavet admonita temeratae sanguine noctisy 

£t subitus dextrae praepedit orsa tremOF* 
Quam tn caede putes fangL potuisse mariti, 
^ Scribere de facta noa sibi caede timetrS. 30 

Sed.tamen ezperiar.. modo fac^ crepuscu}a.teJ^$ 

tJltima pars lucis, primague npctis ^rat;^ , 
Dncimur Inacbides magni sub «tecta Tyranni ; 

Et socer armatas accipit aede nurus. 

< . . . . ' % 

i3. Mofientia ora. Y. not imniaiiitata . dictu 4i^la tss« 

ad V8. lai. £p. XIII. Ovid., in^* demoostrat» ut grvviiia me ^ir* 

quit Drakfsnb. , hic aclionem tri* deattuv. Avtoo. 

buit membro corporis bumaniy Admomtu. Y. Ep.IX. ts..i^> 

quam ipse homo perficit minis- et not ad.b. iFit 1 .^ . 

terio meiubrorum. C£ vs. 8j« i8. Praepedit orson IvlDef* 

Ep. yil. tsy et ductuB primos kttra- 

14. i^on es y f/uam eta Ut rum seu scriptune^ Oud. 

se ipsam alloquatur, quod ifjb- . 19, 90; Quam Itt. emeie pm 

fOToumpoy ad adfectus ciendos. tes elc Y. van LeBnep. in Aju* 

Heins. ad vs. 75. £p. X. Non* madv. C£ vj. 199. ^•YIIL 

es ea « siTO eo ingenio , ut te tf . Crepuscuia vcspertiaa. A.* 

pigeat V. Yecbn. Hellenol. L, gitur eniol , . ibquit DrakenU ^ 

U. c, 10., Pro es plurimorum de deductione in domum^ quae 

Codd. lectionem praefcrt Loers iiebat sub Vesperam. Post imne 

d. spec. est et interpretatur antem deducliontm facta sunt, 

« nam ( est uoiverse dictum) quae nancantur.TS. a6> 3i, Sa^ 

ia non est, quam poenitetes* 79, £t tamen post baecmmiia 

piam'' Cod. Trev. est additu^ n^ctem adbac atrun 

i5. Foe/Uleat etc. Y. Argum. fuisse ys. 76. UjUnmque. vcro 

§^ b. tempuf Yispertmuin ot asatn*^ 

i6. Ittc solct eventus etc. linum vo«. crepmscmlum desig« 

i' e. poeniteotia semper se- aare polestt Yv nol* ad SiL IUJ^ 

quitur etCi L» Y. ts. s^. 

19. . Con:pavet etc , Sceleris . s3k Dudmur Inaciides, Pro^. 

uarrationeca aggressura , fadt nepies Inaobi» ..Haan .Inachua e Undiqve coUaceiLt praiocmcue lampades anxOb* « ^ 

Pantar . in inYitos impia tura f (MHm* 
YvlffB^ 1171x10% Hymcnaee» vocanti fiigit lUe TocanteK. 

Ipsa Joyis conjn cessit ab urbe saa* , 
Eece jnera dubii 9 comitom damore frequeatesy 

Flore novo madidas inipedienle comas, , So fpailiVfr. ^c ;C\Sr.et' Jqve i^m TQiQtoe et ipi^I^sae auro i slver 

tos e9l .%apluu » eK Gpaplwi aureis ly^hnvQbis* Qud. 

BeliK^l^ipKus^ eK 3elo Ae^p- . 9^ J^YifP»^ if»pM^. Qua ra? 

tos et .. jC)aQ2QS ^ cuj^f ; ^^c s un| tione manimatis rebus haec ej iia-. 

fiSae. Hiioeii:.: demqtte generis alia adfeetiva 

2yrai4|iV^.]^egfsin..voxi notat^ ^dantar 9 .hjc aon repelam. Dij^ 

cetenun TyriMUuim.|[Tr^eci di*/ vero et Ju^o.flfim ippiamuptia» 

cebaot^ <|iu,spli|S. in :civitatQ,( li^ f^^^ ^ve r Babaytu r » 

qoaeante^ lijbertate usa, erat ,{ ,'I^aHtur in^/ocfs» FQMior, 

reipablicae .eubernacota tene- duntur, ioponuntur. i>4.ifJL q^. 

hal, ttt'4*U.me oi>seryarP me^, i^pcr./V^\ Tum^ i* T'^ . r. 

ipinl y. vv J^^l^ "i. ^h . 3^7? ??«f%«*> ^&?«if»^ ^- XV 

nadf. ^ ^ , ... j I 33. Ep. II. vs, 143. Ep. XII.., Yn 

a4 &icer^ Aegy ()tua^' Bx seu*^ not ad vs. U . 

teatia ita^e Ovidii ,A>WF^^ . ^f^'^ ''^/<* :iH)C(«|fef. . .(Sf, :va^ 

^oit nuptiia i^Ijofum. Yct^ lo;^ Kp.JC|.. 

nim Ovidijis id tantum fioxi^ a^.. J/is<f JwU foujux, AesfiX 

eolore po^tlcoy cum non ad-f #& 40^«: w^t , IateUigiti?K ,HUk 

fiierit in Graecia , quo tempo- Jmio , . q^ae . vpG%.t|i|r /xps^^fie^A^ 

re filii fiU^s Panai- uxcires d^^ Y. EpvUL V8.4i« Gp» YJLi ya. 4)« 

eebant Y.^ Apollod. Bibliotl^ Urbem inteUige Aj|[os« ^nae 

LU, C.I. pag. 63. et Uygfn, urbi Junoni sacra.efat^.Y. Ar-; 

iab. i68. Yenit quidem in l&rae^ gum," S^ 3* Qorat. l^ L Od. 7« 

Q«m Ae§^ptu3^sed demum posf tb. 6^ sq. . Yemm 1 inquit Dra« 

mortem JaUorum. Y» ^auaan. in kenb.., a^edesn filiorum Aegyp* 

Achalc, c. ai. Yan Lenn^p ^ ti potn Argis , sef^ ad Leraam 

extr. Animady^ ad vSt a3. factaib , ibique eorum cadavera 

ArnuUas. Gladiis insitructaSy S^ulta es^ re|f^ Paiasan. ia 

quQS Danius nobis dederaL ^Of Gorinth. c. a4. 

^^ 9^ Eccc^ Emphfitiee» quast 

Accipii adic* Yulgo aedi* digito fncro dubias sive e^r»*' 

bus, regia. ^ taic UtubiuUas aoi^trat. Du^ 

s5. F gaccfncf acM tJndique ^uis , docente Qrakepb,, bi^ 

Mm 3 553 EPlStOLA bttiM.lL '^VktiTA^^ thalambs laetiV^alaiDOs,' «da ]>Qsta', fcJMHfar s 

Strataqne cot*pbriba9 , funere di^a, premantJ 
Jamqae/ ^ibo, vinoqae grates, somnoqney facebaat^ 

Secarumqne qaied alta 'per 'Argos ^rat; ' i ^ 
Circum ihe gemitus morientom aiidire Tid6bar : 55 

Et tamen audibam; quodqt^e verebar, erat; non dicitiir aeiivef qtd duM- omen fbnesfbiki'; -dmnes 'enSm' 

tat, sed <}ub' dubitiltur, utrum in lectis ihterfe6tos esse jui'Ar> 

seificet stare possit an ^SasitfUs gam. $. 5. et ixr Vs. i. ' Oiid. 

sit. ' b. Ep. Tidimus. C£ vs. i^a. 'Ep.' 

Clamarejreqttentes. An rec» YI. Bespicitur igitur /inqtdr 

te Latiiie di(:atur addiibitat et Drakehb. , ad morem fimehpem 

Burm. et Oiid. ad K vs. Hu« v^terum ^ qi!ii mortaos in lec-' 

bert interpi^tatur , densati et tis Vd ledticis efierdbant Y. 

tircttmdati.- Y. T>n Lemiep in Kiitifam. de Funer. L« II. c $# 

Animadv.^ '33. Ciho ^ i^inotfue gHt6e$ ^' 

3o. Fhfe ntftfO *^ impeiMett'^ sqmnoque. Elegahter ezprimit 

te.^ GL Vs. 7^/ fip. It. iblc[. behe S&tumttos, ebHos ^ som* 

nbt.'" • • ' nolentos. Oud. Graves iidem,' 

Madidas comasv IJngttento, qubs 'fkilhist Jug. c 76.** vino 

V.Horat 1^.11. Od.7. vs. 7. sq. *t kpMi oneratds" dixit, quo-* 

3x. In ihalamoswett\ thu-* nnhque, ut Canit 'Ovid. Me« 

Idftttfs , sua ^iistai^* Primo ob- tam L. i. Vrs. 714. > Adbperta' 

servahda Vehit' repi^itieniir to& lumina sorimo^' - 

0uitamos giiivitis , quae bie ^' 34- Seeiirum^ quies dttd 

eiiiam' pequir^batar , ul olqposi* etc' Pf6fnhdii»inio xtaque som- 

tMMfe virtus •melias sentiretur. no' sopiti Argivi nuUo animr 

bi ' pri6re thalamus laetitiae can^ adfectu a^tabantur , cnras obli* 

sk «'m thalamos laetL** In viscebantur. ^^cttntifo' enim ani- 

po^teriore , quod vix ezspectes , inum , Tutwnfi oorpus speciat.' 

lOStitiae, mortisiiausa tcthala^ 8eetu*itaiis vero^Causa alta qhiesi 

mosi sua bustaP G£ %. Yi: e£ Tirg: Al^n. L.IV. i^ Saa. 

Vs:49i ' ' ' ' ' ' sq. et, qnem VirgQ. imitatu^ 

-' IV^riifitor. 'Erant ehini mero est., Apoll.' Rhod. 'Argorh:* L. 

dubii VS.29. m. TS. 748/ Scf; Ifdtk, inquit 

3V: 'Strataifue*^premme."C£. Drakenb. , ad h. vs. banccir- 

vs. i^. Bp. 'X'. Htrec 'strata , bem^nbn ihoddplnrali numerti 

(leeti vel vestes 'Stragulae ) di- vocari Argi, verum-eliani sin- 

cuntiir digni fuhere propter j^ari,'geixera ' netitro Argos. . HTPERMNESTRA XYNCEO. 559 

Sanguis abil:;'iaefliteiitqQe calor , corjpnsqiie , xeliiiqtut ; 

Inque novo jaoaifrigida facta tolro. / 
Ut leni Zopbyro fragiles vibraniur aristae;. 
. FrigidA popoleas nt quatit anra comas : . 4o 

Attt sic, ai^ etiam/tremuilniagia. ipae iacebaa» 

Qaaeqae tibi dederant vina ^ soporis eranU 
Exca^re .mtUxm violenti jas^a parentis : 

Erigor ; et .capio tela tremente mann* 
Non ego falsa loqaar. ter aonlam anstulit ensemt 45 

Ter male aublato recidit ense manus* 

Porat. L. L Qd. 7, ys. 9. Val^. qao. graeiUores sunt , eo &caf 
FlaoQ. L.L VS.3JJ9. liuj n qua?is aura moyentur* 

36. Et tqmen oudibatfL Non Oud. 

tantom audire mihi Tidebar, Si naturam aristarum speo- 

sed mera audiebam. Audibam tas , recte dici fpagiUs nemo 

pro avdiebam apud CaUiUum , pegabil. Twvibrarc raUonc ha- 

Propcrtiam , , Yirgilium , aliof bita cum Oud. equidem prae- 

obcurirere ad h. ys. nota^ et fero graciks. De origiue et 

Drakenb. et. Oud. laud. Scr?. efficacitate comparationis alibi 

ad Virg. Aen. L. VL vs. 4^. diziraus. 

«t Vosf . Qramm, L. V. c.34. 41. //i^ejVioeAas, somnogra* 

37. Sanguis abii etc C£ vs. /19. 

H. ?p. L V. nbt ad b. vs. 4». Quaeque Ubi dedenmt 

3a. Inque novo — iorq. C£ ctc V. Argum. §. 5. 

?s.9§. Ep.VIIL ibiq. not. 43. Excussere. C£ vs. i3. 

39. Ui (eni Zephjrro etc, Bp. X. Not. ad b. vs. 

Cf. Ovid. Am. L EL 7. vs. 55. ViolentL C£ vs. a3. h. Ep. 

Art. Am. L. in. vs. 693. Vi^ Aigum. §. 5. 

War. Y. yau Leonep ad h. 44. Tremente manu. Er quo 

^^ ^ mapus tremore Hypennnestrae 

Fragiles. Gcaciles, wt in aliis animi adfeclum inteliigere Lyn- 

ediUpnibua kgiUir , praefert ceus poterat 

Oud., leves ,- tenues agitatotur 45. Ter. Ex hac repetiu sub. 

wntmao moUi. Male Heins. et ktione animi motioaes, mise- 

-Borm. legunt fragiles , quae ricordia , timor , honor , aegrU 

vox hiclo^um Bon habet; non tudo, elucent, atque anirous 

emm agilur de /mgciitote sed nunchucnunciUucinpulsus.C£ 

MUuaif>ne «isterum, quae, Ovid. Ep. IV. vs.7. Trist L. L 56o EPISTOLA DECIMA QUARTA. 

Adt^Mi jognloy fine me libi Tera ialeri-$ ' 

Admovi jagnlo tela paterna tuo* 
Sed timor et pietas crodelibus olMticit .anseia : 

- Castaqne iBandatam.dextra-Tefiigit^opiia* 5o 

Porpui^oa kniata sians , lamtala capiUos | 

Exigtto disi talia varba tono : 
Saevus , Hypeimneatra , «ppiter eai tibi, jiiisa paMQtis 

Effice. germanis sit comct 'i^e isuis. ; 

aom, et virgo; natora mitis , et »nnis : ' ^5^ 

Non faciuat molles ad ' fen tela manns. E1.3. vs. 56. Yirg. Aen, U^h v$.iv. QvicL Rein.'Ain. vs.M* 

va.3ft. ubi^ sicut et Iiic, attendeiidiiiii 

46. JMa/e. Quippe in mvn* est ad ''Oontrarios aninii acstus* 

tom. BeddiL £x ikwnaatico- Oud Mandatum. V; Argon. 

ffmn r^ilis, cum rc in oom« J. 5. 

posilione corripiatur , rtceidit 9-51. Purpureos huumta •ele. V. 

vXreUtdit^ legendum esse ad h& not ad vs. i5. Epj^ni. 
Lmonnemnt Bui^ Drakenb* 5s. Exiguo ^^^l^no , laDui, 

et :Oud. ' submissa "^oce , metuens , ne 

47* Jdmovi jugtdo. £orum.« «udiresi. 
demTerborum in seq, vs. repe» -53. Saeyus •— pateresi Uhu 

tito horrorem legenti incutiunty Ni enlm inandatum perfeoens, 

tnm ob^periculi^ quod Lynceo crttdelissiitta le poena manet. 

inminebaty.magnitttdinem, tom lioc et sequentibus versibus , 

0b Aefandum faeinus , quod , inquU Drakenb. , secum eo&lo* 

refragante natura , atque invi* quitur Hypennnefstra 9 ac par- 

So ingenio 9 in .eo erat Hyper- tim ad scelus committendum se 

mnestra ut perficeret V. van incitat, partim inde dehortatur. 
Lennep in Animadv» 54*^ Germanis, Germani , mo- 

4B. Teia paterna. A patre nente Drakenb. 9 fratres diGun» 

eo oonsilio tradtta ut te intert tur, ex eodem quidem patre , 

ficerem. sed diversis matnbus prognati* 

49. Sed timor ot pieias mea G£ h. Ep. Argum* §« 3. 

sctl. erga le. Y. uot ad vs. 47« Sit comes. HypermBestrac 

b. Ep. enim Ungua refugiebat dioere. 

50. Mandatum^rtfupt opus^ Trucida, jugida et istnnu 
Befugiit Cum horrore abnuit, 55. Femina sum. Cf. vs. 97« 
deireotavit. C£ Yirg. Aen. L. IL Ep. L eigo natara mitis. JEt Morte foffit doihiiUtW ilaAgtiinoIeiik ¥itad; ' -^ 60 
^;iM#tt<<i>(( twcSni^ pMrdelfi itegilk tMtehtfd/ • I 

tteirtilar dlmda' ifor^ht g«faaUf ' 

* A 


56. NimfaeiuiU. Y. not ad qaam mihi respondeat, Lyn* 

Ep.YI. vs. laS. oeum et fratres soelus oommi- 

HMks , fehL • flbi-iitfrtciA «Sse^f^ifleiidbltgimnO eif ^no 

ft&poai']p«rspiteinLi6sfi . ' '{>iit^ lAeu^-DttiiaMn #fecty«(9(. 

mm se inciUt I^permj|[foti9L -Ihtlltal filte^f McffMl^t ^!]^ar- 

. .ABKfiif jipce^ y* v^ ad'|VS. ^m !i«^i}'4|usftli 4 Mfre •«!- 

31 h. Ep. ... 1 , 'dsplstely (>ert«Mliiyaiii'fui8s^ ttil 

. J49rCe«.Te meliores. Aclcpa- ^tftdst» lid -^«kililxi^erflHlfillafli 

rum maous tela laciunt , na- 4wim ntii ttOftiCieAtW ^ ^ibub 

.tora et imnts superioreS, sunt. iUH^4 nu^iaiteinit^tifdius ffiii^fiB 

58. Ca«505 omm&(<5^\ C£ Y^. -ess^^/ut frati^&iP fittl ttiftiv^rfUlk 

S€i h. Ep. . . \ te^um ofttiner^t ^« idm »pcc wriiiL lu sororum 1^11141; cmiui xn^ vcncrivd •«iHrisanutF ^ •yvk 
meo qai^em seh^u , p6'9\l H]r- •ttunquam*b^did8'||CaMlu^y'Ti* 
permnesti^ ^ viros 'a' nfnfims lullt^ ^ P^»peitkil^ ii^squent^ 
esse snpetatds ac caesos. ^. -iSt y^ndstiMulo' ^ dt-^tfud Vid. 

V^ft' lA^nW ctd Rdd VJ. ^ootiu ad'^ibiAL L. U. 'fib«. 
et seq. in alia onmia tfhlt; sf- •tSi^fi^. ) 4daiid&»' F^niBMiebniii 
'Uqii^ Wc^' dll^Mbi'Ry|per'* trisyllabo, nisi in Tristibuset ^ 
mnestra. ' ^^ '^«ttt3l UaiQmoSt MeApluiAin 

^oeb. DeiiiMiStWlit^. 91 ho- BptMi Hetifts'KlX!. ts. «^t;' 8bB 
mi^ itftei-ficeM ha<to ibaniA tfimi>iflaBpMokOtMi</kiAidtli 
7sssic,*iii mo :^stt converttih labjudtMur^/sdtisiidoBettnodeit 
tte. . J '. .: .( rafnetoHta»^ ^iiiA>^ '1^9i> ^ Mtt> 

6f. (2^ rHdrUimi. Qtiaf re*, MSS accipiemU» fi^^*;' fiA 
qnam ob rem^.^'y trg. A^n. L.It. d>/M^ fOi^fa^ ifiriS/ Oufi. ;V. 
▼s. iSo. Heins. ail lit l^ Ri^k. Vati lennepi-A^linad?/ ' * ^^ 

Nn 962 EWSTOifA >EPfJiA; Q?4|ITA; 

Qao milu: commis^o- nOA »licet eyse pi«e 7 . « 

Qiii4: mi|ii P»m, . fow ? ^«0 WU» td». pneUM ? €# 
, Aptiqrettdif^ti»Mi^coLi^qae:mfifl^: j ^ 
Haec^^ t 4iMP9>e qu^nur, lacrimae «w yerlNifisq^KW^ 

I>?q^m..mei9,Pf^Ji^^^,ffi^^ C*^» 

Dam petis amplexasy sopitaque brachia jaclass 

Pene manas telo saacia facta toa esu 70 ^ Jamalosqae*patril| |acem^fc tbxie&i 
inifnnifs hMC mea dictti tMss 


i.€3ir ^Siifeu Fac, pime. D^ ^Sfuij;,^ 
. whi >&vm jig«i6pi^Q9 egi f^i^ Mfiba liftf /mQmi CC 
;«di fs; W. Bp,:m -ts: 56. k ^ et not. a4 Kk lOi 

- ^ >Qii^^«Oflmcio Si; calr %«Il 

.^ KQf^lic^ w^ pi^f ^ 67. Ae^s«>.V-»l.a*TSL 
iPirtewiw oiplHoe scripwsie d^ ,35^ g XQj" 

rilHisaiUatiseitemplU/iJ^ . tMijnui^ mi ifaU. Sawm 
iSio.TLS^ e8t,quod anicaique prDpnum 

isidaavoiisttiiespe.pemroao. Il^I" JL^^^ 

matiTO. 3ine uUaCodd. auc f?*'^ ^?^ i««i«ii6ir. ver- 

4Dfitate. . OmuM habent mih. ^. '"^* ^*». q»*e liciy. 
Quam sciiplaram, usu opUmo- |[^|"^^^^ *^ ^^ 

lrumssrl|f»IOBom probatam,pro- , ° _ « ^* 

Jn(tU Duk. ad Liy. L.XLn. e. . «• /« toe iftem^. C£ ts. 

Se.HeiiidorCadHorat.Sat.L.1. 4« t 44 » 4«. > Kp. 

8at L TS. i^ et Cod. Trev. leo- 69. Htiiii/ml^f a»^2ftms.So»* 

tidae Loen. Piobat et Bubnk. .nians nempe. Gf TS.9, 10. Ep. 

Jaod. imerpr. ad Plin. Panegyr. ^ Orakenh. 

c44« • iSd^ie^iis JmcAile. C£ TS. 4«. 

M. qmd mUdemJemP b.Ep. ... 

Baec* eum indiguatione pronun- ^s^ JEigpiifcwit HoCTerfaam 

.ciMe Hypermnestra eemieri^le- .significat, qoanta verbonun Ti 

.bet j quibus:iAdicat, ferrum. fi ti^ tjindeiu LymoQuni ezeitaT^ 

.|M^lre datum sibi inutilo eme , rit Hypermnestra. ^miiof ^aaeo 

;a^ eo uti non. posse. G£ OTid. quidem sensu dixit OTidius, ut 

.Bp..XV. TS. 5a. ei Trist. .L. UI. plurali numero alUssimum 

EL II. Ts. 55. Drakeob. V. not fitim indicaret, HTtERMNESTRA LTWCEa ' 5«5 

Snrge age, BdSde," cTe tot modo 'fratribfi^ tmttf. ' 
'• Nox tibi^y nl ptopertiiB ^ ista perennis eriU 
Territos ex^ui^ : nipt' omni^ Inertia somni. ^ 75 

Adapidsin timida forda tela mano. ' ' 
Qnaei^nti cansaam, DnmHor sinit, effbget dixi. 

Duifl ncx actra s)nit , tii fiigis $ ipsA moron • > .^ sJ 9I Avf«<-"JMUlB» Beli ne- sobttantiri qualttatem ii 
pos. Y. ijrgniii. g. a. C£ Tan a^idUir { timi Tero suIistaDti- 
SdMfe Midbai aita Da^d ^ii^ 9. ' ¥em' aninniiii' ad se prabdpaB 

C/kitf pro -uaa. Qimqh dioas* a^tefiii^ tui kiest, qnod ad-^ 
rQ«i es unos shre soluS Su« jectito significaUir , uDMiimue * 
pentes.'* Saepe poStae et bis^ adeo qoasi- csfpus ettAt> siib- 
torid nominsttiTon pco Voeati* stilnUTO effidt ^ 

fo Mribmit V. Oud. ad Lue. 76. Jd^Odis etc C£ Tfc 55, 
L IL w itd L. IV. Ts. ifl. 50. b. Ep. ' 

Bani ad It^ XVII. ts. lao et ^ 3. j^ ^:, si^^ e/.: 
■d Lyom d Ts. Gneees 1« /««, ^te-. Dum noxTsimL^ 
m M emtMi siHit Utiui. V. ''^ eorumdem TerbomiA rcpe- 

?rji2' • .^ • * «it«9n« OTidio ianrinan antea* 

,^* T^r^J?*,^?'?^'**^*!^^ Tidimu». GraTitas'. quac bis* 

JJ. Oant. Umi Oi.tu n^ ^^j^ ^ intelligilBr. Itenilionii. 

^" ' ' „■*. ". ' \ . . ■ necessitais ei',' qui territus ex- 

fciKe, quae doU jaTenil»^ «urgeVt, ex ipM « ailparet ,' 

■^» ^ . , , , praeapue cuiii pnonbus ver- 

Att^e, ne ff^pis tW' soi*-^ jjj, ^oGem olraadd^re, oinise- 

mtf» nnde '"* rat'i quae ' rei 6'inu^m' moram 

Hott tkaes , dstnr : Socsmm ^]^^^ suadebat. C£ w. 34. Il 

-etseeleitas ' gp' •; ^ '■ 

71 JV* Pol^r tpiippe. ▼; jJJ ^^^'^ Horai.Od,^ 

^ZrtiaSmnL GniTius atque ^* H^ ^^ > '*V''«^ «* 
eftiados, ^uam inen somms. aurae, 

Duo enim substantiva legen* I^uin laset nax et Venus : i 
tam-quaii cogmit'» nt singola secundo 

verba advertat 9 singulornmque Qnitne , et noetri memoron 
^^dusac grarttatem ezamtnett sepulcro 

quod secui est, si -adiiMsliTum» ^* ^ Scaipe querelanH 

Nns 


Dmunyir^t, j§^^^ ^(}5pji|^, »WW>^e»f •:,' ,.-'80 
Fg£t male: yoj|ijafap Jaiptj^ftW. WffV» m^^^m'-: -.: .miuT 
El quenlur J-^.cti. 8?«»gW,,f s|f :£i}yiw, ., . ; 

Scilicet ex illo Junonia permanet ira , 85 

Quo bo8 ex homine est, ex bove facta Dea. 

-«.♦•• e'"-? p.;7 i.'.f.! ; . . • j' ♦. 1«. ^ , > .• » !• / _ j 

;fl9, Jtojca^fe. ?PS^ cafldw . tejipikWpltlV. CPi^ iOIHm -^i^^f . 

f40€a^u% '•• ,1 «f : -; :.. , ,', vl^i iiod6> ad 4«iaAvisalM tfim-« 

8o. Dinumerat.,:.^Pu i»eglv?.i ;84« i^4A<f JM)ii^|«(H?lk«;.StfDg|i^ 

gc|ida^ifi^.estjpi5?|5pQfiiio ii)- ^i« («ffd^i ,.;«a icae^is. .p«rfieira^r 

separabilis <i/5. Diversis^ fii^^ t^ yFacfln Sfingf^^Lem «tfudi 

g*^i» ^i^ .%tif intpf fectos |^e- Iiivtttw iaepei aoCuw^ ^ro mc^. 

nei o^ Dandus separatim niime^. ijgfH ^MWil^tffi^. ti «U lu »EL,. 

r^tat,, ^atiopera trucidatoruip q,/i3.i.Ji*.JKXJtY. .JC^ hu Ikrw^i 

^uasiiniba^;alterumalterisub- kenb« •Ond.^f ..t .1 . .-. ^ . f 

^o^ekl; quof^ctoi^blJducebal . a3l. MitgnhQpa^fkMiS^f^ 

suipmam , unde.pateret,, unuA' Ji^us, Quibjil .Wjl4 adflisa. .jafcl 

y;in<|ua£mta g.enerum abess^. «jnfeatndW» dflptcM^ripmSpai^i 

Gravitejp cednit OTidlu?' suni'' so suo eum fnistra conabattt^ 

mae crminis. i.' e.' summae ee- Qiid.i^.r - :' i' w . , '■ .*:i Acrorum jjer flagiUum interem- Abstrahor — rapta^.^^l* 

^ 8i. JPVr^ mo^, Imjuo auh;' et 63. b. Ep. : ... . , 

mo fert... ^ ;] ,. 84v H('lfw«|8r|* ^I^A <tin 

Cognatae jdcturam mortis. te, marilum) fmemuk^ bomr 

Dapanum CQnsanguineorum ac ce , iTii|ii«t,'Qiid^., J5t e dira pa- 

patrueliJim fraU-um , qiiod pas- \t^ PaHai, vpJni^iii, I^ ^d 

sus est iu uno eorum, qura H: Horat.* L. III. Oi «. . t«^4Iv 

!e nen Jperii*,.*ul' toluerat V. Hypei-iBH^^tfj^ 

not. v8. 10. Ep. I. • . Me pa^r- «aevis wm% cate» 

i Jfiscfii^ * die^or ^ oiBhis rte, nis. i 

quae defist, sive eam necessita- , Quod :virp: demeB& miaero 

i/f.Akve .ifOktfUi^e* ainiserjifigt^s. .pepf^ci etc , 

Metapbora a re uauiica, ubi Cf.; Tau.ScbeUe.Micbal aan Da^ 

nauue hdmi Jmaam , cum ^ia,,pagi.j, ,, ^ . ... . ^ ' *. •a I ^ .Hf PERMtNEST-EA: LYI^Pep. ; -: 565 

t^ Jatk est ff»Mfi tenei^ia mogiife paellam : 
NeCt.^(im>db. fonnq$aDOLy p^sseplacere Jovi. 
KAstitjit 4fl ifp^ iligui^i ^pyji yaco^ paf^jntis, . 

_ ♦ , « ■ * 

Cpriiuaq^e ii^ patrii^ .noa sua vidit aqufs : -90 ^ 

,^ Terriuque «^t fQQfmay. ^ritiv Voce,«Wi . ; ; ' 
Qiiul.d^ri9 y ia£^ 7 .«quid te ^uraris in umbra ? . 
^ui4 n)UBffaf /QMyGiv 'ad ijftYa meinbrii pede^ ? 8$r ,S$iUe^ -pp .iih , pnta/ lii obcnrrit apud Cia in Yerr. 
tempore. V- ,yan., Lenniip in L.V| c.3. Quod antem dicitur' 
AnlmadF. ad K. Vs. 10 in-.vaccam mutats^ non po^- 

80. Quo hos -« ex hovc fac^ tuis^e placere Jovi , «llter tra* 
to^ok, 14 Inachi filia a Jove* 4id>t Ovid. Am. L, b. El. lor* 
aiAit^, et; ne furtum hdc sd* vj^. 3o. dicens^ eo ipiso gralio-^ 
M Jmio , iii vaecam mtitata , rem esse factam JovL ^ 

post vams errores in Aegypto' ^^^ Liqmdi-^perer^Us.tn^dAi^ 
M/noraine Isidis / facfta. ^^ fluvu Argivoi^m , qui fingitur 
Ovid. Metam. L. L' Vf. 568. sq.' pater Jds fuisse. Drakenb. qu? 
H/giiL fiiii;i4St .Berpdot Uh cit^t ApoUod: fitbL 'L.IL c tt 
a I. Oii4^' .1 §.3. t|>ag. m. $9.} Hygini faK i'4$; 

£r et <&» ut qnidam biek^ ' ^Ova vaceek Uti pra^d^n* 
guat, potleriQfi Jocq , senqher tia doeent ^reoettf fiiOla vaccaL*^ 
dcQotant . nmiarioneHi cooditior 90. Non sm. V. not. ad vai 
ai&^vel natime. Sia Terent ^: b.£p^ ' 
Aadr. ActL ao. i..vs, io.LOadi ' ^idk^ eomatoqm.queri' ata 
ilBQniu«ad biptft UIY. vs. Bofi itaque remansemnt sot^ 
719. siqperpiXM|io4tioqo:iiii vid» sus ae.ratio;. \ 
Biirnk ad Ji^- «ik (qiu. laudat ' 93. HfadfieHs; imfeUxB Ju» 
iastia. J«. YIL tL a« Fior. L.JL ho eiiim,'«um Mercurius htr 
c €. ) Oud./ . : . ; guitt' d^stodem Jiia jussa .Jovii 

Sa. JCoo , • dMieft» firmo^qm^ interfedssety virgint in.TaGCM 
fesMe placert JovL Vocuk nee mulalaa oef trom. sive furorem 
raoivenda.est.in.«r oon» atque immisit» quo exagjtata per to* 
verfaa in hunc ordiuem redi- tum orbem circumecra^it. Y* 
geoda awit. . c £t podoi. ibr« ^poUod. L IX. & i. §. 3. ( pag. 
mosam non posse placere Jo- m. Qo. ) et; Ovid. Mctam, L, L 
vi.'! Modoforowsa est » quae iab lo. sqf Drakenb. 
paido anle, qiiam mutabatur in QiVtd te miraris in umbra ? 
vaflcai|i,!lkNnuMsa. «rat Ift^.mo* .iQuid tuae iiuagim;», jaiu vao- 

Nn3 ' V * 566^ EPlSTdLA lyfeeiittA-Qt^^fttiL 

Ilia 3oyik msigni pcffen i niRnenda sdrdH'^ - ' jS''^ 
Fronde levas* nimiam eespitibiiffqtte ftmeou' ' 

Fonte bibis/ spbctasqiietiulli stdpefkcta SFgttfaitft ' " 
' 'Ft^ tbne feHanty qnae^^eris^ arma f tim^- 

Quaeqne modoy ht jfioma etiam Sxm AigUk^yiAed , '^ 
Dives erdS) nnda nnda >ecanKbls 'btuho. too 

Per mare y per terras '^ ec^ataqne fimiitiiar euiyir ; '. ' 
Dat marey daht ahities, dat 'fibi t^a viam# .' 

Qie. iactae ; wnbrani (sive imi^ ' Vt. ^5. sq. Bp.f?/-Drakeiib. 
nnein) in patrio flumtne IqS-, gg. NirnUtmi & sciL obmpfi» 
cbo' lipecularis. Ond, G£ vs.^ ras cum fame, qua lat^rabjit' 
S^-^^. H^ tatnen credas .^M*' ante inetamorpliosin« ^ 

cafan significationem tc5 m/w j(^^ ci; ^^ ^j^^; |;p.IV: ' 
«leferre; W^rflrienim est^la- ' ceipmbusQue. C^b^ hk. 
l^f^ :^* . . . ^ c^espitibus Dasomte | unde paa* 

. 8(* i^iidnm^ ^ «V®:; sim oespites. ^ipiy. et f«rUs» iDO*. 
4erfii^puinerarc?.resemmrji<v cnmMjt. Oud.{ 
^ ipfecl^ jam redili iifq"A Ci; ,51,^14 fig^^ y. 

QiA ^.v?.9o. m y.w^TP etc ^^^ ^^ ^^ ^^ ^ i^ In ^t^. 
^.Jhm$o$ad ji0Wk rnembra esf ^'d^/^^mfy^^^ ; . : v 
idaiios a4no»mijpa>ra.Xgw, ; ^. g^ ^ , ,1,^. GH: 
4.'S^ec. ./ .w • ,x vs. ^oi b. Ep. Anacreon Od. itf lam partem eximu aUqw4j^ bbpoiitftr ¥^ dter;^ wg» «1»* 
aflilfatoe-iioiaiei ant» ▼»<^*- liftittl itei ifiWrfi^S <»» «^W 
«ans. Hic ittfl ^i int«rp«stai|>/? ewporis ac cuHnsi %p4cie^<ak 
Ov4.» significat iam pvUra^ pulcritudine nndatatatqu^ .«r» 
ttmetUbrfs. .i hite',* qQibus^dignatJons ipttus 

'*' JioWi ps/Zex. Fp €rat<Mco# «mofe ^dlebare:' - . > 
bma Soris^ sed p^ciz Jano«> • iruda^httn»o,\AMkvei^SbmB 
•ilis.'Gr. VS.60. ep.y. Dmkenb. •straguliSy utaitDrakenb.» sap* 
* Ukiuehda sotorL Joris «em- positis, quibvs' incubare aolc» 
jie*,Sfvc JuDolii; cur metucndh bas. 

,.erat» prpptcr ]^Ulcrftudlaem', 101, los. Fer iiMre etc: V. 
rie ibfte^jupiter, repndiataJu- not. 'ad V8.86. b. Ep 
'tkAxei lOuxoiem ducciict. GL'^ CogtioiaqM Jlumin^ , nnde QMe.tiH/cMmi fnfte:? qmd» lo^ &elaloiigape«erra$7 

Non pot^iii yukas effagefee ipfa ;tao8^ 
Intcbi, quo piQoptoef ? eedemaeqaetiaque fagUquew 4C^ 

Tu.tibi.4ux. €omilii..tii:C0^ei ipM 4^1* . 
Scr septepi Nilu9 p6vtat:eiiiis«n« iu aeqaor , 

Exui( iitiaiiee pejli^. or^ b9^« 
01tvee*qaid mfero» qnorain. mibi eana Mftectua 
Auctor ?- dmt aami food. ^esar , eecet nei^. no 

tiiduitiir, ii^eire fioet in tt. Sg. ttoniinti ttt tit Di^k^iAty Pom* 
h, Ep.<^ m n^. td h. *▼& " poufiia Mtlt de Sita oibit L.'X 

io3L Freta Iw^, .Sbpjpu» «,f.babet 
ge ditBite^loiigioqat. Drtkttib io8. Exuii insaMoe p^Bfii» 
V« noV. ad T8.46. Ep.,yil. ' om htvL Vox ihsanai^ ihqiih 

104.* JNToif poteri» Me/to eta Drtkenb., Hoii' Jangendir ett 
)Nmnot> qti te terrent V» vt, 'com proiino pdU^ ,'«ed oin& 
97, 9S. li. Ep qntt, qaooan* rerootiorf bovi^ ut imaaof bo* 
qoe fugis , te sequuntur s qaa iH ui poceae Juren^i , ,cai. luiio^ 
senfos.ett yArborum tequen* post interfectuni Ar^m/futt^ 
tioa ieiiabm'smiudrispm /«fi^^^ iM ^imdiinnA<T; UfL ai ys. 
fne. Ceteram yid. Sc^eller. gS. b. Ep. Dein per byptUt* 
Pneoept Stili bene Ltt P. EL gen exuii ora pelUeis bovi pro 
c 3. ptg. 710»* '^ eeiuU{9eOleiembovis:CVfe.j0 

leS. Ikaehi ett ttia InacbL £p.L et Ep.IIL vt. 5i. Y. taii 
VoettiTtts*pttroajaBici femiuint. haasm^ 4a vAnimtdTw ad, b; *ts. 
Hnbert i 109. XJUimAi primt^ ami- 

106. fa iiii -atCL i e. te 1p- qaisiimti Drakenb/ Qu3d , in- 
sam piaeeeiSs , te ipSam eomH quit Oud. « tb origine donttit 
iarii- F^ani eratienis, qoaa WNltrae rematistima ac.ielat- 
Biihi quidem aon probttur , ^stimt referd ? ^ 

tsim yeritadaeti.tlt oonseatf • .Qii0rHi9i.«-.mviarv Qote a 
nea, nee Terisimilitudtni, qoaie nttu majoribus siTC seikibus<tn- 
quidem temper tefoi poOttm .diTi^ V..Ttn'Leiinep in Ani« 
ideoeL * r mtdT. td b. ts. et not ^ Ti» 

107: Fer sepim; KibiM por^ 4Bp«XV. ' 
-hA ete. ''»Per-t^tem ostit^ •ubi iio. Danl anni quod.querar^ 
totidem- poitiit csse pottuinry teceetc. A.dclpe qiierendi-ma* 
in autre mediterrtaeani »qttoa^ teriam, quam mihi haec aetaiy 
dtmefflaxisse di4itary qttorum boc teropiis,qao Ti^,praebet ^elM fiieeir j^atnlMqdief garqn^: n^oqw ^tikdffeA" 

Pelliman ejidctoa uHiifltiJl ofMiJ babet^ 
In6 ff^Voi sblds solio ^ceptrd^ potifvrt * 

Cnm^setie iiO| iliopi tiiri>A ragftmiiv inops* • 
De fratrafii^^O)hilo pla» «^igiitssiqift restatfrf -; - li^ 

Quiqoe dati letbv qtfal^e detlete'i'flM# • - 
Nanf mlht ^ifot fratretfy^tdHdeoeupeFl^Nfe soiiem > 
^'' A^tipitft IftcriMaatitrctqui» tttrBa itieas« -'jr/, 
£n ego, quod yvn$f poenae crncianda resenror s 
. V ^(01114' fietsqiati, icunf rj^ J^^dis agjeti;?) . . lao 
£ty eonsangaineae quoa^am centesinm •tnrbae^ ... 

Infelix, uno fi*atr^ tnanenilb; Cadaui* * > «^ • 
At td , si qiia plae f hynceii i' tibi dura sororii^ , 

. Qnae^iie tibi tribui ifiunera, dfgntis babest ^ 
«Vei fercopem,; tcI dede neci ^ defttncta^piie nta xaS 

Corpora ftirt!v?i instipef rfd^ '^slMj ^ • : ^y* 
£t sepeli lacrimis^ peffusa fidelibns ossa,' 

•••■•• • « • i * ♦ - / . :. . .' / I ♦ r,. 

ficrijptaque AikV titulol nqstria sepulcrA b^pen^ ... 


.. III A its« jBdle etC; V • Arr Argum. 5. i. laudr - ' ., 
gnei. .$..3'9 4. . ..JtfjsliciilK.' SttpentUe. 

. iidyiij/U lUefirat tHfC V. . Hsi^ C^iitoii^ Y* not. ad fii 
^^^*giua* §^ s 4 3.^ 4. ) . 19. h.Ep. 

TMa. y. B<^ ad ¥lL S^k i^a^ ,^0torU. Y» i^olt ^4 Ep. 
fipkL ^ THL TS.if etmozvs.i3o.yra^ 

- LiSrftiS^ Defmirumpopuf irem posuit pio fintre patniieL^ 
io etc. Y. not. ad t& 5a. Ep. ]>fakCTb* . . 
dX. et Argam. §^» &i Cfl vs. - ia4* Qugeqm Hbi eto. Y^Ar-^ 
*ii el 73. h. Ep« 4^111»« §,6.. 

• iiS. Uiraque titrhtL C£ vBi ■ i%S,. Ifmift^:tufJe. I^ijterprce 
ilr. %>.IX i .. tante Oua est « super adda.^ 

119. En, Mirantis. Quodmi- «super iaytce earpus- nigi^ . 
^■me rerls. Y; Affgum. $.6..* : 197. LaerimU^fiddibus i.e« 

* iM. {Qmd fietsontiy'€umreti .ttti, fidelisit laetjimis, uS ae9* 
jkmiiM agar ? ) Y. ScbeUer Praec •pina obaervatL Poat adustH*- 
.St. bi Lat P.II. .&3. iit. F. Jiem,^ inquii. Oud. » oasiie^tf» 
pag» 914* Yersus Horatianus in facto per prozimos oonsangui- ExsqI Hjpermnestra 9 predam pietatis iniqaam ^ 
Qnani mbrtem fratri depalit , ipsa tnlit. i5o 

Scribere plara libet : sed pondere lassa catenae 
Est manos j et yire$ snbtrabit ipse timor« wos, illi <{aoqae ea ossa la^ V« ys» seq. C£ ts. it^, tao. h, 

«imis sois adspeigebasti et sie Bp. Ptetiuniy ut ait Drakenb.» 

odoralis liqnonbns ptrfasa ta* ccAn ponttnr' pro mercede , ta^ 

noio condefaa&l ^ qood yoca- vox nediai et non tantum praC' 

huat eomponere cs$a ^ Cineret. mium sed etiam poenam signi- 

V. Kirehm. 4e Foneribas* Yirg« ficat G£ not ad ts. i46.. et 

ien. L» VIL . vs» as8« Bijoakb. D. Ilubnlb Dictata in Terent 

•d TibalL L. IIL EUs.vs.si. Andr. Act L sc «, vs» is. 

isa. Ser^dagme. Simplex proi Act HL sc. 5. vs.4- 

eomposito inscHpiaf iascuifftm^ t3o. itlbriseat frairi^ depuUl 

Scribere et de pictura et de pro a fratrs. Y. not ad vs; i93. 

sculptnra dicitar. C£ Cic. Tasa Quaest L. DL 

IVtelo ^reia'. Y. not ad v^^> c. Ss« In Or. post red in Senatu 

tgSy 194. Ep.YL ooid. noi ad c.8. Yirg. Aen. L. IX. vs. 78. 

vs. 148. fip. n. Ipsa ttttiit- Passa est, subiit 

ts^ Sxsui etc Titofais «ive Cf. vs. 119 ^ tso. b. Ep. 

eimiea sepolcrale boo dis t ic h a • i3a.- Et vires, Etiam) prae- 

continetar. . terea^ scribendi vires subtra- 

' Freiimi pieiaiis intfsum sive hUf i. e. mihi nec sentienti nec 

ia|iistam» indignsmi> quodpie-' volenii auferty eripit^ ipse^ %i- 

tati y sive amori ^ in te servan» ve per se | timor palris. 

do eonspicuo» non respondet. • « o„ Sfo EPISTOLAl DECIM& QUIRTA. SAPPHO PHAONL A R G U M E Jr T tJ M. 

§i r. Dtoaft cuhi a ▼eteribtts aiSriptoribiu memoreiitur . Sqp» 
.phoiiet , alten MityleniB ^ • altera Eres» nata ^ ntraeqoe Loi- 
biae i tantaque cum fuerit tam inter antiqum .qnam^ recentio* 
res his de feminls cohtentioy ut oerti quid statuere ncqnea» ; 
equidem ab omni adaeyeratione abatineo, mibique Tcnaimili»- 
rem illomm Tideri aententiam dico, qni duas, ejusdem nomi- 
nis y dissimilium morum , feminaa fuisse statuant , alt^ram pro<» 
bam et poetriam elegaDtissiraam , alteram perdila nciqiMlia in«* 
famem , illam Mityleueam , banc Ereaiam ^ quarum morea mia- 
cuerit 0?idiuS| ut ex duabus bisce vinam (aceret Phatois amanr 
tissimam;. quamquamf cum res ad liquidum dedud non posse 
a%areatf. equidem.. non videoy quare, ut usu dooemnr, in 
nno bomme diversisatmae animi adfectiones^ magnae Tirtutes, 
ac magna.vitia ine^se nequeant, ujt, qiitd in ntraque posset, 
natura ezperta videatur, Vid. W. D. Fuhrmann Handleiding tat 
de Gescfaiedenis deif* Kiassische Letterkiinde et& uit bet Hoog- 
duitsch vertaald. dooc 6* C Eugelbronner D. I. St. i. bL3is. 

§, a« Haec itaque Sappho, quam ad PhaOnem baac episto- 
lam scribentem fiicit Ovidius , circa annum seyoentesiminp a 
C. N. adulta >am aetate fuisse videturi fopaa non quotidianay 
pulcerriroo ore vultuque , ut conlra Ovidium adserunt piurt- 
mi y quem praeter veritatem , Antitbesium ampre abreptum » 
turpis Sapphonem faci£i exhibuisse ajunt. Ut ut est » id certe 
constat y Sapphooem natura ad voluptatem omni inpetu hiUm 
non taotum , sedi et iis gavisam ^ug animi dotibus , quibua 
voluptatum titiilationes ac gaudia quam moUissime ac lascivissi» 
me iigata oratione exprimere ac repraesentare valeret; quae 
carmina amatoria novo carminis genere , Sappl&ico ab ipsa dic* 
tOy Goroplexa est 

J. 3. Yiro matura cum esset/Ceroolae cuidam Andrio , vi« 
ro ditissimo nupta fuisse , multosque huic junctam anuos feii* 
dssime peregisse atque ez eo illiam , Cleidem , sulx^pisse iegi* 
tur; quo mortuoin iiteras ac po^sin magis etiam , quam antea, 
incumbentem tantus invasit in juvenem Phadnem amoris fu- 
ror, ut omnis pudoris ac famae prioris obiifisceretur. Phaon 8 A P P H O . P H A O N I, F7» luc ) ^€111 deperilHit ^ ez eoram gmere hoinlDiiiii faisse perbi* 
betuTy ^i Tiatoribus e Lesbo in Asiae oontinentem trajicien- 
di^ diumum sibi yictum quaef^rent. Ad quem cum adcessia» 
set Yenusy anuai mlferetts, ut sese in alteram ripam trans- 
portaret , j^et^nti » n.i4li« merc^e paeta , adnuit portitor. Ma- 
jns Tero donum, quam quod poscere iiculsset| unde non spe- 
raret, ultro adoepit Venus quippe naulum ei dedit alabas- 
tram f ' sive tss lapideum , aniis carens , quo ungoentum ser- 
Tare vetkM masime aodebant nngnehto^^koc» qiipd vas il- 
Ind continebaty delibutus omnium aequalium longe formosissi- 
mus eTasit, quo factum | ut omnes Mitylenenses feminae , in 
primis Tero^ utTidemnSy Sappboy illum deamarent. V^ Aelian. 
Yar. Ifist ll Xn.' ei 8; Edit Abr. OronorU pag. 744'-- 745. et 
Aad» in Inot Uud. 

§. 4* FbaOn autem ' Sappbns amorem tandem fkstidieiiSy ut 
b»)u8 ambitum avitaret, in 'Siciliahi abiit, qoo 6apt»ho, amo- 
ris inpofens , eum secuta , inmotum JuTenis animam in mn- 
imnD amorein' ' excitare qoam studiorissime tentavit Maximis 
Tero ejns oonatlbiis non respondit erentns .• quamobrem Sap- 
pbo nnoris ignibus plane • astlens IMo mari flaminam exstin- 
guere pdhit Erst enim. in dicto mari msnla Leucas , ez cujus 
promontorio , i^eiiqite » ApoUinis templo insigni , in Ikiare sub« 
jectiim praedpitare se ilii^sokbant, qui amore liberari spera- 
baat Ne Tero dnldssiao illo amoris adfoetu temere se soIto^ 
wtiy LeiMeKtesquO y si' fiMrte qnaedsm' Phatois animi mutandi 
spes snperesset y scse inmergeret lindis» denuo , quod despe- 
iw^erat, Oonse<pd bac ad cum scribenda epistola oonatury qua 
abseiiti soae caUmiitatis inridiam fteit, quam quidem cabunita- 
tena gmTissimam eSse osteodit^ qftippe quae ex tanta Hmoris 
spe , qaam PbaOn antea ainerat , exciderit Praeterita itaque 
wattiae Tohiptatis gaudia Pba6nis animo repraesentat , iisque 
ksciTe ' Ascribcndisr» inqiie ejus memoriam rerocandis , aiiio- 
ris 9 sx Ibrle latersnt, sointillttlas excitare adnititor, probe.coA- 
seb ^ qi|a Tt imaginatio in libidine poUeat { nec meminisse su« 
persedet, quantiim- in eoro «tque babilit decoiem ac pnlcritn- 
dinem gerat Pbaiiti ut et ardentissimum: suum amorem excu* 
set , et praestanti forma superbientem . juTenls animum ad sui 
ai p oi em bao priiediBatiQBe denuo* periioeati 

Estautem, ut secundnm SaptistMSi. BgMatium Oudendorpius 

|tidicst,. omninm fete ^ puloerrima baec epistoiiL ac piirissiniae 

dictionis et UsdTae Oridii tndoli ec luxurianti stQo adprime 

ooRTemt 

, -tt O o s • . < . 57« EPISTOLA DECIMA^QUIllTA. 

JJiCQUiD , ut inspecta est .stujdiosaq Iftera dextraey 
Protinus est ocqlis GOgmt^ «.iMMtfBa tuis? 

An y nisi legisses auctoris nomina Sdpphus ^ 
Hoc breT6 nescires unde Teniret opus 1 , ' 

Forsitanety quare zuea sint alterua» requiras, . j 
C&rJnina : cam lyricis sim magis apta modis. Vs, 1« Ecqmd idem qnod <. 4» JSnm; De tempore pro- 
-iucnt signiQcare e^empltsex Ci*.«prie adhilwlur. Hict Tero «^ 
cerone adlatis probayit Tui^seU. magnum obppnrqai^^e aentit. 
Op. 1. in ,v. . rUiuk. A quyu UjU A^ SjL Ital. 

tStufioMi Bimiannp in not, : U I. ySi.a83 }. i(a nnds ad pgfh 
adb.ya.le amanUSy tibi sto» «dium trsmlnlU . SaUvsl» . b^ 
dentis etjkvastis expUcmU ad* JugMrt. c. 1 4 * oeteni., Draibsnb. 
flentiont Drakenb. et Qud^, quo* ad d. .Silii ys» Opus ,? ut Gcrae* 
rum prior addit, adjcistituBi »01101^1^70^9 quamyis derernf- 
studiosus simpliciter ^ue abr . tica aaepiqs diottur » tamennon 
soiute pasitum uott| ut qni'> 'raro^ quidquid effectma stey in- 
dem interpret^ntur» littris.^h \^icsX^„ , i 

que eruditiotU dedituin signifi^ Jnlemgaliei a qua baec 
care, sed alie demum^nfimine ppistoU inciptt , inquil QoQat*^ 
'addtto ▼•'.g.- siudiosus juris. rijnmsaa yiandam siAostendit 
Idem pdrro observat studete t et infem .Pbafinis erodelilaiii 
siudiwn et studiosus vocabuia sui obtt,vionem ezpostulat» al* 
esse a CircO et/actioniif^sCir' que accusat» Wibii enim^ aliivl 
censibus desumta, ubi, qui au- significait quatnor primi. ver- 
rigae alicMi ^Tebaty ei s£iui(Bre' sus, ntsi pe |am < deseri ; • dum 
dicebatur. y. Burm. ad Oyid» ambigunt.y utrum.stktiia ilts 
Am. L. III. Et. 9. v8. 67. agnoyierlt literam« an nescierit, 

■' 3. Aucknis nomind Sapphus* • viA iegissetnoneQ , quod set- 
Nisi legiiiSes^ me esse eam , )ice^ ezcideial. . . 
quae mitteret epistokm { nam $. 'Fbrsitas^ T. udI* «d n- 
•ilatnscriptaerat! <Sdp/iAoPAaeK 97. Cp.1* 
ni ) penltus ignorares a 'quo ipit* • AUemd. Altemitf • vieibus « 
teretur? Doiuit. Ex boc, uti ck . bexametro » et.pentametro eon* 
YB. 110. £p. XIY , ut ait Dr»* stanti^» Eiegiaca« CL, £p. Vf. 
keub., cfinstat vocem auctor' ^8.89^' 
non tantum dici de viro sed et 6. Ljrricis. Quamvis Sappbo 
de feminfk* £bi|gias , HyinuoSy Epigranimata Flendtts amor ueaf etts jebgi^^cliik.oarittim - 
Non^fiM^ ftd lAeriiMC borlMlo» alU amaSfe 

VioT yr «t y iii^OBiiliiP igiiem eker^sentiBBt Ensift^ ; 
Ferdlitf Moensis viessiboB* Mfcet ager«J - ' lo 

Am Plimn «^librst difersa T^splioidos Aemiie^f 
Ble oalor AettiMo^ non-miiior ignci eoqniU" » * i « ffxAtfi inre carmma con?iYaIla ' 9. Uror etc Elegantlssime 
scripserit , in lyricis lamen reg» sane amoris aestum ^ qui in sno 
i^fiL pmniom an^m pdfiprum^ ,^ectprefenwbal, expnssf^Sap»- 
^as cojpdposui^y duae ^ntw^ pho; non tanlum, quod verb^ 
sapersunlf quas Diqny^sH^i» j^iy^r usya sil, ampris vebemenr 
cank el Lop^us nobis serya* tiam indi^nte , aed el , cum 
verunt Dioi)ys« de Comp^ Verb* verba ipslde/icerenty iis, quae 
ton|.Y* pagi 17,3* Longin.de su- a^tjebat, satis re^ondenti» •, 
blimitate Sect X. §. i. Superio* .ad conij^rationem eonfugeritp 
rum openuii non nis^ duo Ep^ ut oculis Pbadn- suls flammam 
grammata aetatem tulerunt, V. rvid^et ^ .qua fiqnspmfbatur* 
Pulirm.1. in Argunu §. i. laucL Quanta autem ignis.qiiasi m^f" 

7. FlendfiS amar meui esL iea «essel, qui messes .depasce- 
Haec ratiooem reddunty quare haty primo e^ singulari ignei^ 
lyrids jam' praeferal Elegiaca » effiaia^> ut ager, totus quan- 
fldiile earmen Elegia emm, ut ^lns» flamma volFente, unus 
uit Yost. in Etym, in T. dicta quasi igois videatur. Adjecli« 
cst ab ly 1, A^r/, i}aae flentiqm vi deio indofmiis a saevis ani* 
Tox apud Aristopbanem. cit. ^oalibus desumti vim quisqup 
Ovid. Aio. L.I]]. ELg. vs. 3. sentit« Negq^isquiuo magisgre- 
Heroid. b- Ep* va« et Horat, phice i^pbis anAe oculos poaat 
L L Od 33. vs. a , 3. Morluis rfiurprm C nnos eoini Eurus e|C 
enim. dafle]i& inslituli Elegi , Sapphus anii^ sensu non satis 
mox, nonrfne Irelanto, ad amo» babebat virium ) efficacitatem 
re9 tradacti sunU jq^am peribendo « eps ^igne^ 

8. Fueit* Y. not ad Kp^ YL eaprr»^ sivft flatibus.suis ignis 
vs. saS. iUi^s tanqqam nimbuin . nuiic 

Barbiios. Proprie cKhavae vel buc pellere nuoc iUuc. Unde 
iyrae geous» Iribus ebordis seu .quaola penucies oriri poleratt 
nervls tensumt ac grare eooans. Jlatcrias deoique, igoi iUi alea* 
Oud. Hlc autem 6a/Mo lyrici do uberrimaraderal^ uuxkfir' 

a^odk significanlur, Cf. Horat. $ilis describitur ager* 

U L 04 3s* ?^* 5. . . , ,, u.Arun^fi^^raf* Fieqneo* 

Oo3 ^ EPISTOLA DECIUA. QUINTiL 

Nec milii, dispoiidf q^ae jiuigam* Ottnaiiia nenris p 
Proy«iiiuat, vaeiia0'*catmiiia incatis ojpof* 

Nec ^e Pyrrlitades f Metfajmniadeavo^pileUaCy ' i$ 
: Nec me Lesbiadttm oetera tnrfaa JAYaxit» 

Yilis AnaolorieyVilis tnibi candida Cydnoft .' 
Nonocnlis grata cst Attfaia , lU ante » meisx 

Atque aliae centttm, qoas non sine crimine amayL 
Improbcy multarom quod fait| unas babes« 20 

* ... 

tat Versator in. Cdiebrar^ el posait; oclairam SlmoiJdesi no- 

cekbtr proprie de loeo^ abasu nam l^imotbetial Oomit 

depcrfa/M^adhibetur. V.Sdiul^ 14. Proveniunt Nascunttir, 

xii' Lexie. Giter. in y. oriuntur. H re msttca hoc ver» 

Tjrphoidoe Aeinao, Aetnae fmm iransfcrtur ad ingeninm 

Typhoes Giganti', qui cum fraf cjusque opcra. Ovid. Trbt L.I. 

Iribus quondam eoelum obpug- Ei. ,. y,. 3^. SalL m CaliL c. 8. 

Hasse narratur;»a Jore injec- XJbi Tid. Cortium. Ruhnk. 

^'^yj^''^ ^^ Op. L in y^^ carls ei soUicitudi. 
Y. TypfUfea^. ^^^ 

ra. MeeahrAeiaaeonoHmi^ ., «t . . m xr ' 
norigneeoguit.y\de,unden7. , '^ Pl&rriades eUx V. yan 

perbile oriat«r. Imaginalio. L ^^°f P- ^^,^ J^ ^/^^ •"^ 

iim, quo subsistat, non invenit; l^^^^^^f « ^^*^ urbibus. Pjx- 

«onm^ semperpetitQuamapte '^* ^-^ Melhjmna onundi. . 

liis verburti cay^« adjungUur, ^«*«» V^% ^' u^Il^^f ^ 

quo de omni calorb efffectu «- pto...amphus habebant niiL 

ye sdis , sive coeli . stve ignis J^V ^'"?^*°"* ^^^^' "^ ^^" 
tttlmur 5 hinc nOtat tlbeHorem '^^^ m VT. , 
agiiationem et afflietioBem men- «^ ^'* Anaciorie. . B^o- 
tiscorporisque pMie gravissimis P^^ "^^ Anactorie, defennis 
curis, ut ait Oud., qni Ennti -ast,. C(l.iw..4i- Ep^ UI- ▼»• i«7- 
Yertom ekdtat ih Cic. de Sc- ^P- ^^- Anactorie , Cydno «t 
neetule cap. i. obvium. Cd- Atlhis pueUarum a Sapphone 

^ii*>« est ergo MoOidtare ^ aj^ adamatarum sunt nomina. V. 

filfire^ macerar^ ' Argum. §. u 

f 3. Nec mihi, disposiHs «- so. Improbe. Perfide Cf. vs. 

' nervis L e jungkrii cum Sono 77* Bp* ^* vs. 9o4; Bp. XII; ei 

"ceneiimatae' t^tharae , m qua nct ad h. vs* • 
oUm quatbor erant nervi: sed - Muliarttm quod fmit ^ unus 
Tei*pander Lesbittsseplem com- habes, Affeclos meos amatorios. ' S ArPP«0-f HAONt' 1 S^ 

Eit in te Tade^ ,' Wtat aptt httilras $m%u • 
O fiicietf ociiiis iasidiosa^nieiil : ' 

Snme fidem-et pharetrAih^» fies manifestas ApeUa* • ' 
Accedant cspiti coriiaa 9 BacbhBS eris«<«i ^;^*- 

EtPhoebus Daphnen^ et Gnosida JSacchus amavit. a5 
. Nee norat Ijrijcos Ula f Tel illa^ modos. ,, 

At stthi Eegasides ^Jai^dissiipa .^sarmin^ dictaiit : 
Jam cailititD toto novien'in' orbe mennu / 1. 1 > ■t'- qaos in multas puelfas d^spen- ne •n^.^ss. ptig. 177. FJJu Ye-* 

tayenm , in 16 uHiIni 'cdntuli , ro et pfmrcirtL ApoUints inaig^ 

ct qnod mnltis satis ei^ttt ^ tibi nia . sunt atqne adiributa. ¥« 

uflt esse noii p6tuit Domit £p» Y. n. 1.39, Horat L."L OcL 

«f. &e int^Jkciei ete. Fa- ai.'«s«i<« SiL.ItaL JL. YIL ys. 

cies aplii Insibus $ inquit Dra** 443« t 

kerii»., est 'fkeiei Airmosai ati^ '■ 's4«^aedlitf oornuiinsa^nbdip 

m ^tf lusibta aetss juiFe^liSb eilur ab G^di' A. A. L. UL ts: 

IiiSMS ad iroluptateRx oompa» 348. a TibuUo L« IL EL c. ts» 

nti sttnt siae uUa «rtei •etpke* ^ et BtouUl ad b* ys, 

portm pp. di<;itur ( Y. PetiMMl. ^ aS.- Et Pk^tbus Daphim €t 

cs6.) oontra , '«bi- tfrs est et GnosUbn fiac^hus amaviL Weq 

jfrtumiitm, ludiKff appelkturi ul f$onU:ete* Quidni tu, quamr 

&it&tf aieae, Domit vis ad ApolUnem .et.Bscchum 

as. OJaciee eta Oum daa forma adoedaf,, me^ qufieoar- 

proposuerit jucunda in Pbaft* minum L^pncorum praestanli^ 

tte , aliennn , «(mo magis eU- per t^tum terrariMn orbem sumr 

debitar, repetit et iogemiscei» mis in coelum toUer laudibus^ 

do aoget Domit . . • tuo amore indignam jpdioes? 

s3 Sume fidem ei pharetramm ApoUinem Daphnes aipatorein 

Ipns Diis immorlalibas iUos , cecinit Qvid» Metam. ^ L. L ts« 

^i eeleris longe praestabant 45s« 

inter homines » comparari ma** Gnosidn. Ariadrteiu vs. 6ft. 

xima laos erat , scripsit Schra« Ep. lY. Argum. Ep. X. §. 7. 

derus in Animady. ad Musaeum s6. IBa^ vel iUa. Yulgo haeb 

c. 4. pog.i 5 1. sq. ubi examplis ye\ illa. 

ex Homero aUtsque petitisdio- LjTicos^^modos, ModnU si« 

ta confirmat. Cf. R van Om-* ve numeriy ad quos cantantur 

meren in deszelfs aanmerkio- versus Lyrid. Drakenb. ISud. 

gen op Q. Horalius Fkccus Ovid. Fast L.Y. ts..366. A. A. 

bcscbouwd als Burger van Ro« L. IIL vs« 3 18. iTf EPUTOLA iDCClMjl :QIVI9TA. 

Nec plns AlciOTt^.MM9r4*pi|tn««qiiel^ 

Laudis babett ^piaiAYiii^eiiin^Ris iUe»8oiieU . 3o Si.alUu jdiftcilis foraiMM oalwa JiegaTii , 
iDgemo.fomiae dAOii^ fepead0'lB|cae« 'f • •* / • • 

37. At mihi Pegasfdes.' Pe- Et fk laoninitm ptMva aureoi 
gaiidei i idqtiit PHtuy dte V<frb; £iciie€ ,- ^letbM^*3kau nan^, 
signif. in ▼., Mme 4idlva9iiitiu.]>^,^ ftigBeimalw,diifa MIL 
afonte qticmPegaBusictuun. ,j^ ^^ digna aileii. 
gulae nugUur aperuisse i ^^ «ja 

kttfe sunt lft)^^fle. PePet Miranjur Dmhrae dicciei sed 

gaso-tid. %ginua faki6t>et : '"^S!^ ^ . u 

Dom Seiffcn Op4 L ia -v. Cm ^^V^ ^ «»«*9» «yrannos 

igrtuit Musas *eMieDdi JUbnisset -. Denaum hiimeria bibit anrc 

magistras , quid mirum , si sft^ «. .irolgtia.^ 

v&tiaMreilyitt eiasitaretr«oees? Vv<vi|ii-LeiuiepiiiAitlimady«a4b. 

Artem suaili PhkM» ^^roinl^ «s* Larc^ec.^Wstoireid^Herodote 

melias^Don potemt Sapphoi . IfcT«.in not ad §. pS. n^. aag^ 

ag. 2r(fc pAtf ;f /cotfttf. ' De -^i.^iSi mM difialis ctc V. 

iWekco V tyricbtmn prafestiWlis- Argnitf. g. a. Qoam natnrai^ 

tfmo , Sapphus popukrf et<j[iib ^vid» hifr Tooat i2[^i7ciii We- 

i^eqMii Vki. Fuhritaantl *Op}' «. ^^ in AgesUa» a. I» adpe^at 

tHt tomi I. P. I. pag. 3o7. ' malefcam iM eorpon fi^gmdo. 

• So. CMidius il!e sohet:Cxah Ood.anttoprctatiir,aiwf«,/wr- 

ef beQieas' reit Ca'fiat ) et in ty- ^ ^ * • 

rannbs Imonet Horat I;. IV. ^^^ ^pemio. ,Compenso et 

Od. ^ vs. 7. Atcaei mindcek P~ f«™«» <»"• ***^ 5^** ?«*^ 

'^ocAt Cafnenas L.W. Od. t3. nequeo, praebeo tibiiDganum 

Vs. ai. iq. ita di Sapphbiic et «««te, quod l»)i ««ffwt V. 

Alca^o^'^ ' ^*™* ad Fhaedri fafa» L. II. 

n L ^ ^^ e ^ ^ ^ Prolcg. Ys.ia*.AbiisMetapbo- 

« Quam, paene furvae rcgna jT^ , , .'^^ 

Prbserpinae «1 dcsumla est, quae pan pon- 

„ , .. . ,. ^ dcre pcr lanoem appenso mer* 

£t ludi^tcm vidimus Ael- ^^ qiaadam permnUnlaive ae- 

*^""*- quant. C£ vs. 78. Ep. IX. ct 

Sedesfoe disocetas pioram , „ot ad h. v«. Yal. FUwc L. VL 

c^ ' vs« 56o. L. I. vs. 661. et Burm. 

AeSliia fidibus qoerentem ad h. vj. Oitd. V« van Leaocp 

Saj^ho pudlis de popularibnsi isi Animadv. ad h..va. aAPPtfO PHAONL ^ S77 

Snm brtftkt ftt nometiy quoii iei¥tfir iniplMt omnei ^ 

Est mihij m^msuiraaik nomitiU ipte fero* 
Cittdida »1 MU mifii^ ^kotiit Cephctfat Peiseo S5 

Andromede , patfiae fiuca colore siuie. 
JEt Tariis albae jmlgUMiir aaepe colittibaet. 

£t Biger a ttridi lnfftwamatiir tfte. 
Si^ nin ^[uao facie poterit te digna videriy 

NoUit fcfnM tiiii eaii avlla f aiora tea bbu io 31 Snm hrevis. Y* Caesar rbae objecta a Perseo , ejus 
deBelL GalL L.IL c.3o. M^ annore capto, ea oonditioiie li- 
Urras impUoL Antithesin sen* berata,, ut sibi in .matrimo- 
tis ({ua gaudet Oyid. Y. not« niuiii traderetiir. V. Byginus 
ad fSb 4- b. £p. Nomen Sap«- fab. 64* et Dorn Seiffen Op. 1. 
pbJbei|;o tantum, utj non di« in y. 

cam pervsgetur , sed inpLeat 37* Xt vanis etc Yarii, di* 
omnem terrarum orbem» ut ne yeru coloribus maculosts.. Oud. 
angulus quidem naminis , mt Voss. ad Catulll £pigr« 60* a4 
^oriae ejus vacuus supersit Mallium notat, oolumbas diver» 

34- Mensuram — ipsa fero : si coloris ioproblora decerpere 
a natora quidem brevem cor- oscttla, quam fadunl ejusdem 
poris mensuram sive staturam coloris. 

adoepi ( vid. Maximus Tyrius l 38. ViruU ->- ave. PsitU- 
diss. a4. Ct 7. med. et Davbii co. V. Ovid. Am. L* H. £1. & 
Bot ad b. L ) at quod ad nomen vs. si. • 
menm, bujus penes me es^ ar- 39, ^o* Si ^ nuU^ /utura 
biiriom \ boc ipsa meis animi ijua est ;, mdla futura tua est,, 
dotibus tantum facao , quantum Prior pAivbujus versus sub con- 
Ittboerit ditione profertur^ altera sub aP* 

35. Candida si non sum, Quid firmatione. SI, ioquit, nuUa tud 
refert? fiiXasyav dicit Max. Ty futura est^ b. e* nuUam amabis 
rius d. L Piacuit Cephsui^ Per* nisl quae facie L e. praestantia 
seo Andiomeda , quamvis pof^ jformae poterit videri digna te 
triae sive populi eic. Andrb- u e. convenire tuae formae : 
BMda enim Cephei , Aethiopum nuUa futiira tua estl Affir- 
regia fiiia, ob Cas^iopeae ma» mando negat Nullam omnmo 
tris Juperbiam » quae filiae for- amabis ; nuUa enim tam foimo- 
mam Nereidibus anteponeret , sa est , quam iu. Domit C£ 
aaso adiigata , ac belluae ma« Argum. . J. 3. 


5^8 EPI.STQLA DECIMA .Q.UIIlTilL* 

4^9 me cum legares, etiam fqsmosa videbars 

Unam jarabas usqne decere loqou. 
Cantabam.;.memiiiis (iiiemijQteri;nl.,oiQiua amantes.) 

Oscala can^tanti tu mifai r^pta dabas» 
Haec quoqioe Itodabas-s 0Qiniqu« a parte pilipebam. 4& 

Sed tum praecipue ^ ccun. fil tUMns opvs«; 
Tunc te pla« : 8<rfito ksclTia : nosfir a . j 9.viibat , 
< Grebri^w.mobilitasy aptaqne /v<srba joco: . 
Quique , ubi jam amborum fuerat consumpta voluptas, 

Plurimus In lasso corpore langupr erat«r 5o • i. it. 'Jtt, y. not. ad Ep. ttl eo defectareris , sira^lictter di- 

ts. 23. . . cere^/ sed cjum adfectu, qua^ 

Me citm tegerts. Mea earmi-j d^^lsses,' jurejurandb adfirma* 

na. Gf. ^Qvid. Am. L. IL £1. i^ re. Cf. van Lennep ad ts. ii. 

vs. 5. A.A. L.L t^i. Heins. ' Vndm^usjtie, Solam-^sem* 

'EUamformpst^. QuamvisLen* per. V. TiirselL Op. L in v. 

iiepio V.' CL in antmadv. ad h. %X ' Cantaham — ( memine^ 

ys. contra Wakkeri emendatio« runt omnia amanies ]. Batjo ve- 

nem disputanfi adsentiar ; noa rdV(}uare omafa, ettam mini^ 

lamen dlfficultatem su^tulisse vr*> inta merainerint , in ipso amo* 

detur , quae Wakkenuu , credo ^ rt posiHi est , qao fit , ut om« 

ad emenjapdum inpuEt ; difH« nia , quae ad rem amatam speo« 

cultatem liemp^ pal^ti6ula6 etiVi/yl tcnt, 'amanti 'marima ac gra- 

sibi recte interprjeitandi. Equt^ vlssihia vldeantur, adjutrice^raa* 

dem mihl ita 'explLCO.'' ' Quam« jginatione. CC Ep. H. vs. 7. Ep. 

Vis nulfa stt ftmina, qttae fbr- TII. vs. ibi.' Y: nod ad vs. i* 

inae puIcritudiniB' f ibi' par eis^ Ep. XIL 

possit, neque praete formos^ 44- Oscula cqntanii. Dnm ca- 

tibi videktur r tamen , icum ^ar* Yierem adhuc , inCer ^ntandum^ 

hiina mea legereSy ooh tantum oscula deifbabks. Adeo q[lrippe 

ipsorum'^blanditlis capiebaris ^ ttbi' platiebam, ut oscolam ne 

s^d et y etiam , ego , versuuih ilr difKerre quidem pbsses , donec 

lornia auctor tlbi 'form6sa vf* cauere desiissem. 

debar. ' ' ' " 45. Haec. Hapta , furttm si- 

42. Unamjuraias etc. C\iA vc celenter data oscula. 

vero meum set^iidtt^fti' audie*^ ' 4C — 5x. Sedtum praectpue 

bas, bTc adeo libi placeliat, ut *etc. V. Arguhi. §. 2/ Aevi Ovi- 

non salis hal)eres'| quahtopei^i diant mores observelis i^ Inve* • s A P t> A'6 P H A 6 N r. ' 379 

Nanc tirbi Sicelitles Tenidnt^ nOTa prdeda , pneUae. 
' 'Qoid mihi cinn Lesbo^-Sifeelis e^s6 toIo. * 
At T08 erronem teUnre l'enjltcite nosti^nm , 

Nisiades matresV Nisiadesque nuras : 
Nea Tos decipiant blanda^ mendacia linguae. ' 55 

Qaae dicit Tobis j . dixerat ante mihi. 
Tuqaoqhe, quae n;ioAtes celebras j Erycina , Sicanos,* 

(^Nam tua som) Taii cohaule> DiTa , tuae/ des ornatissiini ! ubi ita canere' 53. Erronm. Sappbo Pha6- 

ct Po€ta auderety et hisce de- liem leviore Tocabultf appella-' 

tcribendia, qaae pudorTetarety Tit, qaam cnmen ejbs raere- 

placere poase speraret , atque batur ; nam erro cst , qui sine 

aetati nostrae gratulemur, qua ctmsa Tagatur-et serids domum' 

nemo , nisl perdilissimns , talia redit, quam convcneraft. Y. Ulp. 

Bcriptis nnindaret , puhitcum- Leg. 17. $.14. Dig* ^^ AedeU" 

que eerte^dedecus mandantem eliun Edietam, Hic autem per 

lequeretor et obprobrium. erronm ihtelligilorde^ertorper* 

Natoram tamen et iudolem fidus; ut apud Tibiill. L. 11: 

Sappbfks his Tersibus reddidis^ £L 6. ys. 6. Drakenb. liacc 

M dioendos est Ovidlus. Y. Ar^ dum JMSribebam , animum subit 

gom. §. 9.' ' MosAiipGSf djpoboTif^. Qiiod elc* 

5x. Ifwie Hbi SlteUdes ete: ganlissimum earmen dignii^sr- 

Postqoam Lesbo profiigus in mum est , quod iegatur. 

Sidliam pervenisti , jam ad te 54« Nisuuies dictae Megareo* 

veniunt,. ipsae fefuntur puel* ses, inquit v^h Lennep , etun^* 

be Sicnlaey tna pulcritiidine ad^ verse Slcnlae propter conditam 

lectae, atque ita/ut ferae, in iirbem Megara Sicililie ab' m- 

praedam tibt cedunt Fuga er- 6olis AtCicaeurbis Megarorum- 

go taa ostendisti , Le^biades ti- quae et Nisea dicfa ^antiquilus 

bi sordere , praeplaoere • Sica* abr^ge riiSD.' in ankiadv. ad 

las. Ne,^uaeso, meam'abjt«> «L vs: ' 

ciais , repdlas amoreni-, quod 55. Blandae mendaeia liti- 

Lesbo orrunda sim. ' guae. ' Cf;'v8.ei. Ep.^VlL 

Sa. Quid ^tihi tw/n Lesbo F ' 57. Eryeina «b £ryce , 5»^- 

T. ^ot ad TS.65. Ep. XIV. 'In« •Itae siVe Sicaniae moiite / dicla 

di^nabnnda patriam ;' ne nunc •Venus/ quae in ejus' cacumine 

Lesbiadis nomen sibt obsit, ab- tcmplum babet omnium Sicf- 

rirat. "In Sictdb' puellis nuine* 'liae templorum iongd puloerri- 

nti^ lAavuIt: * 'mum' a^qnc opuleQli^imuili'. T. 

Pp 1 58o EPISTOLA DECIW^ QUXNTA. 

An gmvis inoeptum peragit FortniMt tenorem » 

Et manet.in cursn «emper acerba suo? €6 

Sex mihi natales ierant^ com lecta parentis 

Ante diem. lacrimaa ossa bibere meas« 
Arsit inops frateri captus meretricis amoret 

Mixtaqne cum turpi damna pudore tulit# 
Factus inops agili peragit freta caerula remo: 65 

Quasque male amisit^ fiunc male quaerit,opes«| 

Ciofan. ad b. ts, Aderat ex tae biber^ dicnntur yeL com- 
^ettfrum opintone Deus DesBtve, blbere id| quo iixiga^tar. Drar 
aeinper eo ia loco» ubi praeser- kenb, ad ys. i5o. KEp. 
tim colebatur ; ergp Yenus ce* . 63* Jtnsit libidiae , mala to* 
Ubrabat montes . Sicanos. Y. b. biptate,. Frater TOcaJEMtur Cba- 
£p. V8. i^. ibt^ not . iraxuay.qui Rhodopia, Aesopi 

58. Tua sunu Tib^, tuis sa* £i|bularum scriptoris in Cadmo- 
cris detjlita virgo quae sacris nisdomo ^onservae, quamXan* 
ttiis operory et bymnps in tuan^ thus Samius in A^ptam de« 
laMdem eano yates. ^ulerat, amore capt^s cum vi- 

69. An gravis etc Y. not» num Lesbium ad ffattcratim 
ad vs, iia. £p. YIL C£ £p. comportaret, grandi pecunia 
lY. vs. 6f. £p. YUr. vs. 60. amicam in libertatem redenut, 
Gravis . ut vs. 60^, accrta Me* opesque ^ qi^as oomparaverat , 
taphorioe adcipienda adjectiva.^ ccim flla vivensy maie «nusit: 
^lt^um ab onerum pondere , un^e inopm .patrem dicit Sap» 
alterum a fruct^ium , uvarum v- pho. Ipse Charaxv^ tandem , 
g. acerbitate traoslatum* pmnib]vs amissis, in patrlam 

..6^. Sex fiifu nataies ieranL rediit:> Bbpdopis in A^ypto 
Sex annc^ natqs eram. Y*. noV re^nansil , ut corpore quaestun 
ad vs. 8. £p.I.. faceret. Y, Herodot., HJstor. L 

Leetap^irentisr^o^sa. Y.not II. c. .i35. \yesseL et Larcher 
ad vs. i5o. £p. X. et vs, iss^ ad h. l^ qul quidepa np. 439. 
{|p. ¥!• iobservalpraeterCbaf^axumduos 

6s ^nte dim fatalem.. An- fuisse Sappboni fratres, fuiy* 

fe diem mon. dicuntiir , qui gium et Laricbum. 

.praematura morte decedunt;, ,^fi!M Jldi^ptague . -etc Horum 

vel morbo veL.ferro. CCHom. verborum sem^us eif, superiort- 

11. L. J. vi^. %. .bus efficiatur. Cf. £p. X. ys. 38. 

■ Zacrimas bibere as$a* Ele- .65, 4igiU pera^t freia cae^ 
fanti Metapbpra res i<iainm^« rula remo, 'Y. ad.j PeUonium « • 6['A P P p Q F H A O J)f L 58i Hoc milii lilierlas^ hoc pia liugtiA dediu 
£t tamqiuixv dan&t , quae xne sine £a^ f ^U^CAt ^ 

A^ciuBLplf t ciur»» ,fil»* P^ry^ .DDIW» .70 

Ultima ta nostris accedis caossa qoerelis. 

Noa agitar veato nostra carioa sao* 
Eece , •jac^nt ccdlo aparsi sine iege capilli : _ > 

Nec premit |irtical(>s Jucida geainia meos* 
Yeste tegor yili. aoilam est iai crinibus aaraow > 7$^- 

IfOB AmlK» a^stflr rore capilltts. olet. c; 19» Inniut f«ro piratam lac* bamaiMm nayi^ qtiae m cm^a 

tuni. Plratae enim iar^ roD m- est, comparare , po<itis fami^ 

ph^ z peragendo ^ et penragando liare est Quo sensu yentus. 

m^iia dicti: et biac addit jnnZa mu dkatur yid. ia not ad vs. 

qaaerU opes , Uirpi quaestu ^ 84* Ep. XQ. , 

nop, ut DpmitiuSy.ifiultis in* Carina. Y. not ad TS. S^» 

commodb et lahoiibus } nisi sta^ Bp.T. . 

taere velimns .illiaa remigem 73* Ecce, jaceni eta CC 

£ictum. Burm, £p. XIIL vs. 36^ sq. De verbi 

67. B«»emii(bBp pluifin^a. Be- jaccre significatione evoUatur 
196 adiectivis /( et verbis ) junc- not ad vs. 3. £p. I. 

tum saepe auget atque idem iS/rarsi siiie A^ge» incomti, in- 

valeti quod ifold^ Y. TuTseL ornatii non eo ordine nec for* 

ia ¥. oia positi , quam cultus leges 

68. Ubertas loquendi. Igno* sive mores praescribunt 
rantj inqoit Quinct J. O. L. 74. ArUados digitorum, Cd 
VL c 9. p. m. 5so, cupidi ma** £p. X. vs, i4o. 

Je dicendi aut afiectatores li- 75. NuUum est in crimhts 

beriaUs pLis invidii^ , ; quam aurum. Solebant in rebus lae* 

coavicium posse; nam iavidia tis crines oonspergere ramentis 

advenarioij coavicium nos in- .aureis. Y. not Burm, ad VaL 

visos lacit Flaoc. L.YI. vs. 7 , 10. Ovid. 

69» FaHgenL £xepoeaat, v^ £p. XXI. vs. 39. Drakeob. 

aept . jS* Aralfo^rorecapiiiusolei» 

70. A4cufmdq/t curas Jiiia, Unguento Arabo liquido capil- 

Tantas ergo lacity ut addi ni- lis insperso, quo in secundts 

bil qaeat V^ Argom. $» 3. ri^bu|i vetereif utebantur. Ti« 

7«. N<m. agftur ^ic Yitam bulL L. UI. JSL 4. vs. aS. No* 

Pp 3 3«» EPIdT^OLA ^BCIMI IjCtlT^A, 

Cm colar inMlx^ aut cni pUctdysfe libdredi? , 

lUe mdctutus umcas aticiior aBest* 
MoUe ine«m, levibiis^e' cor est v!olabile'*tel{g: 
' £t semper caossa est , ckir ego 8emt>er amem. 80 
Siye ita nascenti legem diiere sorores'; 

Nec data stint vitae fila severa meae : 
Sive abeunt sttidia in mores^ artisque magism • 

Ingenrom ndbis moUe Tbaliti^facit. - 
Quid xhiram , primae' A me laha^idis k^ta^ 65 

Abstulity atqueanni, qnoi vir smtfe potest? Candluin vero est*, inquit Dra-' erint ,cinii quisqae pe«nmnf Ita» 

hetib, y dntiquos non modo -di* beret, qao sese ez^stret» 

xlsse olere dliquid sed et aft» ' 8^. 'FHa s6feM. Hb yerbis 

'ijtia re, 'De qtra constriictione ad Sapphb innuit a fatis id sibi 

K vs. pluribus egerunt Heins. et datum esse , at nmgUr amori , 

Bunti. torh ad b; ts. ^ tum ad quem |rebtis' senis operam da* 

y^l. Flacc. L*. VIIT. vs. 348. ret. Sevena ettSiki dicitur, qui 

Quare pro crinibus van * Len* rebus ludidris , quidis anior ^t ; 

liep in animadv. ciim Heinsio non delectatur. Dnikenb. atque 

jCriiri&ul malit legerCy viderelr" opponitur inolli, voluplatibus 

oet in Animadv.' ad I1. vs, ' et armclribas dedito. Y^ LenBepA 

7Q. Lewbus wolabHe tdis. in Animadr. 
Alatis Cupidinis ' telis volnera- 83. ' «Sioe abetmi siudia in 

bile.' iTiolare sdepe pro vtrl* mores. Sive formamas mores 

serare poni, observat Drakenb. studiis , ih quibus versamur. 

ad Liv. L. Df. c 69. - Artisque magistra ^ ThdOti, 

.81. Sive ita tiascenti legem Quare docuit me po£sin mol« 

dixere ' sorores, T.' not« ad vs. lem et simul tale ingenium in* 

3..Kp. XIL Broukb. ad-Tibuli stiUavil;' iUa n^mpe praecipae 

L..L .El. 8. vs. I.' Ez bac ita* ^raeSk ' aniatbriis carminibus. 

qnc veteriim persuasione intel^ Vi Wid; 'A.- A. L, L vs- «64; 

Itgl licet , quare in peryerso- unde passim lasciva !naUa, V. 

rum rooriira ac vitae inbones- 'St^tiulr •Sylv; L. •V. jcarm. 9. vs. 

tae correctionem ac mutatio- 90. Bentl. ad Horat. La rV. 

iiem' nbn adeo in^bubuerinl, ncSc Od. 6.^ vs. s5. Oud;' van Lemiep 

' hibrum praecepta nec" boDorum cd b.'VS. 

exemploruin ef&cacius' in ihsl- SS.' PriMUe ian^gihis Mias. 

pientium animor ali^ttd vala« l^enera atblescentia^j neqiKCad* ' 'S A' p p*H' a , »iH/ a: n l . j m 

Et fkceies : -sed- te prima/^r^pina' tenet, ' 
Hanc si con^itiMy^ qma^i.oonipittis omnia^.PJioebf : 

JncsU' exit lomnfai coatuinare^Pliaoiu .v:#:.......A 90 

Himc Yenns xn coelum corra yexisset eburno : 

Sed yi4et;et Ma^rti posse |d%cere suo. ., , 
O nec edfauc juvenis/ii^c jam.pnera utUis aetas! ■ . 
' O decusy atque 'aeti gloria liiagna tur! * * * • ' • • .... liuc juvenis nec BiupUttn pueii*, nfa , Pkoebi etc • sm Luna 

xom genis inemcereeoepitmol"* ea)us in End^mioneni arporest 

lk>r biBrfaia , dicta ' hanugp, ^. notisMmtis. - Ut> aulei» sinB Jtr 

. 'Otid. Metam. L. IX. Vs. Zcj^. faroia lioc juyene poUri possBt» 

LXIL v&i 991. L« Xin. vs. 7541. effecfsse dicitar y ut ookUnio^ia 

Oad. .... LaliM Gaxiai moate somno opr 

^^ AhsttiUL' Hiprilt anec: primeretur. V.Ovid.Ep.XyiIL 

tam 'm amoi^etti, dejedtque mcn- ▼i^i.» sq. Drakenb.. et e^^n- 

tcm et consilium. Doihit, V. t^w^mum Pootii noitri carmett, 

Ovid. Ep. Xir. ts; Se. et not. n^<^ iriscriUituf, Bc Maen liy 

td h. Ts« JBtidymioaf Operan» lom.L. .pag. 

87. Bune nepro CepJidto rd. *^ ^- ^ "«?. jf ^^^^ 
pcrts. Quam suivU sit «po- ^^- ^"' v«»««« ••«*«>**• 
«trophe, et oratlonls varietite 2*"** «»«"«••»«« » V"^ 
delMtelMkgenaistudlumqua. ■»««e«t«irtur, plenimque .w 
s! recreet, ipse leclor sentiaL •*• fi««g»«ol«>t} hic.UmtaY<ar 
De Cfephalb Sb Aufora raptb ^" " **»*""» f »»»«»»9^ «•«">• 
tid. Doni. Seiffeii in Y. Ovid. ^««"»5 «>' alibi «ureim., 
tp. IV. vs. 03. sq. allbi .ebumeiim peetm^ „.4r 

88, Etfacerts. Yerbum/a- ^ „._ \. ' s xt iu.x_r « 
_ j .. i.' v •Calhn. aymxi. in PalUonitf xs. 

eere praecedentis Terbi notio- . n i i. / r 

_. •*, * fo. . '3r. Orakeahr • -^ " •' 

nem adtumeresolere, aubi, ni» _.. „ _,. li„-.:„ 

si Mor, obM^vari. Est adea. ^ J^ f^- ^ '^S 

.' ' • ' ' tuo, De yi.huius proBonuais 

et rapuuset, - _ • -j- . ij_ . .__ 

/^ . 'Saepias Tidinof. AcmtantMat 

PfuM ri^,,CephaIii«, le .nam\iia-*OQ»nMbdUrmn'.,MiA- 
tmet, amore spo mreUtum te- ^„ ,,j^ aopsemt . V.- Dom 
netj siw am?» adhuc, quem .Seifrenin T.ietPftot si^ra «il. 
pnmom rapnisli. V. &A It*l. t.m. L pag. »3y , «4* <. . - 
L IH. Tt. p5. prak^nb. ^^ q^ adAucJuveHa e^f. 

H^, 90.. Qmm .eon^ii Qw RuiMs^redit Sapphoin' SK EPCSTOLA^.DlEOlICAIQUIHTA. 

Non ui .asMs , oro^ rYcmm; uft omare: ainaSi; 
Seribiittus • . et 'iactiitaii .oouli xora^mur* ^ortiAi 
. Adspice qiiam isk • in • iboo midtft Uiom loee^ . r • «> • f»#» »*»•« «« "l- tiaiiiy et laudetn fiavenilis Hia^ 'fcfbeMiiry kie liitifor (fiapplio vel 
entt Mtatis ad amdma: ul^, -iMridius)' qnia PbiOB 'dsgeWl 
ac praestantissiliif e forniaei ^iuk' in.Sicilia, unde^ non aisi itine- 
ejusaequales glorientur|Ut haec le maritinib acnavi in Lesbom 
cogitatio amantb animo quam reverti poterat. Y. Ep. X. ts* 
firailssiine insixieat \ il^e, opr ,^9> D|ral[|en!^ 
tima quaevis sibi fulura sperat . sfi' ^^ ^ ^onss €ta Prae» 
Cf. !VB.fli. sq.. et £5. h. £p* et .cidere 'ita, omiiem. m PhaQads 
no^ a4* ddi. VT« '. .animopiqraecausamTcAuitaaBO» 

95. Hifo ai£ef . Biandientis est .re furei^ Poi^fria. Si« inqaity 
«lalieris et aaunfter ^eslASHtis. amare tibi fastidio sit , ideo^ 
HomiL / .que buc r^erti .nolis; hoc, 

Inqne simaffonnasef..nd4k' .quaeso» ne te moretur: non 
iare nostros^ Rursus fonnam enim rogo , ut mc ames , pa- 
praedicat Sappfaa ^ undci effioe- tiaris tantummodo « me amari. 
n licet, Lesbfam-y siTe maTis»! 97. Laerimis oeuli ronuUur 
Ovidium ab hac parte eicpugna- obortiSr fiorors, rons instar stil* 
•bilemnfaaLime credidisse Pha5- lare. iTeulro sensu sa,epiu5 oc* 
ttis aoimum. SitmSt inquitD/a* currit. Barius activa el passi*' 
kenb.9 dicitur pp« notare iOam va significatione rorare et ro^ 
cUhttiatem sive cavilatem^ qme rari ponltur pro irrigare et ir- 
ast inter pectus et extemsa brm' rigari.. Passive occurrit Ep* 
ekia; hinc ponitor pro veiSff*, XIX. ys. za4. Adive apud SL 
^eae paites iUaa corporis le- Italic ' L. X. vs. a63. Drakenb. 
gity et generatimproomiutwis- Neutrius significationis exem* 
SK Yid.£p.y. ys^^i. (etnotail pla. vid. in not. ad Sanct Mi- 
h. Ts.). Insuper quottiam« qoi nerv. aViro CL cit. LIIL c 5. 
aUqikin amplectitUr , sinum^p. p. tn. 875. 
diclam eflidti hioe etfiun si- ' Oboftis: iMir scfibendum. 
'nas poaitur pro amplexu^ quo Domit. ^ 
iensa.acdiki debet £p. III. vs. ^. Ifi hac* itaiSia liturmheo. 
n4« ct aUbi saepe* Relabere Animum Lector praecipae acL* 
lUiiTerse est reiisrtere ; quo Tertat ad pronomen hoc et ad« 
quidem veibo, cum de naw" Tedtivam nudta, Honc enim lo* 
gatione (ta|uO celen^ in mari curay modo nempeezarata ver- 
'fiando ac quielo) saepius ad* "ba^ « iion ut anies , oro eic. • «SAP^PHQ »H kJilftl ! • 995 

Et jBOib ^ixiaaef t liesbti pnellii^ Tale*) > . loo 
Noaiteoapx.laGniiiaffy noii Mcala ahmiiia CiiUt& > 

dDenique iiOB liatmy«q^aod dpIilJBra fiii« 
Mil de ie meQfameat^ Jai^ llaatnm ia|aria • noc ta^ 

Admoneat cfuod ; le f pigniis amantia hahiBttf 
Non pi^ndlapsbdedii fteqiie enimimaifedMaideditaem aqS 

Ulia. nisi , ai nioUea ioBMmor eii& mtnA^ - 

Biui8Bedti TteliemeDtei> > amantia SdA^tJKiiBBm , A' non pn»prio 

Sapphds an^BUn qmla laaidia^ nomii^y auA.aaHQHtt ap^Uan^ 

aniiaioiEtreaeperoeltoreaecesae dixito' a JL^ puaUa » ^ale;? 

erat Qoaa^.^iiB^^ dbiinftii* DomiU 

aiiaa ^ina^. mukif^ c^pioaiasi- loi. Ifenteewk elc! V. OtaA 

mia, aiae korimii V^, o^oa not ad> n. ^. Oieikla^ sumnta i 

lo amore oamia tkae fdidUrt nUltaa, aupfema.» T. Bp. XI: 

mtM enfty rogare potoi^ty ue se vi. ^4; Drakeua i 

umnt, culu sui^uucta: noga^ . ,oi. I^c;ii>i imiii ' I6imf etc( 

lioiie^-utseipit^taulum^pme^ „^ tlmul • discUssiUti tuurfi i 

hmt amaudum^ quam lyaaar iVquemcram ttdltUrft. Do^ dedanu^t,quo;ama» fliSL Praetei- ^«pectktibnfem er* 

ns aasta^ «piamm ipse ^ingaf ^^ pt^jjy^ dbaSsii^ •Safap!i6i 

i«t,'i^illamfiaanlescerat F^ ^i add^lit Yerissimum Srtri 

nus* s» ntasaarest, .qnam hktc u^^ . ait ClcTTusc. OuaetfL L. 

iieuluugai»fea.X^.m ^«l fe: c; ,S; «M qrfdmu dn:^ 

^' ^^1x1 ^'^ « " MiuU tibu fest, itm 'famufa> 

^MnMi^ iasa«^.NaBaa« g^e maU putentur, siut iu^ 

ft«iaM.a:meu»aItftata,i{ttaiil f roVitt ^tl6ra> '— 

ua''alt|mo.q|uaam adspadtiLvlip . ^4 jb"/ ju L ,^^L •*.• 

i^. -i* "^ ^» . ^ '^^ , , io3. XVii tfe lis. 'Fra^positio 

lediclwue diguatus es ;. «Uudt -« ;«>>•' * ''w -i 'A^ •' 

•.^ ^ - -■ °. t r _ -:,. '. oe Mc inser?u curcuroscnbendo 

nec^ aataSLlaenfliBSTlaisti. lue^- "'j-^- '. .»»j ^^ '•* -* 

tima maudata taodgviali ,. atque ,uT\:^' j ) . «... . r 

isto paeta ite luJbeK quoque {'V.«^^> ^ •»>»cn» «?« «df 

«ilam.ambias iokei-pigiiiis, ea* *W^ •' 

jas admonitione ct .Suggesla K^ tUs ^kdmq^mi ^Ul J. n^ 

pMsiB' reoordari' luae' Sapphilis. ^A ¥S.^.cf. vs, i39, £p,III. 

Oad. • .:,... , :.. . uot ad vs, i35. E^^klX, 

100. Leshi pueHa, Haee erat jo5; ^MULata JMisem* Y» 

app^Ualio sige uiio jimorisiii* not. ad vs. 7. £f • XUi. . .. 

Qq 986 EPISTOLA ;DECEMA 

Per tibiv 'cpti iiiiiitqtiam longe discedst , AnMnram , ' ' 
<■ ;Perque noveiiv |iiMy niunilia nottr»^ Deaa; r 
Cutn aiiKi nescio qnir, Fagiant^cna gcadiay dixit; 

Nec me/^flere diu / nec potinsee loqoi. iio 

E^ . bicrimae. deSran t dctttb ^ et Jingna * palato t 

Adatiiet»nr'ge}ido firigor^ peCtia orat. 
Poftqsam.ae delor: inTenit$ aec pectofa plangi^ 

Nec podiiit-fcisM «adnlaie.Maiiafc i ^ ' ' if>7. Per ithi , fui:-» ittm^ \\i^. jiJsMelM.X^^ 

daif AmonM^^jUro, Adjiiro quac coatisctio Irigoris • effieo- 

llbi pe^ Ainoi«in , 4|ui ut nuiH to» Cfl. C£ Tfi sa. Ep. L ct 

quam longe «iTe prbcui a me Hont L. L Od. 4- ^ >• 

discedaVy ex aniiop. aptp., ,Iu -iiX Postqmum se dolor in' 

yerbuni d isc e ^ mterpi^tfuituff pekU'. Poslquam cx soIkU per- 

et Egn^ti^ ^ Heansiusy eum turlNitione ad nie lediiy et.ve* 

Drakenb. ad k vt. .abserreti re aensi» qnain nisera essem, 

Uli saepius , in obtestationi- te in f^^'-"» tacite profedot 

bi)S, fy^,t^ iuc^ iaier piaepo-' sire (quod equideai malim) 

sitiouein et ci|sum , quem prae^ pbstquaua. ips^ daior sunm sen* 

pc^Uio regity multa .verba in- sm» adeepit,. alqne emmpere 

.Yeairi interposita, laud. ts. 73. potuit, hactenos bt^ inlusy 

Ep..X. , , r •' : . . oi^Nnessas ntmis inopino casa. 

* y i;oQ. ^(oysifi •-« ft^ifwui nos^ Y. GioBor*ObseipT« L.IL €•»!« 

|(«^ nobb iieiventi^i I>««tf.y Mttf Oud C£ .Qvid»- Ep^XIIL vs» 

sas . Mpemosynes ^t] Jpvif .£• 39. et not ad b. vs. ; 

Ifi^C. . Nee peeiOFU ptaHf ^ Ct 

109. Nescio quis. V. not ad Ovid. .£p.y» vs. i. Ep.X. v« 

ya. 134.^%. yiL Simpiicitfite «46. Ep.'XL vSi 91. EpXIL 

narratibins fideih , qiiam jurap vlL i53, > 

aneuto parayerat,.o'mnreJF pan^ . 114. Jfriiblsm Plns sit.> 

te implet ^''xiam * ifa parratji ut <^m ufacJarsi piius Cnim {^ 

non aliler aocidisse credibile sit intensivam .praepositionis virto* 

Dtfmit: ' * . taqi) sigDtiait elte oooe vkr 

Fugiunt. Quae yerbo vis ih« i^.. SiL IlaL.L.XiIL «vStSs^* 

sit , me taoetate , inteUigitur. Drakenb. * In not ad d» SUii 

iio. 2fec me T^m d<Ni etei locum.qnae kguntur ^ modo ad* 

V. not. ad vs. los. fa. Ep. Ce^ firmatis pugnant li:^ enimVir 

itfrum ipsa in seq. bu^u ret ra- Ct exJudare et tdtdarCt iQ- 

tionera reddit^ quit, eBiJUre^ ejuiarsi Q^* t> • S A ?P H'0 P^B.A O »1; i $87 

IMi ftlitev 9 . ^foMi fi gaati pia mfltei' adeAici ii5 

PorteLedesttmotos corpas inane regoi* '•• / 

Ciandety et e ineetro ereseit moeror«i Cfaaraxu^ 
Frater: et anto' oeoloe itqne reditqne miBOt* 

Ctque pndoidn ikiei ndeator cusfa ^otonsil ' ..: ; 
dibkt haeo?' eerie filia rinif ilit». . '120 »«.!»• «r»! • «• ) V ▼era ad h. Ovid>-m adBoiifit, fjfaeit ae creaeit. °. ■ 

Teriora «attfm». «tanpw». V. not •dw.Gl 

|i5, 116. 2fo« aliter, mmm „4. Xto,e»«*««» €£ PIum». 

$t Ma Summum lUque aolo- j^ L. li. f,b. 8. ts. 1«. Note- 

Km indteM hec- ibMiK Miiik ,it qiiideife Oud. lunc fonhu- 

&i>plH> j qwn tettm e|y«iem- .i,a«B ene kMrtitaem dsi *iu«. 

«le pme memmit, cuios m li- dem lod fiequeiiUlioiie. Men- 

ben» •mor omnt» ommum .- ^ ^^ i„, ,j, ,^t 

«o*ea ■vpmtf .dteqi^ obM. Ciaftutu», non «rtlicaif Ho« 

* **«*«; «!«»»■ »»«*«»<» «J«- Mili^ &ciel)«t, ut moerorett 

lon •dfiewtm^ncoefM «t ^ ^rori* aniino idJmtidem re- 

JUItmtwm. Y. •dvs.sS. %. aoVaret «c «fricM«t, cujui, 

**•*• ' , ■ ■ ' ' ipso visd, noitpoterat nonmi- 

^orpitf iMke «lamt ncnudi .mintM* ; . ■ 

M • • •» • ****** T***^ 

P fiet ad'^ s Par se * ^^\ ^^ ** 

, .. . r * » -^ ! proptcr quid? Tcrba stint Cha- 

qaamns. ttos noli 'Mnamimsset -^ fi \ .4 ' •• . 

«X 1.^1^ . * _i * raxi losultanlis soron , et aoer- 

^mAm^A^ JL^ni» J4 «i^. S»..m ^ objurganlis amons lurpitu- 

pofftnae , sad eoraase « ui por* - ' • .* #«A ' n « 

tetiir, a proxiinis: heredibaa C^«A^»''*«^ Cf.;^«-3- Ep;?- 

•d mnia esferatur. V. Ktrphtt. Ad id refert, iqqvil Dotnit , 

^eFun. UU. fc. «. Ned vero ^®^ **"*' •^*^» *® "^^* "^^" 

8e»is fennilu .cignaU v ut ait »«* • dolew , quam quae iugf t 

idem Diakenk, fonus piose. «1»""» smiMU|n« Cui addit tcs- 

qaebtttdr .sed der»B0ll nuUar V?n«J»»"P.??*.™-. I».e«»mcum 
in fanefad poiaoa sdesse so- "'^^^ Untum ejus dolorcm , 

tgij^l^ .... j . .guanlus m funew^ filii esse so- 

ki7.<3«m&<«<^ei«fcft,.i.«. >t, (Innienajeam alla de ca^. 
gmidio e»uU.t,.et \vnianm -" ^l^?» W»« q.""'«™. '"■:?« 
pr«{irinm esC Emidem ufa(«sin «*)»»» .''«5*^ l ,'?1,"".?, '""^ 
L»Belg.e «d|imxfa.ben^. fy WWl'* "^. '>«:f'?«r<'' ^*' . 

ilaiyw ett «puii-pabuium , quo ^*; T**'V : ^..- _ ^j^ 589 EPIST&Uk^IXEGrMllTQUtlRTA. 

IToii Tenimnt ih Idem pcidbr atqwe kmm^faum iiddbnC 

Va]gtta«< evaui laeero pectm aperlafiihe».* - i 
Tu milii citrAy Pkaeni ite.scmiaia tmtn tndaduKifi 

Somnia foriqrosoiCaaNMdierkrdie;*''' •') :-" « 
Hlic te inmnloj ^ptanaqaaiki ie§idbSiasi aibiia ^ -: )i3i 
f' rSed noB kngft^Aiiu |[aiidia>ifi>nHiilsJliUletb • '^* 
Saepe tuos nostra ceryice onerare lacertos ^ 

Saepe tutio' tideoK m|pppiiDiiae!meos»' ^" - ' 
Blandfor imterditm^ .TOdisque simillima yt^fbk ^ ' 
' Elbqaori ^et vi^aht sensib.&tf bra meis. . i5o 

Oscula cognoscoji qnae lu i^offvnUtere lingiMuay < 

Aptaque consueras aqcipeM^.apth^dateu • • « ;y r •f .. ' » ' . ^ti.^jXMi^^fiilniaemptf 4Biis.f €laMdUi| > iBgnit Bn^ 
iZpr «^ffi^ 40U7r,. Idei^ri i|ob pq- ^uenhp hic poaiftaiP pco./wlB&eis 
\.test pad^,!}^ habjsre rationem^ qaae voGabuli sign^catio es i^ 
et dafe oper^ .amoii^.pQmii j^ rerqm.ndtara^pelilaest^qua 
V..vaa l^eQiiep ]i{i AnimadY. .; pulchriora plerumque haleii- 
In idem vemre est CQpulari., .tur^ quaia. ^andidn y" giiaaa 4^ae 
^ujupgi. iQisoeri* Cddvidfip. m'gra sunt Cf^^ v& 3l6* :£]». 

T^. vs. i44.." \ '' ]., -^^'^*^' .V •. .-' \ 

129. Omn^ videbni vatgtis n^^JiHcie.inv&fiOmln aoap 

sciL me . et tamen eram tacer laifrsaltem- te aai{)iec^* Ddmit 

ro etc negligebam ^deo ' vull- 137. ^ Sfiepe 4u99 etc . Oato- 

ffua y pon eAini poterami servU -faat FhaOnis laeertos p ' ciun in 

re pudoriv cvCtt' tam peHiitae «eosredibata jaoebsty.Sappho; 

amarem. Donut Sinm V^siem aoiipbnebat. vero Sao»^ eiim ip 

notat ' ' sa «uhiis aibplec6l>atur Pha^ 

; 133. Tu niihi cnra; Fhkdn. nem. CC £pwXIII..u^ to«. . 

Te solum curo; brae te omnes - i3o. •¥igHaai>' sknMus tku 

negligo^ quorum me hou pil- mau^ Sensibus mms dalivu»crt 

det. eammodK., gr^iac^ Sinuii no» 

Te somnid' nosira"re3ubwU e tant animi unientiam, Ora ec- 

^icilia in Lesbum sciiy.ut ad goi^ sansihas lacia isMlalgenSia , 

Uti|s meum in cfodem lecto ja- 'Sela vigilant 9 reliquo corpore 

cere mthi vid^ari^. Cf. Terent» sopiloy Por aomnum os aMmi 

£un. Act 1.' sc. 9. vs. ila.. sq. sensa proAsrt ; loquor cuhi Pha6- 

'lai^. SdmniA ^'fteliifpet' ne ddrmiens^ ac si vigilem. 

. boks vi atque origine alibi egi* i3ij. Commitiet^ eSt yamgem •i 8IA: P P H O lP:fi/A O N L r 589 Vlteriora padet narMra t «ed oniQit finot* . [ 

£t javat f • «t «ina te' nba :lil>^t . esse mibii 
•A( caii ee Tttan.osteiidiCy el <)rimia «eonm : . . . i9Si 

Tam aito iM isoniBoe deatiteiMe ^uei dr. / 
Antra neinitf<{iie |ieto^tianqaaiii' nemas antraqae prfr 

Consela delicna illa fuere toia. (sint. 

Slac me&tif iliopt'4 nt qaam: fniialis Erichtbo • { 
* • ImjMlaii id ooUd biiae jaeente^ feror. . ; i4o 
Antra yident oeoll icalbro pendentia tppho, 

QiiM mihi' MTgdonii manDlteis iastar erant* ¥. OfU. , Bp. K TSt Si. €011- ' 1Q8L Omscia dfaieiis , vohiy* 

•jamte dfcula.par lingnaai ii^ :fitiliii8, amoribufl, Loca* po<f<- 

diutBarrti; tis aaepe dici aonscii^, ab hc^ 

tSa Ap^ (afciiIa)iiSuM; Ora mtnunk natura petitum eft, uU 

^oinode et aple appiicalo da- -alibi me olMeryare et expUcarp 

re , fill eapUcat HeyiL ad Tt- .menuni, 

IniIL JU I Bl. 4«' vi. 54. Ail 139, FuriaUs ErichUh Erich^ 

t|«eni Tt. Heyiithm perperam 4oj inquit MicyUus ad h. t8. » 

aifaibttiiie liuDa Ottdti versu)n fTheaNila YOncifica s^ve maga 

piobat Wj^nb. BUdiopi. Crtl. ibit^ on)uk opera (ad.beUi fata 

VoLL P..3. g.'3. .pag.'7<« H* «operienda) Pompeju^^ Magi|i 

Oieafai cnhn, ihqait V. CL, .fiitns, quoque uaus est,deqiia 

Sipphib noh erknt detrectan- prolize Lucan. L.VI* (vs,5Q8i 

tisy quaiia liie. propter prae- ied hic Ovidius pro genera^i 

oedaitefli cjt sequentem Tenum nomina teneficarum « poiuisse 

reqartmtnr, i^ lascirientis in Ttdetnr, sptctM prQ 'fgBnerp 

«nors. De oscnlo Yid. Ant. Hot- ostirpattdD. 

Bianade YCteri ritu Napt c; 11. i4ob Jn coUo crine jaccnie» 

in Xhea Aat Roai. Gniev* tom. CC vs. 47* £p* ^- Airiosae sciL 

1¥. pag. 1119. • Ferrif inquit Burm.^ impulsi 

i34- Et eine te etc y« van fiiriia et gravisstma fierturb^- 

Leonep in*. Antmadv. tioae meatis proprie dicuQtur* 

. t35» Aicitm se 2Ytait etc. Horat L.L Sat4. v8.3o« Cip. 

T« not ad vs. loS. £p. VUI. pro Qninct. c ii.. 

i36. Desdiaisse, Y. not ad r 141. Scabro pendaUfa tophem 

iA 78« BpuV- . Antraarcuata» fomicata, cam^ 

137. PrdsinL Lenire poamt raia. Drafcenb. Fendaniia dlc* 

Heytnriiiia alett^w fHoeiit . 'ta^ qttod pendere TidebjmtuTf 

Qq3 Inyenio silHni » tfUM siepe - eaUlia nottu* j ' ' ^ 
PraeWnit y et multa < texit opaoa ' coifta, ; 

"At non sitttottio dominmi tilvioqne awillnfaaw » i45 
Vile a<datt lo<{U« «U« dos efat^tte looi* i 

"Agttotiit^ressasnotinnlir ceBpiiiB lierba»; 

•'• *De nostro carYinn ^OBsdtfregrame^^braL' 

IncabOf V tet>giq«ie lociam ^ qaa parte ioiili t . 

<' ' GraU priaf lacrimas combibit. berbi jaJMm : tSo 

Qain eiiam rami pontis lugci^e Tideiitas. . . 
Frbndibuat ot noUae dnlcQ «loecanlos.am. 

'auIlo'rQlero8nstciiitftta'.X!COvid. -tiosiiim- onuniieiitum , qiio^a^ 
'Ep. X, v8. s6. Tophtti Mlteiti -eommandtbilis milH Juc mt lo* 
'e8t/tit'immtfiiDnikeiih.9 ge- cus per se vilis. OndL Y. SiL 
-nus lapidis asperi, qut iadle luL > L. XV. ys, 196. Tana<{. 
Iti artoam resoltitur 9 odjnsm^ Faber ad Pbaedr. &^ h. l, 
minit Ovid. Fast L.II< T8«3^i5. -praef. vs, 3* Drakenk' ▲dscrip'- 
Tophus vero vocatur sCaber sit aotem Yir dodus ,: quia 
•propter ealculos arenarios', qair 4^ quoque dicatur in «iBfiila* 
'bus obsiftis est ; utf de fit , ul n » ^ro utilitate, fhictu , oma? 
'sc^Aier mt asper sit Pliv.' H. JL ineato , nemo dubitabit , qut 
Ia 58. c; S. Et oppo^itione.tai^ apud Ovid. -lletatti. L. V. vs. 
dbm marmoris Mygdooii in vs. 56i. legetit datem on» pio da^, 
aeq. patet topbum IbaBse Uip^ ^ttfnlM. ' Unde eflioere lioet> 
dein minoris pretii» ' Eadeta opW t|aanti'* ab .antiqnissimb • iode 
'positio occurrit apud Soet in temporibiis in.confage doCent 
^laud. e. ai » ubt in not lan- 'fecerint Quod ideo taatum 
datur Juvenalis Sat HL VK ao. tnoneo/ne et bac inr re tem- 

tfs^ ^Hf^^gdbiuiv» marmor^ pora aQitra qneramnry*nt adi 

Pbrygtum. Phrygius enim po^ lemporis laudbtores solent.. . 

pulus eMygdonia, llacedoniae 149. Incubui, .y.i£p,.Xr f& 

'regionepropeTbraciam^ oriuii« -51» ct' luit adb.'vs. 

diis. y. Dom Seiffen Op. L iti t5o. Grata priu$ hegwm 

't: 'Phtygius tapisJ' tOmhibil etc Gravis obp^tio, 

i45. StlvaMy -qutLe efc. Cf. «ta&ta . fortuoae mutalioiitfe. GC 
■Ep. y. ys. i3. 84; et not «ad b. vs. Gs. b.Ep. ' « 
vs. ^ 5i. Quut etiam-^ami eta V. 

1^6. Vitt^ dostratitte (em- 'sbt s|d' vs. iS8.'b. Ep^ .- > 
pbattcej loeL Uequi et pr4- i5ai>l^ii&:c'(diikieono> qao- Soli ▼irant noniilta |>te moesfJMnm mAter^ "^ ' •*> 

' Concinit imarhim DaQKaft lili» Itjai. 

Ales Ityn^-Sappho^^eseitos danut amores*' - ^ xAff 

Hactenos*! u« m»dk catflra^nocie ail«nt«) 
Est aStfdt» , ' tltrebqtiEe ma gis pdHuddttt amai V - ' ^ ^ 

Fona sacer^ 'httM liiaili«nilni«a habefe ;pacan<: 

, • • ) . * T ' ' *r 

4 • • 

noiAtf* 41«».' V. not. sd' TS« 8. tuSj ut TJbununi , . ila 'tfvi^ 

Ep.X. "^ ^^ • • ' gaUilefe •obscnrat WyttAib. V/ 

i53. Virvm^mf^uUii pi$.lp* GL, BiUj Qrit' VoLIi fi/.IU. 

ptetate pia , quod potius doh pag. 73« 

interfecerit Tereum iDaritum , ,5$. Hacterms. Proprie scrip* 

qoamrtym filiimLDpoiilw <Queift* fbms' liitiAi l|ac .toc6 «sl>suiit> 

filioiDpaUi epubmdiim adpor» p^o adverbio tocii^ uiqme^^^ut 

loit, postquam Procn0j mater iliM loauAUi Veteliam de-iv, 

PindioiG^ 9 Athenakvm regis fi- ad hamrtem* ti^fuey Hoit pm 

ria, intalleiE^rat, maritum . Ph>*i ^dterbio Umporisr dd hoe U9^ 

hnDdB0 sorori stuprum. intulis^. ^'^tmpJtsJY, Vofsi doMLali^ 

le, stB^tanique , exsacla^lin» nitate merito Mispedtr c. td.lW 

gna, dausam^ tenere,, ne iBJit^ mikeA -hactmut ouin^^acula uf 

liam sibi factam Tel sororirT^ con&tructa iilio^adfaiiosetisa^po>' 

palii' o^mtiiuiuearst. . .Omtiium ^\ii^ '•pto' iw tanJUML\ <Cic. .dei 

HMertii Dii Teveum in upupait^ Diri& ei^- ^De Qvat 'L.*ir: ^a 

vk •oapilstmi PrQOien lin hi- 97. J>r«]ienh: V. Tiurseil. \n>w^ 

nmdiaem', PliJlomelam..in. 1«»; et Chr. Godofir. Schatutt vd 

dfliami Itjm ini palumbem as«R Lfei^ ^CIoerotfiaBOi in <t* -^ ^ tinnit.'Vi'O^Metaiii; L.Vfc f trthieaid t\L Ut, tabquafttl; 

n. 4fi^'sq.' '' ' . . :. .' »».. WafeSf rtiedia esseht'iki<i«ii Sileii-l 

164. Jiimtr/ani,' Thaaddm^ da. 6ad; Danritius hiinc'VeiK* 

V. a^ ad fip^li m 4€» ' ' giV<i inlerfireutnr^ » iiM^e ^a* 

Dmdias aUs. flirando.: P»o<K. ft^edlani ''notlem ," dooec 6rxis&d 

ae. ib Dan|ide, Phdcid&s^iur- ^^sxlXP ^- • < ^ • '^^ 

Hobte. «d Stephannm '««■ un« •' •> . ""^ ' ,' ". j '• ' : - J. J 

k. L l«>d.t 9rrf«»L ^- • ; »'W«r..y-.*4>v..tenn.T'f°*! 

Hr». Hujusfflodt repctiUoiri* »5»i /*«««« .Ao^re-.^ep»?"»» Sg^: EPLSTOLAlDSCimiQlUtBTA* 

Quem snpia ramp0H8Xt»uidi^ *«^ii|}eB «loUw^ ' 
Una nemua; teiMro fiflspile taita. nireU: i afo 

Hia ego cum laMoa potuiaawi.^tytibila.am^y. 
Constitit alfcte ocolos* KaSas ate oiBOf» 

Constiijl^iet dixitj:: QnpmaminMiigiiilMi^Tafl^^ . 
:llrcias{9 A]idufaaias..tarra«pfiteiida.!ti^i« . . i . 

Phoebus ab excelso, quantumpatet,adspicit aeqnors i65 
, . Actiacum popvli Leucadiumque vocajit* 

Binc se JDeucalion , Pvrrnae snccensus amore » 

.' '.MEsity((eC iUaesO oorporepr0ifis^aqwa« \ 

.• • • » '^ • •' • j • < j ,» , » I ' 


ifni. tav lod/, .qaaoiiipiiiinia Bpiri v«{pa>adsiiinni«Aialwiff 
Bauaia^tA: Qoiniil. i\\- < - , . • ania • stdaa j^viinana. (V. Ax^ 

ai|^oaaLlo<^v;^«t3^.^<«qiia..ga^«9i *iiS6, Moebus eia. . Qai ,; uf 
dffi JXe lotov^fTJ^ «4 httnioi ex d.. $.: patet, iU tmtd^ 
¥aL 2nat fitirnf. . <[d>.Qiii9i:t^.I^ Miebat, lud^taEb eodcBi.ia h\ 
Q^XuY.jad* jaifc ^ ..j : o». r n ea ctaiabatur^ biuc t^^tae^iis 

«vf6d. .£Imi neimiiN/Sftla; lon Mbpicit^ prOi 4rmpliimvBi|Qdbj 
tQil&eit BQMnSsrMais^iaif^inia*) )iu3et<ad ete; - J . . 

«if. .' Afenplisiinia ai^a ai^bQr»^ t 'ilse.' vjic^itaonik. fioiS ifktor 

.'tTiUeri? .cq^Ti^ ;QQipUijMklH fiim' a^ Augoala de.deopatia 
qfiQ..nidUi> gtamiiDal.Mi: iHV^.^'* itfegypti* Bafpnii etiAal^aia ler 
bis oroscmie. Qud« * ... t > porUtnn.aiariiiillai Ifinii pacf 
. 161. jiralia5.«nwu..Nsbis (99^-1 iMfaondiBta eBtLabAetio^.udie 
dm« Un# ex{9aJ(|B4i)^Ul^.,Yvwai ad'AkibBadum. sinim/sifei^t.fid 
Lfmnep ad h* ts. DeliaCKRiiif qnam dictam cIadem.|iaM«s e|^ 
aip46cf(tiqneLTi4PSi^^..a4Ca^s« Anloniarf ieumcvSlNi».^ . < 
¥..G,.;^ y.,. c.^45., I^aii94i^ .W^ »67. J^utmliOiK^ FnriM^ Jf 
^CI^Jpi^tium) Deae e^eireQ e\ DantL SeifiiBa^it .¥A.ir» . 
Doride prognatae. -vtB^ PamU .gkftmm tlfnm 

. r'^^ <po/i5iiVi/. Cqnstitit V. aeina ob .ooiilas ^Dilnf .^^ 
f;pt ad ys. i54, i55. ^* £p- patis.piaifllu^^iit/liioV^sumpiasr 
tgnitus aequis ab utraque d^itam. sct.dedi^set DeufialioUi 
wj(e,.' paribnsj niutuo 'urer/i! ■nri&imperiid^ iacaaibsraeofr 
Jgn^ fet lireri; amoris Vdiemen- j)«re.eo8pit P««9rie enimiauo 
&m aperire; notissfauumest ^ pondere ofBMai • ^v^sstsae diof 
164. ifm^raciVi5, iadis, Grae^ tul^i.h^msiii geaeris iB^lanfa* 
aa fbnns. Ambraoiai 'Pyrrki , ler^. : ' C .t^ 4 • SAfPHO PHAONf. 593 

Hkt HKM t yretsus Atiior tetigit lentbcima Pyrrhae 

Pectora $ DetKSalion ig&e leyatus erat* 170 

Hanc legem locas iile tcinett p^te protinas altam 

Leucada : nec saxa desilttisse time. 
Ut moimit , emn yote Ahiiu pgo frigida snrgo : 

Nec gravidae lacrimas contintlere genae. 
Ibinms, o Nymphe^ monstrataque santt petemus. ijS 

Sit procttl insanO vietu^ amore timor* 
Qnidqnid erit^ melitts qnam nunc erit. aura, subito: 

Haec n^ea.nqn magi^um corpora pondus habenu, 169. ifiiD tMfa. Praiise^ti^ liiAimain tei& s^lUbftxiii nattf 
nma aqaaram aigiiifkatur effi* 'ra brevem , ob caesuram produ^ 
Mitas. ci.ciUys4d1.Ep.YI. 

Vatui. Amor in Pjrfham Frigidm Gf; vs. sa. Bp. L' 
sciL 9 relicto Deucalione. i74* Grti^idae'^ gitnas. Ocu^ 

Tetigitp sive ut sagitta, sive U lacrimas qoasi coaceperant'^ 
ut ignis. Utrumque enim ton- ac jam partuHentes (betum4X)ii- 
gerc et coaiingere saepe dici* titiere, oomplscti , exactis mei»^ 
tur. Oud. ' sibos , hoii amplios poleraoL 

LerUissima , {rigidissima. Y. De v. Gemte signif. supra dto* 
not. ad vs. i. £p. I. Petron. tum est 
c 16. 175. IBimia etd En S^pb(kd 

170. IgHe ievaius etat, Ve- iiiiiikium persnasum, etadquae- 
bementl amore , quo preme- -vis perieiuLU subennda paratum*^ 
Intor y levatus , liberatus erat, dum. idem ipsi adddat , quod 

171. Hdnc tegem tocus itte Deucalioni adddisse supra siarip* 
teneti Illa est ( constans , m- seratj 

mjutMiii i ob verbiim tenet) . 176. tniatio vicias dmore ti- 
natura , conditio , indolcs istius mot. Vis timorb declaFatur par- 
loci. y. Ep. Vn. vs. i56. Dra<- tictpio victus^ vi superaUis ab 
kenb. Mecnm facit Ruhnk. , amdre eoqne insano. Y, not ad 
cum dicat ad b. ?s. « In verbo ts. 6. Blp. I. et vs. 53. Ep. VIIa 
tenere est quaedam constantiae •< Timor. V- vs. 17S. b. £p. . 
et pertinaciae significaiio.'^ t 177. Qmdquid eriu Gonsd- 
173. Cum vode abiit. tiis •lationis est £ormula. CL Ef^ 
dictis ^ statim abiit ^ ac con- XIIL: vs. St.. Oud. Quodcuo^ 
spectum meum fogit Ceteruin que malom inde eveniet j l^ 
ad tobtoi abiit notai Drakenb. vius erit, quam illud; quO i^olie 

Ar Bgi EPISTOLA DECIMA QUIKTA. 

Tu qaoque , mollis Amor, penniks soppone cadenti t 

Ne sim Leucadiae morlna erimen aqnae. 180 

Inde. chelyn Phoebo/coiamunia munera, ponamj 

Gt sub ea versus unos et alter erunt : 
Grata lyram posui tibi^ Phoebcy po^tria Sappba» 

Convenit illa mihi, oonvenit ilia tibi. 
Cor tamen Aetiacas miseram me mittis ad oras, i89 

Cum profugum possis ipse referre pedem? 

premor. Ep. VII. vs. 71. Dra- 180. Ke sim •— martm enr 

lcenb. mm , L e. ne mea mors sit cn- 

177 9 >79* jiura , subilo ; Hdee mini (invidiae, inlamiae } aquae 

^mea eta Per Apostrqplaeii po<f« Leueadiae. Cf. vs. 5i. Ep. K. 

ti9 et oratoribns £nnitiarem | ad et noL ad h. vs. 

anram aermonem - vertit Sap« igi. Jnde ehefyn PhoebOy 

pho, ut sni misereatur, ac coi^ coiiuitii/iia (nobis) mmera,p<h 

-pus cadens sustineat ; id quod f^am. Dcinde dlharam vcl If- 

jacile aura posset , quia amo- i.am ^ oonsccrabo. V. not ad 

rts cura ac lolliciUido illud ex- £p, j, ^s. s6. ^ 

tenuasaet , omne fcre ponduB ^^^^ jj^ ^ ^^^ j^g 

«demisset. Ne itaque operisdif^ aignificat, ut h. I.; vel "mdea. 

-ficnltat^ ab ope ipsi ferenda ^-^^^^ ^ y ^^y^^ j^-^ 

abslcrreretuf aura, mvitatoom ^ j^ Terenlii Andr. ActL sc. 

9ub)ecrt « Hadi mea ctc" ^ ^^ 5^ ^ti et Oud. cxpo- 

179 rn tptotfue.mollisjimor ^^^ y^ j,^^^^ 1 ^ j^^^ 

«tc Tcncrum Cupidinem ro- o^ ^ m aj:^: 

. 1 . • iT . ^ jB3. Graia posuu Adiecli- 

eat, otalasipsi subponat , qua* ^ '^ «^jj-t rc 

« * , /» • jf \Z ▼w»u facti causam rcddit t.i. 

pramat a^. w. .68 h. Ep. n^^, J ^^^ „„^ ^. 

"^. ^ ^'.- f^^it r* «!>«"«• t"» v««- Ex quib» 

diL V. CL Initia Phdosophiac _ ^ w a ^. ^ 

", , . ^ - • r» postremis verbis adparct, qua- 

Platonicae P. I. pi^. i3i. Cur fe ApoUinen^ Dcunl invociet 

ptdmcm mvocat Sappho, m- idem palel ex seq. Poetria 

quit ad h. vs. Domit , non tam g^ jj^ 

numen wopitiiim , quam ad ^ ^" , 

historiam aUudens. Nam Leu- '»4. C(7/iviair. Cf. vs. i8i. h. 

cadii cum sontem dcmittebant, ^P* 

addebant pennas, necaxu per- »85. Cur tamen Aciiaeas'' 

If^l^ mittis ad oras ^ sive me cogis S A P P H O P H A O N I. 595 

Tu mihi Leucadia potes 6886 sainbrior unda : 

Et forma et meritis ta mihi Phoebus eris. 
An potes , o scopnlis , undaque ferocior illa, 

Si moriar, titulum mortia hahere meae? igo 

At quanto meliuB jungi mea pectora tecum , 

Quam poterant saxis praeoipitanda dari! 
Haec 8unt illa, Phaon , quae tu laudare solebas : 

Visaque sunt toties ingeniosa tibi. 
Nnnc yellem facunda forent ! dolor artibus obstat : igS 

Ingeiiiumque meis substitit omne malis» 
Non mihi respondent veteres ik^ caffmina vires» 

Plectra dolore tacent : muta dolore lyra est. 

lam desperato amoris remedio' sentio a Dmkenb. V. GL phn- 

nti , PbaSn! ad hnnc est Apo«-' sin praecipUanda dare aequipa-. 

strophe ,' a quo erat digressa ninte r^ praeeipUare, In verbo 

Sapplio. Oud, ' enim 4iare equidem Tideo no« 

AcUaeas. Y. not. ad t8« 166. tionem volwUaiii, Quid enun 

h. Bp. Argam. §. \, probibet , qno minus noleos 

iSe. Prqfttguspes qut a PoS- quis praedpitari possit? td quod 

tis dicatar , in promtu est PrO' bic in censum yenire nequa- 

Jugum aittem pedem rrferre est , quam- potest. 

interpretante Drakenb., profa* 193. Haee suni illa e^^ Nem- 

gom redire. pe peelora Gfl Ys.4t.sq. b.Ep* 

Ipse interprelor vUro ^ tua 195. Vune veUem. (ul) fa^ 

sponte, nemine yel re vel per« eanda forent^ qno pacto for- 

sona iopediente. mosa tibt yiderer , alque ipsq 

187. 'Bsse salttBrior. Cer- ad me redires. Cf. ys. 41. b, 

tiorem salutem afitoe. Dra-^' Ep. ' 

keob. Dolor ar€tttS ohsiat, Imge^ 

1S8. Ei forma ef meritis, nitmupie etc. Y. Ovid. TrisU 

Formaf inquil Drakenb. , re^ L.I. £1. i. vs 48. 

iertur td puldiritndinem | me- 196. Substitit, V. not ad vs* 

fita ad opem salutiferam'. ' 86. Ep. XIII. Yerbo excidere 

189. $copuUs > vndaque fero^ usus est Ovid. in Trist vs. mo* 
dor iUa, V. Ep, Vm. vs. 9. do cit 

190. Tiiulum, Y. Ep. VIL vs. 197. Non mihi respondeni etc 
^ ibiq. not Non congruunt, ut anlea, ne- 

191. Praecipitahda ddti, Dish que apUe sunl , nec laciunt 

Kr a 5^6 EPISTOLA DBCIM4 QUIITTA. 

Lesbidea aequoreke» tiiiptiiraqHey nnjitaqiie prolas | 

Lesbidesy Aeolia iiomiiia dicta Iyra| 900 

Leabides , infaineili quae nte feoistb amatae 1 

Desinite ad citliara^ tarba veaire meaa, 
Abstulit omne Pbaon f quod tobis ante placebat^ 

(Me miseram! dixi quam modo peoet meos!) 
EiEcite nt' redeat : vates quoque yestra redlbit. 3o5 

Iiigenio vires iUe dat^ iUe rapit* satts ad carmina componenja. ^«f. V. Anaerepn Gan»* I*«I» 

Oud. Exspectationi nQU satis» vs* i* ubi et Faber. 

faciunt. Drakenh. AeoUam suam lyram adpet- 

198. Pkctra dolor^ etC* Cf. lat SappBo propter dialectum 
vs. 195. sq. b. Ep. Aedlicj^ 1 qua usa est in car- 

199. LesbitUs aequar^ae* Inr minibus. Y. Horat. L.n. Od« 
sulanae quippe. Yox Lefbiik^ i3. vs. 94* et Cruoq. iicboL ad 
ei in priiicipio dtiorum proxi- b. vs. Drakenh. Cf. et Milsdier^ 
me • sequentium versuum , ut lich et Doering ad b. ^omL vs, 
vides, repetitur, quam i*epeti- 201. Lesbid^ ^ mfamem etc. 
ttonefti Ilhetorici et Granuna- Y. Argum. j. a. Horat. LIL 
tici a;/iffo^ vocant, qua figura Qd. i3. vs. 94« W^'^- ?i- ^^ \ 
Ovidium usum esse quidam Ep. 

dicunti ut Micyllus ad h. U, aos. DesinUe etc. CC vi. iS, 

Bon tantum.afiectus causa, cui sq. h. £p. 

ei| res servit;, sf d etiaiii ut mo- 104. Dixi quam moado pene^ 

rem Sapphiks exprimeret sive i/^eusl Quam modp dixi peoei 

imitarctur, eui dicitur haec £*• meus Pha&n. Hia innuit Sap- 

gura y^dt iainiliaris fuisse. pho , ait Drakenh. , sese olim 

. aoo. Lesbides , ApoUa twni" Pha&nem ita adpeUasse \ quod 

na di^ta Ijrra, LeshideS| qua-r tamen nuno non canveniebat^ 

rum nomiuil Laudftta, sive cxde- quia a Phafine rehcta erat, Ideiq 

brata sunt . mea lyra Aeolia. fere color supra est in Ep. V* 

Dicere euim , ez observatione vs.4* 

Drakenk , est pocStia dicta sig- . 9q5. Fa(e^. Pro ingenio po& 

nilicaliqne familiare ved?um , triae et vatis vestrae | ut pas- 

quod probat Horat* L*I« Od. stm Ao/riopro ejusmoW^ia, af* 

7. vs. 9. et Bentl. ad h. va. fectihus atque animo ponitur, 

Brudkh. ad ViVSg^ |..£L £L Qud. 

10. vs. 19. . QuQ ^euau etian^ 906. lUe diai^ iUe rapit. De 

Ci(a«f i usur^ artmt verbuni ^- i^onoi^e vid. not. ad i^- >^ SAIPPHO PHAONL 397 

Ec^d ago precibns ? pectasne ajreste moyetnr ? 

An rig^t? et Zepbyri verba cadaca ferunt? 
Qai mea yerba ferunt » yellem tua yela referrent. 

Hoc te, si saperes^ lente, decebat opos» 910 

Siye redis , pappique taae yotiya parantur 

Munera: quid laceras pectora jiostra mora? 
Solve ratenu Venas^ orta mari ^ mare praestat amanti. 

Aora dabit carsum : tu modo solye ratem» Ep,IL Cf* b. ys, cum ys, x^S. mum penetnnt Semper poe* 

sq. h. £p. tae irritas preces a veiUo mi* 

507. Ecquid ago preeilms P firri dicunt yel in mace rapi. 
kaaliquid ago precandoP Ali- Oud. 

ffttid ugere is dicitur , qui quid Verba caduoa, Uli hommes , 

fiuit, qttod per se bonum at« qui moriuntur, et res , quae 

qoe nttte , sibique «liquod com* pereunt, cadere dicuntur; ita 

modum adferrepotest. C£ Ci<V yerba cadifca yocantur, quae 

Tmc. Q. L. IU^ c. 90< extr. V. quis frustra locutiw est V. 

van Lennep tn Animady* | qui Ovid. Fast. L. L ys. i8i» et 

Micylii laudat expiicationem ita Dot ad h» vs. 

se habentem. « ficquid , sive g aog. Qui mea verta ferutU 

etiimne aliquid ago , i. e. effilcio etc* C£ vs. a5. £p. IL 

precibus meis, quas modo fe- aiQ» Si saperes. C£ vs.^. 

d, ki mibi agreste istud pec* Ep.Y. Terent, £un* Act.L sc 

tu5 ac dorum movetur, an non f i* vs. 3i. 

Pedas agresie* Dnrum, in- Lenie. Y. y& 69. b. £p, et 

humanum , ferum. Drakenb. Y. ^* >• ^P* ^* 

not ad vs. g6. £p. UL »>• Sive redis^^votivapa'» 

508. Riget ? Durum et inmo* raniur pumeron Sive jam in 
Uecortuumnecprecibusflecti animo hj|ibes redire , et jam 
ant moveri potest Quali indo- nunc ooinparas sive praeparas 
ie bomo passim quoque rigidus munera /Votiva# quae pro felici 
dicitur. Oud. Y. not ad ys, reditu Diis redux ofTers , et sus*. 
i3s. %. IL et ys. III. £p. Y. pendis: veni celer^ solveratesL 

Z^jri verba caduca fe- Oud. Y. van Lennep ad h, vs* 

runt? Anverba mea foliis le« aia. LaceraSf i. e. maximo 

>iora caducis ( de quibus y. dolore uris^ crucias. 

Heins. ad £p«Y. ys. 110. ) au- ai3. Venus , oria mari. C£ 

/eniiiiur a rapidis ventis y nec vs. 60. £p. YIL et not ad h. 

tibi adaureSf cert^oon .ad:ani^ ^^* Yere na^im^ canit £• W* 

Rt3 5^8 EPISTOLA DECIMA QUINTA. 

Ipse gabernablt residens in puppe Cupido: 3i5 

Ipse dabit tenera vela , legetque , manu. 

Sive javat ionge fhgisse Pelasgida Sappho;' 

(Non tamen invenies^ car ego digna fiiga). 

* 

Higt in elegantissimo in Redi- ai^. Aura dabit cursum, Cur- 

tum T^ris carmine trocba^co pag. rendi, navigandi facoltatenL Cf. 

a8. Ganniiiiim Higtionim, qnae vs. 59« Bp..YL Drakenk. 

A. Ypejus y. CL. edidit. Har- Solve ratenu Ab iisdem ver- 

deroyici anno i8o3. bis indpit ys. prozime praece- 

ll^are praestai amanti. Stat dens. De qha repetitione vi* 

prae , sive ante amantem , ad* deantur , quae in not ad ys. 

esty favet y juvkL Hinc notat i54» i55. a Wyttieiih. animad- 

facere , ut quis babeat , quo Tersa legantur. 

iiti possit , fidei et constanttae sx6. Ipse daUt vda — 2e- 

adjuncta notione. Benevolen- getqut mamu Ut ventus .exi- 

tiae, inquit Oud., ac praesen- git^ vela Tel lazias remittet» 

tis beneficii significationem ba» vel strictius addooet Vda dv 

bet verbum praestare kud. Gro* re, puta veniii , est vela remit- 

nov. Observ. c 8. V. van Len- tcre, V. Virg. Aen. L.IV. ▼«. 

nep ad vs. 911. sqq. Burm. ad 546. Vela legere^ addaoere> 

b. vs. «omen, inquit, at to- oolligere. Vela coBtraliere di- 

tum latet, at ad se rediret a- xit Liv. L. XXXVI. c 44- ^^ 

mans, quodsi faciat , certum raU L.n. Od. 10. vs.aS. Ovid. 

est Venerem mare praestituram, Trist. L. HI. £L 4» T8.39. Dra* 

quia" ut in seq. Ep. vs. -94: kenk 

In mare jus babet, orta mari. Tenrnn -« ntOMU Veneris 

Semicoldn ergo post mari tol* quippe. 

lendum est. Vnlgatam lectio- 917^990. Sive jwWt eta 

n^m male defendit Burm. ; nam Hor6m Tersttum sententiam a 

PoSta hand dubie scripsit mare Graevio expositam. vid. in Ani« 

stemet amanti y ut Ep. XIX. madv. Lennepianis ad bb. w. 

Tsl t6. stemet et aequoreas etc^ Peiasgida Sappho. Vox Pe- 

Et banc scripturam merito prae*- lasgi , inqait Drakenb. , qua 

fert. Valck ad Herod. L. VIL dim certa Graeciae gens de- 

pag. 595. £d. Wesseltng. Rubnk. notata est, postea in genere 

Tom.IV. pag. 173. Adnot Edit. usurpata fuitde omnibus Grae* 

Thom. Gaisford. Perpcram ve* eis. V. Ep XH. ts. 99. Ita ta- 

ro ab omnibus hisce Tiris lau- men h. L non Tidetur adcipr- 

datur ys. 16. Ep. XIX. ciun sit enda; nulla enim in hoe epi- 

Ts. i6oi ' tbeio foiiet eknphasis. An iu- SAPPHO PHAONL 

Hoc saltem miserae crudelis epistola dicat : 
Ut nulii Leucadiae fata petantur aqtiae. 399 400 qoe potins Sappbo sc^ Tocat 990. Ut mihi Leucadiae fof 

Pdasgidaf quod inoolae Le»* ta petantur aquae. Miserabili- 

bi, qnae patria fuit SajgphiliSi ter saltum Leucadium \9jafar 

orti ant ex Pelasgis ? Certe di- ium et mortem suam appellat. 

cuntur Pelasgi et Pelopbnneso Domit V. van Lennep ad fa. vs. 

orti sedem posuisse in Mace- Tunc enim non ampUus amo- 

donia ; inde vero ejecti ' alias re saevo vel' spe inani reditus 

legiones inhabitasse , et quidem tui torquebot et vel brevi ero 

iDsuIas maris mediterranei ' et levata. insiano' fufore , quo te 

praesertim Lesbnm^ V.. Dion. amo;'vel moriar in tui infa- 

Mcam. L. L c 17 et 18.. et miam et cfin^en, ut qui causa 

Diod. Stc. L. y. c ^9. ' babeberis m^ae necls. Oud. # • » »• •< » > • j • 4oo CPtSTOLA. OECIMA SKXTA. P.jtS.IS H E t,S NJ JE. A B G 9 M £ N T V K. 

Hujtui Epistolae argnmentum '^o minus ploribus liic refe^ 
ram » prolubent quae in Argumento Ep, Y. a me da Paride 
at(|ue Helena perscripta sunt, ad qpiod Lectores delego. Id 
tantum notasse sufiecerit , Paridem , MenelaO in Cretam pro- 
fecto I Helenae banc scripsisse epistolam ^ ^a ad maritum 
relinquendum et se in Asiam sequendum sollicitaret Om- 
xies ceite eo consilio Paris adbibuit arteS| quibus feminae 
animum moveri ac labefactari posse noverat. Pulcritudinem 
enim ji^t et no)>ilitatem et ditilias et corporis robqr et Yenim 
infractnmque amorem; nec quidquam omittit^ quo Menelaum 
apud Helenam in odium ac oonlemtum adducat Metum aotemi 
81 forte qub suboriatur , ez Helenae animo tollit oninem , cam 
dicat 9 infaraiae nibil inde se contracturam , imo laudem ; qaip« 
pe quae ipsum amando et sequendo Divinae voluntati respoa- 
aura , suaeque adeo felidtati provtsura sit 

A MenelaO sane , inquit ^ nibil est quod tibi timeas^ £tenim 
Tel ob ingenii duritiemy ac formae tuae ignorantiam et ne* 
glectiun te repetere supersedebit) Tel^ si praeter opimonem id 
audeat^ audadae ac stnltitiae po^nas morte Inet» si qoidem 
tantb ego gandeam opibusi ut| qui armis me petat^ inoltos 
abiturus non sit« XxAMC tibl Priamides mitto, L^daea^ saltltemf 
Quae tiibai sola te mihi dante poteat. 

Eloqaar? an flammae non est opus indice notae^ 
Et plus, quam Teiiem) jam meus exstat amor? 

Ys. X , s. Hanc tibi etc. Banc dae formula | supra explicui' 

salutem , perfectam nerope et mus« Oud. 

plenam ^ qualem tu sola mibi 3« Eloqmr P Elegans est rhe- 

dare po|es > milto tibl MiUere tprices figura ^ isnptaL seu dubi* 

Tcro saluiem pro mittere epis*» tatio ) nt alibi « Eloqnar an 

lolaro cum solita saUitis optan* sileam*' Signilicat autem e/c- Laetitiae mixtas «oa habitiMrftiyiefPi,,, . 
Sed male dissimiilo. ^piia enim: oelftvffi^. ign^m» . . 

Lumine.qiu aei^per prQclitiir ipae^aiia? 
Si tamen exspectas^ Tocem qaoque rebus ut addami 

Uror* habes animi nuntia verba mei* ix> 

Parce, precor, JTas^^; nec Tulta cetera doro 

Peilege^ aed fomae conTenienle tuaek v 


• • r 

1' • . • » > ^). pfomere ft iqManire 'eUf .onmilnis c oi n i^ i ciyi e^t.Qin)»; 
qM aiente eoiicipiataa taoinu . & JDapi iMyiara. 4^9^!^: e^ 
V. QttineL L» 8L 19 proOenn. Oonec opportunitates sesen}^ 
Ond qoasi ohfenipt , uU-^e . lyeta 

Jndiee sive.prbditore, dela- laetari atque amori me tradnp 
tore; index eniia pcopjj^eit •licfat,'. , v... - ^ . • -^ •> • ;>^ 
is,qai aroaua detegit et «Uis , 7. ^€di m^.^dif^imfJo^te^ 
melat. Oud* > :CX ^ 37. £p^ XXf* Yv<aqt! .^ 

Fkmmaf^Mf^ , Yeie«M|9- ih* T«. ,...'.. , , ..;..,. 

tiasinii amoris jam, ante. . ti)^i ; : 8,> PnMft'<ui«. Gr..va»38. d*^»» 
Gogoiti, curo, prae^nta Q|iaai .V. npt ad y^|iro<$(^.\ : . ,.„ 
maritOy omni, qua po^ui rati9* lo. ,Ur9iP:Q(, W^^^* %;^V* 

ne I sigoif.ac faciis ti^i indica .etys.* 5. Kp^.Xjy.; . »,, 

veriiBy quanto in ta amoro ar* . Habe^ ammi etf» C^ .t;|s:i9. 
derem. Ad)eclivuin na/W io flue .Ep. lY, .Nm^vi vifi^ '^4^ 
liabet rationem , . quare indici- live ^pn^jpMa. .^ifi/^.j,;.;ift 
bos literis opus non sit. , .. ^ £p. VL vs. 9. Nuntia lOmh ft 

4. £< p^f ^utfne iMem* oHiltia attis poet^rufp Ip^is # 
Conatom esse hic prae se (ert ,quqs laudat Heins. . ad OvJi^» 
cdiidus adulter, an in p^tpre .A.:A^. L J.. va^. 433. , tfuniwm 
srdeBtissimiim amorem ohpri* isuhstaativutt neutro genf f^ vfl 
aiera poaMct , qui tsptum, ya* barhoanum ^, vel oer^ jiou .^^, ^ _ r-. _- -,. , — ,-^^ ,.. ^xtlM^ 

limtatem etiam adparerat Eat- jmI Liv,rV. &4i» eatr, et Gimv^ 
Uare emra prQprie difiuutqr, in Tbeo, .L-^JU .jAp^d hanof 
qQse emioenl supra - reliqua , scriptores IfunUu$ dipitMr. tuip 
qoo roagis in homlnum oculo^ de.eo, qni parrat, tum de|«^ 
incarront ^ unde nutioQem, ao- quaa uarratur. BMbnlu , ^ 

cepit apparendi. Dra]cei)b, 11. Fasso^ mihi < qui: fassuf 

ExOat sive emlnet instar sukn, sive £ileiaaL Cf., v»^4«^£pi 
flammae , quae tecU>. pruiypil ft ^^IX/ Hetaiii. If» XUL T9. 18^ 

Ss 9^ EPiSttfL^A DECIMA SI&XTA. 

^am^dUiA' griittrm^%sl\ qitod"epis1bla noslra rec 
Spem facfty^Oc i^ipi me^^qaoqtie posse modo* 

Quae rdta* sitiie , tie& te frdstra. *prormi«erit ^ opto , iS 
Hoc imM'q«i^ti s&Msit/maiet.AfDorir, iter. 

• r 

L. I. Ez PoD^o* fip. Vtf. V?. aa." fdres' iion esse in iisu Eeeepi 

Drakenb/"' h < « > < epistolAmtitani',%edjiccefdt9ed 

Vuttu — d^im. : Serero ,* tristlr hic fuil^necteiUs netri. .V. van 

Micyli. ad Ovid. Am. L. I. El. Lennep in Animadv. IReeipere 

la. Ys. 34. Cf. Ts. 16. Ep. XVIL euimy ut ait Gesn. in Thes. U 

QiiiVuftas Hgtius te^doc^at, .Lw esrcttpereTelaeripeir»» ena 

tk^ nnfat' iWtanr eM el -aspefam. 'vicissitadiiiis aliqua 'Hetatioiie , 

^ud. tttinlctfigHturo^iilliy idqnod 

^'^''t^Periegei -G^ts;' 3. £p. capitur. Becepta^ inquit Oud., 

^IV." - '* * Bonsigaifieat simjAieifierffCccsp» 

Sedformae eonvenienle tuae 'imm a ie ; liec emm Latimri h 

-r^^eJ tnlta 'miti et' pladdo , non foret^ sed instar anaatoris 

^qudem - ^xtgit - pukritudo toa ; dam in cubiculura tuum ac lae- 

quia, cum sis pulcra , debes * ffom admbst ; unde spem ba- 

•'^am- esscplacida.' HulMk>ti>' Ut fc^o, me ipsum queqve recep- 

muliebri •ingenitn nihil molestias tum iriv ludilque P«to in eo 

'eaft>.quaqii ob rorinae turpitudi- composito. 

nem notari; ita nihil e( grativis Epistoia reeepta epemfaeii, 

•Adcidere^potest; quam stJbr- Aoc eie. - £t Paria noverat ya- 

ittae-'iaudetttr praestantia. C£ ram vibiam sequi solere.» 

l^haedr. L.in.'fab.'8. Ofid. Ep. il Quae raia sM. Batum 

^H.^^vs. 178. vocatur / quod certum , firmum 

< r3. Jkmdkduti. ]!>e lempo<- et inmoMie est , cui oppooitur 

•rC' ' dici non longe praeterito irriium sive «Mnwn , quod mir* 

^decet Drakctab;- ad SIL lul. tatur. . Terem. in PhomL Ael. 

^. JLl. ts. 374- Heo subitam Y. se. 7. vs. 58. Ctc. Pbilipp. 

itanC'' esflte ketiliam Paris hac Y, e. 7. Pfaesertim ratm diceii- 

^articula significat. Quod ad tur^ cum qnb praestat , ' qued 

Aynnu1am''grra^feam' esi^^' lilem preniisif. cr.^'Ep. Xih vs. ic)4. 

tid Burold^m' L. Vt. ^ 884. « So^ cDrake^: 'Bnta sintv Dii^fir'- 

lehmis,inquii,haec fonnulaest «nent. 'Ovid. Trbt L. L 2L\. 

fttbih' gaudentiam , ciun tameii vs. 33. RahnL 

aiiquid est tam saevo iii tetti- 16. Hoc mihi etc. Y. §. a 

jiore laelUm. ' • Argum. £p. V. Ita dictis Oi* 

-' Bee^fia, Notandum est , in* vinam anctoriutem catllda a<^ 

qnit Iiub4f I. ^ aj^ud Idoueos ora- dit ^ tfiUl' resistere nefai» fA.aiS: HJBX BJir^AE.: 4«$ Te petOy ^puaii l«teto popigit Vemp aaiM nmuttki 55 
Te priiis opuiri^ $fum anihi Meta fbm. 

Ante *ta68 «iAiio Vidi> ^oam AiiiniM ^ toUiis e . : 
Prizna Mt rnitos «laiitta fapMt tnl. 

Ifec tamttn ^tmlMM^ A^ lioiU opovtaat, arGnt ' 

MissUflHis tdb ettiftita ietias^ mmp. 4o. i2iM<i!9r rarlus obeiirrit Notan* L Ep. ^t vs. i3$. Ep. X.DMdenU 
dus y inqatt Drakenb. , compi^ Qfcam lumine* Corporii ocu* 
iidTiit trmiis diy^i ««a a^inOf* Us.. 

diua frequens, pro quo frequiiiit . is. ^nmafiiU etc, Prius aa- 

tias oopoffnt JJiiior: utitur.la* dii(i dicere de pulcrliudiiie tua.' 

nca GiGL4e ...QiA JU IIL .«r^ Bubert. iViiatta farn^ V. ad 

48. • Bb «adem;¥OQi^ foKniatuia ya^ ;^o., h«.£p. . 

lajMrialivam dLvUitmttms adbi'*/ 3^« 4*^ Jfec tomot cst mi^ 

hit Id. dfi' Ofil. U.n. c: 1.7.» rHW eta' Y. Yan Lennep ia 

YaMio vero de Arte Gr^m«. Anima^v. Distichon ineptum. 

L IV. e^ .«6« A ^vu Xormari vir. esl., inquit Ruhnk. » et viz W. 

dttur divitiarf a #2t« non »o«> ti^uaai^ quod nuror, Heloslumj 

liUB ilitfar wd.et.idf^iVfj/'^. . (Hli^s' in ;ipurib, odorandi^ juirs^ 

.B,PtpiSiL Mialiiiaoniumfpro-, esjt^ aj^ckas^ emeadare,i quam 

ninl, m^ eofvlitioae, ut i>*, qiceice nudiiisse. Dkr.esslo quaer 

li in. foffOiaa judiao primas diam.est^ ait Micyjly qua cau* 

daraa. Yv Sp.JUL yjk i^ Ej^ Sfuni Vt;orfgiafa^.fl;ui. aioqris e»- 

H. va 4« De constraclMine ver-? poslturus est. Bepetlt enim ab 

la «itt datifo vid- Reptb^ ftd inilio .natalea suos , .deinde et, 

HoraL Epist L. U< fi^ I)« > vs. sflnieotiam latam de .Peabus ^ 

89. Bnlink. Tenof aMrea. £re- et postremo^ quibus unpulsus 

qii&s ^t ' G«aeas et .J^atinis, ei^edilionem bfioc SHsqi|perit. . 

Teaflris epitbeton . pr<^ opiim^t- * SiciU oportCMi, Si ^. .jperinde 

^propm^/i fflietim^ dicunt ac neoesse sit iu fieri orQp-! 

OBiaiay qnibua Mbil' praestan* ter iiUa MlejrlL Hoc distlcnon , 

tits a acllis babetor. Uti m^ inqni^ Oud. , pntem ^sso spur 

rumk pjj^eUaai d^t I}orat« ^. 1« rium vel saltem corruptissl- 

Od. 5. vs. 9. Oud. . mum ; lattnum enim non est 

36. Qpinvi^ BlegL Y» Riihnk. sicia oporteai pro oporfet,' 
Dict. ad Terent Andir. Ac|.lY. Arcu mUsiUkus telis eminus 
•c 5.. va. a. . . ic^itf,h. e. arcuemissis; ct^p^i? 

37. Animo vidi, Cogitalione coosequens » a longe, Est au- 
juhi.rep«aeae«uii. C& vs. 99. tem sen^eoLia: Nec imtm est, 

Ss 3 4^: EPIST.OLA .DBGIMA SEXTA; 

Sic fAKaiit &tir: ^nae ne' cMTeUerel Unk^f, * 

Accipe* cam Tira dliet& KeUu fide*. . . 
Matris ^dUMic nt^ro', pakrta rempta&te , tenebar : 

Jam gravidas.jnsto pendore yeBtte/ez^t^ 
Hla siki' iageatem ijsaiesi $iib.i|iiiigiR^:«oii|iu iS 
i i Flammiferam plenp- reddere rontre. facem« 
Territa coQsargity metaendague noctis opacae 
1 Ylsh seni Priamo, yatibas iile. refert* 

--• .. -. - , .... 

si, quemc^dmodum qni arca fe^' sed et ne imUi, periciiiiiiD^fr' 

runtura^lodge (^inasy itaego dat. 

<yibqu^longe(eminus)iclas iilio.' '4*« Aecipe annbiis» dieta 

lfi6ytr. Ifec Latbum estj tn« rdaui^ relalionem , cioa im 

qvit Oud. y « missilia artu ida fidt^ L e. de eaji»* fide ae du- 

pro arba einissis; debebat tA^ bitare quideni lidet^-Ksrasnim 

<ate focola comparationi' inser- eamdem hic yim' biibet quim 

Viensr Q\ia6 Oadendorpit verba .indnbttata. Abandaie k L wnr 

me adduxerunty ut, *commaie ]oris tapbasis cama «er« tam 

po%X oporteat *deleto yerboqne Drakenb. non dixerira. C£ Ovid. 

jj^entbesi induso, Tersum btinc Am. L.n. SL ti. is.38. Fast 

itacorrfgeretentaremr^ife^te-' L. m. ts. eSsv Trist. L. lY. 

nun est mirum , ^i , sieut [opor^ £L i. Quae loca , aliaqne .e|us» 

UaX) L e. *pone ita fieri opor^ dem generis ad V8.66. b. £p» 

tere. . Quae du^itatio tollitnr dtat Heins. Varajida, Exfor- 

Ts:4i. sic piaatit Jatis; Qnae- mula dieitur Liv. L.XL. ol34.' 

(brmula est rejidentium in ne- sincera /Ide, PeCron. c. loi.- ve^' 

eessltatem fkti ea , ' qnae etcu- ra fidc fikibnk.^* 

Sate nequibant tcI nolebant, 44.' Gravidus Justo poddere 

alioquin dicebant quoque, sic etc G£ Ep.IV. tfS.'58« EplXi* 

ptatiuit JHiS , vti sie insum est ts. !^;' JbMt^.' AequO',<ie^« 

superfs, mo / dkif nihil \lee4t vernDp^' 

' Ictus. De b. v.' y. Burm; in est Non lerias iieqae graTinS' 

not ad Propert L. Ilf. £l;6. lege naturaH' Orid. Metem. L.' 

ys. 14. • II. ts.r«3iVtrg.' Geoig. L.U. 

'*"4i. Sic placmt fdiis» V: nof vs. s5i. Oud. ' 

ad vs. 16. b.Ep. - 45. lita tilfi iHjgsMM, eta 

' Convdiere, Vi -adbibitatle V. Argum-. ^. V. §4 d. 

toco movere , hbefactare ,' in- 46. Pieno — ventre. Cf. sa^ 

Htum reddere. Monet vero ^a-^ pra Vs. 44. 

ris; non taXitum, ne convdiat^ 5o; Fdx, V. Bot ad ^5.160. • •' ' tf^i^iS n- 1' i; & N 'ki:E;i ^ ^ »• r ♦) • 


r* « , I I ArsnTBm FaAdis Vlited cattit Iliorh^igfil^ 

Peciorisv ui fiiiDC cst; Isk ifttit iilb itrei; ' • *'' 5o 
Forma vigtrrqtie anibiiv qH^lmVifi^d^^dS^-vitel^ 

Indiciam tetitae iiabilitatts' eran^. 
Est locti5*'ljti inediae nethorolis Vallilma Wm 

Derias, et pteeis^inctb^ifU^ fr^tfeiiatf' ' -: '«T 
Qoi nec oyis placidae , nec amantis saxa capellae , 55 

Nec patttlp tardae cavpUaT:,ore.Wyis« ...... 

Htnc ego Dardahiaie< itiuros , ezceisaqae tectft^ 

£t,freta prospiciens, arbori' ninva^ eramv 


£p. XIIL el Taa Leanep. in . 55. Qai ^ P.vifi, ^l^cUfff 

Aainiadv. . .etc Gll* fiuripi^is Hipjp0l,,. vf 

'5i. Vigorqtie animl Y. npt ^5..in VaUkeQ, a4 h.T^. .. .,;> 

ad ts. xi8. £^ rV- . . 56. . 'N/^e paiuld Uurdae aarpi' 

Quamva de pUbe ^ndebar. In imt ore^bqvis^ Grapbic^^ l)ip',iio» 

Ida qnippe inter pastui^s .adttr :bis aale peulos poDitur bos paf- 

catns et adtiluts. Y. $^6. At'- ^ns." Paiulum eom 9K,^h.9 

yom. £p. V. cum liqgtui .exserta herbas qua^^ 

5a. Femm*^ Imdicium ieor >tt>denietit Carpererero d^per 

tae Robililaiis, Hoc dictij£m,esl« core.* et aFi^^Dtis pasoentjbus 

ioquit Drakenb. , ex 'veteffum <6>e^uenSk Y. Yirg. £cL L,„vs. 

pcnnasion^ , «Jui credebanl, i^uo 79. Gregorg. . L. 11^ . vs. ^o f ;. . p^ 

qnis genlerosiore sanguine natus Miier^ aliquid , -qi^od | ut al^t 

eiset, eo magis pulcbritudiDe Gesner. solo arborive iun^tuii^ 

pncsCare et pruceriuri statuira haeserat, Haclenus Geisncrufl. 

csse. JIAeo quidem $ensu boc veirbiitqifc 

53. Mediae kemorosis vaUibms ^arpiiro nobi^ simul ob.qcuk)^ 
/dse. Per Hypallagen pro me- ponit repetitum berbae decer* 
das.vgBUms nemorosae Idae^ penAae aclum» aim. $ar4^ bos 
Ci vs. 106. £p. Xl¥. Drukenh. dicatur ob lentum bttjus auitnar 
liiot. ad d. vs. io8* .et. Buripidis ]is< inOessura, q(iare pigram di« 
Hippol vs.76i adq.Yid.Yaio- Utit Sorat Bpislf L.l,,£p.Xiyf 
ken. T^. 44. a Drajienb. ad b. vs. ciV 

54. £< picteis el& Ql vs. 67. .58, Freta profpicicns, Mare 
Ep. XH, van Lenoep 4n AAi^ ^geum pccidenialeui Asiae dm- 
nadv. ad b. vs. Frequens est noris oraip praeterfluei^, c;u)us 
pleoa, non raris hic iiiie sed maris pars, quae Troada ad« 
passim et ubique consiu isiis Uiii» ab Hoiu.^o ei lleUespoiv 
arboribus. Oud tus dicitur. Cf. £p.Yl. vs.is4» 4c8 EPCSTOLA DECIMA SEXTA. Ecce pednin Tffaim -^ViKl f$% W^' Uim xnomi; 

GooatittoMtb KMndos. aettia.Telocibiis alia, 
Adantis magni PleioQesqve neij^os^ 

( Fas Tidi^i^ f^if : fna $it ;f^hi viaa refexre* <) 
Inqne Pei 4igiili anrea 'virga 


5$. £cce etc. ' Repentiiiiiiii tV. rt. d3o , d4« , 94^' «t s4l. 

quid et iadj^iiiattttii i&dicare et C£ LoticUnB Gamu L.L Et^ 
DrakeDb. .«4 .h* T8* opta^ , 0t . ts. 961, 8(|. 
Biipra jam significavimus. Pa- 69, AtlantU magni PUiOKeS' 

rijl autem , inquit Y. Cl. , mo* que nepos, Mercurius Maja Al- 

tom tetrae -cbDsidierat taDqaam lantis Pleloiitiqua filia et Jove 

aigniun adventantis Deae. /^Y. genitus. Y. Dom SeiffiBa Op. 

Callimacki HymD. in ApoU. vi. J. in ?• al 5- ^- Argum. £p V. 
^. et SpaniieiD. ad b. Ts. 63. Fas vidissc JuiL . Uade 

60. Vera loqmr^ verP ela. iatelligi po^erat^ qoam cams 

Baee itaque est ntto , qaare at lovi Mek^urio^e esset Dii 

>8Upra Ts. ^i,' notf-^simpliciler fi* -eaim beroiai, nifii cut headJt^ 

de Paris diceret', sed adde- lent, sese oonspicicndos prae- 

ret vera, ui rem>4xtra omnein -MiasiL lUct-Aeaeas in Yirg. 

dcdntatioDis aleam- pen^t Aen. k L ts. 388. < Detan »a- 

' '6t. Actusveiocibtts alis^ ^a^ nilesto in lumine Tiderat inr 

lidpium actas inpetum^ mibiac tmntM muras." Qiiibiis ^ 

'i^indictfre. Tidetqr, qua alae ro modis ' Yirgilioa el Hoae* 

eum celeriter propuleront ac rus Deonim praeeanttam vel ia 

detulerunt ad Paridem. Quanh diseessu a^aant , sigaifictvit 

Tis itaque non negem parlict- Heynius Y. Cl. in Exc XHL 

pium actus vi sua ad oelerita* ad vs. 4os *— 4* L. L Aen. 
tem ibcere; nos lamen adsen" Fas 4it Solennis baee iaoe- 

tior Drakenborcbio ad b. vSb ouvsu Deorum precatio^ ioquit 

animadvertenti ^Yocem ae^ns Lips. ad Seoecaa £p. CXY. 

itineris confeeti celeritati indi- Butm. Y. Yirg. Aoi. L. YL vs^ 

candae inservire L Burm* ad 9^6. Yetus quippc^ erat supei^ 

Ovid. Metain. L. YUL vs. 4- stitio, inquit Rubnk. adb.vs.9 

Actus enim vim propelleniem eum; quiDeos inTitoSTidisiety 

significat,'Cui veiociiuiie notlo coeeitate Telabo caiamilatis ge* 

necessario noa adbaerel, neque ^ere iifficL Y. Callimacbi Hyjna. 

ad«o velocibus addere Po^ta o- ia Lavacr. Pattadis TS.54- et ibi 

pu» baiiuisset' Y. Yirg. Aen. L. Spanbeak Pk H l S nE L/E N A E. : 409 

Tresqtte simul D)rAe , Vento ^ et oom Pattade Jfni(y» 65 

GraminilyuB teneros imposaei« pedes. 
ObiCapai^ gelidttsifite eoma» erexerat borrmre 

Com-miU^ Boae metam> aantias ales ai^ 
Arbitte ee fovmaet certamfaia siste Deantmj 

Yincere qaae-forma digna sitttiMbdatt».' ' ' fo 
Ileye recasarem, yerbis Joyis imperatt et se 

Protiniis aethe|?ea tollit in astra yiit. . . ^ 
Mens mea conyalqit, .subitaqp^ci. aiidacia yenit: 

Nec timai yoltu qttamqae notafe meo.- 

64. "AtireA virga. Qnac Dii 69. ArhiUr projirtd sensu brc 

lubebant marta ess6 ■ dioeimn- ponitur pro eo > qni ex 'aequo' 

tnr» tttflete pt^etkysissima / ez et bono eztra 'jttdidum solen^ 

simplida anHquitatis opittione , ne dirimh certamen-^ac Ktcm', 

qnae^nrait Gic., ab bomini- et plenimque ab ip^b liiigan^ 

bos omnaa ad Deos transfnle- \ibus debgknh OncL Rariore 

nt Argenteum tamen arcum sensu hcas ^ Roratio Ep. 

habnisse Apollinem Homerus L.L v4. a6. arhiUr yocatur ^xxi 

tesutnr. De huya yirgae sive suo aiKtmtu '^ulisi de mari de» 

c^ooei usu atque epera ctd'^ ecrmti quoqiio - yersiis in lite 

nit Yirg. Aen.L.IV. y8.a4a. sq. patens m^r6 quasi prospicHf 

06. Teneros pedes. Virgini'* araoenissimus adeo. ' 

bos, nt ait Drakenb. , ac puel-> Siste: Inhftie ^t ita finem in» 

lis teneri pedes tribuuntury at^ ponoy ne «llt^iia boc certa* 

qne tts praeiertimy quarum fbr^ mea petgat. Oud. 

laa praedpua est. Laud. Ovid. 71. Nti^ positum pro nequ6f 

Bp^XDC. vsi'/. A. A. L. n. vs. ut versui consuteretur, quod 

534. Virg. Ed. X. vs. 59. et Serv. non *videti<r Ovidfanfim. Owl, 

•<Jb. vs.' et Rubak. • 

€7. Clbstupui. V- Heyn. in 7». Protdf^ netherta tollii 

Kxc s. kud. ,'n astra via. Virg. Aen. L. IV» 

Gdiebsque eomas erexerat vs. 77. sq. 

korror. OT. Ovid. Ep; V! vs, 35. Mortkles ^»*"'^' iiiedio sermo^ 

«q.. Virg. Acn. L. IV. vs. 279, ne rc^qutt, ^ 

s8o. V. Drakenb. ad Sil. Ital. * Et ptocuk in tenuem ea oealis 

Itai. L. n. vs. $68. evanaitiuram. . 

68. ^itficfiu ofci, V. s; vsi j3. Mens^mea eonvithtlt. KiU 

^^' H' more ad $e redlitt mentts sto* 

Tl iio EPISTOLA DECIMA SEXTA. 

Vineere ennt oniftes digmie t jiiaezqiie qnerebar , jS 
Non omnet canssam nneere posse snanu 

Sed tamen ex iUis }am tuae magis una pUcebat: 
Hanjc ea«e nt -acirea , .nnde moTetar. amor. 

Tantaqtu» Tineendi cnra eat:. ipgentibns ardent 

r ^ Jndiciam donis aollicitare mittun* 8a por deati^ Ct s. y$. 67. Ke- nep acl B. ys. 
taphonili desamfMii este m eon» 79. - Jam tune. Aateqoim 
.pore» cajus Yiies ambo iractae Deae yuieen^i cnva ac s(jiicj- 
augentor, quodqae adeo Tale* tudine animum judids donis 
tudinem recaperit , ad h. tb. adgrederentur. 
dooet Drafcenb. 78. l/ju&movslMr. Aquamo- 

, jliabcM (boBO sensn) mfte^ Tetnr. De verbi signifiaitioiie 
ianqnam peisona. Yerhomm Y. not ad vs. 160. Ep. IV. 
sententiam exponunt in vs^seq. Sensns . ▼erbomm h. vs. est 
VcG timm eta secundnm Micyllum. « Unanie 

. 74* Notam^ DiEgeater ad« prae ceteris movdMitf ex qao 
tendere, altentooGuIoconspioe- fadle posses scirey eam esse, 
xe atque ezaminare» ut Genso* quae amorl praetaet , h. e* 
res in catalogo recensendo so» Venerem ; neque enim tam &• 
lent| qui Magistmlus proprie cile alias movissct" 
wimra dicitur. De Censoribiis 79. JmgaUUm$ ardimL Ad- 
apud Romanoa dispntationem jectivnm singnlarem donornm 
jcripsit J. A. G. Rover?. notat magnitudinem j Terbom 

. 75. yinceim erafU omnes dig» vehementissimum victoriae stu- 
noe. Graeca consarnctio est, de diuro. Omnis enim ab igne pe- 
gua ¥. Yedinerus in Op. land. tita Metaphora adfeclum desig* 

Vmcera sciL in judicio for» nat maximnnu Cf. Claiidnnus 
jaiae; causam adeo ac litem ob* in Rufinum L. I. vs. 3o7. 
ttnere, Cf. vs. 75. Bp.XIII. ubi 8o. SoUicUarc Festos «sc^ 
TuJgarior loculio obcurrit cauta citare , inqoit , est soia, cHare , 
iwicere» sive ex suo loco movere'' in 

Jisdexgue quereban Questus v. SoUdtare. Proprie itaque de 
Aiel doloi^hic ex pcbjume prae- corporifnis dicttor; quam signi- 
cedentibus ezsistebat { Qmnes ficationem si ad aiionuiit trans- 
«ttim ccant .dignae« qaae vio- luleris, erit: animum a fideac 
trices a judice pronunciaren- constantia deducere, afaslFahe- 
tnr; el tamen ex pulcherrimis ^ra CC Terent. Heaut. AcU UL 
naa diligeada esal. Y. vauLea- sc. i. vs. &u PARIS HELENAE. 4ii 

Regna Jfovis donjnXy Tirtatem filia jactat. 

Ipae potens dtibitOy fortis an, esae velim. 
Dolce Venaa ririt/nec te, Pari| mnnera tangaht 

Utraqney aospensi pleiia timoris^^ ait. 

Si. flcgno. Promissi regni ticola ef ooDJongeiida sit cum 

«mplita Jp em indicat nimienis aH^ nt autnn* aun tangani^* 

plnralia. quod haud fadk ^detur u&u 

Virtatem (bellicamj fiUa (Jo« probari possCi. Quare ego cum 

ni , Pallas ) jaciat , saepe mul* Schredero scribendum oenseo 

tDmqne. |uakii praeminm pro*' ne; nist 'ndc pro sin^Iici' nega- 

poift ac poUioetnr. ^ tionene aodpere malisy-oujus 

Ss. lp$e. Sive Graeoe oMq usus exempla adhuc irustra 

gife Latme tyMe, inqnit Go* qnaestri. 

dofir. Hermann in dissert de - ilftfficml«iij|Miif, nedumper^i 

pronomine oMc Opnsc YoLI^ movoants regna^quae Junopro* 

psg* 3o8 , sire alia lingua aliter nitlit , et TirUis 'bcUica , quae 

dios y id piy^prie nihil aliud a PaUade proponitur. M icyltus.' 
fignificaty quam kic dc qtio lo* 84* Suspensi pUna Umoris, 

quOTm De hujus pronominis ustt Bo quod- metuebat ne a rell* 

plora ibid. monetV.-GL quis praeverleretur. 'M feyllus. ' 

83. Bulce Venas risit Gra»* OykL Ep. I. vs. is. Res est 

co more adjeotxTum ' neutrum ' soUicici j^ena timorisamor: 

in accusatiTO positum adrerbia^ Diveraos ita timoriaefectusin- 

liter adbiberi jam doouit Yedi: dicant adioctita Saspensi et sof« 

ner. Op. L C£ Theocrit IdylL fiSefC£.-A)terumeamdesigaatank- 

L TS. 95. Mnsaens. Hero et Le^ mi conditioilem , qaa, utlan* 

tad.y TS. 94/95. oes in aLtmn ^ sv^Ue , nnnc 

^O^kO^ jr hi6(; iatts. hF* h^*- huc iacUBat, ttuno Mltta AU 

polo iiixdw • " X iemm nientem indkat per ti- 

lUUoc ihsBahei, itai M fpi" morem suo quasi leeo motam, 

vOiS ay^ SMet. nec , ubl eonsbtat , habentem ; 

83. Nec te. Si nee perline- ineonstantem. V.not ad ts.8o. 

ret ad aity inqnitLoers d. spea h. £p. et ts. ui. Ep. L Geb* 

ut esset, ri5iY nec ait, quale hardus ad LiT. U U. c 3s. 

est exemplum a van ' Lennep $. 5^ ' 

ad h. L ex Ep. XIL ts. 33. al- Plena timoris qnasi euntulurtt 

latnm y tum sane nifail habe« signifioare , atque- adjeetiTum a 

rety quod offenderet; sednuno Tasis, aUiique id genus tra'duo- 

ea loci ratio est, ut, st nee tnm esse ad anionm; nemi"> 

pro «r n^ positum accipias, par« Acmlalet. 

Tta 4i3 EPIST0L4 PGG;MA:5£X7A. 

Ifos dabimus ^uofi ftme^i .ft pj^lchr^Bi^.fiUa li^ao 85r 

Ibit in ampl^^f^aSy.pulcl^ior^ipsa, tuos. 
Dixits et, ax.AequQ.doQis.fomaque probatay 

Victorem coelo xjetulit i^a pedem* .. 
Interea ( credo , versis ad prospera fatis ) 

Rcgius agno$cor pei: rata sig^na puer, 90 

Laeta dopm^y.xiato per tempora lpnjg;a recepto, 
. Addit et:itd festos bai»c quoque Troja diem* 

S5, N09. d0kimH$.9 ^Mfxi f^mcs: milu pr<uai8M..O,ud. 
^. V. §. ^«r-Argiun» £pi^y« i 88*. Victorerk cod9 (in coe* 

66. Ibii in junpk^us* Bxst^ lum } r€U/Ut: iUa pedem. V. Y& 
kenb. interprctatur.^ « Eam «m* 186.. Ep. XV. et not ad k ts. 
plectfiris, Mihi liG«<i^t ^ V. Ci* Veniui pp^tiQi p^one diGituc 
dj^otire, ,I.u yerbis enim d« viciorm pedcm r^en^^ quod 
yMianis » 9^ qi^^ein sqi^^a vicpriz djiisqessmt, Habet au- 
voloiUaiif .§MbQ»t n/otio , ut .sit |em sahstjintiTum Wclor Tim, 
«• Heleqa ip^a tibi ambe^nli «d- af)jec;|U«i» .Huhnk* G£ ts. 59« 
sjaehjpfti^se tibiamplecteodam Pp«I* 

tradet>HM«oi^4#i9«ritumseqUQ« 89. Cipediir. Vid. Tan I<ennep 
^: yen^sis.;Rer<rnalur»e4iQn^ adk ts. _ 
venieos fef!l.tr,. Pari^ Jielenae , 90.. ^^EJf<$..Qtc V $. 7» -^r- 
«ff|/7(^f^. .prpmittere, in <&!•« gum. £p.y. i^noscorcertissig» 
TKiun: de/im^neii^ ,1 nm. item. uis iiVus r.rji^. MicyUus. Piiep» 
.: Fukhpio^^^nai vuSIMe suA inqui^.^MH^-.f^^ b- vs. pie« 
l4eda>..et ipia pulcbra* . . :.. rum^ue refertur ^d aetaiemi 
. 67. ,J^ MfKP .40iii4 jRpfiw? Terum bic est rdatiTunt m/MV 
0ae pmbt^ Z^owy.quod. ad ier et.noUd,jfilium, 
Parid^ «|tiDebat9.(a«i Hel^na Bata. V. noU.^ad vs« i5. 2u 
pro do|ia pipomittebalm* /'«iVe* JBp. ._; 
neri viqlgriaiu. dedifss^. ^ptr' 91« Per Unqiora longa. Vto, 
ma autemi qufi^um^ad Ve^ 4^f . f^mp^Pl^^b^nfp. ^^er pro 
xem attin^t> ovju^ fpfiQam /io«( aby4i,v!3<positum.Micyllus. 
prae^tare c^teranim pujc^iitu- V ^^eribuy^ i^gynit Burau ad Suet 
dini Paris sentenlia sua indi^ ^Tiberium JSer. c 5. per non mo- 
carat If ifyilus. .do tempjus /tmesei» notat^ sed 

. .^ aefpiOn Aequaliter si«e jel post^ utique^ simora inter* 
non miqus.probata Yfsueris fo^- cederet , laudatqne bunc vs. 
ina.ceteris^uc.ptfa^lata,. quam .9V Addit adfestof, Supple 
doois probatisy sive^ MiJSakna di^^. .fiumiu^ diem quo ag,iu* ..B^AR.I S- HE L EN A E. 4»3 

• «... . - -- . . 

Uiqiie ^SO[<|te. qupio, sic me cppiere puellae» 

Mnlt^riim TOtam sola teQere, potes. 
Nec tantuza regtua natae petiere dacomcpie ^ gS-^ 

Sed Nympjktt ^liaia. coraque amorque fui» . , 
At mihi canctaram sobeant fastidia , postquam 

GoDJagii spes est, Tyndariy facta tni. 
Te inigilans ocaiis , antmo t^ inoiite videbam : 

Lmnina cum placido victa. sopore jacent. loo 

iasfiu, pro festo celebrant. MI« se ipsi ultro obferente. 

cyllus. 95. Ducum. HerSum. 

93. Ut^ue ego te cupio. Ma« 96. Y. vaa Lennep in Aiki« 

frimonio sibi jungere cupere ,' madv. ad b. ts. 

in^h Bomi. ad Ovid. £pist' 97. Subeunt Jastidia. N^ et 

ex Ponto L. IH. £p. L vs. 35. TiDi , Lector ! fastldia subeant ^ 

plos est qjaam vette, ' Volumus multus noh ero in expllcando, 

cum optamus et votis simplici^ quam naturae convenienter ver* 

ter defangimur: Cupimas cum bum subire adhlbuerlt poeta. 

laboramus , ardenter volumus Nec sine causa* plurall humerd 

et operam damus , ut re capl« posuisse substahtivum mihi vi« 

ta potiamnr. Facit Paris , in^ detur Ovidlus , quo summuni 

qoit Hicyllus , procorum more, Paridls taedium ocuUs quisi 

qoi^um ambimit pueUas^ om« ^ubjiceret. Est vero , inquit 

liia sua praedicant et extoHunt , Oud. , baec vox , fastidiwn , ae* 

qoo stadio ductus ParisetjEmef^ que acfastus passim adbibtta 

lamm meinittit et natarum et in re amatoria , cum amanti» 

Njrmpharum, cum de sffia Oe- bus nolunt indulgere amati vA 

none azNyttipbis^ et de Aris- amatae/ac repulsam pati cd* 

ba Veropis filia L^bla » de gunt. Yid. Yirg. Ecl. IL vs. i5. 

qua' Slepbanus meminit, le^ ' 98^ Conjugii spes. Quamvis 

gator. spes mediae signlficationis vox 

9t* WuHatum ifotum solau- slt, bic taroen.^om* futuri ei» 

ner^ po€ei. Adtende ad mxd" spectatlonem d'enotat. AdeoPA* 

imfkm tet^s&la: Quibas praeci- rls Helenam ^rd^bat', ceterii* 

pat^ verfais kt Helenae aniiao que regum diicuniqat natis ac 

et fid desiderium eaocltat, et Nympbis praeferebat^ ut so- 

mulieribus a natura proprium la bonl illius futuri, conjugliy 

eo incendit laudls studium , exspectatlon^ bbhfta , ceteras , 

cum solfc ^xiretux viro, qu^m quamvis praestanti^simas ^ t6» 

lotsibi expetiveraat, eoque se« spu^et. 

Tt3 4i4 EPISTOLA DECIMA SEXTA. 

Qaid facies praesens, ({uae nonduin visa pkcebas? 

Ardebaniy quamTis binc procol ignis 6raU 
Nec potni debere mibi spem longins istam^ 

Caerolea peterem qoin mea yota Tia* 

w 

( 

99. Tt vigiians ocidis etc. vix potert, qaantppere prae- 
Kihil iUque praeter Helenain sens mihi sis placilunu C£ v& 
atit videbat aut cogitabat Ita 37 , t8 , 36* sq. Ii. Bp. 

enim fere fit, ut in qua reper lot. Ardebam j quamvis — > 

diem toti simus , per noctem iptis erat. Quamvis ignif , h. 

animo obversetur. Y . van Len- e. , tu Helena , quae taDquam 

nep-in Animadv. ad h. vs.' ignls me incendis atque uris, 

100. Lumina cum plactdo snC" procul binc a Phrygia abesset^ 
ta soporc jaceat. Ipsa verba tamen ardebam , i. e. amore 
quietem spirare videntur. Por- tui flagrabanu. MicyUus. C£ Te- 
ro observes, quaeso,quam rec* rent. Euquch. ActL sct. V& 
te placidus dicatur somnus , tum 5. et Ruhnk. ad h. vs. 

ob ipsius naturam, tum ob He- ,03. Nec poiui debcre, Duas 

lenae per somnum cogitatio- ^^^, Poiita personas sustinentem 

nem. Magis Uraen Paridi pla- inducit Paridem , creditoris ct 

cebat adspectus , quam cogila- ^Htoris. Creditor cigo Paria 

lio Helenae ; pugnat ergo eviif ^^{ ^ judicio petit a Paride 

cere somnum. In pugna vero ^ci,i0re, ut creditumi spcm 

inferior factus , ab infeslo illo conjggii ^ redhiberet : dies enim 

aomno genua , ut Homeri ver- j ^^ yenerat ; longius debitum 

ba latine reddam, illi solvun- «iifrerre nonpotenit, a quope- 

tur, et ipse victus jaceL Cf. ^cjjg^m.^ 

Ovid. Metam L. I. vs. 685. L. ^^ p^terem quin etc Quo- 

XI. vs. 618. , minps peterem» quasi petitor 

loi.iluidfaciespraesens^X^ ^^^^^^^^^^^^j^ 

Tacere codem sensu sumi , quo ^n^gcedentia. Qum, nt ait Tnr. 

gaudet verbum, cui in con- ^^^q j^ -^ ^, «equitar pcne 

slrucUone orationis su^ungi- ^mnU veiba, qoae vel W vd 

.tur, res est noUssima. Hoc lo- ^^ ^^ mmquam. vd simil^ 

co ergo placendi notione venit. ^j^^^^ adjan^tum babent. 
Intcrxogatio autem vim oratio- ^^ signiiicati., 

nb intendit , quam si in adfir- „. ^/ 1, r« 

• erlt seusus « quae cum «bsens •■ C««!mfc««* Gty%. .8, 3^ 
mihi unlopere placeas, dici »«• Ep. vs. 5o. Bp. VII. PARI8 HELENAE. ii6 Trofa ctedimtiir Phrygia pineta seciiri^ io5 

Qnaeqae erat aeqnoareis ntilis arbor aquis* 

Azdoa proceris spoliantar Gai^pura silvis : 
Innumerasqae mibi loaga dat Ida trabes« 

Fondatiira citas flectnntnr robora nayes x 
, Texitur et costis panda.carina sois» - *. • jlio io5L Trotd.pineta. Silyae fiuidas, MiqrOos. 
pm coMUBt^ TrQJaBae ; onde SpolUmtur. A ri bellica de^ 
ptteat, qaante.da^sia «it Pinus snmtem Metaphoraiii qnis^ie 
autem naTibus iabricandis ap- gendt Eiecit Tcm hujus verbi 
tisuaia veteribiw wa est; binc usu Po«ta, ot videre vidcamur 
a Viig, BcL IV. va. 38. fmuiica fobros in moBte magnam adxH 
pinus vocator» oonL Aen..L.IX, rt,m oopiam el caedentes et au-i 
VS.85. ftrentesy quo pertinetel a&i* 

Cmbmtur. Tempus praesens bitam tenpus praeiens. Y. not 
siDgnkren yiak habet ad pro- ad vswio5. in v. Cm^dwUur. 
bttdum, quod vs. praec. scrip- ^^g^ j^ j^ y ^|, ^ 
ientPans, Eo enim ipso tem- ^^,^^ g y £o/ig« Ha.dici- 
pore, quo wm longius debcit |„r, quia hngo do«o- exteiidi-. 
pofutnU, caednntur elc ^^ Phtygiam' ct Trojanam 

io€. Aequoreis utiUs arbor regionem. Oud. Y. LechevaUer 
uquis. Qua uiipotciatmare, Ebeiie von TroiiL 
l«^pe«ona,admet«a^s- ^^ Fundatura ^ robom. 

veneadum. , . Tundamenta datura navibus , si- 

107- Arduaj^Gar^ra.0^ ^^^ ^^^ ^ ^^ ^^ 

gara generabier «a ««^, h. e. _^^^ f^ . 

saiiiiiiitatea montium sive ver- ^^. -n • i_ < 

tices dicuntur. Sed hoc h?co de , ^''«* rrj^ves, Epithefon na- 

parte sive coUe IdaemoniUao- ^« *P"^ Homenim frequcnlis. 

ctpiendnm , quae pix)prie hoc ""*""*• ^' «• ^ ^' ^*' ^''^- 

&oiniiie appeUatur, in cu)us ra« ""^rpeLhfg J^ apa via 60^ S>aM 

dieihns et oppidumejusdemno- ^foifuffat». ^ 

minis, el ager firugibus fertilis Flectuntur. Quod in navali- 

fait , de quo idem Po^ta A A. bus ignis ope fieri saepe vidcf 

L L vs. 57. mus. 

Gargara qnot segetes, quot iio. Texitur. Propriom, ia» 

habet Methymna racemos* quit Drakenb* , in hac re ver- 

Dicta autem Gargara, a Gar- bum est texere , quod veteres 

guo Jovis et Laxissae filio; ut de omni fabrica ex ligno adhip * 4 «iS EBISTOLA DBCIDf A;S£XITA« 

A4dimus ant^fanMf et irela tfe€piidttti«i*aMdb«e 
Accipiht. et ipietos. pnppift adi^oa Deoa» 

Qaa tamen: ip^e Yehqry.tomiiCata Capi4in* pm^^ 
SponjOir coBijtt^Lstat {>Ba pida ioi* ... . r • I > I 6a^; htne /e:r6i eaiwwEp. lEst^iDilki» sitqi^id /^prMor , fla« 
XXL YS. 70. CatulL Cann. 64. Yae tuiela Minenrae 
vs. 10. Adde OYid- Metam. L« Navis; et a picta casiidew 
XI. YS. 5s4. Blf%aiiler^ inqutl men k»bei 

O^dy hod Terbiua a l4fci'trtfQs-> fiuni hae aatem ftift^fntimn^ 
Isplar ad' iianrem )• quae ^ul t«* hiqnit Drakeiy^. , BCte d^etco^ 
la.stamihe et MihteiButae ^om* fkndi mpeiff^fmy stve id, nnA 
poniAuryitaiiihi qostjs et tabu- jdiaYis ^men- acdpidbaty qiiad 
Ib oan|ua|^lur. Lucan. 'Op 1« Lb iidn fantuiii erat vel imafp Da 
IV'. Yi.4,'19; . oDfusdamj sed etwm imagoa' 

Casttt, 'Qt OyUius Tnst L. L nimalis , monstri ycI similisy et 
Vlii. V8.au nti' msmlvtstnJEMiiti {iiropduebatUrinprbFay.Hehs. 
ita fm^aasiass Quo .enimr mo« ad Sil. ItaL L. JQT. vs. 540. 
do ia aiiiiiialiam corporibus cos- * 1 13. Comiiaia Capidine par- 
Us spiA«e ita inseruit prudeas po. Wi Bp; Xlf. vs. id5. ita 
Dieus^ut firmiter inhaerescant hie t^miMa passiYe pomtur. 
9#. spiaamn»^ oostae dici possiott Pueriii aetate , qno major es^ 
oodm.mfldo, Oyidius carloam Set Teneris filii gratia, Cupi* 
dixit textam costi^ ^iM^i. e^ iU| dinem finxisse pocftas ,'iiob est, 
CarinaiQ Janquam spinae pro« quod phnribus prriwm. 
priis,; ut inseparabiles carir xi4. Sponsor eoi^tigii etc. 
Xkm p^.tes haberi queant, Dea^ qnaemihieonjttgiiimtubm 

Panda, Y. noL ad Y9. 10, ^opondity stat picta cum Cu« 
£p, YL ^ pidtne panro. Nota autem , 

III. Vela sequenSa malos. sponsorem femhtino genere po- 
Pendenlia de malis. Micyllus. nt de*Yenerey quemadmodom 
iis. Accipit et pictos etc. F^t L. Y. vs. 199. De eadem 
Puppis adunca, ait Micyllus , Dea idem PoSti dbdC; 
a forma didtur. Yeteribus au« ' Optima tu proprii nominiS 
tem', Ha pergrt Drakenb., mo- ' * aJictor eris. MicyUns. 
ri$ '^rat: iinagtnes Deomm vel Addoctis" fiiscte OvidBi veibis 
pictas vel caelatas proponere in probat S. Pitiscos in Lezico An- 
puppe; hi vero Dtt tutelares tiq. Boman. in y. 2Vfe/^ » posi- 
et tutela nayium vocabantur. quam Phdenioibus ac Libjci» 
Cr. V. g. Otid. Trlst L. I. £L commAnia fiiisse iH pnppibus 
lx>. Ys. 1« Dconnn patriorum simulacn PARIS HKLENAfi. 4t> 

Imposita Mt ftotae poitqiiain majittS ttldma olassi/ li^ 

• Protimifl Aegaeis ire jubdbai* aqais, . ' 

Et pater et ge&etrix ifihibeiit mea vota rogaiido , ' 

Propositttmque pia voee morantttr itei"* 
Et soror effasis^ ut erat, Cassatidra captlKsy ' «^ 

Com ^elleac nottrae jam dare i^la rates | 120 ottsudisset I siAguks Atm^i^ tate sjjM^ieU , tttiafn Dei^, Ve« 

ns habuisse' iuielas , ac toia tieriSy Vi>ce«i sequatQr. 

«foidni obSerTati»!!» esse ^ ut n9. Pia vtfte, ikiirdiiibus a 

ejaimodt ellgeieiitnr Dii , qui ipietiit^; atque coHtateifi filium 

cajosque instituto fayerent , b. prolecdstf - . > . .;»* 

e. ut mercatores Mercnriiim , 119. Et sorar fiffusis eto. V: 

taSites Marteniy alit atios he^ iidt.'dd vl H3. £p. Yi 

gotio suo oonrententes. Paris {// eraf. Aliquis,inqiMtPeerl« 

•deo Yenerem cum pueiD.' kbmp Y i Cl. ad &enoph< ^phe^. 

iiC. Protinus Aegeis ire jw png i5. vs 5, fiicU hoc voi tU 

bebaraqms. Supra ts. 17. sertp« lud •(&; s^r, siout erAt^ h,* e. 

serat Namqtie ego divino mo- uihil de habitu veslittiqne pri« 

Mtttt , ne nescia pecces , adve^ \is mtitatb. ( Quae signiftcaii^ 

hor eto. Cf. fip. 11. t». 36. h. . 1. apta est ), liinc , per^ 

117. Inhibent. Inhibere tx^r^ gft Pcerlk., ^ ixsr, ut et La* 

iDm alicajuSy resislere, iapedire, tinnm situt esi ; Sae^te 'signiftk 

qao minus res procedat : ab hac care potest statim y confesHth 

geaeraliore signtficatione speciU'^ ' 1 so. Cum vellint no^f^ejani 

Iss dertTatae suot. Infubere po*' dare vda ratesi Utrum rafes 

ta ergo est, prohibere aequis i vela dare recte dl^ntnr ,,vald<i 

quod eopiat , consequi coneAur. daliito« Hoiniues enim nhique 

Bogomfd , ut manerem. Ovi- vela veniis dai*e diciintar. 'V; 

ditts ergo Tel nk>n adsentiebat Ovid. Ep. VI. vs. 58* Kp; XV. 

iiS| qui bec iter Paridem sus- Ts«fii6. At, dixerit forte qitia^ 

eepisse , conaeio patre , adfir- quam , ' ita stbi constubit- ratio 

nahant , ut amitam , Hesio* poStariun , qui inanimatas rei 

nen , quam Hereules , Tastata fachint animatas. Coneedo At^ 

Troja^ Teiaffioni tixorem de- credo, si hoc Telnisset Poeta'^ 

derat , repeteret ; Tel paren« has partes non raii dedisset ^ 

les Paridem ideo frustra feti- sed ma/o , cui rerisiniiiittfdineni 

aentes facit , nt ejus exertiplo seqneus Poeta acironcm hae in 

mota Helena , omnibas , eiiam re tribaere poiuissei| mU Wt\ 

preiimis posthabltis , ac pic" ilen»^- 

Vv 4i8 EPISTOLA DEGIMA. SKXTA, Quo ruis? exclftmttt referes Ineendia.tectiiik 

QuanU per bas » ne$ci$ , flamma pelatHr aquas, 

Vera f^it vates; diptos inyenimus igne#t 
Et ferns in molU p^ctore flagrat amor. 

Portnbns egredior ; yentisqne ferentibun i|sns X3 j 
Adplicor in terras , Oebali iiypipba , tnaa> Kqstrae , iqquit Heiiis. , h. l famnmm de aipor^ suo ezpor 

friget: rectius legatur jm/ie* neas. V. ppt ^d ▼ft.ii3. Bp.y« 

rati Ac rates mutat T- Gl. in iss» fer 4«^ DeiuoiistrsUT 

nrft'. Qua locutiQ^e OTidius ve t s4 portus ^stium enim sU<? 

etiamusus estTrist. I^L BL4. bat' sorar. ▼«, ^si>. lu-%. et 

ys. i6. ys. is5. 

« Aurigsm yideq yela^ dedis* is3. Vera fuit vaUti, Y, Mirp 

se rati.*' eylli observationem ad vs. isi. 

Qua ratioqe iuductus If gen- b. Ep. 

dum conjicioy Dicto^ iavenifnus igncs. 'Ptd»' 

Cum yeUent uaviae )am da« dictos a v^t^' Y* vs. isi , itt, 

1« vela ratu h £p. et £p* V^ Vl^ 33. 

Cf. vs. ii3. b. £p. Vela dare 194. AtpJU peotore. Pefrtoi 

alio sepsu adcipiens , qufim ^m moUe, qviod amori resistere ner 

de auriga siv^ gvl^ernatore quae- quit « ^t flp. XV. vs. 79. Trist. 

stto est. Vs. II j. de inaUs penr h» lY. £1. lo.. ys. 65. Drakenh, 

debsnt yela; )am v^li pedem liinc sigi)ificatiO tt^/eim pe^ 

kteri i^avis adiig^bant nautae, ohpositionem ciifi lacile po^ 

quod velum gubeniatpi' mpx test i amor ergo , cui ftoa Jat 

( in portus pnim ostiq st^at ^ile re^isUfw» 

iiavis vs* t^5. b« £p«) prp re ia5t Porttjfus ^grediQr. Ct, 

nata mpderaretur* ys. 116« b. £p. In ipso portu 

ISY. Qf40 nnV. Quod e^tt te* remigipnt^bantur, f^gressiveli^ 

merarii. Exclamaf divino spi* Yid, Feithii Antiq. Homericaej 

rittt in furorem apta Cassanr quas et emeodatas et auctas den 

dra. nuQ edei^ par^it fijius meus et 

. Befiere^ iaceadia teevm etc. ceilega j. Terpatra. 

V. §. 3. Ai^um. £p Y. Am}>i<' 136. Adp/icof.in tetras* C£ 

guuin qraculumy OMf'^^'^ Xfi^t ^** U7* £p* YIL Barissiroa haec 

iMQ¥ ypo^t Blerodqtus. QIL vs, constructio e^t p^ ad terra^- 

1 13. sq. Ep. Y. Hic , ioquit Simiii tamen coustfuctione usu^ 

MicyUus f Paris vaticinium Cas« est Liy. L. XXYUl. c. 4*- De* 

sandi*ae invertit , incendium et nptatp.hrasi4pr(V|perximttmcut^ PkHiS H&tENAEi 4i^ 

fixelptt hosffiiio vir me tniisi hoe qao<tao factam 

Non sine con^ilio niiminibasqne Deum; 
tUe qoidem odtendit, qaidqnid Labedaemone tota 

dstendi dignam , conspicaamque fait* 156 

Sed mihi laadatam capienti ciirn^re foimam f 

Lamina^ nii aliudy quo cttperentury eral^ 
Ut vidi, obstupui: praecordiaque intima sensi 

Attonitas coris intamnisse noyis^ som ac odenrtiAdiii adveiitaiii; l3o. ConspieuunL ^uod cwd 
OucL vel ab onuiibiis oonspifiittt^, 

OMU wfmpha* De Hdena Qiiod ompium lid se convertit 
et Laconica dictum acdpio, ao oculos. Jnsigne, ' . 
nympbam pro puella g^uerali* i3i. Sed mihi lauAUanu Y. 
ter pttei puUi y ioqurt Micyl-i ts. 37. b. £p. Potest expU^ 
ha, fi(}uidem tfonvideoy qua- cari ^' inquit Bufm.j a yenero 
re M ii^llus nynipham Intefpre^ mibi Uiudatam , et commenda-^ 
telur pmeHam^ cum Helena uxor tam , s^d iriiagis est , ut in ga- 
sity et in £p. I. vs. S7* uxores nerenolei puicherrimam.Qmju>: 
nympbae dicantu^. til. Deckun. L^ XIX. ^. 4* et ad 

Oebaiidem vacat ab Svo Oe- L. Y. Metam; ys. 59. . 
balo» Tyndari potre. Miqrllus. i39. Lumina nil alimif ^ud 

117; Vir tuuM^ Marittts taos. eapereniur, eroL b. e. lUe iiii<« 
t. Ep»'VL vs. 60. Drakenb. hi ostendebot theSaorois et te%* 

ifl8i Numinibus. Nutfien.de- ni siii opes 4 sed lomuia sivei 
rivatnr a verbo nuio ; utrde oeuK aulla aliare afiRiebantur 
iSnmandum est nuiamen et oon* ( ptopria sigtfification^ equideitf 
tracte numen, Quia autem nU* adeipio yerbpim et^fere ycana- 
te voluntas jndicatur^ binc nui* euie boeifen)t quam te viden^ 
men pro voluntate scproviden-^ do', propter ea quod yeneramy 
Sm BeOrum ponitur apud Yirg. non vLX opes iUi^s led ut ^or* 
Aen. L. il. vs. 777. Just Lj mam biudatam b. e. te cenie« 
XUy. c 4^ S* 7* Namen et lem. BlicyllaA 
niilBm con)ai^t aC de bomini* . i33> ^t pidi.f obitupuL y« 
bus usurpat Liv. I^YIL c. 3o. £p. XII iu 33. et.£p. JJxL 
Qtaod autem Ovid. non sine vs. B^ et not ad %. XIL vsi 
numinibui Vdad dixit , Horat 331 

Oxprimit non sine Dis L. UI. ^34t Prmeeordiaque^ intimd 
P<L 4. vs.agk Y. Drakenb^ ad sensi Attamius euris iniumui^ 
Sik Ital. L. I. vs. 93. se novis; Ingentem amorii ^j& EPISTOXA DrEClMA. SEIXTa. 

His sifnile^ vuUa» ^r q w^»iui» xemnisfi^Vf b^bebat » i3^ 
Venit iu.AirUtiiiun. iCJim Gythei^ca m^um^ 

Si ta tesdssea jiarit^r is^vtaiiaeii in. iUad , 
r ' In dubimn. Vm^^rijis pnlma futura foit. 

M agna quidMi d^ t9< rumor praecooia fecit ^ 

Nullafue 4^ fiM^-Qfl^ia; textgi tita fijt.^ i4a 

:.:. . j . ■ • .- . • . • ■ ' • - ■ 

et efficacitsitem obscr.tii, {«:▼»• ilwa9diMimmsear*lni^Tt- 

cibus intimay aitomtus , curis tum bene memioi. Indicati»us 

numero plurali. Novis aliis, inodus et leropus praesenscam 

f^6tei> elisy> quas jaili antea vim 'bsd>ere aaiiii quidem vidBH* 

Bnbebm p^tmMpu». tur, ut adfirmtt Paris sese eiimnt 

- 'IntmrHiiss^. V,- van ft.eiMp «wie fteae vidtaa mte memi- 

ad b. vs. Quocum copseBf io y nisse^ 

qdod fa>>MH de adroetibuft »a- i3& l^eii^ in oMtrium eter 

foribtis poni diclt, de ira v am^ C^. vs.65,'69, 77^ 83. b.Ep. 

Bitteiie et sifmlibiis. I>issentio - r36. </n dMum Vemeris psiU 

vero a yito Gi , ^qaod ad. amo^ mafutnta fidt^ In dyhium re« 

rcm prbpwe 4ta :dicium,.^iid pugnat Grammatieorum rqnt* 

ferimnr i« ftmimnum geno» j bs j iiaec. eiiim praepoiitio , ul 

tdtutiS ^ei^ ambr apud Horat. ait G. J. Yossius de artc Grm* 

est ipsa amhitio, I^atttrae vcsd matiea L. VU^ c. 65. accasattvo 

Bac' itt re- convenientius cam semper' jungilur, qooitct siyii- 

Fr*neiopiito^»»/rB«M««a,quam fieat nielum adiooamf at cam 

fniahUdsse, Alioquin , ait Oud. , quielein nolat , esigil aUati' 

superbia et audaoia inflati vel vum- Verum, inquit , video , 

fra eommo4t passkn dieuntor aatiquc« indifiepenter junzisBff 

Anfie^. , tit Ep. VIH. vs. 67.; aeeasatttor et aUativo; bea^ 

foo sensti hie locmn non huket pk , quibus , quae dkit , pso^ 

nec tamen • aliquid mfttandum bat, ipse videos, quMso, Im* 

est , iit quMam ▼olnnt, Prae^ tor. 

twca toH attomitts < 8ignificatio«* In dubman futara. Ventor» 

nem non premendam sed ele^ in discnmen ei periciibNn atr» 

vandam judico. Attoniha enim ceps. fist- autem iadkiis pro* 

qUi ftibnine ictos i^ivii , ei esi piia loeUtio. V. Ouinci. Deeiam. 

tfkae nesciuS ipse suae , quo 3t6^ atque Terent. a Burm. in 

easu' vmnis sensus 'ebprimttur. not. ad Quinct L cit, AdeljA^ 

i35. His similes vulius etc; Aci. II. sc s. vs. 35. Ood. 

SihiiU' ergo non pari pukri- PaJma Veneris^ qiiain, vic- 

tudine evat -Hdelia. Cfc s. lori«»e insigney Veous. auM le* 

V». €5: - n«^ : p A* I S H fi t £ N A E. : 4ai 

ffec tibi p^r nsquam Plirjf[b , i^c Jiojis.ab orta . 

Inter formosas altera noiMii' habat. 
Crede sed b^c nobis i .minor i^st tua glona ^ verQ $ ' * 

Famaqu.e 49 forcaa pene maixgim tua eat« 
Plos bic iar^&io, qaam qnod promiserit illai i^^ 

£t Vtt9t matsria glovia yic^ fiui est« iSg^ i4o> AfagTia gmdm etc neratlin dicitar prb parvus ^ 

Cl vKirV 38. h, Ep. ttti a Vh^. Aen. L. YI ▼•. ay*. 

iV«fcia de/ade (Singularis Ita 'maHgaB / n usfan p apmLJugt, 

constructio, non imitanda pro L.y. c. s. {. i4« est ia parva 

faeUi) mdla terra tm est. L e. copia , non obumLuUer, Quo 

£t omnes terrae de fomia e( seasu nHaUgtUtatBm et pftHiigtum 

palGfaiitndna tua aartwt. Hi* largitAonmiiit0r.fe«ppQiiiAJUv« 

cjllns. . . L« V. c. ttt. -Goiitra » ienigHM 

i4i« iiraa Hifii' p^r .ua/ptam praebere.^$i eopioter a bimdam* 

fhyguL In tota Pkr|gia m^ ter praebere Liv. L. ^XXYL 

tfDnain ^namvis pnkrain i»- c st. ' 

Kaire non iioet tibi ^pulciitti* i45« Qmam auoi pr&n^iscHi 

dine parem. Yttii quid Utet in itta. V« ts.. 85. k £p« . 

nfiiM Pkrjrfps inquii OikL . ti^ JBttmm modirM giarid 

Fsrte mquam m» tf«£a. oia esL Obfencfit jaoslrai 

Ase soiil^ ak orbi etc. nei{n0. quidem aures repetita termikia'* 

iotola orieate nlta alia aeqne lie «, Aemanoraaki nen ]tem$ 

nomen babiet^ celd^atar ct ia Roaiani enim in pronnnliambv 

•R omnibns est.^ qvottes de qaantitatia syllabaram rationeol 

fiwma mentio cst Micyllua» kabebant, Peerlkainp. V. CL ist 

t43» ATfisar esttaa gioria 9e* BiUiodi. <2vit nova VioLLpagn 

niiqiioiiiaiafonnasiores^c|iiam ros. 

fama fert Aiilon. . Gbria tum est rrieta sua ma^ 

i44« MaMgmi. Detaliens de teria i. e, a pnkiiritudiae laa'^ 

toa pulcritadioey quod nmle quae est «aaleria ipsilis gjoaiae 

M capit Sfaligaitati enim sub* Hubert Fama non potoit aer 

at liTor^ iovidia ae detrectaa» qoare ipel dtgne satb laudare 

di sladiami. Y. Bacbnerus ad ac pracdicave puJichriludlaem 

Piio. Epist L.Yni. Ep, LS. <^uo Coaiiii qnam materiam sibi sam* 

■ema obeamit apod Horaft. serat celehfandam. Mataria esl 

m. Od» i6* ?sl:39> HiaCi ini» qiiaCTis res, causa et origO| iib> 

9&t Dnfcenbi, muUiffUts ge« 4le attad. qoid eonlioitur. Oud# 

. Vf5 ... 4ii fiPI&roLA DECIMA. ^Etti^ 

firga aifsit merito, qai novtoat omniay Theseni^ 

Et yisa es tantd digna rapina yirot 
Moife taae' gentis nltida diim nuda palaestx^ 

Ladis*; et es nudis femina mixta viris. i5of 

Quod rapfoity laudor miror, qaod reddidit amqoHiiii 

Tam bona eonstant^r praeda tenenda fmu 
Ante recessisset caput hoc cervice craenta^ 

Quam tu de thalamis abstralierere meis.^ 
l*ene man.xis umquam nostrae dimittere Tellent? iS5 

Tene meo palerer titus abire sinu? ' t^y. Et krsit MfUa i. e. dig* ».716 

«tt> amore ;. noTerat et tuam pui* - Mirar, 4fm>d r^ddUk imqttUL 

tritudinem omne praeconium' Reposcentibus fratribus Cistorf 

lenge superantem* G£ -ts. 117. et Polioci. Ratio seqi vs. reddi* 

Kp.^i . tur. V. BOt ad vs. ^i. Bp.yiU; 

Qui novenu omnia, Legere Hoc addklit Paris, tnquit Dfb« 

iaalo , omiiut , quae yocea sae- kenb. , ut Theseo in?idiam &h 

pe confunduatnr^ Y^ not. ad ciens/ sibi favorem eoociiiarel; 

TibuU^ L.'I. fii.IiL Yfcia. Yirg. Tbeseus enim nun^jnam reddi* 

iieii. IhU4 ▼S.691. et Serv. ad dit Helenam» sed, Tbeseo abt 

h/ L sente , Helena per liaAres ez 

; 148. Et visa es ttmto digna manu Thesei liberaU est ¥•* 

rapina viro, fiatoUit Paris He- aot. ad va tag. Ep. Y. 

lenae pukbritodinem , ut ita x53. Recessi»t€t eerviee em» 

laudando -eam aUkiat .ad amo^ enta. Gaput mibi ampulari pu-' 

rfem saum. NuUa enim est mu-* sos essem potius , qoam qoem- 

lier , quae laudibus suae for- qoam te , ez tbalami« neis , vi 

laae non- delectetur* ^ Ovid. A. abducere sivissem. 

A. vs; 6ar. L. I. Hubert . ^ i^. Thalmi qaare bic me- 

f49 , i5o. More tuae gentis miiieril po^ta ez ts. r56 et 157; 

ete. Lacaenae. Y. vs. 99. JBp. Y; pateU Haee et quae inr duobos 

CSiagios de RepuU. Laeedaem« seq. yersihns obcurrunt ad gra* 

L. IH. Instit 19. Htt)us institu- tiam apud Heleaam inenndam 

ti rationem reddit Piutarcbus fiHaont Fortes enim yiros fe^ 

kk Lycurgo pag. 46* Kt. B. a minae imbeUes prae oeteris eam 

deagio cit ob causam amant, quod ftite^ 

s5i. Quod rapwJt, tamb^ CX lam inde sibi oerto prMBiti«ra 

Quinct. LO. L. VUL c4. pag« queuat PARIS HBLE:NA.& 4t$ 

Bi reddenda fores» al!q[md tamen ante tnliMWi^ 

Nec Yenos ex toto noatra fui^aet iners* 
Vel mihi ^rginitas esset iibata % yA iUud y : 

Qaod polerat salya Tirginitate rapL o6|. 

Jh modo les quae sit Paridi con^tantia, niDSces» . I 

Flamma rogi flammas finiet una meas. 
Praeposm regnis ego te; qnae maxima qaoiidiaa c '^. 

PoUicita est nobis nnpta sororqne.Joviss . . . 
Dumqne tno possem circnmdare biracbia coUo f i61 

Contemta est yictns ^ PaUade dante » Vfdhu . f 
Nec piget ; ant umquam stulte legisse videbor s 

P^mjuiet ii^ YOto mQds mqa firma suo* • : 157. AUquU tamen ante tu- res; «ul^icit « Fac periodam 
lisfem. C£ yB.t^^ Ep.V. ViA ct proba; ridebis, quae oouh 
lyot ad b. ts. stautia in me sit 

158. Ex toto. Praepontio ex i5s. Flamma togt -^measi 
circamscribeiido adv^^rbio in^er- Horat 'L.!, Od, i3.' vs. 18. ^[. 
Til. Ex toto hic esXpenUuM om^ ^ Quos ifrupU tenet cbpulk; 
ni ex parte. Cf. supra vs. 87, 'nec , . • 

et y XX. TS. 167. DrakenK guprema dlin» sqlyct apior 

Jners pp. qui novit artem j- » 

milUm. Saepe' tamen ponitur ^o *« . • * 

pt) igna^\ qui nibil agit ^^ Praepasm reffus egoie^ 

PweJrtim ypro ea Toce usui^ ^^ '*• ®'- ^ ^P- ^"^- ^** ^^* . 

esl OTidius in ^ore. V. Ep. '^^. Diuii^ (dummQdo)4ifO 

XVHL vs. if o. Drakenb. V. /««^ «^ V. vs. 81. b. £p. ct 

Qvid. Am. L. m. EL 7. vs. i5. "^^ *<i ^- ▼»• 

A. A. L. II. TS« 929. 166. Coniemia etc Vid. D« 

159. Virginitas libata. Cf. X van Lennep ad b. vs. ^ 
Ep.IL VB. x|$. not ad £p.IV, 167. Siulte legisse i. e. elo« 
n. 27. gisse , quod te maluerim. V» 

K^/ iiM> guodeic Oscuk not ad vs. 5a. fip.VlIL ^ 

ioteilige. x68. Mens mea firfka. frofi 

161. Da modq te — (C£ in- IfJoeUw. Horo. IL L. X. ts. ^. 

fra Ts. 195.) nosces. Quia pos- ad q. vs. V. Kdppen. Erkllrendy 

atdiciy inquit Hoberly ita <i^-. Anmerk. qui landatHo|«t L.1^ 

fis^ sed fortasse ita nonfeee* Od. i3. ts. 4* 4 *t M EPtBtaLA-DECIMA: 8BXTA. 

Spem ttddo ht nostrHn 'fieri pnciare cHddcmBi, 

Te precor^ o^U&td digBa. Itbore peti» 170 

Non ego c^Bjugiuiii' generoiae degener oplo : 

Nec mea (crede inifai) tnrpiter nxm eria» 
Pliada, ai qoaereii in neaira ^nte, JoTenigne 

Inyenies : medios nft taeeamnf aros, 
Sceptra par0na Asiae , qne nnlla iieatior om , ifi 

Finibtt^ immeniii tix ob^nda^ tcneu 
Innnmeraa nt^ea^ atipie aorea tecta TidelHsi 

Qaaeqne anoa dicaa templa deeere Deoa* 169^ Caducam. Y. not ad vs. ea geDuit Dardanimi , a quo 

ao8. Ep. Xy. Trojani reges deinoeps orti di- 

'. i^ Te pf4cor$ Y. vanLen* cuotur. Hut)ert V. ApoIlod.Bi- 

nep.ad b. yfi^ Uioth, L. IIL c. la. 

O ianto digtm bibor0 peiL CC 175. Sceptra paresf^ Asia^ 

fy T«.s8 et 3^. pc \. Argufl». Ep. Y. {. i* Ast* 

171. Non ^go ^ defgfiner opF* ae rainoriSy quae passim sim- 

|o« Idem orationis color in £p. pliciter Asia didtur. Oud. 
n, TS. ii3. sq« Ep. V. T8. 83. Beatior. Y. pot ad vs. a^, 

sq^ A genere et potentia jam Ep^XII. 
se odmmendat Paiis. X76. Fimhu$ immensis. Gum 

173. Turpiier. Cum qiiodam Septimio congruere Ttdetor» in« 

dedeoore toOi Qoo seasu inr^ quit AntQp , qui scribit non es* 

pis obcuiTfl Bi^4 y. vs. 70. • ' • se Terisimile » Priamum solani 

173. FUadtL Eledram, quae Phrjgiam possedisse; sed Asi- 

i|a diota est t^ a Pfasioiie ma* ae iotius, quae est cis Tau* 

tre Tcl a ^^0 9 navigo , qoia rum , impef ium tenuisse coqt 

mnrigairtes solent Pkiadas ip^ firmat Asiam dictam scribit 

aas observare. Hubert Bx Elec« Herodotus ( L. lY. $. 4^* ) ^ 

tra enim et Jove natus estDai^ A^b Manei Lydi filio , non ab 

danua 9 . ad queqi adsceodendo Asia , Prometbei filia » ut yar- 

referunlur P%ricUs nalales ex 10 euftimaxit AnUwu Obenn- 

g^nere .patem^. , da perambulanda, circumeun* 

. 174. Medios^aifos* Jupiter d^ Pvd,_ 
concubuiC cuia Electra Atlantis 178, Qiiitfiefm suos etp. Quae 

filia« qjume foit nna e septeia sniit op^iata^ et taba, qnae de- 

Pleiadibus, quae in ooelum in* ceanl ^quibu^ aunt dicata. Ha* 

ter steUas relatae sunt, et ex bert Decere, majestate Deo» PAIiia HCLEVAE. «95 

Dioxi adftjaOHMt firniaU<jiif tiinri3>vs aliU 

Moenia, Phosabea^ «tracta Wiose ]]rrae* 180 

Qoid tUtt de torha nfrrem mmieroque Yiromm? 

Vix popiilQiii leUus «osti^et iUa suum* 
Ojcorreiit deiuo til» Tmdea agmine matres : 

Nee .capient Vhrygias atria nostra nonifl. 
quQties dicef ^ qaam paaper Achaira noatra estl i85 

Una domua qnaaTia nrbis habebit opes. 
Ne0 milii faa faerit Sparten contemnere Teatram. 

In qoa ta natn ea, terra beata mihi est. 
Ptrca ^ eat Sparte 1 ta calta divite digna es. 

Ad talem formam non facit iste locus. igo mm digoa esse propter opa« daln gente AcliaeS ; unde A%a/<9# 

lentiam suam. Y. OvicL Ep. V* toUes meiiiorantur ab Homero. 

vs. 86. Oud. V. not ad <L vs. 186. Una domus etc Quae- 

i9o. phoebeae stntcta eatio^ llbet sola domus nostrae r^i<>> 

re. Cfl is. 67« £p. L -ys. i3^ nis habebit opes unius restrae 

Spb.Y. nrbis. Hubert Y. yan Lennep 

Cmipdr est cantuSf et non ta»* ad h. ys. 

tofn dipitnr. de Toce humana^ 187. Nec mihi fas fueni eU^ 

Md .etiam de sono instrumenti ^e videatur Achalam atque uiv 

ausiQi: posteriore sensu hie ac* bem Helenae natalem speme^ 

dpi de)>et } priori L. IIL A. A. re , did^ se plurimum Yenere* 

vs. 3i5. Draken^ ri Lac e daemona. Hubert. 

i8t. StuOnere: snbenndo te- 189. Parca sed est Sparie* 
nere, atqne ita erectum tene- Ctc 4e Orat L.II. c. 71. Dra.- 
re , eonserYare , rempublicam kenb. Frugalitas Lacedaemonio- 
Y. g. LtY* L. IL 0. 43. hinc de rum apud omnes scriptorei laup 
Iiominibus adbibitnm reficere^ datur. 
e^sre. Culiu* Siye omatu eorpo* 

i83. Maires , nurus. Nuptae , ris , ut se ipse ktius ezplia^t. 
innuptaeqae feminae. SenioreS| Oud. 

junioresqne. Y. Ep. XV. Y^.S^. 190. Nan facit. V. not ad 
185. Achaia nostra, Pelo- Ep. YI. vs. is8. coll. vs. 56. Ep» 
poDuesus , per exceLlendam A" XII. Iste loeus, Emphatice , at 
ebala dicta a praedpua quon** vs. Sdo. h. Ep. 

Xx 436 EPlStOLA. D^EOIMA SE^TA. 

■ 

Hanc faciem largis JBine filte. paratiBiia nti f 

< Delicii^que decet hiiariare noviab 

Cum videaa cnltam nosfra de gente Tiromm y 

Qualem Dardanidaa credis kabere Barna? 
Da mddo te facilem: nec dedignare maritam^ i^t 

Rare-Therapnaeo nata paelJa^ Pbrygem»^ 
Vhtjx erat, et noatro genitaa de eangaine, qti nnd^ 

Cam Dis potandas neptare iniseet aqnaa* 
Phry^K erat Aarorae conjaz. tamen- abstalit ittamy 

Extremom noctis qaae Dea finit iler. soo 191. Zargis sinejine paraii^ Laconide Tbenipne , Laoedae- 
hus* Oniatu, cultu. Qua men* mon, Amydae etc. Y. Pomp» 
te plurali numevo utatur Parif , Mela de situ orbis (L. n. c ^ 
adparet %>^h) Hubert. Meursium inMi»- 

Largis dne Jine, Infinitelar- scelU Lacon. lauda^ Drakenk; 

gfsy copiosis, abundantibuSy nul- qui addit ab dieto oppido unl- 

. li» finibus circumscriptis. versam Tegionem nis dict Thtr 

199. Luxunare novis delicUs, rapnaeuih. 
Delidis abundare, aflSuere. Ita Phrygem. A moIlitie'male 
ager didtur iuxuriare assiduA audiebant Pfaryges' atqne ob 
-aqum, Ovid. FastL.ni. vs. atitmi ignobilitatem. V. ^ir^ 
-644* Hic est haturimse vivere. Aen. L. iV. vs. io3. eoll. v& 
•Liv. L. XXJTL c. ». Drakenb. jn€. Paris docet faane geoteai 
'If&vae deCciae snnt idiae po^ clarissimiS' viris faisjse noi)ilita<*> 
alias , ila ut ddictae continub tam , quibus luminibuf Hele^ 
qnasi defluattt, atque adfluant nae oculba praestriHgeret ad- 
DeUciis* Ceteris rebns preliO- ulter. 

sis , moUrbus tl ad pompaSi 197. Qtd nune etc Ganymeh 
aateBtationemque compositis. V. ^ r ^ %^ V. Dorn Seifibi 
Seneca Ep. Y. Oud. . im Goonk Po^t ia t« 

t93w Cum videas etc Sumit 199. Aurorae canfux» Xitho* 
.argumentiim omatus muUerinit mns. Y, id. 'DBm Seiffen. 
ab omatu virorum, qui soLemt 900. Extremum noctis ete. 
-eaae- minus deliciosi. HuberL Aurera» ^ia tenet oonfinlalur 

i55. Da modo te facilem. cis, quae inch&at, et noctisy 
Ezorabiiem , non duram. Hu« quam finit Cf. Poot Minnedicb» 
bert. ten Uchtentstont D. L hL 17^. 

196. Bure Therapnaeo. In 40. ZVocli^ maiuscuk iiteia acffiBi . ' P A R I S U E L £ N A E. 4^ 

Plirjz etiani ▲ncliisef f nAncmm c\d mater AmorHm 

« Craodft in Idaeifl Goncaboisse jugis* 
NeCy patOy collatis forma Menelaua et annLs, 

Judice te , nchis aateferendns erit. 
Non dabimaa certe «oceram tibi , clara fugantem 20S 

'Lamina^.qai trepados a dape vertat equo6« 
Kec pater est Priamo soceri de caed^ craentus ^ 
. £t qoi Mjxtfias crimine signet aqnas* debet, indticitur enim, ut Dea, lem radiautem in fugam verten- 
cai non secns ac Soli ac Lunae tem , qui trepidos , ita ut ipsos 
iter adscribitur. Oud equos dapis foeditate territos. 

soi« VoUicrum Amorum. Cf. ayerteret , refugere cogeret 
Tfi. 3S. Ep. VIU. Horum mater 207 , 308. Pater soceri do 
Yenos. V. Argum. £p.YIL §. 5. caede cruentus etc. Objiclt Me- 
Cd eoucainusse, Notandus e&i , nelao avum Peiopem , qui so* 
inquit OmL » usus dativi cum cerum Oenomaum interfecit. Y. 
boc verbo Ovidio frequentissi- Dorn .Seifien in Y.^Pelops. Si- 
miis. mili figura utitur Oenone Ep. 

sos. Gaudetf eux^atf xiJiait, Y. TS.8g. Drakenb. Hygin. fab. 
£x quo concubitu natus est Ae<* 84« narrat Oenomaum filiam 
pess ^ Hippodamiam ex Evarete Acri- 

5 • • . . Quem Dardanio An« sii filia susceptam ideo nulji in 

chisae conjugium dedlsse, quod sibi 

Alma Yenus Pbrygii genuit S- responsum fuisset , a genero 

ittoentis ad undas." Yirg. Aen. mortem cavere. Gompluiribus 

LL TS. 617. sq. iUam uxorem' petentlbus certa* 

to^, Nec $ ffuto , coUatis» SWe men posuisse curule , atque 
comparatis. Se ipsum , inquit .Hippodamiam ei uxorem pro- 
Anton. Paris commendat a for* misisse, qui secum quadrigis cer* 
ma et aet^te, Meoebiumque in .tasset, victorque exisset (quod 
cootemtnm adducit » objiciens , is equos Aquiione velociores ha* 
suorom majorum scelera. Co/- .buit) victus autem interfioere- 
lalus mav.ult Oud. tur. Multis interfectis novissi- 

aoS. Nqn dabimus eerte (sal- me Pelopem Tantali filium ve» 

lem) socerum Ubi etc. Atreiis, nisse, eumque , cumlnterfecto- 

^ter Menelai'; unde socer He- ] rum capita super valvas fixa vi« 

lenae. Fabulam narrat Dorn ^ disset , poenitere coepisse , cr)i« 

"Seiffen Op. L in v. Atreus. deliutem regis timenlem. Ita-» 

Clara fugottUm lumina. So-' que , inquit' Hyginus , MjrtUo 

Xx a toS EPISTOLA DE€IMA SEXTA. 

Nec proayo StygU noBtro capUAtar ia tmda 

Pomay nec in mediiis qofleritar 'hnnior «qtds. dio 
Quid tamen hoc refert, ai te tenet ortos ab iiKsf 

Cogitnr huic domni Jnpiter esse koeer* 
Ben facinns! tolis indignos noctibos flle 

Te tenet s amplezn perfrnitmnfae too» 
At mihi con^ceris posiu Tix deoiqi^e mensa s 3iS 

Multaqne, quae iaedant, hoc qooque tempos haBet. Oenomai anrigae persaasit, reg» ai i. Qmd tamai hoe i^hi* 
liuinque ei dunidiumpoliieetur, Qoid interest, qirid mihi ^t^ 
si se adjuvisset. Fide data, Myr« dest, majores Blenelai taleses» 
tiliis currum junxit ^ et ciavos se ? Hubert M enelaus ]^tre 
in rotas non conjecit Itaque Atreo, avoPelope, proivoTan* 
equis indtatis currum defectum talo ortus erat 
Oenoinai equi distraxerunt, (at« sis. Cogitur hme domtd elc; 
que rez ipse cumi excussus Subaudi si*, si huic faniiliae, 
periit) Pelops cum Hippodamia shre ipsius Menelai tooer esse 
et Myrtilo domum victor cum oogitur , qui Menelaos esC de 
irediret , cogitavit sibi oppro- gente ita scelerata atque inpia. 
hrium futurum , et MyrtUo fi« Hubert 
dem praestare nolnit^ eumque ii3. Heufacbmit Sabstan» 
in mare praedpitavit , a quo tivum in malam paiiem esse Ad* 
HfyMwn petagui est appella- cipiendum , vel me tacenie, qui» 
tum« vis inteliigtt 

209» 910. Vtc promfO Sljrgia 914. Perfriiittr. Ad satietc» 
ctc Tanialus sigQificatur, cu'« tem usque fruitor. Per enim 
^jus ex Dione filius fuit Pelops, auget signtficationem. Eodem 
quem , cum Jbvem ceterosque sensu verbum occurrit in Ovid. 
^Deos domi suae epulis exoepis- Bem. Am. vs. 537. Drakenb. 
set, ut eorum divinitatem pro- Ovid. Ep. VIIL vs. 106. 
'b^ret, in firusta concisum at* si5. Vixdemque. 'EtiamCQiii 
' que elixum iis adposuit Cu- difficnltate. Hubert TurtelL de 
"jus inpictatem ut punlrent Dii partic. L. L. in v. vix diutia^ 
* Tantalum in Tartara dejece- nam , inquit , exspectationem 
'runt, ubi medits tn aquis sitit, dedaraty vei aliam rem, quae 
et adlud^ntibus ori pomis , fa« non facile for» videbatur. 
' me cruciatur. V. Dorn Seiffen PosUa •— liieffM. C£ £p. L 
in V. TaiUaXus et kuct ibi dt vs. 3i. Btetibas eTeaUiht amvnk talk tMixU » 

Experior piisito qiMdU «tepe iiiera» 
Poenltet hofpitti^ cnm, itie apecuaiey lacertos 

Imposuit collo maticus iete tao« 93o 

Rampoiv ec inTiideo {^mA emm iftmte •oatnia narrem?) 
' Membra siiperjecta oam tua veste foyet» 
Oscula cnm tcto. oorom noa dara daretis : 

ibite ooidoe poeoi poeula samca meos* 917. Hdsiihts *eveniant etc. Tars6lL In w Similii esc Ibr» 
Solome hoc erat antiquis , ut mula , inquit Drakenb. in Ep. 
id, qaod ex animo detestaban- XIL ys. 117. Equidem Tooes 
tur I bostlbos apprecarentor. quid enim P parentheBi tantum 
Ovid. Am. L. nL £L II. ts. 16. indndo addpioqne eodem sen« 
A. A. L. HL ys. 'S47. Quae lo« sn , quo apud Pkaednim !«• 
ca tb eodem Drakenb. laudan-> III. fab. 8. ts. 8. Post imndei^ 
hr in. not ad SiL Italic. L. II. Commate , et loco signi inler* 
Ts. 54 9 ubi observat eamdem rogationis post narrem posi* 
Tetenuu superstitionem , qui , tis duobus panctis. Ut hexa* 
11 (juid triste atque ominosum metri sensus sit « Qtiamvii 
andieranty id in hostes yertere invidia rumpar, (quid tcndem 
k)IebaQt , ne omina illa sibi no* invidiam meam ▼ehemenliiis eer 
cerent Gf. Ovid. Ep. Y. TS. 75. dtaret? } tamen omnia narra- 
not ad h. ys. re possim. Y. TurselL de part 

518. Posita. GC Ep. L TS« L. L. in TS« tamen n^. 4. Af» 
3i, 39. not ad ts. 3i. d.Ep. fectus adeo Tehementior mifai 

519. Poenitet hospitii, Qui linguam non praedudit 

iUud male adceperim. sss. Membra superjecta etC; 

sao. Jlitf/«?if5 istc. Y* not ad Gum te amplectitur, et ten^t 
T8.77. Ep. L in ulnis sub veste sua. Hubert. 

991. Bumpor et iniddeo. fv M Lazas hic cogita GraeCorum ves* 
^ijwy.lnvidia rumpor. Invidiam tes. Y. Herodot. L. U. §. 37« 
notattantam, ut verbis rem a6* YaldL WesseL et Larcher n^. 
quantibus significari nequeant. sos. ad h. L 
GC Ep Yin. vs. 57. Saepe , in^ 993. Non Jtura. Mollia , ka» 
quit Loers. d. speCj a poCtis dva. Hubert' 
effhetus et causa juxta pbnun- M^, Anie oeulos posui elc« 
tur, particula et conjuncta* Ne viderem. Hubert* Mensae 

Indignantis est. Y* adjacuisse Graeoos repoUL 

Xx 3 4So EPISTOLA DEtilMA SEXI^A» 

Lumiiia demitto, cam te temt ftrtfaii ilfa • a^ 

Grescit et in^ito lentus' in ore cibot» 

Saepe dedi gemitoss et te, la./aTa9 notari 
* In gemitu risnm non tennisse meo» • i 

Saepe mero volni flammam eompesceret at illa 
Crevit j; et ebrietas ignis in ignr fiiit. • s5o 

Mnltaqpe ne videam, versa cernoe xecnmbo: 
Sed' rcTOcas ocnlos protinns ipsa meos« 

Quid faciam dubito. dolor est mens illa videre: 
dolor a faeie major abessenoa. 995. Cum Inef 4iriiu$ iOe. mero, Simlliter dolodres ooiii* 
JBe, nt supra isUconiemUm. pescere Tino TibuU, dizU L» L 
prae ae fiert. Heins. C£ ts. 9i4* £L s. ^ i«, ubl Y. Brouklu 
b. % Drakeok! 

996. Crtseit et inviio (prae . «3a. Creint» Alllus surrezit: 
dolore fastidiente) lenius in ore Tebementiam cepit majorem. 
d^ Yidetur cvescere, inquit . Ebrietas ignis in igne /uL 

'Hubert. quia prae dolore edere Aooendit amoris insaniam. Hu- 

«onpossum. JuvensL SaLXIU. bert Vinum, quod (ad ebrie- 

•^ si2« tatem usque) bibebam, efiedt, 

« Interque molares «' ▼ehcmenUore flamma amo- 

DifficiU crescente cibo." ris «rd^, ac te magis ama- 

• . . ^ « ran* '^i*^ «wn facit notum 11- 

Ex aimetate enim cibus mul- ^^^ jertntki . Sine Cerew et 

tum commasticatus (comman. 3^^^ ^- ^ Venus» cui si. 

ducaUis) et commansus Tix po- ^jy^ ^^ q^jj Am. L. L 

test demitu per fauces , unde g^ 6. ts. 69. A. A. L. IIL ys. 

intelligitur , quare lentus dica^ ^^ Driikenb. 

turcibus. Egregia itaque est , ,,,_,37. afiitoimieetc His- 

nt observat Oud. naturae imt. ^ j^ ^^^y^ ^^^s aestom 

tatio. ^ natura ezpressum observes 

997. NotavL ObsenraTi» ani* velim. 

.madTertl 233. jlla. Non dubito coin 

aaS. In gemiiw^meo. Dnm Loers d. sp. quin bic lod ista 

ego gei|ierem te non ienmisse , legendum sit , cum multo nia* 

. continuisse rfsum , non potois* |ore gaudeat demonstrandi Ttr* 

ae xisu abstioere. P^^f ^ l^atur in G. pn ct 

999. Flammam comptscere quarto et God. TreT. • PAlEird H B',L £ N A. E.: • 4S». 

Qna Ueet et jKMtun ^ Inetoi^ ceteTe\fiizwem : - < -3^ 

Sed tamen adpaiet diBMHtdataa amor. 
Nec -tibi ^verba damns r aenlSs .mea Tidnera , sentiai^' 1 

Atque utinam aoli* rint ea nota tibt t 
Ah qooties-y laorimia Tenientibiis, ora-refleiny /t^ 
> Ne canssam fletns qnaereret ille raiei I > 24o 

Ali qnoties juvennm narraTi potas ampres^ 

Ad Toltas referens sing^ola yef ba taos ! 
Indiciamqne mei ficto sub.nomine feci* 

Dle ego I si nesds , reras amator eranu s35. Qua Uctt V* tfot ad fSnta tee vohiera , Am6ris str 

n. Sa. Ep. II. ye Giipidihis telis sfln inflictr'» 

Luctor cklare futorenL Ele« ut sensibus deprehendt pcMSfnt. 

ganter OTidiiis usus est Teibo ^38* Atqaeutinam elc UtB- 

iteiari. Prpprie enini tuetari di« nam praeter te Tuhieni' seutist 

contar, qui se inTicem com» nemo! ^ 

plectentes, alter alterum , in '' 7!^^ LacHifds vemehJUbas* '^* 

terram dejtcere oonantur. Ye« not ad. t8. i9.Ep>IV. * " 

liementem adeo nisum ac 00* * a^o. Ille.ym not ad TS« SsS» 

mttum indicat;' quoParidi hk b. Ep. ' ^ 

opos erat , ad celandum non a^i' Poius* Y. TS. 93o. li. B^ 

anoroB sedyUrorem, quem rin- Amores juvenam,- AmicaniMi^ 

cere maximi res operiserat, quas juvenes amaTerani, pi^ 

nec tamen , ut ez 9^ 'patet-, dirarum dotes et' mores. Bumi. 

poCerat ; adparebat enim ^ mo* in Addendis lid b. ts. Tan Lsiir 

tnfestus et evtdens erat. nep a(d b. ts. 

337. Verba dare u e. faUere, ^ip. ' Ad vidtus referens ^saiy 

dedpere; quia qui rem exspec* guta verba tuos. XJt inteUi^^ 

tat et nihU praeter verba in- faaec tesolam spectare, mebaie 

Tenit, deceptus est Donat ad sub sfede tnam tantum biudaK 

Terent Eun. Proleg. ts.*94. ^ puichritudinem. 

Seniis, sentis. De repetitio- a^S. Fielo sub nominef Si^ 

nis vi ne Tcrbum quidem ad- Tenum ts. 94i« •* 

dam ^ ne recoclam tramben leo- 944. lUe ego. Elegans- et eo^ 

toribos adponam. Id tantum iis phatica est conjonetio horuiti 

in memoriam revocaboy Terbum piPnominum, ut apnd TiblilL 

semire et bic prc^ria gaudere L. I«£LY. ts. 9. Yirg. inPra^ 

significatione» qua indisetur, fat* Aen. (ad qo«m t- H^ruti \ fib EBl&TQLA. QBCIBIik SAXTA. 

PMaita siml (meiwM) «|i|M:i| «W pe«M^ lO», 

At^e ocdiu adttum wA^ dedeM lAeia t 
Pecto];a yel pnris ^iTUma 9 Yel kcie^ tui^mqm 
< . Complexia matxiem ea»di4ii9»f^ Iqtc^ ^ 

r 

BOt) Drakehb. G£ Ep.' XII. ei^oslta. Ep. ZXL ^ 96. kEp. 
T8. io5. y. Drakrab. ad SiL Itld. ys. a. Hans. ad Glfmdiuiiua ds 

L.IX. vs. 189, L.3L y%atQ. flaB^» ?«#«IP»9V .?»: ?J- ^«1 
Ceterum haec stmt artis ama- si/yrtK^erecapere Yelimus (qaod 
toriae, ut docet auctor A. A. equidem malim) eo aeosa, ipio 
l^X. Ta.56Q. Oifd, Y, ^ot ^ :4ici«us ^ ^raf*»T F^f» «t «- 
▼*. io5. Pp^. Xn. miUa , locutio md^ erit dcfui^- 

' Si ne^ii. Ut hoc sdat ^ W ja j quod toaiqif ^^p debue- 
ignpreil. Cf. £p.XX. ys. |5o. j^% pept^s l^r^ e^ ofcuhartt 
;Yiirg- EcL^f? ▼?• »3. Bybulu. jae Dudpm app^reref , oflici|im 
Venis amaior. Cujus fiq- Jb(cere (prac^ter opinlonem. y. 
tp sub nomixie amoriSf narra- Dot ad ys. 4or PP* L) P^l^^ 
bam. . Itt Eodiefn 9ic|d0| quo mU^ 

.* #45t r^rJfS p^iub^mtitj^ uiL Mc^W vrben^ proJerQ, u bps^ 
Licentiusy audacius. HuberU JP#- Ir)[i4^4v , q^A «4 |d qoi|di|^^ 
flUat0 s^pi^iqie referttpr .ad fiierit, ut eai^i defen^eri^t 
pQnwia. Y. Hein^. ad SiL J/«puw. Utf toP wbo is f(^ 
itaL L, YflL vs. a66. Yeruqi re sol^t, quir^ «W^* 9?« 
.)li(p nefertur ad tibidinenu Itjs animuqi suum quondam qya^i 
-pt^ak^m de )ioifiine Ubidinpsp «iipLin^e p^rcelluLt, yebemeaUf- 
occurrit apud Cjc Parad. IIJL sime pi^nnovit CCEp. llLTf. 
^ u Pei^a^tia Orat l. in ipi. 

Yerr« p. 5. Petulantius con* a^e. 4fi^ ^*^ deder^, 
dbmctnre m^Ueres Justin. L. YH. Pluribw bifc no^ repetam, qaa^ 
iQ^ 3« $. i Prakirab. uepm we di<«rp memini , W 

946. Non :femel jdnieUu #f^ sam ap rationem itiddere adje{»- 
»»w^frt<»: gWJM- Rvis igitur, in- liyum y/erbQ addit^m. jLStum 
quit Drakenb. ,.|isu8 est eo af* ^dare^ qood propric magis qpq^ 
iificip, quod am^tor^ docet rire diceres, f^% adeundf /acul' 
lOvid. A. A, L. L vs. 597. Mem praebfre oculis, taaquafi 

947. frodi$ft s^nl iumca im p^rsoois. 

^tor^ la^q. Prodita^ inquit s49* Be^tora vel puris m%4- Bmm Jtapeo TOb; <<lam. p^i» faa»:<» p ffa> lft ) >.: 

Twtilis e dJcjitif ^ipi4it wflfi m«i«» . r ^ .\ 

Osciila «i MUe di^wap « «f^ pfcntfiw iUa; ., /) 

. .Hermiones teqero tiielAt A]|.Me: V^ .- « 

£t modp omtabeaii Tewrea tc»«yi|if# APuma-: ^flQI 

Et modo per amrai aifM legendii d^banu... / . • * ; pertineaty et uode (irU sit, afi- >aque •ntm; fifqtjdi Drakenbi^ 

bi vidiinaa. pocnla ▼eterum fuerunt aosaUp 

a5o. Tuamqyp.comjflUxo jfiu^ ut <io|i. tantum ez fcriptU yen 

Um ^amdidiora Jove, Dicit Pa- tenyn, s^ etia^n ex numn^if 

ris y Helenam i;^ s; eiiam e^ constat. (Ianlhari« pbcuU Bac*. 

cygoo potuisse companiri, in c^opropriijicona ezhlb<;iit Dra- 

^uem Jupiter transfonnatus coifr keiiC. in not ad SU. Ital £>. VXI. 

cubuit cum Leda ejus maXre. ys.is|6* Cf. yanLeonepad h. vs. 

Cum enira om^ 9Ji^^ ( ^^g'^ ^^^< Qsaila, si nalae dedcras 

itaque coloris cygnos iguprasse ^tc. ^ enun est amatorum cun* 

yidetor Hubertinus) sint can- suetudo , ut, quaecunque vir- 

didi, credibile est, illum fuis- go^ quam amant, vel ore teti- 

se candidissimum. Hubert Y, gerint , ea et ipsi tanjgere stii- 

Ovid. Ep. XVII. vs, 55. sq* Hy- deant V. Ep.XVn. vs.8o. Qua 

gio. fab. y7. et Poeticbn Astro^' de re praecepU tradit Ovid. A. 

Domicon U U. c. 8, V. yan L^p« A. L. L vs. 575. s^, Drakenb. 

nep ad b. ts. . Proiinus. Hujus particula(^ 

i5i. Dum stupeo pisis^ No* vim ne negligas ; Amatoris enim 

ta, inquit Drak^nb. , iocutio-* ardorem indicat. 

VM4iuporc aUqw^ re^ Qua mar 954* LaeiUs ai ore tidi, Ad-* 

xime utitur SiL luL L. IIL jectivum hlc non causam signi- 

vs.8oo. y. Burm ad YaL Flacc, ficat, quare ferret, sed effectus 

L.V. VS..376. Dixere etia|n stu» osculi ablati. 

p&t aiiqtfid V* not ad SiL a56. Ei modo per nutum sig\ 

ital. L Vl vs. 909. et stupere in na tegenda ( celaQda ) dabam, 

giigua rc Korat, U X* Sat 6. Quod Heleoa Paridi objicit Ep.' 

T8. 17. XVlL vs. 81. Haec enim con- 

959. 2^Ki% . ( incurva ) ^ suetudo er^t apud antiquos j 

digiiis excidU an^ mei^f. qna cum palam non possenty vuU 

tenebat poculum ^ quQd ipsum tu et nutibus loquerentur, vel 

sic quoqoe e mailibMS- elapsum digltls sermones sererent , il* 

est Oud. Stuportseffectiis, un- |isqne mero madefactis animt 

de stuporis jeritas adf aret Ple* 9ensa tnmensa scribereat Y« 

Ty iU EPI^fiOLADfi CIM A 9>E& T A. 

Et cotnteni priifeiiMv GlyiMiieft A(bth «m c| W y'.ni>fmi| 
Ausns saiii klftndit iitiper ftdire sonis»* 

Quae milii^iion elittdy qwm fotttdd&se, iACtttae^ 
Orantis medias desameiie preces» • 360 

DS-facerMt , aaa^ plretkun eertamiBfa esses ; 
Teqne sm tiotor posset habere tor^ : . . ^ 

Ut tulit Hippomenes Schoeneida, praemia cnrsus} 
,: Ypni» ?it iu Pl»rygi«i flijipo^vn^, s«ms j 

TitiulL L I. £L 9. ys. 91, Kp« deprehei)deret)tar. 

3lVII. vs. 87. Oyid. Amol-. L.li 261. JDi jfaferent Cf. Ep.Il 

EL 4. vs. 17. 8(|. D.rakeAD. vs. 66. Exdptatibne , ifiquit An- 

. «57. Comitiun prvnas — tua' ton. , audaclam, amqris gralta, 

rum. PraecipuaSy faraiUArissimaax in subeundis certaminibus fir* 

primus 'emjn hic notat non or» mat. 

dinem sed dignitaiem. Drak^nb. Magni pretium ceriaminis esr 

ipC liot. ad ys. 39. Ep. IV, et ses. Quod certamen , quam?2s 

Ep. ,XVII. ys. s68. easdeirn co- roagnum sit $ si tu certaminis 

nUtes dicit Reiena ac consiliwn, praemium eises , subirem. An- 

958. Blandis -^ ad/ur^ ' spnis ; ton. Prettum pro moyede oc 
a^ias adgredi. Blande aUoguij iq* praer^o poni et alibi obaerva- 
quit HuberL| qqi boc praeci- yu Nubc Lec|orea| delego ad 
pientem laudat 'Ovid. de ' Arte Burm. ad Phaedri L. I. fab. 8. 
Amandi; perperam vero L. U. vs..i. ibic|ue laud. N. Heins. 
citat. Hoc enim praeceptum in- ad Orld. Ep.VI. vs. 146. Me- 
veniluf in L. I. rs. 35 4. sq. Y. tam. \,. ir. vs. 70 1. 

Broukh. in not. ad TibulL LL 963. C/^ tuiiL abstulit Cfl Ep. 

£L 5. vs. 39. ab Qud. cit VI. vs. 18. Hippomenes Schoc 

959. Non aiiudf quamformi* >iefV2a. Sumit Paris exeropla quo-. 
i^rCi locuJtM. Ad bUpdos so- TMmd>^^ aui certarunt pro a* 
Qos I ad preces meas nihil re* inorey quos didf se imitataroin. 
spondentes nisi se Mei^eLiI iram^ HuberL 

si rescivisset^ tlinere ; ^uai^ ^i- 6<cA^eiierdls. Atalantarti^Scfaoe* 

si rcformidarent , ^ese in meas nei fiiiamf quae a patre, ntad 

partes liljentbsirae transituras: h. vs. notat Drakenb., obtinuer 

quem timorem re ipsa proba* rat , Qe in vita nuberet Ot igi« 

bant , nam ys. 960. OrahUs me^ tur procos | ({uos propter for- 

i^ias deseruere pf^es. In prer ihain habe}>at plurifio^ , ipsa 

cum mearuin cursu repentc ab« celeritate pedum prae^ans dfe- 

ieruot , inetu ^ ne a HeQelaq temret , ia&c iilis condilioneQ^ P.&.Ria BELE.NAE^': ] 4» tJt £am A1cmI«» Athalofli.ooTWui frogil, HS» 

Dam petit mhf^^Hfl » {)o'i toir« ^ Mm^ . 

Nostita por hftft higiB» oadadft iortior ..iMfit i 
Teqae Imi seire» je4#a,Utiori9 Cfvsi » « » % t •' ^ropbsaU, ot sMiii tdv^ oHr*; L. T:'Ti;i9:-Q«a ftfSbile ^ucti 
t^rait ea log^^^ttt ti^ftis inleri^ Iii Yijei.biioc mrbr iMA.ixilenf 
fioeretur , victor tpsiu3 itiatri- pretatjoneai ^ederiot, ej^^em 
moiliuin obtineret; post plures non video. Etymblogiam certe 
interfectos in certamen desceri« tot; eo in consilium non adhibue* 
ditB^pRoinenes (MegaveleMe* runt. Y, Yoss. in StjmoL'L.X#, 
hipe nUus j a Yeueve jUribus au« in t. ifec po^Jtica ratlo ;¥^|id 
reis malis ctonatus. Cum au« eotf m oedsum venisse aibi vU 
i/aiL et e|im superatura esset^ detur. Ut .maUiea^i ita j^tbi^^ 
(eKYeneris pra^ceptd.mala in<«, Audacta dicltur //«g abstra^ 
ier currendum Yirglni objecit | aydoMia^ , pr<^ concretol audax 
quae ondnia dum puella cupi* ^Mti^CL, Omtionem ita .Goi|strue4 
(k attoUere curat , cursu ab Audaoia ao^tra isset; fortiorifiw f 
Hippomene praeventa est et kas iegfiSt ^M cpnditioiies (ui 
superata. Postea ingrttus ad^ pretium certaminis 9Ms}> Uti 
vtersus Yenerem fuit; qiiai^e.in- ire per vitanii perire signifi-» 
dignata inpatientiam li^idini^ tat, a viUie quKsi Caroeribus,a4( 
jB-eos immbity ita ot in Iqco mQtji^m.de^urrere; ita ir0 p^v 
SMaeato Qybeli, matri Deqrum i leges sive conditiones . interpfO^ 
toqcubuerint Ob quafn caut ior^ miUam leguns patflem ^pm» 
Mtm in leones coiiversi^ sunt ^ silire i qnvaiea ^: noUa ^c^ptipW 
Cybeie. Ovid. L. X. (fab. ii. ) ne, conditiones ai^^nplere. E^*' 
Metam. Dicit er|^ PariS| qnod, dem' notiodC .dixit Higtbius< in 
sicttt Hippomenes niin territus Beditum Veris ire fier Uuides, 
tonditione mortiscertaminecur* Yerborum .efgo mihi.hic est 
susAtalaDtam mefuil; ita et ipse Mnsusi « Sgo m^joii . etiam* 
iacerem pro Helena. HuberL'). qniml superiores,- afiim^- sivf 
a64. VefiU ut in Pkrjrgfoe audapis^ bnmibos Certamiais^opr 
^tc. y. not ad.vs. 70. £p. YHI, tati legibtas > obiiditioiiibvs.^ 
kx ad vs. ao8. b. E|^ . . tiifecisseiiv'' 

a65 , s66. Ut feruf jicides . 966I. Teqae mei sdres eMr 
kic Y« not ad vs. iSg. £p. IX. laioris cpus» In pronomtne mei 
267. Nqstra per haS legef oeteris majorem empbasio pov* 
iuidaeia fortiar -isset , . inquit nO| |il sensVis rft « Ss; l^p^ 
Drakenb. adh.L, fCQfuisseti ,te^ queOi supra ^ictis proeiir 
imd. S^io ad Yirg. Gebrg. jq»idto.inaiwMKimm«B«m/ Jijii' 

Yyt m^ EPISYmaL DrXCIM^ SEXTA. 

Amplectiq wti]0« 9 «i, pfttiate , peAss* t/a 

O decus, a {iMisefiA^ geoiiMfUia i^o^' fracri^ 

O Jove digjM» tfr<^v*l'^<i^^*^ '^^^ ^ ' 
Aat ego Sigeos repetam te conjage portos : 

; . Aut . esQ .TnemiirU/ Qf megar emni ^amoi. . 
Votmn 9ant gamAm lefiter ^estricia 'Mgittt ff^ 
Pectpra : d^iieAdit Yolnair ad oitea meam.r* • • I reri ifft6ll%erM, 4tttatrei, P$t^ tetittakii fidaiitlu YeMaSy eqtd^ 
Hdein ^eaM^y qui , ut tuo <m*' d^ ndeo. Qtdd, qnaeso, aSitJ 
plezu Ihietetur^ talititt dttrpo* ibonet QuineUL, qnam^ t^ g^ 
mi intenderet Tirefty qusntaff mdit praecedenfe » non Meeep' 
HMo avtea.' ' - jkirrV> reqtkiki , ut fratrt» addt-« 

' «69. HftM^ ennk^ lele eerta*^ fur. Firmat coatra, m falior, 
ldiiia'praeftiiimi mihi noaprd* Rhetoiis dictamy quo oDnten^ 
penilttr'^ nihil alkid fticelpepos* dit, aliqaando riffmires adde* 
2om qoai» U preeari ^ et ( qu^ re licere. Et Cic. dizit gembM 
^recaetitinv ae deprecifntium in fnam LI. de OiVmatione, af 
nrinda oonsuetudtt erat). pe« Barm. ad d* QnincftL I mo* 
les tikos ampleetl V» not« ad net 

tt:\83. Ep. 1QV« M Ifs. i53« Bp. ' ^73 , »7^ Ani qe et& Al« 
iV. vs» 3i. Bp. fl. temm de duobusmodo ffenli» 

" e^i. O dum^i 4f ftHesMk t^t, ant tu meeum Tro)am ten- 
gemuuffum f^t^ia - ftairuni etc des,'aat ego loege a patria, 
Cf. tA 1 «9J bi Ep. et seq. V. ^partaey moriar. De Sigeo vid. 
abu ad>s^i4e. h.*^. ' Ep. L ts. 53. et not ad h. vs. 
• pmeseM. gtifrim-^ eculii sob^ DeAuma Taenaria vid iioi ad 
)eeta» V. v«. lot. hi Bp. Ohser- ys. 7*. Bp. VHI. 
irat Vere J>iisken&. ^ el hune ' 17! Mi/t mea jwif suneiM 
ieenm' e4 vs. a5o. iSp. XTIL ete. Batifhiem praecedenfinm 
tetroendae Qainctil. I. O. L. haec teddunt, qoareanle non 
fX.'C. {)• senlentiae facere. A*- eogttatione ponas Niam, C£ VSL 
pud QuinctiL nempe baec le* 194« i33, lot. h.Bp. 
^gantiir. ce.Qeiiedam oHine per- 5flsf0iia leifitet destricia sa^ 
mutam fimit snpervaeiia , uit gr^. Sirirtgi et destrinp ielis,, 
fratree gemiiu.- Mam si'/M4S inquit Drakenb.y dicuntnr, qui 
wsssrM gemiM , fratres' adde* tantum /SrWlsr valneraMii^. Id 
«e nonest neoesse." Meetamen •€/s||ifiilsf minait TBUfToXoylf^ dc- 
spiid oonnii ^JiiineCSkeni: eem- «ender, praaum leviter Figar , eriu- wirax: Ttrticiaala ; spmiv • 
PaxoK.datnm iuiiL^ Ueiene^ "tfantemBereiainotem :.. 
Sic habeas faiailes.ia tna tDfei;Def>«» . . .: ..;o8a 

masagitta, i. e. eztrema tan* ridis pectora , partidpio li^lrfc- 

tnm parte .sagittae. Quomodo ta, Yondel h. vs. vernacule red- 

iOKMfUv fa ei^tatti» ^0%vM^ S^Xt^r « llya boMi > njte kU 

V. Cl , tioA «iteilfgo. E»^ tnte» fen, boven op , met etii'!]»! 

iafcdkoyia, di&finiteBte Qufiteia giMeciC^^ Bdm d^ iHi «itei- 

J. O. Lk Yin. e; d. pag. m. 69»^ fiem ^kumna, md d& uUerdm 

ejusd^tn v^bi'huf 'liei^tfMMiisttB* ^yu/i/ tyo/t den^p^yL •-/ i..; 

ntio. <J« Untttm *b«»^, ul «e. -i^ i)wc6u« etc V. titotm. 

gaatiam dlcat, Ut scribM •« Hk«S tj. dt in not.-ad vs.- «5-: ■ 

»on m^pere «ummi. «ocUH ri.m feduco. re^6lo w. „3. E? 
riktij trtiita, iBtenm ««ttMt Vi- v ..» .,« ^..k:»-.. -»•••/ T*^ 
d«J i«.e.t,ia .uodsjepe^ l^^^l^f^ "^"^ ''^ 
adit etuati Cieero.'* Nec mee « '» > 

quidem «ententia vWiiiiA 91iia ^^^ ^ * Wtote Mgi/^ fU 
liiceoinmintOvcditttf/^edaf^ gw etc y. v^. 119. w. k Ep. 
mo ddeetb ii< nMi esriverbb, ^^^» wqwt;Orakenb., con- 
qa^e, quaintis divek^sa^ftt^ifi^ tra GTaipmatice» reguU» pn^ 
caUottls , in ed sdlmn eottapi^ f*'*?^^- ^^ ^? ^^ Gramni; 
TMl, iit sagittam a Cupidiiie ia ^ ^- ^ "• ( PP^r. toirt. n, 
ipsiim tniwamsnmmum pe<Aa9 P«8v?*M *^*^w, »»«««» poslei 
MMe elegantissime indieettt yjitae^lus cst a PhUoctete sar 
%ula, si placet, videamuA «*^^ Hereulis, quae bio iadi- 

^ttwma Mg^to qaa6 sit, sut^ra f ^"f, '*^«.ff''^i^'" *V«««. 
Bipiicnit Drakenb. Levi/0i- mo^ ApoUon. Biblioth. L. III. c, if. 

dum iive ralionem ostendit, qua ^* ^^ "^ ^** "^' % V- 

cutem qnasi libavit ( V. not ad ^^\ y^a». . Differtilit «tg- 

vs. 11 5. Ep. II.) ohiteTi qaa- niScelioiie verwt et yera^. ^ V^ 

ti &i transcunu teiigit sagitta. '** ••' ^V^ verana rfiW., .^a- 

Datringerc inteirprete Gesa. ^^^f ^*^ Mnifer vermn ^i^at 

in Thes. L. L. est * stringeo^ Dantur Umen et ab hac reg^* 

do et arcte prehendendo au- ^* e^eeptioiiea Y. Ovid. Ep. V. 

fem, Yel pung^ adeo. Ex i^*>33»'ubi vera penitiv pio 

dictis ergo, ui fallor, efilcitar , ^^^rax. Drakenb. 

iMmmentum significari stiriima ' «79^ iVme, Y. not ad vs. 

^gitta; Miottefn^ lev^: 414^ 4^ EpiY. 

Yy3 m EPI5T0IJL JDdBClMA: SfJCTA/ 

Maka qoiieai «vbeaAt rsed coMii|«t ptors ]im{uiiiw> 
Ezcipe me leote^ nocte «ileiite ^ tnow 

An* pudety et metiiii Venerem tememe w y^Ht niny 
-Casuqae legitimi fidlere jara teii? 

Ali nimiom simplex, Helene, ne rastica dicam^ a85 

- Hanc faciem ^pa poise oarere pittael . jba^ fatii etc Ct t9» t6. Ulit p^ettf nies' Alebant CC 

l^ li.Ep. . $p, YL «rugG. Betioentia ferb 

sHow iSfc Ao^f etc Y» xipt. cunqsitate^ij ({y?u& feminb so- 

•d Ti^ i35. Ep4 1^. eooL not lis .aj^nt fiuDiiiaKein , in ^e- 

ad ▼8. 169. EpsIV. . . , : tmjmfio al^t.jitqiue wfis&L 

Facilu f nQn duros. Y. ?S. , »83.. An jmdfitl exeipore me 

ii87. k£p4 kc^ .tt|o. Hubert Interroga* 

In iiia vQta. t^reobds cum tione- obfectionem Helenae oc-' 

fere adderentut yota , quibus cupat V/uruL 

Deos (lecterent y factum est, Fsnerepi temerara marUaM^ 

tit bae Toces idem significare b.;e. yepeinon.nHltriaumiiprae- 

ooeperinty quamyis re diyersa^. si4em^adulterio laedeie. jte Ve^ 

Vota enim predbtis inseteb^ aeie marita.Tid Broukb. «d Ti- 

tnr a veteril>tt^y.q(ii omnlabn* buU< L. I. £^1 3. T«v7a« Rubnlu 

malna tfd Deos transferebamt , nt j|84. Faliere.jura. Legiendifm 

beneficio' promittrndo heii^* esl eum BunuauBO eolvere jur 

eium elioer«At| fadliusque adeo ra^ inquit Qud}^^ nam recte qur 

preces ezaudirentiir. dem ioVaj /aUere fidem ^ noo 

' a8i. Multa quCdem subeunt y liem /aUere jm, Tkrum. SoU 

^cctirriint > interpretatur Hu- yere jus , legem , discipUnam 

berty in mentem teniunt, quae qujs diciUur f cum contra eam 

possim scribere. peccat, ac rumpii ipiasi Tiucu- 

' Qidde/h conTenit ci^m Graedo lum «t frenum , quD tefgL et 

^ babetqoe otdfirmaftdi notio- contineri debebat ; unde etiaiK 

llem. Plerumque postse trabit inhas re dixit Pbaedr. L.L 

iei, «^, sed inmen, vehmUoi' iab.a. Y%^./reman eolvere ac 

men/nt seHpsit Tursett. de Lit. L.yiL e. 49. solvere mo^ 

Fart L. L. in v. ^Udei^ p. aa. ree, Graeci simUiter dioani >J^ 

■8s. Sed -^eseipe me lecto, s85. Ah nimium sinplex , ne 

HQcle sUente, tua, ut,^ quae riufica duraiii. Majorem signifr- 

multa a me tibi dieeada sinS, ca^ionem ppsleriori quam prtorr 

. OKaudias f arbitris vemotis, aoc^ adjectivo tribuisse videtiir Nn- 

ie sUenie, qua oamey M^crea- |«« Wijjb^ CQnL^^,,AidusaA^€^ itt PARIS BILfiNAK;:::: 4S^ 

jLm fadem intttes 9 %ni AnnmAvmtj aeciBiseest*' : 

Lifl est eam fonne nuigiii; padieithe*! 
Jopite^ hii geudety gnudet Veiins attMA funii* i :. 

Haec tibi nebipe patremfiirte dedereJoveHU' 390 
y^ix fieiiy si M&t Tires ini-seBiine vfimOa^ l " Z 

£t JoTis et Ledae filia, oastapetes* ^ 
Caata taznen tom sis^ cnm te mea Troja tenebits 

JEt. tun lin?,, qn^^so, crinwna. so^os ego. . » ^ 


di^utattpnp Philolc^siao-Iuri- bert yije, (|up' Deorum 
dica <2b uiiliiate dt nuctdritate homipibus ^ctorutn aUctoHuti^ 
poe^eos et poetfwum in juriS" abuterentur et Paris et Pariditf 
prudfsn^a, nec non de nUlita' simiies , quamque justumetiam 
te jurisprudentiae in, legendis bac in parte Ciceroois sit VO*' 
ft expUcandis poetis. Traj. ad tum» « MalimvDiTina transtu* 
Bheoam 1779. pag. 92»' lissent ad iios (puta hominesjT 

ia6, Hancfaciem elc. Ajdul- non bumana ad Deos/' 
^rium culpan^ npraiDavit/ quotd ^91* ^^ ^^ ^^ ^ semins 
crimen dicere potuisset, s^d Pa« ayorum^ Iildicat, Helenam ex 
lis Helenam a4 aiporem pelli- stupro Jqvis et Ledae concep-^ 
cere cupiens rem turpen^ ho« tiim ^ castam esse noi^ posse , 
nestiori vocabulo lenivit, atque si verum sit, liberos plerum<p 
hoc argumento adulterium' in que referre indbleih parentom,' 
peleoa crimen nbn esse de- Buc sp^ctat loci^s Hortttii L. IV.' 
■Kmstrat, qi^od facies fjus tan^ Od. 4. vft.39. Drakenb. et Oud; 
pulcbra sity ut culpa qirere ne- 994* Et tua sim^ quaeso ^ cri* 
qoeat y. disp. modo ci|. pag. 99. mina solus ego, Mei solios amor 

18^ J^upiter fiis ^audd. Y. Cibi crimini vertktur. Propert.- 
B. van Ommeren in Adnoti ad L,TL El. ai. vs. 9. et quiden^ 
pnt I. de Q. Horatio FUccb ^rfmen saep^ emphatice de ad* 
homine. pag. 49* ulierio , amore ihicito ' usurpa- 

yeaus aurea. Y. nqU ad ys. tiir : ff. £p. 3kVI|. qub sensu 
35. b. £p. etiam hic capi debet ; adeoque 

furfis. Y. not a4 V81 43. Ep. yerba « ego solus sim criniin^ 
\L tua ^ exponi possunt t Ciim me 

ago. Hqec tShi nempe patreni solo adult^um commiltas. Y. 

/urta dedfre Jovem. Qula, ni* Ef.GL ys. 5i. Drakenb. Ele- 

81 mater tua ^ quc^e uior brat gantier ipse homb , yei re$ VQr 

Tyodaret, cum Jove concubuis- catur crimen, in quo vel qaa 

»A, mnesset pater tuus.'Hu- ^uis peocatom Gommitltt, tcI 4^ EPiaTaLA DZCIMAiSEXTA. NaimM peobemWyqvM oirrisift Jbor» JQgiJIti agA 

Si modo promuife JipB m^la nm Vonns. 
Sed tila et hoo raadol Joehiu» nou Toeoi neriliisx 
(^NeTe Uii foruA. liof pitb oWtel^ ehe^t» 
Non habnir lenipitf^ t}iio Grewe regna tid^relt 

Aptios* o nire caliiditele wnml. . Soo 

criinen oonsUtili Oud. Aclmo* Fronddt n6n vana j xMm £d» 

nitionem adeo Oenones non cu- sa , quod sis futura uxor mea. 

ci}M.t Pari^i qufie exstal Ys. 0^ Huhert V. vs. iSJi. h. Ep. 

«p. y. nec meminerat^ Quae 2^7. .Re&us.' Alias re; «^^ 

modo, YS. 990 j. i|»se ad Hele- enim (quod adulter ys. seq. tsX- 

nam perscripserat, At quisun* so ezplicat) ut maritus uxorl 

q|ian» cum ratione insaniat^ adulterii obpoi^unitatem uititi 

. 395. ifunc eapeccemus, quac ac consulto praebeat 

4forngat hora fugalis. Adulte- 399. l^on hahuit temjms ^ 

num nH&c committamuSy quod aptiut. Ovidius, inquit Dra* 

lc^itimo corrigi matrimoniopo- keub., non aperit causam, cur 

tiest. £adem oonstructio« no* Menelaus in Cretam profectus 

tante Oud., obcurrit apud Te- sit ( Hic certe PoeU nec jxy- 

rent Adelph. ActL sc.3. ts.3i* tuit, nec debuit , quippe Pari- 

^t HeHnt ActV. sca. ts* ai. dis consilio et artibus adTcr^ 

Quofdnam sit si^ificationis dis- sum'. T.) sed Helena eum id, 

crimen inter peccare in cof» re cogente , fecisse dkit Ep« 

mtfojn et in c0^to Y. in Dict XYIL ts. i55. Si yera tradit 

Ql Bubnk. in Terent Pborm. Dictys Cretensis L.L de BdOL 

Act IV. sc 3. TS. 90. Horajw Troj. c 1« eo abiit, utheredita* 

gaUs temporis indicat punctum ^ tem aTi materni CatreL, qiii era| 

quo matrimonium cum Helena filiiis Minois et regnum Cretap 

initurus esset obtiauerati cum cognatis divi* 

99|6. Si woio tere dubitat deret Agamemnon autem 6t 

adjuncta quadam optatione. Y. M^nelausmatiiembabueruntAe- 

Cic ad Attic L. XIL Epi 19. ropen, Catrei filiain. V. ApolL 

in qua sola , non vero in ad- BibL L. IH. c a. 

ditis Ep. 90 et 37. in not ad ^Cressia. Fro Cretensia. Am 

TurselL Op. L my.jmodo pag.' ferendum . autera est unum « ; 

Xa- 481 I auctopis dicta inm ili nam Cressa quidem dicitur foe- 

^xeinpio confirmata vidji \ in miQino gepere , a Cres non 

^is ejuim si m^do ne obcurrit Cressia, Ovid/ in Ibid. Cresia 

quidem. turba dixit vSt 5ia. \ids Serv. . « • PARIS HELEIfAE. 4ii Ivit, ety Ilaeiy nundo tibi, dixit itnruSy 

Caram pro nobis hospitisy azor, agaa. 
Ne|[Iigts absentis ( testor ) mandata mariti : 

Gora tibi noa eat bospitis olla tai. 
Hnnceine ta speres bominem sine pectore dotes 5o5 

Posse satis formae, Tjndari, nosse toae? 
Filleris ? ignorat. nec , si bona somma pataret ^ 

Qaae tenety externo crederet illa yiro. 
Ut te nec mea vox, nec te meas incitet ardor: 

Cogimor ipsias commoditate frai. 5io 

Aat erimas staltiy sic at saperemas et ipsam: 

Si tam secaram tempos abibit iners« et HefBS. ad Virg. Aen. L. lY. Nempe U. 

irs.7*. Rubnk. 3o8. Crederet tanqoam pe- 

3oo. O mira caHiditaie vi" cnniam debitori certo tempore 
nBn! Bst ironiay q. d. o sim- reddendam. 
plioeni.et8toUiunbomuMsm.Hit- 309» 3 lo. Ut te nec mea vox 
bert etc. Interprete Hubertino « L»- 

3ar. Idaei. C£ Ep«yiIL ys. cet nec Terbis meis nec Tebe* 
73. Yid. §».5. Arguro. Ep. Y. mentt meo erga te ainore est» 

3o9. Pro nobis. Nostro looo. citeris; tamen est falleodiis ma« 
Uk ipse praesens bospitia cu- ritus tuus, et debes mibi mo- 
run gessi. rem gerere : quia stmplex est 

3o3. Mandata maritL Ele- .et stultus. 
gantior , inquit Qod. 9 MMonim 3 10. Commoditas est oppor- 
lectb, tyrwuuf tuU enim (Pa- .tuniCatis commodii oocasio. G£ 
ris), tUam parere debere Me- ts. 176. Ep.XYIL Drakenb. Fa« 
oelao, utrc^'ac tjrrannOf non .dlitate et indulgentia, ut Ep» 
• Tero ut marito. XYII. ts. 176. A, A. L.IL vs« 

.3o5i. Homiaem sinepectore. -379. Oud. ^ 

Sine pnidentia ac sensu commu- * Frui Toluptat^m » rei fruo- 
nL Oud. Y. Horat. £p. L. I. tom ; if/< osum» utilitatemque 
Ep. 4. TS« 6. not ad ts. 3oo. b. -« re percipiendam spectare, aii* 
Ep. . . bi dixl 

Botes. Y. not. ad ts. i4€. Ep. 3ii. Sic ut superemus, et ip^ 

. XY. ; SltOft 9 Stultltiil 9 puU. 

307. Bona summa, Cf. Te-* 3is. .Securum tempus abUnt, 
reot. Andr., Act. IV. sc. 3. init. Sccurum tcmpus dicitui'| in quo 449 EPISTOLA DECtMA SEXTA. 

Pene suis ad te maaibas deducit aaHinteHU. 

Utere non Tafri •iinpiioiiale nri. 
Sola jaces ^iduo tam longa noele enbmt 5i£ 

In viduo jaoeo solns et ipae torow 
Te mihi^ meqiie tibi convMnia gavija joz^nU 

Candidior medk> nex erit iUa diew 
Tunc ego jorabo qnaevis tibi anminat mofiio 

Adstringam rerbis in sacra jora toia. Sao 

hon opus est, vt timeant Paris Sso. Meque oditHngam vcr* 

et Heleoa , ne a Meoeko in bU ih saerk jura iuis* Dto» 

adulterio deprehefidantur. Drm- do iw.nfn&tf ieiiOil^Fam» «s 

kenb. tale |u9Jumndum praestiturum, 

Abibit inen. Effluet , elabe- quale Helena Terhis praeivent 

tur sine ooncubitu. V. aot «d In bis aniam ;videtnr eiae Hj^ 

4i. i5a« b.Ep. allage, adsiringam nm w^iit 

3i3. J^dM suis •-» fiMMiAtt* imis im -saam jmu pro adsirin* 

Locutio proverbialis , quae et f^am mtesacrQ jmmMinmrbaim^ 

vbcacrit apud Val. Max. L. L €erte koatio jmmsm m «an6f 

*c.8. Bxt. i8. Rnbnk. aUeujus ubique occurrity ot ar 

3f4- ^om vafri. Non aslnli pad Horat. L. I. Ep. i. vs. i^. 

•nec callidi et le deoipere &•- Siaailiter obsismff, jurejumnds 

lentis , sed incanlL Vid orani- in verba alicnfms apud lustin. 

no Heina. etBurm. ad Ep.XX. L. XIV» c.4. §.3» faero juns 

ifs. 3o. Ond. autem pro jurejuratuiau Jura 

Simpliciiate, V. not ad n. 6S. saerata dixst Nir^ Aen. L U. 

-Sp- IL vs, 157. y. dot. adBp.II. w.3i. 

3i5. Soia jaees viduo etc. V. Drakenb. Saeraia /ictb- fiqm. 

not. ad V8. 10. Bp. L ad d. Yirg. L «onl ciiidSaiisjus, 

• 3i8. Candidior eie. Gf. vs. jta saerum. Quod .ad expika- 

194. Ep. XY. tionem rw jura vid. Ep. \L na. 

319. Jurabo guaeyis^^numi'' df. et oot ad b. vs^ Habect in 

na, Jurare verbum neutruan ac* saora jura matiiiiMniii, inqntt» 

tive adhibetur